Anda di halaman 1dari 116

PPD Langkawi Dikemaskini pada 31/1/2013

Priority

Sub-priority

Tindakan

Unit

Tindakan Oleh

Mula

Kehadiran pelajar

Mengenalpasti sekolah yang mempunyai peratus kehadiran yang rendah Menyediakan kertas cadangan program Sekolah Penyayang Surat panggilan mesyuarat JK Disiplin Daerah Mesyuarat bersama pentadbir sekolah yang telah dikenalpasti dan pendedahan kertas cadangan Taklimat program Sekolah Penyayang di peringkat sekolah Pelaksanaan Program Sekolah Penyayang Pelaporan bulanan oleh pihak sekolah Pemantauan pelaksanaan Sekolah Penyayang dan pelaporan pemantauan Analisa pelaporan dan post mortem program Maklumbalas analisis pelaporan kepada pihak sekolah Pelaksanaan program pemantapan semula Sijil penghargaan kepada sekolah yang berjaya mencapai KPI Menyediakan bahan dan garis panduan Kenalpasti sekolah dan murid yang mempunyai rekod ponteng tegar Surat panggilan mesyuarat bersama pentadbir sekolah Mesyuarat bersama pentadbir sekolah yang telah dikenalpasti Sekolah mengeluarkan surat panggilan waris murid yang telah dikenalpasti Menyenaraikan pegawai PPD ke sekolah berkenaan

PPPD HEM PPPD HEM PPPD HEM


PPD

Razali Tahrim Razali Tahrim Razali Tahrim Marzuki B Daud Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Marzuki B Daud Hairus Salleh Hairus Salleh

3/1/2013 17/1/2013 24/1/2013 17/12/2012 6/1/2013 2/1/2013 31/1/2013 2/1/2013 31/1/2013 31/1/2013 31/1/2013 3/2/2013 12/3/2013 4/3/2013 14/3/2013 20/3/2013 27/3/2013 27/3/2013

Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM

Program sekolah penyayang

Unit HEM
Unit HEM Unit HEM PPD

Sesi bersama waris pelajar

Unit HEM Unit HEM

Sesi bersama waris pelajar

Mengadakan sesi perjumpaan dan kesedaran waris Pelaporan sekolah kepada PPD Tindakan susulan selepas pelaporan Menyediakan garis panduan operasi ponteng Mengenalpasti sekolah dan lokasi murid ponteng Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat bersama agensi luar Operasi Ponteng
Mesyuarat dan Perbincangan bersama agensi luar

Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM

Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Marzuki B Daud Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hairus Salleh Hj Marzuki Bin Daud Hj Marzuki Bin Daud Nagaiah Velu Salawati Binti Saad Yusof Bin Nayan Lee Kim Kak Nagaiah Velu Razali Tahrim

4/4/2013 11/4/2013 18/4/2013 15 Dis 2012 15 Dis 2012 29/1/2013 5/2/2013 19/2/2013 26/2/2013 5/3/2013 12/3/2013 19/2/2013 26/3/2013 26/3/2013 5/3/2013 31/3/2013 15/1/2013 16/1/2013 3/2/2013 17/2/2013 3/3/2013 7/4/2013 2/6/2013 2/1/2013

Unit HEM
PPD Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM

Melaksanakan operasi ponteng mengikut lokasi Memaklumkan kepada waris murid yang terlibat Murid diberi khidmat kaunseling Pelaporan kepada PPD Kertas konsep peranan kaunselor (ponteng) Surat panggilan mesyuarat guru B&K Peranan kaunselor Taklimat guru B&K mengatasi pelajar ponteng Kenalpasti dan sesi kaunseling Pelaporan kehadiran dan tindakan susulan Mengenalpasti jaringan luar yang mempunyai Mendapat Sokongan pengaruh kepada masyarakat setempat. Mengadakan perjumpaan bersama dengan Jaringan Luar masyarakat setempat. Mengenalpasti sekolah yang ada amalan terbaik PdP Didik Hibur Membina modul dan bahan bimbingan Amalan Terbaik PdP Didik Hibur. Amalan Terbaik PdP Perbengkelan perkongsian Amalan Terbaik. Didik Hibur Pemantauan dan bimbingan pelaksanaan. Pelaporan dan penambahbaikan serta pemantauan semula. Mengenalpasti sekolah yang mempunyai rekod disiplin yang kritikal

Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM Unit HEM PPD Head PPD Head Akademik Akademik Akademik Akademik Akademik
PPD HEM

Disiplin Pelajar

Merancang mesyuarat dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat


Menjalankan mesyuarat bersama pengetua dan pelaporan status disiplin sekolah Mesyuarat dan pembentangan aktiviti JK Disiplin Daerah dan Sekolah( PK HEM SEKOLAH)

PPD HEM TN. PPD PPD HEM

Razali Tahrim Halid Ali


Razali Tahrim

3/1/2013 10/1/2013 10/1/2013

Memantapkan JK Disiplin sekolah

Laporan dari JK Disiplin Sekolah dan minit mesyuarat PENYELIA HEM bulanan daripada pengetua sekolah

Hairus Salleh

31/1/2013

Pemantauan dan tindak susul daripada PPD berdasarkan Laporan JK Disiplin Sekolah

UNIT HEM

Hairus Salleh

1/2/2013

Merancang kursus pemantapan profesionalisme guru

PENGURUSAN SEKOLAH

Mohd Kamal Hashim

1/1/2013

Mendapatkan maklumbalas dan mengenalpasti guru PENGURUSAN dan tindakan susulan SEKOLAH Memilih Guru untuk menghadiri kursus Mengeluarkan surat panggilan kursus ke sekolah Melaksanakan Kursus pemantapan profesionalisme guru Pelaporan kemajuan guru yang menghadiri kursus Pemantauan dan tindak ikut daripada PPD Mengenalpasti sekolah yang mempunyai peratus kehadiran guru yang rendah Menyediakan kertas cadangan Kursus PemantapanPengurusan untuk Pentadbir sekolah Program Pemantapan Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Pemantapan Profesionalisme Guru untuk Pentadbir sekolah
Psikologi Kaunseling Psikologi Kaunseling Psikologi Kaunseling PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH

Mohd Kamal Hashim

2/1/2013

Hamzah Othman Hamzah Othman Hamzah Othman Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim

3/1/2013 4/1/2013 12/1/2013 19/1/2013

Pengurusan Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan Sekolah

Mohd Kamal Hashim

Mohd Kamal Hashim

Program Pemantapan Profesionalisme Guru Melaksanakan mesyuarat JK Kursus Pemantapan Untuk Pentadbir Sekolah Pengurusan Sekolah Mohd Kamal Hashim

Surat panggilan Kursus untuk Pentadbir Sekolah yang Pengurusan dikenalpasti Sekolah Pelaksanaan Kursus Pemantapan Untuk Pentadbir Sekolah Mendapat semua data guru yang tidak berada di sekolah Menganalis Data Kehadiran Guru. Pengurusan Sekolah Pengurusan Sekolah Pengurusan Sekolah

Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim

Mohd Kamal Hashim

Mohd Kamal Hashim

Melaksanakan lawatan susulan ke atas sekolah yang Pengurusan kehadiran guru masih rendah Sekolah Mendapatkan dapat data sekolah-sekolah yang dilawati Pelaporan prestasi kehadiran guru di sekolah Struktur Semula Aktiviti Kokurikulum dan Sukan Pengurusan Sekolah Pengurusan Sekolah

Mohd Kamal Hashim

Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom

Menyediakan kertas cadangan Kursus Kejurulatihan Unit HEM Mengenalpasti badan beruniform dan permainan yang memerlukan jurulatih

15 Dis 2012

Unit HEM

15 Dis 2012 15 Dis 2012 22/1/2012 14/1/2013 21/1/2013 27/1/2013

Mengeluarkan surat meminta semua sekolah Unit HEM mencalonkan jurulatih bagi tujuan kursus Senarai calon yang dihantar disaring untuk mengikuti Unit HEM kursus kejurulatihan Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Kejurulatihan
Mesyuarat JK Kursus Kejurulatihan Mengeluarkan surat panggilan kursus kejurulatihan kepada calon-calon yang terlibat

Unit HEM Unit HEM Unit HEM

Kehadiran Guru

Kehadiran Guru

Pelaksanaan Kursus Kejurulatihan di peringkat daerah

Unit HEM Unit HEM Unit HEM

Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom

2/2/2013 2/2/2013 3/2/2013

Mengeluarkan sijil kejurulatihan kepada peserta kursus yang berjaya Menyediakan pelaporan kursus Menyediakan kertas cadangan Kursus Kehakiman Sukan/Ko-Akademik/Badan Beruniform Mengenalpasti pertandingan ko akademik

Unit HEM

5/2/2013

Unit HEM

7/2/2013

Memperbanyakan bilangan jurulatih ko Mengeluarkan surat meminta semua sekolah Unit HEM kurikulum dan sukan mencalonkan jurulatih bagi tujuan kursus kehakiman

10/2/2013

Senarai calon yang dihantar disaring untuk mengikuti Unit HEM kursus kejurulatihan

13/2/2013

Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Kehakiman

Unit HEM

14/2/2013

Mesyuarat JK Kursus Kehakiman

Unit HEM

17/2/2013

Mengeluarkan surat panggilan kursus kejurulatihan kepada calon-calon yang terlibat

Unit HEM

18/2/2013

Pelaksanaan Kursus Kehakiman di peringkat daerah Unit HEM

23/2/2013

Mengeluarkan sijil kejurulatihan kepada peserta kursus yang berjaya

Unit HEM

23/2/2013

Menyediakan pelaporan kursus


Mengumpul data guru yang 'Sunday Syndrome'.

Unit HEM

Redeploy guru 'Sunday Syndrome'

Pengurusan Jadual Waktu

PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN Membuat agihan mengikut sekolah secara sama rata. SEKOLAH Taklimat kepada pengurusan sekolah (Jadual Waktu PENGURUSAN Anjal Pada Hari Ahad) SEKOLAH PENGURUSAN Pemantauan berfokus Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal SEKOLAH
Perjumpaan Guru yang peratus ketidakberadaan di sekolah tinggi dengan PPD Senarai pendek PGB sekolah sasaran Penyediaan bahan keperluan untuk Jurulatih Penyerahan bahan keperluan kepada Jurulatih Mengubalkan peranan dan memulakan proses perlantikan pegawai Mengenalpasti calon untuk mengisi jawatan kosong jurulatih Latih, pilih dan menempatkan semula jurulatih

Shukeri Rokhani/Illes Bin 10 Mac 2013 Aziz/Abu Hassan Baharom Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal B Hashim Mohd Kamal B Hashim Mohd Kamal B Hashim
1/1/2013 1/6/2013

13/1/2013
15/1/2013 1 Mac 2013 15/12/2012 10/1/2013 13/1/2013 13/1/2013

Bicara Guru

PENGURUSAN SEKOLAH PPPD PENGURUSAN PPPD PENGURUSAN PPPD PENGURUSAN TIMBALAN PPD TIMBALAN PPD TIMBALAN PPD

Halid B Ali Halid B Ali Halid B Ali Halid B Ali Mohd Kamal B Hashim Mohd Kamal B Hashim Halid B Ali Hj Marzuki Bin Daud Hj Marzuki Bin Daud Mohd Kamal B Hashim
13/1/2013

13/1/2013 17/1/2013
17/1/2013 17/1/2013

Principal coaching

Program Pementoran Menentukan model penyampaian dan pelaksanaan kejurulatihan mengikut jadual PGB

TIMBALAN PPD PPPD Mendapatkan bahan untuk pelaksanan kejurulatihan PENGURUSAN Menentukan jadual latihan dan kemasukan jurulatih PPPD baru PENGURUSAN
Pengagihan jurulatih baru ke PPD Menentukan sekolah mengikut zon Menyenaraikan pegawai PPD mengikut zon

TIMBALAN PPD
PPD Head PPD Head

20/1/2013 20/1/2013 20/1/2013 20/1/2013

Menyediakan bahan dan panduan untuk peningkatan PENGURUSAN sesi PLP

PPPD

SEKOLAH

Mengenalpasti sekolah yang memerlukan coaching merujuk kepada dapatan KI dan dapatan penaziran.

AKADEMIK

Nagaiah Velu

15 Mac 2013

Mengenalpasti keperluan program merujuk kepada skor SKPM.

AKADEMIK

Nagaiah Velu

1/4/2013

Mengenalpasti calon untuk mengisi jawatan sebagai PPD Head coaches di kalangan pengetua/guru besar cemerlang. Memantapkan kemahiran Kepimpinan Instruksional

Hj Marzuki Bin Daud

Mac 2013

Menubuhkan J/K PPL. Membina bahan dan panduan untuk memperbaiki sesi principal peer learning Melaksana /deploy coaching.

PPD Head AKADEMIK Kualiti AKADEMIK AKADEMIK Kualiti PPD Head Kualiti PPD Head PPD Head

Hj Marzuki Bin Daud Nagaiah Velu Lee Kim Kak Nagaiah Velu Nagaiah Velu Lee Kim Kak Hj Marzuki Bin Daud Lee Kim Kak Hj Marzuki Bin Daud Hj Marzuki Bin Daud Hj Marzuki Bin Daud

Mac 2103 Mac 2013 Mei 2013 Mei 2013 1/6/2013 1/1/2013 1/1/2013 1/2/2013 1/2/2013 Mei 2013 1/6/2013

PRINCIPAL PEER LEARNING

Dapatkan maklum balas. Penambahbaikan terhadap maklum balas Mengenalpasti amalan terbaik mengikut sekolah. Membuat kunjungan ke sekolah yang mempunyai amalan terbaik. Menyediakan modul dan bahan bimbingan amalan Perkongsian Amalan terbaik berdasarkan priority. Terbaik Membuat kunjungan dan perbengkelan amalan terbaik mengikut priority (in-situ).

