Anda di halaman 1dari 10

Penyediaan Rancangan Pengajaran Aktiviti Pengayaan

AHLI KUMPULAN 11: 1. FLORINA GUKIN 2. MARLEENAH BINTI ROSLEE 3. MAURICE MICHEAL

Mengenal Pasti Ruang Pengayaan


Menarik - Selesa - Selamat - Bahan pengayaan yang mencukupi dan sesuai dengan tahap kebolehan murid
-

Aktiviti Kemahiran Lisan: Mendeklamasi sajak


Langkah: 1. Guru mengedarkan petikan sajak. 2. Murid berlatih mendeklamasikan sajak dalam kumpulan. 3. Guru mengadakan pertandingan mendeklamasikan sajak. 4. Guru menilai murid berdasarkan borang penilaian. 5. Murid mendeklamasikan sajak

Penilaian Pengajaran Pendidikan Pengayaan


Kaedah Penilaian - Guru menilai berdasarkan borang yang disediakan. Penyimpanan Rekod - Borang yang telah lengkap disimpan di dalam fail murid. Tindakan Susulan - Pemenang pertandingan dicalonkan untuk mewakili kelas dalam program panitia.

Borang Penilaian Kemahiran Lisan


Nama _________________ Kelas ___________
KELANCARAN 10 Markah INTONASI 10 markah GAYA 10 markah JUMLAH

Aktiviti Kemahiran Membaca

MEMBACA CERITA Langkah: 1. Murid membaca buku cerita di ruang pengayaan dalam kelas 2. Murid merekod bahan bacaan dalam rekod bacaan murid (Program NILAM)

Penilaian Pengajaran Pendidikan Pengayaan

Kaedah Penilaian - Penilaian dibuat berdasarkan jumlah buku yang dibaca. Contoh anugerah NIlam. Penyimpanan rekod. - sijil murid Tindakan Susulan - Murid digalakkan menyertai program NILAM

Aktiviti Pengayaan Kemahiran Menulis Melengkapkan Silang Kata


Langkah: 1. Murid mengambil kad silang kata yang telah disediakan di ruang pengayaan. 2. Murid melengkapkan kad tersebut dalam masa yang ditetapkan. 3. Guru menilai jawapan murid.

Penilaian Pengajaran Pendidikan Pengayaan


Kaedah Penilaian - Murid yang menjawab dengan tepat dan cepat dikira sebagai pemenang Penyimpanan Rekod - Rekod markah disimpan di dalam fail individu. Tindakan Susulan - Guru mencadangkan murid menyediakan buku kecil untuk mencatat perkataan baru diperoleh.

SEKIAN, TERIMA KASIH