Anda di halaman 1dari 4

TEKS PENGACARA BAHAS ALA PARLIMEN (THE SPEAKER'S NOTE)

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera, selamat petang Yang Arif Panel Hakim, peserta perbahasan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan. Sidang dewan akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, sebagai speaker dewan izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli dewan yang akan mengambil bahagian dalam perbahasan usul, pegawai-pegawai dewan dan para hakim. Seterusnya, saya akan menggariskan beberapa peraturan asas perjalanan persidangan agar sesi perbahasan usul pada petang ini dapat dikendalikan sebaik mungkin. Ahli-ahli Yang Berhormat, pegawai parlimen dan pemerhati sekalian Persidangan ini dikenali sebagai Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Zon 2 Kinta Utara. Mohon kerjasama ahli-ahli Yang Berhormat dan pemerhati sidang mematuhi segala peraturan persidangan. Selaku speaker dewan, saya mempunyai kuasa untuk memberi sebarangan arahan yang dikira perlu bagi memastikan kelancaran persidangan. Hanya tiga orang ahli Yang Berhormat kerajaan dan Yang Berhormat pembangkang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlebih dahulu akan mengemukakan usul dan satu hujah. Yang Berhormat Ketua Pembangkang akan membahaskan usul berkenaan juga dengan satu hujah sahaja. Pembahas kedua kerajaan dan pembangkang akan mengutarakan dua hujah, manakala pembahas ketiga hanya perlu membidas hujah pasukan lawan. Pembahas simpanan dibenarkan berada di sebelah belakang pembahas yang mengambil bahagian untuk mencatat nota dan memberikan bantuan hujah yang diperlukan, tetapi hendaklah dilakukan secara senyap. Masa untuk berhujah bagi setiap pembahas ialah 8 minit sahaja. Apabila pembahas telah bersedia untuk memulakan hujah, loceng akan dibunyikan sebanyak sekali (Q: penjaga masa menekan loceng sekali). Setelah seminit, loceng akan dibunyikan sekali lagi (Q: penjaga masa menekan loceng sekali) menandakan bahawa izin laluan dibenarkan hinggalah ke minit yang ke-7 apabila tempoh izin laluan tamat. Loceng dibunyikan sekali (Q: penjaga masa menekan loceng sekali) menandakan pembahas mempunyai baki masa seminit untuk menamatkan hujahan. Apabila loceng dibunyikan sebanyak dua kali (Q: penjaga masa menekan loceng 2 kali) segala perbahasan Yang Berhormat selepas waktu berkenaan tidak akan diambil kira untuk penghakiman. Usai ketiga-tiga Yang Berhormat kerajaan dan pembangkang berhujah, ucapan penggulungan akan dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Bagi meneliti dan menyediakan hujah, dewan membenarkan perbincangan sesama anggota pasukan dilakukan di tempat masing-masing sebelum wakil pasukan dijemput membuat penggulungan. Hanya empat minit sahaja diperuntukkan bagi setiap pembahas penggulungan. Loceng dibunyikan pada minit ketiga sebagai peringatan, manakala loceng dibunyikan dua kali pada minit keempat menandakan masa penggulungan telah tamat. Sebelum memulakan sesi persidangan, dewan ingin mengingatkan bahawa sebarang isu sensitif yang menyentuh agama, kaum dan peribadi adalah dilarang. Penggunaan ayat alQuran dan hadis untuk mengukuhkan hujah juga adalah dilarang sama sekali. Peraturan-

peraturan lain seperti yang telah dimaklumkan lebih awal, termasuk kaedah izin laluan, adalah berkuat kuasa. Sekarang, tibalah masanya saya memperkenalkan ahli-ahli Yang Berhormat kepada sidang dewan. Pasukan kerajaan dari SMK ______( nama sekolah) ________ diwakili oleh: 1 Yang Amat Berhormat _____________(nama peserta)________ selaku Perdana Menteri 2 Yang Berhormat __________________(nama peserta)_____________ Menteri Kedua 3 Yang Berhormat __________________(nama peserta)_____________ Menteri Ketiga 4 Yang Berhormat ___________________( nama peserta )________ Menteri Keempat 5 Yang Berhormat Kelima _____________( nama peserta )_________ Menteri kelima Pasukan pembangkang dari SMK _____________( nama sekolah)_______ dibarisi oleh: 1 Yang Berhormat __________________( nama peserta )________ selaku Ketua Pembangkang 2 Yang Berhormat __________________( nama peserta )__________ Pembangkang Kedua 3 Yang Berhormat ___________________( nama peserta )_________ Pembangkang Ketiga 4 Yang Berhormat ___________________( nama peserta )_________ Pembangkang Keempat 5 Yang Berhormat __________________( nama peserta )_______ Pembangkang Kelima Panel hakim yang akan mengadili sesi perbahasan ialah: 1 Yang Arif, Tuan / Puan ________________________________ selaku Ketua Hakim 2 Yang Arif, Tuan / Puan ________________________________, dan 3 Yang Arif, Tuan / Puan ________________________________. Dengan kuasa yang diberikan kepada saya, maka saya mengisytiharkan sidang dewan bermula. (Q: pastikan keadaan tenteram untuk memulakan perbahasan) Pihak dewan dengan sukacitanya mempersilah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menegemukakan usul dan hujah beliau. Dipersilakan. ****************************************************************************************** (Q: usai hujahan pembahas pertama kerajaan) Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya dewan menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk membahaskan usul berkenaan. Dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)***************************

(Q: setelah pembahas pertama pembangkang duduk semula) Terima kasih Yang Berhormat. Demikian tadi hujah ketua pembangkang bagi menolak usul kerajaan. Dewan mengucapkan terima kasih. Persidangan diteruskan dengan hujah kerajaan. Yang Berhormat Menteri Kedua dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)*************************** (Q: setelah pembahas kedua kerajaan duduk semula) Terima kasih atas hujahan Yang Berhormat Menteri Kedua. Terima kasih juga kepada semua ahli dewan dan pemerhati. Kini, dewan menjemput pula Yang Berhormat Pembangkang Kedua untuk menyanggah usul kerajaan. Dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)*************************** (Q: setelah pembahas kedua pembangkang duduk semula) Demikian hujah bernas Yang Berhormat Pembangkang Kedua. Sidang dewan dihangatkan lagi dengan menjemput Yang Berhormat Menteri Ketiga. Silakan Yang Berhormat. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)*************************** (Q: setelah pembahas ketiga kerajaan duduk semula) Terima kasih Yang Berhormat Menteri Ketiga. Bahagian pertama sesi perbahasan usul disudahi dengan hujah Yang Berhormat Pembangkang Ketiga. Dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)*************************** (Q: setelah pembahas pembangkang ketiga duduk semula) Dengan berakhirnya hujah Yang Berhormat Pembangkang Ketiga, bahagian pertama perbahasan usul ditamatkan. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang Ketiga. Sekarang, majlis berhenti rehat selama tiga minit bagi memberi peluang kepada kedua-dua pasukan kerajaan dan pembangkang bagi menyediakan hujah-hujah penggulungan. Masa tiga minit dikira bermula dari sekarang. (Q: penjaga masa menekan loceng sekali) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ (Q: Tempoh 3 minit berakhir. Penjaga masa menekan loceng 2 kali) Terima kasih atas kesabaran sidang dewan. Dewan memohon perhatian sekalian ahli dewan dan pemerhati untuk kembali menumpukan perhatian kepada hujah-hujah penggulungan bagi kedua-dua pihak. Jangka masa penggulungan ialah selama 4 minit sahaja. Pihak pembangkang akan berhujah terlebih dahulu sebelum pihak kerajaan. Dewan dengan sukacitanya menjemput pihak pembangkang mengemukakan hujah-hujah penggulungan. Dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)***************************

(Q: setelah pembahas penggulungan pembangkang duduk semula) Terima kasih Yang Berhormat (Ketua) / Pembangkang Kedua atas hujah penggulungan sebentar tadi. Kini tibalah giliran pihak kerajaan menyampaikan hujah-hujah penggulung bagi mengukuhkan usul yang dibentangkan. Yang (Amat) Berhormat (Perdana) / Menteri (Kedua) dipersilakan. ****************(Q: loceng terakhir ditekan oleh penjaga masa)*************************** (Q: setelah pembahas penggulungan kerajaan duduk semula) Terima kasih Yang Berhormat (Ketua) / Pembangkang (Kedua). Dengan itu berakhirlah kedua-dua bahagian perbahasan usul pada persidangan kali ini. Dewan sekali lagi berhenti rehat bagi memberi masa kepada Yang Arif Ketua Hakim bersama dua orang hakim yang lain memuktamadkan keputusan sama ada Dewan menerima atau menolak usul yang dikemukakan. Hadirin dipohon tidak berganjak ke mana-mana. Dewan berhenti rehat... (Q: setelah ketua hakim menyerahkan keputusan muktamad) Terima kasih Yang Arif Ketua Hakim. Terima kasih juga kepada hakim-hakim yang lain, pegawai dewan, ahli-ahli Yang Berhormat, dan seterusnya pemerhati persidangan. Kini, keputusan sudah berada di tangan saya. (Q: berhenti sejenak untuk mewujudkan suasana saspens) Dengan kuasa yang diperuntukkan kepada saya sebagai speaker dewan, maka dengan ini diisytiharkan bahawa usul yang dibentangkan telah diterima / ditolak. Tahniah kepada pasukan _______________________ pembahas (kerajaan / pembangkang) dari SMK

Pembahas terbaik ialah Yang Berhormat kerajaan / pembangkang pertama / kedua / ketiga, Saudara / Saudari _______________________________ dari SMK _________________________________. Tahniah kepada pemenang. Pasukan lawan teruslah berusaha untuk pertandingan pada tahun hadapan. Saya akhiri majlis dengan lafaz (Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh / Selamat petang)