Direktorat P2TK Ditjen Dikdas

Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi
per tanggal 14 April 2013

Kabupaten/Kota
Status Dokumen

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NRG
091538327023
110271984053
092740827013
091536832009
110271979048
102388827007
092439827005
102138857058
091438827010
091490822017
091936827022
110271188048
092288322008
083330043005
091739327006
091285332041
091937327006
091835822011
091535827044
102487342030
110271259056
102088342025
091440827011
091439822012
110271562049
091836822007
091440822014
091388327007
091789822017
091935327006
102638867029
112201471007
120271583057
092038322012
101985327008

: Kabupaten Jombang
: Belum Update

No Peserta
09050402710235
11050402710551
09050402710131
09050402710273
11050402710846
10050402710202
09050402710265
10050402710191
09050402710094
09050402710054
09050402710059
11050402710392
09050402710385
08050402710147
09050402710099
09050402710356
09050402710262
09050402710192
09050402710261
10050422010287
11050402710396
10050402710449
09050402710100
09050402710052
11050402710318
09050402710118
09050402710063
09050402710316
09050402710060
09050402710204
10050402710405
11050422010447
12050402710959
09050402710110
10050402710201

NUPTK
5038730631300023
9137741644200013
5562730632200013
8738731634200012
0433743644300162
4155730633300003
7356730633300003
9150736637300043
6740730632200002
4537729630300003
4646730634200002
8846742644200042
1053729633300003
6033729631300013
7341730632300013
0433731633300092
1846730632200022
0544729630200012
8934730634200002
7857733637200002
4640744644200002
0049733635200043
8744730632300022
8742729631300012
2654740642200012
6536729631300003
2744729631300022
8639730633300002
2442730635300003
3446730632200012
0160738641300023
0441739640200042
9639751653300032
2048729632300003
0447730632300012

Data Kelulusan
Nama
ARININGTYAS
MOHAMMAD SHOHIB
PAIRIN
SUWIGNYO ADI
KUSDARWATI
TUWUH RAHAYU MASDIK
KISMIATI
IDA WINARNI
SUGISO
NINIK MARTINI
SAMUD
ABD. FARHAN
RACHMANI YULINAH
Kasuwi
WILUDJENG
SUBIYANTI
TIKNO
SLAMET AMALI
MULYONO
SRIWIDARTO
MUCHSIN
SUGIYO
SRI SUPRAPTININGSIH
SRI UTAMI
MUJIONO
SUSILO RAHAYU
SIAHNAWATI
DJAMILAH
SUKRISTINAH
ASIJAH
MIATUN
ABDUL KHOLIQ
WINARTIN
KANTI
DEWI ASIJAH

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

091285327030
101687362035
091438327013
101339327006
102090357013
110271115060
112201185004
092135322007
092036822015
110271248052
092286327009
091635822004
091386322018
091988327026
091987332017
091589832017
091636322015
110271748056
091740322010
091440827012
101885867011
083831055030
092190327010
091490827041
091590327031
092690822006
092387822006
091735332005
092037827021
091438342008
120271661047
102736852004
092137827014
092336842004
091640827015
092690322005
084135052013
091389827007
102237322004
101388837013
091939822008
092587322008
101840857010
101589832004
085133053016
110271653051
101388322004

09050402710349
10050402710062
09050402710155
10050402710172
10050402710437
11050402710559
11050422010599
09050402710084
09050402710149
11050402710168
09050402710220
09050402710194
09050402710085
09050402710263
09050402710238
09050402710078
09050402710345
11050402710301
09050402710090
09050402710198
10050402710341
08050406110265
09050402710350
09050402710245
09050402710072
09050402710168
09050402710234
09050402710137
09050402710070
09050402710225
12050402710132
10050402710138
09050402710237
09050402710335
09050402710157
09050402710348
08050402710122
09050402710121
10050402710083
10050402710331
09050402710058
09050402710056
10050402710084
10050402710064
08050402710097
11050402710367
10050402710088

2433730631300082
2237730632200033
0739730632200032
1541730630300002
3449736638300023
6140743645200013
3044743646300063
3450729630300002
0748729631300012
9838739641200022
5653730632300012
0134729631300013
4635729631300022
5047730632300043
0847731633200032
0042731634300013
9640729630300012
9746739640300032
8343729631300003
9744730632300022
2545738639300042
4138741642300043
6451730631200003
9844730631300012
3043730633300013
5552729631300013
3955729632300002
5442731632300012
7948730631200012
7036733636300013
9735744645200012
9762735636300012
0950730632300022
1754733632300002
1144730632300053
2461729633200003
6541738640200023
7642730630300002
5852729631300012
2640737639200022
1346729661300003
4859729630300002
2544731637300003
9042731632300003
0351739640300023
9835742642200002
8035729632200003

PUNIYEM
SAFUAN
HARI SUNYOTO
KRISTIANA MULYANI
SRIAMAH
AKHMAD YAZID
CEPLIK ANA
SUKARTI
PRIHATIN
AKHMAD KHUSEN
NGATIDJEM
SRIHARNANIK
MARJUTIN
SRI HARIYATI DAMAYANTI
WIJADI SUPRAPTO
NAPSIJAH
RUMLAH
SRI SUGIYARTI
TULIK SUGIJANINGSIH
PUNDIATI
SUNARTI
Suparmi
SISWOKO
NOERNAILIL
UMI HARINI
SRI HASTUTIK
PRIHATIN SAYUTI
SUWARNI
PRASODJO
SUPIYAH
SUNGKONO
SRI RAHAYU
SITI FATIMAH
SRI MINARSIH
SISWATI
ACHMAD AMRIK
Atim Supriyadi
SUTRI HANDAYANI
ENDANG SULASTIANY
MUDJIB
SURASMINI
SRI MINAJU
MUDRIKAH
SUNARTI
Kuminarsih
SUKARDI
DJOKO SULISTYONO PRATIKNJO

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

092537322003
092238342005
091685827006
092190322004
092389827003
091640822009
091886327027
091738322006
091638822015
091488827025
102540327012
085431054030
091688827021
091389322008
092189327019
092638322005
091490827022
084135054033
091987842016
092788827006
092286827014
091990322008
092688322011
092085337006
091486322014
110271693051
102240352013
084129053026
083728058029
091487322034
092538327009
092088322012
085629052015
091640827025
091588327030
110271937047
110271940052
112201100010
091286322014
092085327010
091936322008
083534054022
101737867027
091485322019
091785322016
091540377020
083525053026

09050402710087
09050402710339
09050402710097
09050402710067
09050402710128
09050402710112
09050402710120
09050402710083
09050402710244
09050402710251
10050422010184
08050406110294
09050402710323
09050402710113
09050402710201
09050402710089
09050402710096
08050402710194
09050402710294
09050402710264
09050402710122
09050402710116
09050402710173
09050402710358
09050402710047
11050402710725
10050402710270
08050402710181
08050402710153
09050402710346
09050402710317
09050402710111
08050406110222
09050402710175
09050402710199
11050402710165
11050402710614
11050422010576
09050402710108
09050402710330
09050402710062
08050402710129
10050402710352
09050402710109
09050402710044
09050412720083
08050402710247

8858729631300002
8052733634300013
0234730632200013
8451729631300003
8355730632200003
1144729632300013
8645730632200032
1339729632200013
1140729632300013
3137730632300033
8458730632200003
5154740641200013
6240730632300023
0235729631300013
5151730632300013
7060729631300003
3844730630300002
4541740642200033
3947733634300012
3163730632300013
8753730632200012
3447729631300013
4061729632200003
0449732634300022
9835729631300012
3957745648300042
6452735637200023
3941739640200032
9837744647300062
3837729630300022
8058730632300003
7049729631300023
1956738641200012
5144730631200013
7039730632300023
0843739641300052
2846744647200052
4149739643200023
8633729632300002
8449730631300002
5646729630300002
6435740643200003
9338738639300023
5833729632300002
9433729631300013
3448740641300033
5535739642300012

SUPRIHATININGSIH
TUTIK DARMAWATI
WAHJUDI SUBAGJO
HIDAJATIN
SUTOKO
SULAMI
SUDIRO
CHAWADIS
SUKINI
RISMIJATI
PANDU NJOTOWIRANTO
Dwi Sigit Martono
DJATININGSIH
SUPRIATI
SUTINAH
PURDIATI
TRI INDIJAH
Gatot Supriadi
TEMUNINGSIH
SUTIYATI
MUGIJONO
SUPATIJAH
TOSIN
KANTININGSIH
HJ NYUNTIANI
KASMINAH
ANDI RUDIANTO
Mochamad Anang Bakhus
Rantiyem
WARTINI
PIATUN
SITI NURDJANAH
Abdul Malik
SUKASTO
KASIHATI
ULIFAH
KARNOTO
SAMUDIN
SRI RAHAJU
DJUWARIJAH
SULASIH SOFYAN
Sujadi
FADJAR MAEMIATI
MUKAJATI
SUISMIATI
AZ UHUD
Sumiatun

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

101839322004
091685327013
101538857030
091987322013
112201190008
092237822012
091489322006
091436822013
091588342011
092239327006
085925051011
091686822020
091487827026
091939322006
091438327024
092086332006
120271159049
110271173063
091488342013
101487827015
091888827030
092135327008
092537822028
112201018005
101688367013
101637342014
091387822008
091739827017
101835367026
083326049013
091788337020
102285327007
101938352027
091285832007
101890822005
084231055035
091437337036
091737837011
092585822007
091638827009
101537837028
102087362020
110271297056
092390327007
084229048015
102687862018
120271992047

10050402710523
09050402710125
10050402710232
09050402710172
11050422010433
09050402710038
09050402710150
09050402710258
09050402710376
09050402710098
08050406110167
09050402710259
09050402710069
09050402710065
09050402710174
09050402710103
12050402711168
11050402710295
09050402710243
10050402710363
09050402710075
09050402710153
09050402710055
11050422010474
10050402710489
10050402710112
09050402710152
09050402710308
10050402710297
08050402710031
09050402710185
10050402710073
10050402710106
09050402710253
10050422010311
08050406110267
09050422010362
09050402710281
09050402710305
09050402710200
10050402710207
10050402710396
11050402710631
09050402710129
08050402710088
10050402710542
12050402710651

7541729631300003
3233730631300013
5940736638200032
1847729632200022
3052732636200003
1952729631300022
7841729631300002
8738729631300012
5039733635200043
0252730633300013
1559737638200012
2236729634300003
8838730633200002
8246729631300003
5739730631300012
7649731633300012
7960747651200002
8563738638300033
7037733634200003
5838730632300012
7145730632300003
8450730631300002
7958729631300012
6352740642200023
1239738640300013
4137733636300013
5935729631200002
1342730632300053
8533738639300033
6633735639300002
9439732633300013
2453730633300002
9046735636300013
9334731632300013
5551729632200003
9142741642200023
0737732633200032
4942732635300012
7559729631200002
0140730633300023
6938732633300022
4849737638300022
5948740642300072
8455730631300003
8942734635300012
4961737639200012
6733756657300032

SRIATIN
HARTUTIK
SUDARSO
SUTIKNO
ABDUL SYUKUR
GITRI RUSLANINGSIH
SIH MULJANI
LILIK HIDAYATI
MUDJIONO
SITI ISTICHANAH
Edri Giono
SRI AMINAH
MATHEUS YULIANTO
SRI BUDI UTAMI
DWI SUMIWI
SUMINAH
PURWANTO
HALIMAH
KAMSIR
ENDANG LEGOWATI
SULIKAH
SITI SUDIJAH
SUNDARI SITI AMINAH
HARIANTO
SUNARIYATI
HARTATI
NGATIDJAN
SUDAMI
MUHARLINA KUSTIANI
Sundari
UMI HANIK
SUSWANDIYAH
MARGARETA SUDARTUTIK
AMILAH
PUDJIARI
Bambang Kuswantoro
MASUD
NURYATI
SUBARDI TRIATMOJO
RENO PRASETYANINGSIH
YUNI SULASTRI
NURSIAMAH
SRI MULYATI
NGATIMAH
Sustinanik
ANSORI
SITI MUAWANAH

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

120271645070
091439327007
091840822048
101388357016
101636847018
110271024053
086035054028
101389367023
101837347024
110271067060
120271959057
120271256076
102337857012
091435832006
092186822014
101886862015
101487862035
101738357040
120271972055
092038352008
110271057049
102239372022
102538837008
091789822023
091637322009
102440872015
091986822009
091840822013
092586322010
092739322001
092140322005
112201150008
110271007051
085934054016
092489822026
092339822003
091789827016
101985867042
091887822018
092089322008
092635827009
102485867011
091489827013
092239332008
085432055020
091489822012
092188827005

12050402711157
09050402710095
09050402710093
10050402710289
10050402710123
11050402710888
08050402710268
10050402710442
10050402710161
11050402710206
12050402710213
12050402711224
10050402710171
09050402710221
09050402710197
10050402710364
10050402710256
10050402710198
12050402711070
09050402710329
11050402710239
10050402710517
10050402710526
09050402710115
09050402710064
10050402710415
09050402710086
09050402710195
09050402710057
09050402710066
09050402710193
11050422010775
11050402710208
08050402710277
09050402710114
09050402710092
09050402710202
10050402710342
09050402710049
09050402710051
09050402710154
10050402710422
09050402710126
09050402710270
08050406110076
09050402710151
09050402710124

3860747649300042
6741730632300012
4544729632300013
6639736638300022
4136734637200013
1644745647300062
0560740641300033
1641738639300032
4537734636300033
6659740641200012
9547745648300022
6651748650300042
2954736638200012
2734731637200002
9751729631300012
7745737639200052
4838737637300002
4349736636300003
1033749650300023
8048735637300033
3343740642300053
9252739641300033
2158732636300003
0442729631300053
0840729630200012
1556739640300033
3747729630300012
0544729631200033
8659729631300002
4262729633200003
4450730630300003
8734745647300062
7036740641300043
6459740642200023
7357729632300003
5354729631300013
4442730631300013
3547738638200002
8945729630300002
3249729631300013
3560730632300012
5557738639300042
5842730632300022
7252731633200003
0254741644200013
1842729642200002
0151730632200013

SUHARMI
SRI HARJATI
ENDANG KRISTIARUDATI
TRIPAH
NUR SALIM
INDAWIYAH
Nur Ida Umami
SUDARWATI
WINDARTI
SUTARNO
SITI FATIMAH
ENDANG SRI AMBARWATI
SUHARDI
SUKRI
KARTINI
SUDARMANTO
SRI SUSTINI
NINIK SUPRIYANI
SRI JULIANI
KARSITI TAHAPARY
SITI RUBIAH
SUMINAH
HERMUNINGSIH
SUMANI
PRIBADI ISTANTO
ANIEK PATRISNANINGTYAS
YAMUKAH
MARSIM
SUJATIN
SUKARDJONO
SUKARTINI
SYAIFIYAH
GALUH SRI ISWANDARI
Sukadi
MASIRAH
MARTINAH ARTATI
MUKTISARI
WARIS
SUPIATIN
KARTINI
SITI AMINAH
SUTARMINI
KASTIN
KARSONO
Kholafik
TASRIB SASMITOADI
SUNARDI

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

101436347017
091487322025
092538827006
091537822030
110271586060
092336327003
092489827012
091839822011
092589327014
092186827008
092290822005
110271841066
092586457003
110271974040
083424056038
120271246062
120271339056
110271971051
110271039060
085333068004
074934055003
073635053013
074126044003
063331044004
076025054008
075531074001
065526054001
075031047009
061285517593
074031044010
074825045003
101388857021
074831044010
073828052016
076125044001
063930044005
073835048014
073326044004
075325043002
075234044004
110271085044
075633045003

10050402710120
09050402710229
09050402710041
09050402710088
11050402710411
09050402710068
09050402710331
09050402710046
09050402710324
09050402710156
09050402710117
11050402710899
09050402710394
11050402710898
08050402710302
12050402710497
12050402710679
11050402710912
11050402710909
08050402710306
07050480000561
07050402700381
07050402700291
07050402700170
06050402700092
07050402700856
07050402700862
07050402700218
06050402700005
07050402700193
06050402700009
07050402700185
07050402700192
10050402710464
07050402700654
07050402700255
07050402700292
07050402700187
07050402700468
06050402700011
07050402700400
07050402700241
07050402700169
07050402700190
07050402700177
11050402710083
07050402700204

2735734635300022
5837729633300002
8158730632200003
6938729631200012
8342742644300013
3654730632300002
2357730633200003
1344729628200003
3259730633200003
5751730632200002
1553729630200003
3337757659300093
6659756658200032
2942758659200032
2434742643200042
3151757658300043
8756754655200022
8542757659300083
5640756657300042
6353754656300023
9449741644300023
9536739641200003
9999999955704911
3641730631300012
1133730633200033
9999999955705364
4560740641200022
1846736638200022
3655740641200032
3150733635300033
9999999955570505
7140730632200013
0548731633200012
6640736639200032
9000000090007133
8148730632200013
9838738639300032
3561730631300002
9999999955705142
6039730632300023
9999999955705197
1538734637200013
3633730632200022
4553729630200002
6452730632300013
2361732636200003
6356731634200003

WARINEM
MACHLATIN
SISWO BUDIONO
SISHADI
SRIAH
MASNIATUN
SUMIARTO
ANAM
IKSAN PRIBADI
MULJADI
SUTRISNO
RIRIN CHUSFIATIN
M ALI MUDZOFFAR
ASPAN HARUDIN
ABU ZAHLAN
YOSSY IRAWATI
MUID FAUZI
SURYANINGRUM ISTANTI
IKE SINTA DEWI
OKTAVIA NUNUK SUPRIHATIN
Hafidloh
Gunowo Cipto Utomo
Sri Sundari Pa
Endang Damiasih, S.pd
Supriyadi, S.pd
Ramin, S.pd.
Agus Suwarno, S.pd.
Sukandar
Astho Prayitno, S.pd.
Simpen
Farida Kristiawati, S.pd
Christofel Manikary
Achmad Sahir
TAWI
NURUL HIDAYATI
Suwarno S.pd.
Dra. Siti Nur Elmiati, M.pd
Istianah
M. Handoko
Sri Wahyuni, S.pd
Endang Sulistyowati, S.pd
Tulus Subakti S.pd.
Bibit Suratno, S.pd
Sadeli
Munajah
BAMBANG SUGENG
Suparlan, S.pd

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

074730043009

061285517600
075526049006
092690827019
091688827010
075926056016
075334051007
075734043001
075935052021
064024056001
071785867002
073734047006
073527044006
076031047007
076031043003
065226044001
074731044005
084827044006
092235322004
075629045004
073928043010
074531048006
065930050004
065829048003
073935049009
075332045005
073824052016
076025044002
076031043010
073530049012
063435046001
074730043013
076232054006
074435053017
063334048002
092086322007
075728052030
061285517599
075128043006
075731048004

07050402700311
07050402700289
07050402700222
06050402700018
07050402700322
09050402710158
09050402710249
07050402700457
07050402700839
07050402700335
07050402700331
07050402700369
06050402700006
07050402700394
07050402700245
07050402700205
07050402700206
07050402700174
06050402700040
07050402700176
07050402700852
08050402710253
09050402710107
07050402700175
07050402700346
07050402700184
07050402700209
07050402700281
06050402700010
06050402700073
07050402700247
07050402700321
07050402700329
07050402700233
07050402700301
07050402700182
07050402700312
06050402700099
07050402700173
07050402700398
07050402700316
06050402700088
09050402710347
07050402700360
06050402700103
07050402700200
07050402700363

8047729632200013
9999999955704958
9999999955704460
4050737639200033
3655735638200012
3561730632300033
2141730631200013
9999000099990490
9999999955705231
4453737639300013
7457729632200003
8363755657300043
9999999955570568
5434738640200013
0437733636300013
2735730634300002
6160733635300033
9160729631300013
4652730632200002
8147730632300053
9999999955705363
6748730634200002
2452729629200002
8956731632300012
9999999955704935
7839729631300002
8141747650200003
9999999955704924
4059736638300053
2958734636200032
9539735637300023
8253731633200003
1438738639300052
9560730631200002
9999999955704904
2954730632200012
1035735634200003
4534732635200013
1047729631200023
4262740642300033
6544739640200033
3433734638300003
7649729630300002
4857738641200012
9999999955570699
6851729631200002
8157734638200003

Suprapto
Subekti
Sri Wahyuni S.pd.
Sudianto, S.pd
As'at
KARSINAH
ID DELOYOLA WARSITO
Isdarmanto Tri Widodo
Tri Winarsih,s.pd.
Sulihati
Ashadi Supangat
Sri Aswati
Siti Ninganah, S.pd.
Saiful Anam Hanizar
Sundari S.pd.
Ngatemi
Sistiani
Umanah
Masruchin, S.pd
Naimah Sakenah
Estuningtyas, S.pd.
Suwarno
TEKAD RIFAI
Sri Endah
Juli Astutik
Sulasih Suprayin
Siti Masruroh
Siti Salamah
Wiwik Sugiatmi, S.pd.
Sugito Setyawan, S.pd
Sumarni S.pd.
Fatchan
Pujiyanti
Madji Harsono. S.pd.
Endang Sri S.
Slamet, S.pd
Sugiono
M. Adib, S.pd
Sutadji
Suhartiasih
Sunardi, S.pd
Sutrami, S.pd
MASHI ISMIATI
Achmad Nafida
Markadi, S.pd.
Mis An Arief
Pangkat Subekti, Drs

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

065726048001
075735044007
075326044007
073525055022
074026044003
110271253054
083426055034
071285067048
084325060010
118001053002
091385387009
128001699001
102190962011
083434053023
085828055019
110971240006
111001141002
084226062009
111001093004
084324065008
084235054047
101340472002
082435857001

092437427006
102039862026
101990862057
121801271006
121561233009
092238822016
092236377006
091338332003
101440827012
121561181014
121001391007
073732057013
120971867007
111801635005
102140377013
111571956003
121001359007
092489892004
091638867008

06050402700031
07050402700310
07050402700202
07050402700267
07050402700178
11050402710399
08050402710276
07050480000559
08050480010768
11050480011497
09050402710904
12050480011016
10050415410858
08050409710356
08050412010539
11050409711502
11050410011503
08050412410550
07050408400894
11050410011242
08050412410555
08050411710524
10050415710835
08050481010771
07050408700901
07050408700908
07050412000922
07050408700778
09050418720769
10050481010654
10050415410751
12050418010884
12050415611171
09050410010580
09050421710423
09050418010616
10050415410592
12050415611182
12050410010037
07250712000206
12050409710198
11050418011103
10050410010741
11050415711086
12050410011228
09050418010516
09050418010466

2657734636200012
5557730632300033
3653730631300002
7535741643200022
8640730631200012
6733742644200032
9634741642300042
0533740641300023
3543746649300022
6538745645300002
5435742644300062
2453748651300043
1551757659200023
0434739641200033
3858741641200002
1655743643300012
4762761663300002
8642748649200012
9000000090007138
0533763663300022
0443751652300032
6542740642200033
0434759660300023
8556736637300002
9999999955705473
9999999955705585
9000000090007162
9999999955705524
3856750651300012
1348737640200023
8547737639200043
6843751653300062
0048747649200063
3152729632300013
2652740641200022
1539731633200022
4244730633200013
2147747649200023
4149739641200063
1237743644300043
0455744647300053
1148740652200003
6450740643300023
4945747649200052
3660748649300012
3357743644300053
6140738641200053

Suhandoyo, S.pd
Nanik Umayati, S.pd
Tutik Djumiati
Khamim S.pd.
Sampuri, S.pd
USMAN
Kartini
Tri Pamuji S.Pd
LILIK MARDHIYAH
SUPRIATININGSIH
SWARDINA LOCA SARSANTI
SRI SUHARTI
ALFIAN ROHMAN ROSYID
Agus Sucahyo
SYAFII
SRI SUNDARI
ISTI FATMAWATI
ACHMAD SHOLAHUDDIN
SITI ZULAIKAH, DRA.
DIAN FADHIANI
FATIMAH
M. MUSLIH
FITRI WAHYUNI
MUSABIKAH
Yulies Dwi Prapti. S., Dra.
Abdul Mujib, S.pd
Sumardi, S.Pd
Tri Yulianita, Spd
RIRIN WAHYUNIARTI
MUNIR AS
SUDARYANTO
SITI MARIYAM
YULY HERIANTO
SULASTRI
SUKRISTIONO SIWI SUBEKTI
NGADIMUN
WACHID DIYANTO
SLAMET AGUS TRI PRASTYO
AGUS DJUMANTORO
Zumrotin, Dra
LAILATUL MASKUROH
SAEFUL LAPIF
SUMARLIK
MUHAMAD MUSTAIN
ENI SURYANING HANDAYANI
SUMARNI
ABD WAHIB

365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

102439347012
121561438005
101337887013
091386362018
121001986007
102590397007
091888847005
111001100006
084632054015
092439882013
091836332015
102488857038
092790902057
101936377031
085127057021
085131056025
083629058017
102088392027
121571363004
091535827014
112271984002
086234053024
111001743005
072388392003
101485957006
091338932002
101838827026
102037827018
110971777004
071688867002
083631057030
063728054004
063332047001
073426048020
075835049006
075529048004
075727053011
074125044002
073927049016
076326044002
073335043006
091888387005
074329053010
075433045005
074427052019

10050410010677
12050415610306
10050418010621
09050410010496
12050410010951
10050422010764
09050481010438
11050410010992
08050412410359
09050410010418
09050410010600
10050481010798
09050415610609
10050410010744
08050408410369
08050408710504
08050410410410
10050422010625
12050415710490
09050406210422
11050422711028
08050409710435
11050410010970
07050409400913
10050409710886
09050415710640
10050415410811
10050415610563
11050409711226
07050408400900
08050480010766
06050411700002
06050409000001
07050410400083
07050481000110
07050409700057
07050409000112
07050408700109
07050409400005
07050412000050
07050410400019
07050410400017
07050410400021
09050418010484
07050409400073
07050409700058
07050411700060

7256734635300003
7744746648300072
1538742646200022
2635737639200042
4440751653210052
2459744646200013
6145734637200023
5439743646300033
1246740641300033
3356741643300053
7644731632300002
2157736640200003
9563745645200023
4646740641300012
0751743643300012
3151742644200023
3936744646200042
0049743644200013
1960757659300012
4538730633300002
3355747649200013
8462739641200013
5647739640300032
9055743646200013
1834756658200042
1634751650300002
7144730632300023
0948730631300022
3850759659300002
8141738640200043
1136743644200023
2837740641300060
3233733634300013
9999000099990417
7558735636200003
7955734636200012
9999999955705527
4935742643200002
1541730632200012
0739735636200022
6663730632200002
2533729631300023
9999999955705567
1045742644200043
1943739640300032
5354731633200003
1744738640200062

DWI RAHAYOE
EKO SULISTYOWATI
MOH SODIQ
MOHAMAD SYAFII
SUSI WIJAYANTI
BANGUN EDY ICHTIJAR
NUR HAMID
PATIAH
Ekorini Pudjityasasih
ENI LUSIAWATI
INDARTI RAHAYU
AHYAT
G SIHANA
INDARSIH
Sri Purwaningsih
Nur Kolis
Achmad Purnawan
SUTARJIMAN
ANISTYOWATI
SUPRIJATI
BAMBANG SETYOBUDI
Zainal Abidin
TITIK SUWATI
NURALI, S.PD
AL AMIN EDIWATI
WINCE NOFITA
MIENTARTI
SUHARTINI
SRI DWI INDAHWATI
MATHEUS SUKISNO, DRS
SUPRIADI
Sri Rohayati, S.pd
Innaha Setyawati, S.pd
Sunarto
A. Syaikhurrodli. Drs
Drs.h.m. Syamsul H, M.si
Abd. Hakim
Siti Makhfudloh.spd
Drs. Suroso
Singgih Sulyanto
Suluh Hangsono. Sdp
Sunarti, Sdp
Yayuk Sri Rahayu. Sdp
AGUS SURYO HANDOKO
Isna Efiyati
Triono, Spd
Sunarto, Drs

412
413
414
415
416
417

073826047005
074131043008
072688352001
072487417003
073628048007
074225053033

07050410700038
07050409400048
07050409400758
07050409400778
07050412500013
07050412400072

8638733636200012
4141729630300003
2061735637200013
7857748649300002
0836734636200032
9548749652300013

Sukardjo
Suhjaningtiyas,
YULIS ADAM
Nur Ainiyah, Spd
Kusno
Dwi Warna.sdp

Tahun Lulus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jenjang
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

Status
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Nama

Status Aktif
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS - .

Tempat Tugas NIP 195207061975012003 196308051985111002 195212301974031006 195304061975121007 196501011990032019 195208231978032003 195210241975122003 195808181977022001 195204081974021004 510038311 195203141974011004 196405141987031017 195107211975122004 130579828 195210091974022006 195301011977022004 195205141975121002 195102121975011006 130457005 195505251978091001 196603082006041010 195507171981121001 195204121974022002 195104101974032004 196203221983031011 195112041973092001 195104121974022002 195203071976012001 195110111974032003 130457040 196008281982012017 196101091985041001 197303071997072001 130418295 195201151978032002 JJM sesuai 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 .

130579615 195209051974031008 195204071974031011 195202091977032001 195811171982012003 196508081985111002 196507121986062002 130418369 195104161974032002 196105061982011021 130457050 195108021975012001 195103031974022002 195207151975122007 195305151975011005 195307101974012003 195103081977022001 196104141983032013 195110111974022005 195204121975012003 196002131979072001 131329558 195211191977021001 130418342 195207111974012006 195112291974022004 195106231974032005 195301101974032005 195206161974011007 195504071975122004 196603041990031011 195704301977022001 195206181975122003 195504221977022001 195208121974022005 130579617 130964605 195203101974032007 195105201979072001 195903081979071001 195110141974012005 195105271974012004 195812121977032006 195307101975122007 196110191982012005 196405031983031002 195107031977021002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

130418421 130579734 195209021974021003 130418289 130418484 130418247 195203131974031007 195110071974021003 130418331 195208051974012002 195211261977021002 131189762 195209081975012002 195109031974032001 130418456 195107281974022004 195205121974022011 131200378 130495469 195208311975122004 195204211974031003 195111151974012005 130495404 195401171977022001 510056416 196706251991112001 195711201978031005 130964536 510130749 130579494 195207261975122002 195107171974012008 196006241982011006 195208121975011004 195201011975012004 196105111982012011 196605102000121003 196108171986061001 130418478 195201171977022001 195103141974012004 131445123 196010061979072001 195105011974032003 195111011971092001 196211161985042006 131377515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195112091982012001 195209011974022002 195808061978031005 195105151975011001 195407071985041001 195106201974012002 195105091974022002 195104061975122004 195507071977021001 195209201974022004 131329590 195109041975122001 195205061974011009 195109141974012001 195204071975122003 195703171974022003 196906281999121001 196012311983032069 195507051975121009 195205061979072001 195208131974012005 195201181974032004 195106261974032002 196210201985041002 19600907I981122003 195508051977022005 195106031974011008 195210101975012004 196012011979072001 130964625 195411071975122008 195201211975012002 195707141977022001 195301021975122003 195712131979071001 196308101985041002 130579619 130495539 130457038 130457000 195406061978032005 195905171980102003 196206161987032013 130418494 130495577 195906291982011006 197804011999122001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 .

196905282001122001 195204091974032004 195112121974032006 195803071979072001 195608041978031002 196703122000122004 131036325 196003091981122004 195612051977022002 196203271982011004 196702152008012010 197003191995062001 195806221978031005 195304021975011002 195104191971082001 195904131979071002 195905061978032005 195807101978032007 197107012007012013 195706161977022002 196210111982012005 196109201981122003 195408261981122001 195111101974032013 195105081974011004 196112241980102001 195104151974022005 195112121974011007 130418212 195109301974011002 195111181975012002 196704021988032020 196207041982012008 131332938 195110251974032005 195110221974022001 195211101975012001 196002151979071001 195106131971092001 195109171973082001 195202281974032004 196002251980102002 130418346 195309201975011003 131329603 195105101974021005 195208191974021002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195604031977022002 130457039 195208261971071001 195106061974021009 196410101999122001 195203221974022003 195210251977021001 195110121973091001 130495505 195204191974031003 195112119740210004 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131613716 131036482 130742570 130418374 130495526 195804031979071001 131036498 132078649 196202231982011004 130495569 130964579 130395912 130495413 195803081981121001 BUKAN PNS 130661070 130742676 130456997 131445142 195207071978032001 131964537 130579776 130456847 130495529 195211201974032005 195410291978031004 130495380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 .

510056409 130742605 130579783 195907181979071001 130845347 195212291974032004 195208091975121006 131552503 131036343 130964703 130964687 530014014 131332967 131036288 130579596 130499056 130495557 130418360 130579620 130418327 130845358 130773902 195101201974031002 130418325 132031618 130457066 132159956 130742674 130655857 130964648 130584595 130845950 130845427 130418477 130655763 130418471 131738274 131374244 130418362 131199030 130845349 130659907 195103171977022001 131036302 130969983 132078474 130579771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 .

130579495 195212251975122003 130495564 196303021985041003 130495406 196404012003121002 131517166 131413644 132095284 196706021988112002 196403011986032013 197011212008012005 131395248 BUKAN PNS 196503232008012002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131621780 510206849 510207009 BUKAN PNS 510206861 197205241997032010 195910161988031001 195912151989031012 197305111998022002 196907161998021004 131652055 131794235 195302071977031002 195204121986031008 196908152007011028 196108172007011003 132265572 196611232005012003 196208161995011001 196211181989032003 196906131999031009 197003282008012021 196510251988032011 131698285 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 20 .

195609241989112001 196804122008012023 196402061989011003 131559202 197301082006042014 196611272000121001 195608131986031006 196511072000122001 131676048 196310241984122006 131698662 195808251990031004 196712311998021006 196203141989032004 131426866 196408191990101001 196606041989011004 196507171989031015 197906292003122005 195202061982022002 196910231997031002 131687583 196103152000122001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195206161983032003 BUKAN PNS BUKAN PNS 131682594 131426921 130804075 131255065 131411105 131102744 131404521 131391448 130608577 131415618 130780883 130808516 130790687 196407131987031010 196106111982022008 131391482 131102625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 24 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .

130906625 130921982 BUKAN PNS 510206784 130683413 131100282 0 0 0 0 0 0 .

Tugas Tambahan Kepala Sekolah Data Dapodik JJM Tugas Tambahan 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Masa Kerja Golongan 4A 4A 4B 4A 4B 4B - 4B 4B - 4B 4A 2C - 4A - 4B 4A - .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4A - 4A 4A - 4B 4A - 4A 4A 4B - 4B - 4A - 4A - 4B - .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4B 4B - 4B 3B 4B 4B - 4B - 4B 4A 4B - 4B 4B 4A - 4B - .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4A 4A 3D - 4B - 4A 3C 4A 2A 4B - 4B - 2A 4A - 4A 4B 4B 3C - .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3A - 3A 4A 4B 4B 3A 3C 4B - 4B 3B 4B 4A 4A 4A - 4A - 4B - 4A - 4A - .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4B 4A 4B - 4B 4A 4A - 4B - 4B - 4B - .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 4B 4B 4B - 4A - 4B - 4B - 4B 4B - 4B 4B 4B - .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4B 4B 4B 2D 4A - 2C - 4A - 4A - 4A - 4B - .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 4A - 4A 4A 4B 3D 3D - 3D - 4A 4B - .

0 0 0 0 0 0 .

800 3.KC SURABAYA SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.Gaji Pokok Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3. 00411 -.KC SURABAYA UNIT PERAK JOMBANG .300 - No Rekening 624101008985539 002301008797532 365501014523537 365501014511530 002301008810534 002301010882535 002301011196539 624401008023533 002301011129532 002301011013537 002301010434536 002301009238531 002301010599530 002301011065534 624001005369536 002301010509535 624001005363530 624001005362534 002301011592531 041101004214533 120817731 002301010503539 365501014489539 002301007306532 002301008062539 365501014525539 002301007230537 002301011338539 002301010696536 002301010834532 002301010485537 002301009071531 002301014976530 041101002592537 365401014145539 Nama Bank BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Cabang Bank UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BANDAR KANCA JOMBANG UNIT BANDAR UNIT BANDAR KANCA JOMBANG 00411 -.833.947.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .

KC SURABAYA SENAYAN Jombang UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BANDAR 00023 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.947.KC SURABAYA Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 - 002301010699534 624601008050538 002301010496538 002301010654534 002301010264533 002301008909537 002301008981539 365501014521535 002301007263530 002301008129535 041101002630539 002301009982538 002301010378536 002301010966533 002301010507533 002301010528539 041101002285538 119604782 002301010059530 365601011270537 002301010711530 365501014492532 364901013071530 365401014088533 002301010798532 624001005361538 002301007224536 002301009951537 002301011255537 002301011155533 002301014956530 002301011406536 002301010544535 002301007275537 002301010558534 002301010715534 002301011550539 365501014541535 002301007246538 002301011608536 002301010027533 041101002616535 365601011266538 002301007245532 041101002559539 120830842 248242416 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI KANCA JOMBANG U KESAMBEN -JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.Jombang 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA UNIT SUMOBITO 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG Jombang 00411 -.

Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang UNIT MOJOWARNO UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA SENAYAN UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.Jombang 00425 -.KC JKT TENDEAN 00411 -.900 - 002301007307538 041101002262530 041101002557537 041101002268536 041101002264532 002301010522533 365001008178530 002301010603533 041101002569534 041101002593533 248627734 365201013849530 002301011087536 624901005069530 365001008177534 002301011165538 002301010849537 002301010958530 002301010368531 002301010772536 002301011309530 365001008168535 002301010978530 002301010486533 002301007281538 002301009236539 002301011106534 002301010860533 002301007283530 042501007665538 041101002263536 041101002650539 002301010759538 320301023734536 002301011157535 002301008406539 002301008928531 002301009182536 624601008098536 002301010271530 002301007288530 365201013848534 365501014548537 002301007291533 365601011281538 002301010848531 320301023723535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes 00023 -.Jombang UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN .KC SURABAYA 00411 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KESAMBEN Jombang 00023 -.KC SURABAYA 00411 -.247.Jombang 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.

KC SURABAYA 00411 -.Jombang 00411 -.UNIT PABEAN KANCA JOMBANG SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA 00411 -.Jombang 00023 -.400 - 002301010069535 002301010188533 002301011061530 002301007278535 002301009167536 002301007232539 002301007262534 002301007304530 624001005368530 002301010549535 041101002579539 365201013846532 002301011311537 624101008972536 002301011032531 320301023748535 002301014848533 002301008662533 624101008988537 002301011047536 002301011167530 365501014534538 002301007297539 002301008794534 002301010628533 002301010880533 624101008981535 365601011273535 002301011297539 002301010430532 365401014156530 320301023584533 624901005050531 041101002281534 041101004892535 365501014539538 624601008100537 624601008102539 002301007254531 041101002555535 319801010794538 002301010947539 119601612 041101002269532 041101002277535 002301011038537 002301014803533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG Jombang UNIT PERAK JOMBANG UNITW PETERONGAN BRI UNIT PLANDAAN 00411 -.Jombang 00023 -.Jombang UNIT BANDAR KANCA JOMBANG 00411 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.KC SURABAYA KANCA JOMBANG . .489.KC SURABAYA UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN .KC SURABAYA 03198 -.KC SURABAYA UNIT PLOSO JOMBANG UNIT KESAMBEN UNIT KESAMBEN 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.

KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG .Jombang UNIT BANDAR KANCA JOMBANG 00411 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3. .Jombang 00023 -.677.Jombang 00023 -.Jombang UNIT WONOSALAM KANCA JOMBANG .600 3. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG 00023 -.467.KC SURABAYA 00411 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -. UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00428 -.600 - 002301014566539 002301011130533 002301010340533 002301010443535 002301010318536 002301009107536 365501014529533 365501014443533 365501014441531 002301008792532 002301014986535 002301014756532 365501014515534 002301010730534 002301010331534 002301011231533 042801006915534 365601011213535 002301014336536 002301011264536 002301008103539 002301011368534 002301010670530 364001017082537 365201013835531 002301010587533 002301007223530 002301006804537 002301007301532 365001008180537 002301010988535 120842327 244641243 002301007239531 002301009945536 002301011005534 002301010229533 002301009819531 002301007310531 624001005370537 002301010817530 041101004890533 041101002631535 364901013079538 002301007259531 737201001603532 002301010493530 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .467.KC CINERE UNIT SUMOBITO .KC SURABAYA UNIT GUDO JOMBANG 00023 -.800 3.Jombang UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN 00023 -.200 3.722.

UNIT KEBOAN 06245 -.UNIT KEBOAN 06245 -.400 1.000 1.500.Jombang UNIT BARENG JOMBANG 00023 -.Jombang .000 1.000 1.UNIT KEBOAN 06245 -.000 1.Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.500.500.Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.UNIT KEBOAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.500.000 1.500.UNIT KEBOAN 06245 -.300 3.500.722.Jombang KANCA JOMBANG 06245 -.000 1.500.000 3.500.000 3.UNIT KEBOAN 06245 -.500.000 1.200 - 002301010778532 002301007293535 624101008986535 002301007244536 002301009114533 624501004689535 624501004691532 624501004697538 624501004700535 624501004702537 624501004704539 119599088 248021621 119582462 247773694 1420012160023 1420012160098 119605731 244641301 247976297 002301011638531 002301011437537 002301011425530 002301011585534 002301010418530 002301011444534 002301010930532 002301010106531 002301010830538 002301011528532 002301011431531 002301011587536 002301010521537 624101008970534 002301009625534 002301011272539 002301010415532 002301010824537 002301011427532 002301011069538 002301011442532 002301007273535 002301010819532 002301007276533 002301010031532 002301008245535 002301007236533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI MANDIRI MANDIRI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG 00023 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.269.500.000 1.614.

300 - 002301011438533 002301010337530 002301011424534 002301010869537 002301007228530 002301010825533 624901005061532 002301010279538 002301011640538 002301010902539 002301007250537 002301011637535 002301011432537 002301009894531 002301010036532 002301010035536 002301007305536 002301011345536 002301010932534 002301011269536 002301011443538 365001008171538 002301007234531 002301009904530 002301011426536 002301007261538 002301011605538 002301010325533 002301010872530 002301007231533 002301007280532 002301011628536 002301007269536 002301011379535 002301010311534 002301010138538 002301010566537 002301007270537 002301010532538 002301010929531 002301011112535 002301009954535 002301007260532 002301010949531 002301011597531 002301009936537 002301011627530 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG .833.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG 00023 -.

700 1.500.000 1. Jakarta Kebayoran Baru KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.956.500.500.000 1. KANCA JOMBANG .Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.900 1.000 1. KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .000 1.500. .500.000 1. .500.100 - 002301011584538 002301011027536 002301010829537 002301011214531 002301010256530 002301008872536 002301011453533 002301011503532 320301023694532 002301008740535 002301011634537 002301014488537 019301001276534 002301010481533 002301009552537 002301009230533 119613811 002301009405536 002301009629538 002301008484537 247796475 248001490 002301009339531 002301011606534 002301011445530 002301011451531 002301009636535 002301011446536 041101002602536 002301010560531 624101008929533 002301014770536 002301014371536 320301023722539 002301010725539 002301010572538 002301010885533 002301014441535 002301014586539 002301010589535 002301014314534 002301008775530 364901013070534 002301008896530 1420012160387 365401014090530 002301011522536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .500.308.KC SURABAYA KANCA JOMBANG UNIT BARENG .000 1.000 3.500.571.500.000 1.000 1.

308. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .230. Jombang SENAYAN Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG 00023 -.500.Jombang Jombang .500.000 3.000 3.UNIT UNIT SUMOBITO .500.000 1.Jombang SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang UNIT NGORO JOMBANG 07003 -.000 1.Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.900 1.500.500.400 1. KANCA JOMBANG 00023 -.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.000 1.000 1.700 - 248620738 002301014885535 002301010618538 002301010719538 002301014647539 002301010714538 002301007302538 120856099 002301010237536 002301010792536 002301010391534 002301009846538 002301010429531 002301009864536 002301010079530 364001017093538 700301001893534 365601011214531 002301014476530 002301009917533 119630097 002301010403535 119637377 002301009719537 002301009447538 247936107 248056348 002301010042533 244641708 002301009627536 002301006889537 002301010789533 002301010200539 002301011430535 002301011552531 002301010176536 002301011641534 002301010993530 002301010655530 002301010381539 002301010129539 002301010704533 002301011450535 002301010583539 002301011471531 002301007286538 002301009952533 BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes SENAYAN .174.500.

000 - 002301010342535 002301010432534 002301009611535 002301011572531 002301010510536 002301011375531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.500.

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . FARHAN RACHMANI YULINAH Kasuwi WILUDJENG SUBIYANTI TIKNO SLAMET AMALI MULYONO SRIWIDARTO MUCHSIN SUGIYO SRI SUPRAPTININGSIH SRI UTAMI MUJIONO SUSILO RAHAYU SIAHNAWATI DJAMILAH SUKRISTINAH ASIJAH MIATUN ABDUL KHOLIQ WINARTIN KANTI DEWI ASIJAH Catatan Email .Belum Update . Bank ARININGTYAS MOHAMMAD SHOHIB PAIRIN SUWIGNYO ADI KUSDARWATI TUWUH RAHAYU KISMIATI IDA WINARNI SUGISO NINIK MARTINI SAMUD ABD.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .An Rek.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .PUNIYEM SAFUAN HARI SUNYOTO KRISTIANA MULYANI SRIAMAH AKHMAD YAZID CEPLIK ANA SUKARTI PRIHATIN AKHMAD KHUSEN NGATIDJEM SRIHARNANIK MARJUTIN SRI HARIYATI WIJADI SUPRAPTO NAPSIJAH RUMLAH SRI SUGIYARTI TULIK SUGIJANINGSIH PUNDIATI SUNARTI Suparmi SISWOKO NOERNAILIL UMI HARINI SRI HASTUTIK PRIHATIN SAYUTI SUWARNI PRASODJO SUPIYAH SUNGKONO SRI RAHAYU SITI FATIMAH SRI MINARSIH SISWATI ACHMAD AMRIK Atim Supriyadi SUTRI HANDAYANI ENDANG SULASTIANY MUDJIB SURASMINI SRI MINAJU MUDRIKAH SUNARTI KUMINARSIH SUKARDI DJOKO SULISTYONO .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .SUPRIHATININGSIH TUTIK DARMAWATI WAHJUDI SUBAGJO HIDAJATIN SUTOKO SULAMI SUDIRO CHAWADIS SUKINI RISMIJATI PANDU NJOTOWIRANTO Dwi Sigit Martono DJATININGSIH SUPRIATI SUTINAH PURDIATI TRI INDIJAH Gatot Supriadi TEMUNINGSIH SUTIYATI MUGIJONO SUPATIJAH TOSIN KANTININGSIH HJ NYUNTIANI KASMINAH ANDI RUDIANTO Mochamad Anang Rantiyem WARTINI PIATUN SITI NURDJANAH Abdul Malik SUKASTO KASIHATI ULIFAH KARNOTO SAMUDIN SRI RAHAJU DJUWARIJAH SULASIH SOFYAN Sujadi FADJAR MAEMIATI MUKAJATI SUISMIATI AZ UHUD Sumiatun .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .SRIATIN HARTUTIK SUDARSO SUTIKNO ABDUL SYUKUR GITRI RUSLANINGSIH SIH MULJANI LILIK HIDAYATI MUDJIONO SITI ISTICHANAH EDRI GIONO SRI AMINAH MATHEUS YULIANTO SRI BUDI UTAMI DWI SUMIWI SUMINAH PURWANTO HALIMAH KAMSIR ENDANG LEGOWATI SULIKAH SITI SUDIJAH SUNDARI SITI AMINAH HARIANTO SUNARIYATI HARTATI NGATIDJAN SUDAMI MUHARLINA KUSTIANI Sundari UMI HANIK SUSWANDIYAH MARGARETA AMILAH PUDJIARI Bambang Kuswantoro MASUD NURYATI SUBARDI TRIATMOJO RENO PRASETYANINGSIH YUNI SULASTRI NURSIAMAH SRI MULYATI NGATIMAH SUSTINANIK ANSORI SITI MUAWANAH .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .SUHARMI SRI HARJATI ENDANG KRISTIARUDATI TRIPAH NUR SALIM INDAWIYAH Nur Ida Umami SUDARWATI WINDARTI SUTARNO SITI FATIMAH ENDANG SRI SUHARDI SUKRI KARTINI SUDARMANTO SRI SUSTINI NINIK SUPRIYANI SRI JULIANI KARSITI TAHAPARY SITI RUBIAH SUMINAH HERMUNINGSIH SUMANI PRIBADI ISTANTO ANIEK YAMUKAH MARSIM SUJATIN SUKARDJONO SUKARTINI SYAIFIYAH GALUH SRI ISWANDARI Sukadi MASIRAH MARTINAH ARTATI MUKTISARI WARIS SUPIATIN KARTINI SITI AMINAH SUTARMINI KASTIN KARSONO Kholafik TASRIB SASMITOADI SUNARDI .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .pd.Belum Update .pd Ramin.Belum Update .pd Supriyadi.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd.Belum Update . S.pd Tulus Subakti S.pd .Belum Update .pd Sadeli Munajah BAMBANG SUGENG Suparlan.Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd Endang Sulistyowati. .pd.Belum Update .Belum Update . S. S. SURYANINGRUM ISTANTI IKE SINTA DEWI OKTAVIA NUNUK Hafidloh Gunowo Cipto Utomo Sri Sundari Pa Endang Damiasih. S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd.Belum Update .Belum Update . S.Belum Update . Simpen Farida Kristiawati. S. Istianah M. S.Belum Update . Handoko Sri Wahyuni.Belum Update .pd.Belum Update .Belum Update . Bibit Suratno.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .WARINEM MACHLATIN SISWO BUDIONO SISHADI SRIAH MASNIATUN SUMIARTO ANAM IKSAN PRIBADI MULJADI SUTRISNO RIRIN CHUSFIATIN M ALI MUDZOFFAR ASPAN HARUDIN ABU ZAHLAN . Sukandar Astho Prayitno.pd Christofel Manikary Achmad Sahir TAWI NURUL HIDAYATI Suwarno S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . Siti Nur Elmiati. S.Belum Update .Belum Update . Agus Suwarno.Belum Update . S.Belum Update . Dra.Belum Update .

Ngatemi Sistiani Umanah Masruchin.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . Adib. S.Belum Update .Belum Update .pd.Belum Update .pd Sutadji Suhartiasih Sunardi.s. Endang Sri S.Belum Update . Sudianto. S.pd. S.Belum Update . Fatchan Pujiyanti Madji Harsono.Belum Update .Belum Update . Sulihati Ashadi Supangat Sri Aswati Siti Ninganah.Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Suprapto Subekti Sri Wahyuni S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd Naimah Sakenah Estuningtyas. S. S.pd Sumarni S.Belum Update . S.Belum Update .pd.pd As'at KARSINAH ID DELOYOLA WARSITO Isdarmanto Tri Widodo Tri Winarsih.Belum Update .pd Sutrami.pd Sugiono M.pd.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd.Belum Update . S. Slamet.Belum Update . Mis An Arief Pangkat Subekti. Saiful Anam Hanizar Sundari S.Belum Update .pd. S. Sugito Setyawan. Suwarno TEKAD RIFAI Sri Endah Juli Astutik Sulasih Suprayin Siti Masruroh Siti Salamah Wiwik Sugiatmi.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd MASHI ISMIATI Achmad Nafida Markadi.Belum Update .Belum Update . S. S.Belum Update .pd. Drs .pd.Belum Update .pd.Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd Nanik Umayati.Belum Update .Belum Update . MUSLIH FITRI WAHYUNI MUSABIKAH Yulies Dwi Prapti. Dra LAILATUL MASKUROH SAEFUL LAPIF SUMARLIK MUHAMAD MUSTAIN .Belum Update .Belum Update .Belum Update . Sampuri.Suhandoyo.Belum Update . Abdul Mujib.Belum Update .Belum Update .Belum Update . Spd RIRIN WAHYUNIARTI MUNIR AS SUDARYANTO SITI MARIYAM YULY HERIANTO SULASTRI SUKRISTIONO SIWI NGADIMUN WACHID DIYANTO SLAMET AGUS TRI AGUS DJUMANTORO Zumrotin.Pd Tri Yulianita.Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd Tutik Djumiati Khamim S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . Dra. S.Belum Update .Pd LILIK MARDHIYAH SUPRIATININGSIH SWARDINA LOCA SRI SUHARTI ALFIAN ROHMAN Agus Sucahyo SYAFII SRI SUNDARI ISTI FATMAWATI ACHMAD SHOLAHUDDIN SITI ZULAIKAH.pd USMAN Kartini Tri Pamuji S.Belum Update .Belum Update . DIAN FADHIANI FATIMAH M.Belum Update .Belum Update .Belum Update ..Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . S. S.Belum Update .Belum Update .Belum Update . DRA.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .pd. SUMARNI ABD WAHIB .pd Sumardi. S.Belum Update .Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .Belum Update . Syaikhurrodli. Drs . Sdp Yayuk Sri Rahayu. Suroso Singgih Sulyanto Suluh Hangsono. Sdp Sunarti. Hakim Siti Makhfudloh.Belum Update .Belum Update . DRS SUPRIADI Sri Rohayati. M.Belum Update .Belum Update .pd Sunarto A.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . Drs Drs.Belum Update .pd Innaha Setyawati. S.Belum Update .h.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .DWI RAHAYOE EKO SULISTYOWATI MOH SODIQ MOHAMAD SYAFII SUSI WIJAYANTI BANGUN EDY ICHTIJAR NUR HAMID PATIAH Ekorini Pudjityasasih ENI LUSIAWATI INDARTI RAHAYU AHYAT G SIHANA INDARSIH Sri Purwaningsih Nur Kolis ACHMAD PURNAWAN SUTARJIMAN ANISTYOWATI SUPRIJATI BAMBANG SETYOBUDI Zainal Abidin TITIK SUWATI NURALI.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update . S.Belum Update .Belum Update .PD AL AMIN EDIWATI WINCE NOFITA MIENTARTI SUHARTINI SRI DWI INDAHWATI MATHEUS SUKISNO.spd Drs.Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .Belum Update .si Abd. Spd Sunarto.Belum Update .Belum Update .Belum Update . Syamsul H.Belum Update .Belum Update . S.Belum Update .m.Belum Update .Belum Update .Belum Update . Sdp AGUS SURYO HANDOKO Isna Efiyati Triono.Belum Update .Belum Update .

