Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Masa Tarikh Tajuk Utama Tajuk Hasil Pembelajaran:

: Kemahiran Hidup : 4 Merah : 34 orang : 0910 1010 (60 minit) : 19 April 2013 (Jumaat) : Jenis dan Fungsi Alatan Tangan : Pengikat dan Pencantum

1. Mengenal pasti jenis dan fungsi pengikat dan pencantum. Objektif Khusus: Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: 1. Mengenal pasti jenis pengikat dan pencantum. 2. Mengenal pasti fungsi pengikat dan pencantum. Strategi Pengajaran i. ii. :

Pembelajaran secara koperatif Perbincangan dan soal jawab. :

Unsur KBKK i. ii. iii. Menjana idea Menyusun atur Meramal

Pengetahuan sedia ada i.

Murid pernah melihat atau memasang dengan menggunakan pengikat dan pencantum.

Kajian Masa Depan i.

Melahirkan insan yang berkemahiran dalam reka cipta.

Bahan sumber pengajaran: i. ii. iii. iv. v. Video Kad gambar pencantum dan pengikat Slaid Sampul berwarna. Lembaran Kerja

Langkah/ masa

Isi kandungan Video Alatan tangan:

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Catatan

Soalan: 1. Apakah video yang kamu telah lihat tadi? 2. Apa yang kamu boleh terangkan kepada cikgu mengenai video tersebut? Set Induksi ( 5 Minit) 3. Apakah kamu boleh beritahu cikgu tajuk apa yang akan kita pelajari hari ini? 1. Guru masuk ke kelas dengan membawa tool box. 2. Guru menayangkan video mengenai alatan tangan kepada murid. 3. Guru dan murid bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut. 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran.

KBKK: Menjana idea Meramal

BBM: Video alatan tangan

Teknik: Soal Jawab Nilai : Kerjasama Tolong-menolong

Jangkaan jawapan: i. ii. Alatan tangan Jenis alatan tangan dan fungsinya.

. Mengenal pasti jenis pengikat dan pencantum. Pengikat = bol, nat, stad, skru tudung 1. Guru menayangkan slaid jenis pengikat dan pencantum kepada muridmurid. 2. Murid diminta mengenal Langkah 1 ( 20 minit) pasti jenis pengikat dan pencantum dari aspek bentuk, warna dan Nat kegunaan. 3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai jenis pengikat dan pencantum. stad BBM: Tool box Slaid alatan tangan Pemutar skru rata Pemutar skru Philips Sepana boleh laras Nilai: Keyakinan Berdikari Teknik: Penerangan Soal Jawab

Pencantum= kekunci

Sepana gabung BBM: Playar gabung Playar muncung tirus.

1. Guru menayangkan satu video mengenai jenis pengikat dan pencantum beserta fungsinya. 2. Guru dan murid bersoal jawab mengenai jenis dan fungsi pengikat dan pencantum. Mengenal pasti fungsi atau kegunaan pengikat dan pencantum. 3. Guru meminta masuk di dalam kumpulan yang telah ditetapkan. 4. Setiap kumpulan akan diberikan kad grafik. 5. Guru meminta setiap kumpulan menyatakan kegunaan bagi setiap kad grafik yang mengandungi gambar pengikat dan pencantum. 6. Guru dan murid bersamasama menyemak jawapan yang betul. 1. Langkah 3 ( 10 minit) Setiap murid dikehendaki melukis pengikat dan Penilaian. pencantum ke dalam buku tulis. 2. Guru memantau murid dan membimbing murid melukis pengikat dan Nilai: Bekerjasama. Teknik: Perbincangan Teknik: Pembelajaran koperatif Strategi: Berpusatkan murid Nilai: Berdikari Kerjasama

Langkah 2 (20 minit)

BBM: Sampul berwarna Gambar grafik

pencantum dengan betul. Rumusan Isi pelajaran: i. Mengenal pasti jenis pengikat dan Penutup (5 minit) ii. pencantum. Mengenal pasti fungsi setiap jenis pengikat dan pencantum.. 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai isi pelajaran yang telah dipelajari.

Keyakinan

Penutup kognitif

GAMBAR BBM

BOLT

NAT

REFLEKSI Kekuatan: .. . Kelemahan: . . Cadangan penambahbaikan/Tindakan susulan: . Komen Guru Pembimbing: .. .. . Komen Pensyarah Penyelia: .. .. .