Anda di halaman 1dari 5

January 18, 2010

CIVIL ENGINEERING COMMUNITY


DESAIN TULANGAN BALOK STRUKTUR BETON

TULANGAN BALOK
Tulangan Tumpuan
Diberikan : Mu = 60,5643 kNm
fc = 25 Mpa
fy

= 400 Mpa

Jawaban :

600

= 0,0271
600 + fy

0,85.0,85. f ' c
fy

b =

max = 0,75. b = 0,0203


= 0,75. max = 0,0152
m=

fy
= 18,8235
0,85. f ' c

Rn = . fy.(1 0,5. .m ) = 0,0152. 400. (1-(0,5. 0,0152. 18,8235)) = 5,2217

(
60,5643 / 0,8).10 6
Mu /
=
= 14498265
b.d =
5,2217
Rn
Diambil b = 250 mm
d=

14,498265.10 6
= 240,8175
250

h = 240,8175+ 60 = 300.8175 mm diambil h = 300 mm


DESAIN TULANGAN RANGKAP
Tulangan Desak
R2 = . Rn = 0,5
R2 = 0,5. 5,2217 = 2,6108
d = h d =300 60 = 240 mm
M1 = R2. b. d2 = 2,6108. 250. 2402 = 37,5961 kNm
M2 = (Mu/ ) M1 = (60,5643/0,8) 37,5961 = 38,1092 kNm
As =

M2
38,1092.10 6
=
= 529,2950 mm2
fy.(d d ' )
400.(240 60 )

Pakai D22 A = (1 4 ) . 192 = 380,1327 mm2


Jumlah tulangan =

As' 529,2950
=
= 1,3924 Dipakai 2D22
A
380,1327

Tulangan Tarik

baru = . = 0,5. 0,0152 = 0,0076


As = baru. b. d. + As = 0,0076. 250. 240 + 529,2950 = 986,5020 mm2
COPYRIGHT BY : CEC
www.feri82.blogspot.com

January 18, 2010

CIVIL ENGINEERING COMMUNITY


DESAIN TULANGAN BALOK STRUKTUR BETON

Pakai D22
Jumlah Tulangan =

986,5020
= 2,5952 Pakai 3D22
380,1327

Kontrol Momen
As = 3. luas tul D22 = 3. 380,1327 = 1140,4 mm2
As = 2. 380,1323 = 760,3 mm2
Cc = 0,85. fc. (0,85.c). b = 0,85. 0,85. 25. 250.c = 4515,6250c
Cs = As.

c d'
c 60
c 60
.600 = 760,3.
.600 = 456180
c
c
c

Ts = As. fy = 1140,4. 400 = 456159,3


Cc + Cs Ts = 0

c 60
- 456159,3 = 0
c

4515,6250c + 456159,3

4515,6250c2 226822.9896c 20414069.0630


c = 77,8529 mm
a = 0,85.c = 66,1750 mm
fs =

c 60
77,8529 60
.600 =
.600 = 137,5896 Mpa < fy
77,8529
c

fs pakai = 137,5896 Mpa


Mn = 0,85.fc.a.b.(d-

a
) + As.fs.(d-d)
2

= 0,85.25. 66,1750. 250.(240 -

66,7150
) + 760,3. 137,5896.(240-60) = 91,5699 kNm
2

0,8.Mn = 0,8. 91,5699 = 73,2559 kNm > Mu = 60,5643 kNm (Aman) Gunakan 5D22
Sket gambar tulangan tumpuan

5D22

300 mm
2D19
250 mm
Tulangan Lapangan
Tulangan Desak
Diberikan : Mu = 26,16797 kNm
R2 = . R1 = 0,5
R2 = 0,5. 5,2102 = 2,6051
d = h d = 300 60 = 240 mm
M1 = R2. b. d2 = 2,6051. 250.2402 = 37,5961 kNm
COPYRIGHT BY : CEC
www.feri82.blogspot.com

January 18, 2010

CIVIL ENGINEERING COMMUNITY


DESAIN TULANGAN BALOK STRUKTUR BETON

M2 = (Mu/ ) M1 = (26,16797/0,8) 37,5961 = -4,8862kNm


Karena Hasil M2 Negatf Berarti Penulangan-Nya Menggunakan Tulangan sebelah
Tulangan Tarik
baru = . = 0,5. 0,0152 = 0,0076
As = baru. b. d. = 0,0076. 250. 240 = 457,2070 mm2
Pakai D22
Jumlah Tulangan =

457,2070
= 1,2028 Pakai 2D22
380,1327

Kontrol Momen
As = 2. luas tul D22 = 3. 380,1327 = 760,2654 mm2
As = 2. 380,1327 = 760,2654 mm2
Cc = 0,85. fc. (0,85.c). b = 0,85. 0,85. 25. 250.c = 4515,6250c
Ts = As. fy = 850,5861. 400 = 304106,1689
Cc + Cs Ts = 0
4515,6250c 340234,44 = 0
c = 67,3453 mm
a = 0,85.c = 57,2435 mm

a
) + As.fs.(d-d)
2
57,2435
= 0,85. 25. 57,2435. 250.(240 ) = 64,2814 kNm
2

Mn = 0,85.fc.a.b.(d-

0,8.Mn = 0,8. 64,2814 = 51,4251 kNm > Mu = 26,16797 kNm (aman) Gunakan 2D22
Sket gambar tulangan Lapangan
2D19

300 mm
2D19
250 mm
MOMEN KAPASITAS

Momen Kapasitas Negatif


fc = 25 Mpa
fy = 400 Mpa
As = 3. luas tul D22=3. 380,1327 = 1140,3981 mm2
As = 2. 380,1327 = 760,2654 mm2
ak =

( As.o As'). fy
0,85. f ' c.b

COPYRIGHT BY : CEC
www.feri82.blogspot.com

(1140,3981.1,25 760,2654).400
0,85.25.250

= 50,0881

January 18, 2010

CIVIL ENGINEERING COMMUNITY


DESAIN TULANGAN BALOK STRUKTUR BETON

ak
50,0881
ck =
=
= 58,9271 mm
0,85
0,85
C1 =

d'

fy
1
ss

60
= 180 mm

400
1

(0,003.200000)

Ck < C1 jadi baja desak belum luluh


Cc = 0,85. fc. a. b = 0,85. 25. (0,85c). 250 = 4515,6250c
Cs = As'.

c d'
c 60
c 60
.600 = 760,2654.
.600 = 456159,25.
c
c
c

Ts = o As. fy = 1,25. 1140,3981. 400 = 570199,07


Cc + Cs Ts = 0
4515,6250c + 456159,25.

c 60
- 570199,07
c

4515,6250c2 114039,81c 27369555


c = 91,49755mm
a = 0,85. c = 77,77292 mm
fs =

c 60
91,49755 60
.600 = 206,54685 Mpa < fy = 400 Mpa
.600 =
91,49755
c

fs = pakai 206,54685 Mpa

Mkap- = 0,85.25.77,77292.250. 440

77,77292
+1140,3981.206,54685.(240 60)
2

= 125,49202 kNm

Momen Kapasitas Positif


As = 760,26542 mm2
As = 1140,39813 mm2
Cc = 0,85. fc. a. b = 0,85. 25. (0,85c). 250 = 4515,6250c
Cs = As'.

c d'
c 60
c 60
.600 = 1140,39813.
.600 = 684239.
c
c
c

Ts = o As. fy = 1,25. 760,26542. 400 = 380132,71


Cc + Cs Ts = 0
4515,6250c + 850586,10.

c 60
- 283528,7
c

4515,6250c2 + 304106,17c 41054333


c = 67,4484 mm
COPYRIGHT BY : CEC
www.feri82.blogspot.com

January 18, 2010

CIVIL ENGINEERING COMMUNITY


DESAIN TULANGAN BALOK STRUKTUR BETON

a = 0,85. c = 57,3311 mm
fs =

c 60
67,4484 60
.600 =
.600 = 66,2585 Mpa < fy = 400 Mpa
67,4484
c

fs = pakai 66,2585 Mpa

Mkap+ = 0,85.25. 57,3311.250. 240


= 73,4338 kNm

COPYRIGHT BY : CEC
www.feri82.blogspot.com

67,4484
+760,26542.66,2585.(240 60)
2