TUGASA ESEI ILMIAH Pemberatan: 30% Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.

Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi:  Pengenalan  Pecahan isi ikut kreativiti  Kesimpulan / penutup  Rujukan  Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.  Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)  Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment dan melalui Pos Berdaftar mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Tarikh akhir menghantar tugasan di atas talian melalui Portal MyGuru ialah 28 April 2013. Tarikh akhir menghantar tugasan secara pos ialah 28 April 2013 iaitu tarikh yang tercetak pada surat berdaftar. Tugasan yang lewat daripada tarikh 28 April 2013 tidak akan dilayan.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins:  Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

20 halaman. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik.    5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. idea yang bernas. menarik dan idea yang bernas. 6. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. menepati format. Ada perbahasan secara ilmiah. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). ada elemen interaksi yang baik. ada contoh yang baik dan konkrit. Ada Idea sendiri. isi mencukupi. penyampaian yang baik. menarik & kreatif. menepati format. menarik & kreatif. isi mencukupi. Panjang: 18 . penyampaian yang baik. isi mencukupi. idea yang bernas. Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang cemerlang & kemas. ada elemen interaksi.Penulisan secara ilmiah. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. A SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . ada elemen interaksi yang baik. menepati format. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). Idea tersusun dengan kemas. menarik & kreatif. Tiada kesalahan bahasa. isi dikembangkan dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. idea yang bernas. Penulisan ilmiah yang sederhana. Ada idea asli yang bernas. penyampaian yang baik. Idea disusun dengan baik. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. Tahap perbahasan sederhana.Penulisan ilmiah yang baik. B. isi di huraikan dan ada contoh. kreatif dan kritis. A. B menepati format. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana.

Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. 1.C+ Penulisan secara ilmiah. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). penyampaian yang sederhana. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Tidak lengkap. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi mencukupi. Tidak diserah pada waktu yang E ditetapkan. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Ada idea sendiri yang baik. Tiada contoh. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Tidak ada penjelasan. D Penulisan lemah. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. isi mencukupi. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Ada penjelasan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. isi tidak mencukupi. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. kesalahan format melebihi 5 perkara. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. C Penulisan secara ilmiah. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. ada idea tetapi kurang kemas. Tahap perbincangan yang rendah. isi di huraikan dan ada contoh. . idea yang tidak jelas. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. penyampaian yang tidak berkesan.            PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi tdak dihuraikan.

MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful