Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN PROSES SAINS 7 MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

BY; AIDAH BACHEE FAZILAH PATMAN OLINEH ISMAIL STANZEY SOOJIN STELLS JAHUMIN

SAINS 7 MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA BY; AIDAH BACHEE FAZILAH PATMAN OLINEH ISMAIL STANZEY SOOJIN

Sebaliknya, semasa menyiasat putaran bumi dengan merekodkan perubahan ukuran dan kedudukan bayang-bayang sesuatu objek dari , semasa menyiasat putaran bumi dengan merekodkan perubahan ukuran dan kedudukan bayang-bayang sesuatu objek dari semasa ke semasa (Menyiasat Bumi dan Alam Semesta , Tahun 5). Perhubungan ruang dan masa adalah penting supaya perbandingan perubahan dapat diukur.

Ruang dan masa merupakan dua konsep yang paling asas dalam sains fizikal.adalah penting supaya perbandingan perubahan dapat diukur. Menceritakan objek dengan merujuk kepada ruang dan masa

Menceritakan objek dengan merujuk kepada ruang dan masa melibatkan pemerihalan dan perbandingan objek berkenaan dari segi saiz, kedudukan,arah , pergerakan dan perubahan bentuk atau pola sepanjang suatu jangka masa. , kedudukan,arah, pergerakan dan perubahan bentuk atau pola sepanjang suatu jangka masa.

objek berkenaan dari segi saiz , kedudukan,arah , pergerakan dan perubahan bentuk atau pola sepanjang suatu
Sekian. Terima Kasih …

Sekian. Terima Kasih

10/05/2012

MENGENAL PASTI BENTUK DAN PERGERAKAN MENGIKUT MASA

Sesuatu peristiwa berlaku pada masa yang tertentu dan ditempat yang tertentu.Perhubungan ruang dan masa untuk sesuatu peristiwa tidak penting apabila aspek pembelajaran dari segi kekenyalan,

Perhubungan ruang dan masa untuk sesuatu peristiwa tidak penting apabila aspek pembelajaran dari segi kekenyalan, keapungan, kegilapan dan kebolehan menyerap air. (Menyiasat Alam Bahan, TahunSesuatu peristiwa berlaku pada masa yang tertentu dan ditempat yang tertentu. 4).

4).

pembelajaran dari segi kekenyalan, keapungan, kegilapan dan kebolehan menyerap air. (Menyiasat Alam Bahan, Tahun 4).

AKTIVITI

1. Belajar Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa- Melukis Bentuk Tiga Dimensi.

Perhubungan Ruang dan Masa- Melukis Bentuk Tiga Dimensi. 2. Latihan Menggunakan Perhubungan Ruang dam Masa -

2. Latihan Menggunakan Perhubungan Ruang dam Masa - Simulasi

3. Aplikasi Menggunakan Perhubungan Ruang dan Masa - Laju