Membuat pemantauan pelaksanaan amalan terbaik.

Membuat pemantauan berkala dan penambahbaikan PPD Head terhadap maklum balas. Memuktamadkan senarai guru subjek teras di sekolah sasaran Memuktamadkan keperluan sumber untuk jurulatih Mengunapakai bahan sedia untuk jurulatih

PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics)

1/1/2013 1/1/2013 1/1/2013

Teacher coaching

Bimbingan Guru Sebaya

Teacher coaching

Bimbingan Guru Sebaya

Mengubalkan peranan dan memulakan proses perlantikan pegawai Mengenalpasti calon untuk mengisi jawatan kosong jurulatih Latih, pilih dan menempatkan semula jurulatih Menentukan model penyampaian dan pelaksanaan kejurulatihan mengikut jadual Mendapatkan bahan untuk pelaksanan kejurulatihan Menentukan jadual latihan dan kemasukan jurulatih baru Pengagihan jurulatih baru ke PPD

PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics) PPPD (Science & Yusof Bin Nayan Mathematics)

3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 3/1/2013 7/1/2013 9/1/2013

GPS UPSR 2.19 & SPM 4.80

Mengenal pasti kumpulan sasaran - Merujuk kepada pencapaian UPTL 2012 & AR3 Ting 4 2012 Perjumpaan dengan Guru Besar Pentadbir sekolah perlu menyediakan post mortem UPTL/TOV/AR1/AR2 dan Pelan Tindakan merealisasikan ETR UPSR & SPM 2013

Akademik

Nagaiah Velu Yusof Nayan

1/12/2012

Tuan PPD

Nagaiah Velu Yusof Nayan

9/1/2013

Menyatakan objektif perjumpaan dan Perjumpaan dengan Guru-Guru menentukan ETR UPSR & SPM 2013 mengikut Akademik Tahun 6 & Ting 5 mata pelajaran Pemantauan Berfokus Pemantauan Berkelompok Perjumpaan Guru Mata Pelajaran Tahun 6 & Ting 5 Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR / SPM Penyeliaan dan bimbingan berfokus oleh pegawai unit akademik Penyeliaan berkelompok - sekolah yang tidak mencapai OTI1/2/3 Mengenalpasti pencapaian mata pelajaran(perbandingan antara AR1/2/3 dan OTI1/2/3) - Analisis Item Membantu murid (Calon Straight A) mencapai keputusan cemerlang Akademik

Yusof Nayan Zainon Yon Salawati Saad Semua Pegawai Unit Akademik Semua Pegawai Unit Akademik Yusof Nayan Zainon Yon Salawati Saad Lee Kim Kak

12/1/2013

13/1/2013

Akademik

31 Mac 13

Akademik Guru Cemerlang

13 Mac 13

3/6/2013

Motivasi Murid

Membantu murid (Harus) mencapai keputusan lulus minima

Guru Cemerlang Guru Cemerlang Akdemik

Lee Kim Kak

3/6/2013

Bimbingan Klinikal Membantu Guru Mata Pelajaran yang tidak dan Analisis Item mencapai OTI2 "Head Count" Menentukan sasaran individu secara berterusan Memaklumkan sasaran UPSR dan SPM murid/pelajar dan mendapatkan komitmen dari waris Menyediakan Aku Janji bagi Pengetua/Guru Besar dan Pelajar "Straight A"

Lee Kim Kak

3/6/2013

Yusof Nayan Nagaiah Velu Yusof Nayan Nagaiah Velu Yusof Nayan

13/1/2013

"Outreach"

Tuan PPD

31 Mac 13

"Aku Janji"
Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris SPM & UPSR 2013

Akademik

3/6/2013

Peningkatan Kompetensi GuruGuru Bahasa Bengkel teknik pemeriksaan kertas Menyelaras kaedah pemeriksaan kertas BI untuk guru-guru Program Memberi pendedahan ETR BI UPSR/SPM 2013 peningkatan dan cabaran profesionalisme guru-PnP BI di Langkawi Bahan latihan berasaskan potensi murid untuk lulus Bahan SPM/PMR Mempastikan bahan/modul digunakan oleh untuk murid galus pelajar yang dan cemerlang yang disasarkan Pengedaran modul Mempastikan bahan/modul berkenaan digunakan Mata Pelajaran secara berterusan Bahasa Inggeris Teknik menjawab Mengadakan bengkel untuk membantu murid kertas BI untuk yang tidak murid "HARUS" mencapai sasaran lulus minima dalam AR2 Penyeliaan PdP Mata Pelajaran Bahasa Inggeris

Akademik

Akademik

Nagaiah Velu Salawati Saad Guru Cemerlang Nagaiah Velu Salawati Saad Guru Cemerlang

3 Mac 13

3 Mac 13

Akademik

Nagaiah Velu Salawati Saad Nagaiah Velu Salawati Saad Nagaiah Velu Salawati Saad Guru Cemerlang

13/1/2013

Akademik

13/1/2013

Akademik

5 mei 13

Program coaching and mentoring sekolah terpilih Pemantauan post mortem peperiksaan pertengahan tahun

Pemantauan berfokus dan berterusan ke sekolahAkademik sekolah yang tidak mencapai OTI2 Pemantauan berfokus ke sekolah-sekolah terpilih Akademik

Nagaiah Velu Salawati Saad SIPartner Nagaiah Velu Salawati Saad SIPartner Yusof Nayan

5 mei 13

5 mei 13

Perjumpaan dengan Mengenal pasti kumpulan sasaran merujuk Guru Besar kepada data pencapaian UPTL 2012 Pentadbir sekolah perlu menyediakan post Perjumpaan dengan mortem UPTL dan pelan tindakan Guru Besar merealisasikan ETR UPSR 2013 Perjumpaan dengan Menyatakan objektif perjumpaan dan ETR Guru Tahun 6 UPSR 2013 mengikut mata pelajaran. Pembentangan post mortem Ujian Mac/ PPT/PERC - pencapaian sekolah (AR Perjumpaan dengan berbanding OTI) LULUS, STRAIGHT A dan Guru Besar GPS & kenalpasti mata pelajaran kritikal untuk capai ETR.

AKADEMIK

28 Okt 2012

Tuan PPD

Yusof Nayan

13/1/2013

Tuan PPD

Yusof Nayan

20/1/2013

Tuan PPD

Yusof Nayan

13 Mac 13

Program kecemerlangan Near Miss Cemerlang

Penyeliaan dan bimbingan berfokus oleh pegawai Unit Akademik Pemantauan oleh PPD

Tuan PPD

Pen PPD MtSn

13/1/2013

Pemantauan Berkelompok keutamaan ke Tuan PPD sekolah yang tidak mencapai OTI1/OTI2/OTI3.

