Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata pelajaran : Sains

Kelas

: 5 Beta

Tarikh

: 15 April 2013 : 10.40 11.40 pagi (1 jam)

Masa

Bilangan murid

: 27 Orang

Tema

: Menyiasat Daya Dan Tenaga

Tajuk

: Sumber Elektrik

Objektif Pembelajaran

: Mengetahui sumber tenaga elektrik

Hasil pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 1) menyatakan 4 daripada 5 sumber tenaga elektrik selepas

menyiapkan lembaran kerja.

Strategi P & P

: Pengajaran berpusatkan bahan dan murid

Pengetahuan sedia ada murid

Murid

mempunyai

pengalaman

mempelajari

topic

berkenaan dengan sel kering semasa Tahun 3. Kemahiran proses Sains Kemahiran Berfikir :Memerhati, mengenalpasti, mengelaskan, berkomunikasi, : Menjana idea, Membuat keputusan, Membanding dan membezakan, Membuat keputusan. Tingkahlaku Saintifik & Nilai Murni : Berani mencuba, Yakin diri, Bekerjasama, Bahan Bantu Mengajar : Bateri 2A, Bateri komputer riba, Kad gambar, Kad nama, Lembaran kerja

FASA/ MASA Orientasi (5 minit)

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

CATATAN

Pemerhatian :

1.Beberapa jenis bateri ditunjukkan kepada murid .

KPS: Memerhati Kemahiran Berfikir: Menjana idea Nilai: Berani mencuba BBM: Bateri 2A, Bateri komputer riba.

1.Bateri 2A : 2.Murid membuat pemerhatian terhadap 2 jenis bateri tersebut.

2. Bateri komputer riba :

Pencetusan Idea ( 15 Minit)

Sumbersumber elektrik yang terdapat di dalam kad imbasan ialah : 1. Bateri atau sel kering 2. Akumulato r 3. Dynamo 4. Sel solar 5. Hidroelektr ik

1.Kad gambar pelbagai sumber elektrik ditunjukkan kepada murid.

KPS: Memerhati, mengenalpasti

2.Murid diminta untuk mengenalpasti apakah sumbersumber tersebut. Kemahiran Berfikir: Membuat 3. murid memadankan kad gambar dengan kad nama yang ditampal di papan putih. Nilai: Yakin diri BBM: Kad gambar keputusan

Penstrukturan idea ( 20 minit)

1.Tenaga elektrik terhasil daripada pelbagai sumber antaranya adalah bateri, dinamo, akumulator, sel solar dan hidroelektrik.

1.Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.

KPS: Memerhati mengelaskan

2.Setiap kumpulan dibekalkan dengan kad nama, kad nama bagi setiap jenis sumber elektrik dan 1 fungsi sumber elektrik. Kemahiran Berfikir: Membanding dan 3. setiap murid mendapat satu helaian kertas untuk diisi sebagai nota sambil bekerja dalam kumpulan. Nilai: Berani mencuba 4.Murid memadankan nama dengan membezakan

2.Kegunaan sumber tenaga elektrik:

gambar setiap sumber cahaya.

BBM: Kad

5.Murid diminta untuk -Bateri : Untuk menghidupkan alat permainan, jam tangan dan jam loceng, telefon bimbit. 6.Setiap wakil kumpulan diminta untuk melekatkan fungsi bagi setiap -Dinamo : Diletakkan pada tayar basikal untuk membantu menghidupkan lampu basikal. 7.Guru menyemak jawapan murid. sumber pada kad imbasan di hadapan kelas. mengenalpasti sumber yang manakah betul dengan fungsi yang diterima.

bergambar. Kad nama

-Akumulator : Diletakkanpada motor, kereta dan lori.

-sel solar : Menggantikan tenanga elektrik stesen jana kuasa, menjimatkan kos. Membantu menghidupkan objek yang menggunakan panel sel solar. -Hidroelektrik : Menyimpan air untuk digunakan bagi mendapatkan sumber elektrik Aplikasi Idea (15 minit) Lembaran kerja 1. Murid mendapat satu helai lembaran kerja mengenai sumbersumber elektrik dan kegunaanya. Kemahiran 2. murid membuat lembaran kerja sambil dibantu oleh guru. Berfikir: Membuat kesimpulan 3. jawapan lembaran kerja dibincangkan. Nilai: Bekerjasama BBM: Lembaran kerja KPS: Berkomunikasi

Refleksi (5 minit)

Sumbersumber elektrik 1. Bateri atau

Murid diminta menyenaraikan secara lisan sumber-sumber elektrik dan kegunaan sumber tersebut.

KPS: Berkomunikasi Kemahiran Berfikir: Membuat keputusan Nilai: Berani mencuba

sel kering 2. Akumulator 3. Dynamo 4. Sel solar 5. Hidroelektrik Kegunaan setiap sumber tenaga elektrik