LATIHAN PENGUKUHAN 1: KEMAHIRAN SAINTIFIK

1

Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian
elektrik plumbum (II) bromida.

SPM 2006

(a) (i)

Berdasarkan Rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?
…………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]

(ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 1.2?
………………….A
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini.
(i)

pembolehubah dimanipulasikan:………………………………………………..

(ii) pembolehubah bergerakbalas :……………………………………………….
[ 2 markah ]

1

... Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion....... bakteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring Petri yang mengandungi agar nutrient selama lima hari pada suhu 370C. [ 1 markah ] (d) Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion............. Keputusan eksperimen ditunjukkandalam Jadual 2.......... [ 1 markah ] 2 Dalam satu eksperimen.................. SPM 2006 Hari 1 2 3 4 5 Bilangan koloni bakteria 8 15 19 21 22 JADUAL 2 (a) Dengan menggunakan data dalam Jadual 2..... [ 2 markah ] 2 ........... …………………………………………………………………………………………......................... lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa................................ ....(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini.......

(b) Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? …………………………………………………………………………………………. [ 1 markah ] 3 Rajah 3 menunjukkan eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan getah asli (GetahP) dengan getah asli yang telah dicelupkan ke dalam larutan sulfur monoklorida (Getah Q). …………………………………………………………………………………………. [ 1 markah ] (c) Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke 6. SPM 2006 RAJAH 3 3 .

4 . ……………………………………………………………………………………… [ 1 markah ] (b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan :…………………………………………………….(a) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini. getah manakah yang lebih elastik? ………………………………………………………………………………………….. [ 1 markah ] 4 Rajah 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tempoh ayunan dengan jisim ladung. [ 1 markah ] (d) Tandakan () bagi objek yang diperbuat daripada getah asli yang telah diproses seperti getah Q. (ii) Pembolehubah bergerakbalas:………………………………………………… [ 2 markah ] (c) Berdasarkan eksperimen ini. benang ladung RAJAH 4 Jadual 4 menunjukkan keputusan eksperimen.

..................... [ 1 markah ] (d) Ramalkan tempoh ayunan jika ladung yang digunakan berjisim 150 g .. (ii) pembolehubah bergerak balas : ..................................................................................... ............ .................................................................................................................................. [ 2 markah ] (b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini............................................................................................................................................................................................ [1 markah ] (c) Apakah hubungan antara tempoh ayunan dengan jisim ladung ? .................................................... ......Ladung A B C Jisim ladung / g 50 70 100 Tempoh ladung berhenti berayun / minit 6 8 11 JADUAL 4 (a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini : (i) pembolehubah dimanipulasi : ...................................................................................................................................... [ 1 markah ] 5 ...............................................................................................................