Belum Update .Belum Update .sdp .Belum Update .Belum Update .Belum Update . YULIS ADAM Nur Ainiyah. Spd Kusno Dwi Warna.Belum Update .Sukardjo Suhjaningtiyas.

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 14 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No NRG : Kabupaten Jombang : Tidak Memenuhi Syarat Data Kelulusan Nama No Peserta NUPTK 1 085733056018 08050409410420 4357742643200013 Madsilah 2 083727055051 08050408410378 9737741643300052 Sumiati 3 084432057041 08050412010402 4244743643300003 Ribut Rawit 4 083530054045 08050409410387 3035740641200033 Sumartono 5 083330054038 08050409410492 4033740642200043 Ali Ashari 6 083626056029 08050402710304 2636742642200002 MUKHLIS 7 122171865001 12050421711077 0056749651300043 ANA MAHMUDAH 8 092389437002 09050402710393 5255752654300053 SAVITRI NUSANTARI 9 110271050059 11050402710874 7345747649300053 IRIEN WATI WAHJUNI 10 091536357025 09050402710397 0935736640200012 SAMIDI CAROLUS BAROMEUS 11 085830054018 08051302710515 2058740644300003 Y SRI WAHYUNINGSIH .

12 084235055033 08050402710197 6542741642300043 Siti Amiroh 13 112201682001 11050422010804 6633746648200032 DJUPRI SUPRATIKNO 14 083325052036 08050406110051 4533738640200052 Wiroso 15 112201485008 11050422010448 9735739641200032 MOCH. CHOLIL 16 110271628065 11050402710638 8044743644200023 PAJAR 17 092438327012 09050402710387 2056730633300003 SITI RUKAYAH 18 084833055025 08050402710193 3348741642300033 Aslikah 19 110271581047 11050402710215 5834740641300052 SURYATI PUJI ROKHANI 20 112201888008 11050422010421 9638741643300052 SUPRIYATI 21 110271478044 11050402710632 6342741643200053 SUDARSONO 22 112201176005 11050422010797 3949742647200012 MAJID 23 112201358004 11050422010699 1238743646300013 WAHYU SASMITANING UTAMI 24 112201395001 11050422010288 6853738641200012 SU''IS 25 083925054034 08050402710040 0539740642300042 Sih Angrenani 26 120271553066 12050402710772 9737753654300032 SRI LESTARI .

27 112201295003 11050422010461 2456739641200023 M. KHOIRI 28 083926055021 08050402710148 6639741642200032 Kusnan 29 122201371011 12050422010599 3441755657300022 MUTORIAH 30 092388832010 09050402710105 6155731633300023 ENDANG SUGIHARTINI 31 112201222008 11050422010145 0450738640200023 MUSTAR 32 112201990007 11050422010456 1050739640300043 SUNANIK 33 110271039058 11050402710308 5538739641300033 ANDIS TRI KUSUMANINGSIH 34 122201164007 12050422011062 0933749651200052 MOCHAMAD SEIKO 35 085324053029 08050402710102 5453739641200022 Suhermanto 36 110271724053 11050402710343 0735741642300112 SUMARMI 37 120271274053 12050402710077 7744742646200012 NUR SAID 38 085229052021 08050402710254 4952738639300032 Kustiningdyah Sihpanglipur 39 110271188049 11050402719074 4342743645300023 LINTANG JAUHARI 40 120271331065 12050402710515 4554758660300042 IRA DWI SULISTYORINI 41 091440832019 09050402710161 2744730631300022 SRI MULJANI .

Humaidah Am 54 120271757068 12050402710584 8244754656300053 STEFFY FRIYANTI 55 110271410046 11050402710333 1162740642300043 SUSSY TRIWARDHANI RATNANINGDYAH 56 110271569053 11050402710119 0637738639300052 MARIYATI .42 102390867011 10050402710432 4555738639300033 ERNY SULISTYOWATI 43 112201080010 11050422010234 0247740641300063 YULIS ANDARWATI 44 083933053027 08050402710039 8339739640200013 Moch Chomson 45 083828051019 08050402710033 3838737638300022 Mudrikah 46 110271503060 11050402710427 2960742643200022 SUPRAYITNO 47 101437362030 10050402710377 9737737638300012 SRI MISTUTIK 48 112201567009 11050422010125 0745738639200032 GATOT BUDI PRAYITNO 49 112201053007 11050422010441 0442738641200032 ABDUL MALIK 50 112201947006 11050422010695 8552743646300022 TUTUT KHOIRIYAH 51 086029053015 08050406110052 8960739641300022 Anik Sriwinarti 52 112201289007 11050422010423 7055741643200023 HARI PURWANTO 53 084728055054 08050406110055 9847741642300052 Hj.

MASHUDI 60 101440872014 10050402710360 6744739639200012 HERI SUBIYANTO 61 112201240005 11050422010416 2150739640300053 ENDAH LAUCHIN 62 091588337013 09050402710285 4033732633300023 MUTMAINAH 63 092390332006 09050402710272 2455731636300003 SUPRAPTI SAYUTI 64 122201121007 12050422010050 7141740642300063 RIRIN SUNARINGTYAS 65 110271028047 11050402710634 5952742644200042 ISMUNARKO 66 110271169052 11050402710262 5138740643300023 SIS AGUSMUNINGSIH 67 112201109006 11050422010712 2358744650200003 JUMHARI 68 112201382004 11050422010296 6437739642200012 SALIM 69 112201262009 11050422010498 6138741643300033 QOMARUL JANNAH 70 083527050011 08050402710124 7735736638200032 Choiril Anwar Sy 71 110271735040 11050402710650 5261739644200003 SUPRAT .57 110271121045 11050402719022 3644741645300002 SUSI ANINGATI 58 122201424012 12050422010168 8047744647200043 JUMARIANTO 59 112201449006 11050422010578 3541740641200032 MOH.

72 102138847034 10050402710159 5150734636300063 SULISTYANINGSIH 73 101335362045 10050402710249 5533737638200022 BASIS UDIYONO 74 083833052021 08050402710128 0234738640200013 Driharto 75 120271466059 12050402710933 7255750652300033 ARIS MUKTIYANAH 76 102386367047 10050402710500 3655738640300032 SULASTRI 77 102739362020 10050402710482 4262737639300023 MARFUAH 78 110271366058 11050402710408 4152743645200013 PUDJI SANTOSO 79 110271324058 11050402719083 5434743646300033 AMINI 80 112201610012 11050422010717 4855745647200022 SUMARIYONO 81 122201578009 12050422010459 9138759660300053 GALUH RATNA SULISTIYA 82 085031053043 08050402710028 2150739639300013 Tri Wahyuni 83 084234055056 08050406110171 3442741644200033 Soliq 84 112201046007 11050422010434 5054736638200013 YAIS MUDJIONO 85 086330050009 08050406110175 5063736639300003 Kasih Yati Yasih 86 112201526006 11050422010480 1547741642300042 SUMIAH .

87 083428056030 08050402710286 6834742643200032 Suajar Iswantoro 88 085427055023 08050402710071 0754741643300032 Sulili'ami 89 112201161008 11050422010820 4538745647200012 IMAM SUGIARTO 90 086333055022 08050406110074 6363741641300003 Tri Winarni 91 122201422010 12050422010629 0161755657200023 SUGIANTO 92 120271899046 12050402710617 8855755656200012 AKHMAD JAUHARUDIN 93 112201242003 11050422010716 8754745647300062 SETYONINGSIH 94 112201487005 11050422010780 5442745648200032 SUCAHYO 95 101588372048 10050402710426 7039739640200043 SUDARTO 96 092138327010 09050402710123 8050730631300003 SITI ZAINIAH 97 110271170050 11050402710849 2634743646300042 NURIYATI 98 084431053023 08050406110182 5144739641200033 Agus Marwanto 99 110271568043 11050402710629 7744739643200012 KASIONO 100 110271765039 11050402710520 6045742643200033 CITRO 101 101638342019 10050422010114 2139733634200023 MOCHAMAD RODLI .

102 120271644055 12050402711034 4553749652200012 PURYANTO 103 112201562003 11050422010602 4548744646200022 LASTO 104 084630054041 08050406110054 2046740643300023 Winengku Endah Sukaningtyas 105 085434051019 08050402710014 2454737639300033 Sri Mulyaningsih 106 112201695009 11050422010422 6954741642200022 SUWONO 107 091489842012 09050402710381 0337733636200033 BUNARI 108 112201896004 11050422010591 4748742644200062 HARTONO 109 112201657007 11050422010473 8157740643300013 ISNAINI IDAYATI 110 112201514008 11050422010415 7859739641300022 SUMININGSIH 111 120271824057 12050402711092 5233749651200043 NURWAKID 112 110271557043 11050402710273 8455738641300013 HARTINI 113 110271094073 11050402719033 5737742642200002 SAIRUDDIN 114 112201111009 11050422010524 1056739644200003 CATUR PRIHADI 115 112201953006 11050422010435 9162736639200013 PARSUM 116 102636362010 10050402710253 2660737638300022 INE BUDIANAWATI .

117 122201544014 12050422010007 7852735637200022 HARMADI 118 112201424005 11050422010477 6545740643200023 JAROT BAMBANG HARIYADI 119 084131054032 08050406110164 1141740639200003 Hasan Ansori 120 101290372013 10050402710507 5443739640300032 MANGESTI BUDI ARSINI 121 112201754005 11050422010781 8660746648300032 SUHARTI 122 112201532005 11050422010117 6435737639300043 SRI PUDJI ASTUTININGSIH 123 110271323049 11050402710588 3344741643300083 MISTRI 124 110271155047 11050402710254 9747739641300042 SRIYANI 125 101537367026 10050402710424 0937738640200112 MULYONO 126 102138867028 10050402710370 2150738639200023 SUTRISNO 127 101388867015 10050402710345 0640738639200032 SUDARNO 128 084335054026 08050406110041 2543740641300033 Lilik Wahyu Sihutami 129 083927054044 08050406110053 5739740642200042 Sumi Dwi Sancoko 130 122201267015 12050422011179 1136747650200043 HADI PURWANTO 131 112201757008 11050422010713 2463745647300042 NUNUK WINARSIH .

132 122201348010 12050422011019 3536748651300033 HARIYATI 133 084231046012 08050402710029 9142732634300023 Aminatun 134 112201094005 11050422010521 9052742643200043 WASIS MULYADI 135 091939837007 09050402710169 2346732633200003 SURIPTO 136 112201787004 11050422010311 4557739642200013 KUSMIAJI 137 112201509009 11050422010511 1458742644200022 ARSIF 138 122201523012 12050422010112 6933743644300082 PURWANING TRI SILAWATI 139 112201204008 11050422010512 0547742643200062 SUKAR 140 112201991008 11050422010452 2841739643300002 INDRAYATI 141 122201771020 12050422010120 6434743646300033 BASCHORO 142 084225055019 08050406110213 0542741643200042 Bahrul Wujud 143 101490847028 10050402710268 6844734636200032 TITIK RIYAYANI 144 084427054049 08050402710101 8744740641200042 Aminudin 145 112201330004 11050422010801 5842742644300092 SITI BARIROH 146 112201398005 11050422010336 2357740642200033 PONARI .

147 112201198006 11050422010491 6854741643200022 SUMARNO 148 112201156007 11050422010460 8342739639200003 SARPAN 149 122201111007 12050422010109 2437743645200013 SUGENG WIYOTO 150 112201672006 11050422010567 7563742646200233 SLAMET RIYADI 151 091787332007 09050402710160 9843731632300002 SULISTINAH 152 101788857040 10050402710534 4142736639200063 SADERI 153 120271864067 12050402710223 1661745644300002 PUTU SRI WACHJUNI 154 101638857040 10050402710234 4140736640200023 AGUS SUPRIYADI 155 092287837003 09050402710214 0953732635300012 SUTRAMI 156 102035847010 10050402710119 7548734637300002 SRI MULYATUN 157 122201766013 12050422010236 6843745649200032 SISNADI 158 110271402054 11050402710414 1652743643300012 NAPSIYAH 159 101635852014 10050402710221 6134735637300033 SIH KOMARIYATI 160 110271082054 11050402710674 0462742643300022 SUSIJAM SRI BUDIANI 161 101486867034 10050402710357 0836738639300052 SULINAH .

162 120271462058 12050402710571 2958754655300052 SRI HANYUNIATININGTIYAS 163 110271273051 11050402710523 9459742643200013 DAWAM SHOLEH 164 112201010005 11050422010696 5556743646200032 SUPRIYANA 165 120271368049 12050402711039 6634749652200022 KHOIRUL SOLEH 166 110271445045 11050402710464 7638740641300032 PRASETYATI 167 112201401003 11050422010445 6338738639300053 MUALFAH 168 101486357036 10050402710230 4637736638300032 RINI WINARNINGSIH 169 091738327012 09050402710307 2042730633200033 SUWARDOKO 170 110271562050 11050402710884 0137744646200023 AGUST WIDODO 171 110271001055 11050402710886 8236745646300013 LILIS PURWANINGSIH 172 112201004008 11050422010718 1049745647200043 MOHAMMAD SIDIQ 173 120271652061 12050402710149 0849744647300032 SRI MULIANAH 174 120271952069 12050402711248 2852748650200042 DWI PRASETYO 175 083827055033 08050406110188 2738741643200052 Rokhimullah 176 110271793047 11050402710081 2635732634200052 SAGINO .

177 120271748066 12050402710298 7660746648300032 HENY MARHENDRANINGAYU 178 092636332017 09050402710240 2660731631300002 SUHARTI 179 101639372023 10050402710512 8141739640300023 SUKRAMTI 180 101890362016 10050402710327 6445737639200013 SUSENO HARSONO 181 092589337007 09050402710283 2259732634200013 BAITO ADI 182 102689367026 10050402710504 2261738639200013 NARIMO KASMAN 183 085930055050 08050406110169 2059741644300023 Romaita 184 083630054028 08050406110126 8036740642200033 Abib Amintoro 185 092188847005 09050402710388 9151734635300003 SIYANAH 186 101638847044 10050422010288 9140734637200013 SUDRIAWAN 187 084025054024 08050402710140 4540740641300032 Masriyah 188 085030055022 08050402710196 5050741642200013 Agung Widiarto 189 122201176007 12050422011150 3840747650300012 SRI RAHAYU 190 084930056048 08050406110206 8049742644300043 Djuwarijah 191 101686857038 10050422010535 8741736638200012 GATOT SUTANTO .

192 122201266018 12050422010166 2044744649200003 BASYORI 193 110271011053 11050402710344 4736741642300052 MAKMUR ENDAH WAHYUNINGSIH 194 101840342011 10050402710864 9543733636300003 WAEMI 195 084029051023 08050402710018 9940737640300012 Eni Sukariani 196 112201971009 11050422010442 3852738643110002 ISMAK 197 101640862017 10050402710305 0144737639300053 KINIK KARTINI 198 081888352002 08050402710207 4045735637200023 WINARTO 199 122201463009 12050422010453 1947759660200042 ANTON DWI KURNIAWAN 200 112201802004 11050422010458 2238739641300053 SUNARSIH 201 122201968012 12050422010567 2935754656200042 AGUS HARI SUSANTO 202 122201213010 12050422011109 4461749652200023 MOH YATIM 203 101290852019 10050422010385 7533735639200013 MOCHAMAD ARIFIN 204 112201149004 11050422010771 8552744648200013 JAKRI 205 112201787003 11050422010455 8935739641200012 EDI SUTRISNO 206 120271356051 12050402710259 5147745647300083 RAHAYU KARYA IRIANI .

207 101436857026 10050402710456 1736736639300022 SITI CHOTIDJAH 208 086224055010 08050402710069 5462741643200012 Agus Syamhari 209 102136337006 10050402710065 9650732635300002 RUSIATI 210 086031050029 08050406110285 9160736639200033 Sudjoni 211 112201333009 11050422010743 4954745648200022 ANANG WINARKO 212 112201846007 11050422010776 5734745648300052 SULASTRI 213 110271589064 11050402710852 5347743646200043 HENDRO SULAKSONO 214 122201626012 12050422010105 2760743648200002 ZAINURI 215 120271812064 12050402710174 2147745647300053 SULISTYANINGSIH 216 101486367029 10050402710343 1835738639200022 SUHARDI 217 112201064007 11050422010724 5255745647200033 BAHARIONO 218 112201355005 11050422010164 5839739640200042 SUGIONO 219 122201744018 12050422010867 4537746649200063 SLAMET UNTUNG 220 112201487006 11050422010592 5058742646200013 CHOIRUZ ZAMAN 221 110271780044 11050402710569 4538741642300063 WINDAYAH .

222 120271997062 12050402711222 7644748651300022 NING KITRI 223 120271228062 12050402710147 2841744645200012 MASRUM 224 112201846006 11050422010705 0544743647200063 NUR QOWI 225 120271299060 12050402710501 6444757659200013 TONY ACHMAT HIDAYAT 226 110271715064 11050402710587 9343741643300043 SUNDARI 227 112201172004 11050422010782 4858746648200012 KUAT ALI PRIANTO 228 102190862042 10050402710330 0551737638200013 DJUMAIN 229 091489342003 09050402710141 1237733631200003 SUPII 230 110271238048 11050402710583 9844741642300052 SUTRI 231 112201165006 11050422010438 9556736639200013 MUKHAMAD IRFAN 232 112201799010 11050422010777 5953745647300072 ENDANG MUKTININGSIH 233 112201425003 11050422010510 0433742643200162 IKA TRI PROGIANTO 234 101638452005 10050402820503 2040755656300053 HULWIN NUSHIYAH 235 112201015006 11050422010803 3642744648200012 SUGIYONO 236 091989327008 09050402710236 7247730633200003 MUADI .

237 112201175004 11050422010462 2844739641200052 JUMAAT 238 092486837006 09050402710163 7757732633200002 MOCHAMMAD FATHONY 239 101536352045 10050422010284 2638735637200022 MATADJIB ERIYANTO 240 084328052024 08050402710245 6843738640200032 Muchlisin 241 101439842005 10050402710115 5742733635300012 SUPRIHATIN 242 120271648065 12050402710781 9843753655300052 RENY SUSIYANTI 243 083527054056 08050402710279 9735740641200062 Triwandono Andri Kuntjahjo 244 112201215008 11050422010244 5544740642200103 SUGENG 245 112201489005 11050422010516 1950742643300082 HARI TRI WIDYASTUTI 246 083926059019 08050402710300 6639745646300012 Ratna Wulan Setyo Rahayu 247 112201557004 11050422010439 3241737641300003 SUPARTI 248 091687842008 09050402710293 0238733635300023 SUDARTIK WULANDARI 249 112201636008 11050422010732 3857744647200052 HARIADI SUBAGYO 250 112201055009 11050422010472 2046740642200043 RISMAN 251 085426055019 08050402710289 7654741642300022 Prapti Andayani .

252 092489827008 09050402710074 2357730632300023 MARIJEM 253 110271595064 11050402710726 7259742646300013 SITI KHOLIFAH 254 101540852018 10050402710136 0944735637200052 SUDJARWO MULYONO 255 122201695014 12050422010246 4036745647200013 HANDONO 256 112201488006 11050422010778 0258745648200023 SUBIADI 257 112201160004 11050422010431 1157738640200023 BUDIONO 258 101936847019 10050402710121 1746734636200032 SAMUDJI 259 112201267009 11050422010459 4253739642200013 SUPRAT 260 083928046009 08050402710290 9839732635200012 Musthofa 261 112201670006 11050422010443 0941738640300042 SIYATUN 262 110271371062 11050402710226 7062740642300033 YULIK ENDAH ANDAYANI 263 112201124004 11050422010450 9737739641300042 SUSMIATI 264 120271328050 12050402711074 9055749652300023 ZUMAROH IS'ADAH 265 112201197004 11050422010873 5854748649200012 SUYANTO 266 120271724056 12050402710363 4754761662300042 ZULIANA YUDHA OLIVIA .

267 085931050016 08050402710061 1159736638300033 Supiyah 268 112201152003 11050422010637 4336743647200013 ERNA SAMPINAH 269 122201331008 12050422010039 7261739640200003 KISWANTO TRIWIDODO 270 112201462005 11050422010424 4552741643200033 RUBADI 271 110271498044 11050402710417 1337740640300013 TRI DAMIASIH 272 102736857008 10050402710271 0762736638300022 SUWARNI 273 110271953052 11050402710310 6552739641200013 MOHAMAD KUSDIANTO 274 101735852012 10050402710167 1334735637300023 SUHARTINIK 275 122201549012 12050422010895 3744750653200022 HADI MISWAN 276 101736847014 10050402710313 2336734636300013 SUHAYATI PURWANINGSIH 277 101289372019 10050422010411 8733739640300032 HERMINTARTI 278 110271073050 11050402710563 3457741644200002 BARIS SULISDIANTO 279 102740867033 10050422010059 4562738641200023 SISWONO 280 112201374004 11050422010653 5654740643200002 KASIYONO 281 092088347009 09050402710190 3049734638300003 MUSRIFAH .

282 102238352028 10050402710134 3052735636300023 RAHAYU 283 110271567062 11050402710412 4034743646200053 EKO YULIATNO 284 110271042058 11050402710180 4157739640300043 SRI HARTINI 285 101586337014 10050402710525 8035732633200003 SUDJARWANTO 286 122201451011 12050422010853 4247746649200063 MAHSUN 287 112201611006 11050422010451 2836739642200022 SOKIBUL AYAM 288 101939352017 10050402710135 5246735636300003 PRAPTININGSIH 289 083829067005 08050402730236 2938753653200002 HERI PURWANTO 290 120271954050 12050402711011 9358748650200003 YUNUS SUTANTO 291 112201025002 11050422010600 6138743646200013 PADUWI 292 122201686009 12050422011140 1752747648200022 SENO 293 112201984003 11050422010446 2542738643200003 WARIS 294 122201924012 12050422011037 1557749653200002 SUGIRI 295 110271589063 11050402710890 0433750651300222 NOER HAMIDAH 296 085332067003 08050402710307 7253753655300023 LUSSY ANGGRAENI .

297 085529070002 08050402710308 6955756657300022 DWI WAHYUNI 298 120271282072 12050402710404 2548759661300073 ANITA DESSY SINORAYA 299 110271669053 11050402710910 6642756658200042 MOH MUIZZUL HAFIDH 300 110271351053 11050402710896 4144753657300003 MAHSUNAH 301 112201123005 11050422010603 4759744646300032 SRIATUN 302 084735058022 08050402710310 1547744648200023 MARJITO 303 120271317055 12050402710532 0935758660300042 YUNITA SARI INDAH CAHYANI 304 102140892007 10050402710550 4550743644300003 MURFAATUN 305 110271465053 11050402710913 7437756658300103 NURUS SHOBAH 306 074235052018 07050480000554 0542738639300043 Pri Hatiningrum 307 091938352017 09050402710340 8046735636300013 HJ ENTY TUYIMAH 308 083326056027 08050402710282 9633742642300002 Sawidjiyah Pudji Lestari 309 021539472002 09050418020241 0953758659300032 LAILA FATIHATIN 310 075335054003 07050402700406 7553740642200003 Suharto 311 075232056002 07050402700407 8252742643300003 Nur Betty .

312 083729053024 08050402710139 7937739639300002 Tutik Sariwati 313 072039332001 07050402700207 7248731633200013 Hadi Sumali 314 075634044008 07050402700188 5456730633300013 Sri Naranati 315 064632053004 06050402700057 4246739641300033 Dwi Engganingsih.pd.pd. S.pd.pd. S. 318 122201274007 12050422011000 2146748650300103 KHURIYAH 319 101437367030 10050402710546 7737738641200032 SUHARTOYO 320 076235045003 07050402700361 7562731633300023 Tri Sumarni 321 073527052016 07050402700846 1735738641200042 Mokhamad Yasin.pd.pd. 322 074933050007 07050402700240 4349736637300003 Sri Ningsih S. S. 324 083731047014 08050402710176 8137733635200003 Sujai 325 073627046007 07050402700274 1736732633200012 Sution Yudiartono 326 074924057003 07050402700441 8449743646200002 Basuni . 317 073728053021 07050402700855 7837739640300062 Enggar Sukaningtyas. 316 074530050005 07050402700231 8045736637300003 Suhartin S. 323 075224051008 07050402700237 7452737637300002 Sri Nunik Anggraini S.

S. Farhan Sy 334 075734053010 07050402700853 1457739640300023 Rina Eko Hendriani .pd. 340 074925050014 07050402700262 4549736638200012 Hadi Sujanto Drs.pd. S. 333 074227052014 07050402700424 6742738639200012 M. 338 073326053035 07050402700370 1633739640200032 Sunaryono 339 075126052005 07050402700848 4651738638300002 Dyah Susilowati. 337 076030048002 07050402700235 6060734635300003 Sri Herlina S.327 074825053024 07050402700305 1548739639300012 Ninik Sri Suhartini.pd. 335 065628052002 06050402700063 1856738640200022 Wahyu Djaka Saijana 336 074226051033 07050402700827 2642737639300062 Midayati. S.pd. Drs.pd.pd 328 084334054033 08050402710108 7443740644200003 Muchtarom 329 074932054011 07050402700841 3249740641200023 Sudarsono. S.pd. 341 112201709006 11050422010453 8848739641200022 SUTAR . 330 073425049005 07050402700246 1534735637200032 Slamet Ashari S. 331 074934053012 07050402700380 0449739640300033 Budi Utami 332 075231049015 07050402700238 6152735637300003 Sumariyah S.

Hj.pd 348 072137367001 07050402700315 4850738640200022 R.342 074434054010 07050402700442 8444740642200033 Sofyan 343 066028054003 06050402700070 8860740641200002 Marin. Dra.pd 350 074035045007 07050402700195 4540731633300013 Nikmukti 351 074129051027 07050402700828 1941737639300052 Nur Faizah. S.pd 352 074730050016 07050402700449 8047736638300023 Dwi Anah 353 120271551064 12050402711290 9958738640300002 DARWASIH 354 110271681051 11050402710539 9447743646200003 SUGIYONO 355 101689872016 10050402710412 5242739640300013 ENDANG LISTYORINI 356 110271790051 11050402710386 1737742643200032 KASTANI . S. S. Sri Mulyati.pd 344 075934044004 07050402700186 1459730635200003 Suwito 345 071990367002 07050402700469 7447738640200023 Wahib 346 075233050007 07050402700450 8352736637300013 Nur Badriyah 347 063333049001 06050402700033 5333735635300003 Rr. M. Suwarsono 349 075527052007 07050402700385 6755738640200012 Sukirman.

pd 371 112201309006 11050422010089 6460739641300012 TUKIYAH . M. S. S.s. Mahfud 367 072090857001 07050402700415 2549736637300013 Wulyaniati. 363 075829055004 07050402700411 1958741642300042 Dra.pd.pd 368 073328050010 07050402700308 9833736638300022 Mei Atminingsih 369 075735055027 07050402700472 4557741643200033 Suyitno S.pd.pd 359 065226054003 06050402700067 3652740641300012 Harti. S. S.357 074430053016 07050402700359 3044739639200003 Bambang Teguh.pd 365 086035055034 08050406110150 3560741643200033 Kurniadi 366 074534046004 07050402700317 7445732634200003 Drs. Spd 361 076226053010 07050402700307 5662739640300012 Sri Utaminingsih 362 063526054006 06050402700082 2442741643200004 Paeman. 358 064330047001 06050402700065 1043733636200013 Qomari.suhartatik 364 075526054012 07050402700410 5655740642200032 Nurunidhomi Ridlo. Shodiqin. S. 370 075732053008 07050402700388 3257739641300023 Istianah.pd. S.pd 360 073432053013 07050402700435 7234739640200013 M.pd.

Sadirin .pd 373 118001202001 11050480011504 1244748650200063 MISBAKHUL MUNIR 374 091590392008 09050402710907 2043743644200033 ZAINUL ARIFIN 375 118001166002 11050480011491 9934746650200012 YULIS DWI SULAKSONO 376 118001378002 11050480011493 4135741641300003 SUTIKAH 377 084626058021 08050480010767 6646744646200032 M. S. RUSIK 378 071285067041 07050480000825 0240749651300053 SITI CHOMSIYAH 379 091835882010 09050402710905 6544741644300022 SRI ENDAHYATI 380 118001547001 11050480011500 3137748650300063 NISWATUL ARIFAH 381 091890882006 09050402710903 0545741643300063 TRI SUSANTI 382 118001668002 11050480011490 8240746649200033 RIDUWAN 383 083729054056 08050480010763 5937740641300072 IRIANA 384 118001798001 11050480011494 3056747649200023 ABDUL JAMIL 385 085327068006 08050409010548 2753754656300032 IVIN KHOFIFAH 386 084728050026 08050412510419 5847736637200032 H.372 075924052011 07050402700390 2459738640200022 Supandi.

387 083624057021 08050408730232 6436743646300032 SUNARTI 388 084832060009 08300408710073 2248746648300023 TRI HADI KURNIAWATI 389 084228051028 08050411410478 5459742644300043 Jamilah 390 084834059013 08050411710534 9448745648300023 SITI MUDAWAMAH 391 102435932005 10050422410863 2556751653200012 FARID FAISAL 392 091836462001 09050415610676 6535757659300033 WAHYUNI HIDAYATI 393 092088887009 09050410010605 7149742644300043 KHUSNUL KHOTIMAH 394 083428059028 08050408410542 3834745647300062 TUTWURI HANDAYANI 395 121571763009 12050415710789 2936753654300062 RITA ROSITA 396 128101695005 12050481010122 1444743644300043 ASBARWATI 397 091988907013 09050415410634 1147746648300063 SITI WAHYUNI 398 092539902002 09050415610648 9358745648300013 MUFLIHATIN 399 101485977001 10050422010838 8834760662200022 MUALIMIN 400 092739412011 09050409710677 8262747649300033 YUSNITA PERTAMAWATI 401 091435417002 09050418010650 4436748650300052 ENY MUFAROKHAH .

Mu'thi 414 091987912015 09050416710663 3947747650200062 H M YASIN 415 101987907029 10050406210808 4947746647300032 NURYATI 416 101285442006 10050415610869 7433753656300032 KARTINI .402 101336422012 10050422410850 6535749651200042 A ROFIQ 403 111801632004 11050418011244 9341759660300083 ANIK MUFLIHAH 404 102588452006 10050415710829 1059755665300003 ITA LAILI FARIDAH 405 092585907011 09050415710642 8559746649200012 MOCHAMAD MIFTACHUL DJINAH 406 092239902012 09050409710661 1352745648200033 HADI MULYONO 407 091490832010 09050415410615 7844731632300002 ZAHROH 408 122201362012 12050422010314 4460765667200002 TRI SETYO ADI WIBOWO 409 071385392002 07050408400896 5435743646200052 HERI SISWANTO. 411 111001489003 11050410011250 6844743645300022 MASRUKHA 412 121541252003 12050415410078 5749742643300042 SHOLICHAH 413 085435049012 08050412510414 3554735638200013 Abd. DRS 410 071285897006 07050408400899 6533744646300092 ZUMAROH. DRA.

417 092689887013 09050415710665 1361742644300023 ANDAN BIDYAWATI 418 121001737005 12050410010545 3643756658300052 BINTI SOFIAH 419 111541780002 11050415411251 3247749651300063 NURGAHAYATI SOEKARNO 420 111801839003 11050418011252 5239763665300063 ASHVANIYAH UVIKHAWATI 421 092038907004 09050422710636 2148746650200013 ABDULAH NURKHOLIS 422 111561433004 11050415611163 4747752654300032 ALFAINI HANIFAH 423 110971553003 11050409711237 0742759661300062 SRIYANI 424 102489457001 10050410010856 4257756658200013 ENDY FRANS YUSTANTO 425 101738392017 10050409710774 1339743644200033 SUYATI 426 091935887006 09050409710490 3546742642200012 FITRIYANTO 427 084933055037 08050409710523 3349741642300033 KARMIDI 428 091685947003 09050415710666 8541754655300022 YETI SETYORINI FEBRIANINGSIH 429 091990462002 09050409710667 6447757659200013 NAUFAN FAHMI 430 101639967002 10050409710882 0142758659300063 LILIK NADHIFAH 431 102185457002 10050410010874 1451756657200012 AWANG CANDRA .

S.432 121571267009 12050415710465 7256759660200003 EMY NUR HAM 433 112201026005 11050422011232 4654763664200032 GAMAL ABDUL NASIR 434 110971668003 11050409711105 3734746649300052 SUNARTI 435 111571065005 11050415711253 1852759661300042 ELOK PUSPITASARI 436 118101939001 11050481010921 4154738639300043 AMINAH 437 071787407002 07050411400921 9843746648200032 M. S. SYAIFUL.PD 439 092387892007 09050415610680 4955743645200002 EDY TRIYONO 440 092138912015 09050415610643 6150747651300023 TITIK AGUSTIN 441 092039397008 09050415410623 7248744646300053 WIJI RAHAYU 442 111571972003 11050415711240 3844762663300122 HENI MAISAROH 443 111001969003 11050410011239 0557752654300093 UMI NADHIROH 444 084827060026 08050408410531 9748746649300022 SITI AMINAH 445 102535407021 10050418010814 0458746648300042 MINARSIH 446 121801782006 12050418010309 3153765665300003 NIKMATUR RODLIYANA .PD 438 072535927002 07050409400915 3558750651300002 CICIK RAKHMAWATI.

447 101836962004 10050418010827 4536757659300033 SUKARNI 448 102035387019 10050410010891 7448742643200012 KASAH PRAYITNA 449 084235057031 08050410710537 2542743646200043 MOHAMMAD FAUZI 450 092535432004 09050410010645 3458751652300022 SANTI ACHWARINI 451 081938877001 08050411410535 3146740643200013 SUKIMAN 452 083328058033 08050408410541 6833744647200042 MOHAMMAT ARIFIN 453 101739462003 10050415410857 1341757660300013 SITI MASFUFAH 454 102435462001 10050418010825 6456757658200002 HARIANTO 455 102235942005 10050415610834 0542753655300032 NUR KHOLIFAH 456 122201216011 12050422010386 2049760662200023 MOH KHUSAINI 457 083624057014 08050412510533 8436743646300022 SITI ZULAIKAH 458 102189412014 10050417011013 5251747649300113 ANIE ZAKIYAH 459 110971073004 11050409711217 9449744644300012 UMI KALSUM 460 111571006007 11050415710923 9242743646200013 RIBUT HERU SUGENG SANTOSO 461 102585892017 10050422010813 2559743647200002 MINDAR .

462 091538392007 09050422010621 2038743646200023 BUDIANTO 463 102490387013 10050415410672 9457742644300003 SRITININGSIH 464 084527057024 08050409410529 0745743647300012 MAMIK ISWANTI 465 111801446007 11050418011248 1041762663300053 MAZROATUL JANNAH 466 110971811003 11050409711246 7347760661300033 SAMPIATININGSIH 467 110971197005 11050409711249 6553762663300112 LIZA PUSPITA HARTANTI 468 128101342004 12050481010658 8939756657300032 ESTHER YUNIKE KRISTANTRI 469 120621243002 12050406210008 5952735637300022 SUTJI RAHAYU 470 101340387013 10050415410815 4543742643200022 SUPARWOTO 471 085229059022 08050415410528 5952745647300052 ANIK LUWARINGTYAS 472 091787897003 09050415610641 7438744647200023 SUGIONO 473 092386392010 09050415410681 3655743644300012 BUDI SETYORINI 474 102790962007 10050418010887 2563757659300023 EMIL ISTIQOMAH 475 110971376001 11050409711218 2957755656300032 YUNIAN EKA SURYANING CHOTIJAH 476 092736912008 09050415410644 9762747650300002 AMINATUN NASIROH .

477 101435427010 10050410010866 4733750652200012 MOHAMAD YAZIT 478 071587422001 07050409700791 9037749651300113 SUTJI ANDAYANI. SPD 479 101638942005 10050415710870 0140753656300033 NIKMATUL IZZAH 480 121541218002 12050415410400 5534760662200033 UBAIDILLAH 481 121561177007 12050415610776 4752753654300062 SRI HANDAYANI RJ 482 101636457003 10050422010875 9135756657200023 ZAINUL ABIDIN 483 102639957001 10050415710877 4360756658300043 FILAH MASNAH 484 101937967004 10050418010830 6946758659300062 ELVITA NUR AINI 485 101390427004 10050409710824 9435750652300063 SOELAILAH 486 102136422007 10050418010865 4650749651300082 SUKARMIATI 487 091486412005 09050409710655 0835747648300042 INDAH PURWATINING 488 091737927003 09050418010656 8942750654300002 SHOFFATIEN JUNAIDAH 489 102536952004 10050415610842 1758755657200012 MOHAMMAD ENNIF IRFAN 490 111801351004 11050418011016 7563745648200493 FACHRUDDIN 491 111001735006 11050410010918 8437740640300022 DYAH MENUR AMINAH .

PD 496 101388382015 10050415610793 7639741643300082 GHULIBATIRRUM 497 111001330003 11050410011224 9744740641200042 TAUFIQ 498 091840867013 09050418010453 4544738640200093 KULDI SUYANTO 499 111561915002 11050415611219 6650758660300052 LELLY DWI PUSPITORINI 500 121001685004 12050410010956 1634751652200042 ABD. S.492 111571647002 11050415710990 9543745647200012 MUHAMMAD IRHAM 493 101439952008 10050415710873 3742755657300032 NUR CHOIRIYAH 494 102137972003 10050418010884 4950759660300042 TITIK HARIYATI 495 071439902003 07050411400920 5742745646200012 MADUN. WADUD BURHAN ABADI 501 091289892013 09050409710560 6442743644200022 SAMSUL MAARIF 502 122271473001 12050422711186 3160747650300043 LILIS PUSPORINI 503 118101707003 11050481011204 5841739640300022 INDRIANA PRIE ERNANI W 504 111541924003 11050415410974 6560744647200022 FARHAN NURUL ISLAM 505 102485372021 10050415410745 7457739641300022 RESTUNINGSIH 506 111001822005 11050410011202 8361749651300033 KRISTIN WINARSIH .

507 083728054045 08050411410519 2837740642300062 Widiastuti 508 083432055020 08050412510319 4234741642300033 Nanuk Suyekti 509 084434058024 08050408710450 0444744647300053 Sukariyem 510 084128054029 08050412010437 6841740643200012 Suwahyudi 511 085735051019 08050408410379 1557737639300063 Miftachul Choiriyah 512 120621718001 12050406210010 8733736637300022 NI KETUT MURNIATI 513 122171962003 12050421710963 3860751653300032 WINARSIH 514 091487377023 09050415410578 1837740641300102 SITTI PULHEHE 515 110971907001 11050409710968 5744745647200032 WIJAYARSO 516 121541824007 12050415410752 9441752653300003 RISMIYATI FATICHAH 517 121561171008 12050415611166 2952747647300002 MARLIYAH 518 120971349009 12050409710111 6857743646300052 DWI PURWATI 519 121801418009 12050418010824 5751752654300022 TATIT MUSTIKA RINI 520 121571626011 12050415710740 6155752653300013 KHOIROH 521 121571593009 12050415710268 8442745648200083 MUJI SUWANTO .

NGALI 526 121001415007 12050410011031 5538749652300012 SARIYATI 527 121001165008 12050410011240 9757748650300052 SRI ISNURIFAH 528 120971895006 12050409710758 6549752654300033 IRFANIYAH BIBI 529 120971754009 12050409710639 2459756657300042 DWI PRAPMININGRUM 530 110971664005 11050409710950 1456746648200032 SUDARMAJI 531 102186382020 10050415410649 1651741642200042 SAMINO 532 083835060018 08050409730233 4538746649200043 BAMBANG DJOKO SOEJONO 533 102088872043 10050409710602 6149739642200033 AGUS SUHARSONO 534 091838392003 09050415610485 9044743644300073 NANIK DARYATI 535 111561537002 11050415611113 1333742644200043 SUGIUTOMO 536 091385872006 09050410010410 3535739641300042 TARWIYAH .522 121571828011 12050415710706 9449752653300002 SITI ALIMAH 523 128101793002 12050481010757 0452752653300023 MAKHSHUSHOTIN 524 121001244006 12050410010071 6447741643200053 PRASETYO 525 121801624009 12050418010911 1938750653200022 M.

537 092135377004 09050415610414 1450740640300012 PENIATI 538 092388392002 09050410010533 2055743644300033 FIRMANI YULIANDARI 539 121561133004 12050415610089 7533742644200053 SUWANDI 540 111561882004 11050415611063 5462746649300043 MIFTACHUL ZANNAH 541 102389982001 10050422010885 0355761663200023 ANDIK WIDODO 542 110971996004 11050409710953 4535745648300022 WIWIK HERI SETIOWATI 543 120971424011 12050409711265 1539747649200032 EDY WICAHYO 544 101735372026 10050409710583 6333739642300013 TITIK ANDAJANI 545 120971569005 12050409710256 1139745648200043 SUDARSANA 546 101735387020 10050410010694 4333742643300033 WIWIN RAHAYU 547 120971147007 12050409710676 2840754655300042 SRI BANDIYAH 548 110971926007 11050409711192 8438750651300022 JHEN ESTER GUTAMIAH 549 091739887013 09050415410437 7342742644200053 SUHAIL 550 102436892031 10050422010718 3756743644300052 ULIFAH YOESRI 551 091288912005 09050410010672 5133747649300083 TITIK WAHYUTI .

552 091739852020 09050410010440 2342735637300093 ASPIYAH 553 091485882013 09050415610477 3834741642300062 SITI ARFATI 554 092037907003 09050409710614 2948746648200042 SUKAMTA 555 121001672008 12050410010851 1162746648200023 YATIM MARDIONO 556 111571044004 11050415711106 2437746648200033 SUPRIYATNO 557 091940397011 09050409710534 7446744646300033 SITI ULFAH 558 091688382014 09050410010458 9239741643200053 HADI SISWOYO 559 121801939002 12050418011234 1745748650200022 EDY PURNOMO 560 101636387019 10050481010635 0135742644200053 MOH KOLIL 561 091385372007 09050410010424 5633739639300012 TITIK WINARNI 562 121801287005 12050418010734 0050752653300033 ELLY MARIDA 563 112171500003 11050421711046 7041747649300083 JULI KAWANDARI 564 122201639007 12050422010861 9448746648200013 SIGIT WINADI 565 121001744006 12050410010017 5446737639200023 TJAHJONO EKO PRIJADI 566 091738892018 09050418010561 0340743644300063 SRI HARYANI .

567 092736897004 09050409710564 2762744646300052 AINUR ROKHMAH 568 110971507005 11050409711142 8455742644300043 HARI SUSANTI 569 121801847003 12050418011083 6144749651200053 AGUS WIDODO 570 092487397009 09050422010517 3857744646300082 MEIRAWATI YUSILADEWI 571 092189882005 09050481010478 9351741642300023 ENDAH INDRIHARTI 572 101987847025 10050410010699 8947734636300042 SUPRAPTI 573 118101236003 11050481010959 8052746648300073 ENIS KHIFZHIYAH 574 111561125006 11050415611076 1344748650300103 SRI ROIDHA SARI 575 092286882026 09050415610528 2753741643300092 EKO TIANIK 576 121801651006 12050418010221 4654745646300012 ELLY RAHAYU PRIHATIN 577 092640847006 09050410010462 4560734635200013 UMAR SANTOSO 578 120971192010 12050409710847 9150746650200013 AHMAD KHOIRUDDIN 579 091488377011 09050409710472 7037740642200053 SUPRAYITNO 580 091990882012 09050410010481 3547741642300063 NUR JAMILAH 581 092137887004 09050418010501 0950742643300072 KUSMIATI .

.582 091589897003 09050422710565 1042744647300073 SITI ANISAH 583 084534055019 08050411410439 6445741644200013 Mochamad Nur Rokhim 584 110971840003 11050409711200 1560745649200012 SHOBIRIN 585 101638377032 10050409710651 6139740641200033 SUGITO 586 083727054041 08050412510493 3737740641300042 Hartini 587 083535054029 08050411410320 7535740642300033 Siti Rochana 588 110971980004 11050409711178 2249748650200023 IRAWAN BUDI SANTOSO 589 102639392010 10050415610716 2260743646300053 KOMSIYATUN 590 121561597004 12050415610215 3633745650300002 SUNARTI 591 101938892020 10050415710775 9146743646200033 AGOES POERNOMO 592 121571731004 12050415710553 2555753655300033 SUHARIYATI 593 111801895006 11050418010971 5959741643300032 SRI WAHYUNINGSIH 594 086129051014 08050410010350 9961737638300012 Martik 595 071940397002 07050408700906 9446744646300023 Ettik Wahyu S.pd 596 082285882001 08050411010470 1553741644200012 PONIMAN . S.

597 085128051012 08050410010377 3851737640200012 Sugito 598 091285892008 09050415410582 7434743644200042 HERI SUKAMTO 599 110971930001 11050409710944 6147741642300053 WIENDYATI AGUSTIEN 600 084429058032 08050408410520 5957740643200012 Sawi 601 120971547009 12050409711249 0855748650300042 ERY KUSTINI 602 091438852008 09050422710508 4740735637200022 SUDIJONO 603 111001146003 11050410010966 2740748650300062 SRI MUDAYANI DEWI ASTUTIK 604 111801420004 11050418011174 9758748651300012 BUDI UTAMI 605 121801664013 12050418011210 1450748650300032 Luluk Machruza 606 086231056018 08050409410502 0162742644200023 Supriyadi 607 081537867001 08050408410371 0938738641300042 UMI CHOIRIYAH 608 083628056035 08050412410501 9836742644300042 Eni Triwilujeng 609 121801416010 12050418011160 4941747650200042 MUHAMAD KHOIRI 610 101540897016 10050418010708 3944744644300012 SITI ROBITAH 611 111561381005 11050415611011 6939745648300032 SUMINI .

612 112201150007 11050422011146 8649745648200032 SUMIRAN 613 121571632001 12050415711237 7749748650300082 SIFAUL KHUSNAH 614 091437887010 09050418010597 1936742643300102 PRAPTININGDYAH 615 101436827026 10050415410564 0736740640200012 AINUR ROFIQ 616 085031061024 08050710411033 1150747655200003 Sugeng Hariyanto 617 091488382008 09050421710461 6037741641300013 KATIMAH 618 121541215002 12050415411095 2239749652200033 SAMSUL HUDAH 619 121801473009 12050418010732 9044752655300013 LILIS YULIATININGSIH 620 110971343003 11050409711057 6548745646300012 PANCA SETYANINGSIH 621 091587357026 09050415710620 9037736637200063 SUBANDIYONO 622 120971495008 12050409710793 6955753654300052 SUGIANTARI 623 111561308002 11050415611115 4938744645300022 INDIYAH 624 091286877007 09050409710551 6733740640200012 PRAMOEDITO 625 122201791015 12050422011053 2749749651200062 ABDUL GOFUR 626 121571491006 12050415711100 7357749651300073 USWATUN CHASANAH .

627 111001341002 11050410010948 8753745647300062 WIWIK ROYANI 628 092386897007 08050409421015 3755744647300022 YUSUF ALI SURACHMAD 629 121561511003 12050415610561 8534754655300072 FERNIDA ARIFANI 630 120971772005 12050409710542 4446756658200013 DWI SUSILO 631 084928058024 08050408410509 8849744646300052 Nanik 632 111801195001 11050418011087 4345748649200003 EDY MULYONO 633 084427053024 08050412510436 7744739640200032 Rudi Purwanto 634 091435882013 09050406310429 1734741642300082 MUJNAH 635 101735927011 10050409710832 9334750653200003 BUDIONO 636 120971973010 12050409710597 8563754656300083 SRI SARASWATI 637 110971509003 11050409711191 4338747650300053 SRIWIJAYANTI 638 102635412006 10050409710552 9460747650300012 SUTARSIH 639 085629052016 08050412510463 1956738639200022 Subachi 640 120971196004 12050409710692 2857746648300122 WIWIK WIJAYANTI 641 083524047002 08050412010411 3435733634200012 Abdullah Basuki .

642 101837867029 10050410010587 2538738640200043 DJAMAL SAMURINE 643 111801674006 11050418011125 3563747650300373 SUYATI 644 091285882001 09050415610524 7434741642300032 SUSILOWATI 645 092186387003 09050415610483 1651742644200032 BENEDICTUS DOEDIK PRASETIYANTO 646 111561555001 11050415611053 4657741643200052 SULTONI 647 111561920003 11050415611054 1738742646200052 SUPRAT 648 084232059025 08050411710455 1936733641200002 Sarmin 649 102186872020 10050410010756 4748739641200052 ARYONO 650 101536362034 10050410010567 5935737639200052 SINGAT 651 121571474006 12050415710534 1558757658300002 ISNA KURNIATI 652 091489387003 09050409710585 0237742644200063 MOKHAMAD MAKHRUS 653 110971371005 11050409710963 1444746648200052 SUEB 654 121801977006 12050418010239 8941745647200022 IMAM MUIN 655 092388892003 09050422710587 2155743644300033 ENDANG ZULAIHAH 656 121571896005 12050415710797 0044753655200053 MUNAWAR .

657 084930058025 08050411710408 5049744646200033 Taufik Faletehan 658 083527053027 08050409410353 9735739640200022 Rudy Yoso Adinugroho 659 122241453002 12050422410101 5648743644200022 MARIKENONO 660 101637012001 10050410010610 0136736640200013 SUNA'IM 661 120971617005 12050409711135 1655747648300042 SRI AMALIYA 662 121561165007 12050415611118 4060748650300043 MIFTAKHUL ROHANA 663 128101914003 12050481010293 9643746648300092 YAHMAN SUPRAPTININGTYAS 664 120971633003 12050409710084 5961742644200012 SIGIT PRIJASTONO 665 101689462003 10050415710879 2241757659300123 IRAWATI 666 092686887009 09050419010513 6761742643300052 SIH RAHAYU 667 110971399002 11050409710981 0135746648300093 ENDANG LUHWATI 668 091988382013 09050415610417 8047741642300083 SRI WANTIYAH 669 101886867019 10050409710608 8745738641200022 SUJATMIKO 670 101287912025 10050418010761 5933747649300062 USWATUN CHASANAH 671 091335897009 09050409710563 2534744646200062 ABDUL MUNIR SHIDIQ .

pd 673 092790892146 09050422710460 8563743644300863 TRI WINURJIATIN 674 121801747006 12050418011023 1557748651200043 IBNU MAHMUDI 675 102137892015 10050406210786 6950743646200042 TONI BUDIMAN 676 121571136011 12050415710811 3348753654300023 NUR KASANAH 677 091738897006 09050415710518 7142744646300083 GUSTIYAS SUCI ISTIFARI 678 101386897017 10050409710671 6636744644300022 LISTYOWATI 679 092090887011 09050422410433 8549742643300043 AZIKIYATIN MUBAROKAH 680 091536382005 09050410010431 1935741642300082 IZZATIE 681 091937362006 09050415610415 1846737640200042 ABDUL WAHID 682 121561665006 12050415611048 0735749651300102 TUTIK DWI HARINI 683 121001437003 12050410010825 5743752653300052 KISWATI 684 091489877010 09050422010510 8337740644200013 IMAM SYAFII 685 091787892020 09050409710562 0438743646300053 MURSIDAH 686 092285392004 09050421710558 2453743646200042 PURWADI .672 075832060002 07050410400919 3258746648300063 Luluk Sri Handayani.s.

687 091587857017 09050410010543 4939736638300052 INDAH SULISTYORINI 688 091737877004 09050415410553 6942740643200042 MUJIANTO 689 091987392028 09050422010515 9847743644200062 MIFTAHUL HUDA 690 111561159002 11050415611083 0251748650300063 SITI AMINAH 691 091535877010 09050415410549 7538740641300082 ANONG WIDJI ASTUTI 692 091535867005 09050481010523 0934738642200012 SUJONO 693 092339857005 09050481010442 2354736638300043 MUKHLISOH 694 111801733004 11050418010926 6653745647200042 SOKIP 695 092186877005 09050410010552 3751740641300062 DHARMANINGSIH JAKTI 696 111001813007 11050410010977 9462745647300042 NURKHAYATI 697 091340887001 09050418010512 0544742644200072 PANDI 698 122241756002 12050422411238 8750748650200022 MIJADI 699 091289377004 09050409710498 9441740640200002 DWI SWARSONO 700 101686867020 10050481010607 1740738639200052 M. TAUFIQ AR 701 101285382080 10050406210794 5433741643200262 MASRUR .

ROHMAD 703 101588402037 10050415710802 6039745648300083 MAIZAHRO 704 101687902009 10050418010660 1941745647300062 SUTJI HANDAYANI 705 122201463010 12050422010813 2543753655200022 MISBAHUN NASIR 706 118101639003 11050481011168 0834746648300102 IRAWATI 707 101988382033 10050415610675 3047741643200083 WINARTO 708 101637892023 10050415710717 3940743645300022 SITI 709 102238882022 10050418010568 9152741642300063 AGUNG SUPRAPTI SETYO P 710 092037372007 09050410010445 7848739641300042 YUTI ISWATI 711 102737422010 10050409710821 6862749650300022 ARFA'ATUT TOLIFAH 712 121561729005 12050415610192 3248744647300013 KHUZAIDAH 713 091489382004 09050415610452 4841741642300052 INNAMAH 714 101287887015 10050415410601 7438742644300032 SRI RAHAYU 715 111001586005 11050410011119 5255746649300043 SRI WULANDARI KRISTIYANI 716 111571999003 11050415711117 3957745648200042 SUGIARTO .702 122201258012 12050422010720 4752752654200042 A.

