Anda di halaman 1dari 3

KELAS: MASA: M/PELAJARAN:

AKTIVITI

IMPAK

2 Amanah 10.30 11.30(60min) Dunia Seni Visual Standard Pembelajara n: 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.2 prinsip rekaan 4.1.2.1 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 teknik lingkaran

Bidang : Mengenal kraf tradisional Penilaian P&P : (Tembikar) Proses penghasilan Tema dan tajuk : Objek buatan karya sepanjang aktiviti manusia labu membuat tembikar labu teknik lingkaran Objektif pembelajaran berdasarkan dua Pada akhir pembelajaran murid Standard Kandungan. dapat : 1. Menggunakan bahasa seni Refleksi visual Pada akhir 2. Mengaplikasikan bahan dan pembelajaran : media 30 murid dapat capai objektif yg ditetapkan. Aktiviti P&P: 5 orang murid yang 1. Guru menunjukkan visual tidak mencapai objektif cara membuat labu dengan akan diberikan teknik lingkaran (TMK) dan bimbingan khas dalam bersoaljawab tentang visual sesi pembelajaran yang yang dilihat. (EK1- 1.14, akan datang. EK2 2.2) 2. Guru menunjukcara menghasilkan tembikar berdasarkan visual (TMK) (EK2 2.2) EMK : Kreativiti, keusahawanan (EK1 dan EK2), TMK dan nilai murni BBM : LCD, tanah liat

KELAS: MASA: AKTIVITI M/PELAJARA N: 2 Amanah Bidang : Mengenal kraf tradisional 10.30 (Tembikar) 11.30(60 Tema dan tajuk : Objek buatan min) manusia labu Dunia SeniVisual Objektif pembelajaran Standard Pada akhir pembelajaran murid Pembelaja dapat : ran : 1.Menghasilkan tembikar dengan 4.3 Ekspresi teknik lingkaran kreatif 2.Mengapreasiasi hasil kerja sendiri 4.3.1 dan rakan. 4.3.2 4.3.3 Aktiviti P&P: 4.4 1.Muri d membuat tembikar labu Apresiasi seperti yang telah didemontrasikan. seni (EK3-3.2,EK4-4.1,4.2,4.3) 4.4.1 2. Guru membimbing murid. 4.4.2 3. Murid mempamerkan hasil kerja. (EK1,EK2,EK3) 4. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.((EK4,EK5) EMK :kreativiti, keusahawanan (EK1, EK2,EK3,EK4,EK5,), dan nilai murni BBM : LCD, tanah liat

IMPAK Penilaian P&P : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat tembikar labu teknik lingkaran berdasarkan dua Standard Kandungan. Refleksi Pada akhir pembelajaran : 35 murid dapat capai objektif yg ditetapkan.