Rancangan pengajaran harian Bahasa melayu Tahun lima -MODEL ASSUREDisediakan oleh : Siti Fatihah Zulkpeli

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA

MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH MASA BILANGAN MURID TEMA TAJUK

: : : : : : :

Bahasa Melayu 5 Wawasan(Analize) 18 Ogos 2011 (Rabu) 60 minit ( 8.00 pagi – 9.00 pagi ) 30 orang Alam Sekitar Alam Bersih Hidup Sihat

FOKUS UTAMA: 5.0) Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonansi, dan gaya pembacaan yang sesuai. Aras 1 : i) Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

FOKUS SAMPINGAN: 8.2) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 :

i)

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

OBJEKTIF

: i. ii.

Pada akhir pelajaran, murid dapat : (State Objective) s1 Membaca teks dengan sebutan dan intonansi yang betul. Menyenaraikan punca dan akibat berlakunya pencemaran alam sekitar. Membina sekurang-kurangnya tiga ayat tunggal dan tiga ayat majmuk yang betul berdasarkan tajuk.

iii.

KEMAHIRAN BAHASA: 1. Kemahiran lisan ( kemahiran mendengar dan bertutur ) 2. Kemahiran membaca 3. Kemahiran menulis PENGISIAN KURIKULUM a. Ilmu b. Nilai murni : : Kajian Tempatan, Moral Bertanggungjawab, prihatin, kasih sayang, sabar, keberanian, kerjasama, bersyukur : Bersoal-jawab (Select Method) s2

d. KBKK

c. Kemahiran bernilai tambah :     Kemahiran berfikir : Mengumpul maklumat, membuat rumusan Kajian masa depan Konstruktivisme Kemahiran ICT

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID: Pernah dan tahu:   Membina ayat tunggal Melihat pencemaran alam sekitar berlaku

BAHAN BANTU MENGAJAR :    Video Kad bergambar Teks bacaan

(Select Media) s2

MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Murid menonton klip video tentang „Alam Bersih Hidup Sihat‟. 2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai cerita tersebut. 3. Guru memperkenalkan tajuk pembelajaran iaitu “Alam Bersih Hidup Sihat”.

CATATAN

SET INDUKSI ( 5 minit )

“Alam Bersih Hidup Sihat” Soalan (rujuk lampiran 1)

BBM :  Video  LCD  Laptop (Utilize Media) KBKK : Bersoal jawab Nilai :  Peka  Prihatin  Bersyukur  Yakin diri BBM :  Teks KBT :  kecerdasan pelbagai -verbal linguistik NILAI :  Bekerjasama

LANGKAH 1 (20 minit )

“Kepentingan Menjaga Alam Sekitar”

1. Guru meminta murid membaca teks „Kepentingan Menjaga Alam Sekitar‟ mengikut kumpulan. 2. Guru meminta beberapa orang pelajar membaca teks dengan sebutan dan intonansi yang betul. (Require Learners

Participation) 3.Guru bersoal-jawab dengan murid tentang isi teks tersebut.

Keberanian

4. Guru meminta murid-murid menghuraikan maklumat yang difahami hasil pembacaan mereka. (Require Learners Participation)

LANGKAH 2 (15 minit )

Punca dan akibat pencemaran alam sekitar.

1.Guru menunjukkan kad ayat BBM : kepada murid.  Kad ayat  Kertas mahjung 2. Murid diminta (Utilize media) menyenaraikan faktor-faktor berlaku pencemaran. KBT : 3. Guru meminta murid  Kemahiran meramal akibat yang akan berfikir berlaku jika keadaan ini - Membuat ramalan berterusan kepada alam sekitar. NILAI 1. Keprihatinan 4. Murid diminta 2. Bersyukur menghasilkan peta minda 3. Kerjasama berdasarkan maklumat tersebut. 5. Guru meminta murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.

LANGKAH 3 (15 minit)

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk pancangan berdasarkan Gambar.

1.Guru menunjukkan beberapa gambar kepada murid. 2.Setiap kumpulan diminta memilih salah satu gambar yang diberi.

BBM : 1.Kad bergambar. (Utilize media)

NILAI 1. Kerjasama

   

Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4

2. Bertanggungjawab 3.Setiap murid diminta membina tiga ayat tunggal. 4. Berdasarkan ayat tunggal tersebut, murid diminta membina tiga ayat majmuk . 5. Guru memerhati dan membantu murid-murid yang masih lemah dalam membina ayat tunggal dan ayat majmuk. (Evaluate and Revise) 5.Murid diminta membacakan ayat majmuk yang dibina.

PENUTUP (5 minit)

Merumus tajuk pembelajaran hari ini “ Alam Bersih Hidup Sihat “ Soalan : 1) Apakah puncapunca berlaku pencemaran? 2) Apakah kesan sekiranya keadaan ini berterusan?

1. Guru meminta murid menyatakan perkara yang telah dipelajari. 2. Guru bersoal jawab dan membuat rumusan tentang “Alam Bersih Hidup Sihat”. 3. Guru memberi pujian dan berterima kasih kepada murid kerana memberi tumpuan.

Kemahiran bernilai tambah : 1.Konstruktivisme NILAI 1.Menghargai 2.Bersyukur 3.Bekerjasama