717 102236892011 10050418010609 3752743645300012 MASHUDIONO 718 110971413003 11050409711152 0241747650300073 ISTIKHOMAH 719 111561937003 11050415611230 5041745647200023 SUHARTONO 720 111561294003 11050415611121 0348746648300073 ESTI ILYAH 721 101988852025 10050481010655 8147735640200003 MACHFUDZ 722 101835907008 10050415710611 8544746647300042 ANIK WIDAYATI 723 111001478004 11050410011231 7461750652300022 HERMINGGAR 724 121001171007 12050410010845 0137746648200073 DWISUNARSO ICHSAN 725 110971689004 11050409711058 8455745648200023 ABDUL ROHMAN 726 111561755006 11050415611064 7550746649200033 AMINUROKHIM 727 110971789004 11050409711095 8536743646200053 BAMBANG SUPONO 728 101735897019 10050409710685 2334744646200043 YUWIDININGSIH 729 121001177003 12050410011047 4657749652200022 TOTOK SUNGKONO 730 121561141008 12050415611018 5535748651200023 LUKMAN HIDAYAT 731 110971612006 11050409710984 6547747649300112 SRI KUSJINARTI .

732 110971674003 11050409711026 0949743648200012 KARYONO 733 121801665010 12050418010522 2754758659200032 AHMAD ZUNAIDI 734 120971946001 12050409710038 5246739640200023 EDY SUPRIONO 735 120971165010 12050409711246 4844748650200012 ZAINUL MUTTAQIN 736 110971954004 11050409711126 8937748650300092 YUNI INDRAWATI 737 102490367016 10050422710585 6457738641200013 MOH. SUDRAJAT 738 110971148003 11050409711041 8534748651200003 YONI TRI JOKO KURNIANTO 739 102487367013 10050415410653 7857738640300052 ENDANG SRIE SETYAWATI 740 084434050023 08050412510415 1444736637200013 Katsirin 741 102238387013 10050409710787 4052742644200023 CAHYONO JUNAEDI 742 111561012005 11050415611040 6958748649200002 MOHAMAD BURHANUDIN 743 111561433005 11050415611190 2636747649300052 SRI YUGIATI 744 111571186006 11050415711188 8558748650200012 SUHARTONO 745 101590887020 10050415410725 1044742646200043 ASRO 746 092340432003 09050422410664 6454751653300013 UTAMI DEWI ARYANTI .

747 102289402023 10050418010659 6253745647300033 MUCHLISINAH 748 111571595002 11050415710982 3148746647200013 BAMBANG SETIYAWAN 749 111561175005 11050415611017 3836746648300072 LILIK WIDIYANINGSIH 750 111561305002 11050415610975 8033744646300043 ARNI YULIWINDARTI 751 102387887007 10050415410788 0955742643300032 YUN INTHOBAH 752 085124055023 08050412510499 1451741643300022 Harsusanti 753 102087897018 10050415610707 5949744644300002 LISDANARTI YUNIASTUTI 754 110971662005 11050409711184 9143749650300003 LITA DINI PUDI SETIJATI 755 085629048006 08050412510514 2956734636300012 Jumaniyah 756 085333049009 08050412510331 5353735637200013 Suwarno 757 084428050021 08050412510332 1844736637200042 Sakip 758 085634054022 08050412510324 7456740640300003 Nanik Suci Rahayu 759 092036877007 09050418010471 9748740641200042 SOBIRIN 760 102689892009 10050409710662 5361743646200033 EKO SOERYONO 761 101336367023 10050422410582 6535738638200002 KASMADI .

Amir 772 083433054025 08050412510341 1334740641200013 Miftah Gulzaroch 773 091485882012 09050415410020 5834741642300042 ETIK ZAENAH IRIANINGSIH 774 086126052015 08050412510321 7661738640200002 Dwi Aryadi 775 092285892005 09050422010506 7553743644200012 DIDIK AGUS PURWANTO 776 110971341001 11050409711143 4351743644200023 M.762 091388382008 09050415410538 4035741643200063 KARYOTO 763 092037857009 09050481010550 5948736638200052 H ABDUL FATAH AZIZ 764 092190882005 09050415610539 6551741643300053 ROMZIYATI 765 112171496001 11050421711065 9835747649300092 SRIYANTI 766 110971431003 11050409710938 6445743644300042 SUJIATINI 767 092236377008 09050410010470 8652740641300052 ENDANG MURTININGSIH 768 101537402020 10050415610703 2937745647200112 SLAMET PUJI SUPANGKAT 769 101937897016 10050422010661 9946744647200052 ABD HAMID 770 102689382017 10050415410586 0261741643200063 PENDI 771 083931054034 08050412510468 5139740641200013 H. SINAINI TURSANI .

777 091289892007 09050410010579 8333743644200043 ARIS WINTARKO 778 102336442007 10050421710854 3654753655300022 ERNI 779 084727054042 08050408410495 8747740643300012 Rumianah 780 085631057010 08050409710447 7156743644200013 Agus Prasmono 781 112171362002 11050421711037 1442746650200033 MUHAMMAD AGUS SALIM 782 120971287006 12050409710558 6458754655300022 LYDIA KRIESTINA 783 102238912015 10050422010561 8152747650300053 SUNARSIH 784 086229054014 08050412510360 5962740641300042 Titiek Trimurtiningsih 785 085931055025 08050412510364 6159741642300033 Mas Adah Anawati 786 091539857006 09050422010412 2338736640200013 BAMBANG SETYOBUDI 787 110971332003 11050409711085 6457747649300032 MU''TAMAROTIN 788 111801311006 11050418010937 3035741644200033 ISWANTO 789 083929053025 08050412510354 0939739641200042 Nur Fadli 790 102640862028 10050415610573 1560737639200013 SENTOT SISWOWIYONO 791 092189862004 09050415410409 3351737639200023 MARMIATI .

792 081540862001 08050412510484 0944737639300022 PURWANINGTYAS WIJARNARNI 793 120971279004 12050409710725 2938752654200032 FARID CHOLIDI 794 091540387009 09050410010532 7438742643300063 SRI ERNAWATI 795 112201757009 11050422011112 2337741643300103 LULUK RUNTIYAH 796 121801149006 12050418010117 9333743644300013 WIWIEK INDARYATI 797 092088857008 09050422010544 0149736638200103 EDY AGUS SUTRISNO 798 120971464006 12050409710533 7633757658300082 RATNA CAMILIYA 799 101385367037 10050415410749 7633738642300002 MUSHOIMAH 800 102187387016 10050406210733 1851742643200022 SRI HENDARWATI 801 091339892009 09050409710405 4334743644200013 ANDIK WISTIYO 802 092639887012 09050410010811 9360742643300023 RENY INDRIAS KUNTARI 803 102538877013 10050415410676 7158740642300033 ASRI MURWATI 804 085632054020 08050409010389 7256740641300033 Ratna Kusumaningdyah 805 084132059012 08050408710511 4241745647300053 Nanik Istianah 806 111571773002 11050415711034 4257745647200023 ACHMAD ZEN EFENDI .

807 111561127002 11050415611024 0434747649300043 ATIK NURCHAJATI 808 118101672002 11050481010967 6950744647300032 SUHARTINI 809 110621490001 11050406210972 5435742646200013 SUTIKNO 810 083527055046 08050408710440 7735741643300052 Ni Made Sukiari 811 091840872020 09050409710435 7544739640300053 ENDANG DWI KOMARIANI 812 112201312008 11050422011021 6163746648200013 EKO SUMARSONO 813 091638362005 09050418010406 5139737639300043 KHOIROTIN 814 101285377094 10050418010569 2433740641300162 SITI ASIH PRIHATIN 815 092237867013 09050409710443 7952738640300032 KOJANAH 816 111001607004 11050410011036 3956746649300022 IPUK PURWANDARI 817 102289392018 10050422010783 0253743644300043 WIWIK SUKOWATI 818 083933054025 08050412510467 6339740641300033 Endang Sulistyarini 819 101385907018 10050409710658 5634746647300022 SUHARTATIK 820 102738397015 10050415610711 6062744647300023 SUHARTI 821 084230056026 08050412510503 5042742643300053 Susiana .

822 110971773002 11050409711049 7541748650300052 ANIS 823 102186892024 10050415610768 9751743646200022 PURNOMO 824 111801835004 11050418010930 3954744646300042 MIFTAHUL JANNAH 825 111571633004 11050415710943 3545748648300002 EVITA SETYO ANGGRAENI 826 091740842011 09050422710404 2542733631300003 MUHARTATIK 827 085425059018 08050408410510 6554745646300022 Luluk Harianah 828 101636887037 10050415410730 1740742644200042 WINOTO 829 083535052015 08050412510461 5535738640300033 Umi Khususiyah 830 101439392020 10050422010784 6741743643200002 BUDI UTOMO 831 112201717008 11050422011203 7641748649200002 NUR RACHMAN HADI 832 092088342016 09050409710402 7049733635300033 NIKMATILLAH 833 084527050010 08050409010374 4745736639300002 Siti Khodijah 834 111001111004 11050410011097 0438747650200022 MISRANTO 835 101790882014 10050409710578 7444741642200013 KUNCORO 836 102088887035 10050418010588 5149742646200033 TRISNOADI .

Chosyiin 850 111541426003 11050415411101 2354748650300013 SUSIANI ROKHANA 851 085130051016 08050412510458 8051737638200003 Sula'i .837 084331055024 08050409710441 4143741643300043 Sudarminingsih 838 110621402003 11050406210922 0152741643300053 SUCIWATI 839 121571414008 12050415711230 8663748651200002 MUHAMMAD IMRON ROSYIDI 840 120971845006 12050409710507 4933758659300042 PURWANTI 841 091889337009 09050415610589 1245732637200003 WASITO 842 121801643009 12050418010480 9759757657200002 MOKHAMAD AMRULLAH 843 086031055041 08050408710500 8160741644300013 Winarti 844 085932054036 08050412510496 3259740642200023 Muhlas 845 084931057048 08050408410506 2149743646200083 Sihono 846 083830053026 08050408710490 5038739641300043 Titik Sudirahayu 847 084932056023 08050409410477 8249742644200023 Markun 848 085232052028 08050412510462 8252738640300033 Isrochah 849 083629051026 08050412510457 6936737640200012 M.

855 111561843004 11050415611161 8450744648300003 UBAYANINGSIH 856 083833054025 08050409010318 7338740642300023 Sri Utami 857 086128050011 08050412510349 4861736637300012 Sri Wahyuni 858 084733046006 08050412510346 5347732634200013 Abd Ghofar 859 085025049003 08050412010348 0550735637300012 Sri Widji Utami 860 084428054038 08050408410391 0844740641300062 Indaryati 861 084431048024 08050409410413 2144734636200033 Zulkarnain Ali 862 111001726003 11050410010973 5160743645200003 ATIN SUPRIYONO 863 110971026003 11050409710976 7440745647300032 LULUK SUKMAWATI 864 086235050020 08050412510322 8562736638200023 A.852 111541139006 11050415411186 4952742645200002 EDY SUSANTO 853 111541188002 11050415410978 5648746648200032 SISWANTO 854 121561259005 12050415611102 6433749651300043 LULUK SULISTYA WARTI N. Yahman 865 084324051018 08050481010423 3443737639200022 Kusnadi 866 092035882005 09050415610594 6548741642300042 REKSI TRI HARTATIK .

880 071839392005 07050412000923 1244743644300053 HARIYANI. DRA. . DRA. S.867 084224062012 08050412510486 7943737639200032 Suharno 868 084324051016 08050412510487 6443737638300022 Yudi Haryani 869 085031055051 08050409410429 4150741643200043 Suharsono 870 083935050015 08050412510416 6539736638300013 Machrifah 871 111001631005 11050410011170 8136746649300053 BIAH SUYANTI 872 085135052016 08050410710516 3551738641200013 Roedihani Eko Wahjuedijono 873 085535063008 08050409010547 2555749651300023 RUSDA DWI NUGRAHANI 874 084134064006 08050409410554 6441750654300003 PITRI NURKOLIPAH 875 110971760002 11050409711062 7550745647300023 EKA RAHMADIANA 876 101538437007 10050481010828 9939752653300012 BANDINI AJI 877 083735052021 08050409410465 3537738639200023 Arifin Hidayat 878 084026057018 08050408410443 5640743647200012 Masrukin 879 071686392002 07050408700907 2641743644300052 SRI MULYANI.PD 881 071687887003 07050412000925 6941742645300002 NINIK WULANDARI.

882 101836842030 10050406210805 4744733634300032 BUDI PURWATI 883 101488922008 10050481010893 1840749651300092 SITI MASRIKAH 884 121001874004 12050410010046 2636740643300022 UZLIFAH 885 121561681008 12050415610288 1549746648300052 RODIYAH 886 092736832012 09050410010487 6762731633300002 ENDAH MULYANI 887 083330051031 08050412510426 6033737639300033 Siti Aminun 888 092437882016 09050415410627 3956742644200022 HARIYADI 889 102436882026 10050410010810 7756741642200032 ALI MUCHLISON 890 102490887021 10050418010679 0557742644300043 DARIYAH 891 092536922005 09050415610673 8058749650300013 DYAN MANDREANI WIRAWAN 892 118101603003 11050481011223 5961758660300052 LOVEIDTA KISWIADI 893 121571599009 12050415710525 0840758659300072 YENI AGUNG PUJI LESTARI 894 121801463009 12050418010340 8844762663300012 EMI ULIFATI 895 092487912010 09050422010671 4957747649300072 SUMARMI 896 122171691003 12050421710887 5637750652200052 SUROTO .

Choliq 898 091586352003 09050415410570 1639735638200012 SUNADJI 899 121801628010 12050418010316 1543764665300053 HALAYLI RAHMAWATI 900 071288872002 07050409400914 5133739640200023 M. SH 901 102540367016 10050406210809 1458738641200013 SUPIYATI 902 102140887017 10050421710818 2550742644300033 ENY MADIYANINGSIH 903 084726059022 08050409410525 3647745648300052 MAPTUNIN 904 085434059013 08050409710522 4454745647200013 GIGIK ORBANIANTO 905 071287897005 07050408700902 5933744647200042 Hery Purnomo. JAUHARI SAID.897 083627051034 08050408710681 1736737638200042 M. Drs 906 092490847022 09050410010569 9557734635300023 SETYOWATI 907 102590892012 10050406210804 6559743646200023 AGUS DWI WIDODO DRS 908 121801991008 12050418010319 0839764665300062 ELLOK RINI WIDYANING 909 101290462002 10050418010855 0443757659200012 ZANWAR EKO CAHYONO 910 084731063009 08050408710551 6147749651300073 SEMIATI 911 120971924007 12050409710027 0559739641200012 MOCHAMAD FUAD .

DRA. 916 102285432012 10050410010867 7453751652300042 KOMSIJATOEN 917 111561557007 11050415611211 2556748649300042 NOOR HIDAYATI 918 111001811003 11050410011061 7553744647200033 RAHMAD SUBAGYO 919 092040412003 09050415410629 4448747651300013 FADILATIN 920 122271268001 12050422710011 4960736638300042 SUKENI 921 111001978004 11050410011225 6044745647300103 SRI WILUJENG 922 121001949004 12050410010590 0445754656300063 DYAH SUKMARATI 923 102485987001 10050415710848 9557762663300022 TITA SUUD DIYANA 924 101889972001 10050415410846 6342759661300073 ILUK HIDAYATI 925 102338952001 10050410010844 4154755657300023 TITIK SUNDARI 926 102739467004 10050415610861 3262758660300043 INA PRAHARIATI .912 121571992014 12050415710448 9851759662300002 ILYA AINI 913 092190357006 09050410010474 6451736638200023 RUDY SUPARNO 914 084528054021 08050412010361 2845740642300032 Poniyem 915 071438887002 07050408400897 2136742644300043 TITIK WIDIYATI.

S.927 102787467004 10050409710845 9863758660300022 NUKE INDARTANTI 928 102289477001 10050418010847 4253760661200013 MOHAMMAD MIFTAKHUL FARIKHI 929 092138947004 09050415710658 9150754656200043 KHOIRUL ANAM 930 092337417003 09050410010637 1854748648200002 ABI SUJAK 931 091688467001 09050415610674 2239758663300003 SITI MARIA ULFAH 932 091737432004 09050418010646 7337751653200063 ALI IMRON 933 112171791002 11050421711213 1758756658300022 QOWIYUS SIHRIYAH 934 102390427006 10050410010820 9455750653200003 KHOMSUL FUAD 935 110621835003 11050406210928 5546740641200023 ZAENAL ABIDIN 936 091537862012 09050410010633 8938737638300052 SRIMAHERWATI 937 091538892016 09050415410494 8940743644300062 SRI ANGGRAITA MARTANINGTYAS 938 111001674001 11050410011495 3138754655200003 ARIF FATONI 939 083334066006 08050480010769 6433752654200003 MOCHAMAD SULIYONO 940 065824056002 06050412400002 9458742643300022 Wulandari.pd 941 064530054002 06050409700001 7045740640300003 Hery Dwi Kustanti.pd . S.

pd 945 064735053001 06050411400002 4547739641300053 Siti Dumaroh 946 064929047001 06050408400004 8949733635300012 Sri Handini. S.s. Spd .pd 954 065427054001 06050408700001 7754740642300042 Nyani Sri Rejeki. S.pd 944 066034053005 06050412000001 4460739642200013 Achmad Sisworo. S. Sdp 949 064426059001 06050409000004 9644745647300052 Wahyu Indrawati.pd 952 064725054002 06050411700001 8547740642200042 Kashudi.pd 950 063425054004 06050408400002 7534740641200042 Dwi Prasetyo. S.pd 951 065930055008 06050409700004 8059741644300033 Susri Wulyani.pd 955 084634054023 08050412410334 3446740642200023 Mohamad Shodiq 956 071737912001 07050408700784 6338747650300053 Lujeng Ning Kholis. S.942 064735051003 06050408400001 7547737640200033 Much Nurhaji. S.pd 948 061637882001 06050408700002 3940741641300012 Urifah. S.pd 947 065026054002 06050408700003 5650740641300022 Suriyami. . Drs 943 065833047001 06050412000003 1358733633200003 Suyadi. S. S.pd 953 066232049002 06050412400001 5262735636300003 Diana Widayati.

Spd 962 073324055013 07050412400078 7433741641300072 Ridaryanti. Kholid. Sdp 963 074526052015 07050412500087 5645738639300052 Widayati 964 076031050011 07050408700035 1160736638200073 Abd. DRS 967 073928052011 07050408400063 0839738640200062 Subagyo 968 074428053031 07050410700104 4844739640200032 Sutrisno. 970 074227052013 07050408400064 4742738640200052 Suprijono 971 072089897003 07050418000941 6349744646200013 Sujarwo. S.pd 965 073328049009 07050412000014 9833735636200022 Bambang Heriyanto 966 071338362001 07050412500768 3034737639200033 MOCH. TOLIB.pd 969 074733052011 07050412500876 0347738640200063 Wari Kiswari.957 076228052009 07050409700042 0862738639200012 Siti Nurhidayati Ch 958 074229048005 07050410400043 7942734635300012 Eddy Astoeti 959 128101242002 12050481011001 5253748649200003 MUSTAQIM 960 075428050010 07050408700108 1854736642300002 Siti Nurul Kustinah 961 071686927002 07050408700792 6236750653300023 Kusmiasih. S. Drs . S.pd.

Sdp .spd 974 074131052009 07050410700875 3141738640200023 Hutomo. Spd 983 074932045003 07050409400027 8249731632200003 Pudya Sasana 984 075425052012 07050409000099 9554738639200012 Haryoko 985 074032051012 07050410400098 2240737638200013 Gembong H 986 075528052011 07050412000070 3855738639300022 Lailatul Ainiyah. 979 075029052015 07050409700068 7950738639200012 Sugeng Spd 980 075328049005 07050410400028 9853735637300012 Sri Suwarti Efrayin.pd.pd. S.pd.972 075030057014 07050412500761 5050743646300043 Susminarti. 976 071536902002 07050408400774 6936745648200062 Nawi 977 073433051012 07050410000056 0334737638300033 Siti Zulaikah 978 074827050006 07050412000872 7748736637300022 Nur Syahadati.spd 973 072590352003 07050409400011 1459735637200023 Manan Hadi Purwanto. 975 074732049011 07050412500871 1247735637200023 Abdul Pandi. S. S. Spd 981 071836852001 07050410400020 2744735637200032 Karno. Spd 982 073630051019 07050409400069 3036737639200043 Sugeng Pradipto.

Herlianto PL 998 073327051015 07050408400873 9733737638300012 Mu'asomah. 996 111561901004 11050415610983 5445746648300033 SRI ARIS WERDININGSIH 997 121801587006 12050418010090 5541742644200033 RM. Porwo Setijono . Spd 988 074133051010 07050411700045 4341737639300053 Sulistyowati Rahayoe.987 073931051016 07050409400022 7139737638300023 Kusmardiyati. Sh 994 074233054013 07050411400095 7342740641200093 Bambang Hermanto 995 075935052024 07050409400100 1559738640200033 Adi Wiyoso. Spd 1001 075224048005 07050410400029 4452734635200002 Drs. Sdp 989 074634045003 07050409400008 9446731633200003 Stevanus Timur Heru Santoso. S. Spd 990 075534049004 07050409700012 1455735637300023 Tri Wartini 991 121561249006 12050415610067 7144741644200003 AGUS SANTOSO 992 073728045003 07050412500007 6837731632200012 Choiril Anam. Drs 993 074425051016 07050408700039 7544737638200032 Supi'i.pd 999 071285517151 07050409400787 8840744649200002 Bambang Kuswanto 1000 073925053011 07050409700071 4539739640200042 Imam Junaedi.

Spd . S.pd 1005 072036387004 07050409000769 7648742644300032 Kismonowati.1002 072189417004 07050408700777 1251748650300063 Eny Salimah 1003 092038867004 09050422710428 7148738641300023 SITI FARIDA 1004 063624049002 06050409700002 1436735638200022 Hariyono.

Ana Mahmudah.Tahun Lulus Jenjang Status Nama Status Aktif 0 DIKDAS PNS Madsilah - 0 DIKDAS PNS Sumiati - 0 DIKDAS PNS Ribut Rawit - 0 DIKDAS PNS Sumartono - 0 DIKDAS PNS Ali Ashari - 0 DIKDAS NON PNS Mukhlis - 0 DIKDAS NON PNS Hj. S.Sos - 0 DIKDAS NON PNS Savitri Nusantari - 0 DIKDAS NON PNS Irien Wati Wahjuni - 0 DIKDAS NON PNS Carolus Barromeus Samidi - 0 DIKDAS NON PNS Y Sri Wahyuningsih - .

0 DIKDAS PNS Siti Amiroh - 0 DIKDAS PNS DJUPRI SUPRATIKNO - 0 DIKDAS PNS WIROSO - 0 DIKDAS PNS Moch. Cholil - 0 DIKDAS PNS PAJAR - 0 DIKDAS PNS SITI RUKAYAH - 0 DIKDAS PNS ASLIKAH - 0 DIKDAS PNS SURYATI PUJI ROKHANI - 0 DIKDAS PNS Supriyati - 0 DIKDAS PNS Sudarsono - 0 DIKDAS PNS majid - 0 DIKDAS PNS Wahyu Sasmitaning Utami - 0 DIKDAS PNS Su'is - 0 DIKDAS PNS Sih Angrenani - 0 DIKDAS PNS Sri Lestari - .

S.Pd - 0 DIKDAS PNS Kustiningdyah Sih Panglipur - 0 DIKDAS PNS Lintang Jauhari - 0 DIKDAS PNS Ira Dwi Sulistyorini - 0 DIKDAS PNS Sri Muljani - .0 DIKDAS PNS M. Khoiri - 0 DIKDAS PNS Kusnan - 0 DIKDAS PNS MUTORI'AH - 0 DIKDAS PNS ENDANG SUGIHARTINI - 0 DIKDAS PNS Mustar - 0 DIKDAS PNS SUNANIK - 0 DIKDAS PNS ANDIS TRI KUSUMANINGSIH - 0 DIKDAS PNS MOCHAMAD SEIKO - 0 DIKDAS PNS SUHERMANTO - 0 DIKDAS PNS SUMARMI - 0 DIKDAS PNS Nur Said.

Pd - 0 DIKDAS PNS Moch Chomson - 0 DIKDAS PNS Mudrikah - 0 DIKDAS PNS Suprayitno - 0 DIKDAS PNS Sri Mistutik - 0 DIKDAS PNS Gatot Budiprayitno - 0 DIKDAS PNS H.S. ABDUL MALIK - 0 DIKDAS PNS TUTUT KHOIRIYAH - 0 DIKDAS PNS Anik Sriwinarti - 0 DIKDAS PNS Hari Purwanto - 0 DIKDAS PNS Humaidah Am - 0 DIKDAS PNS Steffy Friyanti - 0 DIKDAS PNS Sussy Triwardhani Ratnaningdyah - 0 DIKDAS PNS Mariyati - .0 DIKDAS PNS Erny Sulistyowati - 0 DIKDAS PNS Yulis Andarwati.

0 DIKDAS PNS Susi Aningati - 0 DIKDAS PNS Jumarianto - 0 DIKDAS PNS Moh. Mashudi - 0 DIKDAS PNS Heri Subiyanto - 0 DIKDAS PNS Endah Lauchin - 0 DIKDAS PNS Mutmainah - 0 DIKDAS PNS Suprapti Sayuti - 0 DIKDAS PNS Ririn Sunaringtyas - 0 DIKDAS PNS Ismunarko - 0 DIKDAS PNS Sis Agusmuningsih - 0 DIKDAS PNS Jumhari - 0 DIKDAS PNS SALIM - 0 DIKDAS PNS Qomarul Jannah - 0 DIKDAS PNS Choiril Anwar SY - 0 DIKDAS PNS Suprat - .

S. - 0 DIKDAS PNS Yais Mudjiono - 0 DIKDAS PNS KASIH YATI YASIH - 0 DIKDAS PNS Sumiah - .Pd.0 DIKDAS PNS Sulistyaningsih - 0 DIKDAS PNS Basis Udiyono - 0 DIKDAS PNS Driharto - 0 DIKDAS PNS ARIS MUKTIYANAH - 0 DIKDAS PNS SULASTRI - 0 DIKDAS PNS MARFU'AH - 0 DIKDAS PNS PUDJI SANTOSO - 0 DIKDAS PNS AMINI - 0 DIKDAS PNS Sumariyono - 0 DIKDAS PNS Galuh Ratna Sulistya.Pd - 0 DIKDAS PNS Tri Wahyuni - 0 DIKDAS PNS SOLIQ. S.

S.Pd.0 DIKDAS PNS suwajar iswanto - 0 DIKDAS PNS SULILI'AMI - 0 DIKDAS PNS Imam Sugiarto - 0 DIKDAS PNS Tri Winarni - 0 DIKDAS PNS Sugianto - 0 DIKDAS PNS Akhmad Jauharudin - 0 DIKDAS PNS Setyoningsih - 0 DIKDAS PNS Sucahyo - 0 DIKDAS PNS SUDARTO - 0 DIKDAS PNS Siti Zainiah - 0 DIKDAS PNS Nuriyati.SD - 0 DIKDAS PNS AGUS MARWANTO - 0 DIKDAS PNS Kasiono - 0 DIKDAS PNS Citro - 0 DIKDAS PNS MOCHAMMAD RODLI - .

Pd - 0 DIKDAS PNS Sri Mulyaningsih - 0 DIKDAS PNS SUWONO - 0 DIKDAS PNS BUNARI - 0 DIKDAS PNS Hartono - 0 DIKDAS PNS Isnaini Idayati - 0 DIKDAS PNS Suminingsih - 0 DIKDAS PNS Nurwakid - 0 DIKDAS PNS Hartini - 0 DIKDAS PNS SAIRUDDIN - 0 DIKDAS PNS Catur Prihadi - 0 DIKDAS PNS Parsum - 0 DIKDAS PNS Ine Budianawati - . S.0 DIKDAS PNS Puryanto - 0 DIKDAS PNS Lasto - 0 DIKDAS PNS Winengku Endah S.

0 DIKDAS PNS Harmadi - 0 DIKDAS PNS Jarot Bambang Hariyadi - 0 DIKDAS PNS HASAN ANSORI - 0 DIKDAS PNS MANGESTI BUDI ARINI - 0 DIKDAS PNS Suharti - 0 DIKDAS PNS Sri Pudji Astutiningsih - 0 DIKDAS PNS Mistri - 0 DIKDAS PNS Sriyani - 0 DIKDAS PNS Mulyono - 0 DIKDAS PNS Sutrisno - 0 DIKDAS PNS SUDARNO - 0 DIKDAS PNS LILIK WAHYU SIH UTAMI - 0 DIKDAS PNS Sumi dwi sancoko - 0 DIKDAS PNS Hadi purwanto - 0 DIKDAS PNS Nunuk Winarsih - .

Pd - 0 DIKDAS PNS Kusmiaji - 0 DIKDAS PNS ARSIF - 0 DIKDAS PNS Purwaning Tri Silawati - 0 DIKDAS PNS Sukar - 0 DIKDAS PNS INDRAYATI. S.S.0 DIKDAS PNS HARIYATI - 0 DIKDAS PNS Aminatun - 0 DIKDAS PNS Wasis Mulyadi - 0 DIKDAS PNS Suripto.Pd - 0 DIKDAS PNS Baschoro - 0 DIKDAS PNS Bahrul Wujud - 0 DIKDAS PNS TITIK RIYAYANI - 0 DIKDAS PNS Aminudin - 0 DIKDAS PNS Siti Bariroh - 0 DIKDAS PNS Ponari - .

0 DIKDAS PNS SUMARNO - 0 DIKDAS PNS SARPAN - 0 DIKDAS PNS SUGENG WIYOTO - 0 DIKDAS PNS Slamet Riyadi - 0 DIKDAS PNS Sulistinah - 0 DIKDAS PNS Saderi - 0 DIKDAS PNS Putu Sri Wachjuni - 0 DIKDAS PNS Agus Supriyadi - 0 DIKDAS PNS Sutrami - 0 DIKDAS PNS Sri Mulyatun - 0 DIKDAS PNS SISNADI. S.Pd - 0 DIKDAS PNS NAPSIYAH - 0 DIKDAS PNS Sih Komariyati - 0 DIKDAS PNS Susijam Sri Budiani - 0 DIKDAS PNS Sulinah - .

0 DIKDAS PNS Sri Hanyuniatiningtiyas - 0 DIKDAS PNS Dawam Sholeh - 0 DIKDAS PNS Supriyana. S.Pd - 0 DIKDAS PNS Khoirul Soleh - 0 DIKDAS PNS Prasetyati - 0 DIKDAS PNS Mualfah - 0 DIKDAS PNS Rini Winarningsih - 0 DIKDAS PNS Suwardoko - 0 DIKDAS PNS AGUST WIDODO - 0 DIKDAS PNS LILIS PURWANINGSIH - 0 DIKDAS PNS MOHAMMAD SIDIQ - 0 DIKDAS PNS Sri Mulianah - 0 DIKDAS PNS Dwi Prasetyo - 0 DIKDAS PNS Rokhimullah - 0 DIKDAS PNS Sagino - .

S. - 0 DIKDAS PNS Sri Rahayu - 0 DIKDAS PNS Djuwarijah - 0 DIKDAS PNS Gatot Sutanto - .Pd.0 DIKDAS PNS Heny Marhendraningayu - 0 DIKDAS PNS Suharti - 0 DIKDAS PNS Sukramti - 0 DIKDAS PNS Suseno Harsono - 0 DIKDAS PNS Baito Adi - 0 DIKDAS PNS Narimo Kasman - 0 DIKDAS PNS ROMAITA - 0 DIKDAS PNS ABIB AMINTORO - 0 DIKDAS PNS Siyanah - 0 DIKDAS PNS SUDRIAWAN - 0 DIKDAS PNS Masriyah - 0 DIKDAS PNS AGUNG WIDIARTO.

0 DIKDAS PNS Basyori - 0 DIKDAS PNS Makmur Endah Wahyuningsih - 0 DIKDAS PNS Waemi - 0 DIKDAS PNS Eni Sukariani - 0 DIKDAS PNS Ismak - 0 DIKDAS PNS Kinik Kartini - 0 DIKDAS PNS Winarto - 0 DIKDAS PNS Anton Dwi Kurniawan - 0 DIKDAS PNS Sunarsih - 0 DIKDAS PNS Agus Hari Susanto - 0 DIKDAS PNS Moh. Yatim - 0 DIKDAS PNS MOCHAMAD ARIFIN - 0 DIKDAS PNS Jakri - 0 DIKDAS PNS Edi Sutrisno - 0 DIKDAS PNS RAHAYU KARYA IRIANI - .

SD - 0 DIKDAS PNS ZAINURI - 0 DIKDAS PNS Sulistyaningsih - 0 DIKDAS PNS Suhardi - 0 DIKDAS PNS BAHARIONO - 0 DIKDAS PNS Sugiono - 0 DIKDAS PNS Slamet Untung - 0 DIKDAS PNS Choiruz Zaman - 0 DIKDAS PNS Windayah - .S.0 DIKDAS PNS SITI CHOTIDJAH - 0 DIKDAS PNS AGUS SYAMHARI - 0 DIKDAS PNS Rusiati - 0 DIKDAS PNS Sudjoni - 0 DIKDAS PNS Anang Winarko - 0 DIKDAS PNS SULASTRI - 0 DIKDAS PNS HENDRO SULAKSONO.Pd.

0 DIKDAS PNS NING KITRI - 0 DIKDAS PNS Masrum - 0 DIKDAS PNS Nur Qowi - 0 DIKDAS PNS Tony Achmat Hidayat - 0 DIKDAS PNS Sundari - 0 DIKDAS PNS Kuat Ali Prianto - 0 DIKDAS PNS Djuma'in - 0 DIKDAS PNS Supi'i - 0 DIKDAS PNS Sutri - 0 DIKDAS PNS Mokhammad Irfan - 0 DIKDAS PNS ENDANG MUKTININGSIH - 0 DIKDAS PNS Ik Tri Progianto - 0 DIKDAS PNS Hulwin Nushiyah - 0 DIKDAS PNS SUGIYONO - 0 DIKDAS PNS Muadi - .

MPd - 0 DIKDAS PNS Suprihatin - 0 DIKDAS PNS RENY SUSIYANTI - 0 DIKDAS PNS Tri Wandono Andri K - 0 DIKDAS PNS Sugeng - 0 DIKDAS PNS HARI TRI WIDYASTUTI - 0 DIKDAS PNS Ratna Wulan Setyo Rahayu - 0 DIKDAS PNS Suparti - 0 DIKDAS PNS Sudartik Wulandari - 0 DIKDAS PNS Hariadi Subagyo - 0 DIKDAS PNS Risman - 0 DIKDAS PNS Prapti Andayani - . H.M.0 DIKDAS PNS Juma'at - 0 DIKDAS PNS MOCHAMMAD FATHONY - 0 DIKDAS PNS MATADJIB ERIYANTO - 0 DIKDAS PNS Drs. Muchlisin.

Pd - 0 DIKDAS PNS Siti Kholifah - 0 DIKDAS PNS SUDJARWO MULYONO - 0 DIKDAS PNS HANDONO - 0 DIKDAS PNS Subiadi - 0 DIKDAS PNS Budiono - 0 DIKDAS PNS Samudji - 0 DIKDAS PNS Suprat - 0 DIKDAS PNS Musthofa - 0 DIKDAS PNS SIYATUN - 0 DIKDAS PNS YULIK ENDAH ANDAYANI - 0 DIKDAS PNS SUSMIATI - 0 DIKDAS PNS ZUMAROH IS'ADAH - 0 DIKDAS PNS SUYANTO - 0 DIKDAS PNS Zuliana Yudha Olivia - .AMa.0 DIKDAS PNS Marijem.

0 DIKDAS PNS SUPIYAH - 0 DIKDAS PNS Erna Sampinah - 0 DIKDAS PNS Kiswanto Triwidodo - 0 DIKDAS PNS RUBADI - 0 DIKDAS PNS TRI DAMIASIH - 0 DIKDAS PNS SUWARNI - 0 DIKDAS PNS Mohamad Kusdianto - 0 DIKDAS PNS Suhartinik - 0 DIKDAS PNS HADI MISWAN - 0 DIKDAS PNS Suhayati Purwaningsih - 0 DIKDAS PNS Hermintarti - 0 DIKDAS PNS BARIS SULISDIANTO - 0 DIKDAS PNS SISWONO - 0 DIKDAS PNS Kasiyono - 0 DIKDAS PNS Musrifah - .

0 DIKDAS PNS Rahayu - 0 DIKDAS PNS EKO YULIATNO - 0 DIKDAS PNS Sri Hartini - 0 DIKDAS PNS Sudjarwanto - 0 DIKDAS PNS Mahsun - 0 DIKDAS PNS SOKIBUL AYAM - 0 DIKDAS PNS Praptiningsih. S.Pd - 0 DIKDAS PNS Heri Purwanto - 0 DIKDAS PNS Yunus Sutanto - 0 DIKDAS PNS Paduwi - 0 DIKDAS PNS Seno - 0 DIKDAS PNS WARIS - 0 DIKDAS PNS SUGIRI - 0 DIKDAS NON PNS NOER HAMIDAH - 0 DIKDAS NON PNS LUSSY ANGGRAENI - .

0 DIKDAS NON PNS DWI WAHYUNI - 0 DIKDAS NON PNS ANITA DESSY SINORAYA - 0 DIKDAS NON PNS M.MUIZZUL HAFIDH - 0 DIKDAS NON PNS MAHSUNAH - 0 DIKDAS PNS SRIATUN - 0 DIKDAS NON PNS Marjito - 0 DIKDAS NON PNS Yunita Sari Indah Cahyani - 0 DIKDAS NON PNS Murfa'atun - 0 DIKDAS NON PNS Nurus Shobah - 0 DIKDAS PNS Prihatiningrum - 0 DIKDAS PNS Enty Tuyimah - 0 DIKDAS PNS Sawidjiyah Puji Lestari - 0 DIKDAS PNS Laila Fatihatin - 0 DIKDAS PNS Suharto - 0 DIKDAS PNS Nur Betty - .

pd - .0 DIKDAS PNS Tutik Sariwati - 0 DIKDAS PNS Hadi Sumali - 0 DIKDAS PNS Sri Naranati - 0 DIKDAS PNS Dwi Enggarningsih - 0 DIKDAS PNS Suhartin - 0 DIKDAS PNS Enggar Sukaningtyas - 0 DIKDAS PNS Khuriyah - 0 DIKDAS PNS Suhartoyo - 0 DIKDAS PNS Tri Sumarni - 0 DIKDAS PNS MOKHAMAD YASIN - 0 DIKDAS PNS Sri Ningsih - 0 DIKDAS PNS SRI NUNIK ANGGRANINGSIH - 0 DIKDAS PNS Suja'i - 0 DIKDAS PNS Sution Yudiartono - 0 DIKDAS PNS Basuni S.

Pd - 0 DIKDAS PNS Hadi Soejanto - 0 DIKDAS PNS Sutar - .0 DIKDAS PNS NINIK SRI SUHARTINI - 0 DIKDAS PNS Muchtarom - 0 DIKDAS PNS SUDARSONO - 0 DIKDAS PNS Slamet Ashari - 0 DIKDAS PNS BUDI UTAMI - 0 DIKDAS PNS SUMARIYAH - 0 DIKDAS PNS Mukhamad Farhan Sy - 0 DIKDAS PNS Rina Eko Hendriani - 0 DIKDAS PNS Wahyu Djaka Saijana - 0 DIKDAS PNS Midayati - 0 DIKDAS PNS SRI HERLINA - 0 DIKDAS PNS SUNARYONO - 0 DIKDAS PNS Dyah Susilowati.S.

NUR BADRIYAH - 0 DIKDAS PNS RR. WAHIB - 0 DIKDAS PNS Hj. Suwarsono - 0 DIKDAS PNS Sukirman - 0 DIKDAS PNS Nik Mukti - 0 DIKDAS PNS NUR FAIZAH - 0 DIKDAS PNS DWI ANAH - 0 DIKDAS PNS Darwasih - 0 DIKDAS PNS Sugiyono - 0 DIKDAS PNS Endang Listyorini - 0 DIKDAS PNS Kastani - .0 DIKDAS PNS Sofyan - 0 DIKDAS PNS MARIN - 0 DIKDAS PNS Suwito - 0 DIKDAS PNS MOH. Sri Mulyati - 0 DIKDAS PNS R.

M.MPd - 0 DIKDAS PNS KURNIADI - 0 DIKDAS PNS MAHFUD - 0 DIKDAS PNS WULYANIATI - 0 DIKDAS PNS MEI ATMININGSIH - 0 DIKDAS PNS Suyitno - 0 DIKDAS PNS ISTIANAH - 0 DIKDAS PNS TUKIYAH - .0 DIKDAS PNS BAMBANG TEGUH SETYAWAN - 0 DIKDAS PNS Qomari - 0 DIKDAS PNS Harti - 0 DIKDAS PNS M.Shodiqin - 0 DIKDAS PNS SRI UTAMININGSIH - 0 DIKDAS PNS Yuliyanto - 0 DIKDAS PNS Suhartatik - 0 DIKDAS PNS Nurunidzomi ridlo.

0 DIKDAS PNS Supandi - 0 DIKDAS NON PNS Misbakhul Munir - 0 DIKDAS PNS Zainul Arifin - 0 DIKDAS NON PNS Yulis Dwi Sulaksono - 0 DIKDAS NON PNS Sutikah - 0 DIKDAS PNS M. Rusik - 0 DIKDAS NON PNS Siti chomsiyah - 0 DIKDAS PNS Sri Endahyati - 0 DIKDAS PNS Niswatul Arifah - 0 DIKDAS PNS Tri Susanti - 0 DIKDAS PNS RIDUWAN - 0 DIKDAS PNS IRIANA - 0 DIKDAS PNS ABDUL JAMIL - 0 DIKDAS NON PNS Ivin Khofifah - 0 DIKDAS PNS Sadirin - .

0 DIKDAS PNS Sunarti - 0 DIKDAS PNS Tri Hadi Kurniawati - 0 DIKDAS PNS Jamilah - 0 DIKDAS NON PNS Siti Mudawamah - 0 DIKDAS NON PNS Farid Faisal - 0 DIKDAS NON PNS Wahyuni Hidayati - 0 DIKDAS PNS Khusnul Khotimah - 0 DIKDAS NON PNS Tut Wuri Handayani - 0 DIKDAS NON PNS Rita Rosita - 0 DIKDAS NON PNS Asbarwati - 0 DIKDAS NON PNS Siti Wahyuni - 0 DIKDAS NON PNS Muflihatin - 0 DIKDAS NON PNS Mu'alimin - 0 DIKDAS NON PNS Yusnita Pertamawati - 0 DIKDAS NON PNS Eny Mufarohah - .

0 DIKDAS NON PNS A. Rofiq - 0 DIKDAS NON PNS Anik Muflihah - 0 DIKDAS NON PNS Ita Laili Faridah - 0 DIKDAS NON PNS Mochamad Miftachul Djinan - 0 DIKDAS NON PNS Hadi Mulyono - 0 DIKDAS PNS Zahroh - 0 DIKDAS NON PNS TRI SETYO ADI WIBOWO - 0 DIKDAS NON PNS HERI SISWANTO - 0 DIKDAS NON PNS ZUMAROH - 0 DIKDAS NON PNS Masrukha - 0 DIKDAS NON PNS SOLICHAH - 0 DIKDAS PNS H. Abd. Muthi - 0 DIKDAS NON PNS M. Yasin - 0 DIKDAS NON PNS Nuryati - 0 DIKDAS NON PNS Kartini - .

0 DIKDAS NON PNS Andan Bidiawati - 0 DIKDAS NON PNS Binti Sofiah - 0 DIKDAS NON PNS Nurgahayati Soekarno - 0 DIKDAS NON PNS Ashvaniyah Uvikhawati - 0 DIKDAS NON PNS Abdullah Nur Kholis - 0 DIKDAS NON PNS Alfaini Hanifah - 0 DIKDAS NON PNS Sriyani - 0 DIKDAS NON PNS Endy Frans Yustanto - 0 DIKDAS PNS Suyati - 0 DIKDAS PNS Fitriyanto - 0 DIKDAS NON PNS Karmidi - 0 DIKDAS NON PNS Yeti Setyorini Febrianingsih - 0 DIKDAS NON PNS Naufan Fahmi - 0 DIKDAS NON PNS Lilik Nadhifah - 0 DIKDAS NON PNS Awang Candra - .

0 DIKDAS NON PNS Emy Nur Ham - 0 DIKDAS NON PNS Gamal Abdul Nasir - 0 DIKDAS PNS Sunarti - 0 DIKDAS NON PNS ELOK PUSPITASARI - 0 DIKDAS PNS Aminah - 0 DIKDAS NON PNS Mokhamad Saiful - 0 DIKDAS NON PNS Cicik Rakhmawati - 0 DIKDAS NON PNS Edy Triyono - 0 DIKDAS NON PNS Titik Agustin - 0 DIKDAS NON PNS Wiji Rahayu - 0 DIKDAS NON PNS Heni Maisaroh - 0 DIKDAS NON PNS Umi Nadhiroh - 0 DIKDAS NON PNS Siti Aminah - 0 DIKDAS NON PNS Minarsih - 0 DIKDAS NON PNS Nikmatur Rodliyana - .

SUKIMAN - 0 DIKDAS NON PNS Mohammad Arifin - 0 DIKDAS NON PNS Siti Masfufah - 0 DIKDAS NON PNS HARIANTO - 0 DIKDAS NON PNS Nur Kholifah - 0 DIKDAS NON PNS Moh.0 DIKDAS NON PNS Sukarni - 0 DIKDAS NON PNS Kasah Prayitna - 0 DIKDAS NON PNS Mohammad Fauzi - 0 DIKDAS NON PNS Santi Achwarini - 0 DIKDAS NON PNS Drs. Khusaini - 0 DIKDAS NON PNS Siti Zulaikah - 0 DIKDAS NON PNS Anie Zakiyah - 0 DIKDAS NON PNS Umi Kalsum - 0 DIKDAS NON PNS Ribut Heru Sugeng Santoso - 0 DIKDAS NON PNS Mindar - .

0 DIKDAS NON PNS Budianto - 0 DIKDAS PNS Sritiningsih - 0 DIKDAS NON PNS Mamik Iswanti - 0 DIKDAS NON PNS Mazro'atul Jannah - 0 DIKDAS NON PNS SAMPIATININGSIH - 0 DIKDAS NON PNS LIZA PUSPITA HARTANTI - 0 DIKDAS NON PNS Esther Yunike Kristantri - 0 DIKDAS NON PNS Sutji Rahayu - 0 DIKDAS NON PNS Suparwoto - 0 DIKDAS NON PNS Anik Luwaringtyas - 0 DIKDAS NON PNS Sugiono - 0 DIKDAS NON PNS Budi Setyorini - 0 DIKDAS NON PNS Emil Istiqomah - 0 DIKDAS NON PNS Yunian Eka Suryaning Chotijah - 0 DIKDAS NON PNS Aminatun Nasiroh - .

0 DIKDAS NON PNS Mohamad Yazit - 0 DIKDAS NON PNS Sutji Andajani - 0 DIKDAS NON PNS Nikmatul Izzah - 0 DIKDAS NON PNS Ubaidillah - 0 DIKDAS NON PNS Sri Handayani RJ - 0 DIKDAS NON PNS Zainul Abidin - 0 DIKDAS NON PNS Fillah Masnah - 0 DIKDAS NON PNS Elvita Nur Aini - 0 DIKDAS NON PNS Sulailah - 0 DIKDAS NON PNS Sukarmiati - 0 DIKDAS NON PNS Indah Purwatining - 0 DIKDAS NON PNS Shoffatien Junaidah - 0 DIKDAS NON PNS M. Ennif Irfan - 0 DIKDAS PNS Fachruddin - 0 DIKDAS PNS Dyah Menur Aminah - .

0 DIKDAS PNS Muhammad Irham - 0 DIKDAS NON PNS Nur Choiriyah - 0 DIKDAS NON PNS Titik Hariyati - 0 DIKDAS NON PNS MADUN - 0 DIKDAS PNS GHULIBATIRRUM - 0 DIKDAS NON PNS Taufiq - 0 DIKDAS PNS Kuldi Suyanto - 0 DIKDAS NON PNS Lelly Dwi Puspitorini - 0 DIKDAS NON PNS Aw. Burhan Abadi - 0 DIKDAS PNS Samsul Ma'arif - 0 DIKDAS PNS Lilis Pusporini - 0 DIKDAS PNS Indriana Prie Utami - 0 DIKDAS PNS Farhan Nurul Islam - 0 DIKDAS PNS Restuningsih - 0 DIKDAS PNS Kristin Winarsih - .

0 DIKDAS PNS WiIDIASTUTI - 0 DIKDAS PNS NANUK SUYEKTI - 0 DIKDAS PNS SUKARIYEM - 0 DIKDAS PNS SUWAHYUDI - 0 DIKDAS PNS MIFTACHUL CHOIRIYAH - 0 DIKDAS NON PNS Ni Ketut Murniati - 0 DIKDAS PNS Winarsih - 0 DIKDAS PNS Sitti Pulhehe - 0 DIKDAS PNS Wijayarso - 0 DIKDAS PNS Rismiyati Fatichah - 0 DIKDAS PNS MARLIYAH - 0 DIKDAS PNS Dwi Purwati - 0 DIKDAS PNS Tatit Mustikarini - 0 DIKDAS PNS Khoiroh - 0 DIKDAS PNS Muji Suwanto - .

0 DIKDAS PNS Siti Alimah - 0 DIKDAS PNS Makhshushotin - 0 DIKDAS PNS Prasetyo - 0 DIKDAS PNS M Ngali - 0 DIKDAS PNS SARIYATI - 0 DIKDAS PNS SRI ISNURIFAH - 0 DIKDAS PNS IRFANIYAH BIBI - 0 DIKDAS PNS DWI PRAPMININGRUM - 0 DIKDAS PNS SUDARMAJI - 0 DIKDAS PNS SAMINO - 0 DIKDAS PNS BAMBANG DJOKO SOEJONO - 0 DIKDAS PNS AGUS SUHARSONO - 0 DIKDAS PNS Nanik Daryati - 0 DIKDAS PNS Sugi Utomo - 0 DIKDAS PNS Tarwiyah - .

0 DIKDAS PNS Peniati - 0 DIKDAS PNS Firmani Yuliandari - 0 DIKDAS PNS Suwandi - 0 DIKDAS PNS Miftachul Zannah - 0 DIKDAS PNS ANDIK WIDODO - 0 DIKDAS PNS Wiwik Heri Setowati - 0 DIKDAS PNS Edy Wicahyo - 0 DIKDAS PNS Titik Andajani - 0 DIKDAS PNS Sudarsana - 0 DIKDAS PNS Wiwin Rahayu - 0 DIKDAS PNS Sri Bandiyah - 0 DIKDAS PNS Jhen Ester Gutamiah - 0 DIKDAS PNS Suhail - 0 DIKDAS PNS Ulifah Yoesri - 0 DIKDAS NON PNS Titik Wahyuti - .

0 DIKDAS PNS Aspiyah - 0 DIKDAS PNS Siti Arfati - 0 DIKDAS PNS Sukamta - 0 DIKDAS PNS YATIM MARDIYONO - 0 DIKDAS PNS Supriyatno - 0 DIKDAS PNS Siti Ulfah - 0 DIKDAS PNS Hadi Siswoyo - 0 DIKDAS PNS Edy Purnomo - 0 DIKDAS PNS Moh.kolil - 0 DIKDAS PNS Titik Winarni - 0 DIKDAS PNS Elly Marida - 0 DIKDAS PNS Juli Kawandari - 0 DIKDAS PNS SIGIT WINADI - 0 DIKDAS PNS Tjahjono Eko Prijadi - 0 DIKDAS PNS Sri Haryani - .

0 DIKDAS PNS Ainur Rokhmah - 0 DIKDAS PNS Hari Susanti - 0 DIKDAS PNS Agus Widodo - 0 DIKDAS PNS Meirawati Yusiladewi - 0 DIKDAS PNS Endah Indriharti - 0 DIKDAS PNS Suprapti - 0 DIKDAS PNS Enis Khifzhiyah - 0 DIKDAS PNS Sri Roidha Sari - 0 DIKDAS PNS Eko Tianik - 0 DIKDAS PNS Elly Rahayu Prihatin - 0 DIKDAS PNS Umar Santoso - 0 DIKDAS PNS AHMAH KHOIRUDDIN - 0 DIKDAS PNS Suprayitno - 0 DIKDAS PNS Nur Jamilah - 0 DIKDAS PNS Kusmiati - .

0 DIKDAS PNS Siti Anisah - 0 DIKDAS PNS Mochamad Nur Rokhim - 0 DIKDAS PNS Shobirin - 0 DIKDAS PNS Sugito - 0 DIKDAS PNS Hartini - 0 DIKDAS PNS Siti Rochana - 0 DIKDAS PNS Irawan Budi Santoso - 0 DIKDAS PNS Komsiyatun - 0 DIKDAS PNS Sunarti - 0 DIKDAS PNS Agoes Poernomo - 0 DIKDAS PNS Suhariyati - 0 DIKDAS PNS Sri Wahyuningsih - 0 DIKDAS PNS Martik - 0 DIKDAS PNS Ettik Wahyu S. - 0 DIKDAS PNS Poniman - .

