Anda di halaman 1dari 2

Kajian Tempatan

Nama : Kelas : Tarikh :

1. Cari perkataan tersembunyi seperti yang disenaraikan di bawah.

P A X J T A N A H T I N G G I Q L

C X H Y M Z A L U V I U M G L A E

C B A B G B B G M N I P P E U D V

O U W F K Y D V P F T Y G T D E H

X G J N Z L K N C T O E C D A L D

S N I U J U D I E C H H O O A T T

J A R Y L E P B L S I P M Y O A T

Z R O E T T E L U N Y V J R D E I

A A T I O G M N A E U P X G I V K

N U K Y Y Y G S P T L W F K M Y U

A Y D T Z A E Y C S A D G U O V B

R A B A I L P I N G G I R L A U T

I K B V A R Z B A M A R E J U O A

L V M T P H A M A P H A N A T G K

A U A Q X V W G N U J N A T S W U

S N K A B M A T E T U O A B I Q Y

L R E K C O R C N A R A J N A B S

ALUVIUM BANJARAN CROCKER PINGGIR LAUT BUKIT SALIRAN DELTA TANAH PAMAH JERAM

TANAH TINGGI KAYU ARANG TANJUNG LATA TELUK LAUT CHINA SELATAN TETAMBAK LEGEH SUNGAI