Anda di halaman 1dari 20

PENGGANDAAN

KATA GANDA

1. Kata ganda ialah kata yang terhasil atau terbentuk daripada kata yang digandakan atau diulang, sama ada sebahagian atau keseluruhannya. 2. Kata ganda terbahagi kepada empat jenis ,iaitu : a.kata ganda penuh/seluruh b.kata ganda separa c.kata ganda berima/bersajak d.kata ganda berimbuhan 3. Menurut Sistem Ejaan Rumi Baru Bahasa Melayu,setiap kata ganda (kecuali kata ganda separa) mesti dieja dengan menggunakan tanda sempang (-).

Kata Ganda Penuh/Seluruh


1. Kata ganda penuh atau seluruh ialah kata dasar yang diulang tanpa mengalami perubahan bunyi dan bentuk, sama ada berimbuhan ataupun tidak . 2. Kata ganda penuh atau seluruh boleh berlaku pada empat kata yang utama ;iaitu kata nama ,kata kerja ,kata adjektif dan kata keterangan contohnya :

Kelas Kata Kata nama

Kata Dasar Murid

Kata Ganda Penuh /Seluruh Murid murid

Contoh ayat Murid murid dinasihati supaya mematuhi peraturan sekolah . Kakak , marilah kita pergi jalan jalan,kata adik memujuk Ida . Isma cepatcepat menyiapkan kerja sekolahnya . Nenek tidak habis habis berleter .

Kata kerja

jalan

Jalan - jalan

Kata adjektif

Cepat

Cepat cepat

Kata keteranggan

Habis

Habis habis

Kata Ganda Separa


1. 2. Kata ganda separa terbentuk apabila kata dasar diambil sebahagian sahaja , iaitu melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar . Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja .
Kelas kata Kata nama Kata dasar 1.Daun 2.Bawang Kata ganda separa 1.Dedaun 2.Bebawang Contoh ayat 1. Di halaman rumah saya penuh dengan dedaun kering . 2.Air mata Ita mengalir semasa menghiris bebawang itu .

Kata Ganda Berima / Bersajak


1. 2. Kata ganda berima atau bersajak ialah kata ganda yang mengalami perubahan bunyi apabila digandakan. Kata ganda ini terbahagi kepada tiga ciri, iaitu; a. Persamaan bunyi di pangkal, contohnya corat-coret, sedusedan, basa-basi. b. Persamaan bunyi di hujung, contohnya karut-marut, saki-baki, cerai-berai. c. Penyesuaian bunyi seluruhnya atau bebas, contohnya gunungganang, rempah-ratus, gopoh-gapah. Kata ganda berima atau bersajak boleh berlaku pada empat ketogori yang utama iaitu, kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan, contohnya;

3.

Kelas kata

Kata dasar

Kata ganda berima / bersajak

Contoh ayat

Kata nama

Lauk

Lauk-pauk

Lauk-pauk yang disediakan oleh Mak Cik Devi sangat sedap. Ayah membawa kami sekeluarga mandi-manda di tepi pantai.

Kata kerja

Mandi

Mandimanda

Kata adjektif

Kusut

Kusut-masai Rambut Mei Ling yang panjang itu kusut-masai selepas bangun dari tidur. Desasdesus Desas-desus mengatakan pegawai itu akan dipindahkan ke negeri lain.

Kata keterangan

Desas

Kata Ganda Berimbuhan


Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan,sama ada yang berupa awalan, akhiran, apitan, atau sisipan. Kata ganda berimbuhan berlaku pada empat kelas kata yang utama ; iaitu kata nama ,kata kerja ,kata adjektif dan kata keterangan .Contohnya :
Kata dasar tumbuhan Kata Ganda Berimbuhan tumbuh-tumbuhan Contoh ayat Pada musim kemarau, tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Janganlah kita fitnahmenfitnah sesama kita.

Kelas kata Kata nama

Kata kerja

fitnah

fitnah-menfitnah

Kelas kata

Kata dasar

Kata Ganda Berimbuhan

Contoh ayat Mudah-mudahan dia sudi memaafkan saya Seboleh-bolehnya kamu semua bawa beg sendiri, kata Cikgu Samad.

Kata adjektif mudah mudahmudahan Kata keterangan boleh Sebolehbolehnya

4. Yang berikut ialah contoh-contoh kata berimbuhan berdasarkan bentuk imbuhan yang diberi.
bentuk imbuhan Akhiran Kata Ganda Berimbuhan Gali-galian Ubat-ubatan Mati-matian Rupa-rupanya bentuk imbuhan Awalan Kata Ganda Berimbuhan Berangan-angan Kedua-dua Melambai-lambai Teragak-agak

Bentuk imbuhan
Apitan

Kata Ganda Berimbuhan


kebiru-biruan Sehari-harian Berlari-larian Jari-jemari Cari-mencari Kira-mengira

Sisipan

Maksud dan penggunaan kata ganda

Maksud

Kata ganda
Katil-katil

Contoh Penggunaan
Kedai perabot itu mempamerkan katil. Ahli-ahli persatuan diminta membayar yuran bulanan dengan segera. Buah-buah nanas itu dikumpulkan mengikut saiznya.

Maksud jamak atau lebih daripada satu

Ahli-ahli

Buah-buah

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan Kuih-muih di kedai itu mahal harganya tetapi sedap


Kerak bumi mengandungi batu batan yang berlainan rupa dan bentuk

Kuih-muih Maksud pelbagai jenis atau banyak jenis

Batu-batan

Buah-buahan tempatan Buah-buahan bukan sahajasedap tetapi berkhasiat

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan
Pondok kayu itu runtuh kerana diserang oleh anai-anai. Baju bulu itu diperbuat daripada benang bulu biri-biri. Sida-sida di istana itu memakai pakaian serba hitam. Mak Timah memasang apit-apit untuk menangkap tikus. Beberapa orang kanak-kanak dijumpai berkeliaran di kawasan pasar raya.

Nama Anai-anai sesuatu, iaitu Biri-biri manusia, haiwan, tumbuhSida-sida tumbuhan atau benda apit-apit

Kanakkanak

Maksud Maksud seakanakan rupanya atau fungsinya

Kata ganda

Contoh Penggunaan

KudaEmak duduk di atas kekuda itu kuda/kekuda semasa menyiang ikan

Orang-orang Pak Kasim memasang orangorang di bendangnya untuk menakutkan burung-burung

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan

Maksud perbuatan berulangulang

Tertanya-tanya

Dia tertanya-tanya sambil mencari aslan.

Lalu-lalang

Banyak kenderaan lalulalang di situ

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan

Maksud perbuatan yang berpanjan gan atau berterusan

Tersenyum- Rahmat tersenyum-senyum senyum melihat ayahnya datang.

Berdiri-diri
Terolengoleng

Dia berdiri-diri menunggu pegawai itu keluar.


Perahu kecil itu teroleng-oleng dipukul ombak.

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan Zahid merayu-rayu supaya ayahnya memberi kebenaran untuk mengikut kawannya ke bandar. Pasukan penyelamat bertungkus-lumus mencari mangsa runtuhan bangunan itu.

Maksud Merayu-rayu melakukan perbuatan dengan sungguh- Bertungkussungguh lumus

Maksud

Kata ganda

Contoh Penggunaan

Maksud perbuatan yang berbalas

Bersalamsalaman

Beliau bersalam-salaman dengan orang yang menyambutnya di situ Pasukan polis dan penjenayah itu tembak-menembak di kawasan belukar itui.

Tembak menembak

Terima kasih
daripada