IMBUHAN SISIPAN

Definisi
 Sisipan

adalah imbuhan yang disisipkan antara unsur-unsur kata dasar. sisipan tidak banyak dan hanya wujud pada kata nama dan kata adjektif. (Buku: Bahasa Melayu I).

 Bentuk

 Misalnya,
 Kata imbuhan sisipan (-em-) + kata dasar (guruh) = g-

em-uruh (bahasa Melayu)

Fungsi Imbuhan Sisipan  Dapat bergabung dengan kata nama. kata nama dengan maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. dan kata adjektif. kata kerja.  Menerbitkan .

 Namun . bentuk perkataan yang terdiri daripada kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat dijadikan kata kerja melalui proses pengimbuhan. demikian.*Nota  Dalam BM tidak ada sisipan yang dapat membentuk kata kerja.

Jenis-jenis imbuhan sisipan  Imbuhan  Imbuhan  Imbuhan  Imbuhan  Imbuhan sisipan –elsisipan –ersisipan –emsisipan –insisipan –ed-* .

kelupas  Tunjuk – telunjuk  Kemumur – kelemumur  Ganggang – gelanggang .kelembung  Kupas .kelangkang  Kembung .Imbuhan sisipan -el Kata nama:  Tapak – telapak  Kangkang .

 Kata kerja:  Geletar .menyelerakkan .menggeletar  Gelabah – menggelabah  Jelejah – menjelajah  Selerak .

 Kata adjektif:  Serak – selerak  Gembung – gelembung  Geman – geleman .

Imbuhan sisipan -er Kata nama:  Kuping – keruping  Gigi – gerigi  Suling – seruling .

 Kata kerja:  Serabut – berserabut  Keretot – berkeretot  Gerodak – menggerodak  Kerlip – berkerlip .

gerodak . Kata adjektif:  Kerlip – ker(e)lip  Godak .

kemuncup  Gerlap – gemerlap .Imbuhan sisipan -em Kata nama:  Kuning – kemuning  Kuncup .

 Kata kerja:  Gemuruh – bergemuruh  Gemerlap – bergemerlap  Semerbak .bersemerbak .

 Kata adjektif:  Guruh – gemuruh  Gilang – gemilang  Serbak – semerbak  Santan – semantan  Ketot – kemetot .

Imbuhan sisipan -in Kata adjektif:  Sambung .sinambung .

Imbuhan sisipan -ed Gebuk .gedebuk .

Nik Safiah Karim. Bhd. Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Farid M. & Abdul Hamid Mahmood. Bahasa Melayu I. Tatabahasa Dewan. . (2011). Siti Hajar Abdul Aziz. Onn. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Rujukan Asmah Haji Omar. Hashim Haji Musa. (2011).

SEKIAN TERIMA KASIH  .

KDB Edisi Ke-4  Keretot :  bengkok-bengkok (jari dll)  Berkedut/menggerutuh (bukan kulit buah)  Kerdil (bukan orang/binatang) .

KDB Edisi Ke-4  Semantan i:  Buah nyiur yg sudah cukup tua (boleh mengeluarkan santan)  Semantan ii:  Biras ~ sejenis tumbuhan (pokok) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful