MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Pengenalan 1.

BAHAGIAN A

Soalan Bahagian A berbentuk grafik seperti gambar tunggal, gambar bersiri, graf, carta, jadual atau apa sahaja rangsangan yang berbentuk grafik. Konsep bahagian A ialah memahami dan memindahkan maklumat yang dilihat dalam bentuk tulisan. Calon hanya perlu membina lima ayat sahaja. Ayat yang dibina mestilah bersesuaian dan merujuk gambar sahaja. Ayat yang dibina mestilah mempunyai subjek, predikat dan pelengkap ayat. Tidak boleh membina ayat menggunakan ayat di bawah: Gambar di atas menunjukkan …… X

2.

3. 4. 5. 6.

Strategi dan teknik menjawab 1. Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan. Garisi kata kunci soalan. Arahan boleh berupa…… a) Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti dalam gambar di bawah. b) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. c) Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi dalam gambar di bawah. Lihat dan analisa bahan rangsangan yang diberi. Teliti sama ada bahan rangsangan yang diberi ialah gambar tunggal, gambar bersiri , gambar kitaran atau sebagainya. Lihat maklumat penting yang terdapat dalam bahan rangsangan seperti setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang di dalam gambar seperti setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang di dalam gambar, objek,benda atau apa sahaja di dalam gambar. Nomborkan gambar. Buat Peta Minda Ringkas (‘PMR’). 5 ayat yang dibina mestilah : a) jelas dan boleh difahami b) Perkataan dalam ayat tidak berulang. c) Perkataan yang digunakan sesuai dengan gambar. d) Permulaan ayat mestilah ditulis dengan huruf besdar dan diakhiri dengan noktah. Jika menggunakan kata nama khas, pastikan gunakan huruf besar. Bina ayat tersurat, bukan tersirat. Perkara yang abstrak seperti masa, perasaan, sifat, bauan tidak perlu dijelaskan dalam ayat.

2.

3.

4. 5.

6.

PANEL BAHASA MELAYU - SUSUNAN CIKGU ZANA

1

MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) 7. 8. 9. 10. Bina satu ayat sahaja, dalam satu nombor. Setiap ayat hendaklah dinomborkan. Panjang ayat tidak dihadkan bilangan perkataannya.

BAHAGIAN A

Jangan menulis ayat yang terlalu panjang kerana bimbang akan melakukan banyak kesalahan tatabahasa.

Panduan menjawab Bahagian A Bahagian A [Masa yang dicadangkan : 15 minit] [ 10 markah ]
CONTOH Gambar di bawah menunjukkan suasana jamuan hari raya di sebuah rumah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. (UPSR 2011)

Subjek

Predikat

1.

Ayah sedang bersalaman dengan tetamu di hadapan pintu masuk rumah. Kelihatan dua orang adik sedang bermain bunga api di halaman rumah. Ibu pula sedang menghulurkan duit raya kepada budak-budak yang berkunjung ke rumah. Kakak menatang pinggan yang berisi beberapa cucuk sate untuk dihidangkan kepada tetamu yang hadir. Benerapa orang tetamu yang memeriahkan sambutan hari raya sedang menikmati juadah yang dihidangkan.
PANEL BAHASA MELAYU - SUSUNAN CIKGU ZANA 2

2. 3. 4. 5.

MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6)
CONTOH 2

BAHAGIAN A

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.

1.

Murid-murid sedang berhimpun di dataran kejat untuk mendengar taklimat sebelum melakukan aktiviti gotong royong. Guru Besar sedang memberi taklimat kepada para pelajar sebeluim memulakan aktiviti. Murid-murid mendengar taklimat yang disampaikan oleh Guru Besar dengan teliti. Kelihatan seorang murid lelaki sedang membersihkan tingkap, manakala seorang murid perempuan pula sedang menyapu sampah sarap. Seorang murid lelaki yang lain oula sedang membersihkan longkang, sementara rakannya sedang membawa sebuah kereta sorong untuk diisikan sampah sarap yang telah dikumpulkan.

2. 3. 4.

5.

