TUGASA ESEI ILMIAH Pemberatan: 30% Tugasan 1 : Jawab soalan di bawah.

Berdasarkan buku bacaan awal kanak-kanak yang digunakan di sekolah atau pengajaran yang dijalankan di sekolah. Bincangkan dari segi teori, model, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan. Anda boleh menentukan sendiri skop perbincangan anda berkaitan tajuk tersebut dengan mengaitkan teori dan model dalam pengajaran dan pembelajaran. ARAHAN: Tugasan anda mesti mengandungi:  Pengenalan  Pecahan isi ikut kreativiti  Kesimpulan / penutup  Rujukan  Sertakan bukti/bahan bagi menyokong esei anda.  Gunakan cover tugasan yang diberi(Rujuk lampiran 1)  Tugasan MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru di ruangan Assingment dan melalui Pos Berdaftar mengikut tarikh yang ditetapkan. Penghantaran melewati tarikh yang ditetapkan tidak akan dilayan. Tarikh akhir menghantar tugasan di atas talian melalui Portal MyGuru ialah 28 April 2013. Tarikh akhir menghantar tugasan secara pos ialah 28 April 2013 iaitu tarikh yang tercetak pada surat berdaftar. Tugasan yang lewat daripada tarikh 28 April 2013 tidak akan dilayan.

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins:  Atas 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm  Kanan 1” (inci) ATAU 2.5 cm  Kiri 1.5” (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya:

A SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS E-Forum (30%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas.Penulisan secara ilmiah. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). idea yang bernas. ada elemen interaksi yang baik. Tiada kesalahan bahasa.    5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. Penulisan ilmiah yang sederhana. 6. ada elemen interaksi yang baik. isi mencukupi.20 halaman. Tahap perbahasan sederhana. ada elemen interaksi. penyampaian yang cemerlang & kemas. Tiada kesalahan bahasa. menarik dan idea yang bernas. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). menepati format. Ada perbahasan secara ilmiah. menepati format. ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. kreatif dan kritis. Idea disusun dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. menarik & kreatif. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas . isi di huraikan dan ada contoh. Panjang: 18 . Ada idea asli yang bernas. idea yang bernas. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. penyampaian yang baik. B. Artikel Ilmiah (30%) Penulisan ilmiah yang cemerlang. penyampaian yang baik.Penulisan ilmiah yang baik. Idea disusun dengan baik. idea yang bernas. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. penyampaian yang baik. isi di olah dan dikembangkan dengan baik. B menepati format. menarik & kreatif. isi mencukupi. Tiada kesalahan bahasa. isi dikembangkan dengan baik. A. isi di huraikan dan ada contoh. ada contoh yang baik dan konkrit. Ada Idea sendiri. menepati format. menarik & kreatif.

Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). isi tidak mencukupi. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. kesalahan format melebihi 5 perkara. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Tidak diserah pada waktu yang E ditetapkan. Tiada contoh. Ada idea sendiri yang baik. . Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. Tidak lengkap. Tidak ada penjelasan. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. penyampaian yang tidak berkesan. D Penulisan lemah. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.C+ Penulisan secara ilmiah. ada idea tetapi kurang kemas. kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). idea yang tidak jelas. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain.            PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. penyampaian yang sederhana. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. 1. C Penulisan secara ilmiah. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. isi mencukupi. isi tdak dihuraikan. isi di huraikan dan ada contoh. Tahap perbincangan yang rendah. kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Ada penjelasan.

MATRIK PUSAT PEMBELAJARAN: EL-_________ NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS PPGPJJ SEMESTER 2 SESI 2012/2013 KRB 3013: PRINSIP PENGAJARAN BACAAN TAJUK ESEI ILMIAH DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful