Anda di halaman 1dari 8

4 Golongan Wanita Penghuni Surga Posted by Desy Lestari Sunday, February 10, 2013 0 comments Labels: religi, renungan,

stories Tulisan ini saya dedikasikan untuk seorang adik kelas dan kakak kelas saat saya kuliah di Jurusan Biologi, Universitas Brawijaya, Malang. Meski hanya sepintas lalu mengenalnya, tapi saya salut atas ketabahannya menghadapi cobaan... Saudariku-saudariku.. janganlah berkecil hati.. ayo segera bangkit dari kesedihan.. Meski saya membayangkan cobaan yang dialami saja tak bisa, perkenankan saya menyemangati... karena hanya ini yang bisa saya lakukan.. Kemaren ketika saya meng-interospeksi diri sebagai seorang istri... saya juga menemukan hadist tentang 4 Golongan Wanita Penghuni Surga.... berbahagialah semua yang termasuk dalam golongan wanita penghuni surga. Meski saya masih jauh dari baik.. bolehlah hamba ini bercita-cita demikian... Semoga kita semua mendapat hidayah, petungjuk, kekuatan untuk selalu meneladani wanita-wanita penghuni surga.. Amiin.. Dalam sebuah hadist, Nabi SAW. bersabda :

"Empat ciri wanita yang berada di Syurga dan empat ciri wanita yang berada di Neraka" Dan beliau menyebutnya di antara 4 ciri perempuan yang berada di Syurga adalah : 1. Perempuan yang selalu menjaga dir dari berbuat haram dan selalu berbakti kepada Allah dan suaminya. Istri tidak wajib taat suruhan dan arahan suami, apabila suruhan itu bertentangan dengan hukum Allah SWT. 2. Perempuan yang banyak keturunannya dari penyabar serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan (dalam kehidupan) bersama suaminya. Sabda Rasulullah SAW, " Jihad seorang wanita adalah taat pada suami dan menghiaskan diri untuknya." 3. Perempuan yang bersifat pemalu. Jika suaminya pergi, maka ia menjaga dirinya dan harta suaminya. Jika suaminya datang ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak kepadanya. 4. Perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai anak-anak yang masih kecil, lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya dan mendidik mereka serta memperlakukan mereka dengan baik kepada

mereka dan tidak bersedia kawin karena khawatir anak-anaknya akan tersia-sia.

Maaf jika apa yang saya lakukan ada yang tidak berkenan dan membuat hati mbak tidak nyaman... tapi sungguh maksud saya hanya ingin memberi wacana hikmah dari cobaan yang ada.. Tetap semangat yaa... hadist ini menjadi satu dengan wanita penghuni neraka.. selengkapnya bisa dibaca disini disini Astagfirullah hal adzim.. semoga kita dijauhkan dari golongan-golongan tersebut Email This BlogThis! Share to Twitter
06/01/13

4 GOLONGAN WANITA PENGHUNI SURGA

EMPAT GOLONGAN WANITA PENGHUNI SURGA

Telah datang keterangan yang diambil dari sabda Rasulullah SAW. yang artinya : Ada empat golongan dari kaum wanita yang dimasukan ke dalam Surga dan empat golongan dari kaum wanita yang dimasukkan ke dalam Neraka.

Adapun dari keempat golongan yang dimasukkan ke dalam Surga adalah : 1). Wanita yang senantiasa menjaga tingkah lakunya dari perbuatan haram taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW serta taat kepada suaminya yang berbudi pekerti luhur . 2). Wanita yang sabar terhadap pemberian suaminya yang sedikit. Shahabat Sa'ad bin Abi Waqas berkata aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda : Sesungguhnya seorang wanita yang tidak bisa menghilangkan kesusahan suaminya ketika suaminya sedang sempit rizqinya maka dirinya akan mendapat laknat Allah Ta'ala dan juga dilaknati oleh semua Malaikat. 3). Wanita yang mempunyai perasaan malu yang besar.

Yakni seorang istri yang mempunyai rasa malu yang besar ketika suaminya tidak berada di rumah (sedang bepergian) ia senantiasa menjaga kehormatan dirinya serta keutuhan harta benda suaminya. Dan ketika suaminya sedang berada di rumah ia menjaga mulutnya dari perkataan atau ucapanucapan yang membuat sakit hati suaminya. Dari Salman Al - Farisi berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda Seorang wanita yang melihat kepada laki-laki lain dengan nafsu birahi maka pada hari kiamat kelak matanya akan dibutakan dengan disulut memakai api ! Dari Abu Ayyub Al - Anshary berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda Allah Ta'ala menciptakan tujuh puluh ribu (70.000) Malaikat yang berada di langit dunia. Mereka semua melaknati kepada semua wanita yang berbuat khianat terhadap harta benda suaminya.

Dan besok pada hari kiamat dikumpulkan bersama para tukang sihir dan dukun-dukun yang membuat kekacauan meski pun dirinya selama hidupnya selalu melayani keperluan-keper luan suaminya. Termasuk juga golongan wanita yang dijanjikan masuk Surga adalah seorang wanita yang menjaga mulutnya dari uacapan-ucapan keji ketika suaminya ada di rumah. 4). Wanita yang ditinggal mati suaminya tidak menikah lagi karena memelihara anaknya. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya : Allah Ta'ala melarang seluruh anak Adam memasuki Surga sebelum aku masuk kedalamnya tetapi aku melihat dari arah kanan tiba-tiba ada seorang wanita yang mendahului aku berjalan dengan cepatnya menuju pintu Surga. Kemudian aku bertanya kepada Allah ; Siapakah wanita itu yang mendahului aku masuk Surga ?

Maka Allah Ta'ala berfirman : Hai Muhammad ! Wanita ini adalah wanita yang sangat terpuji akhlaknya serta cantik wajahnya. Ia mempunyai tanggungan anak-anak yatim dengan sabar ia merawatnya sampai anak-anak yatim itu beranjak dewasa. Kepada wanita seperti itu Allah Ta'ala sangat berterima kasih dengan memberinya rahmat dan pahala ! Semoga bermanfaat dan Dapat Diambil Hikmah-Nya ... Silahkan DICOPAS atau DI SHARE jika menurut sahabat note ini bermanfaat .... #BERSIHKAN HATI MENUJU RIDHA ILAHI# -----------------------------------------------.... Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik ....