P. 1
RI PJJ Sintaksis 2012 13

RI PJJ Sintaksis 2012 13

|Views: 48|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Fahmi Ali

More info:

Published by: Ahmad Fahmi Ali on Apr 19, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

Pengesahan Ketua Jabatan

:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : Bahasa dan Komunikasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu 2 2012/2013 Sintaksis Bahasa Melayu BML 3063 Major 3 BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu

(Bagi kursus dengan prasyarat, pelajar mestilah telah menduduki atau menduduki dan lulus berdasarkan syarat yang ditetpakan oleh fakulti/pusat)

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama E-mail Nombor Telefon No. bilik : : : : Prof. Madya. Dr. Sanat bin Md. Nasir. sanat@fbk.upsi.edu.my 019-2197599 17 Bangunan E-Learning

SINOPSIS KURSUS

:

Kursus ini membicarakan pendekatan dalam analisis sintaksis bahasa Melayu yang diutarakan oleh ahli bahasa tradisional, struktural dan transformasi generatif. Kursus ini juga akan meneliti cara kata-kata dirangkaikan secara berpola bagi membentuk unit yang lebih panjang dalam bahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Setiap unit itu akan diteliti berdasarkan binaan, konstituen dan penggolongannya. HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. 3. :

Mengaplikasi teori-teori sintaksis dalam menganalisis ayat dalam pelbagai teks; (K3) Mengadaptasi peraturan-peraturan sintaksis dalam penggunaan bahasa seharian; (K3, K4) Menunjukkan respons yang positif terhadap pembakuan ayat yang terdapat dalam pelbagai media; (A2, P5)

2008. 2008. dan Zuraidah Mohd Don. dan Zuraidah Mohd Don. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor 2006. 2006. Kertas Kerja Petunjuk : KOM – Kemahiran Berkomunikasi KBPM – Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM – Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK – Kemahiran Kerja Berpasukan PIM – Kemahiran Kepimpinan ETIK – Etika Profesional KU – Kemahiran Keusahawanan KOM √ √ PSK √ √ PBPM √ ETIK KBPM √ . Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. G. Pembentangan 2. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. Melaksanakan tugasan secara berpasukan. 1984.4. RUJUKAN TAMBAHAN : Arbak Othman. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. (A4) RUJUKAN UTAMA: Abdullah Hassan. Natural Data in Linguistic Description. Word Class in Malay: A Corpus-Based Approach . KAEDAH PENGAJARAN : Kuliah dan perbincangan. Petaling Jaya : Penerbitan Sarjana. G. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Knowles. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kesembilan . Knowles. 2008. Asmah Hj.Omar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Professional. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors. kerja individu dan kumpulan KAEDAH PENERAPAN KI AKTIVITI / KI 1. Omar. Ahmad Khair Mod Nor 2002. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Tatabahasa Bahasa Malaysia.2009. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

75 D+ 40 – 44 1.PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: Tugasan individu Forum Peperiksaan Akhir JUMLAH PENILAIAN GRED KURSUS UPSI 50 10 40 100 Gred Julat Markah Nilai Gred A 80 – 100 4.50 D 35 – 39 1.75 B+ 70 – 74 3.50 B 65 – 69 3.00 A- 75 – 79 3.75 C+ 55 – 59 2.50 C 50 – 54 2.00 C- 45 – 49 1.00 B- 60 – 64 2.00 F 0 – 34 0 .

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 2008. (2008). Omar. (2008). Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. Pengenalan kepada Mengenal pasti Sintaksis konsep sintaksis dan bidang kajiannya • Konsep sintaksis • Sintaksis sebagai satu sistem tatabahasa • Fungsi Sintaksis Frasa Ayat • • • dalam Binaan Mengenal pasti ciri-ciri frasa dan Definisi frasa membezakan frasa Binaan Frasa dengan klausa Jenis-jenis Frasa • Ciri-ciri Frasa 2 Kuliah Nik Safiah Karim et al. 3 Frasa Nama Mengenal dan Kuliah Nik Safiah Karim et .PENGGREDAN KI : SKALA 5 4 3 2 1 KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU : Minggu 1 Tajuk Hasil Pembelajaran KI Aktiviti P & P Kuliah Rujukan Asmah Hj. Nahu Kemas Kini. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. dan Zuraidah Mohd. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 5 Binaan klausa • Klausa utama • Klausa subordinat Susunan ayat • Susunan biasa • Susunan songsang i. Omar. Don 2006.• • • menguasai binaan Konsep Frasa Nama frasa nama Binaan frasa nama Kedudukan frasa nama dalam ayat i. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Word Class in Malay: A CorpusBased Approach. Rajah pohon Kuliah Ahmad Khair Mohd Perbincangan Nor (2003). Nik Safiah Karim et al. 6 Jenis ayat • Ayat penyata • Ayat tanya i. Mengenal kluasa dengan ayat ii. Knowles. G. 4 Frasa Kerja • Konsep Frasa Kerja • Binaan frasa kerja • Kedudukan frasa kerja dalam ayat Frasa Adjektif Binaan frasa adjektif dan ayat dasar pola FN + FA Frasa Sendi Binaan frasa sendi dan ayat dasar pola FN + FS Frasa Adverba Binaan frasa adverb Adverba sebagai unsure keterangan di dalam ayat ii. (2008). 2008. Menganalisis binaan ayat susunan biasa dengan susunan songsang iii. 2008. . Asmah Hj. G. 2002. (2008). dan Zuraidah Mohd Don. Mengenal dan menguasai pelbagai binaan frasa Mengenali binaan frasa Perbincangan al. Omar. Nahu Kemas Kini. Menguasai jenis Kuliah Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nahu Kemas Kini. (2008). Kuliah Nik Safiah Karim et Perbincangan al. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2008. Natural Data in Linguistic Description. Knowles. Asmah Hj. Mengenal pelbagai jenis ayat ii.

Rajah pohon Komplemen Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Menggabungkan ayat tunggal bagi membentuk ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Nahu Kemas Kini. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 10 Ayat majmuk i. Rajah pohon Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. Menukar ayat aktif kepada ayat pasif Kuliah dan Nik Safiah Karim et Perbincangan al. 2008. (2008). Nik Safiah Karim et al. Asmah Hj. (2008). Membezakan ayat aktif dengan ayat pasif ii. Rajah pohon Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003). Asmah Hj. Nik Safiah Karim et . Nik Safiah Karim et al.Menggabungkan pancangan ayat tunggal bagi membentuk ayat • Ayat Relatif majmuk relatif • Ayat ii. 2008. 9 Ayat majmuk i. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.• • Ayat perintah Ayat seru ayat berdasarkan intonasi iii. Omar. Menganalisis ayat pancanga majmuk keterangan Keterangan ii. 7 Ragam ayat • Ayat aktif • Ayat pasif i. Menghubungkaitkan ayat tunggal dengan • Konsep ayat ayat majmuk majmuk ii. (2008). 8 Ayat Majmuk: i. Menggabungkan • Ayat majmuk ayat tunggal bagi gabungan membentuk ayat majmuk gabungan iii. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Nahu Kemas Kini. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Omar. (2008).

. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.majmuk keterangan iii. Menganalisis ayat • Proses dan menjelaskan pengguguran proses • Proses pembinaannya penyusunan iii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008). Rajah pohon semula • Proses peluasan 12 Analisis Ayat • Analisis konstituen terdekat • Analisis rajah pohon Menganalisis ayat Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. (2008). 2008. mengedit teks untuk dijadikan bahan pengajran sintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Rajah pohon al. Membetulkan kesalahansintaksis Kuliah Aktiviti Kumpulan Abdullah Hassan. Menganalisis kesalahan sintaksis dalam pembelajaran bahasa ii. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Nik Safiah Karim et al. Memahami proses Ayat: pembinaan ayat ii. (2008). Asmah Hj. 13 Sintaksis dalam Pengajaran Bahasa Melayu • Analisis kesalahan bahasa Pengeditan Teks untuk tujuan bahan pengajaran i. Asmah Hj. (2008). Menganalisis ayat dalam pelbagai teks ii. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Omar (2009) Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. 14 i. 11 Proses Penerbitan i. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuliah Aktiviti Kumpulan Ahmad Khair Mohd Nor (2003).

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->