P. 1
RI PJJ Sintaksis 2012 13

RI PJJ Sintaksis 2012 13

|Views: 48|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Fahmi Ali

More info:

Published by: Ahmad Fahmi Ali on Apr 19, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Omar. Asmah Hj. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. G. 2008. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Pembentangan 2. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. G. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. Kuala Lumpur: PTS Professional. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. dan Zuraidah Mohd Don. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . Ahmad Khair Mod Nor 2002. 1984.2009.4. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . Asmah Hj. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . 2008. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Knowles. Knowles. dan Zuraidah Mohd Don. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 2008.Omar. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. 2006. KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Natural Data in Linguistic Description.

00 F 0 – 34 0 .PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.75 C+ 55 – 59 2.75 B+ 70 – 74 3.50 C 50 – 54 2.00 B- 60 – 64 2.50 B 65 – 69 3.75 D+ 40 – 44 1.50 D 35 – 39 1.00 A- 75 – 79 3.00 C- 45 – 49 1.

Nahu Kemas Kini. Nik Safiah Karim et al.PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. Omar. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. (2008). 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al. Ahmad Khair Mohd Nor (2003). (2008). 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et .

Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. 2002. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. G. Asmah Hj. Natural Data in Linguistic Description.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. dan Zuraidah Mohd. Omar. . 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. (2008). Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. Nahu Kemas Kini. 2008. 2008. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Omar. Nik Safiah Karim et al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Knowles. G. Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Asmah Hj. Mengenal pelbagai jenis ayat ii. 2008. (2008). Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. Mengenal kluasa dengan ayat ii. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Don 2006. Nahu Kemas Kini. dan Zuraidah Mohd Don. Knowles. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Asmah Hj. (2008). Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al.

• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Nahu Kemas Kini. Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nahu Kemas Kini. Asmah Hj.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. (2008). Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). 2008. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et al. Nik Safiah Karim et . Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Nik Safiah Karim et al. 2008. (2008). Omar. 9 Ayat majmuk i. 10 Ayat majmuk i. Asmah Hj. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 8 Ayat Majmuk: i. Nik Safiah Karim et al. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). (2008). Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.

Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. Rajah pohon al. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. 2008. (2008). Asmah Hj. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 11 Proses Penerbitan i. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. 14 i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.majmuk keterangan iii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). (2008). Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). . (2008). Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->