Anda di halaman 1dari 5

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP KELAS IX TAHUN 2012

Bahasa Indonesia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A
B
A
B
D
D
A
C
B
A
B
C
C
C
A
A
D

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

B
D
D
C
C
C
D
B
D
C
B
A
B
B
A
A
A

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

B
C
C
D
C
B
C
B
A
C
C
B
A
A
C
D

Matematika
1. C

15. C

29. B

2. A

16. D

30. D

3. D

17. B

31. B

4. D

18. A

32. C

5. C

19. B

33. D

6. A

20. C

34. C

7. B

21. D

35. A

8. C

22. C

36. B

9. D

23. A

37. C

10. A

24. B

38. A

11. D

25. D

39. C

12. C

26. C

40. B

13. A

27. B

14. B

28. A

Ilmu Pengetahuan Sosial


1. D

18. B

35. D

2. B

19. B

36. D

3. B

20. C

37. A

4. B

21. D

38. B

5. A

22. A

39. C

6. B

23. C

40. A

7. D

24. B

41. B

8. A

25. A

42. A

9. A

26. A

43. A

10. D

27. A

44. D

11. B

28. C

45. C

12. A

29. A

46. A

13. C

30. D

47. A

14. D

31. A

48. B

15. D

32. B

49. C

16. A

33. A

50. A

17. A

34. B

Pendidikan Agama Islam


1. A

18. B

35. C

2. C

19. A

36. C

3. D

20. C

37. C

4. C

21. D

38. B

5. D

22. *

39. B

6. B

23. B

40. D

7. C

24. C

41. A

8. A

25. A

42. C

9. C

26. A

43. B

10. B

27. B

44. A

11. C

28. B

45. B

12. C

29. D

46. A

13. A

30. A

47. D

14. C

31. D

48. B

15. C

32. C

49. D

16. A

33. D

50. C

17. A

34. D

Pendidikan Agama Kristem Protestan


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

C
D
A
A
B
B
C
C
D
B
C
A
A
B
B
C
D

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

D
A
A
B
D
D
B
C
D
A
B
A
B
A
D
B
B

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

C
C
B
D
A
C
D
C
A
C
D
A
B
A
D
B

BAHASA INGGRIS
1. D

18. D

35. A

2. B

19. A

36. B

3. A

20. A

37. B

4. C

21. D

38. C

5. B

22. C

39. A

6. A

23. B

40. A

7. C

24. B

41. D

8. B

25. D

42. B

9. B

26. A

43. C

10. A

27. B

44. A

11. D

28. A

45. A

12. A

29. B

46. D

13. D

30. B

47. D

14. A

31. B

48. C

15. C

32. A

49. B

16. A

33. B

50. B

17. B

34. D

Pendidikan Kewarganegaraan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

C
D
A
A
B
B
C
C
D
B
C
A
A
B
B
C
D

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

D
A
A
B
D
D
B
C
D
A
B
A
B
A
D
B
B

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

C
C
B
D
A
C
D
C
A
C
D
A
B
A
D
B

Ilmu Pengetahuan Alam


1. B

15. C

29. D

2. B

16. B

30. A

3. C

17. C

31. D

4. B

18. D

32. BONUS

5. A

19. C

33. D

6. C

20. D

34. B

7. D

21. B

35. A

8. B

22. C

36. D

9. A

23. D

37. B

10. A

24. C

38. C

11. B

25. B

39. B

12. A

26. D

40. B

13. C

27. A

14. D

28. A

TIKOM
1. BELUM

PLKJ
1. B

18. B

35. A

2. C

19. C

36. B

3. A

20. D

37. C

4. B

21. A

38. B

5. D

22. C

39. D

6. A

23. B

40. C

7. B

24. D

41. C

8. A

25. A

42. A

9. C

26. B

43. B

10. B

27. B

44. B

11. D

28. A

45. A

12. A

29. D

46. B

13. D

30. D

47. D

14. B

31. A

48. BONUS

15. A

32. B

49. D

16. D

33. B

50. B

17. A

34. B