0 DIKDAS PNS Sugito - 0 DIKDAS PNS Heri Sukamto - 0 DIKDAS PNS Wiendyati Agustien - 0 DIKDAS PNS Sawi - 0 DIKDAS PNS Ery Kustini - 0 DIKDAS PNS Sudijono - 0 DIKDAS PNS Srimudayani Dewi Astutik - 0 DIKDAS PNS Budi Utami - 0 DIKDAS PNS Luluk Machruza - 0 DIKDAS PNS Supriyadi - 0 DIKDAS PNS Umi Choiriyah - 0 DIKDAS PNS Eni Triwilujeng - 0 DIKDAS PNS Muhamad Khoiri - 0 DIKDAS PNS Siti Robitoh - 0 DIKDAS PNS Sumini - .

0 DIKDAS PNS Sumiran - 0 DIKDAS PNS Sifaul Khusnah - 0 DIKDAS PNS Praptiningdyah - 0 DIKDAS PNS Ainur Rofiq - 0 DIKDAS PNS Sugeng Hariyanto - 0 DIKDAS PNS Katimah - 0 DIKDAS PNS Samsul Hudah - 0 DIKDAS PNS Lilis Yuliatiningsih - 0 DIKDAS PNS Panca Setyaningsih - 0 DIKDAS PNS Subadiyono - 0 DIKDAS PNS Sugiantari - 0 DIKDAS PNS Indiyah - 0 DIKDAS PNS Pramoedito - 0 DIKDAS PNS ABDUL GOFUR - 0 DIKDAS PNS Uswatun Chasanah - .

0 DIKDAS PNS Wiwik Royani - 0 DIKDAS PNS Yusuf Ali Surachmad - 0 DIKDAS PNS Fernida Arifani - 0 DIKDAS PNS Dwi Susilo - 0 DIKDAS PNS Nanik - 0 DIKDAS PNS Edy Mulyono - 0 DIKDAS PNS Rudi Purwanto - 0 DIKDAS PNS Mujnah - 0 DIKDAS NON PNS Budiono - 0 DIKDAS PNS Sri Saraswati - 0 DIKDAS PNS Sriwijayanti - 0 DIKDAS PNS Sutarsih - 0 DIKDAS PNS Subachi - 0 DIKDAS PNS WIWIK WIJAYANTI - 0 DIKDAS PNS ABDULLAH BASUKI - .

0 DIKDAS PNS DJAMAL SAMURINE - 0 DIKDAS PNS SUYATI - 0 DIKDAS PNS SUSILOWATI - 0 DIKDAS PNS Benedictus Doedik Prasetyanto - 0 DIKDAS PNS Sultoni - 0 DIKDAS PNS Suprat - 0 DIKDAS PNS Sarmin - 0 DIKDAS PNS Aryono - 0 DIKDAS PNS Singat - 0 DIKDAS PNS Isna Kurniati - 0 DIKDAS PNS Mokhamad Makhrus - 0 DIKDAS PNS Sueb - 0 DIKDAS PNS Imam Muin - 0 DIKDAS PNS Endang Zulaehah - 0 DIKDAS PNS Munawar - .

im - 0 DIKDAS PNS sri amaliya - 0 DIKDAS PNS MIFTAKHUL ROHANA - 0 DIKDAS PNS Yahman Supraptiningtyas - 0 DIKDAS PNS Sigit Prijastono - 0 DIKDAS NON PNS Irawati - 0 DIKDAS PNS Sih Rahayu - 0 DIKDAS PNS Endang Luhwati - 0 DIKDAS PNS Sri Wantiyah - 0 DIKDAS PNS Sujatmiko - 0 DIKDAS PNS Uswatun Chasanah - 0 DIKDAS PNS Adbul Munir Shidiq - .0 DIKDAS PNS Taufik Faletehan - 0 DIKDAS PNS Rudy Yoso Adinugroho - 0 DIKDAS PNS Marikenono - 0 DIKDAS PNS Suna.

0 DIKDAS PNS Luluk Sri Handayani - 0 DIKDAS PNS Tri Winurjiatin - 0 DIKDAS PNS Ibnu Mahmudi - 0 DIKDAS PNS Toni Budiman - 0 DIKDAS PNS Nur Kasanah - 0 DIKDAS PNS Gustiyas Suci Istifari - 0 DIKDAS PNS Listyowati - 0 DIKDAS PNS Azikiyatin Mubarokah - 0 DIKDAS PNS Izzatie - 0 DIKDAS PNS Abdul Wahid - 0 DIKDAS PNS Tutik Dwi Harini - 0 DIKDAS PNS Kiswati - 0 DIKDAS PNS Imam Syafii - 0 DIKDAS PNS Mursidah - 0 DIKDAS PNS Purwadi - .

0 DIKDAS PNS Indah Sulistyorini - 0 DIKDAS PNS Mujianto - 0 DIKDAS PNS Miftahul Huda - 0 DIKDAS PNS Siti Aminah - 0 DIKDAS PNS Anong Widji Astuti - 0 DIKDAS PNS Sujono - 0 DIKDAS PNS Mukhlisoh - 0 DIKDAS PNS Sokip - 0 DIKDAS PNS Dharmaningsih Jakti - 0 DIKDAS PNS Nurkhayati - 0 DIKDAS PNS Pandi - 0 DIKDAS PNS Mijadi - 0 DIKDAS PNS Dwi Swasono - 0 DIKDAS PNS Mitaufiq Ar - 0 DIKDAS PNS Masrur - .

Rohmad - 0 DIKDAS PNS Maizahroh - 0 DIKDAS PNS Sujti Handayani - 0 DIKDAS PNS Misbahun Nasir - 0 DIKDAS PNS Irawati - 0 DIKDAS PNS Winarto - 0 DIKDAS PNS Siti - 0 DIKDAS PNS Agung Suprapti Setyo Pambudi - 0 DIKDAS PNS Yuti Iswati - 0 DIKDAS PNS Arfa`atut Tolifah - 0 DIKDAS PNS Khuzaidah - 0 DIKDAS PNS Innamah - 0 DIKDAS PNS Sri Rahayu - 0 DIKDAS PNS Sri Wulandari Kristiyani - 0 DIKDAS PNS Sugiarto - .0 DIKDAS PNS A.

0 DIKDAS PNS Mashudiono - 0 DIKDAS PNS Istiqomah - 0 DIKDAS PNS Suhartono - 0 DIKDAS PNS Esti Ilyah - 0 DIKDAS PNS Machfudz - 0 DIKDAS PNS Anik Widayati - 0 DIKDAS PNS Herminggar - 0 DIKDAS PNS Dwi Sunarso Ichsan - 0 DIKDAS PNS Abdul Rohman - 0 DIKDAS PNS AMINUROKHIM - 0 DIKDAS PNS BAMBANG SUPONO - 0 DIKDAS PNS YUWIDININGSIH - 0 DIKDAS PNS TOTOK SUNGKONO - 0 DIKDAS PNS LUKMAN HIDAYAT - 0 DIKDAS PNS SRI KUSJINARTI - .

0 DIKDAS PNS karyono - 0 DIKDAS PNS AHMAD ZUNAIDI - 0 DIKDAS PNS EDY SUPRIONO - 0 DIKDAS PNS ZAINUL MUTTAQIN - 0 DIKDAS PNS YUNI INDRAWATI - 0 DIKDAS PNS MOCH. SUDRAJAT - 0 DIKDAS PNS YONI TRI JOKO KURNIANTO - 0 DIKDAS PNS Endang Sri Setyawati - 0 DIKDAS PNS Katsirin - 0 DIKDAS PNS Cahyono Junaidi - 0 DIKDAS PNS Moh Burhanudin - 0 DIKDAS PNS Sri Yugiati - 0 DIKDAS PNS Suhartono - 0 DIKDAS PNS Asro - 0 DIKDAS NON PNS utami dewi aryanti - .

Harsusanti - 0 DIKDAS PNS Lisdanarti Yuniastuti - 0 DIKDAS PNS LITA DINI PUDI SETIJATI - 0 DIKDAS PNS Hj.JUMANIYAH - 0 DIKDAS PNS Suwarno - 0 DIKDAS PNS Sakip - 0 DIKDAS PNS Nanik Suci Rahayu - 0 DIKDAS PNS Sobirin - 0 DIKDAS PNS Eko Soeryono - 0 DIKDAS PNS Kasmadi - .0 DIKDAS PNS Muchlisinah - 0 DIKDAS PNS Bambang Setiawan - 0 DIKDAS PNS Lilik Widiyaningsih - 0 DIKDAS PNS Arni Yuliwindarti - 0 DIKDAS PNS yun inthobah - 0 DIKDAS PNS Rr.

Fatah Aziz - 0 DIKDAS PNS Romziyati - 0 DIKDAS PNS Sriyanti - 0 DIKDAS PNS Sujiatini - 0 DIKDAS PNS Endang Murtiningsih - 0 DIKDAS PNS Slamet Puji Supangkat - 0 DIKDAS PNS Abd. Hamid - 0 DIKDAS PNS PENDI - 0 DIKDAS PNS AMIR - 0 DIKDAS PNS Miftah Gulzaroch - 0 DIKDAS PNS ETIK ZAENAH IRIANINGSIH - 0 DIKDAS PNS DWI ARYADI - 0 DIKDAS PNS Didik Agus Purwanto - 0 DIKDAS PNS Mochamad Sinaini Tursani - .0 DIKDAS PNS Karyoto - 0 DIKDAS PNS Abd.

0 DIKDAS PNS Aris Wintarko - 0 DIKDAS NON PNS Erni - 0 DIKDAS PNS Rumianah - 0 DIKDAS PNS Agus Prasmono - 0 DIKDAS PNS Muhammad Agus Salim - 0 DIKDAS PNS Lydia Kriestina - 0 DIKDAS PNS Sunarsih - 0 DIKDAS PNS Titiek Trimurtiningsih - 0 DIKDAS PNS Mas'adah Anawati - 0 DIKDAS PNS Bambang Setyobudi - 0 DIKDAS PNS Mu'tamarotin - 0 DIKDAS PNS Iswanto - 0 DIKDAS PNS NUR FADLI - 0 DIKDAS PNS Sentot Siswowiyono - 0 DIKDAS PNS Marmiati - .

0 DIKDAS PNS Purwaningtyas Widjarnarni - 0 DIKDAS PNS farid cholidi - 0 DIKDAS PNS Sri Ernawati - 0 DIKDAS PNS Luluk Runtiyah - 0 DIKDAS PNS wiwiek indaryati - 0 DIKDAS PNS Edy Agus Sutrisno - 0 DIKDAS PNS Ratna Camilya - 0 DIKDAS PNS Mushoimah - 0 DIKDAS PNS Sri Hendarwanto - 0 DIKDAS PNS Andik Wistiyo - 0 DIKDAS PNS Reny Indrias Kuntari - 0 DIKDAS PNS Asri Nurwati - 0 DIKDAS PNS Ratna Kusumaning Dyah - 0 DIKDAS PNS Nanik Istianah - 0 DIKDAS PNS Achmad Zen Efendi - .

0 DIKDAS PNS Atik Nurchajati - 0 DIKDAS PNS Suhartini - 0 DIKDAS PNS Sutikno - 0 DIKDAS PNS Ni Made Sukiari - 0 DIKDAS PNS Endang Dwi Komariati - 0 DIKDAS PNS Eko Sumarsono - 0 DIKDAS PNS Khoirotin - 0 DIKDAS PNS Siti Asih Prihatin - 0 DIKDAS PNS Kojanah - 0 DIKDAS PNS Ipuk Purwandari - 0 DIKDAS PNS Wiwik Sukowati - 0 DIKDAS PNS Endang Sulistya Rini - 0 DIKDAS PNS Suhartatik - 0 DIKDAS PNS Suharti - 0 DIKDAS PNS Susiana - .

0 DIKDAS PNS Anis - 0 DIKDAS PNS Purnomo - 0 DIKDAS PNS Miftahul Jannah - 0 DIKDAS PNS Evita Setyo Anggraeni - 0 DIKDAS PNS MUHARTATIK - 0 DIKDAS PNS Luluk Harianah - 0 DIKDAS PNS Winoto - 0 DIKDAS PNS Umi Khususiyah - 0 DIKDAS PNS Budi Utomo - 0 DIKDAS PNS Nur Rachman Hadi - 0 DIKDAS PNS Nikmatillah - 0 DIKDAS PNS Siti Khodijah - 0 DIKDAS PNS Misranto - 0 DIKDAS PNS Kuncoro - 0 DIKDAS PNS Trisnoadi - .

0 DIKDAS PNS Sudarminingsih - 0 DIKDAS PNS Suciwati - 0 DIKDAS PNS Muhammad Imron Rosyidi - 0 DIKDAS PNS Purwanti - 0 DIKDAS PNS Wasito - 0 DIKDAS PNS Mokhamad Amrullah - 0 DIKDAS PNS Winarti - 0 DIKDAS PNS MUHLAS - 0 DIKDAS PNS Sihono - 0 DIKDAS PNS Titik Sudirahayu - 0 DIKDAS PNS Markun - 0 DIKDAS PNS Isrochah - 0 DIKDAS PNS M. Chosyiin - 0 DIKDAS PNS Susiani Rokhana - 0 DIKDAS PNS Sulai - .

Yahman - 0 DIKDAS PNS Kusnadi - 0 DIKDAS PNS Reksi Tri Hartatik - .0 DIKDAS PNS Edy Susanto - 0 DIKDAS PNS Siswanto - 0 DIKDAS PNS Luluk Sulistya Wartiningsih - 0 DIKDAS PNS Ubayaningsih - 0 DIKDAS PNS Sri Utami - 0 DIKDAS PNS Sri Wahyuni - 0 DIKDAS PNS Abdul Ghofar - 0 DIKDAS PNS Sri Widji Utami - 0 DIKDAS PNS Indaryati - 0 DIKDAS PNS Zulkarnain Ali - 0 DIKDAS PNS Atin Supriyono - 0 DIKDAS PNS Luluk Sukmawati - 0 DIKDAS PNS A.

0 DIKDAS PNS Suharno - 0 DIKDAS PNS Yudi Haryani - 0 DIKDAS PNS Suharsono - 0 DIKDAS PNS MACHRIFAH - 0 DIKDAS PNS Biah Suyanti - 0 DIKDAS PNS ROEDIHANI EKO W - 0 DIKDAS NON PNS Rusda Dwi Nugrahani - 0 DIKDAS NON PNS Pitri Nurkolipah - 0 DIKDAS NON PNS Eka Rahmadiana - 0 DIKDAS NON PNS Bandini Aji - 0 DIKDAS PNS Arifin Hidayat - 0 DIKDAS PNS Masrukin - 0 DIKDAS NON PNS Sri Mulyani - 0 DIKDAS NON PNS Hariyani - 0 DIKDAS NON PNS Ninik Wulandari - .

0 DIKDAS NON PNS Budi Purwati - 0 DIKDAS NON PNS Siti Masrikah - 0 DIKDAS NON PNS Uzlifah - 0 DIKDAS NON PNS Rodiyah - 0 DIKDAS PNS Endah Mulyani - 0 DIKDAS PNS Siti Aminun - 0 DIKDAS NON PNS Hariyadi - 0 DIKDAS NON PNS Ali Muchlison - 0 DIKDAS PNS DARIYAH - 0 DIKDAS NON PNS Dyan Mandreani W - 0 DIKDAS NON PNS Loveidta Kiswiadi - 0 DIKDAS NON PNS Yeni Agung Puji Lestari - 0 DIKDAS NON PNS Emi Ulifati - 0 DIKDAS NON PNS Sumarmi - 0 DIKDAS NON PNS Suroto - .

Choliq - 0 DIKDAS PNS Sunadji - 0 DIKDAS NON PNS Halayli Rahmawati - 0 DIKDAS NON PNS M.0 DIKDAS PNS M. Jauhari Said - 0 DIKDAS NON PNS Supiyati - 0 DIKDAS NON PNS Eny Madiyaningsih - 0 DIKDAS NON PNS Maftunin - 0 DIKDAS NON PNS Gigik Orbanianto - 0 DIKDAS PNS Hery Purnomo - 0 DIKDAS PNS Setyowati - 0 DIKDAS PNS Agus Dwi Widodo - 0 DIKDAS NON PNS Ellok Rini Widyaning - 0 DIKDAS NON PNS Zanwar eko Cahyono - 0 DIKDAS NON PNS Semiati - 0 DIKDAS NON PNS Mochamad Fuad - .

0 DIKDAS NON PNS Ilya Aini - 0 DIKDAS PNS Rudy Suparno - 0 DIKDAS PNS Poniyem - 0 DIKDAS NON PNS Titik Widiyati - 0 DIKDAS NON PNS Komsijatoen - 0 DIKDAS NON PNS Noor Hidayati - 0 DIKDAS NON PNS Rahmad Subagyo - 0 DIKDAS NON PNS Fadilatin - 0 DIKDAS NON PNS Sukeni - 0 DIKDAS NON PNS Sri Wilujeng - 0 DIKDAS NON PNS Dyah Sukmarati - 0 DIKDAS NON PNS Tita Su'udiyana - 0 DIKDAS NON PNS Iluk Hidayati - 0 DIKDAS NON PNS Titik Sundari - 0 DIKDAS NON PNS Ina Prahariati - .

Pd - 0 DIKDAS NON PNS QOWIYUS SIHRIYAH - 0 DIKDAS NON PNS KHOMSUL FU'AD - 0 DIKDAS PNS ZAENAL ABIDIN - 0 DIKDAS NON PNS Sri Maherwati - 0 DIKDAS PNS Sri Anggraita M - 0 DIKDAS PNS ARIF FATONI - 0 DIKDAS NON PNS MOCHAMAD SULIYONO - 0 DIKDAS PNS WULANDARI - 0 DIKDAS PNS HERY DWIKUSTANTI - .Pd - 0 DIKDAS NON PNS ABI SUJAK. S. S. S.0 DIKDAS NON PNS Nuke Indartanti - 0 DIKDAS NON PNS M.Pd - 0 DIKDAS NON PNS ALI IMRON. Miftakhul Farikhi - 0 DIKDAS NON PNS KHOIRUL ANAM.E - 0 DIKDAS NON PNS SITI MARIA ULFAH. S.

0 DIKDAS PNS Much. Nurhaji - 0 DIKDAS PNS Suyadi - 0 DIKDAS PNS Achmad Sisworo - 0 DIKDAS PNS Siti Dumaroh - 0 DIKDAS PNS Sri Handini - 0 DIKDAS PNS Suriyami - 0 DIKDAS PNS Urifah - 0 DIKDAS PNS Wahju Indrawati - 0 DIKDAS PNS Dwi Prasetya - 0 DIKDAS PNS Susri Wulyani - 0 DIKDAS PNS Kashudi - 0 DIKDAS PNS Diana Widayati - 0 DIKDAS PNS Nyani Sri Rejeki - 0 DIKDAS PNS Mohamad Shodiq - 0 DIKDAS PNS LUJENG NING KHOLIS - .

0 DIKDAS PNS Siti Nurhidayati Chotijah - 0 DIKDAS PNS Eddy Astoeti - 0 DIKDAS PNS Mustaqim - 0 DIKDAS PNS Siti Nurul Kustinah - 0 DIKDAS PNS Kusmiasih - 0 DIKDAS PNS Ridaryanti - 0 DIKDAS PNS WIDAYATI - 0 DIKDAS PNS ABD. KHOLID - 0 DIKDAS PNS Bambang Heriyanto - 0 DIKDAS NON PNS Moch Tolib - 0 DIKDAS PNS Subagyo - 0 DIKDAS PNS Sutrisno - 0 DIKDAS PNS Wari / Kiswari - 0 DIKDAS PNS Suprijono - 0 DIKDAS PNS Sujarwo - .

0 DIKDAS PNS Susminarti - 0 DIKDAS PNS Manan Hadi Purwanto - 0 DIKDAS PNS Hutomo - 0 DIKDAS PNS Abdul Pandi - 0 DIKDAS PNS Nawi - 0 DIKDAS PNS Siti Zulaikah - 0 DIKDAS PNS Nur Syahadati - 0 DIKDAS PNS Sugeng Santoso - 0 DIKDAS PNS Sri Suwarti Efrayim - 0 DIKDAS PNS Karno - 0 DIKDAS PNS Sugeng Pradipto - 0 DIKDAS PNS Pudya Sasana - 0 DIKDAS PNS Haryoko - 0 DIKDAS PNS Gembong Hardiyono - 0 DIKDAS PNS Lailatul Ainiyah - .

- 0 DIKDAS PNS Tri Wartini - 0 DIKDAS PNS AGUS SANTOSO - 0 DIKDAS PNS CHOIRIL ANAM - 0 DIKDAS PNS SUPI'I - 0 DIKDAS PNS Bambang Hermanto - 0 DIKDAS PNS Adi wiyoso - 0 DIKDAS PNS Sri Aris Werdiningsih - 0 DIKDAS PNS Rm.0 DIKDAS PNS Kusmardiyati - 0 DIKDAS PNS Sulistyowati Rahayoe - 0 DIKDAS PNS Stevanus Timur Herru S. Herlianto P - 0 DIKDAS PNS Mu'asomah - 0 DIKDAS PNS Bambang Kuswanto - 0 DIKDAS PNS Imam Junaedi - 0 DIKDAS PNS Purwo Setijono - .

0 DIKDAS PNS Eny Salimah - 0 DIKDAS PNS Siti Farida - 0 DIKDAS PNS Hariyono - 0 DIKDAS PNS Kismonowati - .

Tempat Tugas NIP JJM sesuai SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196410251988111002 0 SMP NEGERI 1 GUDO 196304051989032008 12 SMP NEGERI 1 GUDO 196509121984122003 16 SMP NEGERI 1 GUDO 196207031985011002 15 SMP NEGERI 1 GUDO 131784808 15 SD ISLAM AL FATTAH BUKAN PNS 0 SD IT ROUDLOTUL QURAN BUKAN PNS 0 SD ISLAM ROUSHON FIKR BUKAN PNS 0 SD KATOLIK WIJANA BUKAN PNS 0 SD KATOLIK WIJANA BUKAN PNS 0 SD KATOLIK WIJANA BUKAN PNS 0 .

SD NEGERI GENUKWATU 1 196302011983032006 0 SD NEGERI JATINAJAR I 196803311989041001 4 SD NEGERI KERAS I 196002011985041002 15 SD NEGERI TRAWASAN 196104031985041003 18 SD NEGERI PULOREJO 3 196507121987031011 0 SD NEGERI PULOREJO 3 195207241975122003 0 SD NEGERI PULOREJO 3 196310161983032005 0 SD NEGERI PULOREJO 3 196205021982012015 0 SD NEGERI REJOAGUNG I 196303061985042002 18 SD NEGERI NGORO I 196310101987031016 0 SD NEGERI SUMOBITO I 196406171988031014 0 SD NEGERI BADANG 1 196509061987032009 0 SD NEGERI BAKALANRAYUNG 01 196005211983031012 18 SD NEGERI PANDANWANGI II 196202071982012011 0 SD NEGERI KEDUNGREJO 197504052005012008 0 .

SD NEGERI BALONGSARI I 196111241985041001 0 SD NEGERI KEDUNGREJO 196303071985041001 0 SD NEGERI SUKOPINGGIR 197701092003122005 22 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 195308231974022003 0 SD NEGERI BANDUNG II 196011181982011006 0 SD NEGERI BANGSRI 196107181985042003 18 SD NEGERI JOMBANG 2 196112061983032010 0 SD NEGERI DENANYAR 3 197106012005011010 0 SD NEGERI PLOSOGENENG 3 196101211982011021 0 SD NEGERI BANJARDOWO 4 196304031983032008 0 SD NEGERI BARENG II 196404122000121002 0 SD NEGERI BAWANGAN II 196006201979072001 20 SD NEGERI BEDAHLAWAK II 196510102000122003 0 SD NEGERI BEDAHLAWAK II 198002222005012020 0 SD NEGERI BEDAHLAWAK II 195304121974032011 0 .

SD NEGERI BEDAHLAWAK II 196012231980122001 0 SD NEGERI BEDAHLAWAK I 196209151982012007 4 SD NEGERI BENDET 196110071982011007 0 SD NEGERI BENDET 195905061981122001 0 SD NEGERI BENDET 196406281985042001 0 SD NEGERI BENDET 195904051979072001 0 SD NEGERI GAMBIRAN 1 196004131982011006 6 SD NEGERI WULUH 02 196001101985041002 22 SD NEGERI BLIMBING 02 196508201987032009 18 SD NEGERI JATIPELEM I 196106281985042001 0 SD NEGERI KEDUNGTURI 196307231985041001 23 SD NEGERI GROGOL II 196305151985042001 20 SD NEGERI CANDIMULYO 3 197609122008012018 0 SD NEGERI CANDIMULYO 3 196208301983032009 0 SD NEGERI CANDIMULYO 3 196003051982012012 0 .

SD NEGERI CANDIMULYO 3 196303121990092001 0 SD NEGERI KEPANJEN 1 196607151987031009 6 SD NEGERI CANGKRING I 196202091986061001 18 SD NEGERI POJOKREJO 01 196104121979071001 4 SD NEGERI TANGGALREJO 196108181985041003 0 SD NEGERI CEWENG I 195407071975122007 0 SD NEGERI CEWENG I 195311231975122055 0 SD NEGERI DUKUHPUNDONG I 196208091985042001 6 SD NEGERI CEWENG I 196406201987031013 0 SD NEGERI CEWENG I 196208061983032021 0 SD NEGERI CUKIR I 196610261987031006 4 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 196101051983031016 8 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 196308061985042001 6 SD NEGERI DENANYAR 2 195804031981011005 0 SD NEGERI DARUREJO 3 196109291987031007 0 .

SD NEGERI DARUREJO 3 195608181977022003 0 SD NEGERI DARUREJO 3 195902011978031004 0 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG 196009021981121003 0 SD NEGERI DENANYAR 3 197209232000032004 0 SD NEGERI DENANYAR 3 196003231981122002 0 SD NEGERI DENANYAR 3 195909301981122011 0 SD NEGERI DENANYAR 3 196508201987031011 0 SD NEGERI DENANYAR 3 510130748 0 SD NEGERI DIWEK I 196705231987031002 18 SD NEGERI SIDOWAREK 1 198108062003122003 0 SD NEGERI JATIPELEM II 196108181980102001 0 SD NEGERI BETEK 2 131329637 10 SD NEGERI GALENGDOWO 1 195807221985041001 18 SD NEGERI WATUDAKON 01 195807311985042001 0 SD NEGERI GEBANGBUNDER 196302151985042002 17 .

SD NEGERI PLOSOKEREP 196405021985041001 0 SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02 196304221983032004 0 SD NEGERI REJOAGUNG 2 196702061987031006 0 SD NEGERI SEPANYUL 196310311983032002 18 SD NEGERI KEDUNGTURI 197708292005011009 23 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 197705231999121001 22 SD NEGERI PENGGARON 196704221987032005 0 SD NEGERI GROBOGAN 02 196710101988031006 0 SD NEGERI KESAMBEN 02 196107071982011011 0 SD NEGERI JABON 2 195207181974032001 0 SD NEGERI JANTIGANGGONG II 196503021990032011 0 SD NEGERI JAPANAN II 196108121982011024 18 SD NEGERI JARAK 1 196104121987031013 0 SMP SATU ATAP JARAK 196407131985041001 0 SD NEGERI WULUH 02 195508071977021003 10 .

SD NEGERI JATIBANJAR II 197202211997051001 0 SD NEGERI JATIGEDONG I 196602161986061001 22 SD NEGERI JATIREJO 196207141985042001 0 SD NEGERI BENDET 195911221979072006 0 SD NEGERI JOHOWINONG 1 196306221985041001 6 SD NEGERI JOHOWINONG 1 195510051977021002 0 SD NEGERI SENGON 2 196404161986061001 19 SD NEGERI JOMBATAN 02 196208251985042001 18 SD NEGERI JOMBATAN 03 196105271985042001 18 SD NEGERI PULO LOR 1 197109011994101001 24 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG 196011231983032009 0 SD NEGERI BANJARDOWO 2 196404051993081001 0 SD NEGERI JOMBOK 01 196107241985041001 18 SD NEGERI JOMBOK 02 195808301985041001 10 SD NEGERI JOMBOK 02 195903281978032005 0 .

SD NEGERI KABUH 2 195705201985041001 0 SD NEGERI KADEMANGAN 1 196212191985041001 3 SD NEGERI KADEMANGAN 2 196208091983031017 0 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 196101111981122002 0 SD NEGERI POJOKKLITIH 01 196803281988032001 18 SD NEGERI KARANGMOJO 01 195911031982012008 6 SD NEGERI KARANGMOJO 01 196310121986062001 0 SD NEGERI KARANGMOJO 01 196104151982022002 0 SD NEGERI KARANGMOJO 01 196006051980101002 0 SD NEGERI KARANGMOJO 01 196008181979071001 0 SD NEGERI KATEMAS 196003081982011005 0 SD NEGERI KAYANGAN I 196212111982012005 18 SD NEGERI KAYANGAN II 196204071985041002 0 SD NEGERI GADINGMANGU I 196908042005011008 10 SD NEGERI PUCANGSIMO 1 196701311987032002 22 .

SD NEGERI KEBONAGUNG 197012042000122002 18 SD NEGERI DUKUHPUNDONG I 195408101981012001 0 SD NEGERI KEDUNGBETIK 196407201985041001 4 SD NEGERI PACARPELUK I 195410141975121004 0 SD NEGERI KEDUNGDOWO 196112251983031012 18 SD NEGERI KEDUNGJATI 2 196401261985041004 17 SD NEGERI KEDUNGLOSARI II 196506011987032014 18 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 196402151985041001 18 SD NEGERI GEDANGAN 196105091985042001 6 SD NEGERI KEDUNGREJO 196511021987031008 0 SD NEGERI BUDUGSIDOREJO 196302101985041001 18 SD NEGERI PLANDI 1 195605121978032007 0 SD NEGERI SUMBERJO 196204121982011009 0 SD NEGERI PULOGEDANG I 196405101989042001 16 SD NEGERI KERTOREJO 2 196210251983031008 18 .

SD NEGERI KESAMBEN 02 196305221985041001 0 SD NEGERI KUDUBANJAR 01 196110101985041002 18 SD NEGERI KUDUBANJAR 02 196511051986061001 15 SD NEGERI MADIOPURO 196412311986061004 18 SD NEGERI MANCILAN 1 195305111974022004 0 SD NEGERI MANDURO I 195811081982011004 0 SD NEGERI MANDURO I 196703291998072001 0 SD NEGERI MANDURO I 195808081978031014 0 SD NEGERI MANDURO I 195406211975012001 0 SD NEGERI MANDURO I 195602161977022001 0 SD NEGERI MENTAOS 196711052001121003 16 SD NEGERI KEPUHREJO 02 196503201985042001 0 SD NEGERI MIAGAN 195708021978032005 0 SD NEGERI TEJO 2 196401301987032003 0 SD NEGERI MOJODUWUR I 196005041979072002 0 .

SD NEGERI MOJODUWUR I 197606262007012018 0 SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOKAMBANG II 196411271985041001 0 SD NEGERI MOJOKRAPAK III 196502241987031007 10 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 197103021999121001 0 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 196203061985042002 0 SD NEGERI SUMBERMULYO 1 196010061985042001 18 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 195803051978032006 0 SD NEGERI MOJOTENGAH 2 195207101975011003 0 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 196608052000121002 0 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 196709042000122004 0 SD NEGERI MOJOJEJER I 196707171987031006 6 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 196605171991122001 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 197005202007011020 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 196304061985041003 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 195403031975121008 0 .

SD NEGERI MOJOWANGI I 196803282001122002 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 195303281975012002 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 196108091981102002 0 SD NEGERI MOJOWARNO 195911131979071001 0 SD NEGERI MOJOWARNO 195409271975121003 0 SD NEGERI MOJOWARNO 196009291981121002 0 SD NEGERI DUKUHMOJO 1 196309271985042001 4 SD NEGERI BARENG IV 196207041983031009 6 SD NEGERI NGAMPUNGAN 01 195608191977032005 0 SD NEGERI NGOGRI I 195608081978091002 14 SD NEGERI NGOGRI I 196208021982012010 0 SD NEGERI MOJOKAMBANG 1 196307181983031001 0 SD NEGERI NGRIMBI I 196905082000122002 22 SD NEGERI NGUDIREJO I 196407171986062001 4 SD NEGERI PACARPELUK II 195804091982411003 0 .

SD NEGERI PAKEL 2 196607122000121004 18 SD NEGERI PANDANWANGI II 196304041983032010 0 SD NEGERI PANDANWANGI II 195512111982012003 0 SD NEGERI PANDANWANGI II 195906081979072002 0 SD NEGERI SUMBERJO 3 196005201985041002 16 SD NEGERI KALANGSEMANDING I 195908121979072004 0 SD NEGERI PERAK I 195707131977021002 0 SD NEGERI PERAK I 198106152005011006 22 SD NEGERI PERAK II 196109061985042002 21 SD NEGERI PESANGGRAHAN 197606032006041024 12 SD NEGERI KALIWUNGU 2 197111292006041005 18 SD NEGERI PLANDAAN 195701121980101002 17 SD NEGERI PLABUHAN III 196612201988031005 18 SD NEGERI DARUREJO 01 196106031985041001 2 SD NEGERI PLANDI 2 196708152003122005 0 .

SD NEGERI PLANDI 2 195804041981122002 0 SD NEGERI MLARAS 196301301983031006 0 SD NEGERI PLEMAHAN II 195403181975012002 0 SD NEGERI SAMBIREJO 131329595 0 SD NEGERI PLOSO 196706221988031006 4 SD NEGERI PLOSOGENENG 1 196704021988032018 6 SD NEGERI PLOSOGENENG 1 196510151990031017 0 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 196504282006041001 0 SD NEGERI PLOSOKEREP 196708151994032006 0 SD NEGERI PLOSOKEREP 196005031979071001 0 SD NEGERI PODOROTO 01 196709231987031004 0 SD NEGERI POJOKREJO 02 196105071982011009 18 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 196812051991041001 0 SD NEGERI PULOGEDANG II 196407261986061001 18 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 196312061986062001 0 .

SD NEGERI PULOREJO 3 197003121996052001 0 SD NEGERI BEDAHLAWAK II 196605091991111001 0 SD NEGERI PULOGEDANG I 196512121987031016 18 SD NEGERI PURISEMANDING II 197911122005011001 0 SD NEGERI PURISEMANDING II 196310111986062002 0 SD NEGERI JIPURAPAH 2 196805261988031003 8 SD NEGERI PURISEMANDING II 195912191979071001 0 SD NEGERI PURISEMANDING II 195509051974031005 0 SD NEGERI PURISEMANDING II 196205121986062001 0 SD NEGERI KAROBELAH 195812241985041001 2 SD NEGERI PULOGEDANG I 196706211988032008 18 SD NEGERI SUKOSARI 196401011985041002 12 SD NEGERI SAMBIREJO 3 197707082011012004 24 SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3 196603101989041001 4 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2 195209151975011001 0 .

SD NEGERI JOGOLOYO 196105121985041002 18 SD NEGERI SEMBUNG 195404251974031002 0 SD NEGERI SEMBUNG 195703061978091002 18 SD NEGERI MANCAR 1 196005111985041001 0 SD NEGERI PULO LOR 1 195504101977022002 0 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 197505112003122008 0 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG 196204031982011006 0 SD NEGERI SENTUL I 196212121982011006 18 SD NEGERI SENTUL II 196406181985042003 0 SD NEGERI MOJOWARNO 196703071985112001 0 SD NEGERI SIDOWAREK 2 195909091985042004 18 SD NEGERI SIDOWAREK 3 195509061974122010 0 SD NEGERI GAJAH 2 196605251988031011 0 SD NEGERI KAUMAN 1 196207141985041002 18 SD NEGERI SIDOWAREK 3 196303221983032007 0 .

SD NEGERI SUDIMORO I 195210251974012006 0 SD NEGERI SIDOWAREK 3 196409272000122001 0 SD NEGERI SUKOPINGGIR 195706121977021005 0 SD NEGERI JAPANAN III 196707042006041007 18 SD NEGERI SUMBERAGUNG I 196709261988031003 2 SD NEGERI SUMBERAGUNG II 196008251983031017 6 SD NEGERI SUMBERAJI I 195604141977021002 0 SD NEGERI SUMBERJO 02 196109211985041001 0 SD NEGERI SUMBERJO 1 195405071978071001 0 SD NEGERI MLARAS 196006091985042002 0 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 196207301982012005 0 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 196104051985042001 0 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 197107232001122002 0 SD NEGERI CANDIMULYO IV 197005221994031004 0 SD NEGERI TANGGALREJO 198304222006042017 0 .

SD NEGERI TANGGUNGAN 195808271978032010 0 SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT 196510041987032005 18 SD NEGERI TEBEL 02 196109291985041002 12 SDN TEJO 1 196312201985041003 0 SDN TEJO 1 196210051985042002 0 SDN TEJO 1 195804301978032003 0 SD NEGERI TEJO 2 196112201983031007 0 SD NEGERI TEJO 2 195710021977022002 0 SD NEGERI TEMUWULAN I 197204122003121009 18 SD NEGERI TENGARAN 1 195610041979072001 0 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 196109011980102001 17 SD NEGERI JOMBANG 2 196301251987031008 0 SD NEGERI KREMBANGAN 01 196012301985041002 6 SD NEGERI WATUDAKON 01 196203221987031010 0 SD NEGERI WATUDAKON 02 195607171975122003 0 .

SD NEGERI WONOSALAM 02 195707201977022002 0 SD NEGERI WONOSALAM 02 196507021985111001 0 SD NEGERI WONOSALAM 02 196108251982012008 0 SD NEGERI WONOSALAM 05 195407031982011004 0 SD NEGERI WONOSALAM 1 196809152001121001 0 SD NEGERI WULUH 01 196105041985041001 20 SD NEGERI BARENG II 195709141977022003 0 SD NEGERI BARENG II 132180063 0 SD NEGERI CUPAK 197010261993031001 0 SD NEGERI KEDUNGBOGO 196508061986061001 0 SD NEGERI KETAPANGKUNING 196904201999071002 22 SD NEGERI MANUNGGAL 196012101985041001 0 SD NEGERI MOJODANU I 197102251999111001 8 SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 0 SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 0 .

SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 0 SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 0 SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 0 SD PLUS DARUL ULUM RSDBI BUKAN PNS 3 SD NEGERI TONDOWULAN 02 196604271986062001 SDIT AL MISHBAH BUKAN PNS 0 SDIT AL MISHBAH BUKAN PNS 0 SDIT AL KAUTSAR NGORO BUKAN PNS 0 SDIT AT TAUFIQ BUKAN PNS 0 SLB KURNIA ASIH 131285265 0 SD NEGERI MAYANGAN 195707141977022004 0 SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I 196403011983032002 0 SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I 198006212011012002 24 SD NEGERI BARENG II 131189768 0 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 196409201983032001 0 18 .

SD NEGERI KEDUNGREJO 196106051979072001 0 SD NEGERI BARONGSAWAHAN 2 195309161977021001 0 SD NEGERI CEWENG I 195211241975012002 0 SD NEGERI MIAGAN 196109141983032013 0 SD NEGERI GENENGANJASEM I 195807131977022001 0 SD NEGERI MOJODUWUR I 196105051981122004 0 SD NEGERI DARUREJO 3 197009142000122002 4 SD NEGERI DARUREJO 3 196004051981121005 0 SD NEGERI JELAKOMBO I 195312301977022003 0 SD NEGERI BLIMBING 02 196004031982011011 0 SD NEGERI JOMBOK 1 195810171977072001 0 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 195901201977022001 0 SD NEGERI KAUMAN 3 195508051978071002 0 SD NEGERI KEBONDALEM 3 195404041979071001 0 SD NEGERI BARENG II 131445152 0 .

SD NEGERI KEDUNGJATI 2 196102161979072001 0 SD NEGERI KEDUNGLUMPANG 1 196211111991041001 0 SD NEGERI JOMBATAN 4 196209171982011004 0 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 195702021977021001 0 SD NEGERI PULOREJO 3 196111171981122010 0 SD NEGERI GAJAH I 195708201977022003 0 SD NEGERI BADANG 1 196004101983031023 0 SD NEGERI MOJOWARNO 196111251982012003 0 SD NEGERI MOJODUWUR I 196005241980101003 0 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 195903101979072001 0 SD NEGERI DUKUHMOJO 2 195607281977022001 0 SDN TEJO 1 196103011982011011 0 SD NEGERI MOJOWANGI I 196003191978042001 0 SD NEGERI GAMBIRAN 2 195802171978031003 0 SD NEGERI MUNUNGKEREP II 196109161985041001 21 .

SD NEGERI SAWIJI 198011072006042012 0 SD NEGERI KROMONG 196205281982011003 0 SD NEGERI KARANGAN I 195211271975121005 0 SD NEGERI PLANDAAN 196011151985041002 16 SD NEGERI PLANDI 2 195810201977022003 0 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG 195710011977022004 0 SD NEGERI KEDUNGDOWO 196005181980101001 0 SD NEGERI PERAK II 196004231981121002 0 SD NEGERI CEWENG I 195312081975122001 0 SD NEGERI BANJARDOWO 4 195906091979072001 0 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 195807151978032011 0 SD NEGERI REJOAGUNG 2 196006261982012012 0 SD NEGERI REJOAGUNG 2 196511151990031009 0 SD NEGERI REJOAGUNG 2 196109101980102001 0 SD NEGERI REJOAGUNG 2 196404051984041002 0 .

SD NEGERI TAMBAR 196107121981121002 0 SD NEGERI KERTOREJO 2 195507111982011002 18 SD NEGERI SIDOWAREK 3 196203201982012004 0 SD NEGERI SUKOSARI 196109021984041001 0 SD NEGERI DENANYAR 3 196103301980102001 0 SD NEGERI 3 SILIRAGUNG 131332025 SD NEGERI SUMBERMULYO 1 196306261983032008 0 SD NEGERI SUMBERMULYO 02 196203231983031020 0 SD NEGERI PLOSOGENENG 3 196312281985041001 0 SD NEGERI DUKUHMOJO 1 195507281981011001 3 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 195812171978032005 0 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 195805011980102002 0 SD NEGERI MOJOTENGAH I 196312251985041001 24 SD NEGERI PLOSOGENUK II 196109251982012011 0 SD NEGERI PLOSOKEREP 196101281982012005 8 24 .

SD NEGERI WONOSALAM 02 196001271979071001 0 SLB DARUL ULUM BUKAN PNS 0 SLB DARUL ULUM 196507111987031005 0 SLB DARUL ULUM BUKAN PNS 0 SLB KURNIA ASIH BUKAN PNS 0 SLB KURNIA ASIH 132054552 0 SLB KURNIA ASIH BUKAN PNS 0 SDLB Muhammadiyah Jombang 196312021987032012 0 SDLB Muhammadiyah Jombang 197008052008012014 0 SDLB Muhammadiyah Jombang 196312131986032011 0 SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN 196809082007011018 0 SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN 131691696 0 SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN 196907242008011006 0 SMP AL KARAMAH BANJARANYAR PETERONGAN BUKAN PNS 4 SMP NEGERI 2 KESAMBEN 195805151986031023 0 .

WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 4 SMP A.SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196501041989112001 8 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196809161999032003 20 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196411271987032007 20 SMP Patriot Peterongan BUKAN PNS 4 SMP Patriot Peterongan BUKAN PNS 0 SMP Patriot Peterongan BUKAN PNS 12 SMP Patriot Peterongan 131911679 4 SMP YPM 8 SUMOBITO BUKAN PNS 6 SMP KHOIRIYAH SUMOBITO BUKAN PNS 16 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 .

WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 4 SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A.SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG 195305121991032001 4 SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG BUKAN PNS 18 SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG BUKAN PNS 6 SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG BUKAN PNS 24 SMP AL HIKMAH BUKAN PNS 8 SMP AL HIKMAH BUKAN PNS 12 SMP AL HIKMAH 195712221986031012 0 SMP BAHRUL ULUM BUKAN PNS 6 SMP BAHRUL ULUM BUKAN PNS 3 SMP BAHRUL ULUM BUKAN PNS 12 . WAHID HASYIM TEBUIRENG BUKAN PNS 0 SMP A.

SMP IBNU SINA BUKAN PNS 20 SMP BALA KESELAMATAN BUKAN PNS 12 SMP BALA KESELAMATAN BUKAN PNS 12 SMP BALA KESELAMATAN BUKAN PNS 16 SMP BUDI UTOMO PERAK BUKAN PNS 0 SMP BUDI UTOMO PERAK BUKAN PNS 28 SMP BUDI UTOMO PERAK BUKAN PNS 12 SMP BUDI UTOMO PERAK BUKAN PNS 4 SMP BUDI UTOMO PERAK 196510072000122003 SMP BUDI UTOMO PERAK 131429180 0 SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN BUKAN PNS 0 SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG BUKAN PNS 4 SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG BUKAN PNS 0 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO BUKAN PNS 12 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO BUKAN PNS 12 12 .

SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO BUKAN PNS 8 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO BUKAN PNS 14 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO 196804021995042001 16 SD NEGERI KEPUHREJO 02 BUKAN PNS 12 SMP DARUL ULUM TAPEN 196008221986032007 0 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO BUKAN PNS 8 SMP NEGERI 2 NGIMBANG BUKAN PNS 10 SMP DHARMA BHAKTI KABUH BUKAN PNS 8 SMP DHARMA BHAKTI KABUH BUKAN PNS 0 SMP DHARMA BHAKTI KABUH BUKAN PNS 0 SMP DWI DHARMA BUKAN PNS 4 SMP DWI DHARMA BUKAN PNS 8 SMP DWI DHARMA BUKAN PNS 12 SMP DWI DHARMA BUKAN PNS 12 SMP DWI DHARMA BUKAN PNS 12 .

GHOFFAR BUKAN PNS 0 SMP ISLAM BRAWIJAYA BUKAN PNS 16 SMP ISLAM BRAWIJAYA BUKAN PNS 16 SMP DARUL ULUM 05 BUKAN PNS 10 SMP ISLAM BRAWIJAYA BUKAN PNS 6 SMP ISLAM MOJOPAHIT BUKAN PNS 0 SMP ISLAM MOJOPAHIT BUKAN PNS 0 SMP TAMAN DEWASA BUKAN PNS 0 SMP ISLAM MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH BUKAN PNS 0 SMP ISLAM NGORO BUKAN PNS 0 SMP ISLAM TERPADU MISYKAT AL ANWAR BUKAN PNS 0 SMP ISLAM TERPADU MISYKAT AL ANWAR BUKAN PNS 12 SMP KHOIRIYAH SUMOBITO BUKAN PNS 4 SMP KHOIRIYAH SUMOBITO BUKAN PNS 6 .SMP IBNU SINA BUKAN PNS 8 SMP ISLAM AL .

SMP KHOIRIYAH SUMOBITO BUKAN PNS 20 SMP KHOIRIYAH SUMOBITO 196411251989112001 6 SMP KOSGORO BUKAN PNS 4 SMP KOSGORO BUKAN PNS 12 SMP NEGERI NGUSIKAN BUKAN PNS 18 SMP PGRI KEMLAGI BUKAN PNS 12 SMP KRISTEN PETRA BUKAN PNS 0 SMP KRISTEN PETRA BUKAN PNS 0 SMP KRISTEN PETRA BUKAN PNS 8 SMP KRISTEN YBPK BUKAN PNS 0 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 16 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 0 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 20 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 0 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 11 .

SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 4 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 4 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 2 SMP NEGERI 1 JOGOROTO BUKAN PNS 8 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 BUKAN PNS 0 SMP AL KARAMAH BANJARANYAR PETERONGAN BUKAN PNS 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 196712311995011002 0 SMP MUHAMMADIYAH 1 196205011984032008 4 .

SMP MUHAMMADIYAH 1 196702111997031004 4 SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI MOJOAGUNG BUKAN PNS 16 SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI MOJOAGUNG BUKAN PNS 16 SMP MUHAMMADIYAH 3 SUMOBITO BUKAN PNS 4 SMP MUHAMMADIYAH 3 SUMOBITO 196303071990032002 8 SMP MUHAMMADIYAH 4 JOMBANG BUKAN PNS 18 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 131255452 4 SMP MUHAMMADIYAH 5 BARENG BUKAN PNS 4 SMP MUHAMMADIYAH 5 BARENG BUKAN PNS 0 SMP NEGERI 5 JOMBANG 196501101989031023 16 SMP NEGERI 1 BARENG 196908281998022002 23 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196105092007012002 0 SMP NEGERI 1 BARENG 196602281998021001 16 SMP NEGERI 1 BARENG 196101251989032003 16 SMP NEGERI 1 BARENG 197110291998032005 18 .

SMP NEGERI 1 DIWEK 196205051989032012 20 SMP NEGERI 1 DIWEK 196309021984122003 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196611121989032010 12 SMP NEGERI 1 DIWEK 196205091989031005 23 SMP NEGERI 1 DIWEK 195912251986032008 0 SMP NEGERI 1 GUDO BUKAN PNS 4 SMP NEGERI 1 GUDO 197305282007012009 22 SMP NEGERI 1 JOGOROTO 196205051986092003 24 SMP NEGERI 1 JOGOROTO 196704121999031003 15 SMP NEGERI 1 JOGOROTO 197411092007012003 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196206201997022006 24 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196505252008012005 16 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 197404192005012006 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 197408232008012005 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196711102000031011 4 .

SMP NEGERI 1 KESAMBEN 197401172007012016 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 197411202006042017 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196311151998021001 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 197206062006041021 4 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 197102062008012008 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 197004252006042009 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 197412172000122003 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 197801272003122006 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196801241993031004 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196303191988031006 26 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196812061997031008 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196108171988031015 0 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196507121987032010 16 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196410012008011002 16 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196102031984032008 20 .

SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196201181981112001 16 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196507231989012003 20 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196412012007011025 16 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196811301998022001 16 SD NEGERI SELOSARI 2 198310232011011008 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196702032006042007 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196902072005011005 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196110011984032007 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196708071998021003 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196410012000122002 20 SMP NEGERI 1 NGORO 197605082000122001 0 SMP NEGERI 1 NGORO 197201061997022001 0 SMP NEGERI 1 NGORO 196410101985121002 16 SMP NEGERI 1 NGORO 196504241989032015 20 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 .

SMP NEGERI 1 PERAK 195710101986032015 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196305021984032013 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196806161991011001 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196808301998022003 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196811051995011001 16 SMP NEGERI 1 PERAK 196611141989012001 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196309071987021005 0 SMP NEGERI 1 PERAK 197004131998031004 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196408031998021001 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196103011982022004 0 SMP NEGERI 1 PERAK 197407181999032005 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196907092005012006 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196811162001121001 16 SMP NEGERI 1 PERAK 195911141987031011 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196510081989032011 0 .

SMP NEGERI 1 PERAK 196604301989032004 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196411231995122002 0 SMP NEGERI 1 PERAK 197108121999031009 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196605251988032013 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196310191984032005 0 SMP NEGERI 1 PERAK 195606151989032001 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196807201998022003 0 SMP NEGERI 1 PERAK 197010122007012011 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196304211985122006 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196703221997032002 0 SMP NEGERI 1 PERAK 195612281987031006 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196808182006041016 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196207051984031015 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196312151984032009 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196406181984122006 0 .

SMP NEGERI 1 PERAK 196607101989032009 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196311131989011001 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196702281998031005 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196208071988031007 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196204051988032004 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196212031984122003 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 197009171998031009 0 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 196509281989032013 14 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196703012008012006 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196508141990031012 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 197512232003122006 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196306271997032002 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 131611980 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 510206959 0 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 196302211987031005 0 .

SMP NEGERI 1 PLANDAAN 131779619 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 510143832 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196308151995122002 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 131859931 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 197005231997022003 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 195704081986031016 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 197004081999032004 0 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 197004261999032002 8 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 197001182007012007 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 131764162 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196006061984o32006 6 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 131763208 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196906091998031011 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196606121989032019 0 SMP NEGERI 1 PLOSO 196706072008012006 12 .

SMP NEGERI 1 PLOSO 196703171995121004 22 SMP NEGERI 1 PLOSO 197004171998022008 20 SMP NEGERI 1 PLOSO 196406041990032014 12 SMP NEGERI 1 PLOSO 196504041981121003 22 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196908182000031004 2 SMP NEGERI 1 PLOSO 196307051987022003 22 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 197109071998011001 12 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 197407122008012015 16 SMP NEGERI 2 GUDO 196702161999032002 22 SMP NEGERI 4 JOMBANG 195807051979011003 4 SMP NEGERI 2 GUDO 197506232000032001 20 SMP NEGERI 2 GUDO 196606062001122001 16 SMP NEGERI 2 GUDO 196204011986031021 21 SMP NEGERI 2 PERAK 197104171999031005 0 SMP NEGERI 2 JOGOROTO 197110252008012011 20 .

SMP NEGERI 2 JOGOROTO 196704212008012009 16 SMP NEGERI 2 JOGOROTO 196604231994121005 8 SMP NEGERI 2 JOMBANG 197602022006042024 0 SMP NEGERI 2 KESAMBEN 197812142005011009 16 SMP NEGERI 2 MEGALUH 196601171988032006 12 SMP NEGERI 2 MEGALUH 197010131998031004 0 SMP NEGERI 2 MEGALUH 196104121986031026 0 SMP NEGERI 1 MEGALUH 196304021985122004 0 SMP NEGERI 2 KABUH BUKAN PNS 8 SMP NEGERI 2 MOJOWARNO 197612312005012022 16 SMP NEGERI 2 MOJOWARNO 196910061997022001 16 SMP NEGERI 2 MOJOWARNO 196901281993012001 16 SMP NEGERI 3 JOMBANG 196006241987031007 0 SMP NEGERI 2 PERAK 196805251997022003 20 SMP NEGERI 2 PERAK 195501031986031006 16 .

SMP NEGERI 2 PERAK 196012061985031009 12 SMP NEGERI 2 PERAK 196912312003122020 12 SMP NEGERI 2 PERAK 196302012008012002 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196403191987031007 0 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 196303252006041002 12 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 196404062007011018 16 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 195506041986031006 8 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 196104191989021001 16 SMP NEGERI 2 PLANDAAN 195906031981031010 0 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 197902262005022003 20 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 196409051987021004 0 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 196801121991031014 22 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 196706091998021003 12 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 131660254 18 SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG 197507122005011012 20 .

SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG 196607171985071001 12 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196104031986031014 0 SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG 196503161986031016 0 SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG 195808041989021001 12 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196903232005012007 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 197007282005012005 19 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196803112008012007 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196406292000121001 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG BUKAN PNS 4 SMP NEGERI 1 TEMBELANG 196404291988032007 14 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196808031994122004 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196307151984122009 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196004131987031006 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196906012007012018 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196602021989031016 4 .

SMP NEGERI 4 JOMBANG 196809262008012011 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196512311987022014 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 197012251999031007 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196506181991031007 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG 197510162008012007 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196608101988032022 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196603041990032006 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196412171985122002 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196306031985122003 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 195905141981111002 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 197104032007012011 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 197404112008012010 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196210051988031015 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196511061989032009 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196501211989031017 2 .

SMP NEGERI 4 JOMBANG 195806071986032008 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196206101989031015 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196505151988031022 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 197009192008012014 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196202061989032004 2 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196006021990031008 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG 195810221986032004 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196703211989011001 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196204191989032004 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196701302005012002 4 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196402121988031006 4 SMP NEGERI 5 JOMBANG 197004181998011002 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196209011985121001 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196009041987031006 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196301011990031019 0 .

SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197404202005011007 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196707071991032011 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196709061990012002 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197511022008011002 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196802051998032002 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196307151989111001 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196508061989032012 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196308201983012001 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196105161983032011 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197105301993012002 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196609162008012005 8 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196309051984122005 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196401061989032008 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196809232003122003 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196706252006041003 0 .

SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196504201987021004 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196909091995122003 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196707092008011006 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196810162006042007 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 195708151988031005 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196812021989012003 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197201292008012002 2 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196808052001121003 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196711231998031004 0 SMP NEGERI NGUSIKAN 196812181995121003 12 SMP NEGERI NGUSIKAN 196512041994121001 8 SMP NEGERI NGUSIKAN 196610022001122002 12 SMP NEGERI NGUSIKAN 197103252005011008 12 SMP NEGERI NGUSIKAN 197012032007011015 0 SMP DARUL ULUM TAPEN 196902151994122001 16 .

SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196506171995011002 0 SMP NEGERI NGUSIKAN 198004222003121006 12 SMP NEGERI 1 KUDU 196109142007011004 22 SMP NEGERI 1 KUDU 197005121997031009 10 SMP NEGERI 1 DIWEK 197006052006042008 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196011251985121002 24 SMP NEGERI 1 DIWEK 197012021994011001 0 SMP NEGERI 1 GUDO 196005251988032005 24 SMP NEGERI 1 GUDO 195811121986031021 0 SMP NEGERI 1 GUDO 196407201990031010 10 SMP NEGERI 1 GUDO 197006262005011013 0 SMP NEGERI 1 GUDO 196903042007012016 21 SMP NEGERI 1 GUDO 197002261998021003 20 SMP NEGERI 1 GUDO 196407121989031014 12 SMP NEGERI 2 BARENG BUKAN PNS 0 .

SMP NEGERI 1 JOMBANG 196709211990012001 16 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196808181998021003 16 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196805042008012021 0 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196607011998022002 16 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196406231990032006 20 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196301191987022001 0 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196606171989032006 16 SMP NEGERI 1 NGORO 197108112007012009 12 SMP NEGERI 1 PETERONGAN 131783111 0 SMP NEGERI 1 KABUH 195710211986031013 0 SMP NEGERI 1 KABUH 195805121986031020 0 SMP NEGERI 1 KABUH 196211241984122004 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196204161984031008 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196510291990011001 8 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196002031984031008 0 .

SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196307031986021008 2 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 195816061986031016 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196312191986022003 8 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196905032005012009 2 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196501131991032003 8 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196203201984032004 4 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196706051989031020 8 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196606141989011003 4 SMP NEGERI 1 KUDU 196309292006041004 24 SMP NEGERI 1 KUDU 196208071989011013 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196210021984031010 2 SMP NEGERI 1 KUDU 196305022007012008 20 SMP NEGERI 1 KUDU 196003291985031015 0 SMP NEGERI 2 MEGALUH 196502211989031004 20 SMP NEGERI 2 SUMOBITO 196510191995121001 14 .

SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196510011987021004 0 SMP NEGERI 1 SUMOBITO BUKAN PNS 6 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131859310 10 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131898937 8 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196811102005011011 20 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 197601262001122003 0 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196908201994032009 10 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131397907 0 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131394569 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 195810061981031008 2 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196910251998022004 0 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196307031991031008 16 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196106071984031008 0 SMP NEGERI 1 TEMBELANG 195912281981031015 0 SMP NEGERI 1 PLOSO 195910191981012001 0 .

SMP NEGERI 1 TEMBELANG 195906121986032010 0 SMP NEGERI 2 BARENG 197406062006041018 0 SMP NEGERI 2 BARENG 196406111989032006 20 SMP NEGERI 2 BARENG 196305102001122001 20 SMP NEGERI 2 BARENG 196510012006042004 12 SMP NEGERI 2 DIWEK 195808171968031035 18 SMP NEGERI 2 DIWEK 197903012005012011 20 SMP NEGERI 2 DIWEK 196003011989032001 18 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196405191989031008 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196510021988111001 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196410281989032003 0 SMP NEGERI 1 JOMBANG 196208261989112001 18 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196209241984122001 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196709091989032012 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196709252000121004 0 .

SMP NEGERI 2 JOMBANG 196911021999032002 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196606181998022001 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196411032008011004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196304031986012005 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196112121983012003 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196808312008011003 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195908071981012003 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196201011983012004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196006201983032013 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196806241997032002 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196509211990032010 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196210071987032007 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196803021990012001 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196607301989032009 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 131788314 0 .

SMP NEGERI 2 JOMBANG 197002091997022003 0 SMP NEGERI 1 PLOSO 196504191998021002 12 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196606222000032003 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 197002131991032008 0 SMP NEGERI 2 PETERONGAN 195512101979032006 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196702221988032012 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196404081989031010 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196012031987032008 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196504091990031009 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 197003091998031009 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195507171978032004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195804131984122002 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196901061994121003 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196311121984121003 0 SMP NEGERI 2 KESAMBEN 196408171998031003 24 .

SMP NEGERI 2 KESAMBEN 196311081985122001 12 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 196308201987022003 0 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 197003311997021004 20 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 198006012005012016 24 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 195409131986031003 12 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 197904272003121004 4 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131791489 8 SMP NEGERI 1 KUDU 196209271988031004 0 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131762690 22 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131805049 8 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131661612 8 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131697005 4 SMP NEGERI 2 MOJOWARNO 195906041987031007 0 SMP NEGERI 2 SUMOBITO 197010221994122002 20 SMP NEGERI 2 SUMOBITO 195907191986031008 0 .

SMP NEGERI 2 SUMOBITO 196406202007011012 24 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 196803162005011008 12 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 197111012006042014 4 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 196611182007012010 12 SMP NEGERI 1 PERAK 196210061984122004 0 SMP NEGERI 3 JOMBANG 195805291986032003 0 SMP NEGERI 3 JOMBANG 195410151986031006 0 SMP NEGERI 3 JOMBANG 195702181986032004 18 SMP NEGERI 3 JOMBANG 196205121984032012 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196508121989101002 12 SMP BUDI UTOMO PERAK 196508281999031001 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 196701081999032004 0 SMP NEGERI 2 MOJOWARNO 195812301985031018 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 131854350 SMP NEGERI 1 NGORO 196302161987032005 24 4 .

SMP NEGERI 5 JOMBANG 195906111988031004 0 SMP NEGERI 5 JOMBANG 195901141988032002 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 196308181996011001 4 SMP NEGERI 1 DIWEK 195812071987032001 0 SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG 196808042007012015 0 SMP NEGERI 6 JOMBANG 196012191990031004 12 SMP PANCASILA BUKAN PNS 12 SMP PANCASILA BUKAN PNS 4 SMP PANCASILA BUKAN PNS 18 SMP PANCASILA BUKAN PNS 0 SMP PANCASILA 196012051987031007 0 SMP PANCASILA 196503081986021003 2 SMP PANCASILA BUKAN PNS 4 SMP PANCASILA BUKAN PNS 0 SMP PANCASILA BUKAN PNS 0 .

SMP PGRI 1 MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 MOJOAGUNG BUKAN PNS 4 SMP PGRI 1 PETERONGAN BUKAN PNS 12 SMP PGRI 1 PETERONGAN 195304301984032001 0 SMP NEGERI 1 PLOSO 195907011986032007 0 SMP PGRI 2 NGORO BUKAN PNS 5 SMP PGRI 2 NGORO BUKAN PNS 14 SD NEGERI PUCANGRO 02 196412251991032007 24 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 SMP PGRI 1 PERAK BUKAN PNS 0 .

SMP PGRI 1 PERAK 195904041987031006 0 SMP PGRI 1 PERAK 195703071986031010 0 SMP PGRI JOGOROTO BUKAN PNS 4 SMP PGRI JOGOROTO BUKAN PNS 8 SMP TAMAN DEWASA BUKAN PNS 6 SMP PGRI PLOSO BUKAN PNS 10 SMP PGRI PLOSO BUKAN PNS 20 SMP PGRI PLOSO BUKAN PNS 10 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196606012008011007 0 SMP PGRI PLOSO 195612251986032006 12 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196512271993031005 0 SMP PGRI SUMOBITO BUKAN PNS 16 SMP PLUS AL MUSLIMUN BUKAN PNS 0 SMP SAWUNGGALING BUKAN PNS 12 SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS 10 .

SMP SAWUNGGALING BUKAN PNS 3 SMP SAWUNGGALING 131615351 2 SMP SAWUNGGALING 196205131984122005 2 SMP SAWUNGGALING BUKAN PNS 10 SMP SUNAN AMPEL JOMBANG BUKAN PNS 24 SMP SWADAYA KESAMBEN BUKAN PNS 0 SMP SWADAYA KESAMBEN BUKAN PNS 0 SMP SWADAYA KESAMBEN BUKAN PNS 0 SMP SWADAYA KESAMBEN BUKAN PNS 0 SMP SWADAYA KESAMBEN BUKAN PNS 0 SMP TAMAN DEWASA BUKAN PNS 12 SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 .

SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG BUKAN PNS 0 SMP WAHID HASYIM BUKAN PNS 4 SMP WAHID HASYIM BUKAN PNS 4 SMP WAHID HASYIM BUKAN PNS 4 SMP WAHID HASYIM BUKAN PNS 4 SMP YPM MOJOWARNO BUKAN PNS 6 SMP YPM MOJOWARNO BUKAN PNS 4 SMP YPM MOJOWARNO 196212141989031007 0 SMPK YBPK MOJOWARNO BUKAN PNS SD NEGERI DENANYAR 2 196506081991032006 0 SMPLB MUHAMMADIYAH 197608062008011014 0 SMPLB MUHAMMADIYAH BUKAN PNS 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196401261984122005 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196207131983032018 0 12 .

SMP NEGERI 1 JOMBANG 195912151982031016 24 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 195510261981031006 0 SMP NEGERI 1 MOJOWARNO 196111281986021004 20 SMP NEGERI 1 PERAK 196112151984032008 0 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131623097 18 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131397982 4 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131396870 12 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196703121989032011 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196202021983011005 0 SMP NEGERI 1 PLOSO 196307271985122005 8 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 131426128 0 SMP NEGERI 3 PETERONGAN 195709301977032003 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196204221985122001 4 SMP NEGERI 1 BARENG 196211141990031006 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196910062007012020 16 .

GHOFFAR BUKAN PNS 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196005071982021002 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196105121984031014 0 SMP NEGERI 2 JOGOROTO 196010151984031012 0 SMP NEGERI 1 PERAK 196004101982031016 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 196610172008011006 12 .SMP NEGERI 1 JOMBANG 196005301981032006 0 SMP NEGERI 1 JOMBANG 195606101981112001 18 SMP NEGERI 2 DIWEK 197009211999031006 0 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 195805221984032005 8 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 197209042007012011 16 SMP NEGERI 1 KESAMBEN 131254075 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 196003131983032006 0 SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG 195808281981111002 16 SMP NEGERI 1 PERAK 195705011979031008 0 SMP ISLAM AL .

SMP NEGERI 1 PLOSO 510179454 20 SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG 130802927 12 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131397930 20 SMP NEGERI 1 SUMOBITO 131391401 0 SMP NEGERI 2 BARENG 196704062007011019 20 SMP NEGERI 2 DIWEK 195910021982022005 24 SMP NEGERI 1 JOMBANG 195804161984032001 8 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196006181982031014 0 SMP NEGERI 2 DIWEK 195705211980032005 18 SMP NEGERI 1 PERAK 195706121979031011 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195907041985021004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195309171980031004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196002221984121001 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195909081983031004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 196005231982022004 0 .

SMP NEGERI 2 JOMBANG 195908071979032004 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195910091981032005 0 SMP NEGERI 2 JOMBANG 195311141977031004 8 SMP NEGERI 2 JOMBANG 130681366 0 SMP NEGERI 1 DIWEK 196308122008011004 0 SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG 195305051977031011 24 SMP NEGERI 2 PERAK 195902121981101003 6 SMP NEGERI 1 PLOSO 196210101983031028 0 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196012271983031014 4 SMP NEGERI 2 PLOSO 196811132007012009 0 SMP NEGERI 2 PLOSO 196412091998031005 10 SMP NEGERI 2 TEMBELANG 195904011987032003 0 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 196605082007011035 8 SMP NEGERI 4 JOMBANG 196102071982021002 4 SMP NEGERI 5 JOMBANG 195601201981031012 14 .

SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197009192007012015 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 196008161983032012 0 SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 195701041979031004 0 SMP NEGERI 1 PLANDAAN 510198472 0 .

Tugas Tambahan Kepala Sekolah Data Dapodik JJM Tugas Tambahan Masa Kerja Golongan 18 19 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 4A Pembina Kepala Sekolah 18 13 Tahun Kepala Sekolah 18 10 Tahun 0 4 Tahun III/a 0 13 Tahun 0 1 Tahun Kepala Sekolah 18 13 Tahun III/c .

Kepala Sekolah 0 19 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 29 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 2A Pengatur Muda 18 20 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 9 Tahun 2D Pengatur Tingkat I .

0 25 Tahun Kepala Sekolah 18 22 Tahun 0 9 Tahun Kepala Sekolah 18 31 Tahun 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 3A Penata Muda 4B Pembina Tingkat I 0 28 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 24 Tahun 4A Pembina 0 7 Tahun 0 23 Tahun 2D Pengatur Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 27 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 3A Penata Muda 0 28 Tahun 0 9 Tahun 0 9 Tahun 0 32 Tahun 3A Penata Muda 3A Penata Muda 4B Pembina Tingkat I .

0 26 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 26 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 29 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 3A Penata Muda 0 27 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 3D Penata Tingkat I .

Kepala Sekolah 0 22 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 2A Pengatur Muda 18 27 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 0 29 Tahun 0 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 10 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 3D Penata Tingkat I 0 27 Tahun 0 25 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun 0 20 Tahun 4A Pembina .

0 30 Tahun Kepala Sekolah 18 30 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun 0 10 Tahun 3C Penata 0 25 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 0 8 Tahun 0 23 Tahun 0 10 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 18 26 Tahun 4A Pembina 2B Pengatur Muda Tingkat I 3D Penata Tingkat I 3A Penata Muda 4B Pembina Tingkat I 0 19 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 3C Penata 18 19 Tahun 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 3D Penata Tingkat I .

Kepala Sekolah 18 19 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun Kepala Sekolah 18 23 Tahun 0 21 Tahun 0 9 Tahun Kepala Sekolah 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 3A Penata Muda 0 10 Tahun 3C Penata 0 23 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 18 25 Tahun 0 31 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 20 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 Kepala Sekolah 18 25 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4A Pembina .

0 14 Tahun 0 20 Tahun 0 19 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 18 27 Tahun 2A Pengatur Muda 2A Pengatur Muda 0 20 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 26 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 3C Penata 0 24 Tahun 4A Pembina 18 14 Tahun 3D Penata Tingkat I 0 25 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 0 29 Tahun .

0 22 Tahun 3A Penata Muda 0 25 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 28 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 24 Tahun 4A Pembina 0 28 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 0 27 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun 0 26 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 2C Pengatur 0 23 Tahun 4A Pembina .

0 10 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun 0 25 Tahun Kepala Sekolah 18 29 Tahun 3A Penata Muda 4B Pembina Tingkat I 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 27 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 20 Tahun 0 22 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 0 20 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 0 29 Tahun Kepala Sekolah 18 23 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 18 Tahun 3C Penata 0 27 Tahun 4A Pembina .

Kepala Sekolah 0 25 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 3C Penata 0 24 Tahun 4A Pembina 18 31 Tahun 0 23 Tahun Kepala Sekolah 0 10 Tahun 3C Penata 0 25 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4A Pembina 18 29 Tahun 0 9 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah 4B Pembina Tingkat I 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3A Penata Muda 18 4A Pembina 18 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 20 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina .

0 10 Tahun Kepala Sekolah 18 22 Tahun 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 9 Tahun 3C Penata 0 26 Tahun 0 25 Tahun 0 30 Tahun Kepala Sekolah 18 29 Tahun 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 25 Tahun 0 24 Tahun 3A Penata Muda 0 23 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 0 10 Tahun 0 19 Tahun 0 32 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 4A Pembina .

0 10 Tahun 0 29 Tahun Kepala Sekolah 0 25 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4B Pembina Tingkat I 18 29 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 0 19 Tahun 0 24 Tahun Kepala Sekolah 18 28 Tahun 0 28 Tahun 0 23 Tahun Kepala Sekolah 3A Penata Muda 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3D Penata Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 18 21 Tahun 0 11 Tahun 3A Penata Muda 0 18 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina .

Kepala Sekolah 0 10 Tahun 3A Penata Muda 0 27 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 18 27 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 30 Tahun 0 6 Tahun 0 25 Tahun 4A Pembina 0 9 Tahun 2C Pengatur 0 9 Tahun 2C Pengatur 0 26 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 0 27 Tahun 3D Penata Tingkat I 2D Pengatur Tingkat I .

0 26 Tahun Kepala Sekolah 18 21 Tahun 0 31 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 19 Tahun 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 20 Tahun 4A Pembina 0 18 Tahun 4A Pembina 0 17 Tahun 2C Pengatur 0 10 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 4A Pembina 18 24 Tahun 4A Pembina .

Kepala Sekolah 0 10 Tahun 4A Pembina 18 14 Tahun 4A Pembina 0 20 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 0 24 Tahun Kepala Sekolah 0 22 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 3C Penata 18 31 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 0 2 Tahun Kepala Sekolah 2D Pengatur Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3A Penata Muda 0 18 Tahun 4A Pembina 18 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

Kepala Sekolah 0 25 Tahun 4A Pembina 0 31 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina 18 19 Tahun 0 29 Tahun 0 10 Tahun Kepala Sekolah 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 2D Pengatur Tingkat I 0 26 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 25 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 29 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 18 21 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

Kepala Sekolah 18 32 Tahun 0 23 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 30 Tahun 4B Pembina Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 10 Tahun 2C Pengatur 0 18 Tahun 4A Pembina 0 27 Tahun 4A Pembina 18 30 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 25 Tahun 4A Pembina 18 25 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 0 29 Tahun 0 25 Tahun 0 10 Tahun 0 12 Tahun 0 10 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 3A Penata Muda 3D Penata Tingkat I 2D Pengatur Tingkat I .

Kepala Sekolah 18 28 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 23 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 3C Penata 0 22 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 0 28 Tahun 0 24 Tahun 0 30 Tahun 0 10 Tahun 0 34 Tahun 0 26 Tahun Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 20 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 2C Pengatur 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 3C Penata 0 23 Tahun 4A Pembina 18 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

0 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 25 Tahun 0 29 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 25 Tahun 4A Pembina 0 0 25 Tahun 0 29 Tahun 0 13 Tahun Kepala Sekolah 18 16 Tahun 3C Penata 4B Pembina Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 0 24 Tahun 3D Penata Tingkat I 0 10 Tahun 3C Penata 0 25 Tahun 0 9 Tahun 0 9 Tahun 0 9 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I .

0 9 Tahun 0 10 Tahun 0 6 Tahun 0 8 Tahun 0 24 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 0 10 Tahun 0 13 Tahun Kepala Sekolah 18 6 Tahun 0 19 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun Kepala Sekolah 18 21 Tahun 0 3 Tahun Kepala Sekolah 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3A Penata Muda 0 20 Tahun 4A Pembina 18 22 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

0 28 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun 0 29 Tahun 0 21 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun 0 22 Tahun 0 10 Tahun 0 26 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun Kepala Sekolah 18 21 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun Kepala Sekolah 18 25 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun Kepala Sekolah 18 18 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina .

Kepala Sekolah 18 24 Tahun 4B Pembina Tingkat I Kepala Sekolah 18 13 Tahun 4A Pembina Kepala Sekolah 18 23 Tahun 4B Pembina Tingkat I Kepala Sekolah 18 Kepala Sekolah 18 22 Tahun Kepala Sekolah 18 28 Tahun 0 20 Tahun 0 22 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun 0 28 Tahun Kepala Sekolah 18 30 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun Kepala Sekolah 18 25 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun 0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina .

Kepala Sekolah 18 20 Tahun 4A Pembina Kepala Sekolah 18 26 Tahun 4A Pembina Kepala Sekolah 18 28 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 0 30 Tahun 0 30 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun Kepala Sekolah 18 22 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun Kepala Sekolah 18 24 Tahun 0 27 Tahun 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 10 Tahun 0 25 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 4A Pembina .

Kepala Sekolah 18 24 Tahun 0 21 Tahun 0 23 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I Kepala Sekolah 18 20 Tahun Kepala Sekolah 18 22 Tahun 4A Pembina 0 17 Tahun 4A Pembina Kepala Sekolah 18 21 Tahun Kepala Sekolah 18 20 Tahun Kepala Sekolah 18 22 Tahun 0 23 Tahun Kepala Sekolah 18 27 Tahun 0 24 Tahun 0 18 Tahun Kepala Sekolah 18 26 Tahun 0 28 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I .

0 25 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 8 Tahun Kepala Sekolah 18 21 Tahun 4A Pembina 0 8 Tahun 0 8 Tahun 0 15 Tahun 4A Pembina 0 Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 24 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 11 Tahun 2C Pengatur 12 24 Tahun 4A Pembina 0 18 Tahun 2C Pengatur 18 23 Tahun 0 18 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I 0 3 Tahun III/a 0 21 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

Wakil Kepala Sekolah 12 20 Tahun 4A Pembina 0 14 Tahun 4A Pembina 0 24 Tahun 4A Pembina 0 18 Tahun 0 5 Tahun 0 12 Tahun Kepala Sekolah 18 17 Tahun 4A Pembina 0 6 Tahun 0 10 Tahun 0 10 Tahun 0 17 Tahun III/d 0 15 Tahun III/d 0 5 Tahun 0 11 Tahun III/c 0 15 Tahun III/d .

Kepala Sekolah 18 7 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 6 Tahun 0 12 Tahun 0 14 Tahun III/d 0 14 Tahun 0 17 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 20 Tahun 0 18 Tahun 0 6 Tahun 0 10 Tahun Kepala Sekolah 18 20 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 0 0 4A Pembina .

0 12 Tahun 0 10 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 6 Tahun 0 6 Tahun 0 0 14 Tahun 0 6 Tahun 0 Kepala Sekolah 0 12 Tahun 3D Penata Tingkat I 18 22 Tahun 4A Pembina 0 Wakil Kepala Sekolah 12 13 Tahun Kepala Sekolah 18 4 Tahun 0 7 Tahun 0 6 Tahun III/b .

0 10 Tahun

0 7 Tahun

0 16 Tahun

4A Pembina

0 6 Tahun

0 24 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 13 Tahun

0 16 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 25 Tahun

Kepala Perpustakaan
(Merangkap Guru)

12 17 Tahun

0 24 Tahun

0 6 Tahun

0 6 Tahun

0 20 Tahun

0 20 Tahun

0 10 Tahun

4A Pembina

0 6 Tahun

Kepala Sekolah

18 6 Tahun

0 21 Tahun
Kepala Lab (Merangkap
Guru)

12 16 Tahun

0 19 Tahun

0 17 Tahun

0 9 Tahun

0 2 Tahun

0 10 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 10 Tahun

0 17 Tahun

0 8 Tahun

0 10 Tahun

0 23 Tahun

0 22 Tahun

III/b

0 25 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 18 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 20 Tahun

0 6 Tahun

0 6 Tahun

0 6 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun
Kepala Perpustakaan
(Merangkap Guru)

12 18 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 13 Tahun

0 18 Tahun

0 25 Tahun

0 9 Tahun

0 10 Tahun

0 18 Tahun

III/b

0 9 Tahun

0 13 Tahun

0

0 10 Tahun
Kepala Perpustakaan
(Merangkap Guru)

12 10 Tahun

0

0 7 Tahun

0

0

0

0

Kepala Sekolah

18

0

0 16 Tahun

0 26 Tahun

3D Penata
Tingkat I
2B Pengatur
Muda
Tingkat I

Wakil Kepala Sekolah

12 16 Tahun

0 9 Tahun

0 9 Tahun

Kepala Sekolah

18 22 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 18 Tahun

3C Penata

0 8 Tahun

0 21 Tahun

4A Pembina

0 9 Tahun

0 10 Tahun

0 20 Tahun

0 10 Tahun

0 17 Tahun

0 18 Tahun

4B Pembina
Tingkat I
3C Penata
3B Penata
Muda
Tingkat I
3C Penata

0 21 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

0 23 Tahun

0 19 Tahun

4A Pembina
4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 20 Tahun

0 18 Tahun

0 14 Tahun

0 10 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I
3C Penata
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 10 Tahun

0 10 Tahun

3C Penata

0 10 Tahun

3A Penata
Muda

0 10 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I
3C Penata
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
3A Penata
Muda
3B Penata
Muda
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I

0 10 Tahun

3C Penata

0 19 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 13 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 24 Tahun

0 8 Tahun

0 26 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 23 Tahun

0 22 Tahun

0 12 Tahun

0 14 Tahun

Kepala Lab (Merangkap
Guru)

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 2 Tahun

3A Penata
Muda

0 16 Tahun

4A Pembina

12 12 Tahun

0 22 Tahun
Kepala Lab (Merangkap
Guru)

4A Pembina

12 14 Tahun

3A Penata
Muda
4B Pembina
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I

0 14 Tahun

4A Pembina

0 11 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0

3C Penata

0 24 Tahun

0 22 Tahun

0 15 Tahun

4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 21 Tahun

0 21 Tahun

0 17 Tahun

4A Pembina
4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 10 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

4A Pembina

0 13 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

4A Pembina

0 16 Tahun

3C Penata

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 19 Tahun

3D Penata
Tingkat I
3A Penata
Muda
4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 18 Tahun

0 16 Tahun

0 23 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 10 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0

Kepala Sekolah

18 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

Wakil Kepala Sekolah

0 19 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

12 14 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

0 10 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

12 20 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 8 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 14 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

2D Pengatur
Tingkat I

0 22 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

0 14 Tahun

2B Pengatur
Muda
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 20 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

4A Pembina

0 12 Tahun

4A Pembina

0 12 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0

0 20 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

4A Pembina

0 20 Tahun

0 10 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I

0 17 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

4A Pembina

0 20 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

3C Penata

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 16 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 27 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

0 22 Tahun

0 10 Tahun

0 12 Tahun

3D Penata
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I
3B Penata
Muda
Tingkat I

0 5 Tahun

0 16 Tahun

Kepala Lab (Merangkap
Guru)

3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 10 Tahun

3C Penata

12 10 Tahun

3C Penata

0 19 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 24 Tahun

4A Pembina

0 7 Tahun

0 8 Tahun

3C Penata

0 16 Tahun

4A Pembina

0 18 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 22 Tahun

4A Pembina

0 8 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 11 Tahun

2C Pengatur

0 22 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 18 Tahun

0 8 Tahun

0 26 Tahun

3C Penata
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 25 Tahun

4A Pembina

0 6 Tahun

0 21 Tahun

4A Pembina

0 18 Tahun

0 14 Tahun

0 21 Tahun

0 8 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 22 Tahun

Kepala Sekolah

4B Pembina
Tingkat I

18

0 18 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 18 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

3C Penata

0 8 Tahun

3C Penata

0 10 Tahun

3A Penata
Muda

0 12 Tahun

3C Penata

0 9 Tahun
Kepala Lab (Merangkap
Guru)

12

0 18 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

0 14 Tahun

0 19 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 20 Tahun

0 21 Tahun

0 10 Tahun

0 21 Tahun

0 10 Tahun

0 19 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 23 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

0 10 Tahun

0 10 Tahun

0 19 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

2C Pengatur

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat
I
3B
Penata
Muda
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

12 19 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 23 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

0 16 Tahun

0 19 Tahun

4B Pembina
Tingkat I
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

0 19 Tahun

3D Penata
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 18 Tahun

3C Penata

0 19 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

0 19 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

3C Penata

0 17 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

0 14 Tahun

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

0 10 Tahun

0 21 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

3C Penata

0 15 Tahun

0 23 Tahun

0 15 Tahun

0 16 Tahun

0 15 Tahun

0 21 Tahun

0 21 Tahun

0 15 Tahun

0 10 Tahun

4A Pembina
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat
I
3B
Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I

0 16 Tahun

0 16 Tahun

4A Pembina

0 16 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

3C Penata

0 8 Tahun

0 10 Tahun

0 18 Tahun

3C Penata
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

Kepala Sekolah

Kepala Lab (Merangkap
Guru)

18 16 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 8 Tahun

3C Penata

0 11 Tahun

3A Penata
Muda

12 14 Tahun

0 15 Tahun

0 23 Tahun

4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 16 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 17 Tahun

0 14 Tahun

0 14 Tahun

0 21 Tahun

0

3C Penata
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina
4A Pembina

0 19 Tahun

0 18 Tahun

0 17 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I

0 18 Tahun

0 20 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

0 23 Tahun

0 14 Tahun

Kepala Sekolah

18 21 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

Kepala Sekolah

0 15 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 16 Tahun

3C Penata

0 19 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 23 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

3C Penata

0 20 Tahun

4A Pembina

18 19 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

0 24 Tahun

3A Penata
Muda
4B Pembina
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

0 19 Tahun

0 17 Tahun

0 17 Tahun

0 10 Tahun

0 13 Tahun

0 23 Tahun

0 21 Tahun

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I
4A Pembina
4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

0 25 Tahun

0 20 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun
Kepala Lab (Merangkap
Guru)

12 10 Tahun

0 19 Tahun

0 15 Tahun

0 10 Tahun

0 20 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat
I
3B Penata
Muda
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I
3D Penata
Tingkat I
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 8 Tahun

3C Penata

0 22 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 17 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 17 Tahun

0 18 Tahun

0 20 Tahun

0 21 Tahun

0 24 Tahun

0 17 Tahun

0 25 Tahun

Kepala Sekolah

4A Pembina
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina
4A Pembina
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 23 Tahun

4A Pembina

0 25 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 22 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4A Pembina

0 20 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

18 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

3D Penata
Tingkat I

0 20 Tahun

4A Pembina

0 25 Tahun

Wakil Kepala Sekolah

0 22 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

12 14 Tahun

4A Pembina

0 27 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4A Pembina

0 16 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4A Pembina

0

Kepala Sekolah

0 21 Tahun

4A Pembina

0 23 Tahun

3C Penata

0 10 Tahun

4A Pembina

0 8 Tahun

3C Penata

0 21 Tahun

4A Pembina

0 10 Tahun

3C Penata

0 19 Tahun

4A Pembina

18 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 22 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 21 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I
4B Pembina
Tingkat I

0 16 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 14 Tahun

0 14 Tahun

0 12 Tahun

0 14 Tahun

0 23 Tahun

3B Penata
Muda
Tingkat I
3C Penata
3C Penata
3B Penata
Muda
Tingkat I
4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 24 Tahun

4A Pembina

0 20 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

0 20 Tahun

4A Pembina
2B Pengatur
Muda
Tingkat I

0 18 Tahun

0 14 Tahun

4A Pembina

0 26 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 22 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4A Pembina

0 24 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 18 Tahun

4A Pembina

0 13 Tahun

4A Pembina

0 21 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 14 Tahun

4A Pembina

0 19 Tahun

4A Pembina

0 15 Tahun

0 5 Tahun

III/a

0 19 Tahun

Kepala Sekolah

0 11 Tahun

III/c

0 23 Tahun

4B Pembina
Tingkat I

0 19 Tahun

4A Pembina

18 21 Tahun

0 23 Tahun

0 22 Tahun

Kepala Perpustakaan (Merangkap Guru) 12 28 Tahun 0 5 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 10 Tahun 0 10 Tahun Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 12 26 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 4A Pembina 12 19 Tahun 0 26 Tahun 0 20 Tahun 0 15 Tahun 0 8 Tahun 0 10 Tahun 0 10 Tahun 0 15 Tahun 0 10 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

Wakil Kepala Sekolah 12 21 Tahun 4B Pembina Tingkat I Wakil Kepala Sekolah 12 23 Tahun 4A Pembina 0 10 Tahun 0 26 Tahun 0 15 Tahun 0 15 Tahun 0 15 Tahun 0 17 Tahun 0 8 Tahun 0 21 Tahun 0 20 Tahun 0 10 Tahun Kepala Sekolah 18 0 0 10 Tahun 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I .

0 10 Tahun Kepala Sekolah 18 20 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 23 Tahun 3D Penata Tingkat I 0 20 Tahun 0 3 Tahun 0 11 Tahun 0 20 Tahun Kepala Sekolah 18 5 Tahun 0 10 Tahun 0 8 Tahun Kepala Perpustakaan (Merangkap Guru) 12 10 Tahun 0 0 0 0 10 Tahun III/a .

0 0 10 Tahun 0 0 0 0 0 11 Tahun 0 15 Tahun Kepala Sekolah 18 21 Tahun 0 17 Tahun 0 Wakil Kepala Sekolah 12 5 Tahun Kepala Sekolah 18 0 20 Tahun 0 25 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I .

0 22 Tahun 0 25 Tahun 4A Pembina 0 18 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 0 23 Tahun 0 23 Tahun 0 17 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 22 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 2A Pengatur Muda 0 23 Tahun 4A Pembina 0 30 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 4A Pembina 0 19 Tahun 0 14 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I .

0 22 Tahun 0 25 Tahun 0 12 Tahun 0 23 Tahun 0 16 Tahun 0 22 Tahun 0 25 Tahun Kepala Sekolah 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 3D Penata Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 23 Tahun 4A Pembina 18 24 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 8 Tahun Kepala Sekolah 0 21 Tahun 4A Pembina 0 22 Tahun 4A Pembina 18 22 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 4A Pembina 0 .

0 16 Tahun 0 26 Tahun 0 22 Tahun 0 19 Tahun 0 5 Tahun 0 21 Tahun 3C Penata 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 28 Tahun 0 25 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4A Pembina 0 26 Tahun 4B Pembina Tingkat I 0 21 Tahun 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 23 Tahun 4B Pembina Tingkat I .

0 25 Tahun 0 23 Tahun 0 27 Tahun Wakil Kepala Sekolah 12 27 Tahun 0 10 Tahun 0 27 Tahun 0 24 Tahun 0 21 Tahun 0 23 Tahun 0 18 Tahun 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 3B Penata Muda Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I 4B Pembina Tingkat I 2D Pengatur Tingkat I 0 10 Tahun 0 24 Tahun 0 16 Tahun 0 21 Tahun 0 28 Tahun 4A Pembina 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 4B Pembina Tingkat I .

0 13 Tahun 0 21 Tahun 3B Penata Muda Tingkat I 4A Pembina 0 25 Tahun 4A Pembina 0 21 Tahun 2D Pengatur Tingkat I .

174.Gaji Pokok No Rekening Nama Bank Cabang Bank Rp 3.100 364901013089533 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 3.000 002301014332532 BRI Simpedes .189.400 364901013103531 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 1.500.000 247835086 BNI SENAYAN Rp 2.174.300 002301009410531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .000 244641323 BNI SENAYAN Rp 1.200 247832369 BNI SENAYAN Rp 1.174.367.700 002301011515539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 2.700 364901013082531 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 3.269.500.500.000 686401007521532 BRI Simpedes UNIT CELEP SRAGEN Rp 1.500.700 364901013073532 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 3.675.

347.174.100 002301009158537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.467.100.800 002301008128539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.600 002301008761531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.677.900 002301011111539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 002301014961535 BRI Simpedes .600 002301009239537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301010859532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.467.467. .677.400 002301008307531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.600 002301008539536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.407.100 002301008260535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301010662537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301010998530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367.367.308.100 002301010492534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.600 002301008860539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.Rp 3.467.367.100 002301008293538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

500 041101002626530 BRI Simpedes 00411 -.509.900 002301014619536 BRI Simpedes .300 002301008301535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 120831824 BNI SENAYAN Rp 2.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.800 002301011082536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.677.391.614.467.Rp 3.365501014527531 BRI Simpedes UNIT PLOSO JOMBANG Rp 2.600 002301010732536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .200 002301014883533 BRI Simpedes .321.100 244641232 BNI SENAYAN Rp 2.571.900 002301011125538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.065.900 002301014616538 BRI Simpedes .500 1420012161567 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.600 002301008723533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.571.947. Rp 4.321.800 002301008202537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.039.321.308. Rp .900 002301010894532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.

200 002301008793538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.528.367.391.100 002301008147533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301011441536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.367.200 002301010259538 BRI Simpedes Jombang Rp 3.467.200 002301011632535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 244641389 BNI SENAYAN Rp 3.500 120814990 BNI SENAYAN .100 002301010005531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.174.100 002301008491534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.722.Rp 3.677.200 1420012160072 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.722.600 002301009171535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301008366535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.571.367.700 002301010171536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.100 002301010292536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.800 244641265 BNI SENAYAN Rp 3.722.174.571.571.

279.200 002301014784535 BRI Simpedes .300 002301010406533 BRI Simpedes Jombang Rp 2.100 002301008961539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301008548535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .400 002301008213538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .002301009207530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .300 002301010417534 BRI Simpedes Jombang Rp 3.833.822.367.367.571.100 002301011132535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301009157531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.002301008788533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.722.822.367.200 1420012161542 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 2.230.833.100 002301008809533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.200 002301008233538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.Rp 3.571.100 002301010822535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.041101002256539 BRI Simpedes 00411 -.

Rp

3,947,800 624901005040536

BRI Simpedes

BRI UNIT PLANDAAN

Rp

3,947,800 624901005046532

BRI Simpedes

BRI UNIT PLANDAAN

Rp

3,509,500 041101002558533

BRI Simpedes

00411 -- KC SURABAYA
KERTAJAYA

Rp

2,597,800 1420012160163

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

3,467,600 248345284

BNI

SENAYAN

Rp

3,467,600 248598927

BNI

SENAYAN

Rp

3,571,100 119598971

BNI

SENAYAN

Rp

1,877,300 002301011007536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,230,400 002301008408531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014952536

BRI Simpedes

.

Rp

3,509,500 002301010172532

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,174,700 002301010332530

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,287,200 002301008615536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,308,900 002301010003539

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,326,900 002301008387531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,308,900 365601011283530

BRI Simpedes

UNIT SUMOBITO
JOMBANG

Rp

3,614,300 364901013085539

BRI Simpedes

UNIT GUDO JOMBANG

Rp

3,367,100 002301008693534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301011263530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014348533

BRI Simpedes

.

Rp

2,597,800 002301014939538

BRI Simpedes

.

Rp

3,367,100 002301009241534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301009147536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 624601008068531

BRI Simpedes

U KESAMBEN -JOMBANG

Rp

3,947,800 002301011266538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,269,400 002301008636532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,509,500 002301010981533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301009030535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008384533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 624601008066539

BRI Simpedes

U KESAMBEN -JOMBANG

Rp

2,643,400 002301014653530

BRI Simpedes

.

Rp

3,269,400 002301008945533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,174,700 002301010659534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301010883531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,347,100 120840045

BNI

SENAYAN

Rp

2,417,200 002301010004535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,269,400 120809898

BNI

SENAYAN

Rp

3,614,300 002301008359538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,571,100 002301008250530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,597,800 1420012160213

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

3,677,800 120809876

BNI

SENAYAN

Rp

3,045,800 002301011037531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008377536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301009190539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301010729533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014841531

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 244641334

BNI

SENAYAN

Rp

3,269,400 002301010448535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,614,300 319801010829537

BRI Simpedes

03198 -- UNIT PABEAN

Rp

3,367,100 002301009209532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301009078533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008139530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 002301008988531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010540531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010667537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 625101005826535

BRI Simpedes

06251 -- UNIT TAPEN
JOMBANG

Rp

3,509,500 002301011497537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,174,700 002301011078537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301014334534

BRI Simpedes

.

Rp

3,367,100 002301008901539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014529537

BRI Simpedes

.

Rp

3,509,500 002301010316534

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,326,900 002301008629535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 365501014547531

BRI Simpedes

UNIT PLOSO JOMBANG

Rp

3,571,100 002301008084531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008789539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301014875530

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301009054539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008729539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,822,200 002301014737538

BRI Simpedes

.

Rp

3,308,900 365601011278535

BRI Simpedes

UNIT SUMOBITO
JOMBANG

Rp

3,833,300 041101004886534

BRI Simpedes

00411 -- KC SURABAYA
KERTAJAYA

Rp

3,509,500 041101002274537

BRI Simpedes

00411 -- KC SURABAYA
KERTAJAYA

Rp

3,009,500 002301008331530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,571,100 002301008185531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008567539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,822,200 002301009084534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,597,800 002301014499538

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301008212532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,947,800 002301009999535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,230,400 365001008146533

BRI Simpedes

UNIT KABUH JOMBANG

Rp

2,597,800 002301014393538

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301010881539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 365001008176538

BRI Simpedes

UNIT KABUH JOMBANG

Rp

3,833,300 365001008167539

BRI Simpedes

UNIT KABUH JOMBANG

Rp

2,321,900 002301014769535

BRI Simpedes

.

Rp

- 002301009203536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301010236530

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,367,100 244641378

BNI

SENAYAN

Rp

3,571,100 002301010512538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,492,400 002301014996530

BRI Simpedes

.

Rp

3,367,100 002301008306535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301009004534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,597,800 1420012160189

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

- 120822923

BNI

SENAYAN

Rp

3,326,900 120816759

BNI

SENAYAN

Rp

3,833,300 248625997

BNI

SENAYAN

Rp

3,833,300 624101008979538

BRI Simpedes

UNIT BARENG JOMBANG

Rp

- 119580340

BNI

SENAYAN

Rp

2,938,000 119592232

BNI

SENAYAN

Rp

3,367,100 119596677

BNI

SENAYAN

Rp

2,822,200 282089566

BNI

Senayan

Rp

2,492,400 002301014480539

BRI Simpedes

.

Rp

3,174,700 002301010731530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,900,600 002301008659530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014834534

BRI Simpedes

.

Rp

3,833,300 002301010726535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301011262534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301011143536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 002301010680535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301010768537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,045,800 002301010359532

BRI Simpedes

Jombang

Rp

2,887,300 624101008973532

BRI Simpedes

UNIT BARENG JOMBANG

Rp

3,833,300 624101008987531

BRI Simpedes

UNIT BARENG JOMBANG

Rp

3,833,300 624701005631533

BRI Simpedes

BRI UNIT MEGALUH

Rp

3,367,100 002301010916538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301010969531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,391,200 002301014615532

BRI Simpedes

.

Rp

3,174,700 002301011265532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 624701005634531

BRI Simpedes

BRI UNIT MEGALUH

Rp

2,391,200 002301014431530

BRI Simpedes

.

Rp

3,571,100 002301008779534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301011372533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301011421536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301009026536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 365401014109533

BRI Simpedes

UNIT PERAK JOMBANG

Rp

- 002301010866539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301014389539

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301008512534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,015,100 002301014486535

BRI Simpedes

.

Rp

2,015,100 002301014675532

BRI Simpedes

.

Rp

3,614,300 624901005045536

BRI Simpedes

BRI UNIT PLANDAAN

Rp

3,367,100 002301008394538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,326,900 002301009101530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,100,400 1420012159975

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

3,467,600 319801010874532

BRI Simpedes

03198 -- UNIT PABEAN

Rp

3,407,700 365601011267534

BRI Simpedes

UNIT SUMOBITO
JOMBANG

Rp

3,947,800 365601011258535

BRI Simpedes

UNIT SUMOBITO
JOMBANG

Rp

3,308,900 002301011346532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301009226534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 120831449

BNI

SENAYAN

Rp

3,367,100 119589434

BNI

SENAYAN

Rp

2,015,100 1420012161534

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

2,822,200 002301014440539

BRI Simpedes

.

Rp

3,571,100 365601011257539

BRI Simpedes

UNIT SUMOBITO
JOMBANG

Rp

3,367,100 002301008430538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 002301008272532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,822,200 002301014655532

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301008644535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 120842882

BNI

SENAYAN

Rp

2,822,200 002301014824539

BRI Simpedes

.

Rp

2,993,200 002301014465539

BRI Simpedes

.

Rp

3,367,100 002301008971534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,100,400 002301014740531

BRI Simpedes

.

Rp

3,614,300 002301008680531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301008468531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,287,200 624901005051537

BRI Simpedes

BRI UNIT PLANDAAN

Rp

3,787,600 624901005071537

BRI Simpedes

UNIT PLANDAAN
JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008249539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301009125534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301009017537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301008752532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,125,700 737201001566536

BRI Simpedes

UNIT WONOSALAM - JBG

Rp

3,269,400 120829338

BNI

SENAYAN

Rp

3,833,300 041101002647536

BRI Simpedes

00411 -- KC SURABAYA
KERTAJAYA

Rp

3,467,600 002301008864533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,787,600 365401014095530

BRI Simpedes

UNIT PERAK JOMBANG

Rp

3,571,100 365401014038538

BRI Simpedes

UNIT PERAK JOMBANG

Rp

3,308,900 320301023749531

BRI Simpedes

UNIT PETERONGAN
JOMBANG

Rp

3,833,300 319801010817530

BRI Simpedes

03198 -- UNIT PABEAN

Rp

2,100,400 1420012160148

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

3,367,100 002301011447532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301008716536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008495538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,174,700 365201013834535

BRI Simpedes

UNIT MOJOWARNO
JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008738538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,677,800 002301010518534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301008120531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008883537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301011238535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

4,065,600 002301010753532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,973,500 002301008481539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,947,800 002301010517538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,015,100 002301014573536

BRI Simpedes

.

Rp

3,174,700 002301008264539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,571,100 002301008952530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,947,800 002301010612532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301008508535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301011410535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301008904537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 244641403

BNI

SENAYAN

Rp

3,467,600 120838569

BNI

SENAYAN

Rp

2,391,200 1420012160205

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

2,788,500 120842123

BNI

SENAYAN

Rp

2,100,400 282089634

BNI

Senayan

Rp

3,833,300 002301010546537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,367,100 002301008676532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,597,800 002301014789535

BRI Simpedes

.

Rp

3,571,100 120823450

BNI

SENAYAN

Rp

3,722,200 119607079

BNI

SENAYAN

Rp

3,722,200 002301010089535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,528,500 119595335

BNI

SENAYAN

Rp

3,833,300 002301010400537

BRI Simpedes

Jombang

Rp

2,015,100 002301014557530

BRI Simpedes

.

Rp

3,722,200 320301023719536

BRI Simpedes

UNIT PETERONGAN
JOMBANG

Rp

3,614,300 248304531

BNI

SENAYAN

Rp

3,614,300 119583363

BNI

SENAYAN

Rp

3,009,500 041101004895533

BRI Simpedes

00411 -- KC SURABAYA
KERTAJAYA

Rp

3,367,100 002301008521533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 624601008101533

BRI Simpedes

UNIT KESAMBEN
JOMBANG

Rp

3,833,300 737201001565530

BRI Simpedes

UNIT WONOSALAM - JBG

Rp

- 002301008553530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301008162533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 002301011251533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301014613530

BRI Simpedes

.

Rp

3,191,900 002301008626537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 624101008934538

BRI Simpedes

UNIT BARENG

Rp

2,566,800 624101008974538

BRI Simpedes

UNIT BARENG JOMBANG

Rp

3,082,600 002301014963537

BRI Simpedes

.

Rp

3,326,900 002301008816530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,597,800 002301014415534

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301009069534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,492,400 002301014342537

BRI Simpedes

.

Rp

1,500,000 119596780

BNI

SENAYAN

Rp

1,500,000 248061675

BNI

SENAYAN

Rp

1,500,000 248047946

BNI

SENAYAN

Rp

1,500,000 1420012160015

MANDIRI

14231 KCP Jombang

Rp

1,500,000 244641367

BNI

SENAYAN

Rp

1,500,000 120814560

BNI

SENAYAN

Rp

3,467,600 002301009118537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

1,500,000 002301009414535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

1,500,000 002301014321531

BRI Simpedes

.

Rp

1,500,000 002301009402538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

1,500,000 002301009079539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,308,900 002301011534533

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301011284536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301011382538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,125,700 624401008020535

BRI Simpedes

UNIT JOGOROTOJOMBAN

Rp

3,269,400 002301011212539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301011282534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301011247534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010230534

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,833,300 002301011044538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301010218532

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,722,200 002301011257539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,509,500 002301011333539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,492,400 002301014439538

BRI Simpedes

.

Rp

3,722,200 002301011229536

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301011625538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301010424531

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,722,200 002301011537531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010202531

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,614,300 365201013843534

BRI Simpedes

UNIT MOJOWARNO
JOMBANG

Rp

3,467,600 002301010607537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301011292539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301010630530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

2,906,500 365201013836537

BRI Simpedes

UNIT MOJOWARNO
JOMBANG

Rp

3,509,500 002301010781535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301010645535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,509,500 002301011533537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301011081530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,407,700 002301010092538

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,509,500 002301011535539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301010678538

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301011583532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010165535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,367,100 002301010123533

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,614,300 002301010983535

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010064535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,467,600 002301008786531

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,269,400 002301011290537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,571,100 002301010227531

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,677,800 002301010629539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,045,800 002301011205532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,833,300 002301011631539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,509,500 002301011521530

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301010221535

BRI Simpedes

Jombang

Rp

3,509,500 002301011343534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301010915532

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,614,300 002301010647537

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,722,200 002301011616539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

- 002301014981535

BRI Simpedes

.

Rp

3,467,600 002301008138534

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

Rp

3,467,600 042801006307537

BRI Simpedes

00428 -- KC CINERE

Rp

3,571,100 002301008123539

BRI Simpedes

KANCA JOMBANG

700 002301011036535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.509.300 002301010764533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.407.407.174.407.Rp 3.700 002301010352530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.300 002301010360533 BRI Simpedes Jombang Rp 3.300 002301008568535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .700 002301010598534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.200 002301011492537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.082.600 002301010697532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.722.700 002301011510539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.833.367.174.700 002301010918530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.614.614.509.500 002301011619537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.500 002301010198538 BRI Simpedes Jombang Rp 3.407.700 002301010926533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301011176539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301010402539 BRI Simpedes Jombang Rp 3.407.

Rp 3.500.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.614.600 002301008119530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.700 002301009523538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.000 002301009612531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.015.200 002301011545534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.700 002301011570539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .407.100 119613902 BNI SENAYAN Rp 3.300 002301010399532 BRI Simpedes Jombang Rp 1.400 002301011511535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.100 320301023711538 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 2.407.700 041101002637531 BRI Simpedes 00411 -.266.500.269.800 002301008695536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.000 002301008592534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301008943531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.125.269.993.400 041101002563538 BRI Simpedes 00411 -.500.803.367.000 002301008192538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

871.500.500.500.200 002301011491531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 365201013840536 BRI Simpedes UNIT MOJOWARNO JOMBANG Rp 1.Rp 2.500.269.600 002301011604532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301014344539 BRI Simpedes .800 002301009695539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.200 002301011099533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.993.871.000 002301009400536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500 002301009592537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 002301009353535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301009600534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 2.597.500.822.500. Rp 1.000 002301014527535 BRI Simpedes .957.082.000 002301009558533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.800 002301009624538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .800 002301009652531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009466532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

500.400 365601011263530 BRI Simpedes UNIT SUMOBITO JOMBANG Rp 1.000 247799307 BNI SENAYAN Rp 1.500.000 002301009706534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.871.500.000 002301009623532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.800 002301009614533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 200901000648537 BRI Simpedes 02009 -.Rp 1.500.269.500.000 282090026 BNI Senayan Rp 1.600 002301011601534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301014719530 BRI Simpedes .000 002301009712535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009617531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301008649535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009672531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500.500.500.500.000 248175424 BNI SENAYAN .KCP RAWA BAMBU JKT Rp 1.000 248007390 BNI SENAYAN Rp 1.082.500.

000 247885572 BNI SENAYAN Rp 1.500.500.000 119636204 BNI SENAYAN Rp 1.500.000 002301009397539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500.000 002301009441532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 119629242 BNI SENAYAN Rp 1.500.900 002301009395537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .000 282089918 BNI Senayan Rp 1.000 002301008931534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.000 247886778 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301009374531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 002301009413539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.100 002301011501530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.Rp 1.349.500.700 002301011495535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367.000 002301008979532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.707.000 248178673 BNI SENAYAN Rp 1.500.500.

600 002301008127533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301009478539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500. .082.000 002301009634533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301014539532 BRI Simpedes .500.UNIT KEBAYORAN LAMARADIO DALAM Rp 3.000 002301008164535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.500.500.000 002301008850534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.467.500.000 002301009365532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.Rp 1.000 002301008427535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 1.000 002301009406532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009445536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009481532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.500.500.000 092501008262537 BRI Simpedes 00925 -.000 002301014812532 BRI Simpedes .000 002301009588538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.600 002301009192531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.

