LAMPIRAN 2 Contoh Instrumen

Nama:__________________ Nilai : Keadilan (D2) (B1D2E1) (B2D2E1) Tahun :3_________

Nyatakan contoh keadilan. Tandakan ( / ) 1. Membahagikan kerja kepada semua murid. ( ) 2. Semua kerja pembersihan dilakukan oleh seorang murid sahaja. ( ) 3. Berkongsi alat sukan. ( )

Ceritakan kepentingan bersikap adil di sekolah. Tandakan ( / ) 1. Dapat menjimatkan masa. ( 2. Membebankan seorang murid. (

)

)

3. Memupuk kasih sayang. (

)

4. Menyembunyikan alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Beratur semasa membeli makanan di kantin. ( )

4. Berebut-rebut alatan pendidikan jasmani. ( ) 5. Mewujudkan suasana yang harmoni. ( )

B1D2E1

Menguasai

Tidak menguasai

Saya selalu menyimpan buku cerita kegemaran saya tanpa berkongsi dengan kawan-kawan. Bil 1. Saya membahagikan barangan yang diterima kepada kawan sedarjah secara sama rata.B2D2E1 Nama: Menguasai Tidak menguasai Tahun: 3( ) Nilai Keadilan ( D 2) B3D2E1 Tandakan (√) pada perkara yang dilakukan oleh kamu. Saya beratur semasa meminjam buku di perpustakaan. Pernyataan Saya boleh berkongsi makanan dengan kawan. 2. Saya merampas alat sukan daripada rakan pada waktu Pendidikan Jasmani. 3. 5. B3D2E1 Menguasai Tidak menguasai . 4.

5.Nama:__________________ Nilai : Keadilan ( D2) (B4D2E1) Tahun :3___________ Warnakan gambar perasaan negatif. 3. B4D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Ketua darjah tidak membenarkan rakan-rakan yang tidak disukainya menggunakan komputer di makmal komputer. Guru memberi pen kepada semua murid. untuk perasaan positif dan gambar untuk Situasi 1. Ali berkongsi gula-gula bersama rakan sedarjah. 4. Guru menyediakan jadual bertugas kelas. Perasaan 2. Ah Beng disuruh membersihkan kelas seorang diri.

Menyebelahi rakan yang melanggar peraturan sekolah. Kadang-kadang -3 markah Tidak pernah -0 markah Selalu Kadangkadang Jarang Tidak pernah 3. 2.Nama:_______________________ Band 5 dan Band 6 Tahun : 3 ( ) Nilai: Keadilan ( D2) Soal Selidik Guru diminta memberi pandangan terhadap murid-murid dengan tandakan ( √ ) pada ruangan yang sesuai. 6. Tandatangan guru :________________ Skala: 25 markah. Selalu -5 markah Jarang-2 markah Bil 1. Mengambil bahagian dalam aktiviti gotong-royong untuk membersihkan kawasan sekolah. Perkara Menggunakan komputer secara bergilir-gilir dengan rakan sedarjah.29 markah –Band 5 : 30 markah. 7. 5. 4.Band 6 B5D2E1 Menguasai Tidak menguasai . Bertindak adil dalam aktiviti kumpulan. Berkongsi makanan dengan rakan sedarjah.35 markah . Berkongsi alatan sukan dengan rakan baik sahaja. Menuduh rakan sedarjah yang tidak bersalah.

B6D2E1 Menguasai Tidak menguasai .