SUSUN ATUR DAN KEDUDUKAN DI PADANG PADA HARI SUKAN TAHUNAN KALI KE-25

Rumah Merah

Rumah Kuning

Rumah Hijau

Rumah Biru

Pengurusan Peserta

Pencatat pdg Khema h Peserta Rawatan

Dilarang masuk Tapak Perbarisan (Berkumpul)

Khema h Pegaw ai

Ibu bapa

Pentas 2aAAa VIP KANTIN

Siaraya/ PA

Statistik

Ibu bapa