500.000 248058062 BNI SENAYAN Rp 2.000 002301009448534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301008197538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.500.500.000 002301009429530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .000 247885991 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301008136532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 248031719 BNI SENAYAN Rp 1.500.Rp 1.500.000 247800201 BNI SENAYAN Rp 1.500.000 002301009457533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.349.000 282090037 BNI Senayan Rp 1.500.500.000 002301009537537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009479535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 247805346 BNI SENAYAN Rp 1.500.500.000 247926235 BNI SENAYAN Rp 1.500.900 002301009549534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.

000 002301008822531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 1420012160296 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 2.500.500.000 002301009180534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.803.213.600 248059893 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301009368530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009553533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301008097534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301009490531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 1420012161617 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 1.000 002301009428534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.500.000 002301008432530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.500.000 002301009487538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .000 002301009480536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.000 365601011219531 BRI Simpedes UNIT SUMOBITO JMBANG Rp 1.Rp 1.000 002301009434535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

500.000 247929101 BNI SENAYAN Rp 1.500.500.400 244641617 BNI SENAYAN .500.500 120853305 BNI SENAYAN Rp 2.000 247828206 BNI SENAYAN Rp 1.500.000 002301009492533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 247973988 BNI SENAYAN Rp 1.500.446.000 1420012161351 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 1.000 248046385 BNI SENAYAN Rp 1.957.500.000 1420012160395 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 1.500.500.500.500.000 247977495 BNI SENAYAN Rp 2.000 248046817 BNI SENAYAN Rp 1.000 247996247 BNI SENAYAN Rp 1.500.Rp 1.500.000 247775524 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301009648532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 247768823 BNI SENAYAN Rp 1.

500.700 002301011101534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 002301008628539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.597.000 002301009646530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.407. Rp 3.200 002301008144535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .200 002301008221531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.500.800 002301014509537 BRI Simpedes .000 002301014370530 BRI Simpedes .269.300 002301008300539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 247984684 BNI SENAYAN Rp 1.269.500.500.993.837.500 002301011615533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.922.500.000 247800427 BNI SENAYAN Rp 1.722.500.400 624101008939538 BRI Simpedes UNIT BARENG Rp 2.000 002301008932530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 002301010924531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.119634795 BNI SENAYAN Rp 1.Rp . Rp 2.

Rp 2.822.308.Rp 3.500.492.500 624401008074534 BRI Simpedes UNIT JOGOROTO JOMBANG Rp 3.391. .700 002301009913539 BRI Simpedes Jombang Rp 1.400 002301014982531 BRI Simpedes .200 1420012161385 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp .200 002301014915534 BRI Simpedes . Rp 2.700 002301008747537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 2.000 002301014893538 BRI Simpedes .174.800 002301014721537 BRI Simpedes .822.400 002301014659536 BRI Simpedes .407.174. Rp 3.643.509.1420012160338 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 2.009.400 002301010278532 BRI Simpedes Jombang Rp 3. Rp 2.597.269.700 002301010440537 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 002301010040531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.200 002301014732538 BRI Simpedes .900 002301010388531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.

906.Rp 2.492.597.700 120860742 BNI SENAYAN Rp 3.700 282089883 BNI Senayan Rp 2.500 002301010914536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 2.400 282089941 BNI Senayan Rp 2.400 002301014967531 BRI Simpedes .174.407.269.643.597.492.367.400 002301014456530 BRI Simpedes .391. Rp 2.509.822.200 002301014734530 BRI Simpedes . Rp 2.400 002301008652538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 282089872 BNI Senayan Rp 3.200 282089930 BNI Senayan Rp 2.100 002301010807535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG . Rp 2.800 002301014312532 BRI Simpedes .400 002301011336537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.707.700 248329771 BNI SENAYAN Rp 3.492.500 248331699 BNI SENAYAN Rp 2.

500.700 002301010661531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.Rp 3.400 002301014817532 BRI Simpedes .000 002301009524534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .614.600 002301008572534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.082.600 002301008367531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.492.700 002301014491530 BRI Simpedes .707.200 002301008419532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301010602537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301014343533 BRI Simpedes .500 364001017083533 BRI Simpedes UNIT NGORO JOMBANG Rp 2.125.500 364001017013538 BRI Simpedes UNIT NGORO Rp 1. Rp 3.200 364001017010530 BRI Simpedes UNIT NGORO Rp 2.871. Rp 2. Rp 3. Rp 2.367.509.993.509.700 002301009517537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.174.300 364001017102531 BRI Simpedes UNIT NGORO JOMBANG Rp 3.755.082.600 002301014349539 BRI Simpedes .462.

Rp 2.213.269.200 002301014382537 BRI Simpedes .400 365401014149533 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 2. Rp 2. Rp 2.707.700 002301014938532 BRI Simpedes .200 002301014359534 BRI Simpedes .906.400 365401014097532 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.700 365401014158532 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.391.200 002301014341531 BRI Simpedes . Rp 2. Rp 3.200 002301008399538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.500 002301008445533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.822.174.100 365401014117536 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 2.822.200 002301014708539 BRI Simpedes .407.174.700 365401014121535 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.269.700 365401014100539 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG .822.367.993.000 365401014122531 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 2.837.500 365401014106535 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.Rp 3.

200 002301008771536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.002301014977536 BRI Simpedes .722.174.993.269.269.700 365401014115534 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 2. Rp 3.707.700 365401014154538 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.269.700 002301009063538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.269.300 002301008944537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.200 002301014618530 BRI Simpedes .500 002301010736530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.174.700 002301014755536 BRI Simpedes . Rp 3.400 365401014096536 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG .700 365401014138532 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.400 365401014089539 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.400 365401014155534 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.174.400 365401014143537 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.822.400 365401014134538 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp . Rp 3.Rp 3.407.509.

400 624901005073539 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 2.367.993.700 002301009047532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301014504537 BRI Simpedes .200 002301009965536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.100 320301023707539 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 2.400 320301023585539 BRI Simpedes UNITW PETERONGAN Rp 3.433.200 002301008764539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.400 320301023689537 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 2.174.700 624901005042538 BRI Simpedes BRI UNIT PLANDAAN Rp 2.492.174.269.100 624901005066532 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG .Rp 3. Rp 3.993.100 320301023725537 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 3.700 320301023691534 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 2.400 002301014542535 BRI Simpedes .269.367.174.174. Rp 3.367.707.700 365401014139538 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.200 002301008778538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

800 002301009159533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .788.700 002301010851534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.822.002301014358538 BRI Simpedes .700 002301009151535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.Rp 2.700 624901005067538 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 2.174. Rp .239.700 002301008248533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.624901005080536 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 2.UNIT KEBOAN JOMBANG Rp 3.700 624901005062538 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 2.174.269.174. Rp 3.400 624901005064530 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 3.822.174.500 624501004678534 BRI Simpedes 06245 -.300 002301008972530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .200 002301014335530 BRI Simpedes .700 002301010508539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.174.400 624901005065536 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 3.871.722.200 002301014688535 BRI Simpedes . Rp 3.

230.707.800 002301008758538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.600 002301010535536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.200 002301010600535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.082.200 002301014449533 BRI Simpedes .Rp 3. .822.200 002301014838538 BRI Simpedes .800 002301014804539 BRI Simpedes .571.400 002301014925539 BRI Simpedes .700 002301011133531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.822. Rp 2.100 002301011332533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 2. Rp 2.700 002301014515538 BRI Simpedes .082.407.082.400 364901013081535 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 2. Rp 3.600 002301009057537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.467.200 002301014777538 BRI Simpedes .492.755.566.822.871.600 002301008976534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.600 002301010636536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.

509. Rp 2.500. Rp 3.082.082.597.600 002301014469533 BRI Simpedes .082.614.597.281.600 002301011365536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367.600 002301008851530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301014890530 BRI Simpedes .Rp 2.500 002301011230537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301008373532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301014635532 BRI Simpedes .993.800 1420012161336 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 2.308.600 0023-01-014294-53-0 BRI Simpedes Jombang Rp 2.082.000 002301009713531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500 365401014104533 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.509.200 002301008705535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.900 624701005676533 BRI Simpedes UNIT MEGALUH JOMBANG Rp 3.300 365401014123537 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG .597.100 002301010673538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1. Rp 3.

Rp .400 002301010377530 BRI Simpedes Jombang Rp .200 282089963 .002301009939535 BRI Simpedes Jombang BNI Senayan Rp 2.100 624901005078539 BRI Simpedes UNIT PLANDAAN JOMBANG Rp 3.500 624901005041532 BRI Simpedes BRI UNIT PLANDAAN Rp 3.300 365401014098538 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 3.100 365401014112536 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 2.367.837.200 002301008640531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500 002301007271533 BRI Simpedes 00023 -.509.002301014910534 BRI Simpedes .600 624901005048534 BRI Simpedes BRI UNIT PLANDAAN Rp .269.002301014396536 BRI Simpedes .002301008447535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .509.075. Rp 3.Rp 3.467.500 002301008545537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.300 002301008152538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.629.629.Jombang Rp 2.722.367.

174.500.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp . Rp 2.500 041101002622536 BRI Simpedes 00411 -.Rp 3.800 002301014705531 BRI Simpedes .045.391.700 119631400 BNI SENAYAN Rp 3.000 248031301 BNI SENAYAN BRI Simpedes Jombang Rp .367.700 002301010478530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 248309517 BNI SENAYAN Rp 3. Rp 1.200 002301014960539 BRI Simpedes .700 002301010029535 BRI Simpedes Jombang .100 002301009974535 BRI Simpedes Jombang Rp 2. Rp 2.174.174.100 002301010088539 BRI Simpedes Jombang Rp 3.041101002282530 BRI Simpedes 00411 -.597.002301010023539 Rp 3.597. Rp 2.597.367.800 282090048 BNI Senayan Rp 3.800 002301014623535 BRI Simpedes .800 002301014414538 BRI Simpedes .643.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.509.

492.407.400 041101002270533 BRI Simpedes 00411 -.400 1420012161377 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 2.400 1420012161427 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.400 1420012160361 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.367.Rp 2.407.700 002301009990531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.174.700 002301010164539 BRI Simpedes Jombang Rp 2.800 002301010433530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.400 1420012161492 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.500 002301010057538 BRI Simpedes Jombang Rp 3.367.367.900 002301009902538 BRI Simpedes Jombang .100 002301010132532 BRI Simpedes Jombang Rp 2.100 002301010277536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.492.700 002301010000531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.700 041101004889532 BRI Simpedes 00411 -.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.334.269.100 002301010039530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.174.492.308.045.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.492.

500 041101002618537 BRI Simpedes 00411 -.174.308.509.200 120855461 BNI SENAYAN Rp 3.174.Rp 3.722.367.700 624001005327534 BRI Simpedes BRI UNIT BANDAR KDML .822.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.900 002301010375538 BRI Simpedes Jombang Rp 2.002301010668533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.300 119637139 BNI SENAYAN Rp 3.100 002301011356537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .174.700 002301009995531 BRI Simpedes Jombang Rp 2.174.400 120859158 BNI SENAYAN Rp 3.700 002301010235534 BRI Simpedes Jombang Rp 3.308.700 041101002566536 BRI Simpedes 00411 -.200 1420012161583 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp 3.900 002301009972533 BRI Simpedes Jombang Rp 2.400 002301010049535 BRI Simpedes Jombang Rp 3.922.230.700 002301010398536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.174.

269.082.800 002301014634536 BRI Simpedes .269.400 002301014543531 BRI Simpedes .400 002301011245532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.367.002301008372536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .174.Rp 2. Rp 3. Rp .400 624001005364536 BRI Simpedes UNIT BANDAR KEDUNGMULYO JOMBAN Rp 3.600 624001005329536 BRI Simpedes BRI UNIT BANDAR KDML Rp 3.700 624001005328530 BRI Simpedes BRI UNIT BANDAR KDML Rp 3.174.200 624001005325532 BRI Simpedes BRI UNIT BANDAR KDML Rp 2.400 002301010946533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.002301008218538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.002301014438532 BRI Simpedes .492.597. Rp 3.400 002301011201538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.100 002301011340536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.993.200 002301008458536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .755.269.269.700 002301010693538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .

100 002301010844537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 002301014689531 BRI Simpedes .Rp 3.269.993. Rp 2.400 002301011300536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.600 002301009117531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.522.082.400 002301008578530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.269.700 002301014315530 BRI Simpedes .174.367.643.600 002301009165534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301014663535 BRI Simpedes .002301008801535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.707.082.700 002301009028538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .643.400 002301008442535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.722.500 624501004682533 BRI Simpedes 06245 -. Rp .492.597.UNIT KEBOAN JOMBANG Rp 2.200 002301008114530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 002301011271533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.300 002301009240538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.

200 002301014695532 BRI Simpedes .800 002301014507535 BRI Simpedes .000 247992708 BNI SENAYAN .367.500 002301008183539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.200 002301008549531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.200 002301014654536 BRI Simpedes .643.597. Rp 2.600 002301009088538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.000 002301008967535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 364901013100533 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 1.643.100 002301010103533 BRI Simpedes Jombang Rp 3. Rp 2.367. Rp 2.082.400 002301009139533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.993.100 364901013097536 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 3.391.400 002301008878532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.407.993.500.Rp 3.213.400 364901013101539 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 3.700 364901013083537 BRI Simpedes UNIT GUDO JOMBANG Rp 2.269.837.

269.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.174.643.407.269.174.700 624601008052530 BRI Simpedes U KESAMBEN -JOMBANG Rp 3.400 244670079 BNI SENAYAN Rp 3.700 002301010249533 BRI Simpedes Jombang Rp .300 119633939 BNI SENAYAN Rp .400 002301011053537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367.100 624601008064537 BRI Simpedes U KESAMBEN -JOMBANG .100 002301011206538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.002301010344537 BRI Simpedes Jombang Rp .119629537 BNI SENAYAN Rp 2.400 002301011401536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.Rp .400 002301010683533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.722.700 041101002485536 BRI Simpedes 00411 -.248314630 BNI SENAYAN Rp 2.367.119629162 BNI SENAYAN Rp 3.002301009931537 BRI Simpedes Jombang Rp .269.

500 002301009221534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.993.700 002301011308534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.200 002301011589538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 624601008053536 BRI Simpedes U KESAMBEN -JOMBANG Rp 3.UNIT TAPEN JOMBANG Rp 3.200 002301010865533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 624601008070538 BRI Simpedes U KESAMBEN -JOMBANG Rp 3.900 002301008340539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301011314535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.174.174.300 625101005807531 BRI Simpedes 06251 -.099.391.614.367.269.700 002301010591532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 002301011048532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.Rp 2.400 002301011057531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.269.837.200 002301008908531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .400 002301011116539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.993.300 002301010488535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.308.

400 002301009896533 BRI Simpedes Jombang . Rp 2.Rp 3.500 002301011275537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.957.082.614.600 002301008542539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 002301011629532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.002301010502533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .269.269.308.000 002301011171539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.700 002301014742533 BRI Simpedes .213.509.407.300 002301010690530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.000 002301009443534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.174.700 002301011183536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301008669535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .002301010024535 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 002301008413536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.707.906.500.500 365601011254531 BRI Simpedes UNIT SUMOBITO JOMBANG Rp 3.900 002301011321532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

Rp 3.400 002301009853535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367. Rp 3.300 041101002283536 BRI Simpedes 00411 -.973.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.492.500 002301009899531 BRI Simpedes Jombang Rp 2.400 002301014519532 BRI Simpedes .308.174.597.174.100 041101002246534 BRI Simpedes 00411 -.500 244641594 BNI SENAYAN .957.800 002301014833538 BRI Simpedes .700 041101002605534 BRI Simpedes 00411 -.174.100 248552416 BNI SENAYAN Rp 3.700 041101004882530 BRI Simpedes 00411 -.367.800 002301009120534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.269.400 002301014921535 BRI Simpedes .871.700 041101002604538 BRI Simpedes 00411 -.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.614.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.Rp 2.492.900 624101008976530 BRI Simpedes UNIT BARENG JOMBANG Rp 2.400 002301010524535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 3.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.

400 248325813 BNI SENAYAN Rp 3.100 041101002634533 BRI Simpedes 00411 -.600 119629275 BNI SENAYAN Rp 3.174.300 119630870 BNI SENAYAN Rp 3.600 119633270 BNI SENAYAN Rp 3.174.300 041101002258531 BRI Simpedes 00411 -.700 120862036 BNI SENAYAN Rp 2.300 041101002621530 BRI Simpedes 00411 -.614.Rp 3.KC SURABAYA KERTAJAYA .KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.367.082.269.700 248283394 BNI SENAYAN Rp 3.269.600 041101002624538 BRI Simpedes 00411 -.400 041101002257535 BRI Simpedes 00411 -.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.722.082.700 319801010860533 BRI Simpedes 03198 -.600 120862456 BNI SENAYAN Rp 3.100 041101002252535 BRI Simpedes 00411 -.467.803.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.614.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.100 248189732 BNI SENAYAN Rp 3.UNIT PABEAN Rp 3.174.367.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.367.

993.174.600 041101004212531 BRI Simpedes 00411 -.269.269.082.571.906.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.400 041101002627536 BRI Simpedes 00411 -.174.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.100 002301010091532 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 248595529 BNI SENAYAN Rp 3.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.367.041101002532537 BRI Simpedes 00411 -.100 041101002643532 BRI Simpedes 00411 -.700 041101004887530 BRI Simpedes 00411 -.600 120852743 BNI SENAYAN Rp 2.136.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp .KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 2.400 248338005 BNI SENAYAN Rp 3.174.800 119634025 BNI SENAYAN Rp 3.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.600 120854637 BNI SENAYAN Rp 3.Rp 3.200 244641662 BNI SENAYAN Rp 3.700 041101002638537 BRI Simpedes 00411 -.700 244641639 BNI SENAYAN Rp .624601008054532 BRI Simpedes U KESAMBEN -JOMBANG .467.082.

700 002301009900536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.614.400 624601008094532 BRI Simpedes UNIT KESAMBEN JOMBANG Rp 3.300 002301010086537 BRI Simpedes Jombang Rp 3.600 002301008158534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.597.400 002301010426533 BRI Simpedes Jombang Rp 3.700 002301010076532 BRI Simpedes Jombang Rp 3.300 120859704 BNI SENAYAN Rp 2.700 002301009928534 BRI Simpedes Jombang Rp 3.200 282089985 BNI Senayan Rp 2.269.082.407.407.700 002301011146534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 282089850 BNI Senayan Rp 3.174.174.269.400 002301010223537 BRI Simpedes Jombang Rp 2.099.269.400 365601011253535 BRI Simpedes UNIT SUMOBITO JOMBANG .822.700 002301010380533 BRI Simpedes Jombang Rp 3.Rp 3.800 282089996 BNI Senayan Rp 3.269.407.597.

509.700 002301009211539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.922.174.174.174.400 002301009049534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 002301010246535 BRI Simpedes Jombang Rp 3. Rp 2.269.800 002301014736532 BRI Simpedes .643.002301008088535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.400 002301009903534 BRI Simpedes Jombang Rp 3.200 002301008404537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.367.400 002301010303531 BRI Simpedes Jombang .407.700 002301010796530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.Rp 2.269.269.597.700 002301010950532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 002301010324537 BRI Simpedes Jombang Rp 2.643.500 002301011621534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.800 002301010664539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .400 002301008736536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301010323531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.

000 002301009619533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500 002301011512531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301010853536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.700 365201013837533 BRI Simpedes UNIT MOJOWARNO JOMBANG Rp 1.500.700 002301009915531 BRI Simpedes Jombang Rp 2.407.200 119630531 BNI SENAYAN Rp 3.174.174.800 002301009465536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.174.993.500.500.500 002301009944530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.700 002301010455532 BRI Simpedes Jombang Rp 2.906.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.000 002301009455531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 002301009720538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .200 002301009456537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009678537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.Rp 3.189.500.597.614.000 002301009095535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500.300 041101002248536 BRI Simpedes 00411 -.509.

500.000 002301009472533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.308.400 365501014499534 BRI Simpedes UNIT PLOSO JOMBANG Rp 1.500.000 282089907 BNI Senayan Rp 1.500.500.100 320301023704531 BRI Simpedes UNIT PETERONGAN JOMBANG Rp 3.000 002301009105534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301014692534 BRI Simpedes . Rp 1.000 002301009390537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.000 002301014391536 BRI Simpedes .Rp 1.500. Rp 3.000 002301014931530 BRI Simpedes .500. Rp 1.500.000 002301009393535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009452533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 247775818 BNI SENAYAN Rp 1.500.500.269.000 002301014424533 BRI Simpedes .900 364001017009539 BRI Simpedes UNIT NGORO Rp 1.367.000 247983363 BNI SENAYAN Rp 1. .500.

000 002301009700538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.Rp 3.000 1420012160320 MANDIRI 14231 KCP Jombang .500.000 247796500 BNI SENAYAN Rp 1.500.700 002301011489534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.308.000 002301014377532 BRI Simpedes . Rp 1.500.000 002301009340532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009396533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.400 365501014496536 BRI Simpedes UNIT PLOSO JOMBANG Rp 3.000 002301014369539 BRI Simpedes .000 002301009482538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.500.000 002301009449530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.407.000 247948589 BNI SENAYAN Rp 1.500.800 002301011054533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.281.500. Rp 1.367.500.100 365401014129533 BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG Rp 1.900 002301011559533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.

000 282089929 BNI Senayan Rp 1.500.500.000 248017977 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301008455538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.200 002301009575535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.Rp 1.500.002301010276530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.230.500.500.400 002301010382535 BRI Simpedes Jombang Rp 1.500.000 247901695 BNI SENAYAN .500.189.500.000 1420012161401 MANDIRI 14231 KCP Jombang Rp .500.500.500.000 002301014683535 BRI Simpedes .000 002301009708536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009193537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 1.500.000 247773479 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301008332536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 247973933 BNI SENAYAN Rp 1.000 248027678 BNI SENAYAN Rp 1.

500.500.Rp 1.000 002301008611532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.002301011617535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.500.000 247982575 BNI SENAYAN Rp 3.700 002301010238532 BRI Simpedes Jombang Rp 3.000 248045382 BNI SENAYAN Rp 1.000 002301009528538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.000 002301009510535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .500.349.614.000 002301009515535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.000 002301009506536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .500.000 002301009534539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.300 002301010453530 BRI Simpedes Jombang .500.000 248036784 BNI SENAYAN Rp 1.900 119613107 BNI SENAYAN Rp 1.002301008774534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.500.407.000 002301009513533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500.

002301010062533 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 002301011035539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.367.400 002301010007533 BRI Simpedes Jombang .148.100 002301009940536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.509.400 002301010397530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 002301011059533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.213.833.800 002301011260532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301011330531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.643.200 002301010907539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301010351534 BRI Simpedes Jombang Rp 2.367.467.174.509.Rp .367.269.100 002301010177532 BRI Simpedes Jombang Rp 3.300 002301011568532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.993.700 002301011507536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.407.600 002301010570536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.000 002301011448538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.

614.002301009980536 BRI Simpedes Jombang Rp .269.000 002301009680534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.822.200 002301014658530 BRI Simpedes .002301010282531 BRI Simpedes Jombang .643.100 002301010055536 BRI Simpedes Jombang Rp 3.230.300 002301010262531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.500 002301010688533 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.269.509.100 002301011484534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3. Rp 3.400 002301010009535 BRI Simpedes Jombang Rp .400 002301011086530 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.614.509.Rp .367.400 002301011254531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.300 002301011407532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 1.500 002301010348531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.002301009956537 BRI Simpedes Jombang Rp 2.500.400 002301010194534 BRI Simpedes Jombang Rp 3.367.

100 002301011250537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .407.509.269.281.600 700301001902537 BRI Simpedes Rp 3.100 002301010761535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.300 002301010054530 BRI Simpedes Jombang Rp 3.700 002301010581537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2.400 002301011232539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.UNIT TRENGGILIS LAMA SURABAYA 07003 -.200 002301010970532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.200 700301001914534 BRI Simpedes Rp 3.755.467.367.367.509.700 002301011479539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.002301011417537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.467.500 002301010854532 BRI Simpedes 07003 -.UNIT TRENGGILIS LAMA SURABAYA 07003 -.600 002301010868531 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.500 002301010774538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.722.Rp 2.614.800 002301011149532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.UNIT TRENGGILIS LAMA SURABAYA KANCA JOMBANG .400 700301001912532 BRI Simpedes Rp 3.174.

Rp 3.467.571.200 002301011137535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.509.500 002301011536535 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 2. Rp 3.700 002301008118534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp .500 002301010889537 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.100 002301011360536 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.700 002301010409531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.400 002301010207531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.400 002301011358539 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.269.509.722.362.300 002301011161534 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.400 002301014781537 BRI Simpedes .492.833.407.400 002301010127537 BRI Simpedes Jombang Rp 2.002301014674536 BRI Simpedes .492. Rp 3.300 002301009988534 BRI Simpedes Jombang .600 002301009975531 BRI Simpedes Jombang Rp 3.200 002301009977533 BRI Simpedes Jombang Rp 2.614.269.722.

900 002301011225532 BRI Simpedes KANCA JOMBANG .566.269.KC SURABAYA KERTAJAYA Rp 3.800 002301010613538 BRI Simpedes KANCA JOMBANG Rp 3.600 002301007267534 BRI Simpedes 00023 -.467.922.400 041101002644538 BRI Simpedes 00411 -.Rp 2.Jombang Rp 1.

Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sumiati Ribut Rawit Sumartono Ali Ashari MUKHLIS ANA MAHMUDAH SAVITRI NUSANTARI IRIEN WATI WAHJUNI SAMIDI CAROLUS BAROMEUS Y SRI WAHYUNINGSIH . data mengajar linear belum di isi . .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. Bank Madsilah Email Catatan . data mengajar linear belum di isi . .An Rek. data mengajar linear belum di isi . .JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SU''IS Sih Angrenani .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUPRIYATI SUDARSONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI LESTARI . CHOLIL PAJAR .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SITI RUKAYAH .Siti Amiroh . data mengajar linear belum di isi WAHYU SASMITANING UTAMI . data mengajar linear belum di isi Aslikah .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi DJUPRI SUPRATIKNO Wiroso MOCH. data mengajar linear belum di isi MAJID . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SURYATI PUJI ROKHANI .

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUSTAR .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI MULJANI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUHERMANTO . data mengajar linear belum di isi SUNANIK ANDIS TRI KUSUMANINGSIH . data mengajar linear belum di isi SUMARMI . .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Kustiningdyah Sihpanglipur LINTANG JAUHARI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUTORIAH ENDANG SUGIHARTINI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi IRA DWI SULISTYORINI .M. data mengajar linear belum di isi NUR SAID .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Kusnan .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi . KHOIRI .JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi .ERNY SULISTYOWATI . data mengajar linear belum di isi Mudrikah .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI MISTUTIK .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi YULIS ANDARWATI Moch Chomson .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HARI PURWANTO Hj.JJM Sesuai kosong. Humaidah Am . data mengajar linear belum di isi SUPRAYITNO . data mengajar linear belum di isi MARIYATI . data mengajar linear belum di isi SUSSY TRIWARDHANI RATNANINGDYAH . data mengajar linear belum di isi GATOT BUDI PRAYITNO ABDUL MALIK TUTUT KHOIRIYAH Anik Sriwinarti . .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi RIRIN SUNARINGTYAS ISMUNARKO . data mengajar linear belum di isi SIS AGUSMUNINGSIH .SUSI ANINGATI . data mengajar linear belum di isi SUPRAT . MASHUDI HERI SUBIYANTO ENDAH LAUCHIN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUTMAINAH .JJM Sesuai kosong. MOH.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi JUMHARI SALIM QOMARUL JANNAH CHOIRIL ANWAR SY . data mengajar linear belum di isi SUPRAPTI SAYUTI .

data mengajar linear belum di isi Tri Wahyuni .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUMARIYONO GALUH RATNA SULISTIYA .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .SULISTYANINGSIH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi MARFUAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Soliq YAIS MUDJIONO Kasih Yati Yasih SUMIAH . data mengajar linear belum di isi PUDJI SANTOSO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi BASIS UDIYONO . data mengajar linear belum di isi DRIHARTO . data mengajar linear belum di isi SULASTRI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AMINI . .

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SITI ZAINIAH . data mengajar linear belum di isi SUCAHYO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi CITRO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUDARTO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi NURIYATI . data mengajar linear belum di isi MOCHAMAD RODLI . data mengajar linear belum di isi Agus Marwanto KASIONO .Suajar Iswantoro . data mengajar linear belum di isi Tri Winarni SUGIANTO AKHMAD JAUHARUDIN SETYONINGSIH . data mengajar linear belum di isi Sulili'ami .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi IMAM SUGIARTO .

data mengajar linear belum di isi Sri Mulyaningsih .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi LASTO Winengku Endah Sukaningtyas . data mengajar linear belum di isi SAIRUDDIN .JJM Sesuai kosong. HARTINI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HARTONO ISNAINI IDAYATI SUMININGSIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.PURYANTO . data mengajar linear belum di isi CATUR PRIHADI PARSUM INE BUDIANAWATI . data mengajar linear belum di isi SUWONO BUNARI .

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.HARMADI . data mengajar linear belum di isi MANGESTI BUDI ARSINI . data mengajar linear belum di isi SUTRISNO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRIYANI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi Lilik Wahyu Sihutami Sumi Dwi Sancoko HADI PURWANTO NUNUK WINARSIH . data mengajar linear belum di isi SUHARTI SRI PUDJI ASTUTININGSIH MISTRI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MULYONO . data mengajar linear belum di isi SUDARNO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi JAROT BAMBANG HARIYADI Hasan Ansori .

data mengajar linear belum di isi WASIS MULYADI SURIPTO . data mengajar linear belum di isi SITI BARIROH PONARI . data mengajar linear belum di isi AMINUDIN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Bahrul Wujud TITIK RIYAYANI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KUSMIAJI ARSIF PURWANING TRI SILAWATI SUKAR INDRAYATI BASCHORO .JJM Sesuai kosong.HARIYATI Aminatun .JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SARPAN SUGENG WIYOTO SLAMET RIYADI SULISTINAH . data mengajar linear belum di isi SIH KOMARIYATI . data mengajar linear belum di isi SULINAH . data mengajar linear belum di isi SUTRAMI . data mengajar linear belum di isi AGUS SUPRIYADI . data mengajar linear belum di isi SISNADI NAPSIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUSIJAM SRI BUDIANI . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI MULYATUN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.SUMARNO . data mengajar linear belum di isi SADERI . data mengajar linear belum di isi PUTU SRI WACHJUNI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi .SRI HANYUNIATININGTIYAS .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi PRASETYATI . data mengajar linear belum di isi SAGINO . data mengajar linear belum di isi SUWARDOKO . data mengajar linear belum di isi MOHAMMAD SIDIQ SRI MULIANAH . data mengajar linear belum di isi SUPRIYANA . data mengajar linear belum di isi DAWAM SHOLEH . data mengajar linear belum di isi DWI PRASETYO . .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUALFAH RINI WINARNINGSIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Rokhimullah . data mengajar linear belum di isi LILIS PURWANINGSIH . data mengajar linear belum di isi AGUST WIDODO .

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUSENO HARSONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .HENY MARHENDRANINGAYU . data mengajar linear belum di isi Agung Widiarto .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUHARTI . data mengajar linear belum di isi SRI RAHAYU Djuwarijah GATOT SUTANTO . data mengajar linear belum di isi Romaita Abib Amintoro SIYANAH . data mengajar linear belum di isi SUKRAMTI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUDRIAWAN Masriyah . data mengajar linear belum di isi BAITO ADI . data mengajar linear belum di isi NARIMO KASMAN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi WINARTO . data mengajar linear belum di isi ISMAK KINIK KARTINI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.BASYORI MAKMUR ENDAH WAHYUNINGSIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi WAEMI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Eni Sukariani . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi ANTON DWI KURNIAWAN SUNARSIH AGUS HARI SUSANTO MOH YATIM MOCHAMAD ARIFIN JAKRI EDI SUTRISNO . .

data mengajar linear belum di isi Agus Syamhari . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi Sudjoni .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SULISTYANINGSIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.SITI CHOTIDJAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi RUSIATI . data mengajar linear belum di isi . . data mengajar linear belum di isi BAHARIONO . data mengajar linear belum di isi ANANG WINARKO SULASTRI HENDRO SULAKSONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi CHOIRUZ ZAMAN WINDAYAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUHARDI . data mengajar linear belum di isi SUGIONO SLAMET UNTUNG .JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi NUR QOWI TONY ACHMAT HIDAYAT .NING KITRI . data mengajar linear belum di isi SUTRI . data mengajar linear belum di isi MASRUM .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUNDARI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUKHAMAD IRFAN ENDANG MUKTININGSIH IKA TRI PROGIANTO HULWIN NUSHIYAH SUGIYONO MUADI . data mengajar linear belum di isi KUAT ALI PRIANTO DJUMAIN . data mengajar linear belum di isi SUPII . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUPARTI SUDARTIK WULANDARI . data mengajar linear belum di isi RISMAN Prapti Andayani . data mengajar linear belum di isi Triwandono Andri Kuntjahjo . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi HARIADI SUBAGYO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Ratna Wulan Setyo Rahayu . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi MATADJIB ERIYANTO Muchlisin .JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi SUGENG HARI TRI WIDYASTUTI .JUMAAT MOCHAMMAD FATHONY .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUPRIHATIN .JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi Suprat .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi ZULIANA YUDHA OLIVIA .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SITI KHOLIFAH .JJM Sesuai kosong.MARIJEM .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi YULIK ENDAH ANDAYANI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Musthofa . data mengajar linear belum di isi HANDONO SUBIADI BUDIONO SAMUDJI .JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi SUSMIATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi SUDJARWO MULYONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUYANTO . data mengajar linear belum di isi SIYATUN .JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi MUSRIFAH . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUWARNI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Supiyah . data mengajar linear belum di isi SISWONO KASIYONO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi TRI DAMIASIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HERMINTARTI BARIS SULISDIANTO . data mengajar linear belum di isi SUHARTINIK . data mengajar linear belum di isi ERNA SAMPINAH KISWANTO TRIWIDODO RUBADI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HADI MISWAN SUHAYATI PURWANINGSIH . data mengajar linear belum di isi MOHAMAD KUSDIANTO .

data mengajar linear belum di isi SENO WARIS . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi SRI HARTINI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi YUNUS SUTANTO .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .RAHAYU .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi EKO YULIATNO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUGIRI NOER HAMIDAH LUSSY ANGGRAENI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MAHSUN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HERI PURWANTO . data mengajar linear belum di isi SUDJARWANTO .JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi PADUWI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi SOKIBUL AYAM PRAPTININGSIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HJ ENTY TUYIMAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi Pri Hatiningrum . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.DWI WAHYUNI . data mengajar linear belum di isi LAILA FATIHATIN Suharto . Sriatun MARJITO YUNITA SARI INDAH CAHYANI MURFAATUN NURUS SHOBAH . data mengajar linear belum di isi Sawidjiyah Pudji Lestari . data mengajar linear belum di isi Nur Betty . . . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. MOH MUIZZUL HAFIDH MAHSUNAH . . . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Mokhamad Yasin. data mengajar linear belum di isi Sujai . . S. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. S. .JJM Sesuai kosong.pd.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Nunik Anggraini S.pd. data mengajar linear belum di isi Basuni . data mengajar linear belum di isi Hadi Sumali . data mengajar linear belum di isi Sri Naranati .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi Enggar Sukaningtyas. S.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Suhartin S. .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KHURIYAH SUHARTOYO . . data mengajar linear belum di isi Sution Yudiartono .Tutik Sariwati . data mengajar linear belum di isi Dwi Engganingsih.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Ningsih S. . data mengajar linear belum di isi Tri Sumarni .pd.pd.pd.pd.

Farhan Sy .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUTAR .pd.pd.JJM Sesuai kosong.pd. . S.JJM Sesuai kosong. . S. data mengajar linear belum di isi M.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Herlina S.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Muchtarom . data mengajar linear belum di isi Budi Utami .pd . data mengajar linear belum di isi Wahyu Djaka Saijana . . data mengajar linear belum di isi Hadi Sujanto Drs.pd. data mengajar linear belum di isi Sudarsono. S.JJM Sesuai kosong.Ninik Sri Suhartini.JJM Sesuai kosong.pd. data mengajar linear belum di isi Sumariyah S. . data mengajar linear belum di isi Slamet Ashari S.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Rina Eko Hendriani . . data mengajar linear belum di isi Dyah Susilowati. . S.JJM Sesuai kosong.pd.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Midayati.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Drs. data mengajar linear belum di isi Sunaryono . .

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Suwito . data mengajar linear belum di isi KASTANI . S. data mengajar linear belum di isi SUGIYONO . Dra. data mengajar linear belum di isi Nikmukti .pd .JJM Sesuai kosong.pd . data mengajar linear belum di isi Marin.JJM Sesuai kosong. S. data mengajar linear belum di isi Wahib Nur Badriyah . data mengajar linear belum di isi Rr. Sri Mulyati.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.pd . data mengajar linear belum di isi DARWASIH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. S.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Nur Faizah. data mengajar linear belum di isi Sukirman.JJM Sesuai kosong.Sofyan . data mengajar linear belum di isi Dwi Anah .JJM Sesuai kosong.pd . data mengajar linear belum di isi ENDANG LISTYORINI . Hj.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi R. Suwarsono . M.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.pd Harti.JJM Sesuai kosong. Spd .pd.pd . data mengajar linear belum di isi Drs.suhartatik . data mengajar linear belum di isi M.pd TUKIYAH . M.pd .pd. S. data mengajar linear belum di isi Qomari.pd . Mahfud Wulyaniati.JJM Sesuai kosong. S. data mengajar linear belum di isi Nurunidhomi Ridlo. S. Istianah.pd.JJM Sesuai kosong.pd. data mengajar linear belum di isi Paeman. .Bambang Teguh.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Suyitno S. Dra.s. data mengajar linear belum di isi Kurniadi .JJM Sesuai kosong. S. S.JJM Sesuai kosong. Shodiqin. data mengajar linear belum di isi Sri Utaminingsih . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi Mei Atminingsih . S.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi IVIN KHOFIFAH . .pd . S. data mengajar linear belum di isi SITI CHOMSIYAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. H. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi M. data mengajar linear belum di isi NISWATUL ARIFAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi YULIS DWI SULAKSONO SUTIKAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi MISBAKHUL MUNIR . Sadirin . .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi ZAINUL ARIFIN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ABDUL JAMIL .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. RUSIK .JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi SRI ENDAHYATI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Supandi.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi TRI SUSANTI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi RIDUWAN . data mengajar linear belum di isi IRIANA . .

Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi SITI WAHYUNI . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi WAHYUNI HIDAYATI . RITA ROSITA . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. FARID FAISAL .JJM Sesuai kosong. MUFLIHATIN MUALIMIN YUSNITA PERTAMAWATI ENY MUFAROKHAH . ASBARWATI . data mengajar linear belum di isi .SUNARTI TRI HADI KURNIAWATI Jamilah SITI MUDAWAMAH . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. KHUSNUL KHOTIMAH TUTWURI HANDAYANI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.

NURYATI .A ROFIQ . DRS . . data mengajar linear belum di isi . . Abd.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. KARTINI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . HERI SISWANTO.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . . data mengajar linear belum di isi ZAHROH TRI SETYO ADI WIBOWO . ITA LAILI FARIDAH MOCHAMAD MIFTACHUL DJINAH HADI MULYONO . data mengajar linear belum di isi ANIK MUFLIHAH .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. MASRUKHA .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. Mu'thi . DRA.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi H M YASIN .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. ZUMAROH.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. . SHOLICHAH . data mengajar linear belum di isi .

SUYATI FITRIYANTO .JJM Sesuai kosong. ABDULAH NURKHOLIS . ASHVANIYAH UVIKHAWATI .ANDAN BIDYAWATI . . data mengajar linear belum di isi KARMIDI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . NAUFAN FAHMI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. BINTI SOFIAH .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi LILIK NADHIFAH . NURGAHAYATI SOEKARNO .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .JJM Sesuai kosong. AWANG CANDRA . data mengajar linear belum di isi YETI SETYORINI FEBRIANINGSIH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi Alfaini Hanifah .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. SRIYANI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. ENDY FRANS YUSTANTO .

Status Kepegawaian dinilai tidak valid.PD . EDY TRIYONO . S. UMI NADHIROH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. TITIK AGUSTIN WIJI RAHAYU . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. SYAIFUL.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HENI MAISAROH . data mengajar linear belum di isi M. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . MINARSIH . NIKMATUR RODLIYANA .EMY NUR HAM . CICIK RAKHMAWATI.JJM Sesuai kosong. S.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . SUNARTI ELOK PUSPITASARI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. AMINAH . SITI AMINAH .PD . GAMAL ABDUL NASIR .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.

Status Kepegawaian dinilai tidak valid. SITI MASFUFAH HARIANTO NUR KHOLIFAH MOH KHUSAINI SITI ZULAIKAH ANIE ZAKIYAH . SUKIMAN .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi . . . MOHAMMAT ARIFIN .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. SANTI ACHWARINI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi UMI KALSUM . KASAH PRAYITNA .JJM Sesuai kosong.SUKARNI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. RIBUT HERU SUGENG SANTOSO .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. MINDAR .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi MOHAMMAD FAUZI . data mengajar linear belum di isi .

JJM Sesuai kosong. SRITININGSIH MAMIK ISWANTI . ANIK LUWARINGTYAS .JJM Sesuai kosong. SAMPIATININGSIH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. LIZA PUSPITA HARTANTI . MAZROATUL JANNAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi SUGIONO . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .JJM Sesuai kosong. .BUDIANTO . . data mengajar linear belum di isi AMINATUN NASIROH . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . . data mengajar linear belum di isi EMIL ISTIQOMAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi SUPARWOTO . YUNIAN EKA SURYANING CHOTIJAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. BUDI SETYORINI .JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi . . .MOHAMAD YAZIT SUTJI ANDAYANI. SPD NIKMATUL IZZAH . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi . .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. ELVITA NUR AINI SOELAILAH SUKARMIATI INDAH PURWATINING SHOFFATIEN JUNAIDAH MOHAMMAD ENNIF IRFAN FACHRUDDIN DYAH MENUR AMINAH . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi . . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. FILAH MASNAH . . .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. ZAINUL ABIDIN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . .JJM Sesuai kosong.

MUHAMMAD IRHAM NUR CHOIRIYAH .PD .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. S. ABD WADUD BURHAN ABADI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. TITIK HARIYATI . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SAMSUL MAARIF LILIS PUSPORINI INDRIANA PRIE ERNANI W FARHAN NURUL ISLAM RESTUNINGSIH KRISTIN WINARSIH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. KULDI SUYANTO LELLY DWI PUSPITORINI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. MADUN.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. GHULIBATIRRUM TAUFIQ .

TATIT MUSTIKA RINI KHOIROH MUJI SUWANTO .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. WINARSIH SITTI PULHEHE WIJAYARSO RISMIYATI FATICHAH . data mengajar linear belum di isi Sukariyem Suwahyudi Miftachul Choiriyah .JJM Sesuai kosong. .Widiastuti Nanuk Suyekti . data mengajar linear belum di isi NI KETUT MURNIATI . data mengajar linear belum di isi .

data mengajar linear belum di isi SRI ISNURIFAH .JJM Sesuai kosong.SITI ALIMAH MAKHSHUSHOTIN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUDARMAJI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AGUS SUHARSONO . data mengajar linear belum di isi SAMINO BAMBANG DJOKO SOEJONO . data mengajar linear belum di isi IRFANIYAH BIBI . data mengajar linear belum di isi PRASETYO M NGALI SARIYATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi NANIK DARYATI SUGIUTOMO TARWIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi DWI PRAPMININGRUM .

data mengajar linear belum di isi WIWIN RAHAYU SRI BANDIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi EDY WICAHYO . data mengajar linear belum di isi JHEN ESTER GUTAMIAH . data mengajar linear belum di isi SUHAIL ULIFAH YOESRI TITIK WAHYUTI . . data mengajar linear belum di isi SUDARSANA .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.PENIATI FIRMANI YULIANDARI SUWANDI MIFTACHUL ZANNAH ANDIK WIDODO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi TITIK ANDAJANI . data mengajar linear belum di isi WIWIK HERI SETIOWATI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi JULI KAWANDARI . data mengajar linear belum di isi SUKAMTA .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUPRIYATNO SITI ULFAH . data mengajar linear belum di isi SITI ARFATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ELLY MARIDA . data mengajar linear belum di isi HADI SISWOYO . data mengajar linear belum di isi TITIK WINARNI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SIGIT WINADI TJAHJONO EKO PRIJADI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI HARYANI .ASPIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi YATIM MARDIONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MOH KOLIL .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi EDY PURNOMO .JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MEIRAWATI YUSILADEWI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI ROIDHA SARI . data mengajar linear belum di isi SUPRAYITNO . data mengajar linear belum di isi UMAR SANTOSO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUPRAPTI . data mengajar linear belum di isi HARI SUSANTI . data mengajar linear belum di isi ENIS KHIFZHIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi EKO TIANIK .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AGUS WIDODO . data mengajar linear belum di isi AHMAD KHOIRUDDIN . data mengajar linear belum di isi ELLY RAHAYU PRIHATIN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ENDAH INDRIHARTI . data mengajar linear belum di isi NUR JAMILAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KUSMIATI . data mengajar linear belum di isi .AINUR ROKHMAH .JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi Hartini .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.SITI ANISAH . data mengajar linear belum di isi Martik .JJM Sesuai kosong..JJM Sesuai kosong.pd . data mengajar linear belum di isi IRAWAN BUDI SANTOSO . data mengajar linear belum di isi SUHARIYATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi PONIMAN . data mengajar linear belum di isi Mochamad Nur Rokhim .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Siti Rochana . data mengajar linear belum di isi SRI WAHYUNINGSIH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Ettik Wahyu S.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AGOES POERNOMO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SHOBIRIN . data mengajar linear belum di isi SUGITO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi KOMSIYATUN SUNARTI .JJM Sesuai kosong. S.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUHAMAD KHOIRI . data mengajar linear belum di isi WIENDYATI AGUSTIEN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI MUDAYANI DEWI ASTUTIK . data mengajar linear belum di isi Supriyadi . data mengajar linear belum di isi BUDI UTAMI Luluk Machruza . data mengajar linear belum di isi Sawi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi UMI CHOIRIYAH Eni Triwilujeng . data mengajar linear belum di isi SITI ROBITAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HERI SUKAMTO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUDIJONO . data mengajar linear belum di isi SUMINI .Sugito .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ERY KUSTINI .

JJM Sesuai kosong.SUMIRAN SIFAUL KHUSNAH PRAPTININGDYAH AINUR ROFIQ Sugeng Hariyanto KATIMAH SAMSUL HUDAH LILIS YULIATININGSIH PANCA SETYANINGSIH SUBANDIYONO SUGIANTARI INDIYAH PRAMOEDITO ABDUL GOFUR USWATUN CHASANAH . data mengajar linear belum di isi .

data mengajar linear belum di isi BUDIONO . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi MUJNAH . data mengajar linear belum di isi Rudi Purwanto .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.WIWIK ROYANI YUSUF ALI SURACHMAD .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi DWI SUSILO Nanik EDY MULYONO .JJM Sesuai kosong. SRI SARASWATI SRIWIJAYANTI SUTARSIH Subachi WIWIK WIJAYANTI Abdullah Basuki . .

DJAMAL SAMURINE SUYATI SUSILOWATI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sultoni SUPRAT Sarmin ARYONO SINGAT . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi BENEDICTUS DOEDIK PRASETIYANTO . data mengajar linear belum di isi ISNA KURNIATI MOKHAMAD MAKHRUS SUEB IMAM MUIN ENDANG ZULAIHAH MUNAWAR .

JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi MIFTAKHUL ROHANA YAHMAN SUPRAPTININGTYAS .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SIGIT PRIJASTONO . data mengajar linear belum di isi MARIKENONO .JJM Sesuai kosong.TAUFIK FALETEHAN RUDY YOSO ADINUGROHO . data mengajar linear belum di isi SUNA'IM SRI AMALIYA .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi IRAWATI . SIH RAHAYU ENDANG LUHWATI SRI WANTIYAH SUJATMIKO USWATUN CHASANAH ABDUL MUNIR SHIDIQ .

GUSTIYAS SUCI ISTIFARI LISTYOWATI AZIKIYATIN MUBAROKAH IZZATIE ABDUL WAHID . . IMAM SYAFII MURSIDAH PURWADI .Luluk Sri Handayani. TONI BUDIMAN . data mengajar linear belum di isi .s.pd TRI WINURJIATIN .JJM Sesuai kosong.

. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi MUKHLISOH . data mengajar linear belum di isi DWI SWARSONO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.INDAH SULISTYORINI MUJIANTO MIFTAHUL HUDA SITI AMINAH ANONG WIDJI ASTUTI SUJONO . TAUFIQ AR . data mengajar linear belum di isi SOKIP DHARMANINGSIH JAKTI NURKHAYATI PANDI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MASRUR . data mengajar linear belum di isi M.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ARFA'ATUT TOLIFAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KHUZAIDAH INNAMAH . data mengajar linear belum di isi SRI RAHAYU . data mengajar linear belum di isi YUTI ISWATI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MAIZAHRO . data mengajar linear belum di isi SITI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi WINARTO . data mengajar linear belum di isi AGUNG SUPRAPTI SETYO P . data mengajar linear belum di isi .A ROHMAD . data mengajar linear belum di isi SUTJI HANDAYANI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MISBAHUN NASIR . data mengajar linear belum di isi SRI WULANDARI KRISTIYANI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi IRAWATI . data mengajar linear belum di isi SUGIARTO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HERMINGGAR DWISUNARSO ICHSAN .Tanggal Lahir kosong. data mengajar linear belum di isi MACHFUDZ . data mengajar linear belum di isi ISTIKHOMAH . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Suhartono . data mengajar linear belum di isi ANIK WIDAYATI . data mengajar linear belum di isi AMINUROKHIM BAMBANG SUPONO YUWIDININGSIH TOTOK SUNGKONO LUKMAN HIDAYAT SRI KUSJINARTI .MASHUDIONO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ESTI ILYAH .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi ABDUL ROHMAN .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ENDANG SRIE SETYAWATI Katsirin . . data mengajar linear belum di isi SRI YUGIATI SUHARTONO ASRO UTAMI DEWI ARYANTI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MOH.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AHMAD ZUNAIDI EDY SUPRIONO ZAINUL MUTTAQIN YUNI INDRAWATI . data mengajar linear belum di isi CAHYONO JUNAEDI MOHAMAD BURHANUDIN . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. SUDRAJAT YONI TRI JOKO KURNIANTO .KARYONO .

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SOBIRIN EKO SOERYONO KASMADI . data mengajar linear belum di isi ARNI YULIWINDARTI YUN INTHOBAH Harsusanti .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Nanik Suci Rahayu . data mengajar linear belum di isi Sakip . data mengajar linear belum di isi Suwarno .JJM Sesuai kosong.MUCHLISINAH BAMBANG SETIYAWAN LILIK WIDIYANINGSIH . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi LISDANARTI YUNIASTUTI LITA DINI PUDI SETIJATI JUMANIYAH .

SINAINI TURSANI . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.KARYOTO H ABDUL FATAH AZIZ . data mengajar linear belum di isi Miftah Gulzaroch ETIK ZAENAH IRIANINGSIH DWI ARYADI DIDIK AGUS PURWANTO M. data mengajar linear belum di isi ROMZIYATI SRIYANTI SUJIATINI ENDANG MURTININGSIH SLAMET PUJI SUPANGKAT ABD HAMID PENDI H. Amir .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Rumianah Agus Prasmono MUHAMMAD AGUS SALIM LYDIA KRIESTINA . data mengajar linear belum di isi SUNARSIH Titiek Trimurtiningsih .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ISWANTO Nur Fadli . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi Mas Adah Anawati .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ERNI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi BAMBANG SETYOBUDI MU''TAMAROTIN .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MARMIATI .ARIS WINTARKO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SENTOT SISWOWIYONO .

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ACHMAD ZEN EFENDI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ASRI MURWATI RATNA KUSUMANINGDYAH .PURWANINGTYAS WIJARNARNI . data mengajar linear belum di isi RENY INDRIAS KUNTARI . data mengajar linear belum di isi NANIK ISTIANAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi ANDIK WISTIYO . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SRI ERNAWATI LULUK RUNTIYAH WIWIEK INDARYATI EDY AGUS SUTRISNO RATNA CAMILIYA MUSHOIMAH SRI HENDARWATI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi FARID CHOLIDI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KOJANAH . data mengajar linear belum di isi IPUK PURWANDARI . data mengajar linear belum di isi SUTIKNO .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUHARTI . data mengajar linear belum di isi EKO SUMARSONO .ATIK NURCHAJATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi WIWIK SUKOWATI . data mengajar linear belum di isi ENDANG DWI KOMARIANI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi SUSIANA .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KHOIROTIN . data mengajar linear belum di isi NI MADE SUKIARI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUHARTINI . data mengajar linear belum di isi SUHARTATIK . data mengajar linear belum di isi ENDANG SULISTYARINI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SITI ASIH PRIHATIN .

data mengajar linear belum di isi MISRANTO . data mengajar linear belum di isi LULUK HARIANAH .ANIS .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Siti Khodijah .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi NUR RACHMAN HADI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi WINOTO . data mengajar linear belum di isi TRISNOADI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi UMI KHUSUSIYAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi PURNOMO MIFTAHUL JANNAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi NIKMATILLAH .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi EVITA SETYO ANGGRAENI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi KUNCORO . data mengajar linear belum di isi BUDI UTOMO .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUHARTATIK .JJM Sesuai kosong.

data mengajar linear belum di isi Sihono Titik Sudirahayu Markun Isrochah M.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi MUHAMMAD IMRON ROSYIDI PURWANTI WASITO MOKHAMAD AMRULLAH Winarti Muhlas . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Chosyiin .Sudarminingsih SUCIWATI .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi SUSIANI ROKHANA Sula'i .

data mengajar linear belum di isi Zulkarnain Ali Atin Supriyono . Yahman .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Kusnadi REKSI TRI HARTATIK .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Widji Utami Indaryati . data mengajar linear belum di isi LULUK SUKMAWATI . data mengajar linear belum di isi Sri Wahyuni .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi A.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Abd Ghofar .EDY SUSANTO SISWANTO LULUK SULISTYA WARTI N UBAYANINGSIH Sri Utami .

data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi Suharsono Machrifah .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. PITRI NURKOLIPAH .PD NINIK WULANDARI. . . EKA RAHMADIANA . data mengajar linear belum di isi Masrukin SRI MULYANI. . S. data mengajar linear belum di isi Roedihani Eko Wahjuedijono RUSDA DWI NUGRAHANI .JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Arifin Hidayat .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. BANDINI AJI .JJM Sesuai kosong.SUHARNO . data mengajar linear belum di isi . DRA.JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi Yudi Haryani . DRA.JJM Sesuai kosong. HARIYANI. data mengajar linear belum di isi BIAH SUYANTI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

. .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.BUDI PURWATI SITI MASRIKAH . . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi Siti Aminun .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi HARIYADI . ENDAH MULYANI . data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. . ALI MUCHLISON . data mengajar linear belum di isi UZLIFAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. RODIYAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi . DARIYAH DYAN MANDREANI WIRAWAN LOVEIDTA KISWIADI YENI AGUNG PUJI LESTARI EMI ULIFATI SUMARMI SUROTO .JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.

Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. Choliq .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. JAUHARI SAID. ENY MADIYANINGSIH .M.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. M.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi SETYOWATI AGUS DWI WIDODO DRS . Hery Purnomo. ZANWAR EKO CAHYONO . MAPTUNIN . GIGIK ORBANIANTO . . Drs .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi HALAYLI RAHMAWATI . data mengajar linear belum di isi SEMIATI . SH . data mengajar linear belum di isi SUNADJI . .JJM Sesuai kosong. .JJM Sesuai kosong. SUPIYATI . data mengajar linear belum di isi ELLOK RINI WIDYANING .JJM Sesuai kosong.

JJM Sesuai kosong. RUDY SUPARNO Poniyem TITIK WIDIYATI.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. .JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi . KOMSIJATOEN .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. . data mengajar linear belum di isi .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi . data mengajar linear belum di isi . .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .. .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . . . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. DRA.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. NOOR HIDAYATI RAHMAD SUBAGYO FADILATIN SUKENI SRI WILUJENG DYAH SUKMARATI TITA SUUD DIYANA ILUK HIDAYATI TITIK SUNDARI INA PRAHARIATI .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.

data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. KHOMSUL FUAD .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.NUKE INDARTANTI MOHAMMAD MIFTAKHUL FARIKHI . SITI MARIA ULFAH .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi KHOIRUL ANAM .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. SRI ANGGRAITA MARTANINGTYAS . S. S.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi Hery Dwi Kustanti. data mengajar linear belum di isi Wulandari. ABI SUJAK . data mengajar linear belum di isi MOCHAMAD SULIYONO .JJM Sesuai kosong.pd .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.Status Kepegawaian dinilai tidak valid.Status Kepegawaian dinilai tidak valid. . ALI IMRON . .Status Kepegawaian dinilai tidak valid. data mengajar linear belum di isi ARIF FATONI . QOWIYUS SIHRIYAH . data mengajar linear belum di isi SRIMAHERWATI .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. ZAENAL ABIDIN .pd .

data mengajar linear belum di isi Diana Widayati. Drs Suyadi.JJM Sesuai kosong.Much Nurhaji.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Handini. S. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong.pd . S.pd Kashudi.pd Suriyami.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.pd . S. data mengajar linear belum di isi Nyani Sri Rejeki.pd . data mengajar linear belum di isi Achmad Sisworo.JJM Sesuai kosong.pd Mohamad Shodiq Lujeng Ning Kholis. . S. data mengajar linear belum di isi Dwi Prasetyo.s.pd Urifah.JJM Sesuai kosong. S.pd Siti Dumaroh .pd . S. Sdp Wahyu Indrawati.pd . Spd . data mengajar linear belum di isi Susri Wulyani. S. S. S.

JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Eddy Astoeti MUSTAQIM .Status Kepegawaian dinilai tidak valid.JJM Sesuai kosong. .Siti Nurhidayati Ch .JJM Sesuai kosong. Spd Ridaryanti.JJM Sesuai kosong.pd Bambang Heriyanto . data mengajar linear belum di isi MOCH. DRS . S. S. data mengajar linear belum di isi Sujarwo.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Sdp . data mengajar linear belum di isi Abd.pd. TOLIB. .pd . Kholid.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Suprijono . data mengajar linear belum di isi Widayati .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Drs . data mengajar linear belum di isi Siti Nurul Kustinah Kusmiasih. data mengajar linear belum di isi Subagyo . S. data mengajar linear belum di isi Wari Kiswari. data mengajar linear belum di isi Sutrisno.

data mengajar linear belum di isi .Susminarti. data mengajar linear belum di isi Nawi Siti Zulaikah Nur Syahadati. data mengajar linear belum di isi Lailatul Ainiyah. data mengajar linear belum di isi HARYOKO . S.pd. Sugeng Spd . Abdul Pandi. S. Spd Karno. data mengajar linear belum di isi Sugeng Pradipto.spd Hutomo. Spd . .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Sri Suwarti Efrayin.pd.pd.spd Manan Hadi Purwanto.JJM Sesuai kosong. Sdp .JJM Sesuai kosong. Spd . S.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi PUDYA SASANA .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi GEMBONG H .JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong.

Sh Bambang Hermanto .JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Adi Wiyoso. Porwo Setijono . data mengajar linear belum di isi RM Herlianto PL Mu'asomah.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi Stevanus Timur Heru Santoso. Drs Supi'i.pd Bambang Kuswanto Imam Junaedi.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi AGUS SANTOSO . Spd Drs. data mengajar linear belum di isi Choiril Anam. data mengajar linear belum di isi . Sri Aris Werdiningsih . S.JJM Sesuai kosong.Kusmardiyati. data mengajar linear belum di isi Sulistyowati Rahayoe.JJM Sesuai kosong.JJM Sesuai kosong. Spd . Sdp .JJM Sesuai kosong. Spd Tri Wartini .

JJM Sesuai kosong.pd . data mengajar linear belum di isi SITI FARIDA . data mengajar linear belum di isi Hariyono.JJM Sesuai kosong. data mengajar linear belum di isi .JJM Sesuai kosong. S.Eny Salimah . data mengajar linear belum di isi Kismonowati.JJM Sesuai kosong. Spd .

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 14 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NRG 101488402036 091589827027 091536372012 091388827021 092136332019 091835347010 092786327009 091290322016 092739822010 091290367006 091487322050 092085832009 092288822014 091839827041 074934052011 074733044002 110271955051 101285867031 110271331065 120271693059 092087337011 120271184059 102290372020 110271923048 110271085043 101685357020 110271127056 084630054043 101290367013 120271819053 120271978052 101490867032 091437842013 112201880006 110271394061 : Kabupaten Jombang : Memenuhi Syarat No Peserta 10050402010028 09050491010975 09050491310968 09050491010958 09050491010956 09050491010921 09050491010910 09050491010911 09050491010973 09050491210972 09050491010977 09050491010929 09050491010925 09050491010924 07050402700393 07050418000135 11050402710282 10050402710355 11050402719017 12050402711323 09050402710313 12050402711297 10050402710413 11050402719062 11050402719042 10050402710533 11050402710292 08050402710099 10050402710444 12050402710908 12050402710875 10050402710547 09050402710373 11050422010508 11050402710529 NUPTK 5037745648300063 7339730633200013 8935739641200052 6135730632200033 8650731633200022 2533734638200013 2663730634200002 8443729632200002 4362729631200003 5443738639200032 2837729633200012 1549730629200002 8153729632200003 7542730632200033 0449738640200023 4347730631200003 6436737640200013 3434738639200012 9752739641300002 1961740643300012 3849732634300032 2436738640300033 3453739640300023 7435744646200032 3740742643300082 0233736639200033 9443738638200003 2046740641300043 1443738640200022 5860750651300012 8443747649300042 5844738640300042 5738733636300002 9433741644300052 6351742644200013 Data Kelulusan Nama HABIBAH MIESTO EFFENDY ANANG QOMARU ZAMAN SUMARDJI UTOMO ABDUL MUNDIR SYAIIN JAFAR SUWANDI SUKARDI DJOKO SETIJO BUDI SUDARMADJI SUGIOTO EDY SETYO WALITO KOMARUDIN SUPARI Suyono Pudji Rahardjo SYAIHUDIN SUNGKONO ENDANG SETYAWATI JUNI PURWANTI MARIYANI SUJIATI SITI KOMARIYAH ISWANDI SUSNANINGSIH LESTARI DWI WAHYUNI SUWADI Khosiyah ZAINUL ARIFIN TRIN TAQWANI ENY SUPRAPTI SRIANAH SUPARTINI SUNARTI SAMSUL HADI .

pd. S.pd Poniman Sriwati S. S.pd SITI MILADIYAH BAYU SULENDRO DWI CAHYONO ENDAH SUHERMININGSIH DIAN YUNITASARI BUDIONO Sugeng NUR CHOLIQ RIYADIN INDRANINGSIH . Mintiasih Jami Ahmad Anas JIONO Wardoyo S. Jumiah. Hj. S.pd.pd. Mulyono. Suryati S.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 110271320048 102589357018 084233053046 084931050038 085629054017 110271735039 102039342006 101938372026 120271739057 110271826050 120271325057 101886372036 120271129073 120271196047 110271207045 101587352035 120271282073 120271969067 102235337006 110271980049 110271324059 084128054027 112201909006 120271936040 101989352018 120271482066 110271182048 064931048004 074227058002 074228049027 076132051014 075835047009 074226051008 073733054016 110271330054 074933050016 074931054015 065033055002 110271907055 101485377040 121571566006 120621399003 092240377012 083430055036 128101248002 112201710004 120971717009 11050402719059 10050402710465 08050402710229 08050402710220 08050402710233 11050402710178 10050402710179 10050402710511 12050402710205 11050402710646 12050402710110 10050402710382 12050402710836 12050402710642 11050402719013 10050402710315 12050402710978 12050402710368 10050402710090 11050402719021 11050402710533 08050402710235 11050422010761 12050402710689 10050402710142 12050402710998 11050402710481 06050402700027 07050402700458 07050402700228 07050402700399 07050402700293 07050402700287 07050402700397 11050402710577 07050402700268 07050402700867 06050402700104 11050402710304 10050402710897 12050415710231 12050406210452 09050421710584 08050409410345 12050481010023 11050422011091 12050409710572 0846743646300042 7259736638200013 1342739640300063 4149736640200013 4956740641300032 8940739640300012 6248733636300003 8046739640300063 2433745647300312 1345738641200023 5844743644300052 9645739640300022 1040746649300043 8542756657300032 8540741643200032 1037735636200033 1537750652200062 4644761663300012 8452732634200012 2658741644200022 9451741642300002 9841740641200022 3856743648200002 4039751652300053 8147735637300033 4243748650200053 4035741644300013 7149734638300003 6742744646200042 3842735637300042 9261737640300013 6558733634300003 2642737639300052 5337740641200033 8539739642200013 9349736639200013 4149740641200053 8350741642300043 5849739641300022 7437743645200002 5757745647300052 1936759660300022 4452740644200003 9034741643200023 4450739640200012 7844747651200002 5958754656300092 NURHAYATI MULYANI BUDI SANTOSO IMANI Sudjiarti Karjono Misnah ENDAH KUSWINARNI SRI MULYATI UTAMINING WIIDJIASIH MU'ASOMAH SUTRISNO ISMIATIN MINAYU SRI SUGIYANTI ARIFATUL MUNAFIYAH SUTIYONO BUDI SUSANTO IMAM SODIKIN ANY DWI SETYARINI SUBIYANTO SUHARIYADI SRI ASTUTI Budi Nyoto SAMIAT SITI BADRIYAH SETYOWATI MOHAMAD NOORYANTO ENDANG WAHYUNINGSIH Lestari Mukti.

83 84 85 86 87 88 89 092136867007 111571358004 086333056012 118101886002 075930054012 074133052009 073725054009 09050481010547 11050415710960 08050409010367 11050481011073 07050408400090 07050408400101 07050402700340 4750738639300032 4037747649300083 9363742644300013 3659748650200022 3059740641300053 4341738642200003 9537740640200002 ARIATI SUPRIHATIN MUSRIATI Sri Retno Ponconingtyas SUPARWAN Nur Qururoh. Spd Sulaikhan Suwito Utomo .

Tahun Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS Status NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Nama Suyono Syaihudin Sungkono Endang Setyawati Juni Purwanti Mariyani Sujiati Siti Komariyah iswandi Susnaningsih Lestari Dwi Wahyuni Suwadi KHOSIYAH ZAINUL ARIFIN Trin Taqwani Eny Suprapti SRIANAH Supartini. AMa.Pd Sunarti Samsul Hadi Status Aktif - .

Nooryanto ENDANG WAHYUNINGSIH Lestari Mukti Poniman SRI WATI SURYATI Mintyarsih DJAMI Ahmad Anas Jiono Wardoyo Mulyono jumiah Siti Miladiyah BAYU SULENDRO DWI CAHYONO Endah Suherminingsih Dian Yunitasari BUDIONO SUGENG Nur Choliq Riyadin Indraningsih - .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Nurhayati Mulyani Budi Sudjiarti Karjono Misnah ENDAH KUSWINARNI SRI MULYATI UTAMINING WIDJIASIH Mu'asomah SUTRISNO Ismiatin Minayu SRI SUGIYANTI Arifatul Munafiyah SUTIYONO Budi Susanto IMAM SODIKIN ANY DWI STYARINI Subiyanto Suhariyadi Sri Astuti Budi Nyoto SAMIAT Siti Badriyah Setyowati Moh.

SULAIKAN Soewito Utomo - .0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Ariati Suprihatin Musriati Sri Retno Ponconingtyas SUPARWAN Nur Qururoh H.

JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG PENGAWAS PENGAWAS SMA SD NEGERI GENUKWATU III SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI BADANG 2 SD NEGERI BETEK 1 SD NEGERI BRODOT 01 SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI DARUREJO II SD NEGERI JABON 2 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI PODOROTO 02 SD NEGERI JATIREJO SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI KADEMANGAN 3 NIP BUKAN PNS 195207101974031009 196106031987031012 195203081975121005 195303181974031003 195612011977021002 130456991 195101111975011004 195110301973091001 196001111988031002 195105051974031008 195202171977021001 130579741 195212101975121006 196011171982011007 195210151980031006 195911041983031009 196001021979071001 196104202007012004 196206291985042003 195405171975122003 196011041982042007 196111211980102001 196601031991081001 196404082000122002 195809011981122003 196011111983031018 196207141982012010 196001111982011010 197205282006042012 196901112006042005 196005121982012012 195504061977022002 196312231985042003 196410191990031005 JJM sesuai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 0 0 28 24 .Tempat Tugas DINAS PENDIDIKAN KAB.

SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MOJOKAMBANG 1 SD NEGERI GEDANGAN I SD NEGERI PANDANWANGI I SD NEGERI PENGAMPON II SD NEGERI PERAK I SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI SUKOREJO IV SD NEGERI PODOROTO 02 SD NEGERI PODOROTO 02 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI PULOGEDANG I SD NEGERI SUGIHWARAS 1 SD NEGERI DUKUHKLOPO 1 SD NEGERI SUKOREJO IV SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI TAMBAR SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI TANGGUNGAN SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI LOSARI II SD NEGERI NGRIMBI I SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI PLEMAHAN I SD NEGERI KEBONAGUNG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 DIWEK 196505141990092001 196011021982011006 196110101982012024 195808171981121002 196206241982012008 196106081982012008 195509161977022001 196107141981122006 196701011994032011 196010131987031005 196505122008012005 196103131982012013 196807081992102002 197802102008012014 196302082001121002 195707051979071001 197202051997071001 198303122006042021 195401201979071001 196303261990092001 196301191991042001 196205091982011004 196505241988031007 197307071998072001 195709151977022002 197009112000121001 196307031985042003 130582865 131445144 195705101977022004 195909291981122002 195512261975122004 130742638 196210051982011005 196112071986061001 195810171979071001 196208171982011007 131189720 196105171983032007 196501051988031012 196704251998022004 196010091984031008 196211201987021004 196307021985121002 196101181998031001 196905122006041005 197606262003122009 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 27 24 48 0 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 0 0 0 24 24 20 0 28 4 0 52 20 .

SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 JOMBANG UPTD PEND KEC. PLANDAAN 196004181986032006 196907052003122009 196410311985122001 197003272005011007 196207271983012005 196010091984031008 196202051981121002 0 28 6 0 14 6 0 .

Juru 3A 4A - .Tugas Tambahan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Data Dapodik JJM Tugas Tambahan Masa Kerja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tahun 4 Bulan 0 0 0 0 18 26 Tahun 0 0 27 Tahun 0 0 0 10 Tahun 0 29 Tahun 0 10 Tahun 0 25 Tahun 0 0 0 0 0 23 Tahun 0 0 10 Tahun 0 10 Tahun 18 25 Tahun 0 28 Tahun 0 0 25 Tahun Golongan 4B - 4B - 4B 2B 4A - 1C .

Juru 22 Tahun 4B - 4A 10 Tahun 3B 3C - .Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 25 Tahun 2A 2A 2A 29 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 2B 4B 3D 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 4B 4A - 3D 3D 29 Tahun 25 Tahun 27 Tahun 4A 4B 4B 2A 25 Tahun 4A 1D .

Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 18 0 12 18 18 26 Tahun 4B 4B - .

822.KC SURABAYA Jombang Jombang 00411 -.407.KC SURABAYA 00411 -.200 - No Rekening 247807592 041101002247530 041101002276539 041101002633537 002301011319535 002301009897539 002301010018534 041101002266534 002301010098534 041101002625534 041101002488534 002301010414536 002301010312530 041101002250533 002301010487539 002301006858536 002301009174533 002301011513537 002301011402532 Nama Bank BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Cabang Bank SENAYAN 00411 -. .KC SURABAYA Jombang 00411 -. UNIT KESAMBEN Jombang SENAYAN SENAYAN .700 3.KC SURABAYA KANCA JOMBANG 00023 -.509.KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang Jombang 00411 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 624001005367534 1420012160262 041101006486534 002301011278535 002301010837530 002301010563539 002301009110539 041101002584534 002301010272536 002301014701537 002301014900539 624601008099532 002301010044535 120835295 119599102 BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI UNIT BANDAR 14231 KCP Jombang 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.000 3.500.500 2.Gaji Pokok Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.KC SURABAYA Jombang .KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp - 002301010506537 002301011182530 320301023695538 320301023692530 320301023696534 002301009200538 002301011089538 624601008096534 282089601 002301008977530 002301014716532 002301009857539 002301014419538 002301014878538 002301011299531 365401014036536 002301014405539 002301014632534 319801010782531 002301010808531 002301008222537 320301023697530 002301008086533 002301014581539 002301011270537 002301014605537 002301008614530 002301011590539 002301010111536 002301010953530 002301011350531 002301010373536 002301010290534 002301010118538 002301009181530 002301011352533 002301010876534 002301010108533 002301008357536 365601011217539 1420012161393 1420012160304 002301011531535 002301011334535 002301014667539 002301008072534 002301014704535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KESAMBEN Senayan KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . 03198 -. KANCA JOMBANG .UNIT PABEAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . . .

200 041101002615539 002301008697538 002301011359535 002301009075535 002301010226535 002301010454536 002301010097538 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes 00411 -.722.KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang .Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.

Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat Catatan .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . Bank HABIBAH MIESTO EFFENDY ANANG QOMARU SUMARDJI UTOMO ABDUL MUNDIR SYAIIN JAFAR SUWANDI SUKARDI DJOKO SETIJO BUDI SUDARMADJI SUGIOTO EDY SETYO WALITO KOMARUDIN SUPARI Suyono PUDJI RAHARDJO SYAIHUDIN SUNGKONO ENDANG SETYAWATI MARIYANI .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .c .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .An Rek. SITI KOMARIYAH ISWANDI SUSNANINGSIH LESTARI DWI WAHYUNI SUWADI KHOSIYAH ZAINUL ARIFIN TRIN TAQWANI ENY SUPRAPTI SRIANAH SUPARTINI SUNARTI SAMSUL HADI Email .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat yogisudarmadji@gmail.Memenuhi Syarat .

Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .NURHAYATI MULYANI BUDI SANTOSO Sudjiarti Karjono Misnah ENDAH KUSWINARNI SRI MULYATI UTAMINING WIIDJIASIH MUASOMAH SUTRISNO ISMIATIN MINAYU SRI SUGIYANTI ARIFATUL MUNAFIYAH SUTIYONO BUDI SUSANTO IMAM SODIKIN ANY DWI SETYARINI SUBIYANTO SUHARIYADI SRI ASTUTI Budi Nyoto SAMIAT SITI BADRIYAH SETYOWATI MOHAMAD NOORYANTO ENDANG Lestari Mukti. S.pd.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . Mintiasih Jami Ahmad Anas JIONO Wardoyo S.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . S.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . Mulyono. Jumiah.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . Suryati S.Memenuhi Syarat . S.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .pd SITI MILADIYAH BAYU SULENDRO DWI .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . BUDIONO Sugeng NUR CHOLIQ RIYADIN INDRANINGSIH .Memenuhi Syarat .pd.Memenuhi Syarat . Hj.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .pd.Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat . .pd Poniman Sriwati S.

Memenuhi Syarat . Spd Sulaikhan Suwito Utomo .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .Memenuhi Syarat .ARIATI SUPRIHATIN MUSRIATI Sri Retno Ponconingtyas SUPARWAN Nur Qururoh.

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 14 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NRG 084226058028 085328051018 091890847007 091438852009 092289832009 092136392011 091738337016 091636877017 092488832013 091990347007 091590847015 091487352029 091835342012 092485832019 091889342003 092085352009 092237352021 091435342009 092539342009 091785357016 091438867008 092590837010 091639362023 092588357020 092637347005 091935897007 092036837028 091585857005 091637382022 092036382007 091739842026 091537357017 092037852009 092687882008 091637367013 : Kabupaten Jombang : Siap SK No Peserta 08050409710430 08050415410623 09050491210961 09050491010936 09050491010914 09050491010970 09050495310945 09050491010962 09050491210913 09050491010922 09050491010934 09050491210967 09050491010912 09050491010976 09050491010926 09050491010943 09050491210951 09050491010964 09050491010918 09050491010941 09050491010948 09050491010930 09050491010969 09050491010938 09050491010931 09050491010971 09050491210950 09050491010916 09050491010966 09050491010965 09050491010928 09050491010939 09050491210959 09050491010957 09050491010955 NUPTK 9642744646200042 2853737639200022 4545734636200023 6740735637200002 2353731634200003 3650743644200032 7339732635200013 6236740643200003 8157731632200003 6447734636200023 2044734636200043 3837735637200082 8533733633200003 2557731632200002 3245733635200003 6449735636200012 9852735637200042 5733733636200012 5258733635300003 1433736638200033 9136738639200033 0559732634300043 5041735640200003 1059736638200063 2860734637200012 0946744646300012 7748732633200022 8034736638200033 0137741644200043 3648741643200062 7342733636200013 1937736638200042 4948730631200022 6961741643200022 3137738641200013 Data Kelulusan Nama Wahib Mulyono ABDUL RACHMAN SUYUDI ZA SUMANDI ARDIYANTO BUDI SANTOSO CHOIRUL ANAM RAHARDJO BUDI IRAWAN WULYANTO WARTONO LEGIYONO MUKHTAR MUDJI JULIONO EDDY SUPAAT KASDUKI SABBIHIS SUYITNO MUHADI MUHARLIS MARSUN ROHMATULLOH ENDANG SULASMINI MUNADJI MALIK SUYANTO TAMPA ADIWINARTO RAHAYU SETYAWATI ABDUL GHOFUR SINGGIH SANTOSO SUCIPTO ABU KOHIR SUYADI SUKAMTO SINDUNG SRIWIDODO KUWAT SAIFUL AFFANDI .

Drs. Drs.m Suhariyanto Bambang Wulyono Chotib Subagyo.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 091989377018 092240837010 092490342015 091538352021 091488347015 091840837033 091790852013 091487842018 091335857015 092239862009 085833058016 092640357014 091335362013 091636372008 091986867012 091489842025 091989367014 092590837014 091389852005 091339852008 074927048005 074428052021 076128049007 083528074002 084032049009 074735051042 102290392018 073429053025 083635052017 083929050016 075332053008 075430052024 073525050012 120271927052 120271686069 120271959056 084527071002 110271302047 110271904050 110271600043 110271355058 110271489051 083628062021 110271842050 110271274047 112201185002 112201969008 09050491010960 09050491010919 09050491010915 09050491010935 09050491010923 09050491010949 09050491010946 09050491010917 09050491010940 09050491010947 08050409710508 09050491010937 09050491010944 09050491010953 09050491010952 09050491010920 09050491010954 09050491010978 09050491010932 09050491010933 07050481000879 07050402700476 07050415600883 08050419010588 08050422010293 07050444100535 10050422010618 07050408400084 08050408410489 08050409710375 07050402700859 07050402700426 07050402700296 12050402710317 12050402710372 12050402710464 08050402710309 11050402710915 11050402710737 11050402710084 11050402710900 11050402710078 08050402730235 11050402710517 11050402710404 11050422010700 11050422010598 3247740643200033 8552732636200003 1457733635200023 4939735636200022 2037734636200083 2544732635200013 4544735637200013 2838733635200012 4534736638200042 0439737640200022 4358744646200003 7460736638200003 8434737640200012 5640739640200032 9747738640200072 9842733636200032 0247738641200013 1559732634300043 2642735637200042 4542735637200012 9749734636200012 4844738639200022 2861735638200012 3447734636200022 7240735637200013 4547737638300033 5453743644200013 1934739641200052 7536738639200013 6939736638200032 3253739641200013 5054738642200003 1535736639200032 9435764665200013 5548760662300053 2252759661200023 5745757658300032 0733758661300012 3245746649300063 4049737638300063 9448746647300022 5640734636300022 7836748650200042 8939742643200042 2838742644200012 4956743646200042 4843743646200032 IKHRON ABADI KUSZAINI SUTIKNO SISWANTO GATOT HARIYONO SYAMSUL EFENDI SUDARMANAN SURAWAN NGATIDJO ARIEF BINTORO Suyono BUDI PRASETYO ARIFIN AGUS SUTO KASWANTO MARKUM WINO DIYONO KACUNG SRI WAHYUNI ABDUL MALIK HANDOKO Hari Winarto. Drs.si Sudarto Adi Suharmanto Sri Nurhaini GUFRON Zainul Arifin.m. Mm Soebiyanto AHMAD DWI ULINNUHA VIVA NOVIA ALFIANA AKHMAD TONI SYAIFUDDIN ASTUTY APRIANINGSIH ANIK KHUDAIFAH ERNA KARTIKASARI SRIANAH TJITJIK SURIJANI SULISTYANTI NUGRAHANI HERI MUJIONO PONIMAN MUNANDAR SUGENG SUBAGYA SUPARMAN . Rosidin Drs. Drs.mm Sudarmadji. Drs.m. M. Sh.si Warsito.

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 085133051009 112201585006 120271318056 091387832022 091687837010 110271231040 110271121044 122201283014 122201392013 110271628063 101986362023 112201284005 112201179007 085532051017 102690862048 084033052018 102540847008 084434053027 101539847021 083334055038 110271405044 110271853062 085629054018 112201099004 091488852003 110271750054 085932054033 084230049015 110271410047 110271292061 083935051017 120271435067 112201381004 112201188005 110271880055 102140357018 081290352002 102587847008 101986352022 092436842008 102138857037 120271827065 112201098005 084134052026 084625053011 110271607052 083824056028 08050402710032 11050422010428 12050402710146 09050402710351 09050402710282 11050402719063 11050402710305 12050422010024 12050422010044 11050402710400 10050402710477 11050422010160 11050422010601 08050402710016 10050402710549 08050402710020 10050402710286 08050402710162 10050402710130 08050402710211 11050402710824 11050402710245 08050402710295 11050422010353 09050402710274 11050402710610 08050402710170 08050402710090 11050402710697 11050402710092 08050402710017 12050402710097 11050422010476 11050422010507 11050402710495 10050402710436 08050402710209 10050402710450 10050402710217 09050402710290 10050402710302 12050402710219 11050422010714 08050402710263 08050402710259 11050402719027 08050402710201 2351737639200023 4341741641300013 0837744647300092 3638731634300002 0238732634300033 3236743646300083 0248739641200023 6533739642200022 7560739640200003 2242742644200043 1647737639200062 7744739641200072 0533743646200043 9255737638300013 7561737637300003 3340738639200023 9558734635300003 3444739642200023 0942734637300022 0433741642200023 3553744646300022 0133741641200013 6956740642200002 6441741642300013 0840735636200012 4634745647300082 2259740642300033 2042735637300033 2656743645300012 7063739640300023 9539737639300023 8536743644300032 3439740642200023 1543741644200033 5960741643300022 5450736638300023 7433735636200003 7959734637200002 9647735636200012 6756733635300022 1150736640300013 2647745648300052 8641745647200022 6441738639200013 7546739640200012 7560741644300003 0438742643200022 Sudjono SUPARTINI HARI WILUJENG KASTANIK SUDARTI ESTUNINGSIH SUSIYANTO AINURROFIK ISNADI WASIS SULIADI SUWARSO SULKAN WIJAYADI MAHMUD SUNARYO Ramini DARMINI Kusnowo Oktanan Irianto DUMIASRI Suyanto SUMINI Suat Budi Santoso SITI ZULFAH SUMULYONO Mohamad Khozin MINARNI PASIH WONGSO DIHARJO NURSOKIYAH Eka Elya Sri Ratnawati Suliatin MUSRIANAH YULI AKHWANINGTYAS Wibawaningsih TITIK MARLINA MOCH. JASIN MOKHAMAD ROKHIM SRI HIDAYATI KARTINI MOKHAMAD RIYADI GHOIB PARYONO SUYATI SUTAMAH SRI IBAYATI WELLY MULYO SUHARTO Agus Ely Suwasono Kusdianto TITIK ERNAWATI Marjuki .

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 110271397041 120271141057 084028050014 120271915058 120271734054 102686377015 110271419048 120271416056 112201166005 112201929008 110271907056 110271572051 102140367025 083833051018 084634045008 110271131055 110271021049 102039862019 101736862026 110271039059 101388872014 120271532068 092440327007 110271704049 110271435050 092487837008 112201236013 102436847017 110271194051 120271945061 120271933055 122201943014 092185852004 110271259057 102187367015 084525054026 110271451044 112201899005 083924053023 110271869050 120271534053 110271744056 101737337019 102787352006 110271868055 110271770053 101487857046 11050402710261 12050402710401 08050402710013 12050402710206 12050402710860 10050402710440 11050402710885 12050402711164 11050422010768 11050422010779 11050402710542 11050402719073 10050422010378 08050406110157 08050402710012 11050402719068 11050402710177 10050402710421 10050402710335 11050402719076 10050402710410 12050402710989 09050402710205 11050402710730 11050402719070 09050402710363 11050422010597 10050402710214 11050402710466 12050402711304 12050402710153 12050422011188 09050402710260 11050402710113 10050402710383 08050402710037 11050402710487 11050422010767 08050402710224 11050402710500 12050402710185 11050402710554 10050402710111 10050402710168 11050402710146 11050402710747 10050402710391 7036739642200013 6640760661300042 0840736637300032 6442745646300022 6442746649300073 1661740640300012 5046745649200023 4947747649300072 5052744647300053 2259745648300053 0261742644300073 0144743647200043 1450738640300033 3338737640200013 2446731633300013 2760743644200012 8137739641300043 0348737639300033 4336737638300033 6659743644300022 8640739640200012 0150748651300063 3456730631200003 7857745647300062 8045743644300043 5957732634200012 3650743646200032 2756734639200002 3760740643200022 3645739640300062 1935744645300012 3240747650200033 8551735636300002 3037740641300073 6851738639200012 1545740640300012 1747741642200052 1954744647300012 3439739641200022 3240741643300093 9338745648200033 7443742645300002 5337732634300043 3863735637200002 0533738640200053 4934740642300042 8937736639300002 KAMSUL HADI SANTI ULFAYATIE Florentina Suprihatin KHUMAIYAH RAHAJU SURYANINGSIH DWI RATNAWATI SUPRIADI SUSANA UMI CHABIBAH ENDANG SRI UTAMI TRI MURTI AJI SUMAN RAHAYU BUDI WINARNI Wiyono Mardijani IMAM GOZALI LILIK SUBANDIANI SUKANING SRI RAHAYU NURAYATI NIKEN EKO SULISTIYONINGSIH SUHERY PURWANTO SRIANIK RIJADI SRI SUKESI BARBARA YULI SUCI RAHAYU SUTAMAN HARI PURNOMO SUWOTO SUMIRAN SUPARTINI PURNAWATI WULANDARI SUNARKO ANGGOROWATI SUSLANTINI NURCHAYATIN SETIYANI Sri Andayani MUJI WISMIYATI MUNDIANAH Sugiyono ENY WATI SUTISNO MURSANI UMI KULSUM PRASANTO SUBANDI MUJIATI PURSIWI YUNI WINEDAR .

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 110271842049 120271887059 110271320049 084631053033 101385847010 084735051029 110271070050 102436342005 112201441005 086129050010 101335332014 112201279004 120271519051 102738862019 110271683050 110271502063 112201851005 084330054032 102135352010 102086347011 086129054018 091388842010 112201219010 101290862020 092088342009 120271134059 110271123053 110271803046 101690852015 102190862035 101538357028 120271953053 110271853060 102490862039 120271489060 112201971007 110271215061 101735367025 083934050009 110271210024 110271875046 102735372006 120271924058 101739852033 085127054019 091690337004 084133052021 11050402710497 12050402711003 11050402710626 08050402710046 10050402710081 08050402710027 11050402710210 10050402710186 11050422010769 08050402710059 10050402710185 11050422010710 12050402711328 10050402710338 11050402710116 11050402710337 11050422010436 08050402710185 10050402710132 10050402710443 08050402710145 09050402710288 11050422010294 10050402710265 09050402710378 12050402710225 11050402710550 11050402710314 10050402710223 10050402710340 10050402710244 12050402711201 11050402710698 10050402710374 12050402711146 11050422010709 11050402710848 10050402710494 08050406110244 11050402710209 11050402710872 10050402710508 12050402711285 10050402710143 08050402710261 09050402710286 08050402710096 9054741643300003 2261748651300033 0163736639300013 8146739642200013 5634734636300022 4547737638300023 8753740641200052 4656733636300002 5139744648200033 9961736638200012 1533731633300012 0935744648200032 0142740642200043 8162737638300013 2237737642300003 0456740642300053 9448736638300013 6043740640300003 3450735636300012 1649734646200002 6961740642200012 8640733635300002 7534738641200003 6444737638300022 9049733635300063 9741745648300022 5935741642200032 6534740642300052 0244735637200023 2551737639200033 7939736638300022 2451747650300033 3847743644300082 9557737639300053 8838747650200032 1547744646200052 1542743645300012 5333738640300043 6439736638200013 1746740641300092 0934746649300032 3462739640300012 3657738641200012 4342735637300053 0751740641300042 3243732636300003 3341738641300023 SRI JULIANI TUTIEK RIYOYONINGSIH HERNAWATI SRI AGUSTIN Kasiyanto LIESTIYANY Indrawati PURWANTO SRI MARTINI ATIM SUPRIYADI Trimo Suhardjo SULIYATI JUWARI KUSWIDIYANTO SRI WIDAYATI ENDANG EKAWATI MIFTAKHULIYAH SRI NURWAHYUNI Susminatun SOPIYAH ANADIANINGSIH LAMBAR Ekhoirul Junaedi SUKEMI MUZAKKI EFFEI AFRIDA AKHDIYATIL ANISAH SRI ENDAH KUMUDOWATI SETIA HARINI SARIYONO SITI KHOMARIYAH EKO PRIYANTO TIKNO SUKARYATI SITI MASKANAH SAMPINI SRI RAHAYU ELIANAH EDI KUSTIJONO WINARTO SITI MUKHAYATIN SUPRI UTAMI RAHAYU M. Imron KUSMIATUN SUMARMI KRISDIANTI SRI PURWANINGSIH KARDI DJUWARIYAH Eko Ernawati SULAMI Soehartatiek .

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 091586837013 101339362024 084327054023 112201871007 091340837006 110271245048 110271326061 120271974053 101639847006 112201270010 112201825005 101787357025 091639837018 110271740056 112201569009 110271748055 110271207044 102388362017 102436872024 102237402013 122201439013 112201526007 110271427056 112201770006 112201566004 110271417049 110271106066 092340927007 083730055048 110271867040 120271364062 101340862025 083935053011 110271111043 101588367027 102090862017 112201762005 085825055015 122201834007 102390847011 112201138003 102190862030 110271220053 110271395065 120271348056 110271318051 101889867015 09050402710386 10050402710252 08050402710130 11050422010468 09050402710275 11050402710247 11050402710152 12050402710874 10050402710086 11050422010475 11050422010463 10050402710275 09050402710367 11050402710235 11050422010785 11050402710110 11050402719025 10050402710368 10050402710510 10050402710061 12050422011264 11050422010784 11050402710593 11050422010227 11050422010773 11050402710150 11050402710802 09050402710398 08050402710214 11050402710758 12050402711120 10050402710394 08050406110151 11050402710649 10050402710408 10050402710307 11050422010469 08050406110242 12050422010102 10050402710162 11050422010284 10050402710366 11050402710795 11050402710752 12050402710126 11050402710322 10050402710439 5036732636300003 9541737638300012 8743740643200012 7859740642200022 1544732635300002 8462741641200002 4434739642200013 9434747648300002 2142734637300023 6354740643300023 1236728641200003 9437736638200033 5340732636200003 9254740641200003 2244747648300033 8250739640200013 8460741642300032 3055737639200033 5756739640300072 4852745645200002 5542747649300062 2047746648200053 5442742643200043 0138740640300013 6440745647200052 6446739641300012 0460743646300013 3554750652300043 3037741643300083 4744742645200002 7048748650200023 1544737638200022 9539739642200013 1146739642300013 4039738640300043 5549737639300033 5940740643300022 1558741642200012 7650743646300002 2555734636300013 9461737639300073 1551737638200013 5060739642300013 3136741643300053 6538744647200022 8846740642300052 5345738640300023 SRI WAHYUTI NASIKATIN Masyhadi DIDIT DWI SANYOTO KARSIATI SUISMANU HARIYADI SRI RAHAYU WILUJENG SIAH RINI DEWI SUSILOWATI HANANU SUHARDJONO DJUWARI HARJITO SUWARNI JUMINO SRI PUJI ASTUTIK ZAINUL ABIDIN NIRWANA DJOKO PRIHATIN SUWARLIK MARDI MULYO WASIS TUNIK HARIYATI KUSWADI ESTI WIJIASTUTIK SAMIANI SRI UMI HANDAYANI Tri Wahyuni KHOIRUL FADEKA NGUSMAN MARJUB Moh. Setyowahyu NUR KHASANAH BUDI UTAMI MARINAH HARTATIK ELIF ROSIDAH Moch Hanik EDY HARIANTO AYUMI LILIK ASTINAH SUTONO PATIMAH MASRIFAH SLAMET WIJANARKO DATIK HASTININGSIH SUHARTATIK .

KASIYATI Wiwik Sriwiyani.pd Slamet. S. S.pd Machfud. Sh Suwarno Muarifah S. Suwono Supriono Utoro Basuki Bagyo Martono Supeno.pd SUGIANTO CHASANI KARJIMAN ANDJILAH SUKARDI Halimtusa'diyah Kusbandiyah. Annas Fatqurochman S..pd NARDI PRAYITO Sunarmiati.pd .drs. S. S.pd. S.pd Sucipto. S.pd. S.pd. Suwadji ARIFIN SUTARNI Marsiyan Marhardianto.271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 102490852022 102588377037 120271663050 110271072062 120271484058 101936857020 086024055010 112201821006 112201365003 110271561043 101937857026 110271896062 112201916004 110271678043 110271209060 071586397003 071289407001 074435052020 072585847001 075233051010 063629052001 084624051009 073930050015 075933050005 075831054011 074431053025 076031052041 112201874007 110271268056 074831045010 073325053030 064926047001 076228053005 120271747066 061285517596 065524053001 101390342012 101839852023 102487867011 101588847006 112201402002 073925059008 074327047005 120271353071 110271614038 064524056003 065632074001 10050402710390 10050422010060 12050402710938 11050402710122 12050402710728 10050402710461 08050402710137 11050422010494 11050422010688 11050402710214 10050402710322 11050402710810 11050422010426 11050402710682 11050402710728 07050402700655 07050402700651 07050480000558 07050402700210 07050402700354 06050402700015 08050402710249 07050402700832 07050402700243 07050402700392 07050402700428 07050402700376 11050422010720 11050402710341 07050402700273 07050402700464 06050402700041 07050402700427 12050402710238 06050402700062 06050402700087 10050402710074 10050402710459 10050402710488 10050402710100 11050422010328 07050402700401 07050402700334 12050402710295 11050402710242 06050402700038 06050402700083 4557735635300003 3059740642300083 7361750651300003 0650738641200012 1957752655300012 4746736638200042 6460741642200002 5862741642200002 3344742643200013 8758740641300002 1946736639200012 2556747650300013 6858742643200002 8842742643200032 3563742643200983 6639744644300012 0233746648300083 0544738640200033 3559734636200002 6352737640200003 9936738640200032 0446737638200012 0039736639200033 2359736636200003 1158740641200023 3144739641300013 0160738640200033 0745746647200012 3659741642300042 7148731635200003 9533739641200052 0649733634200012 3862739640200002 6938745650300002 4056737639300033 1455739640200012 7643733635200012 2542735638200013 3957738640200022 2040734636300023 9042740642200033 1548731636300003 5743733634300012 4653746648200022 1541740641200023 9445742642300002 5338741642200013 SULIKAH YULI PUJI ASTUTI MUTMAINAH SURYONO SRI UTAMI SOLIKAN Joko Tri Winarno RUMPOKO HERU PRATIKNYO SUPENDI KAMINI SUHARTO SITI JUWARIAH SUGENG SUKO IRIANTA HANAN MAHBUB Ririnurani SRI HANDAYANI Winarno Drs.pd Hendro Triwibowo S.

S. S. DRS NUR PRIHATINI. Supriyadi. DRS DAWOOD DANA JAYA JARMINI KISMO SANTOSO IIS ZUHROTI KHORIDA AGUNG IMANUDIN.pd Samsiran. INAYATUL CHOIRIYAH SUGIYONO NUNUNG PUSPITASARI UMMI HANIK PIPIT SRIWAHYUNI PAINI SRI HANDAYANI . S.pd.s. S. S.pd. Suprihatin Djulaikah S.pd.318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 065128052004 071886377005 075432052003 073429055009 074630049008 073630048015 092390342002 071289867004 075227045014 075930050010 071590882007 118001503001 101540452009 118001636001 128001143001 083634052020 082537407002 085226054025 101939937004 091990917003 071636867002 101987472003 101936887031 120621877001 121561821009 120971286011 071935897004 091537357015 111561874004 101438427010 111571878006 101289927014 101490392036 092436407003 101688397021 101636917021 086228059024 101889952002 072086362002 071585392004 112241966001 101790912017 111571804004 111571849006 118101659002 083431058019 101340442009 06050402700029 07050402700866 07050402700840 07050402700461 07050402700225 07050402700892 09050402710299 07050402700869 07050402700201 07050402700842 07050402700443 11050480011498 10050402710898 11050480011501 12050480010354 08050409410352 08300415620045 08050408410518 10050422410868 09050409710669 07050412000926 10050415710883 10050410010735 12050406210018 12050415610315 12050409710657 07050412000924 09050481010626 11050415611052 10050422410888 11050415711236 10050418010819 10050415410816 09050418010632 10050418010043 10050415610840 08050409410526 10050415710843 07050409400916 07050409400917 11050422411220 10050409710892 11050415711241 11050415711227 11050481011233 08050408710530 10050422410853 0851738639300032 1645740641200052 2254738642300003 3934741642300042 0046735636300023 0036734637200023 3455733635300023 8442738640200062 5752731634200012 1059736638200053 1044741643200083 5837744644300012 9943755657300022 4260749652300013 8335761663200033 0436738641200013 1861746648200002 4453739641300043 1346752654300063 1547748650300093 4740738641200032 1847759660200022 7746742644300062 7462738640200022 5546764666210073 2938756657300052 5546744646200032 8937736639200042 3840749653300002 5739750652200032 1233753654200023 0442750653200032 2437743649200003 6656746648200022 8041744646200013 6136748651200023 7862745647300012 6345755657200023 1649737639200022 6439743644300032 0438756657300052 7444747650200053 1152762663300123 8044760663300003 1533758659300102 6134744647300023 4543753653300002 Suti'arsih.pd.pd.PD SINARWIDI NURFIHIDAYAH BUDI APRIYANTO SUDRAJAD SUANDIK ACHMAD BURHANUDIN JUMINO PARA PURWANTO AGUS HARI SUBAGYO SITI ZAHROH MASHUDI BAMBANG SUDIYONO. DRA. Isyanto THOIFAH YENNY PUSPITASARI LINCE YAYUK KUSDARINI IKA PRASETIA Armiyoko Widahyadi BAMBANG ASTADI Suprihatin ROSNAINI RETNO RAHAYUNINGTYAS JUMADI. Hariyono S. SRI SUDARMI Djoni Mindarto. S.pd Lastriono. Harnanik Ningsih.pd.

ABDUL ROHMAN YOYOK EDI PURNOMO DUDUNG HERY SUKRISNO NUR SHOMAH Janu Ismadi SRI SUENDAH Sri Ismawati DENY KARTIKA SAKTI DIANA PRIHATINI CHUSNUL CHOTIMAH KASNAM TUTI WIDIATI Iriani Lastutik BUDI UTAMI KUSTIYAH Mahmunit WELY MUSTARI WIDJI ASTUTI NURVINNAH LILIK SUTRIANI RUSMI IMAM SUPARDI JEKTININGTYAS OETAMI PUJIASTUTI ISMUPRAPTI MOKHAMAD ARIF PURWO PUDJI ASMORO DWIDJO LUKITO RIRIS SRI RETNO LESTARI SUSEDIYONO LUTFIYAH HIKMAWATI WAHYUDI RUDI HARYADI ANANG RAHMAT BASUKI TAMUJI R BUDI WIRYAWAN AHMAD ZAKQI YAMANI LATING TATIK PUDJIRAHAYU WAHYUDI WIWIK ERNAWATI SUDIBYO PRAMUDYANTORO . DRA.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 102238937005 101636482001 101487447007 091836402011 092085857002 072387372001 121801987005 102088962008 091435422004 091588887011 085433055019 111001665005 084833055019 110971683005 102286887028 110971600001 122201558014 121571958011 085024054017 120971554004 120971272007 085029055024 092039862005 121001677004 120971123011 092185382008 102040372017 092687887004 092335877003 102336372012 091536862009 091590887006 112271032001 112201798005 091687892013 101338897010 122171698001 101788897020 091740367008 101737372019 091938377007 102136407009 121571355002 092236887011 092035882008 120971217006 111801415006 10050409710833 10050415710837 10050415610836 09050418010652 09050410010622 07050408400895 12050418010552 10050415610881 09050415410675 09050415610530 08050410710362 11050410011048 08050412410497 11050409711004 10050406210734 11050409711003 12050422011158 12050415711195 08050408410358 12050409710879 12050409711005 08050411410498 09050410010521 12050410011220 12050409710801 09050406210491 10050422710579 09050418010449 09050418010426 10050406210603 09050415610413 09050421710557 11050422710916 11050422011069 09050415710486 10050421710623 12050421710698 10050418010548 09050422010590 10050422710576 09050418010499 10050409710803 12050415710669 09050418010576 09050415410493 12050409710768 11050418011222 2152752654200023 8135761662200033 6837754656300042 9644745648300012 7549736638200002 4855739642300002 2550753654200003 4149757659200073 7436749650200012 3139742643300083 2354741643200013 6954746648300042 3348741641300003 1333748651300083 6753742643300072 4447748650300042 2937747650200062 5262747649300043 7450740643300002 3537747649300052 6042748651300063 1950741644200022 6348737639200033 0639748651300062 2135753655300033 2451741642300042 7448739642300023 8961742643200022 7554740640300012 0654739640300022 4738737639300042 7044742643200033 4834735636200032 3049747650200063 7238743644300043 0540744646200052 5438751652300023 9143744647200023 2442738642200023 2337739641200043 9046740643200033 7650746648200042 0862754656200022 9752742643300082 7548741642200022 1542753655300032 6661744646200022 AGUS MULYONO AGUS SETIAWAN NURUL AINI ERMA SURYANI H PAISAN ARIF SULAMI.

412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 091737377013 121801494004 091335352016 101537942009 086033057019 118101064004 091587887016 102640387018 111001593004 111801816006 101536382029 083730053037 080005800302 085026055027 102340882016 111571657002 102035877031 091490887016 085335055027 092537372006 120621372002 091736872009 110971740001 101589392018 121561663007 092640362012 111571009003 110971255002 111561725005 091285362024 121001786007 110971220003 091589857004 111801915004 120971177005 111801335002 121001747009 102489887020 111571156003 091988377005 121571994009 121801819010 128101784002 121801355009 085432052019 128101127001 111801131002 09050415410572 12050418010255 09050481010439 10050422010826 08050411010446 11050481011201 09050410010505 10050406210680 11050410011099 11050418010988 10050422010737 08050408410433 08050408710406 08050409010363 10050481010589 11050415711169 10050415410667 09050418010529 08050408710328 09050409710411 12050406210523 09050481010548 11050409711042 10050418010767 12050415611036 09050415610408 11050415711068 11050409710986 11050415610951 09050481010464 12050410011247 11050409711185 09050410010441 11050418011139 12050409710548 11050418010942 12050410010894 10050422010720 11050415711032 09050410010473 12050415711007 12050418011191 12050481011199 12050418011175 08050410710464 12050481010872 11050418011029 8337740642200043 6136745650200003 1533735637200052 1938753655200032 0360743646200033 1534746649200032 4038742643300063 5460742644200013 2335747649300053 1639745653300002 1235741642300033 0037739641300063 9563744645200033 9650741643300022 9554741642200013 6741746648300042 2548740642200042 3844742644200072 2553741643300043 9858739641300012 1754758659300062 2742739639300012 3642749651300102 3239743646200063 9556749650200002 8460737639300053 0042747649300093 0656748650300062 3552747649300073 1433737638200132 6850748650300082 0441749651200033 5339736638300033 5242734636200033 1536753654300013 6834746649300062 5744750652200072 6357742643300053 9038749651200063 5047740643200043 5341748650200043 6251747649200013 2440747649200013 2053747649300023 7254738641200013 3559746649300053 1948745647200062 EDY SUNYOTO KARJONO ROCHMAN BUDI HERMONO Alfan Bahagia M. NAFI'' RUHUS SHOLIHAH MUSLAN SUPRIYANTO NUR CHASANAH HANIK MUYASSAROH ERINA REDYAWATI Sugianah Sarji Iva Nurfaidah IMAM KHASANUL BASORI IDA SURYANI SUNARWI MOH NOOR Endang Susilastuti JULAIKAH HARYANTI SUDARWATI TASMILAH ABDUL GHOFUR SUTIKNO NIKMAH HANDAYANI ZUMROTUN NISAK SUCIATI SRI PENI MOH SYAHRI SANURIYAWATI MOKHAMMAD FAUZI SITI INDAH ALEKSANDER HERLY DAVITSON SRI LESTARI UTAMI HAYATI LESTALUHU SUPRIHADIONO ANIK NADHIFAH ZAINURI SUYANTO SUPRIJANTO MUCHAMMAD SHOKHI DIDIK QOMARUDDIN ITA YULI SAPTARINI Fathul Alim ANIS ZULAIKHATIN JOKO PRAJITNO .

