Anda di halaman 1dari 3

AGIHAN TAJUK

Nama Kursus : MERANCANG UNTUK MENGAJAR SAINS SEKOLAH RENDAH Kod : SCE 3108 Kandungan modul ini dibahagi kepada 15 tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi pembelajaran melalui modul. Pembagian tajuk bagi 5 kali interaksi adalah seperti berikut: a. Interaksi 1 tajuk 1,2 dan 3 b. Interaksi 2 - tajuk 4,5 dan 6 c. Interaksi 3 - tajuk 7,8 dan 9 d. Interaksi 4 - tajuk 10,11 dan 12 e. Interaksi 5 - tajuk 13, 14 dan 15 Bil. 1 Rancangan Pelajaran Tujuan rancangan pelajaran Aspek yang perlu di pertimbangkan dalam rancangan pelajaran Rancangan pelajaran - tahunan, mingguan dan harian Objektif Pengajaran dan Pembelajaran 3 Perbezaan antara objektif dan hasil pembelajaran Objektif dan hasil pembelajaran dalam kurikulum sains sekolah rendah Ciri-ciri hasil pembelajaran yang baik Pembinaan hasil pembelajaran 2 Tajuk/Topik Jumlah Jam

Penulisan Objektif dan Hasil Pembelajaran


Domain kognitif Domain psikomotor Domain afektif Rancangan Pelajaran Harian Format umum Model pengajaran konstruktivisme -Model Lima Fasa Needham Model pengajaran inkuiri

- Kitar pembelajaran 4 Es dan 5 Es - Pengajaran induktif dan deduktif berasaskan inkuiri - Pengajaran berasaskan penyelesaian masalah 5 6 Merancang Rancangan Pelajaran Harian Menulis Rancangan Pelajaran Objektif pembelajaran dan hasil pembelajaran Aktiviti-aktiviti pembelajaran Pentaksiran Refleksi * Rujuk Kurikulum Sains Sekolah Rendah 7 Kemahiran Pengajaran Mikro ( Orientasi/Set Induksi ) Orientasi/Set Induksi Kemahiran berkomunikasi dan membuat penerangan Latihan-kepentingan pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi isi kandungan Kemahiran Pengajaran Mikro ( Penyoalan ) Menggunakan soalan untuk mengalakkan inkuiri dalam sains Penyoalan soalan Kepelbagaian jenis soalan Kunci kepada penyoalan yang berkesan Bagaimana anda dapat meningkatkan kemahiran penyoalan anda? 2

Mengapa menggunakan soalan-soalan pelajar?

Latihan Kemahiran Pengajaran Mikro (Hasil eksperimen dan variasi rangsangan ) Perbincangan hasil eksperimen Variasi rangsangan Latihan

10

Kemahiran Pengajaran Mikro ( Peneguhan dan Penutup/refleksi )

11

Peneguhan Refleksi pengajaran/Penutup Latihan 2

Kemahiran Pengajaran Mikro ( Penggunaan Bahan Bantu Mengajar dan Penutup) Penggunaan dan kepentingan bahan bantu mengajar Teknologi pendidikan dalam konteks pengajaran sains Latihan Pengajaran Makro Merancang dan melaksanakan keseluruhan satu pelajaran Memerhati/Mengulas keseluruhan satu pengajaran yang telah direkodkan Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan Merancang semula dan mengajar semula pelajaran Kepentingan pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi isi kandungan Pengajaran Makro

12

13

14

Sda 2

Pengajaran Makro

15

Sda Sda JUMLAH 10

Pengajaran Makro