IIIPORAN PEIJTKSANAAN TAKLIMAT SAMNA IBU BAPA DAN SARANA SEKOTAH

TAHUN 2013
I
2 J 4
5

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH
NAMA PROGRAM
TARTKH

MASA
TEMPAT JUMLAH KEHADIRAN ..... orang
( Lampirkan Salinan Kehadiran )

6
7

8

PENGISIAN PROGRAM
( Lampirkan salinan atur cara majlis )

9

MAKLUMAT SARANA IBU
BAPA DAN SARANA SEKOLAH

Taklimat Sarana telah disampaikan kepada ibu bapa. Borang Soal Selidik Sarana Ibu Bapa telah diedarkan Borang Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KISB) telah
diedarkan
Senarai

Ahli Jawatan Kuasa Kumpulan Sokongan Ibu

Baoa (KISB)

Tanda (

/)

pada ruangan yang

Taklimat Sarana telah disampaikan kepada semua guru dan kakitangan sekolah
Sekolah telah menerima buku Sarana Ibu Bapa dan

disediakan

Sarana Sekolah

Sekolah telah menerima CD Sarana Ibu Bapa dan
Sarana Sekolah
10
11

PENUTUP / RUMUSAN

LAPORAN BERGAMBAR
PENGESAHAN PENGETUA GURU BESAR

( Sediakan Lampiran )

13

/