LAMPIRAN 2 Contoh Instrumen

Nama:__________________ Nilai : Keadilan (D2) (B1D2E1) (B2D2E1) Tahun :3_________

Nyatakan contoh keadilan. Tandakan ( / ) 1. Membahagikan kerja kepada semua murid. ( ) 2. Semua kerja pembersihan dilakukan oleh seorang murid sahaja. ( ) 3. Berkongsi alat sukan. ( )

Ceritakan kepentingan bersikap adil di sekolah. Tandakan ( / ) 1. Dapat menjimatkan masa. ( 2. Membebankan seorang murid. (

)

)

3. Memupuk kasih sayang. (

)

4. Menyembunyikan alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Beratur semasa membeli makanan di kantin. ( )

4. Berebut-rebut alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Mewujudkan suasana yang harmoni. ( )

B1D2E1

Menguasai

Tidak menguasai

Saya beratur semasa meminjam buku di perpustakaan. Pernyataan Saya boleh berkongsi makanan dengan kawan. Saya merampas alat sukan daripada rakan pada waktu Pendidikan Jasmani.B2D2E1 Nama: Menguasai Tidak menguasai Tahun: 3( ) Nilai Keadilan ( D 2) B3D2E1 Tandakan (√) pada perkara yang dilakukan oleh kamu. 3. Saya membahagikan barangan yang diterima kepada kawan sedarjah secara sama rata. 2. 5. Bil 1. 4. B3D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Saya selalu menyimpan buku cerita kegemaran saya tanpa berkongsi dengan kawan-kawan.

Perasaan 2.Nama:__________________ Nilai : Keadilan ( D2) (B4D2E1) Tahun :3___________ Warnakan gambar perasaan negatif. Ah Beng disuruh membersihkan kelas seorang diri. untuk perasaan positif dan gambar untuk Situasi 1. B4D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Ali berkongsi gula-gula bersama rakan sedarjah. 3. Guru memberi pen kepada semua murid. 4. Guru menyediakan jadual bertugas kelas. 5. Ketua darjah tidak membenarkan rakan-rakan yang tidak disukainya menggunakan komputer di makmal komputer.

Menuduh rakan sedarjah yang tidak bersalah. Berkongsi alatan sukan dengan rakan baik sahaja. Tandatangan guru :________________ Skala: 25 markah. Perkara Menggunakan komputer secara bergilir-gilir dengan rakan sedarjah. 5.Band 6 B5D2E1 Menguasai Tidak menguasai .Nama:_______________________ Band 5 dan Band 6 Tahun : 3 ( ) Nilai: Keadilan ( D2) Soal Selidik Guru diminta memberi pandangan terhadap murid-murid dengan tandakan ( √ ) pada ruangan yang sesuai. 4. Kadang-kadang -3 markah Tidak pernah -0 markah Selalu Kadangkadang Jarang Tidak pernah 3. 7. Bertindak adil dalam aktiviti kumpulan. Menyebelahi rakan yang melanggar peraturan sekolah. Mengambil bahagian dalam aktiviti gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekolah. 2. Berkongsi makanan dengan rakan sedarjah.29 markah –Band 5 : 30 markah. 6. Selalu -5 markah Jarang-2 markah Bil 1.35 markah .

B6D2E1 Menguasai Tidak menguasai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful