KURSUS INDUKSI JURULATIH UTAMA KSSR DAN PBS PENDIDIKAN KHAS TAHUN 3 ZON UTARA DOKUMEN STANDARD PRESTASI

2-6 JULAI 2012

©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

PS

PENDEKATAN PENTAKSIRAN
Rujukan Norma

Rujukan Kriteria

Rujukan Standard

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

Rujukan Norma
 Melapor

prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat/aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor/markah yang diperoleh  Memberi kedudukan kepada murid  Menggunakan skema pemarkahan
©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3

Rujukan Kriteria

 

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan kriteria sesuatu domain Tidak membandingkan pelajar dengan pelajar yang lain
©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .Rujukan Standard • Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang kemajuan dan prestasi pembelajaran murid (tahap pencapaian) merujuk kepada standard Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan standard sesuatu domain • ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

PRS Pentaksiran Rujukan Standard Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 .©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Pentaksiran Rujukan Standard • • • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat Kedudukan / Rank dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 • • • .

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD? Perlu Standard Prestasi ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI • • • • Matlamat Objektif MP Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN • Pernyataan Standard • Deskriptor • Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 .Terminologi Pentaksiran Rujukan Band 1 2 3 4 5 6 Pernyataan Standard Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Deskriptor Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Evidens Pernyataan tentang bagaimana murid menunjuk kan “tahu” dan “boleh buat” ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Band 3….BAND     Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. Band 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 .. ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

PERNYATAAN STANDARD    Satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Gambaran holistik tentang pencapaian murid ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 .DESKRIPTOR   Pernyataan yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat Kualiti yang boleh ditaksir dan boleh dicapai ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .EVIDENS (MURID)   Pernyataan yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Kualiti yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

EVIDENS (BAHAN) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan Dalam bentuk produk atau proses     Foto Grafik Artifak Laporan dan lain-lain ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .

 Ujian bertulis  Ujian lisan  Demonstrasi  Ujian amali  Dan lain-lain…. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 . ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.INSTRUMEN Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain.

Pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard   Menggunakan kerangka Standard Prestasi Berdasarkan ciri-ciri Standard Prestasi ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .

Ciri-ciri Standard Prestasi  Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak (band) dan mendatar (konstruk) Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19      .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 .Ciri-ciri Standard Prestasi    Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier Menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan standard Dalam bentuk hasil pembelajaran ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1. Band 6 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Band 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO . Band 5. Band 2. Band 4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO .STANDARD PRESTASI (Performance Standard) ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO . Murid tahu perkara asas.Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. serta tekal dan bersikap positif. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO .Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

(Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) Band 2 Band 1 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Ting 1 hingga Ting 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 .

The typical performance in this band: Band 6 demonstrates an extensive and detailed knowledge and superior understanding of biological concepts. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 . including complex and abstract ideas demonstrates Band 5 Band 4 thorough knowledge and understanding of most biological concepts demonstrates sound knowledge and clear understanding of some biological concepts recalls Band 3 basic knowledge and understanding of some biological concepts recalls Band 2 limited knowledge and has elementary understanding of some straightforward biological concepts Band 1 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 .CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK Band 6 T&F&BBM Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah Band 5 T&F&BBT Band 4 T&F&BB Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T . emosi. emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri. sosial dan persekitaran 28 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat Mempunyai kemahiran berkomunikasi. mental. empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat Band 5 T&F&BBT Band 4 T&F&BB Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental. sosial dan persekitaran Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal. emosi. pengurusan mental.CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESIHATAN Band 6 T&F&BBM Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian. mental. emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri Memahami aspek kesihatan fizikal.

Band Pernyataan Standard Tahun 1 2011 Tahun 2 2012 Tahun 3 2013 Tahun 4 2014 Tahun 5 2015 Tahun 6 2016 6 B6 D E D E D E D E D E D E 5 B5 D E D E D E D E D E D E 4 B4 D E D E D E D E D E D E 3 B3 D E D E D E D E D E D E 2 B2 D E D E D E D E D E D E 1 B1 D E D E D E D E D E D E Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 .

EVIDENS DESKRIPTOR 1 Tahu B1 Mengetahui asas mendengarbertutur.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti & betul. BAND PERNYATAAN STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. B1 DL1 E1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti & betul .DSP & DSK STANDARD KANDUNGAN 1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi persekitaran. membaca dan menulis B1 DL1 Asas mendengar dan memberi respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi persekitaran.

DOKUMEN STANDARD PRESTASI DSP PENDIDIKAN MUZIK dan huruf Roman Bullet .

GEMURUH .

DSP & DSP  GURU-GURU MESTI JELAS TENTANG DUA PERKARA:  MENGAJAR MESTI BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM MENTAKSIR MERUJUK KEPADA DOKUMEN STANDARD PRESTASI  .

DSK. DSP DAN INSTRUMEN     KOMPONEN PENGURUSAN DIRI KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF KOMPONEN PENGURUSAN TINGKAH LAKU KOMPONEN BAHASA MALAYSIA     KOMPONEN BAHASA INGGERIS    DSK DSP INSTRUMEN    DSK DSP INSTRUMEN KOMPONEN MATEMATIK KOMPONEN PENDIDIKAN ISLAM KOMPONEN PENDIDIKAN MORAL .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 .Tahun 3 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Tahun 3 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 .Tahun 3 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 D E 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E D D D D E E E E ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 .Tahun 3 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 D E D D E E 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E D D D D E E E E D D E E ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

Tahun 3 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6 5 B6 B5 D E D D E E D E 4 3 2 1 B4 B3 B2 B1 D D D E E E D D D D E E E E D D E E D E D E ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .

TETAPI untuk keseluruhan Tahun 3 mesti ada Band 1 – Band 6 COMPANY LOGO 40 .Tahun 3 Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 Band Pernyataan Standard 6 5 4 B6 B5 B4 D D D E D E E E D D D D E E E E D E D E 3 2 1 B3 B2 B1 D D E E D D E E D E Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band.

Band Pernyataan Standard Tahun 3 2013 B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 6 5 4 B6 B5 B4 3 B3 B3D2 B3D3 B2D1 2 1 B2 B1D1 B1 B1D2 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO .Band B1 (Bahasa Melayu) Standard Deskriptor D1 D1 D2 Evidens D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1 B1 (Matematik) B1 (Pendidikan Moral) D1 D2 D3 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3 42 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA & pencil •Pemerhatian •Kerja Kursus •Buku Skrap •Folio •ULBS •Ujian Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •dll (Guru harus memilih instrumen paling sesuai ) 43 . boneka dan topeng B1D1E4 Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang mengenal kraf tradisional iaitu anyaman.Standard B1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual. catan. alat pertahanan diri dan alat perhiasan diri ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. media dan nilai baik Deskriptor (APA) B1D1 (PERSEPSI ESTETIK) Tahu bahasa seni visual Evidens (BAGAIMANA) B1D1E1 Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar iaitu lukisan. kolaj dan montaj B1D1E2 Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu terancang dan tidak terancang Instrumen Contoh •Paper B1D1E3 Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu mobail.

Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .

PS KESIMPULAN Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 .