Anda di halaman 1dari 1

Rujukan Wee Eng Hoe (1996). Gerak Kerja Kokurikulum (Sukan). Shah Alam : Fajar Bakti.

Wee Eng Hoe (2002). Panduan Pengajaran Olahraga. Shah Alam : Karisma Publication Sdn. Bhd. Wee Eng Hoe (1995). Organisasi Dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani, Cetakan Kedua. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd. http://ainulfarina.blogspot.com/2013/01/contoh-kertas-kerja-program-sekolah.html http://www.slideshare.net/soulmoon/kertas-kerja-sukan-tahunan http://kokurikulumsk.blogspot.com/ http://msspp.com/userbox/Microsoft%20Word%20-%20BORANG%20TEKNIKAL.pdf http://www.moe.gov.my/jpwpkl/download/SPM/balapan.pdf