PANEL BAHASA MELAYU - SUSUNAN CIKGU ZANA

3

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.SUSUNAN CIKGU ZANA 4 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Bahagian A Tema : Keluarga Kreatif Latihan 1 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di ruang tamu sebuah rumah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut. PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A Latihan 2 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti sebuah keluarga ketika berada di kebun sayur mini mereka.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.SUSUNAN CIKGU ZANA 5 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 3 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. BAHAGIAN A Latihan 4 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di halaman sebuah rumah. (UPSR 2010) PANEL BAHASA MELAYU .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.SUSUNAN CIKGU ZANA 6 . Latihan 6 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Tema : Datuk di ibu kota Latihan 5 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti sebuah keluarga semasa melawat suatu pameran.

BAHAGIAN A Latihan 8 Gambar di bawah ini menunjukkan suasana di stesen komuter.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 7 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah ini.SUSUNAN CIKGU ZANA 7 . PANEL BAHASA MELAYU .

(UPSR 2009) PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Sekolah Latihan 9 Gambar di bawah ini menunjukkan suasana gotong-royong di sebuah sekolah. BAHAGIAN A Latihan 10 Lihat gambar di bawah dengan teliti. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.SUSUNAN CIKGU ZANA 8 .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang persiapan tersebut. (UPSR 2007) Latihan 12 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini.SUSUNAN CIKGU ZANA 9 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Latihan 11 Gambar di bawah menunjukkan persiapan Majlis Anugerah Kecemerlangan. PANEL BAHASA MELAYU .

SUSUNAN CIKGU ZANA 10 . PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A (UPSR 2008) Latihan 14 Gambar di bawah menunjukkan suasana di jalan raya.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Sentiasa berhemat semua selamat Latihan 13 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah. Tulis lima ayat yang lengkap tntang gambar di bawah.

SUSUNAN CIKGU ZANA 11 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 15 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana tersebut. BAHAGIAN A Latihan 16 Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah pameran keselamatan jalan raya.

Latihan 18 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah.SUSUNAN CIKGU ZANA 12 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Warisan alam BAHAGIAN A Latihan 17 Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti gotong-royong yang melibatkan sekumpulan murid dan guru di hutan lipur. PANEL BAHASA MELAYU .

PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.SUSUNAN CIKGU ZANA 13 . Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. BAHAGIAN A Latihan 20 Gambar di bawah menunjukkan suasana sebuah pelabuhan.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 19 Gambar di bawah menunjukkan perkhemahan pengakap.

(UPSR 2011) BAHAGIAN A Latihan 22 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti menjelang hari perayaan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Rencamnya budaya kita Latihan 21 Gambar di bawah menunjukkan suasana jamuan hari raya di sebuah rumah.SUSUNAN CIKGU ZANA 14 .

Latihan 24 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti lawatan sambil belajar ke sebuah kilang batik.SUSUNAN CIKGU ZANA 15 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Latihan 23 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti – aktiviti teersebut.

SUSUNAN CIKGU ZANA 16 . BAHAGIAN A Latihan 26 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.aktiviti tersebut.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Jauh perjalanan luas pandangan Latihan 25 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di sebuah lading strawberi. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti . PANEL BAHASA MELAYU .

PANEL BAHASA MELAYU .SUSUNAN CIKGU ZANA 17 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Latihan 27 Gambar menunjukkan suasana perkelahan di sebuah air terjun. Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan suasana yang terdapat di dalam gambar. Latihan 28 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti – aktiviti dalam gambar di bawah ini.

BAHAGIAN A Latihan 30 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .SUSUNAN CIKGU ZANA 18 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Cerita rakyat Latihan 29 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini.

SUSUNAN CIKGU ZANA 19 . BAHAGIAN A Latihan 32 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 31 Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi ang terdapat dalam gambar.

SUSUNAN CIKGU ZANA 20 . PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Sejahtera sepanjang usia BAHAGIAN A Latihan 33 Gambar di bawah ini menunjukkan suasana pemeriksaan kesihatan di pusat beli belah. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. Latihan 34 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah ini.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 35 Gambar di bawah menunjukkan tentang pyramid makanan. PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A Latihan 36 Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah.SUSUNAN CIKGU ZANA 21 .

Latihan 38 Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.SUSUNAN CIKGU ZANA 22 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Sejarah sumber pengajaran BAHAGIAN A Latihan 37 Gambar di bawah ini menunjukkan suasana di Dataran Merdeka. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana tersebut.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 39 Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar.SUSUNAN CIKGU ZANA 23 . BAHAGIAN A Latihan 40 Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah tempat bersejarah. PANEL BAHASA MELAYU .

SUSUNAN CIKGU ZANA 24 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Serba tahu Latihan 41 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. BAHAGIAN A Latihan 42 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar-gambar di bawah . PANEL BAHASA MELAYU .

MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Pertanian penjana kesejahteraan BAHAGIAN A Latihan 43 Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .SUSUNAN CIKGU ZANA 25 . Latihan 44 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti tersebut. PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A Latihan 46 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Latihan 45 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti di dusun.SUSUNAN CIKGU ZANA 26 .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Ciptaan sains memudahkan manusia Latihan 47 Gambar di bawah ini menunjukkan suasana di makmal sains. BAHAGIAN A Latihan 48 Gambar di bawah menunjukkan suasana ketika diadakan pertandingan reka cipta. Tulis lima ayat yang lengkap tentang ganbar di bawah ini.SUSUNAN CIKGU ZANA 27 .

Latihan 51 PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tema : Jiran serantau Latihan 49 Gambar di bawah menunjukkan suasana ketika banjir.SUSUNAN CIKGU ZANA 28 . Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. BAHAGIAN A Latihan 50 Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Latihan tambahan : PANEL BAHASA MELAYU . Tuls lima ayat yang lengkap tentang persiapan tersebut.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Gambar di bawah menunjukkan suasana program pertukaran pelajar asing di sebuah kampong.SUSUNAN CIKGU ZANA 29 . Latihan 52 Gambar di bawah menunjukkan semangat gotong-royong sewaktu membuat persiapan keenduri. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

SUSUNAN CIKGU ZANA 30 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Latihan 53 (Hari Kantin) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. Latihan 55 (Di kantin sekolah) PANEL BAHASA MELAYU . Latihan 54 (Di taman rekreasi) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

SUSUNAN CIKGU ZANA 31 . (UPSR 2006) Latihan 56 (Suasana di pasar). (UPSR 2005) Latihan 57 (Majlis perkahwinan) PANEL BAHASA MELAYU . Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) BAHAGIAN A Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.SUSUNAN CIKGU ZANA 32 . BAHAGIAN A Latihan 58 (Hari Sukan Sekolah) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar. Latihan 59 (Suasana di restoran) PANEL BAHASA MELAYU .

Latihan 61 (Kemalangan jalan raya) PANEL BAHASA MELAYU .SUSUNAN CIKGU ZANA 33 . BAHAGIAN A Latihan 60 (Suasana di pasar) Gambar di bawah menunjukkan suasana di pasar tani.MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.

Latihan 63 (Suasana di perpustakaan awam) PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A Latihan 62 (Suasana di perpustakaan sekolah) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.SUSUNAN CIKGU ZANA 34 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana tersebut.SUSUNAN CIKGU ZANA 35 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Gambar di bawah menunjukkan suasana di sebuah perpustakaan awam. BAHAGIAN A Latihan 64 (Majlis hari jadi) Gambar di bawah menunjukkan suasana majlis hari jadi. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam majlis tersebut. Latihan 65 (Gotong-royong menceriakan kawasan sekolah) PANEL BAHASA MELAYU .

Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut.SUSUNAN CIKGU ZANA 36 . BAHAGIAN A Latihan 66 (Gotong-royong perdana) Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Latihan 67 (Perhimpunan mingguan) PANEL BAHASA MELAYU .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Gambar menunjukkan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah.

SUSUNAN CIKGU ZANA 37 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi di dalam gambar di bawah. Lathan 69 (Hari Anugerah Cemerlang) PANEL BAHASA MELAYU . BAHAGIAN A Latihan 67 (Suasana di pusat beli.belah) Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar di bawah.

SUSUNAN CIKGU ZANA 38 .MODUL BAHASA MELAYU (TAHUN 6) Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar di bawah. BAHAGIAN A Latihan 70 (Suasana Malam Kebudayaan) Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang teerdapat dalam gambar yang diberikan. PANEL BAHASA MELAYU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful