Anda di halaman 1dari 10

Nota Akidah Tingkatan 5

Nota

BAB 1 IMAN MUTIARA HIDUP 1. Pengertian


a. Bahasa : mengiktiraf, mengakui dan

membenarkan sesuatu tanpa mendustakan


b. Istilah : membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota

2. Iman boleh bertambah dan berkurang


a. Amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan

i. Melakukan ketaatan kepada Allah ii. Menambahkan ilmu pengetahuan iii. Membanyakkan amal ibadah iv. Melazimi amalan-amalan sunat
b. Ciri-ciri individu yang bertambah iman

i. Mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah dan RasulNya ii. Banyak melakukan ibadah sunat iii. Melazimi berzikir iv. Sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah
c. Perbuatan-perbuatan yang boleh mengurangkan iman

i. Melakukan maksiat ii. Melanggar hukum syarak iii. Gemar melakukan perbuatan yang sia-sia

iv. Menyintai dunia melebihi cintakan akhirat


d. Ciri-ciri individu yang berkurang iman:

i. Malas dalam melakukan ibadah ii. Sentiasa lalai daripada mengingati Allah iii. Mempunyai akhlak yang buruk
e. Cara-cara untuk mencapai tahap iman yang kamil /sempurna

i. Memahami kehendak aqidah ii. Melakukan ibadah dengan betul iii. Mendampingi orang-orang yang soleh iv. Menjadikan Rasulullah s.a.w sebagai model/contoh 3. Martabat Iman : Kategori Iman Iman tidak bertambah atau berkurang/statik Iman sentiasa bertambah Iman bertambah dan berkurang Iman sentiasa berkurang Iman yang ditolak Huraian Iman para malaikat Iman para nabi dan rasul Iman umat Islam yang melakukan perintah Allah Iman orang fasik dan asi Iman orang munafik dan kafir

4. Kemanisan Iman
a. Takrif :

Berasa gembira melakukan ibadah, sanggup menanggung kepayahan demi mendapat keredaan Allah dan RasulNya serta mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada harta benda dunia.
b. Cara-cara untuk mendapatkan kemanisan iman :

i. Cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segalanya.

ii. Mengasihi sesama manusia kerana Allah iii. Benci kekufuran sebagaimana benci jika dicampakkan kedalam api neraka
c. Kesan individu yang mendapat kemanisan iman

i. Mendapat kelazatan melakukan ibadah ii. Membentuk individu yang berakhlak mulia iii. Tidak akan melakukan perbuatan yang boleh menyusahkan orang lain iv. Sedia berkhidmat untuk masyarakat BAB 2. AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH 1. Pengertian: Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran, as-Sunnah Rasulullah s.a.w dan perkara yang dibawa oleh para Sahabat Baginda serta menentang perkara-perkara bidah 2. Nama-nama lain : Ahli Sunnah, al-Jamaah, as-Salafu as-Soleh dan Ahli al-Hadis 3. Bila bermula a. Selepas berlaku perpecahan di kalangan umat Islam b. Nama tersebut dimasyhurkan oleh Abu al-Hassan al-Asyari dan Abu Mansur al-Maturidi 4. Kenapa dikenali dengan nama.. ? a. Ahli Sunnah : kerana menerima dan beramal dengan SunnahRasulullah s.a.w b. Al-Jamaah : kerana berkumpul atas kebenaran dan bersatu untuk: i. Berjihad ii. Melaksanakan amar makruf dan nahi munkar iii. Menghidupkan sunnah

iv. Menentang bidah 5. Prinsip-prinsip: a. Pegangan : al-Quran dan asSunnah/al-Hadis b. Pegangan : prinsip-prinsip as-Salafu as-Soleh c. Rujukan : al-Quran dan as-Sunnah d. Tidak mencela atau mengkafirkan orang yang tidak sealiran e. Tidak menghukum tanpa bukti sahih 6. Pandangan: Perkara Al-Quran Melihat Allah/ Rukyatullah Pelaku dosa besar Iman bertambah dan berkurang Qadak dan Qadar Huraian Kalam Allah bersifat Qadim, bukan makhluk Orang mukmin boleh melihat Allah di akhirat dalam syurga Tetap dianggap sebagai mukmin, tetapi digelar sebagai fasik Bergantung kepada ketaatan atau keingkaran individu tersebut Segala yang berlaku telah ditentukan oleh Allah sejak azali mengikut kebijaksanaanNya

7. Kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah: a. Dapat membersihkan akidah daripada kekeliruan dan kesesatan b. Asas penerimaan sesuatu amalan

c. Hidup diredhai Allah kerana berada di jalan yang benar 8. Mazhab Syiah Pengertian : Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali k.w. sebagai khalifah Rasulullah s.a.w 9. Kumpulan-kumpulan : Kumpulan Pengenalan SyiahImamiyah Berpendapat : jawatan pemimpin umat Islam (Imam) hanya layak disandang oleh Ahli al-Bait Pegangan Jawatan Imam anugerah Allah, maksum tetapi tidak mendapat wahyu, hanya dari kalangan Ahli al-Bait. Menolak hadis yang tidak diriwayat oleh Ahli al-Bait Imam mereka ke-12 sebagai Imam al-Mahdi Taqiyyah-sembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berbeza iktikad Perkahwinan Mutah: sementara / kontrak Sempena pengasasnya: Zaid Kedudukan pelaku dosa b Ali ZainalAbidin (cicitSaidina Ali ) besar : antara keimanan dan kekufuran Perlakuan manusia dilakukan oleh manusia bukan Allah Tidak percaya Imam bersifat maksum Menolak Taqiyyah Menolak imam ke12 sebagai

SyiahZaidiyah

Syiah alBatiniah

Berpendapat : al-Quran mempunyai makna zahir dan batin yang hanya difahami oleh imam mereka Dianggap sebagai sesat dan paling radikal

Imam al-Mahdi Saidina Ali dan imam-imam mereka sebagai tuhan Imam mereka, MuhammadalHanafiyah masih hidup Menghalalkan beberapa kemungkaran (e.g arak)

10. Khawarij Pengenalan Pada asalnya penyokong Saidina Ali dan menentang Muawiyah b Abu Sufyan, tetapi membelot dan menentang Saidina Aliselepas peristiwa MajlisTahkim Pegangan Pelaku dosa besar dianggap kafir Mengkafir dan menghalalkan darah (boleh dibunuh)orang yang berbeza iktikad Sumber syariat hanya al-Quran 11. Langkah-langkah memelihara akidah: a. Mempelajari asas akidah berdasarkan kitabAhli Sunnah wal Jamaah yang muktabar b. Belajar daripada guru yang diiktiraf keilmuannya dalam bidang akidah c. Membina ketahanan akidah dengan berdoa. d. Menjauhi diri daripada orang yang mengamalkan ajaran sesat :

e. Menunaikan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya. 12. Istilah-istilah asas dalam ilmu akidah Kafir Musyrik Munafik Fasik Mengingkari prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan al-Hadis Menyengutukan Allah pada Zat, Sifat atau perbuatanNya Menzahirkan keimanan dan meyembunyikan kekufuran dalam hati Tidak taat kepada Allah dan Rasul, melakukan dosa besar atau berterusan dengan dosa kecil Keluar dari Islam denga perkataan, perbuatan atau iktikad Tidak beragama/atheis

Murtad Mulhid

BAB 3 AJARAN SESAT 1. Definisi : Ajaran @ amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, hakikatnya bercanggah dengan alQuran dan as-Sunnah 2. Ciri-ciri : a. Mencemarkan kesucian al-Quran dan as-Sunnah b. Mendewa-dewakan pemimpin c. Menolak perkara qatie d. Mengubah bentuk ibadah e. Mengubah konsep dosa dan pahala f. Mendakwa boleh melakukan perkara pelik g. Mendewa-dewakan sesuatu h. Menolak hadis/anti hadis 3. Kesan/Keburukan :

Aspek Individu

Kesan/Keburukan - Rosak akidah - Masa terbuang - Minda tertutup

- Kehidupan tidak stabil Masyarakat - Keruntuhan institusi kekeluargaan - Perpaduan tergugat - Berlaku keganasan - mundur - politik & ekonomi tidak stabil - memerlukan peruntukan yang banyak 4. Langkah-langkah untuk mengatasi: a. Kefahaman Islam yang sebenar b. Penyebaran islam c. Penguatkuasaan undang-undang d. Program pemulihan akidah 5. Cara untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan ajaran sesat. a. Meperlengkapkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar b. Menjauhkan diri daripada golongan tersebut c. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya 6. Contoh-contoh ajaran sesat di Malaysia:
Aspek Pengasas Qadyani Mirza GhulamAhmad Bahaie Hussin Ali alManzadarani Taslim Hj Muhammad b Syafie@ Hj Muhammad Matahari Bayan Lepas,

Negara

Asal

India

Iran

Penyebardi Malaysia Tahun di Malaysia

MaulanaMuhammadSadik b Barakatullah 1949

Yan Kee Leong 1953

P/Pinang 1870an

7. Ciri-ciri Kesesatan Qadyani: a. Pengasasnya :al-Mahdi, nabi, dan jelman Krisna (Tuhan Hindu) b. Allah menurunkan Kitab suci al-Tazkirah kepada Mirza Ghulam c. Mirza Ghulam mempunyai sejuta mukjizat d. Menghapuskan jihad e. Mengubah ayat al-Quran f. Malaikat pancaindera Allah g. Qadyani tempat suci dan tempat untuk menunaikan ibadah haji h. Nabi Isa mati dan dikebumikan di Srinagar, India i. Menghukum kafir selain penganut Qadyani 8. Ciri-ciri Kesesatan Bahai a. Pengasasnya: jelmaan Allah b. Semua agama sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai c. Alam ini bersifat baqa/ kekal d. Nabi Isa mati disalib e. Menggunakan kod 19 sehingga al-Quran dipengaruhi dengan kod tersebut f. Menolak kewujudan mukjizat, malaikat, syurga dan neraka g. Memansuhkan ajaran Islam h. Acre di Palestine : kiblat baru i. Mengubah ibadah : puasa 19 hari, solat : 9 rakaat 3 kali sehari dan wuduk dengan air mawar atau diganti dengan bacaan Bismillah al-athar (5kali)

j. Menghapuskan jihad 9. Ciri-ciri Kesesatan Taslim: a. Pengasas : pemimpin yang maksum b. Diri batin manusia : Allah, dan diri zahir manusia:nur Muhammad c. Alam bersifat qadim (sediakala) d. Mentafsir ayat al-Quran mengikut hawa nafsu e. Mengharuskan zina melalui nikah batin f. Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka g. Soal secara niat tanpa rukun qauli (perkataan) dan rukun fili (perbuatan)