Anda di halaman 1dari 2

SOALAN FORUM QGJ3033 - SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI

TARIKH FORUM
OPEN 3/3/13 CLOSE 16/3/13 OPEN 3/3/13 CLOSE 16/3/13 OPEN 17/3/13 CLOSE 30/3/13 OPEN 17/3/13 CLOSE 30/3/13 OPEN 31/3/13 CLOSE 13/4/13 OPEN 31/3/13 CLOSE 13/4/13 OPEN 14/4/13 CLOSE 27/4/13 OPEN 14/4/13 CLOSE 27/4/13 9. OPEN 21/4/13 CLOSE 4/5/13 1. Nyatakan secara terperinci tentang cabang sukan masakini dan bagaimana ianya dapat membina masyarakat Malaysia yang cergas? 2. Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia dan bagaimana ianya dapat di terapkan di sekolah? 3. Bahaskan bagaimanakah kefahaman terhadap teori Spektrum Kesenggangan Individu dapat membantu anda merancang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang lebih menarik di sekolah. 4. Sila nyatakan bagaimanakah aktiviti seni dan kebudayaan dapat meningkatkan tahap kecergasan murid dan sekaligus menghindari penyakit sedentari dalam kalangan masyarakat Malaysia. 5. Bahaskan isu pertembungan budaya antara generasi yang kini melanda industri seni dan kebudayaan di Malaysia. 6. Bagaimanakah aktiviti kecergasan dapat menghindari penyakit sedentari dan obesiti yang kini semakin menular dalam kalangan murid sekolah di Malaysia? 7. Sila cadangkan strategi untuk menyebar luaskan aktiviti rekreasi luar di kalangan murid sekolah serta cabaran dan implikasinya di Malaysia. 8. Bahaskan strategi yang boleh anda laksanakan di sekolah agar pelajar anda mampu menyinar di peringkat antarabangsa. Bincangkan tentang isu keselamatan, sub budaya Outdoor Extreme Recreation (OER) yang mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap golongan pelajar sekolah di Malaysia. Cadangkan juga tentang langkah-langkah mengatasi isu ini agar aktiviti OER boleh berlangsung dengan efisien di Malaysia. 10. Sila bahaskan tentang kepentingan kemahiran komunikasi dalam pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi.

SOALAN FORUM

MARKAH

OPEN 21/4/13 CLOSE 4/5/13

ARAHAN

1. Pelajar perlu menjawab atau memberi pendapat dan pandangan mereka bagi setiap soalan dalam ruangan forum sekurang-kurangnya dua (2) kali atau lebih bagi setiap soalan. 2. Markah diberi berdasarkan jumlah penglibatan dalam ruangan forum iaitu dua (2) markah bagi setiap soalan forum dan jawapan yang berkualiti. 3. Forum hendaklah dijawab dalam ruangan group forum dalam MyGuru3 sahaja. 4. JANGAN hantar jawapan forum melalui ruangan tugasan dalam MyGuru3, email, private massage atau pos. 5. Kelewatan menjawab soalan dalam group forum mengikut tarikh yang ditetapkan tidak akan diberi markah. Jumlah keseluruhan markah ialah 2 markah x 10 soalan = 20 markah.