Semua Pegawai Unit Akademik

13/1/2013

Mengenal pasti sasaran sekolah mengikut Perjumpaan dengan pencapaian mata pelajaran LULUS, SKOR A guru mata pelajaran & GP mata pelajaran Near Miss Lulus/ Cemerlang Kenal pasti senarai calon near miss Cemerlang UPSR/ SPM. Kenalpasti kelemahan calon menerusi analisis item.

AKADEMIK

Semua Pegawai Unit Akademik Yusof Nayan

13/1/2013

AKADEMIK

13/1/2013 13/1/2013

Near Miss Lulus/ Cemerlang

AKADEMIK

Memastikan latih tubi berfokus soalan terpilih dilaksanakan. 1. Bengkel penataran kepada guru terlibat sekolah rendah 2. Bengkel penataran kepada guru terlibat menengah rendah 3. Bengkel penataran kepada guru terlibat menengah atas A) PLC 4. Menentukan kumpulan guru mata pelajaran berdasarkan panitia peringkat sekolah Akademik Lee Kim Kak Akademik Lee Kim Kak

13/1/2013

12/1/2013

Akademik

Lee Kim Kak

12/1/2013

Akademik

Lee Kim Kak

12/1/2013

4/1/2013

5. Pelaksanaan PLC di semua sekolah - 3x setahun setiap sekolah 6. Laporan pelaksanaan PLC dari sekolah ke PPD - 3x setahun

Akademik

Nagaiah Velu

15/1/2013

Akademik

Nagaiah Velu

15/1/2013

B) Pemantauan Pedagogi Guru

Amalan P&P Berkualiti

1. Pemantauan 12 orang guru subjek kritikal setiap minggu oleh pegawai PPD dengan Akademik menggunakan instrumen Standard 4 SKPM 2. Guru yang mendapat markah memuaskan dan ke bawah akan diberi bimbingan oleh pegawai Akademik SISC+ / Pegawai PPD / SIPartner 1. Pendedahan amalan perkongsian best practices oleh JNJK kepada PK, GK dan Ketua Akademik Panitia Sekolah 1. Bengkel Pengurusan Panitia Berkualiti kepada Akademik PK 1, GK dan Ketua Panitia 2. Pemantapan dokumentasi panitia di sekolah. Akademik

Nagaiah Velu

1/2/2013

Pegawai SISC+

1/2/2013

Nagaiah Velu

1/2/2013

Lee Kim Kak

9/1/2013

Kualiti Guru

Lee Kim Kak

9/1/2013

Pengurusan Panitia Berkualti

Kualiti Guru

3. Penggunaan JSI dan Analisa Item Pengurusan Panitia Berkualti 4. Pengurusan kewangan (PCG)

Akademik

Muhamad Nazri Mohd Noor Ahmad Sufian Abdul Rahman Ahmad Sufian Abdul Rahman

9/1/2013

Akademik

9/1/2013

5. Post Mortem peperiksaan

9/1/2013

6. Pemantauan dan bimbingan Pengurusan Panitia Berkualiti oleh pegawai PPD 3x setahun bagi setiap sekolah 1. Berfokus kepada guru kurang dari 3 tahun Program Bimbingan pengalaman mengajar Rakan Sebaya 2. Bengkel penerangan asas penyediaan buku rekod mengajar 1. Pengetua/Guru Besar & PK1 didedahkan Program i-Think kepada kaedah pengajaran pemetaan (i-Think) membantu P&P berkesan (fasa 1) Penyelarasan 1. Bengkel kepada guru setiap mata pelajaran Pemeriksaan Kertas peperiksaan mengenai teknik pemeriksaan Soalan kertas.
Pemantauan dan program coaching kepada pentadbir oleh pensyarah IAB dan Pengetua/Guru Besar cemerlang Pengesanan Band 1-7 Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Menyediakan Jadual Program Coaching oleh IAB dan SIPartner +

Ahmad Sufian Abdul Rahman

1/2/2013

Akademik Akademik Akademik

SISC+

2/1/2013 9/1/2013

Nagaiah Velu

12/1/2013

Akademik

Muhamad Nazri Mohd Noor

9/1/2013

SI Parner

Peningkatan BAND 5 dan 6 Principal Coaching

Pengurusan Kualiti Pengurusan Kualiti Pengurusan Kualiti Pengurusan Mesyuarat Program Coaching Pengetua Kualiti PPD dan Pengetua/Guru Besar Cemerlang membuat Pengurusan Kualiti pemantauan dan menilai skor SKPM

1/1/2013 PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti 1/1/2013 1 Mac 2013 1/4/2013 15/2/2013

Peningkatan BAND 5 dan 6

Pengurusan Kualiti Pengurusan Principal Coaching Kualiti Pengurusan Penyeliaan kali 1 ke sekolah Band 1 dan 2 Kualiti Pengurusan Penyeliaan kali 2 ke sekolah Band 1 dan 2 Kualiti Pengurusan Penyeliaan kali 3 ke sekolah Band 1 dan 2 Kualiti Mesyuarat Penyelarasan penambahbaikan Program Pengurusan Kualiti Principal Coaching Perjumpaan profesional antara pentadbir, PPD membentang perancangan dan strategi masingmasing yang dijadualkan oleh Sektor Jaminan Kualiti Pengurusan Kualiti JPN. Pengesanan Band 1-7 Sekolah Rendah dan Sekolah Pengurusan Menengah Kualiti Pengurusan Principal Peer-learning Perjumpaan profesional PGB Band 1 dan 2 kali 1 Kualiti Pengurusan Perjumpaan profesional PGB Band 1 dan 2 kali 2 Kualiti Pengurusan Perjumpaan profesional PGB Band 1 dan 2 kali 3 Kualiti Peningkatan BAND 1 Mesyuarat Penyelarasan penambahbaikan Program Pengurusan dan 2 Kualiti Principal Peer Learning Mesyuarat Program Coaching and Mentoring SJK dan Pengurusan Kualiti PPD Lawatan Bimbingan Program Coaching & Mentoring Pengurusan Kualiti ke sekolah kali 1 Lawatan Bimbingan Program Coaching & Mentoring Pengurusan Program Coaching and ke sekolah kali 2 Kualiti mentoring Pelaporan Program Coaching & Mentoring oleh SJK Pengurusan Kualiti dan PPD Pengurusan Pemantauan Tindakan Susulan oleh JPN/PPD Kualiti Mesyuarat Penyelarasan penambahbaikan Program Pengurusan Kualiti Coaching & Mentoring Pengurusan Merealisasikan kefahaman tentang SKPM. Kualiti

Pengesanan Band 1-7 Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Menyediakan Jadual Lawatan Bimbingan oleh PPD dan PGB Cemerlang

PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti

1/1/2013 15/4/2013 1 Mac 2013 1 Mei 2013 1 Julai 2013 6 Ogos 2013

1/1/2013 PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti 1 Mac 2013 1 Mac 2013 1 Mei 2013 1/7/2013 6 Ogos 2013 1 Mac 2013 1/4/2013 1/6/2013 1/7/2013 1 Ogos 2013 1/10/2013 20/10/2012

Semua BAND

Pengurusan Kualiti Pengurusan Mengadakan kursus pemantapan SKPM . Kualiti Pengurusan Bengkel Taklimat SKPM dari JNJK kepada Pegawai JPN/PPD Kualiti Merealisasikan SKPM Pengurusan Taklimat SKPM dari PPD kepada PGB Kualiti Pengurusan Pengisian Penarafan Kendiri SKPM oleh Sekolah Kualiti Pengurusan Lawatan verifikasi Penarafan Kendiri SKPM oleh PPD Kualiti Pengurusan Lawatan sususlan dan bimbingan ke sekolah Kualiti berfokus

Cara pengisian SKPM kepada pentadbir, GK dan Penolong Kanan Menengah dan Rendah tentang kreteria untuk peningkatan BAND.

20/10/2012 PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti PPPD Pengurusan Kualiti 20/10/2012 18/10/2012 20/10/2012 28/10/2012 1/1/2013 1/3/2013

Legend

Not started In progress Complete Not scheduled

Status Pelaksanaan KeutamaanTNT


Akhir Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov

Sewa

BHN

MKN

Murid OS42000

Dis Bajet 0-Belum 1-sedang 1-highly 2-sudah 2-Imp OS21000 3-Quite OS24000 Imp

OS 27000 OS29000

3/1/2013 22/1/2013 24/1/2013 17/12/2012 6/1/2013 15/11/2013 30/11/2013 15/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 1/11/2013 12/3/2013 4/3/2013 14/3/2013 20/3/2013

3 Rujuk di sheet overall budget dan budget mengikut priority 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3

1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 15 Ogos 2013 16 Ogos 2013 15/2/2013 28/2/2013 15 Mac 2013 30/5/2013 6/6/2013 3

3 1 1

30/11/2013

10/11/2013

1/1/2013

2/1/2013

3/1/2013 4/1/2013 12/1/2013 26/1/2013

3 3 1 3 1 3

3 3

3 3 3 3 1 3

1 2 3

3
1/2/2013 15/6/2013

1
28/2/2013

1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3
3 3 3 1

20 Mac 2013

3
15/4/2013

1/9/2013

10/1/2013

5/12/2012

10/1/2013

7/11/2013

30 Okt 13

30 Okt 13

31/7/2013

31/7/2013

31/7/2013

7/11/2013

30 Okt 13

30/6/2013

30/9/2013

31 mac 13

7/11/2013

7/11/2013

30/9/2013

30/9/2013

30/9/2013

1/11/2013

17/1/2013

31/1/2013

30 Okt 13

7/11/2013

30/9/2013

30/9/2013

30 Okt 13 30 Okt 13

30 Okt 13

5/1/2013

30/9/2013

30/9/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

10/1/2013

10/1/2013

10/1/2013

10/1/2013

10/1/2013

31/10/2013

31/10/2013 10/1/2013

30/6/2013

31 Okt 2013 1/4/2013 30/4/2013

1/4/2013

21 Mac 2013 23 Mei 2013 31 Julai 2013

31/1/2013

30/4/2013 21 Mac 2013 23 Mei 2013 31/7/2013

31 Mac 2013 30/4/2013 30/6/2013 31/7/2013 30/9/2013 31/10/2013

26/12/2012 28/2/2013 30/6/2013

Jumlah

engikut priority

Sekolah Dikemaskini pada

Priority

Sub-priority

Tindakan

GPS UPSR 2.19 & SPM 4.80

Mengenal pasti kumpulan sasaran - Merujuk kepada pencapaian UPTL 2012 & AR3 Ting 4 2012 Perjumpaan dengan Guru Besar Pentadbir sekolah perlu menyediakan post mortem UPTL/TOV/AR1/AR2 dan Pelan Tindakan merealisasikan ETR UPSR Menyatakan objektif Perjumpaan dengan Guru-Guru Tahun 6 & Ting 5 perjumpaan dan menentukan ETR UPSR & SPM 2013 mengikut mata Penyeliaan dan bimbingan berfokus oleh pegawai unit akademik

Pemantauan Berfokus

Penyeliaan berkelompok sekolah yang tidak mencapai OTI1/2/3 Mengenalpasti pencapaian Perjumpaan Guru Mata Pelajaran mata pelajaran(perbandingan Tahun 6 & Ting 5 antara AR1/2/3 dan Membantu murid (Calon Bengkel Teknik Menjawab Soalan Straight A) mencapai UPSR / SPM keputusan cemerlang Pemantauan Berkelompok Motivasi Murid Membantu murid (Harus) mencapai keputusan lulus minima Membantu Guru Mata Pelajaran yang tidak mencapai OTI2 Menentukan sasaran individu secara berterusan

Bimbingan Klinikal dan Analisis Item

"Head Count"

"Outreach"

"Aku Janji"

Memaklumkan sasaran UPSR dan SPM murid/pelajar dan mendapatkan komitmen Menyediakan Aku Janji bagi Pengetua/Guru Besar dan Pelajar "Straight A"

Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran Bahasa Inggeris SPM & UPSR 2013

Peningkatan Kompetensi GuruGuru Bahasa Inggeris Bengkel teknik pemeriksaan kertas untuk guru-guru UPSR dan SPM 2012 Program peningkatan profesionalisme guru-guru bukan opsyen dan guru-guru Baharu

Menyelaras kaedah pemeriksaan kertas BI

Memberi pendedahan ETR BI UPSR/SPM 2013 dan cabaran PnP BI di Langkawi

Bahan latihan berasaskan potensi murid untuk lulus dan cemerlang Bahan SPM/PMR untuk murid galus Mempastikan bahan/modul dan cemerlang yang disediakan oleh digunakan oleh pelajar yang JPN disasarkan Pengedaran modul Mata Pelajaran Bahasa Inggeris (Modul IBIT6 / modul JPN) Mempastikan bahan/modul berkenaan digunakan secara berterusan Mengadakan bengkel untuk membantu murid yang tidak mencapai sasaran lulus minima dalam AR2

Teknik menjawab kertas BI untuk murid "HARUS" (target murid lemah)

Penyeliaan PdP Mata Pelajaran Bahasa Inggeris untuk sekolah terpilih

Pemantauan berfokus dan Program coaching and mentoring berterusan ke sekolahsekolah terpilih (Sekolah berprestasi sekolah yang rendah) tidak mencapai OTI2 Pemantauan post mortem peperiksaan pertengahan tahun ke sekolah-sekolah terpilih Perjumpaan dengan Guru Besar

