Sejarah Tingkatan 2

Nama : ……………………………………………………………........
Ting
: ……………………………………………………………........
Pentaksiran : .........................................

Bab 1

Tarikh

: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

BAND 1

B1D1
E1

Nyatakan 3 wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Tanah Melayu.


........................................................
........................................................
........................................................
Wilayah SHTI

1786

1819

1824

B1D1
E2
Berdasarkan peta di bawah , lorekan lokasi Negeri-Negeri Selat (NNS).

............................................. ......... Johor 1....... ..................................... 2.......... .. 2.. Negeri Pemimpin Kedah 1..... ..........................................B1D1 E3 Nyatakan 2 pemimpin Kedah atau Johor yang berusaha mempertahankan kedaulatan negeri masing-masing........................ ...................................

BAND 2 B2D1 E1 Jelaskan faktor-faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang dan Singapura. Faktor Huraian B2D1 E2 Jelaskan secara kronologi pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Negeri-Negeri Selat (NNS). Tahun Negeri .

Pulau Pinang Cara pertapakan ( huraian ) • • • 2. Singapura dan Melaka? Negeri 1.1786 1819 1824 B2D1 E3 Apakah usaha-usaha pemimpin tempatan untuk mempertahankan kedaulatan Kedah dan Johor. pemimpin huraian BAND 3 B3D1 E1 Bagaimanakah cara Syarikat Hindia Timur Inggeris(SHTI) bertapak di Pulau pinang. • • • • .

Melaka • • B3D1 E2 Anda dikehendaki melakar dan melorek peta yang menunjukkan pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda berdasarkan perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Negeri Cara Huraian Kesan .3. BAND 4 B4D1 E1 Bandingkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) mengambil Pulau Pinang. Singapura dan Melaka.

Pulau Pinang Singapura Melaka BAND 5 B5D1 E1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .

Apakah keistimewaan Negeri-Negeri Selat (NNS) yang menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI)? Keistimewaan Huraian Kesan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful