Anda di halaman 1dari 20

KEW.PS-4 NO. KAD :76 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj.

Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh Nombor Kod 76 SET GIGI & BERUS GIGI A Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS Baki dibawa ke hadapan 1 1
EN NOR RIZAN

KEW.PS-4 NO. KAD :77 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh Nombor Kod 77 SILINDER PENYUKAT 1000ml A Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS Baki dibawa ke hadapan 6 6
EN NOR RIZAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :78 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40309-H VIVARIUM No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40309-H A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 78 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :79 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40309-H Nombor Kod 79 JARING KUPU - KUPU Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40309-H A334 Baki dibawa ke hadapan 5 5 6 11 11
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 24/12/2003 15/11/2007

Baki dibawa ke hadapan 1 1 3 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 22/2/2003 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :80 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40309-H KOMPAS No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40309-H Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 80 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :81 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40309-H CORONG TURAS No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40309-H A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 81 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 20 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 20 20 25 45 45

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :82 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40309-H Nombor Kod 82 BINOKULAR (TEROPONG JAUH ) Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40309-H A334 Baki dibawa ke hadapan 5 5 15 20 20
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :83 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 29083-K Nombor Kod 83 KELALANG KON 250ml (PLASTIK) Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 29083-K Baki dibawa ke hadapan 20 20 20
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 22/12/2003 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :84 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 23082-H AKUARIUM No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 23082-H Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 84 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :85 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 23082-H RODA No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 23082-H Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 85 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 2 2 2

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :86 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 23082-H GEAR No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 23082-H Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 86 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :87 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40308-B Nombor Kod 87 MANGKUK PENYEJAT Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40308-B 7289 Baki dibawa ke hadapan 10 10 1 11 11
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 13/6/2003 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :88 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40308-B Nombor Kod 88 SILINDER PENYUKAT 100ml Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40308-B 7289 Baki dibawa ke hadapan 10 10 1 11 11
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :89 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40310-K Nombor Kod 89 MODEL MANUSIA DAN ORGAN DALAMAN Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40310-K Baki dibawa ke hadapan 1 1 1
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 13/6/2003 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :90 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40310-K SPATULA No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40310-K Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 90 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :91 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40310-K PRISMA No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40310-K Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 91 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 10 10 10

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :92 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40318-H BONGKAH KAYU No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 40318-H Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 92 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :93 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 29081-B KERTAS TURAS No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 29081-B A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 93 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 2/10/2001 22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 20 20 1 19 2 21 21

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :94 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 29081-B STETOSKOP No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 29081-B A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 94 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :95 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40311-KN Nombor Kod 95 TABUNG DIDIH ( 150mm X 25 mm ) Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40311-KN A334 Baki dibawa ke hadapan 24 24 25 49 4 45 5 40 3 37 1 36
PN SHALENA PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 10 10 25 35 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

6/2/2002 22/12/2003 26/12/2003 25/10/2004 28/10.2005 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :96 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 40311-KN Nombor Kod 96 TABUNG UJI ( 125mm X 16 mm ) Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 40311-KN A334 Baki dibawa ke hadapan 24 24 25 49 2 47 3 44 2 42 2 40
PN SHALENA PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :97 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 1991 Nombor Kod 97 CARTA PERATURAN BILIK MAKMAL Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 1991 Baki dibawa ke hadapan 1 1 1
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6/2/2002 22/12/2003 26/12/2003 25/10/2004 28/10/2004 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

1.4.2003 15.11.2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :98 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 80893 GLOB FIZIKAL BUMI No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 80893 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 98 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :99 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 80893 PEMBARIS 0.5 m No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 80893 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 99 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29.3.2003 15/11/2003

Baki dibawa ke hadapan 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

29.3.2003 28.10.2005 15.11.2006

Baki dibawa ke hadapan 25 25 2 23 1 22

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :100 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 1991 SERBUK BESI No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 1991 A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 100 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :101 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 1991 KALEDIOSKOP No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 1991 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 101 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1/4/2003 22/12/2003 15.11.2006

Baki dibawa ke hadapan 1 1 2 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

1/4/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 1 1 1

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :102 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 1991 Nombor Kod 102 SET PENGUJI PENEBAT / KONDUKTOR Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS 1991 Baki dibawa ke hadapan 2 2 2
PN SHALENA PN SHALENA

KEW.PS-4 NO. KAD :103 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 1991 TROLI DINAMIK No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 1991 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 103 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.4.2003 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

1/4/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 2 2 2

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :104 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 Nombor Kod 104 BASIN (200X150X30mmX0.7mm) Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS A334 Baki dibawa ke hadapan 15 15 15
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :105 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 Nombor Kod 105 BIKAR ( 500ml ) - PLASTIK Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS A334 Baki dibawa ke hadapan 25 25 1 24
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22/12/2003 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

22/12/2003 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :106 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 CERMIN MUKA No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 106 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :107 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 FORSEP No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 107 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22/12/2003 28/10/2005 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 25 25 2 23 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 50 50 50

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :108 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 GABUS No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 108 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :109 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 Nombor Kod 109 PEMEGANG TABUNG UJI - KAYU Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS A334 Baki dibawa ke hadapan 25 25 25
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

22.12.2003 15/11/2006

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :110 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 Nombor Kod 110 RAK TABUNG UJI - PLASTIK Lokasi Stok MAKMAL SAINS No. Ruj. BTB Kuantiti Tandatangan atau No. Ruj Terima Keluar Baki Pegawai Stor BPPS A334 Baki dibawa ke hadapan 25 25 25
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :111 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 TUNGKU KAKI 3 No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22/12/2003 15/11/2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

22/12/2003 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 3 3 3

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD :112 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh A334 KAKI RETOT No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS A334 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 112 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

KEW.PS-4 NO. KAD :113 KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh 2121 PENIMBANG BERAT No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS 2121 Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki 113 MAKMAL SAINS Tandatangan Pegawai Stor
PN SHALENA PN NORASHIKIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

20/1/2004 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nota :

26/10/2005 15/11/2006

Baki dibawa ke hadapan 3 3 3

Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

KEW.PS-4 NO. KAD : KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki Tandatangan Pegawai Stor Ruj. Kawalan Stok Perihal Stok Kumpulan Stok Bil Tarikh No. Ruj. BTB atau No. Ruj BPPS KAD PETAK (Tatacara Pengurusan stor 53) Nombor Kod Lokasi Stok Kuantiti Terima Keluar Baki

KEW.PS-4 NO. KAD :..

Tandatangan Pegawai Stor

Baki dibawa ke hadapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Baki dipindahkan ke hadapan


Nota : Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11) Nota :

Baki dibawa ke hadapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Baki dipindahkan ke hadapan

Diisi oleh Stor Pusat / Utama sahaja BTB Borang Terima Barang-barang (KEW.PS-1 ) BPPS Borang Pesanan Pengeluar Stok (KEW.PS-10/KEW.PS-11)

Anda mungkin juga menyukai