Anda di halaman 1dari 2

LAM-PTO5-01f

REKOD KEHADIRAN PELAJAR (KOKURIKULUM) PROGRAM :______________ SEMESTER :________________ TAHUN : ____________ Nama Pensyarah :
Jabatan : ILMU PENDIDIKAN

Mata Pelajaran/ Kursus/ Jenis Kokurikulum :

Kod :

Kredit :

Tandatangan Pelajar Mengikut Minggu/ Tarikh Bil Nama

Analisis Peratus Kehadiran Kehadiran

Jum.

Tandatangan Pensyarah :_________________________ Nama : Tarikh :________________

LAM-PTO5-01f

REKOD KEHADIRAN PELAJAR (KOKURIKULUM) PROGRAM :______________ SEMESTER :________________ TAHUN : ____________ Nama Pensyarah :
Jabatan : ILMU PENDIDIKAN

Mata Pelajaran/ Kursus/ Jenis Kokurikulum :

Kod :

Kredit :

Tandatangan Pelajar Mengikut Minggu/ Tarikh Bil Nama

Analisis Peratus Kehadiran Kehadiran

Jum.

Tandatangan Pensyarah :_________________________ Nama : Tarikh :________________