Pemantauan berfokus ke sekolah-sekolah terpilih Mengenal pasti kumpulan sasaran merujuk kepada data pencapaian UPTL 2012 Pentadbir sekolah perlu menyediakan post mortem UPTL dan pelan tindakan merealisasikan ETR UPSR Menyatakan objektif perjumpaan dan ETR UPSR 2013 mengikut mata pelajaran. Pembentangan post mortem Ujian Mac/ PPT/PERC pencapaian sekolah (AR berbanding OTI) LULUS, STRAIGHT A dan GPS & kenalpasti mata pelajaran kritikal untuk capai ETR. Penyeliaan dan bimbingan berfokus oleh pegawai Unit Akademik

Perjumpaan dengan Guru Besar

Perjumpaan dengan Guru Tahun 6

Perjumpaan dengan Guru Besar

Program kecemerlangan Near Miss Cemerlang

Pemantauan oleh PPD

Pemantauan Berkelompok keutamaan ke sekolah yang tidak mencapai OTI1/OTI2/OTI3. Mengenal pasti sasaran sekolah mengikut pencapaian mata pelajaran LULUS, SKOR A & GP mata pelajaran

Perjumpaan dengan guru mata pelajaran

Near Miss Lulus/ Cemerlang

Kenal pasti senarai calon near miss Cemerlang UPSR/ SPM. Kenalpasti kelemahan calon menerusi analisis item. Memastikan latih tubi berfokus soalan terpilih dilaksanakan. 1. Bengkel penataran kepada guru terlibat sekolah rendah 2. Bengkel penataran kepada guru terlibat menengah rendah 3. Bengkel penataran kepada guru terlibat menengah atas

A) PLC

4. Menentukan kumpulan guru mata pelajaran berdasarkan panitia peringkat sekolah 5. Pelaksanaan PLC di semua sekolah - 3x setahun setiap sekolah 6. Laporan pelaksanaan PLC dari sekolah ke PPD 3x setahun 1. Pemantauan 12 orang guru subjek kritikal setiap minggu oleh pegawai PPD dengan menggunakan instrumen Standard 4 SKPM

B) Pemantauan Pedagogi Guru

B) Pemantauan Pedagogi Guru

2. Guru yang mendapat markah memuaskan dan ke bawah akan diberi bimbingan oleh pegawai SISC+ / Pegawai PPD / SIPartner 1. Pendedahan amalan perkongsian best practices oleh JNJK kepada PK, GK dan Ketua Panitia Sekolah 1. Bengkel Pengurusan Panitia Berkualiti kepada PK 1, GK dan Ketua Panitia 2. Pemantapan dokumentasi panitia di sekolah. 3. Penggunaan JSI dan Analisa Item

Amalan P&P Berkualiti

Kualiti Guru

Pengurusan Panitia Berkualti 4. Pengurusan kewangan (PCG)

5. Post Mortem peperiksaan 6. Pemantauan dan bimbingan Pengurusan Panitia Berkualiti oleh pegawai PPD 3x setahun bagi setiap sekolah 1. Berfokus kepada guru kurang dari 3 tahun pengalaman mengajar Program Bimbingan Rakan Sebaya 2. Bengkel penerangan asas penyediaan buku rekod mengajar

Program i-Think

1. Pengetua/Guru Besar & PK1 didedahkan kepada kaedah pengajaran pemetaan (i-Think) membantu P&P berkesan (fasa 1)

Penyelarasan Pemeriksaan Kertas Soalan

1. Bengkel kepada guru setiap mata pelajaran peperiksaan mengenai teknik pemeriksaan kertas.

Unit

Tindakan Oleh

Mula

Akhir

Jan

Feb

Mac

April

Akademik

Nagaiah Velu Yusof Nayan

1/12/2012

5/12/2012

Tuan PPD

Nagaiah Velu Yusof Nayan

9/1/2013

10/1/2013

Yusof Nayan Zainon Yon Akademik Salawati Saad Nagaiah Velu Akademik Semua Pegawai Unit Akademik Semua Pegawai Unit Akademik

12/1/2013

13/1/2013

7/11/2013

Akademik

31 Mac 13

30 Okt 13

Yusof Nayan Zainon Yon Akademik Salawati Saad Nagaiah Velu Guru Lee Kim Kak Cemerlang Guru Lee Kim Kak Cemerlang Guru Lee Kim Kak Cemerlang

13 Mac 13

30 Okt 13

3/6/2013

31/7/2013

3/6/2013

31/7/2013

3/6/2013

31/7/2013

Akdemik

Yusof Nayan

13/1/2013

7/11/2013

Tuan PPD

Nagaiah Velu Yusof Nayan Nagaiah Velu Yusof Nayan

31 Mac 13

30 Okt 13

Akademik

3/6/2013

30/6/2013

Nagaiah Velu Akademik Salawati Saad Guru Cemerlang Nagaiah Velu Akademik Salawati Saad Guru Cemerlang

3 Mac 13

30/9/2013

3 Mac 13

31 mac 13

Nagaiah Velu Akademik Salawati Saad Nagaiah Velu Akademik Salawati Saad

13/1/2013

7/11/2013

13/1/2013

7/11/2013

Nagaiah Velu Akademik Salawati Saad Guru Cemerlang

5 mei 13

30/9/2013

Nagaiah Velu Salawati Saad Akademik SIPartner SISC+ Nagaiah Velu Salawati Saad Akademik SIPartner SISC+ AKADEMI Yusof Nayan K

5 mei 13

30/9/2013

5 mei 13

30/9/2013

28 Okt 2012

1/11/2013

Tuan PPD Yusof Nayan

13/1/2013

17/1/2013

Tuan PPD Yusof Nayan

20/1/2013

31/1/2013

Tuan PPD Yusof Nayan

13 Mac 13

30 Okt 13

Tuan PPD Pen PPD MtSn

13/1/2013

7/11/2013

Tuan PPD

Semua Pegawai Unit Akademik

13/1/2013

30/9/2013

AKADEMI Semua Pegawai K Unit Akademik

13/1/2013

30/9/2013

AKADEMI Yusof Nayan K

13/1/2013

30 Okt 13

13/1/2013

30 Okt 13

13/1/2013

30 Okt 13

Akademik Lee Kim Kak

12/1/2013

Akademik Lee Kim Kak

12/1/2013

Akademik Lee Kim Kak

12/1/2013

Akademik Lee Kim Kak

4/1/2013

5/1/2013

Akademik Nagaiah Velu

15/1/2013

30/9/2013

Akademik Nagaiah Velu

15/1/2013

30/9/2013

Akademik Nagaiah Velu

1/2/2013

31/10/2013

Akademik Pegawai SISC+

1/2/2013

31/10/2013

Akademik Nagaiah Velu

1/2/2013

31/10/2013

Akademik Lee Kim Kak

9/1/2013

10/1/2013

Akademik Lee Kim Kak

9/1/2013

10/1/2013

Akademik

Muhamad Nazri Mohd Noor Ahmad Sufian Abdul Rahman Ahmad Sufian Abdul Rahman

9/1/2013

10/1/2013

Akademik

9/1/2013

10/1/2013

9/1/2013

10/1/2013

Ahmad Sufian Abdul Rahman

1/2/2013

31/10/2013

Akademik SISC+

2/1/2013

31/10/2013

Akademik

9/1/2013

10/1/2013

Akademik Nagaiah Velu

12/1/2013

Akademik

Muhamad Nazri Mohd Noor

9/1/2013

30/6/2013

Legend

Not started In progress Complete Not scheduled Sept Okt Nov Dis

Mei

Jun

Julai

Ogos

Bajet

Sekolah Dikemaskini pada 31/1/2013

Priority

Sub-priority

Kehadiran pelajar

Program sekolah penyayang

Sesi bersama waris pelajar

Operasi Ponteng

Operasi Ponteng

Peranan kaunselor

Mendapat Sokongan Jaringan Luar

Amalan Terbaik PdP Didik Hibur

Disiplin Pelajar

Memantapkan JK Disiplin sekolah

Program Pemantapan Profesionalisme Guru

Struktur Semula Aktiviti Kokurikulum dan Sukan

Kehadiran Guru

Memperbanyakan bilangan jurulatih ko kurikulum dan sukan

Redeploy guru 'Sunday Syndrome'

Pengurusan Jadual Waktu

Bicara Guru

Tindakan

AJK/Panitia

Tindakan Oleh

Mula

Mengenalpasti sekolah yang mempunyai peratus kehadiran yang rendah Menyediakan kertas cadangan program Sekolah Penyayang

PPPD HEM

Razali Tahrim

3/1/2013

PPPD HEM

Razali Tahrim

17/1/2013

Surat panggilan mesyuarat JK Disiplin Daerah

PPPD HEM

Razali Tahrim

24/1/2013

Mesyuarat bersama pentadbir sekolah yang telah PPD dikenalpasti dan pendedahan kertas cadangan Taklimat program Sekolah Penyayang di peringkat Unit HEM sekolah

Marzuki B Daud

17/12/2012

Hairus Salleh

6/1/2013

Pelaksanaan Program Sekolah Penyayang

Unit HEM

Hairus Salleh

2/1/2013

Pelaporan bulanan oleh pihak sekolah

Unit HEM

Hairus Salleh

31/1/2013

Pemantauan pelaksanaan Sekolah Penyayang dan Unit HEM pelaporan pemantauan

Hairus Salleh

2/1/2013

Analisa pelaporan dan post mortem program

Unit HEM

Hairus Salleh

31/1/2013

Maklumbalas analisis pelaporan kepada pihak sekolah

Unit HEM

Hairus Salleh

31/1/2013

Pelaksanaan program pemantapan semula

Unit HEM

Hairus Salleh

31/1/2013

Sijil penghargaan kepada sekolah yang berjaya mencapai KPI

Unit HEM

Hairus Salleh

3/2/2013

Menyediakan bahan dan garis panduan

Unit HEM

Hairus Salleh

12/3/2013

Kenalpasti sekolah dan murid yang mempunyai rekod ponteng tegar Surat panggilan mesyuarat bersama pentadbir sekolah

Unit HEM

Hairus Salleh

4/3/2013

Unit HEM

Hairus Salleh

14/3/2013

Mesyuarat bersama pentadbir sekolah yang telah PPD dikenalpasti Sekolah mengeluarkan surat panggilan waris murid yang telah dikenalpasti Menyenaraikan pegawai PPD ke sekolah berkenaan Mengadakan sesi perjumpaan dan kesedaran waris

Marzuki B Daud

20/3/2013

Unit HEM

Hairus Salleh

27/3/2013

Unit HEM

Hairus Salleh

27/3/2013

Unit HEM

Hairus Salleh

4/4/2013

Pelaporan sekolah kepada PPD

Unit HEM

Hairus Salleh

11/4/2013

Tindakan susulan selepas pelaporan

Unit HEM

Hairus Salleh

18/4/2013

Menyediakan garis panduan operasi ponteng

Unit HEM

Hairus Salleh

15 Dis 2012

Mengenalpasti sekolah dan lokasi murid ponteng

Unit HEM

Hairus Salleh

15 Dis 2012

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat bersama Unit HEM agensi luar

Hairus Salleh

29/1/2013

Mesyuarat dan Perbincangan bersama agensi luar PPD

Marzuki B Daud

5/2/2013

Melaksanakan operasi ponteng mengikut lokasi

Unit HEM

Hairus Salleh

19/2/2013

Memaklumkan kepada waris murid yang terlibat

Unit HEM

Hairus Salleh

26/2/2013

Murid diberi khidmat kaunseling

Unit HEM

Hairus Salleh

5/3/2013

Pelaporan kepada PPD

Unit HEM

Hairus Salleh

12/3/2013

Kertas konsep peranan kaunselor (ponteng)

Unit HEM

Hairus Salleh

19/2/2013

Surat panggilan mesyuarat guru B&K

Unit HEM

Hairus Salleh

26/3/2013

Taklimat guru B&K mengatasi pelajar ponteng

Unit HEM

Hairus Salleh

26/3/2013

Kenalpasti dan sesi kaunseling

Unit HEM

Hairus Salleh

5/3/2013

Pelaporan kehadiran dan tindakan susulan

Unit HEM

Hairus Salleh

31/3/2013

Mengenalpasti jaringan luar yang mempunyai pengaruh kepada masyarakat setempat. Mengadakan perjumpaan bersama dengan masyarakat setempat. Mengenalpasti sekolah yang ada amalan terbaik PdP Didik Hibur Membina modul dan bahan bimbingan Amalan Terbaik PdP Didik Hibur.

PPD Head

Hj Marzuki Bin Daud Hj Marzuki Bin Daud

15/1/2013

PPD Head

16/1/2013

Akademik

Nagaiah Velu

3/2/2013

Akademik

Salawati Binti Saad

17/2/2013

Perbengkelan perkongsian Amalan Terbaik.

Akademik

Yusof Bin Nayan

3/3/2013

Pemantauan dan bimbingan pelaksanaan.

Akademik

Lee Kim Kak

7/4/2013

Pelaporan dan penambahbaikan serta pemantauan semula. Mengenalpasti sekolah yang mempunyai rekod disiplin yang kritikal Merancang mesyuarat dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat
Menjalankan mesyuarat bersama pengetua dan pelaporan status disiplin sekolah Mesyuarat dan pembentangan aktiviti JK Disiplin Daerah dan Sekolah( PK HEM SEKOLAH)

Akademik

Nagaiah Velu

2/6/2013

PPD HEM

Razali Tahrim

2/1/2013

PPD HEM

Razali Tahrim

3/1/2013

TN. PPD

Halid Ali

10/1/2013

PPD HEM

Razali Tahrim

10/1/2013

Laporan dari JK Disiplin Sekolah dan minit mesyuarat bulanan daripada pengetua sekolah Pemantauan dan tindak susul daripada PPD berdasarkan Laporan JK Disiplin Sekolah Merancang kursus pemantapan profesionalisme guru Mendapatkan maklumbalas dan mengenalpasti guru dan tindakan susulan

PENYELIA HEM

Hairus Salleh

31/1/2013

UNIT HEM

Hairus Salleh

1/2/2013

PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH

Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim

1/1/2013

2/1/2013

Memilih Guru untuk menghadiri kursus

Psikologi Kaunseling

Hamzah Othman

3/1/2013

Mengeluarkan surat panggilan kursus ke sekolah

Psikologi Kaunseling

Hamzah Othman

4/1/2013

Melaksanakan Kursus pemantapan profesionalisme guru

Psikologi Kaunseling

Hamzah Othman

12/1/2013

Pelaporan kemajuan guru yang menghadiri kursus

PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH

Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim

19/1/2013

Pemantauan dan tindak ikut daripada PPD

Mengenalpasti sekolah yang mempunyai peratus kehadiran guru yang rendah

Pengurusan Sekolah

Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Mohd Kamal Hashim Shukeri Rokhani/Abu 15 Dis 2012 Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu 15 Dis 2012 Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu 15 Dis 2012 Hassan Baharom

Menyediakan kertas cadangan Kursus Pengurusan Sekolah PemantapanPengurusan untuk Pentadbir sekolah Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Pemantapan Pengurusan Sekolah untuk Pentadbir sekolah Melaksanakan mesyuarat JK Kursus Pemantapan Untuk Pentadbir Sekolah Surat panggilan Kursus untuk Pentadbir Sekolah yang dikenalpasti

Pengurusan Sekolah

Pengurusan Sekolah

Pelaksanaan Kursus Pemantapan Untuk Pentadbir Pengurusan Sekolah Sekolah Mendapat semua data guru yang tidak berada di sekolah

Pengurusan Sekolah

Menganalis Data Kehadiran Guru.

Pengurusan Sekolah

Melaksanakan lawatan susulan ke atas sekolah yang kehadiran guru masih rendah Mendapatkan dapat data sekolah-sekolah yang dilawati

Pengurusan Sekolah

Pengurusan Sekolah

Pelaporan prestasi kehadiran guru di sekolah

Pengurusan Sekolah

Menyediakan kertas cadangan Kursus Kejurulatihan Mengenalpasti badan beruniform dan permainan yang memerlukan jurulatih Mengeluarkan surat meminta semua sekolah mencalonkan jurulatih bagi tujuan kursus kejurulatihan

Unit HEM

Unit HEM

Unit HEM

Senarai calon yang dihantar disaring untuk mengikuti kursus kejurulatihan

Unit HEM

Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom

22/1/2012

Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Kejurulatihan Unit HEM

14/1/2013

Mesyuarat JK Kursus Kejurulatihan

Unit HEM

21/1/2013

Mengeluarkan surat panggilan kursus kejurulatihan Unit HEM kepada calon-calon yang terlibat Pelaksanaan Kursus Kejurulatihan di peringkat daerah

27/1/2013

Unit HEM

2/2/2013

Mengeluarkan sijil kejurulatihan kepada peserta kursus yang berjaya

Unit HEM

2/2/2013

Menyediakan pelaporan kursus

Unit HEM

3/2/2013

Menyediakan kertas cadangan Kursus Kehakiman Unit HEM Sukan/Ko-Akademik/Badan Beruniform

5/2/2013

Mengenalpasti pertandingan ko akademik Mengeluarkan surat meminta semua sekolah mencalonkan jurulatih bagi tujuan kursus kehakiman Senarai calon yang dihantar disaring untuk mengikuti kursus kejurulatihan

Unit HEM

7/2/2013

Unit HEM

10/2/2013

Unit HEM

13/2/2013

Surat panggilan mesyuarat JK Kursus Kehakiman

Unit HEM

14/2/2013

Mesyuarat JK Kursus Kehakiman

Unit HEM

17/2/2013

Mengeluarkan surat panggilan kursus kejurulatihan Unit HEM kepada calon-calon yang terlibat

18/2/2013

Pelaksanaan Kursus Kehakiman di peringkat daerah

Unit HEM

Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri Rokhani/Illes Bin Aziz/Abu Hassan Baharom Shukeri

23/2/2013

Mengeluarkan sijil kejurulatihan kepada peserta kursus yang berjaya

Unit HEM

23/2/2013

Menyediakan pelaporan kursus

Unit HEM

Rokhani/Illes Bin 10 Mac 2013 Aziz/Abu Hassan Baharom Mohd Kamal Hashim
1/1/2013

Mengumpul data guru yang 'Sunday Syndrome'.

PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN SEKOLAH

Membuat agihan mengikut sekolah secara sama rata. Taklimat kepada pengurusan sekolah (Jadual Waktu Anjal Pada Hari Ahad) Pemantauan berfokus Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal

Mohd Kamal Hashim

1/6/2013

Mohd Kamal Hashim

13/1/2013

Mohd Kamal Hashim

15/1/2013

Perjumpaan Guru yang peratus ketidakberadaan di PENGURUSAN sekolah tinggi dengan PPD SEKOLAH

1 Mac 2013 Mohd Kamal Hashim

Legend

Akhir

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

3/1/2013

22/1/2013

24/1/2013

17/12/2012

6/1/2013

15/11/2013

30/11/2013

15/11/2013

30/11/2013

30/11/2013

30/11/2013

1/11/2013

12/3/2013

4/3/2013

14/3/2013

20/3/2013

15 Ogos 2013

16 Ogos 2013

15/2/2013

28/2/2013

15 Mac 2013

30/5/2013

6/6/2013

30/11/2013

10/11/2013

1/1/2013

2/1/2013

3/1/2013

4/1/2013

12/1/2013

26/1/2013

1/2/2013

15/6/2013

28/2/2013

Not started In progress Complete Not scheduled Sept Okt Nov Dis

Bajet

Sekolah Dikemaskini pada

Priority

Sub-priority

Tindakan

Pencerapan PdP Guru

Buku Rekod Mengajar

Kontrak Buku Latihan

Kontrak Buku Latihan

Perkongsian Pintar PdP Guru

Kursus Latihan Dalaman Peningkatan Profesionalisma Guru

Amalan Terbaik PdP Didik Hibur Mengurus Masa Instruksional (MMI)

Mengurus Masa Instruksional (MMI)

Memantapkan JK Kurikulum sekolah

Program Pemantapan Profesionalisme Guru

Bimbingan Rakan Sebaya

Program Peningkatan Band Sekolah

AJK/Panitia

Tindakan Oleh

Mula

Akhir

Jan

Feb

Mac

Legend

Not started In progress Complete Not scheduled Sept Okt Nov Dis

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Bajet