Anda di halaman 1dari 4

Membentuk dan Membuat Binaan

NAMA: KELAS TARIKH BIDANG TAJUK AKTIVITI Evidens

.. : : : : : .. .. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KEMEJA MEMBUAT ORIGAMI Keterangan BAND 1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan membuat binaan origami : Bentuk- konkrit (Rujuk Lembaran Kerja 1) Rupa - Geometri warna primer, skunder (Rujuk Lembaran Kerja 2) Prinsip rekaan : Imbangan- simetri Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari persekitaran. Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang membentuk dan membina. Mendengar dan menerima arahan dari guru. BAND 2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti binaan. - Bentuk- 3D ( konkrit ) - Rupa - Geometri - Warna- primer dan skunder Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti binaan. - Imbangan- simetri Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti membentuk dan membuat binaan Menyatakan fungsi asas media Tanda / jika berjaya

B1D1E3

B1D1E5 B1D2E3 B1D3E1

B2D1E3

B2D1E6 B2D2E3

B2D2E5

Membentuk dan Membuat Binaan

B2D2E6 B2D3E1

Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya Mempamerkan disiplin kendiri BAND 3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya berdasarkan aktiviti membentuk dan membuat binaan. Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti membentuk dan membuat binaan. - Imbangan- simetri Meneroka penggunaan bahan. - Kertas warna, gam, kotak, magik pen, pensel. Mengetahui cara menggunakan alat dengan betul. Meneroka penggunaan teknik dan proses. Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan bekerjasama Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti membuat binaan. BAND 4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan seperti rupa, bentuk,warna dan imbangan. Menggunakan media yang betul dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan seperti kertas, gam, pensil warna atau magic pen. Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam berkarya( lipatan). Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri. (Pemerhatian guru) BAND 5

B3D1E3

B3D1E7 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B3D4E3

B4D1E3

B4D2E1 B4D2E2 B4D3E2 B4D4E1

Membentuk dan Membuat Binaan

B5D1E3

B5D2E3

B5D2E7 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E B6D1E2

Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan Seperti rupa, bentuk warna. Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan. Seperti kertas warna, magik pen, gam, kotak dan pensel. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam menghasilkan karya membentuk dan membuat binaan. Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif. Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab, berdisiplin, dan yakin diri. Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menceritakan karya sendiri secara lisan. BAND 6 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik. Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan displin ilmu yang lain. ( Bentuk- bentuk geometri ) Menggunakan media yang betul, tepat dan kreatif dalam berkarya. Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya. Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi. Asal usul origami dari Jepun. Menghasilkan karya menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK ). Elemen keusahawan contohnya seperti penanda buku dan hiasan pada keychain.

B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D3E1

B6D4E1

Membentuk dan Membuat Binaan

B6D6E1

Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan pelbagai situasi Menceritakan karya sendiri secara lisan Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. Membuat perbandingan antara satu sama lain. Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan. Sumber alam boleh dijadikan pakaian contohnya seperti dari kapas, ulat sutera diolah menjadi pakaian.

B6D7E1 B6D7E2

B6D8E1