Anda di halaman 1dari 5

Matapelajaran Kelas Masa Tema Tajuk Standard Pembelajaran

: : : : : :

Dunia Sains Dan Teknologi 2 Melur 8.00-9.00 pagi Sains Hayat Manusia 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan : 1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada manusia. 1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

EMK : 1. TMK 2. Kreativiti BBM : 1. Makanan yang ditutup dengan kain 2. Kad bergambar 3. Kad manila 4. Gam 5. Gunting

Objektif Pembelajaran

: Diakhir pembelajaran murid dapat :a. Menyatakan secara lisan keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. b. Menyenaraikan 2 kepentingan keperluan asas tersebut kepada manusia. 1. Murid meneka objek yang dibawa oleh guru dengan menggunakan deria bau, dan rasa. 2. Guru merangsang murid dengan member ikan beberapa soalan berkaitan keperluan asas. Contoh : a. Sebelum kamu pergi ke sekolah apakah yang kamu lakukan? (makanan dan air) b. Di manakah kamu melakukan aktiviti ini. (tempat tinggal) 3. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini. Contoh : a. Apakah yang manusia perlukan untuk terus hidup. 4. Murid memerhatikan gambar yang dipamerkan melalui tayangan power point. 5. Guru merumuskan keperluan asas manusia. 6. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil. 7. Setiap kumpulan diberi gambar mengenai kepentingan keperluan asas. 8. Murid menampalkan gambar tersebut mengikut keperluan asas di atas sekeping kad manila. 9. Murid menyenaraikan kepentingan keperluan asas mengikut gambar yang telah dikelaskan di dalam kumpulan. 10. Murid membuat pembentangan daripada hasil kerja kumpulan. 11. Murid membuat rumusan dengan menjawab soalan berkaitan kepentingan keperluan asas.

Refleksi :

Aktiviti

Aktiviti 2

NILAI MURNI : Kerjasama Berhati-hati berjimat cermat Menjaga alam sekitar

Penilaian

: 1- Murid dapat menyiapkan kerja kumpulan yang berbentuk peta minda. 2- Murid dapat menyatakan hasil kerja kumpulan tersebut.