LAMPIRAN 2 Contoh Instrumen

Nama:__________________ Nilai : Keadilan (D2) (B1D2E1) (B2D2E1) Tahun :3_________

Nyatakan contoh keadilan. Tandakan ( / ) 1. Membahagikan kerja kepada semua murid. ( ) 2. Semua kerja pembersihan dilakukan oleh seorang murid sahaja. ( ) 3. Berkongsi alat sukan. ( )

Ceritakan kepentingan bersikap adil di sekolah. Tandakan ( / ) 1. Dapat menjimatkan masa. ( 2. Membebankan seorang murid. (

)

)

3. Memupuk kasih sayang. (

)

4. Menyembunyikan alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Beratur semasa membeli makanan di kantin. ( )

4. Berebut-rebut alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Mewujudkan suasana yang harmoni. ( )

B1D2E1

Menguasai

Tidak menguasai

B2D2E1 Nama: Menguasai Tidak menguasai Tahun: 3( ) Nilai Keadilan ( D 2) B3D2E1 Tandakan (√) pada perkara yang dilakukan oleh kamu. Saya merampas alat sukan daripada rakan pada waktu Pendidikan Jasmani. Saya beratur semasa meminjam buku di perpustakaan. 5. Bil 1. B3D2E1 Menguasai Tidak menguasai . 3. 4. Pernyataan Saya boleh berkongsi makanan dengan kawan. Saya selalu menyimpan buku cerita kegemaran saya tanpa berkongsi dengan kawan-kawan. 2. Saya membahagikan barangan yang diterima kepada kawan sedarjah secara sama rata.

Ketua darjah tidak membenarkan rakan-rakan yang tidak disukainya menggunakan komputer di makmal komputer. untuk perasaan positif dan gambar untuk Situasi 1. 5. Guru menyediakan jadual bertugas kelas. Ah Beng disuruh membersihkan kelas seorang diri. Guru memberi pen kepada semua murid.Nama:__________________ Nilai : Keadilan ( D2) (B4D2E1) Tahun :3___________ Warnakan gambar perasaan negatif. 4. 3. B4D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Perasaan 2. Ali berkongsi gula-gula bersama rakan sedarjah.

Menuduh rakan sedarjah yang tidak bersalah. Berkongsi alatan sukan dengan rakan baik sahaja.Band 6 B5D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Kadang-kadang -3 markah Tidak pernah -0 markah Selalu Kadangkadang Jarang Tidak pernah 3. Menyebelahi rakan yang melanggar peraturan sekolah. 7.29 markah –Band 5 : 30 markah.Nama:_______________________ Band 5 dan Band 6 Tahun : 3 ( ) Nilai: Keadilan ( D2) Soal Selidik Guru diminta memberi pandangan terhadap murid-murid dengan tandakan ( √ ) pada ruangan yang sesuai. 5. Selalu -5 markah Jarang-2 markah Bil 1. Bertindak adil dalam aktiviti kumpulan. 2. Perkara Menggunakan komputer secara bergilir-gilir dengan rakan sedarjah. Mengambil bahagian dalam aktiviti gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekolah.35 markah . 6. 4. Berkongsi makanan dengan rakan sedarjah. Tandatangan guru :________________ Skala: 25 markah.

B6D2E1 Menguasai Tidak menguasai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful