Anda di halaman 1dari 11

Teori

pembelajaran sosial adalah gabungan

peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Para pelajar ditekankan agar mengunakan pemikiran dan tidak bergantung kepada

pelaziman atau operan seperti dalam Teori


Behavioris.

Proses

peniruan ini dilakukan secara langsung

iaitu dengan memerhatikan tingkahlaku model.


Model

boleh berada di depan mata atau

wujud dalam khayalan individu seperti guru, ibubapa dan pemimpin.

Peniruan

melalui melihat gambar, melihat

filem, melihat televisyen, mendengar radio, mendengar huraian.


Contoh

: kanak-kanak yang melihat

televisyen yang penuh dengan keganasan mungkin meniru tingkahlaku keganasan model dalam program tersebut.

Peniruan

sekat laku ialah peniruan yang

sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu, tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain.
Contoh

: murid boleh meniru kawan mereka

bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru


kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah.

Dalam

proses tak sekat lakuan seseorang

individu akan terus mengamalkan peniruan dalam apa jua situasi.


Proses

peniruan terus berlaku walaupun

keadaan tidak mengizinkan.


Contoh

: hakim memakai baju melayu

sewaktu sembahyang di masjid dan terus ke rumah jiran semasa hari raya aidilfitri.

Dalam

proses elistasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. Keinginan untuk meniru akan timbul apabila melihat gerakbalas yang dilakukan oleh orang lain Contoh : timbul keinginan di hati amal untuk membantu ibunya membasuh kereta setelah melihat hisyam membantu ibunya membasuh kereta.

Mengunakann

model yang sesuai dengan perbezaan individu. pemerhatian dilakukan mengikut presedur. mengawal dan manipulasi diri dengan mengunakana pemikiran refeksi diri maklum balas daripada model. meniru/reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada komplek dan demostrasi berulang-ulang.

Proses

Keupayaan

Kecekapan

1. Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. Oleh itu,guru hendaklah menunjukkan tingkah laku yang positif. 2. Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Intensif, pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. 3. Perkembangan manusia. 4. Penyesuaian yang seimbang

Pengkaji

mesti mengkaji aspek kehidupan sosial individu. Aspek yang membentuk sesebuah masyarakat adalah perkongsian persamaan nilai dan budaya. Proses perubahan nilai di dalam masyarakat berlaku sangat pantas, menghasilkan kesukaran/impak sosial dan merenggangkan pegangan terhadap nilai-nilai tradisi.

Tingkah

laku ekstrim adalah disebabkan emosi ekstrim. Emosi ekstrim menyebabkan tingkah laku ekstrim adalah bertentangan dengan nilainilai murni. Individu yang beremosi ekstrim kerana mempunyai pemikiran emotivisme yang lebih dominan berbanding pemikiran moral naturalisme, intuisional dan rational. Emosi ekstrim mungkin terjadi kerana tidak dapat kegembiraan di dalam hidup.

Setiap

anggota dalam masyarakat memainkan peranan dalam memastikan kesinambungan nilai-nilai yang menjadi pengangan konsesus. Peranan ibubapa membentuk generasi yang mengamalkan nilai moral sesebuah masyarakat. Teori sosial humanistik memberi penekanan terhadap peranan guru dalam memastikan perkembangan tingkah laku sosial murid dalam suasana baik.