Anda di halaman 1dari 15

MINGGU

FOKUS Waktu 1 Konsep Kecergasan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 3.1.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan 4.1.1 5.1.1 3.1.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti aerobik. 4.1.2 5.1.3 3.1.2 4.1.1 5.3.1 3.1.3 4.1.2 5.3.1 3.2.1 4.2.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti. Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. Melakukan aktiviti menyejukkan badan. Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti. Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. Mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Melakukan senaman yang dapat meningkatkan

CATATAN/EMK EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK:

M1 01 - 03 Jan 2013

Waktu 2 Konsep Kecergasan Waktu 1 Konsep Kecergasan

M2 06 - 10 Jan 2013

Waktu 2 Konsep Kecergasan Waktu 1 Komponen Kecergasan

M3 13 - 17 Jan 2013

Waktu 2 Komponen Kecergasan

Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti aerobik.

5.4.1 3.2.1 4.2.2

M4

Waktu 1

Berkebolehan menguasai

5.4.1 3.2.1

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Komponen Kecergasan

STANDARD KANDUNGAN konsep asas kapasiti aerobik. 4.2.2 5.4.1 3.2.1 4.2.3

STANDARD PEMBELAJARAN kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangkamasa yang ditetapkan. Mengenal pasti peranan jantung dan paru-paru semasa melakukan senaman. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Berlari dalam pelbagai kelajuan. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. Mengenal pasti koordinasi tangan dan kaki semasa berlari. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Berlari dalam pelbagai jarak. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat dengan kaki yang sama. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat. Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak . Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kaki kiri dan sebaliknya. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melompat. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Melompat melepasi halangan pada pelbagai

CATATAN/EMK

Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

20 - 24 Jan 2013

Waktu 2 Komponen Kecergasan

Berkebolehan menguasai konsep asas kapasiti aerobik.

Waktu 1 Olahraga Asas

Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul

5.4.1 5.4.1 2.9.1 2.9.2 5.3.2

M5 27 - 31 Jan 2013

Waktu 2 Olahraga Asas

Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.

5.4.2 2.9.1 5.1.2 1.10.1 1.10.2 2.10.1 2.10.2

Waktu 1 Olahraga Asas

M6 03 - 07 Feb 2013 Waktu 2 Olahraga Asas Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan

5.1.1 5.1.2 1.10.3 2.10.1 5.4.1 1.10.4

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK:

M7

Waktu 1

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Olahraga Asas

STANDARD KANDUNGAN kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan

STANDARD PEMBELAJARAN aras. 2.10.2 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak . 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 1.10.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. 2.10.3 Mengenal pasti kaki yang digunakan untuk melonjak . 5.1.4 Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.1 Mengenal pasti lakuan semasa menghantar dan menerima bola. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. 2.6.2 Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan. 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. 1.6.2 2.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek

CATATAN/EMK

Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru:

10 - 14 Feb 2013

Waktu 2 Olahraga Asas

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

M8 17 - 21 Feb 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M9 24 - 28 Feb 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

M 10 03 - 07 Mac 2013

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. 5.1.3 1.6.2 2.6.2 5.1.4 1.6.2 2.6.2 5.1.4 1.6.2 2.6.2 5.1.4 3.3.1 4.3.2

STANDARD PEMBELAJARAN dengan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Menerima bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kaki, dan alatan. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik. Berkeupayaan menetapkan matlamat kendiri dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik pada otot-otot utama dengan lakuan yang betul. Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan dinamik. Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan. Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah. Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras.

CATATAN/EMK

Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 11 10 - 14 Mac 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Komponen Kecergasan

M 12 17 - 21 Mac 2013

5.2.1 Waktu 2 Komponen Kecergasan Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. 3.3.1 4.3.2 5.2.2

24 - 28 Mac 2013 M 13 31 Mac - 4 April 2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan pendaratan dengan 1.1.1 2.1.1 EMK: Panduan Guru:

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Asas)

STANDARD KANDUNGAN lakuan yang betul. 5.1.1 5.1.2

STANDARD PEMBELAJARAN Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Melakukan hambur dari aras rendah dan mendarat ke aras tinggi Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur dari pelbagai aras. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan imbangan di atas bangku gimnastik. Melakukan rangkaian imbangan di atas bangku gimnastik. Menyatakan lakuan mengekalkan imbangan di atas bangku gimnastik. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Mengimbang badan sebelum dan selepas melakukan guling depan. Melakukan imbangan secara berkumpulan. Membezakan luas tapak sokongan semasa melakukan bentuk-bentuk imbangan dalam kumpulan. Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. Mengiktiraf kebolehan dan menerima

CATATAN/EMK Catatan:

Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur (spring) dan pendaratan dengan lakuan yang betul.

1.1.2 2.1.1 5.1.4 5.2.3

EMK: Panduan Guru: Catatan:

Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.

1.2.1 1.2.2 2.2.1 5.1.1

EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 14 07 - 11 April 2013

5.1.2 Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas) Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan. 1.2.3 1.2.4 2.2.2 5.2.2

EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 15 14 - 18 April 2013

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori

5.4.3 1.7.1 2.7.1 5.3.2 2.7.1 2.7.4 5.3.2

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN jaring.

STANDARD PEMBELAJARAN kekurangan rakan sebaya. 1.7.2 2.7.2 5.3.2 1.7.2 2.7.2 5.3.2 1.7.3 2.7.3 5.2.3 1.7.4 2.7.3 5.2.2 Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki. Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Menerima dan menghantar bola menggunakan tangan dan kaki. Mengenal pasti lakuan menerima dan menghantar bola. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan. Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan.

CATATAN/EMK

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 16 21 - 25 April 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 17 28 April - 02 Mei 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Olahraga Asas

M 18 05 - 09 Mei 2013

Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru:

1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak. 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan. 5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti. 1.11.1 Melontar objek sfera pada pelbagai jarak. 2.11.3 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan lemparan. 5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti. 1.11.2 Merejam objek panjang pada pelbagai jarak. 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan rejaman.

Waktu 2 Olahraga Asas

M 19 12 - 16 Mei 2013

Waktu 1 Olahraga Asas

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. 5.1.2

STANDARD PEMBELAJARAN Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti 1.11.3 Melempar objek leper pada pelbagai jarak. 2.11.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan rejaman. 5.1.2 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti 1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. 1.5.1 Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. 2.5.1 Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. CUTI PENGGAL 1

CATATAN/EMK

Waktu 2 Olahraga Asas

Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

Waktu 1 Pergerakan Berirama M 20 19 - 23 Mei 2013

Waktu 2 Pergerakan Berirama

26 - 30 Mei 2013 02 - 06 Jun 2013 Waktu 1 Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. 1.5.1 2.5.1 5.4.3 1.5.1 2.5.1 5.4.3 M 22 16 - 20 Jun 2013 Waktu 1 Pergerakan Berirama Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. 1.5.2 2.5.1

M 21 09 - 13 Jun 2013

Waktu 2 Pergerakan Berirama

Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo seperti step-close, schottische, polka, dan grapevine. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo.

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

EMK: Panduan Guru:

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN 5.2.3

STANDARD PEMBELAJARAN Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan satu rangkaian pergerakan menggunakan pelbagai jenis langkah lurus mengikut tempo. Mengenal pasti pelbagai jenis langkah pergerakan mengikut tempo. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan balingan bola atas bahu. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Menangkap bola pada pelbagai aras. Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan balingan tangan lurus melawan arah pusingan jam. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. Membanding berat dan tinggi sendiri dengan rakan dan carta pertumbuhan normal. Meletakkan alatan di tempat yang selamat semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian

CATATAN/EMK Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

Waktu 2 Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan mengenal pasti komposisi badan.

1.5.2 2.5.1 5.2.3

M 23 23 - 27 Jun 2013

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

1.8.1 2.8.1 5.2.3 1.8.3 2.8.3 5.2.4 1.8.4 2.8.1 5.4.3 1.8.5 2.8.1 5.4.3 3.5.1 4.5.1 5.1.4

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

M 24 30 Jun - 04 Julai 2013

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

M 25 07 - 11 Julai 2013 (Bulan Puasa)

Waktu 1 Komponen Kecergasan

Waktu 2

Berkebolehan mengenal

3.5.2

EMK:

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Komponen Kecergasan

STANDARD KANDUNGAN pasti komposisi badan. 4.5.2 4.5.3 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN dan berat badan. Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan membantu tumbesaran. Mengenal pasti perkaitan antara senaman dengan berat badan. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, congkak, dan catur. Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom, dam, congkak dan catur. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, congkak, dan catur. Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom, dam, congkak dan catur. Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif. Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Melakukan aktiviti secara berpasangan. Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batak Lampung. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CATATAN/EMK

Panduan Guru: Catatan:

Waktu 1 Rekreasi dan Kesenggangan M 26 14 - 18 Julai 2013 (Bulan Puasa)

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

1.14.1 2.14.1 5.2.3

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

Waktu 2 Rekreasi dan Kesenggangan

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

1.14.1 2.14.1 5.2.4

Waktu 1 Rekreasi dan Kesenggangan

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

1.14.2 2.14.2

M 27 21 - 25 Julai 2013 (Bulan Puasa)

5.4.1 5.4.2 Waktu 2 Rekreasi dan Kesenggangan Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan 5.4.3 1.14.2 2.14.2

EMK: Panduan Guru: Catatan:

5.2.3

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

STANDARD KANDUNGAN Berkebolehan memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan. 1.3.1 2.3.1 5.3.1 5.3.2

STANDARD PEMBELAJARAN Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus. Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan. Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil. Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti. Melakukan guling belakang. Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan guling belakang. Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CATATAN/EMK EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 28 28 Julai - 01 Ogos 2013 (Bulan Puasa)

Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas) Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas) Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

Berkebolehan memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.

1.3.2 2.3.1 5.1.2

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 29 04 - 08 Ogos 2013 (Bulan Puasa)

Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.

1.4.1 2.4.1 5.2.4 1.4.1 2.4.1 5.2.4

11 - 15 Ogos 2013 M 30 18 - 22 Ogos 2013

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas) Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas) Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. 1.4.1 2.4.1 5.2.4 1.4.1 2.4.1 5.2.4 Melakukan guling belakang. Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan guling belakang. Mengenal pasti kedudukan badan semasa melakukan guling belakang. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

10

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 3.4.1

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

Waktu 1 Komponen Kecergasan

4.4.1 5.3.1 M 31 25 - 29 Ogos 2013 Waktu 2 Komponen Kecergasan Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 3.4.1

Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat. Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat. Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat. Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai, hamstring curl, dan tekan tubi ubah suai seberapa banyak ulangan dalam jangkamasa 10 hingga 15 saat. Mengenal pasti otot-otot besar yang terlibat semasa senaman daya tahan dan kekuatan otot. Menerangkan kepentingan senaman daya tahan dan kekuatan otot. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki,

EMK: Panduan Guru: Catatan:

EMK: Panduan Guru: Catatan:

4.4.1 5.3.2 Waktu 1 Komponen Kecergasan Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 3.4.1

EMK: Panduan Guru: Catatan:

4.4.1 4.4.2 M 32 01 - 05 Sept 2013 Waktu 2 Komponen Kecergasan Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. 3.4.1

EMK: Panduan Guru: Catatan:

4.4.1 4.4.2 5.3.2 M 33 Waktu 1 Berkebolehan melakukan 1.6.3

EMK:

11

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Kemahiran Asas Permainan

STANDARD KANDUNGAN kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. 2.6.3 5.1.3 1.6.3 2.6.3 5.1.3

STANDARD PEMBELAJARAN dan alatan. Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.

CATATAN/EMK

Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

08 - 12 Sept 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 34 15 - 19 Sept 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

M 35 22 - 26 Sept 2013

Waktu 1 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang betul. Berkebolehan memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.

1.6.4

Waktu 2 Kemahiran Pergerakan (Gimnastik Asas)

Berkebolehan memahami konsep gayut dan ayun dalam pergerakan.

Melakukan kemahiran mengadang1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. 1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. 2.6.4 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 1.6.4 Melakukan kemahiran mengadang1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. 1.6.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. 2.6.4 Menyatakan keadaan yang sesuai untuk mengadang dan memintas. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 2.3.2 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan genggaman atas pada posisi badan lurus. 2.3.2 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil. 5.3.3 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal. 5.3.4 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. 2.3.3 Bergayut pada palang dengan kedua-dua belah tangan lurus menggunakan genggaman atas dan lutut difleksikan. 5.3.3 Mengenal pasti posisi bergayut dengan genggaman atas yang stabil. 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

EMK: Panduan Guru: Catatan:

12

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. 1.7.1 2.7.4 5.3.2 1.7.1 2.7.4 5.3.2

STANDARD PEMBELAJARAN melakukan aktiviti. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. Melakukan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dihantar. Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.

CATATAN/EMK

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 36 29 Sept - 03 Okt 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 37 06 - 10 Okt 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Kemahiran Asas Permainan M 38 13 - 17 Okt 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

M 39

Waktu 1

Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan Mengaplikasi konsep dan prinsip dalam kemahiran asas Permainan kategori jaring. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan

1.7.2 2.7.3 5.2.3 1.7.4 2.7.1 5.2.2 1.8.4 2.8.1 5.4.3 1.8.5 1.5.1 5.4.3 1.8.2

Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas menggunakan alatan. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan. Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki, dan alatan. Berkeyakinan melakukan aktiviti mengikut peranan. Melakukan balingan tangan lurus mengikut arah pusingan jam. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Melakukan balingan tangan lurus melawan arah pusingan jam. Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle of release) semasa melepaskan bola dalam kemahiran balingan. Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. Memukul bola yang pegun menggunakan alatan

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK:

13

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Kemahiran Asas Permainan

STANDARD KANDUNGAN kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan 2.8.2 5.2.3 1.8.2 2.8.2 5.2.1 3.1.1 4.1.1 5.1.1

STANDARD PEMBELAJARAN pemukul. Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul. Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul bola. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkan badan. Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti.

CATATAN/EMK

Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

20 - 24 Okt 2013

Waktu 2 Kemahiran Asas Permainan

Waktu 1 Konsep Kecergasan

M 40 27 - 31 Okt 2013 Waktu 2 Konsep Kecergasan Waktu 1 Rekreasi dan Kesenggangan Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan 3.1.1

M 41 03 - 07 Nov 2013

Waktu 2 Rekreasi dan Kesenggangan

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadar pernafasan, kadar nadi, dan keanjalan otot. 4.1.1 Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 5.1.1 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. 1.14.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, congkak, dan catur. 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom, dam, congkak dan catur. 5.4.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti. 1.14.1 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, congkak, dan catur. 2.14.1 Mengenal pasti strategi dalam permainan seperti karom, dam, congkak dan catur. 5.4.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.

EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan: EMK: Panduan Guru: Catatan:

14

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3

MINGGU

FOKUS Waktu 1 Rekreasi dan Kesenggangan

STANDARD KANDUNGAN Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan. 5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti. 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 2.14.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahan dan kekuatan otot seperti Tarik Upih dan Batik Lampung. 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

CATATAN/EMK EMK: Panduan Guru: Catatan:

M 42 10 - 14 Nov 2013

Waktu 2 Rekreasi dan Kesenggangan

Berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan

EMK: Panduan Guru: Catatan:

CATATAN Selepas pelaksanaan KSSR PJ sebanyak 60 waktu seperti dalam Kurikulum Standard (M1 M30), pengajaran dan pembelajaran (M31-M41) dijalankan dengan mengulangi Standard Pembelajaran yang dirasakan perllu diulang atau ditekankan. Guru boleh memilih mana kemahiran atau unit yang belum dikuasai oleh murid atau digemari murid. Perancangan ini tertakluk pada perubahan, kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

15

KSSR Pendidikan Jasmani Tahun 3