Anda di halaman 1dari 3

LAMPU PENDAFLUOR

BAHAGIAN LAMPU PENDAFLUOR


Tiub Pendafluor

FUNGSI
Diperbuat daripada kaca yang berisi _____________ dan_______________.
Bahagian dalam tiub disadur dengan ____________________. Terdapat dua
pin ______________pada kedua-dua hujung tiub. Apabila arus mengalir
melalui pin elektrod, tiub akan menghasilkan sinaran _______________.
____________________akan dihasilkan apabila lapisan fosfor terkena sinaran
ultraungu

Perumah

Mengandungi __________, pemegang tiub dan _____________________

Cok

Membekalkan ________________yang tinggi pada awal penyalaan dan


______________________ voltan selepas lampu menyala

Pemegang tiub

Untuk ________________________tiub pendafluor

Pemegang suis penghidup

Untuk _________________________ suis penghidup

Suis penghidup

Untuk __________________lampu. Lampu akan terus menyala walaupun suis


penghidup ______________________.

LAMPU PENDAFLUOR

BAHAGIAN LAMPU PENDAFLUOR


Tiub Pendafluor

FUNGSI
Diperbuat daripada kaca yang berisi _____________ dan_______________.
Bahagian dalam tiub disadur dengan ____________________. Terdapat dua
pin ______________pada kedua-dua hujung tiub. Apabila arus mengalir
melalui pin elektrod, tiub akan menghasilkan sinaran _______________.
____________________akan dihasilkan apabila lapisan fosfor terkena sinaran
ultraungu

Perumah

Mengandungi __________, pemegang tiub, __________________________


dan _____________________

Cok

Membekalkan ________________yang tinggi pada awal penyalaan dan


______________________ voltan selepas lampu menyala

Pemegang tiub

Untuk ________________________tiub pendafluor

Pemegang suis penghidup

Untuk _________________________ suis penghidup

Suis penghidup

Untuk __________________lampu. Lampu akan terus menyala walaupun suis


penghidup ______________________.