S. BAI BIJANTORO MADYA KUNTO WIBISONO Sutrisno PUJIANTO SITI AISYAH SETIA PARININGTIAS RATNO BUDIANTO PRASTUTI DIDIK SURYANTO RIPAN NINIK FULKARINI.459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 120621364002 102737872022 101685892015 091588892008 121001664009 111801533005 101489377019 112171265005 102090352016 101937387023 112171738001 110971009002 072536907001 111001930002 121001642007 091440397004 084230053027 111571705006 111801435003 122171788002 102338892010 111561176006 111801000003 092136897003 111561125005 071737422002 091287887006 121571496007 111561442004 112201121009 111571356004 102689392020 102088387027 122241581001 111561264003 101740347032 101686902007 101590897016 101489902025 110971066003 111561390009 102488882017 092737332005 082490892001 121571185015 092439392004 121541557004 12050406210021 10050415410652 10050418010688 09050415610602 12050410010281 11050418011002 10050422710755 11050421711009 10050410010591 10050481010728 11050421711090 11050409711051 07050408700909 11050410010939 12050410010997 09050418010613 08050408410255 11050415711007 11050418010994 12050421711242 10050418010689 11050415611167 11050418010985 09050409710608 11050415610995 07050408700910 09050410010522 12050415711192 11050415610931 11050422010961 11050415711019 10050418010714 10050410010724 12050422410383 11050415611120 10050422010566 10050418010572 10050422710712 10050418010670 11050409711010 11050415610969 10050410010738 09050409710511 08050410790002 12050415711155 09050415410520 12050415410248 7351738642200003 3962739641200032 1234743644300033 5040743644300073 7450746647300032 3159747649200043 8841740642300042 2938746648300142 1449735640200003 1846742644200032 5653747649200042 8447746647200003 7758746648300022 8852743644200072 0243748650200053 6743744646200022 8042739641200033 6944744648200042 6754746647300022 8762748649300022 0154743646200043 5437745647200032 1251747649300143 9750744646200032 8462747650200012 5842749652300022 6933742643300042 2251747649200043 4252744646300033 4333740642200033 5034746649200023 9261743647200013 1049742644200043 6146760660300003 9345746649200013 6343734638200003 6236745647200023 5044744647200043 6842745646300012 8459746648200022 1640738641300012 2157741642300043 6862741642200012 3557743644200053 8859747650200012 9256743646200023 4037745647300093 KASBI EKO SUHARTOMO DIESTI WILUJENG EKA RAHAYU K ENDANG SETIYORINI AGUS SANTOSO RIRIN DYAH IRIANTI MARIATUN BAMBANG SETYAWAN TRI BOWO NUR SHOLEH RHOHMAN Ernani Dwi Suprapti.PD MUSTIPAH HENI WAHYUDI INDAH WAHYUNI HIDAYATI SUKIRNO MUHAMAD IMADUDDIN MOHAMAD ROSYID JUWARIE AGUS NITA DIODAWATI BASUKI SUGIHARTO RIFAI SUGENG RAHAYU SLAMET SYAIFUDDIN NINIK SULASTRI MOKHAMAD ALAMSYAH SITI KHAPSAH RETNO TRI AGUSTINI MUHAMMAD RUSDI ARI WAHYUDI SAMIAN HARSIANTO TATIK SUMADARI . Dra.

506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 111801584004 121801987004 091787377012 061885902001 091436382008 091690872012 091538347008 112201621005 111561574004 121001136004 091540387004 121001436004 121561848006 110971887002 102036382028 083424052022 091535387007 121561144005 102637887009 111571084002 101438402017 122201459017 121001932006 101287887021 120621413002 102190392014 121001892006 121001776006 121561835008 121571748011 085126057020 121561651008 121801793007 120971898009 122171877003 121561364005 121561411008 111561740004 122171465002 111001994005 121561275007 110971158004 112201090005 128101737001 111561668005 101537897062 121001419005 11050418011198 12050418010638 09050409710509 06050409790002 09050415410555 09050422710475 09050415610541 11050422011104 11050415611013 12050410011236 09050406210459 12050410011128 12050415610868 11050409711023 10050410010740 08050408710427 09050415410575 12050415610106 10050406210790 11050415711193 10050422710704 12050422011261 12050410011127 10050418010791 12050406210511 10050410010773 12050410011173 12050410010693 12050415610745 12050415710730 08050408730231 12050415610856 12050418010919 12050409711183 12050421711202 12050415610083 12050415610065 11050415611229 12050421711015 11050410010946 12050415610761 11050409711122 11050422011070 12050481010257 11050415611207 10050418010766 12050410010290 6443743646200053 4444756657300062 2437740642300053 0545745647200013 6636741642300082 9244739642200023 8038734638200013 9536745648200033 8056743644300023 8749748650300082 7438742643300053 7943748649300022 8537746649300063 0852747648200012 0648741643300042 8434738642200002 8933742643300042 4761743647300002 8960742644200022 2438745648300033 1739745647300052 3546747649300032 5947748650300072 7933742643300042 9343758659300023 1451743646200013 0655748650300082 7237751653300073 0333752654200013 6037752654300053 0651743646200052 1348746647300013 2054750652300043 6149747649300073 6462747649300033 8937742644300062 0538741642300063 0445745646300022 9449748650300043 1449744646200042 7433753655300122 4435747649200052 6336747650300063 1145745648300053 9851743646300042 8938744647200132 2555746647300042 SUTRISNO ETIK NUROIDAH SITI CHUZAIMAH M SIDIK NUR HAYATI EKO BUDI WIJONO KUSNAJI BAMBANG WIYATNO IS YULIATI TITIN DWI SULISTIYORINI SRI ASTUTI DEWI HARIROH Muflichal Laili NURKHOLIQ SUJILAH Muhaimin ENNY YUNARWATI MOCHAMAT SOIM SUPRIYADI MARDI UTAMI DWI SISWATI HARI SETYOHARTATI ENDANG SRI UTAMININGSIH EKO WAHYUNINGSIH PUSPITA INDRIANI SUPRAYITNO NANIK FAUZIAH SRI WAHYUNI ANIS NUR LAILI MUNAWAROH ALIM SUSILOWATI NURUL HIDAYAH SRI RAHAYU PANCA HENI SUPRASTIANINGSIH ROCHANI HAYATI ROCHJATI FAUZIJAH ERNA YUDIQ ISWATI Kunarti ACHMAD SUYOTO TUTUT SRIJANARTI SUPARIYONO SITI WINARTI SUNARMIATIN NYONO TRI HANDAYANI .

HABIB WITONO DWI HERNIATI Bambang Wijanarko Yasin .553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 092238867005 102590892016 101539877035 111561826005 091840832026 102588867019 111801114005 110971302003 083524052027 091789392004 102040397018 085025056020 110971515002 102236892013 083631047003 101790377038 101440907016 102787397008 101435892020 111001205001 091835887007 111571748002 111561495003 092037832015 102737882010 102739392024 110971900007 091937377016 091888857006 102136897012 085733053020 101537902026 102437867021 084632051030 083628055035 084435058036 092588872006 110971649003 102089387022 102289902012 110971475005 111001050007 092036367008 101540887018 091339372007 083825058018 085129055023 09050410010450 10050409710631 10050415410743 11050415611175 09050406210448 10050421710753 11050418011118 11050409710935 08050412010459 09050422010612 10050481010705 08050408710399 11050409710949 10050422010630 08050409410454 10050481010758 10050415710697 10050418010779 10050415610643 11050410011212 09050418010601 11050415711066 11050415610999 09050481010488 10050409710770 10050422710628 11050409711172 09050410010476 09050415410571 10050418010640 08050409410432 10050410010701 10050415410669 08050412010421 08050408710343 08050409410482 09050415610611 11050409711255 10050409710663 10050418010684 11050409711157 11050410011114 09050415410497 10050415410633 09050415410456 08050408710407 08050409410344 4152738640200053 5559743646200043 0342740642300143 4951748650300042 4544731634200033 2159738640200043 3242745649200033 6854746648300022 0435738640300032 8243743646200023 6448744646200013 3550742642300012 3939745647300062 6952743644200022 0136733634200013 8443740643300013 9744746647300032 8863744646300012 8734743644300042 6748748650300032 7544742644300032 4840747649300052 1535744646300052 8948731634300002 9962741642300022 9962743644300022 6545747650300033 1846740641300062 7145736639300023 8750744646200022 0357739641200033 1938745646300022 1956738640200022 6246737638200013 6836741643200042 1544744646300053 3159739640200003 6836746648200012 8249742646200003 4353745647300033 9446746648300043 4436743646300042 5648738639200032 8944742645200002 4541739640300042 0538744646200032 6951741642200022 TOYIB MARDI SUWIGNYO RAHAJENG BUDI SULISTYOWATI SUNARINI SUTRISNO ACHMAD HARIONO SARMIN NURUL AINANIL LAMIK Sri Ami IMAM SUHARDI YUNUS WINARNO Tatik Suharyati RATNA DEWANTI TOMY WAHYUDI Setia Budi Santoso SITI AMINAH ASFIWAROH LILIK BUDIASIH SRI ANIK SRI MURNI PURWANINGRUM NANIK SETYARINI NUR INDAYANAH RIMA RAHAYU UTAMI LIEK WINARNI SRI HARYATI TITIEN INDRIATI TUTUK AMINARTI LILY LIMAROHMI ANIK WAHYU TRIANI WIWIK INDRARINI SETYA WAHYUDI Suyanto KHOLISOH MOCHAMAD AZHAR Sunjoto Suliyo Sri Subekti SUPRIANTO SUGENG BUDIYANTO SUPARNO R FRANTI ASTUTI SRI RAHAYU DIYAH WINARTI MOH.

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 111001572002 085826058016 092537837011 110971453004 084933051011 091489387002 111571987001 091336372010 085128054024 101540397017 101886897017 111801758003 101788892014 110971481004 084426050026 085728055043 102235402011 085224054013 085035053018 085033055016 101535882024 092488367006 091440377004 084530051026 111801041003 111801018001 102389367011 102488427011 110971670004 101787867018 102589397019 102640392022 102589382014 092036892008 111561350009 091437367006 112271561001 081786892004 083631057029 084235058027 083625054029 084631055044 101739877039 102287387016 121001784003 083430057020 110971865005 11050410010993 08050408710483 09050406210568 11050409710936 08050411010424 09050422010607 11050415711050 09050421710454 08050411010393 10050418010638 10050415710639 11050418011039 10050410010781 11050409711060 08050410010376 08050408410456 10050410010612 08050408710392 08050410010384 08050409710398 10050415410673 09050415710451 09050422710455 08050410710515 11050418011015 11050418011136 10050409710571 10050415710760 11050409711084 10050415610668 10050418010613 10050415610597 10050415610604 09050421710586 11050415611092 09050422710546 11050422710952 08050409410505 08050409410481 08050409410507 08050408410521 08050411710365 10050410010584 10050410010732 12050410011020 08050410710452 11050409711001 7860744647200012 1658744646300012 1958732637300002 0051747648200013 5349737638300003 1841742644200012 3243748650300013 9634739640200002 9851740641200002 7943744646200012 6745744646300012 7059747650300013 6440743644200003 7145746649200013 0644736638300012 7857741643200012 5452745646300002 7452740641300012 0550739641200013 4350741642200003 6934741643200012 2057738639300013 7436740641300013 8045737639200003 3246745648200013 4440746647200012 5255738640300033 3057750651200003 4135744648300013 3943738639200022 5259744646200023 7460743646300043 7259741642200023 6748743644200032 5037742646200043 0836738639200052 4344740642200033 4436743646300043 0136743644200023 1542744646300053 2536740641200022 6146741642300033 6342740643200053 9853742643300032 2538748651300033 7034743643200003 8635747649200012 PARSUM SUKOWIBOWO Elmiyatin Zulfah SRI RAHAYU EFRIN MADUSEKTI Yayuk Indiyahwati SLAMET SARWIADI ENDANG SULISTYOWATI HERU BAMBANG LUKITO Tri Korijanto ABDUL CHOLIQ ALFINI YULIANA BUDIONO EDI YUSWANTO Masfiah Suwoto ENDANG SUWARNI Endang Farichah Marsudi Moh Bintara MUHAMMAD MUKLIS KHAFIDHOH UMI THOHIROH NANIK SIH WILUJENGTYAS Koesbandrio DIDIK TRIONO MOHAMMAD HIDAYAT HARMIATI SUBANDI SUPRIHATIN JOKO SANTOSO AHMAD ISKAK MUNDIROH JOHAN BUDI WIDYATMIKO GANGSAR SUPRAJITNO AMIRIN MATOYIB SUHARIYONO HABIBAH Sugeng Winarno Lilik Mujayanah Nurhasan Afandi Suhlimah WAHYUDI TRI ESTI BUDI UTAMI HADI SISWATI Sukedi RAKHMAT BASUKI .

647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 121561987009 110971633005 110621381001 111001649006 092086337016 102590392021 084424053023 085224053021 101390892022 102686972003 102340972005 111801320004 102037902017 112171880003 101786387013 084527059025 111571184005 102540377023 111801528003 101487892022 101435387019 102488897013 102536897020 111801380007 086028052015 102289887013 084232053020 102140887013 111561534007 101388897033 083526056034 102440392016 111801683006 102687387007 083833045005 101340387012 111541551004 102136387011 102088887034 102040392020 092086367009 111801739004 102190892012 111561247002 111541969003 091687417008 111801624004 12050415611203 11050409711000 11050406211124 11050410011116 09050415610618 10050481010598 08050410710340 08050408410466 10050422010691 10050415710859 10050422010860 11050418010941 10050418010593 11050421710979 10050410010620 08050410710453 11050415710955 10050481010796 11050418011171 10050415710629 10050415410600 10050409710776 10050410010709 11050418011093 08050409410428 10050406210769 08050409410517 10050409710678 11050415611147 10050422710801 08050410710490 10050410010780 11050418011127 10050422710727 08050408710513 10050422710634 11050415411098 10050409710792 10050415710632 10050406210686 09050410010545 11050418011067 10050422710595 11050415611154 11050415411141 09050481010639 11050418011206 0544747650300063 5258747650200003 4062747650300053 0547745648200032 5649732636200002 2459743646200013 5444739643200002 3452739641300012 3644743644200042 5761759660300052 8554759662300003 1460746648300022 3948745647300052 8654746647300002 7435742644300053 5745745647200022 6933747649300062 3458740642300033 9748747650300022 2838743643300012 2733742642300012 5157744646200023 5758744646300022 9441746648300032 5860738639200012 1353742644200023 0242739640300043 7550742644200013 8958745646300002 8135744644200003 9635742644200032 7456743646300023 5343748650300043 3861742644300022 1338731633200013 3543742643200022 5558747648300012 2650742643300052 3149742646200053 2448743646300053 7649738638300002 4854747649300062 8551743644200013 7543748650200042 2949741644300022 1237748651300033 3944754655300012 AIDA NUR FITRI SUHARIYANTO FITRI NURAINI BUDI PRAJITNO MOHAMMAD RAMLI BUDI SUNGKOWO Asharunnahar Suhartin Ekosasi Wahyuni RUDIONO ANDRY TJATUR EMA INDAHYANTI NUNUK INDRAWATI SRI SISMIDAH HIDAYATI NADIYAH ANI ICHLASIYA MEGAWATI DWI RAHAYU Sutrisno LUWIHANI DEWI IRIANI MASRUHIN ERNA SUTRISNIWATI SOEKISWATI SUYANTO MULYANI WINARTI Sumardi SYAMSUL ARIF Muminatin Izzah MOH IFA ARIFIN LESTARI WAHYUNI SLAMET Reddy Waluyo WIWIEK KARTININGTYAS INDAH SETYATI SITI KHOTIJAH Edy Suliharjo MAHMUD ASY'ARI HASTIN NUR FADIA ENY RETNOWULAN MULYONO SRI KUSTYOWATI SRI SUHARTININGSIH SITI ROCHMATIN DEDIK PRIHARIANTO RATONO DWI RATRI INDRASWARI NURUL QOMARIYAH WAHYU UTAMI .

694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 072290897001 102186417013 092540412003 072788347001 111001048004 111561737011 092285437001 061285517604 063626056002 064535056001 063330051003 061285517594 064328055001 064827055002 065535058001 084730060019 076127052007 074726049013 075333060001 071440407003 074425052016 075828052008 074432050014 073630053020 073729045007 074634052015 075835051024 121571263005 072488907001 074531055022 075430055003 076132053015 072285902001 074735047016 073629054012 075232045006 073334051018 075224051007 074034059002 075928057005 076028058002 074328060006 072486382001 073827052016 074334052041 074633051003 111001902003 07050408700905 10050410010817 09050415610651 07050409400912 11050410011487 11050415611488 09050410010909 06050412000004 06050412400003 06050409700003 06050408400003 06050412000002 06050412400004 06050409400001 06050411400004 08050410710543 07050408700030 07050408700055 07050409400891 07050409000775 07050411700065 07050409700097 07050409700067 07050408700041 07050408700004 07050410700066 07050410400046 12050415710562 07050408700782 07050412000088 07050408700089 07050409400059 07050408700764 07050409400015 07050409400114 07050409000010 07050410000074 07050409400051 07050408700763 07050409000771 07050481000760 07050408400781 07050408700776 07050409400077 07050409000031 07050410400026 11050410011254 5553744647300043 8651748650300052 6458747649300023 0063734636200013 6345747650300023 5747745647300042 2453752654300012 8640739641200032 0636742644200072 1545742643200033 2033737638300033 3633740641300052 1843741639200002 3748741642300032 6555744646200013 5047746649200043 7761738639200012 7647735638200002 7353746649200013 4743746648300072 5544738640300042 2858738639200012 0244736638200033 5036739639300003 9937731633300022 7446738640300033 4558737639200023 3540754655300022 6157746648300083 6145741646300003 1054741642300053 7261739640300043 6553745646300022 3547733635200033 3936740641300042 8252731633200003 1433737640200023 0452737639300022 8440745648300053 1859743644300052 8860744646300052 8843746650200012 1657741649300002 5738738640200052 4443738639300063 4346737640300013 5549745649200002 Nikmatul Azizah.spd Sami Anah.pd Atmo Yuwono Bintang Wahyudi. Spd Wijoko Triono.pd Zaenal Arifin. S. Hamid. S. Spd Nadliroh. Spd Susrioneng Nuning Munzidah. S. S.PD MAMIK UMMUL MAHMUDAH CINDARI PUJI RAHAYU Bejo. Dra Abd. Spd Satun Suharnik. S.pd Wina Rahayu.pd Trianti Retnaningsih Sudaryanto SUNU ADI PURWANTO Moedjiono Suwarno.pd Agus Heri Subianto.pd Imam Chayubi. S. Spd Wiwik Setyawati Laminatun. Nawawi. Spd Sunaryanto.s. S. SPD Sri Tukinah. Spd Lilik Sulistyowati M. Purwakaningsih Suharto Kuncorowati Mudzayanah SLAMET RIYANTO . S.pd ENDAH CATUR SULISTYARI DIAH PRIHASTINI ESDAR KUKUH YULI WASONO ADI. Sus Mariyanti.pd Teguh Susanto. S. S. S.pd WIWIK SUNARINGATI. Dra Yulia Sri Wilujeng.pd Ani Wijayati. Spd Dwi Puji Lestari Suyadi.pd Maria Goretty Lilik Sudarmawati. Spd LILIK FAUZIYAH Akrumanik.

Sh Ali Mahfudz.741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 111801980002 071488907003 071489892001 073728054017 074430049015 075430052011 102585887019 111801681005 073628053014 073831051013 073628054021 072587387003 11050418010947 07050408700780 07050412500770 07050408400079 07050408400036 07050408700105 10050415710789 11050418010925 07050408400053 07050481000076 07050408400054 07050411000759 6860744646200002 2137746649300023 5337743644300063 2837740641200052 1044735638200033 1054738640200023 4559742643200022 8859744646200032 5836739640300032 1138737639200043 9836740642200052 9859742643200012 HARIS PURWANTO Sri Suharti. Drs DWI SANTOSO TEGUH MUSYAFAR Sri Rahayu Sukadi H. Syaifullah Sunarko .pd Imam Mursyid. Spd Dwi Ariningsih Hendro Tanoyo. S.

san Tahun Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS Format Bayar T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Status PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Nama Wahib .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D D D D D D D D D T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS Ahmad Dwi Ulinnuha Viva Novia Alfiana Akhmad Toni Syaifuddin ASTUTY APRIANINGSIH Anik Khudhoifah Erna Kartikasari Srianah Tjitjik Surijani Sulistyanti Nugrahani HERI MUJIONO Poniman Munandar SUGENG SUBAGYA Suparman .

Pd Dumiasri Suyanto Sumini SUAT BUDI SANTOSO Siti Zulfah H.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Sudjono Supartini HARI WILUJENG KASTANIK Sudarti ESTUNINGSIH SUSIYANTO Ainur Rofik Isnadi Wasis Suladi SUWARSO SULKAN WIJAYADI Mahmud Sunaryo Ramini Darmini Kusnowo Oktanan Irianto.Pd Agus Ely Swasono. S. Sumulyono Mohamad Khozin Minarni Pasih Wongsodihardjo Nursokiyah Eka Elya Sri Ratnawati Suliatin Musrianah Yuli Akhwaningtyas Wibawaningsih Titik Marlina Moch. S.Pd Kusdianto Titik Ernawati Marjuki . Jasin Mokhamad Rokhim Sri Hidayati Kartini MOKHAMAD RIYADI GHOIB PARYONO Suyati Sutamah SRI IBAYATI WELLY MULYO SUHARTO. S.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS KAMSUL HADI Santi Ulfayatie Florentina Suprihatin Khumaiyah Rahaju SURYANINGSIH DWI RATNAWATI Supriadi Susana Umi Chabibah Endang Sri Utami Tri Murti Aji Suman Rahayu Budi Winarni WIYONO Mardijani Imam Gozali SUBANDI Sukaning Sri Rahayu Wiludjeng Nurayati Niken Eko Sulistiyoningsih Suhery Purwanto Srianik Rijadi Sri Sukesi Barbara Yuli Suci Rahayu Sutaman Hari Purnomo.Pd Suwoto Sumiran SUPARTINI Purnawati Wulandari Sunarko ANGGOROWATI SUSLANTINI NURCHAYATIN Setiyani Sri Andayani MUJI WISMIYATI MUNDIANAH Sugiyono Eny Wati Sutisno Mursani Umi Kulsum Prasanto Subandi MUJIATI Pursiwi Yuni Winedar . S.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Sri Juliani Tutiek Riyoyoningsih Hernawati Sri Agustin KASIYANTO Liestiyany Indrawati Purwanto Sri Martini ATIM SUPRIYADI Trimo Suhardjo Suliyati Juwari KUSWIDIYANTO Sri Widayati Endang Ekawati Miftakhulliyah Sri Nur Wahyuni SUSMINATUN Supiyah Anadianingsih Lambar Ekhoirul Junaedi Sukemi Muzakki Effei Afrida Achdiyatil Anisah Sri Endah Kumudowati Setia Harini Sariyono Siti Khomariyah Eko Priyanto Tikno Sukaryati SITI MASKANAH SAMPINI Sri Rahayu Elianah EDI KUSTIJONO Winarto SITI MUKHAYATIN SUPRI UTAMI RAHAYU M. Imron Kusmiatun SUMARMI KRISDIANTI SRI PURWANINGSIH KARDI Djuwariyah EKO ERNAWATI Sulami Soehartatiek .

Pd Moh.DJUWARI Harjito SUWARNI JUMINO Sri Puji Astutik ZAINUL ABIDIN NIRWANA Djoko Prihatin Suwarlik MARDI MULYO WASIS TUNIK HARIYATI Kuswadi Esti Wijiastutik Samiani Sri Umi Handayani TRI WAHYUNI Khoirul Fadeka. Hanik EDY HARIANTO Ayumi Hj. Lilik Astinah Sutono Patimah MASRIFAH SLAMET WIJANARKO DATIK HASTININGSIH Suhartatik .Pd.Pd Ngusman.Pd Marjub.M. S. Setyo Wahyu NUR KHASANAH BUDI UTAMI MARINAH HARTATIK Elif Rosidah Moch.ah Rini Dewi Susilowati Hananu.. M. S. S. S.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS SRI WAHYUTI NASIKATIN MASYHADI DIDIT DWI SANYOTO Karsiati Suismanu Hariyadi Sri Rahayu Wilujeng Si.Pd suhardjono Drs.

M.Pd Kasiyati Wiwik Sriwiyani .S.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T D D D D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Sulikah Yuli Puji Astuti Mutmainah Suryono Sri Utami SOLIKAN Joko Tri Winarno RUMPOKO HERU PRATIKNYO SUPENDI Kamini Suharto Siti Juwariah Sugeng SUKO IRIANTA HANAN MAHBUB Ririnurani Setianingrum Sri Handajani WINARNO SUWONO Suprihono Utoro Basuki Bagyo Martono SUPENO Annas Fatqurochman Suwarno Muarifah SUWADJI Arifin Sutarni Marsiyan MARHADIANTO Machfud Hendro Tri Wibowo.M.Pd Slamet SUGIANTO CHASANI KARJIMAN ANDJILAH SUKARDI Halimatus Sadiyah KUSBANDIYAH Nardi Prayito Sunarmiati SUCIPTO .

Pd Sri Sudarmi DJONI MINDARTO SUPRIYADI Lastriono Isyanto Thoifah Yenny Puspitasari Lince Yayuk Kusdarini Ika Prasetia Armiyoko Widahyadi Bambang Astadi Suprihatin Rosnaini Retno Rahayuningtyas JUMADI DAWOOD DANA JAYA JARMINI Kismo Santoso Iis Zuhroti Khorida Agung Imanudin Sinar Widi Nurfihidayah Budi Apriyanto Sudrajad Suandik Achmad Burhanudin Jumino Para Purwanto Agus Hari Subagyo Siti Zahroh Mashudi Bambang Sudijono Nur Prihatini Inayatul Choiriyah Sugiyono Nunung Puspitasari Ummi Hanik Pipit Sriwahyuni Paini Sri Handayani ..S.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T D D D D T T T D D D D T D D D D D D D D D D D T D D D D D D D D D D D D PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS Suti'arsih Samsiran Harnanik Ningsih Suprihatin Djulaikah HARIYONO R.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS D D D D D D T D D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Agus Mulyono Agus Setiawan Nurul Aini Erma Suryani PAISAN ARIF Sulami Abdul Rohman YOYOK EDI PURNOMO Dudung Hery Sukrisno Nur Shomah Janu Ismadi Sri Suendah Sri Ismawati Deny Kartika Sakti Diana Prihatini Chusnul Chotimah Kasnam Tuti Widiati IRIANI LASTUTIK Budi Utami Kustiyah Mahmunit Wely Mustari Widji Astuti Nurvinnah LILIK SUTRIANI RUSMI IMAM SUPARDI JEKTININGTYAS OETAMI PUJIASTUTI ISMUPRAPTI Mokhamad Arif Purwo P PUDJI ASMORO Dwidjo Lukito Riris Sri Retno Lestari Susediyono Lutfiyah Hikmawati Wahyudi Rudi Haryadi Anang Rahmat Basuki Tamuji R. Tatik Pudjirahayu Wahyudi Wiwik Ernawati SUDIBYO PRAMUDYANTORO . Budi Wiryawan Ahmad Zakqi Yamani L.

Syahri Sanuriyawati Mokhammad Fauzi Siti Indah Alexsander Herly Davitson Sri Lestari Utami Hayati Lestaluhu Suprihadiono Anik Nadhifah Zainuri Suyanto Suprijanto Muchammad Shokhi Didik Qomaruddin Ita Yuli Saptarini Fathul 'Alim Anis Zulaikhatin Joko Prajitno . Noor Endang Susilastuti Julaikah Haryanti Sudarwati Tasmilah Abdul Ghofur Sutikno Nikmah Handayani Zumrotun Nisak Suciati Sri Peni Moh.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Edy Sunyoto Karjono Rochman Budi Hermono Alfan Bahagia M. Nafi Ruhus Sholihah Muslan Supriyanto Nur Chasanah Hanik Muyassaroh Erina Redyawati Sugianah Sarji Iva Nurvaidah Imam Khsanul Basori Ida Suryani Sunarwi Moh.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Kasbi Eko Suhartomo Diesti Wilujeng Eka Rahayu Kuswinarti Endang Setiyorini Agus Santoso Ririn Dyah Irianti Mariatun Bambang Setyawan Tri Bowo Nur Sholeh Rhohman Ernani Dwi Suprapti Bai Bijantoro Madya Kunto Wibisono Sutrisno Pujianto Siti Aisyah Setia Pariningtias Ratno Budianto Prastuti Didik Suryanto Ripan Ninik Fulkarini Mustipah Heni Wahyudi Indah Wahyuni Hidayati Sukirno Muhamad Imaduddin Mohamad Rosyid Juwarie Agus Nita Diodawati Basuki Sugiharto Rifai Sugeng Rahayu Slamet Syaifuddin Ninik Sulastri Mokhamad Alamsyah Siti Khapsah Retno Tri Agustini MUHAMMAD RUSDI ARI WAHYUDI SAMIAN Harsianto TATIK SUMADARI .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS SUTRISNO ETIK NUROIDAH SITI CHUZAIMAH M. SIDIK NUR HAYATI EKO BUDI WIJONO KUSNAJI BAMBANG WIYATNO IS YULIATI TITIN DWI SULISTIYORINI SRI ASTUTI DEWI HARIROH Muflichal Laili Nurkholiq Sujilah Muhaimin Enny Yunarwati Mochamat Soim Supriyadi Mardi Utami Dwi Siswati Hari Setyohartati Endang Sri Utaminingsih Eko Wahyuningsih Puspita Indriani Suprayitno Nanik Fauziah Sri Wahyuni anis nur laili Munawaroh Alim Susilowati Nurul Hidayah Sri Rahayu Panca Heni Suprastianingsih Rochani Hayati ROCHJATI FAUZIJAH ERNA Yudiq Iswati KUNARTI ACHMAD SUYOTO TUTUT SRIJANARTI SUPARIYONO SITI WINARTI SUNARMIATIN NYONO TRI HANDAYANI .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS TOYIB Mardi Suwignyo RAHAJENG BUDI SULISTYOWATI SUNARINI Sutrisno Achmad Hariono Sarmin Nurul Ainanil Lamik Sri Ami Imam Suhardi H.Franti Astuti Sri Rahayu Diyah Winarti Moh.Suyanto Kholisoh Mochamad Azhar Sunjoto Suliyo Sri Subekti SUPRIANTO SUGENG BUDIYANTO SUPARNO R.Yunus Winarno Tatik Suhariyati Ratna Dewanti Tomy Wahyudi Setia Budi Santoso Siti Aminah Asfiwaroh Lilik Budiasih Sri Anik Sri Murni Purwaningrum Nanik Setyarini Nur Indayanah Rima Rahayu Utami Liek Winarni Sriharyati Titien Indriati TUTUK AMINARTI Lily Limarohmi Anik Wahyu Triani Wiwik Indrarini H.M. Habib Witono Dwi Herniati BAMBANG WIJONARKO Yasin .Setya Wahyudi H.

Bintara Muhammad Muklis Khafidhoh Umi Thohiroh Nanik Sih Wilujengtyas Koesbandrio Didik Triono Mohammad Hidayat Harmiati Subandi Suprihatin Joko Santoso Ahmad Iskak Mundiroh Johan Budi Widyat Miko Gangsar Suprajitno Amirin Matoyib SUHARIYONO habibah Sugeng Winarno Lilik Mujayanah Nurhasan Afandi SUHLIMAH Wahyudi TRI ESTI BUDI UTAMI HADI SISWATI Sukedi Rakhmat Basuki .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Parsum Sukowibowo Elmiyatin Zulfah Sri Rahayu Efrin Madusekti Yayuk Indiyahwati Slamet Sarwiadi Endang Sulistyowati Heru Bambang Lukito Tri Korijanto Abdul Choliq Alfini Yuliana Budiono Edi Yuswanto Masfiah Suwoto Endang Suwarni Endang Farichah Marsudi Moh.

ifa Arifin Lestari Wahyuni Slamet Reddy Waluyo Wiwik Kartiningtyas Indah Setyati Siti Khotijah Edy Suliharjo Mahmud Asyari Hastin Nur Fadia ENY RETNOWULAN MULYONO SRI KUSTYOWATI SRI SUHARTININGSIH SITI ROCHMATIN DEDIK PRIHARIANTO RATONO DWI RATRI INDRASWARI Nurul Qomariyah WAHYU UTAMI .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T D D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D D PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS Aida Nur Fitri Suhariyanto Fitri Nur Aini Budi Prajitno Mohammad Ramli BUDI SUNGKOWO Asharunnahar Suhartin Ekosasi Wahyuni Rudiono Andry Tjatur Sulistyo Ema Indahyanti Nunuk Indrawati Sri Sismidah Hidayati Nadiyah Ani Ichlasiya Megawati Dwi Rahayu Sutrisno Luwihani Dewi Iriani Masruhin Erna Sutrisniwati Soekiswati Suyanto Mulyani Winarti Sumardi Syamsul Arif Muminatin Izzah Moh.

Kukuh Yuli Wasono Adi Mamik Ummul Mahmudah Cindari Puji Rahayu BEJO Imam Chayubi Zaenal Arifin Maria Goretty Lilik Sudarmawati Sus Maryanti Agus Heri Subianto Trianti Retnaningsih.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T D D D D D D T T T T T T T T D T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Ni'matul Azizah Endah Catur Sulistyari Diah Prihastini Esdar H.Sri Tukinah Teguh Susanto Wijoko Triono Wiwiek Setyawati Laminatun Lilik Sulistyowati Muhammad Nawawi Lilik Fauziyah AKRUMANIK NADLIROH SAMI ANAH ANI WIJAYATI WINA RAHAYU ABDUL HAMID Satun Suharnik Atmo Yuwono Bintang Wahyudi Susrioneng Nuning Munzidah Yulia Sri Wilujeng Dwi Puji Lestari Suyadi Purwakaningsih Suharto Kuncorowati Mudzayanah Slamet Riyanto . Sudaryanto SUNU ADI PURWANTO MOEDJIONO SUWARNO Sunaryanto Wiwik Sunaringati Hj..MPd.S.Pd.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Haris Purwanto Sri Suharti Dwi Ariningsih Hendro Tanoyo Imam Mursyid Ali Mahfudz Dwi Santoso Teguh Musyafar Sri Rahayu Sukadi Syaifullah Sunarko .

Status Aktif - Tempat Tugas SMP NEGERI 1 MEGALUH DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG NIP 196603101988031018 131785586 195612131983031011 195704081978031005 195310211975111001 131517128 195410071980031009 196208041983031012 195308251978031006 195611151975121001 195607121978031011 195705051985031024 195512011975012001 195302251974031001 130579780 195701171978031008 195705201981031009 195504011985041001 195509261975122003 195811011978031004 196004081979071001 195412271977022002 195707091987031005 195807271978031010 195605281977021001 196602141987032006 195404161981031015 195807021977021001 196308051985041003 196303161985041002 195510101977021003 195806051978031012 195706161983031017 196306291983031004 196008051982011016 JJM sesuai 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

- DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG PENGAWAS PENGAWAS SD PENGAWAS SMA PENGAWAS SMA PENGAWAS SMK PENGAWAS SMK PENGAWAS SMP PENGAWAS SMP PENGAWAS SMP PENGAWAS SMP PENGAWAS TK/SD PENGAWAS TK/SD PENGAWAS TK/SD SD IT ROUDLOTUL QURAN SD IT ROUDLOTUL QURAN SD IT ROUDLOTUL QURAN SD NEGERI SUKOREJO I SD ISLAM SABILUL MUTTAQIN SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI KEDUNGMLATI 02 SD NEGERI GENUKWATU III SD NEGERI PENGAMPON II SD NEGERI SUMBERGONDANG 196209151983031013 195412201976011004 195511251975121003 195706071978031011 195605071977021002 195412121979121006 195712121979071001 195505061975121006 195802021978031004 195910201979071001 131900869 195811281978031004 195902011979071001 196108031980101001 196004151980101003 195505101977021001 196009151982011007 195412271975012003 195703101977021001 195702101977021001 195604171983031009 196005121981121005 195705291983031005 195601151985031010 195709081986031007 195912151986032010 196511211989021001 196107021983011001 196012041988031009 131470502 131036301 131189674 131204199 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197005041994031006 196406071985041002 196405061987031009 196506241987031006 196505111986061003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 48 24 24 24 24 24 0 6 0 24 24 .

- SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI KEPUHREJO 01 SD NEGERI BLIMBING 01 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BRODOT 2 SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI BULUREJO I SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI SUKOREJO I SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI GLAGAHAN II SD NEGERI PAGERWOJO SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI DADITUNGGAL SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI GENUKWATU III 195910191981121003 196310091985042002 196605051991042003 195303061977022001 195409061975122009 196509042006042004 196109161983031014 196102011985041002 196112281985041002 196409102000121004 195903151981121007 196104121982011014 196512011986061001 195909231979072001 BUKAN PNS 196010081979071001 195612261978032004 196111121983031017 195606101977022007 196311011983031005 196602211990032005 196301081982011001 196206241983031006 196311091983032009 195705081977022002 196703021994032008 196209271983032005 195707101978032009 196503241987032006 196107311982012007 130742593 196502042006042003 196211071985041001 196211121985041002 196306281985042001 195811181981122003 195711011978031005 195606271981121001 195703151978031009 195504241975122011 195808181979072001 196703152000122001 196703091987031004 131036227 196102141982011005 196312282006042003 196401261985041001 0 26 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 28 0 24 12 24 0 24 48 24 6 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 28 30 24 24 72 24 24 48 24 24 24 24 0 48 48 .

- SD NEGERI GLAGAHAN II SD NEGERI SIDOMULYO II SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI SEMBUNG SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI KARANGMOJO 02 SD NEGERI JIPURAPAH 1 SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI CARANGREJO 01 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI 1 KALIWEDI LOR SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI SUKOREJO V SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI PLABUHAN III SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI SUGIHWARAS 2 SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI KEBONAGUNG SD NEGERI KEBONDALEM 2 SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI SEMBUNG SD NEGERI NGORO I 196107041983031010 198202082003122006 195805081977022002 196701102005012006 196811101999112002 196203291981122001 196707142000121004 196906152007012028 196607021988032008 196709271988032007 196409291987031014 196508122000121001 196011111982012007 195611241981012006 195311141975122006 196504281994031003 196108051982061002 195910161980102002 195910041979072001 196503272008012002 196103081980101001 197008181993042001 195211241975011002 196705251994032006 196507131999122001 195406251978031004 196503181986061001 195604241978031007 196204281985041001 196103131983032009 196606031990032004 196909082005011013 195702191977022001 196207051982012016 196005191980102001 196202131981122003 196304151985042OO4 196606221988032013 196101071982011008 196309081985042003 196710061991121001 196401111985112001 195410051977022004 195705311977021001 196012011982011011 196206021988032008 195806051980102001 48 72 24 24 24 24 24 24 24 24 48 24 24 6 0 24 24 24 24 0 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 26 0 24 24 24 24 24 24 24 24 .

- SD NEGERI NGORO I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KWARON II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI JAPANAN II SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGORO 2 SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI NGORO I SD NEGERI NGORO I SD NEGERI NGORO I SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI PAGERWOJO SD NEGERI PAGERWOJO SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI PANGLUNGAN 1 SD NEGERI SUKODADI II SD NEGERI PERAK I SD NEGERI PERAK I SD NEGERI PETERONGAN 2 SD NEGERI PLABUHAN III SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI REJOSOPINGGIR II SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1 196307221985042002 197009292000122002 195808311987032002 196108141983031015 195603021977022001 195912151980102001 196204211982011008 195503241978032002 196608071988031008 195806291978031002 195302011978012004 196606031987031004 196208101983031020 195908301979072001 195909051982012005 196211241983032013 195811151985042001 196207111981122002 195701181977022002 195603171981031006 196206291983031007 195503081975122004 196012071983031009 195901121978032004 195507171977022003 196704091993082001 196306031985111001 196202021983032038 195709121978031005 195912191979071001 195806071978032012 196911192006042004 196505151987032012 195912251979072003 196905061993081001 196602151987031005 196502101990032007 196010011981122003 195811071985041001 196204141982012019 196806021985041001 196101301981122002 196003251982011005 195710101977022002 196204191982012010 195409111975122006 196010091982012013 24 24 24 0 24 48 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 24 28 120 144 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 0 .

- SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI SUKOREJO I SD NEGERI PAGERWOJO SD NEGERI CARANGREJO 01 SD NEGERI POJOKREJO 01 SD NEGERI POJOKREJO 02 SD NEGERI KEDUNGOTOK I SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI KEDUNGOTOK I SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI REJOAGUNG III SD NEGERI REJOSO PINGGIR I SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI WONOSALAM 02 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI SELOREJO SD NEGERI SENDEN SD NEGERI PLOSOGENUK I SD NEGERI SIDOKATON SD NEGERI KEPUHREJO 01 SD NEGERI SIDOKERTO 2 SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI SUKOREJO IV SD NEGERI PERAK I SD NEGERI SUMBERJO 3 SD NEGERI SUMBERJO 3 SD NEGERI SUMBERJO 3 SD NEGERI SUMBERSARI I SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI TAMPINGMOJO II SD NEGERI TANJUNGGUNUNG SD NEGERI TEBEL 01 KECAMATAN BARENG SD NEGERI TEJO 3 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 195407041977022001 195902091978032003 131332949 196205271985041001 195402121975122007 196301301982011001 196111021982011003 196901021994032007 195608101977021002 196210221985042001 196202181985041002 195811051978031005 195410081977021003 196209221982011004 196909121988032001 196109181981121005 196301282000122001 195907231979071001 196104241981122004 196705201985111001 196902102006042011 196807151988031005 196411101986061001 196208061982012006 196701081988031010 196101141982012006 196511281989042001 BUKAN PNS 196307051985042001 196404121988031014 197007161999121001 195902121980101003 196112071985041001 196108141987031009 196007071980102001 195912171979072008 196206081985042001 196302261985041001 196503182005011003 195612231977022003 195911291983032012 195912191979071002 196107281987032006 196308041988032005 196602062008011002 196205141983031983 196010131981122004 24 48 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 0 48 24 35 24 0 26 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 26 24 26 48 12 24 24 48 48 48 48 .

- SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI ASEMGEDE SD NEGERI ASEMGEDE SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI CUPAK SD NEGERI TONDOWULAN 02 SDIT AR RUHUL JADID SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SMPLB PELITA BANGSA SD NEGERI PAKEL 2 SD NEGERI PAKEL III SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI DARUREJO II SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3 SD NEGERI GLAGAHAN I SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI POJOKKLITIH 2 SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 SD NEGERI KAUMAN 2 SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI MOJOWARNO 4 SD NEGERI BAWANGAN II SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI PLANDAAN 195712251980102001 196207271985042001 197210292003122001 196003181982011009 197406252007012009 195804141981121001 196301281985041002 196305301985041001 196410121987031011 196204261982012004 195806141979071001 196912242000122005 196415261985041001 196405101987031009 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196012121984031015 195602271977031003 198510201981121001 196006041981121003 195901141978031004 195907071979071001 195810271977021001 196208261982011003 196108121983032013 196008281980101001 196804131987031002 196303271983032006 195308161978071002 130964574 195503171977021002 196105301983031007 196706061994032011 195907241979072001 196101231981121003 195503111977021001 195712101980101001 196006251982011005 195607081977022003 196207011983031018 195312161982012002 195504111975122005 196803211994031008 196212091982011007 196401131983032004 196310061983031004 48 61 48 48 48 24 0 26 34 24 24 24 28 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 0 0 48 24 25 24 0 6 0 24 24 0 24 144 144 144 144 30 24 0 24 24 0 0 .

- SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI BADAS SD NEGERI SUKOIBER 1 SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI POJOKREJO 02 SD NEGERI NGUMPUL SDLB TUNAS HARAPAN SLB TUNAS HARAPAN III SLB TUNAS HARAPAN III SLB TUNAS HARAPAN III SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP PGRI SUMOBITO SMP PGRI SUMOBITO SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AL HIKMAH SMP AL AZHAR SMP AL AZHAR SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DHARMA BHAKTI KABUH SMP DWI DHARMA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM NGORO 196005191979072002 196203131982011006 196009221982012006 196306021986062001 195707141977022005 195607041977021001 195511231975122005 196001101982011009 195304201975121009 195807271978031009 196307121985041001 196605052006042013 BUKAN PNS 197109282006042008 BUKAN PNS 196011041984121003 196805292000031003 196111211989032002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196404141989032012 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196607092000031002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 24 24 24 0 0 0 0 24 0 24 0 24 24 24 24 24 12 28 0 24 28 24 24 0 12 6 0 0 32 0 26 28 28 32 16 28 28 24 26 24 0 0 20 32 10 32 0 .

- SMP ISLAM NGORO SMP KATOLIK WIJANA SMP KATOLIK WIJANA SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP SEGODOREJO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP KOSGORO SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197512182003121009 BUKAN PNS BUKAN PNS 196407081985122002 196310221987031002 196806221997032003 196310161988032004 197010011993011003 196404211989032012 197001151993012001 196906052007011041 196909301998022002 196201181984122001 196902051998022003 197007102008012017 196306182006041004 195910161985031014 197003072005012011 197508032008012016 196301191984032006 196111162007012001 196406291987031007 196202221982032009 196103221990032002 195904061981032005 196407121985121003 195702051979031001 196907172004121001 196509061987032010 196602081988111001 197311962005012008 196608112008011006 196011101987031008 196110051983031019 196207141985011002 196803181991011001 197605302008011005 196404201990032007 196302161998021001 197502102000122005 196603292001121002 24 24 16 20 32 12 16 16 20 16 24 20 0 24 0 24 24 24 16 21 24 8 16 12 24 0 27 16 16 0 20 26 27 24 24 30 24 24 26 28 24 24 24 24 16 60 20 .

- SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 2 GUDO SMP Patriot Peterongan SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO 196210051989031017 196708041998031009 195702011986031013 BUKAN PNS 196510281989011003 196802021998031008 196407061985012003 196411281990031006 196910031994122003 196703072008012004 196309031989032009 131862820 196612311988031039 131660714 196312221998031001 196804091997032002 196202161999031001 196405121985121003 196312211985122002 196105261984032004 198004222005012015 196104101986032013 197103101994012002 196509071995121001 197102242007011009 195911281981032010 196907102001122002 197003241994122002 196912201994022002 195901011987031019 197005182003122004 197111092001121004 195810071986032003 195609101955121001 197512041999032004 196805021991032012 197204121998031007 196410251989032005 197107062008011012 196207151987031016 197010092003121005 196909191989031004 196911081999031004 196907211999032004 196009221987111002 196812292008012012 196706162008011004 24 16 0 36 0 0 20 0 14 16 24 24 18 26 0 26 26 16 24 10 0 0 20 16 24 24 24 20 24 0 20 20 20 16 20 16 16 24 24 20 20 16 0 16 6 0 20 .

- SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 PERAK 196010192006041009 196106301988031008 196509022007012009 196507082006042005 196801181999032003 196909271993011001 196205091989022001 196806061993032006 195711171986031007 196405141989031006 196903211998021006 196811151999031004 196804262008012006 196505201991031022 197009112005011013 196604111990011001 196107101984031007 196606121993031014 196804222000032003 197004302000032005 196508221995121001 196701052000031004 196909192008012023 196604181990031009 196901302000031004 197105102008012012 196406011985012003 196909191998021003 196609202005012003 196210011992031005 196807022007011015 196509291989031008 196407171989031017 198208142008012004 196810132006041003 195610111981111001 196709041993021001 196607121989031006 196705101989112002 196801271995121003 196003082006042002 196308251989032005 196305301985011003 196512252007011015 196905272006041007 196509241988031005 196707052007012031 0 24 20 20 24 16 28 24 21 0 24 20 12 20 20 16 24 24 16 26 8 20 16 24 20 16 24 24 20 18 24 24 24 0 20 18 24 18 24 20 20 24 31 26 24 6 24 .

- SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP BUDI UTOMO PERAK SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN 196511111998031002 197801122003122006 131762974 196702131995121002 131859303 131680701 131607181 196712041995011001 196307242008012003 197004171998022007 131660936 197006111998022001 196812051997022003 196905201995121001 196303161989032007 131426934 196406011989032008 196504292007011008 196406281990031003 196711061996012001 196704071989032012 196902141998022002 197006151997032009 196406011990032008 198001112005012015 196511191995121003 197003232007012014 197309052006042014 197410012008012010 197407052005012007 196503191988031015 196810162007012015 197207221998022001 196908171998022003 196911302006042004 196406051989032008 196306121988102002 196701132008012007 197011172008012010 196601171994121001 197501012008012018 196901031998021003 196910042007012013 196708132007012009 196505192008012004 196606062007011036 196802231997032002 16 16 24 12 14 14 28 24 24 24 0 8 12 12 24 24 12 24 0 24 24 24 24 24 0 16 24 24 20 16 10 28 20 12 24 26 20 28 32 24 20 20 24 0 12 20 24 .

- SMP NEGERI 1 KUDU SMP KOSGORO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196008201987031009 196512271989031012 196206101989032009 197006191998022005 195312121983031020 196008271989031007 196709101997031004 196805221991012002 196001031986032012 196509111989011003 196611161989031003 196402181984032006 196706071998032002 196504201991031008 195508041986031010 196211112007012003 196804121989032015 196605311990032002 196504021988032017 197004162006042007 196402121989032008 196905082000032003 196602032008012007 195306161991032001 196306302000032001 196509301989032014 196912131997032002 196205141984032008 195808131986032002 196604181988031010 196110251985031009 196706061989032014 196006241994121001 195909141989031005 196305041985121004 196612121989012004 196108272006041005 196805042005011012 196409171990011002 196710212008012007 196811141996012001 196501042001122001 196003161984121004 196406122007011019 196102091987032001 196602061989011001 131392197 24 20 28 21 0 26 12 16 24 12 0 20 20 24 20 0 24 20 12 24 20 20 20 0 20 26 8 24 22 24 12 20 12 16 12 24 16 24 24 20 18 20 12 12 22 4 16 .

- SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 BARENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 SUMOBITO 196605281998021003 196603261989012003 195406261986032003 196907191991021001 195910171985122001 196405091989031009 197009111998022002 196103021984121004 196205191984121003 196606111988031008 196604131988032014 196907271994012001 196511081990031009 196808132003121004 195803121985032003 196305251987021002 196701201989012004 196201201984032006 196112181984031007 196310181985011001 196306021989111001 196007251983032010 196211041984122002 195907131988031002 196709141995121003 196801081998031009 196009231983012001 197207251998021002 196608032008012009 196006111998021001 196609271989011001 196511281989012002 196309271987031017 196504161987021004 196407052007011040 196005041986031022 196210121995121002 196511041988032007 196508041995121003 131804719 196202041989031015 196308141984032006 196210101985121003 196405211989032003 197012082008012012 196507021988031009 196903031993031008 8 24 0 22 0 24 20 28 0 16 20 16 20 24 20 28 24 24 20 28 26 24 27 24 16 12 24 20 20 8 20 20 20 24 20 24 26 16 12 12 24 8 24 16 8 24 25 .

- SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 23 MALANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP PGRI 2 NGORO SMP PGRI 3 PERAK 196912122008012014 196909262000121003 196907302009012002 196702152005011011 195403171983031006 196511271998021003 196101121985121002 196101201989032006 196503121990031016 BUKAN PNS BUKAN PNS 196801281991032009 196706161996012001 196803221995122004 196411031999032002 196704131989031016 196906011999032007 196211261990032003 196904161998021003 196505061991032008 196404011989032009 196608251990031005 196604261989032006 196801092007012011 196005281987031006 196410211991031011 196109101989022001 196412181994121002 196706261995122001 196608031995121004 196403031989011004 196511241990032005 197010111997032008 196405291989032008 195310061986031007 196402111996011001 196902261994122004 196403181990032007 196408171996011003 196511161993032006 196003171986032006 196905221995122003 196512191989011001 197011021995121002 196306171995122001 BUKAN PNS BUKAN PNS 24 24 0 24 16 0 12 12 12 16 24 16 16 26 20 24 16 0 10 24 24 20 12 20 11 0 20 20 24 32 24 24 20 32 24 30 24 24 24 0 24 20 12 12 24 11 24 .

- SMP NEGERI 2 GUDO SMP SUNAN AMPEL JOMBANG SMP TAMAN DEWASA SMP KRISTEN PETRA SMPLB ABCD KURNIA ASIH SMPLB ABCD KURNIA ASIH SMPLB ABCD KURNIA ASIH SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 2 KABUH 196612212008012003 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196910132007012014 196704152008012010 BUKAN PNS 196103081984031006 196403041985011001 196412131985121001 195907011981032010 131292172 196305111988031010 196304161988032005 196612231989031009 196807152008011009 196005291980121002 131278362 196810211997031003 196804112007012022 196002121982022004 196005261983031009 195809121982021005 196107041981012001 195306051976032004 196011141983032009 195912261983031007 197602082003122004 196808252007012018 196308131984032010 196307221984032005 196109291982022007 196702212008012003 195512151979031012 196206041984032012 195309201977111001 131103281 195901201981032005 196711082007012012 196505272007012006 510179235 196805112007011023 196903252007012016 196004061986031016 196011111981012001 195910141980032004 196702172005011006 20 32 20 16 24 24 24 24 15 48 24 16 16 24 24 24 6 20 10 24 24 20 20 20 16 24 22 24 20 0 20 16 20 16 16 24 17 8 24 24 0 26 16 20 8 24 26 .

- SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP ISLAM BRAWIJAYA 196605282000121002 196808052007012023 196510052007012018 196205051983011006 195707121982111003 196007221983031015 196402271990031005 196605271989011001 196105041984032010 195908061985031015 196205041984121008 196405272007011007 16 16 2 12 22 6 24 8 12 0 12 0 .

Tugas Tambahan JJM Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Data Dapodik Masa Kerja 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 20 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 32 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 32 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 1 Bulan 26 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 0 24 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 32 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 20 Tahun 4 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 6 Tahun 23 Tahun 32 Tahun 7 Tahun 32 Tahun 14 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 20 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 26 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 27 Tahun 29 Tahun 6 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 27 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 29 Tahun 21 Tahun 27 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 13 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 29 Tahun 27 Tahun 9 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 26 Tahun 6 Tahun 22 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 13 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 12 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 30 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 11 Tahun 25 Tahun 18 Tahun 29 Tahun 23 Tahun 13 Tahun 27 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 18 22 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 23 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 29 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 34 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 23 Tahun 30 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 31 Tahun 27 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 27 Tahun 29 Tahun 19 Tahun 23 Tahun 27 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 19 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 23 Tahun 29 Tahun 23 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 29 Tahun 29 Tahun 28 Tahun 12 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 29 Tahun 27 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 12 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 29 Tahun 21 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 25 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 19 Tahun 19 Tahun 29 Tahun 27 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 25 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 18 18 18 18 18 0 18 18 0 0 0 0 18 18 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18 25 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 29 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 19 Tahun 25 Tahun 23 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 27 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 34 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 29 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 32 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 24 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap 0 0 0 18 18 18 18 0 18 0 18 18 0 18 0 0 12 0 12 12 0 0 0 12 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 28 Tahun 26 Tahun 13 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 27 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 12 Tahun 19 Tahun 5 Tahun 13 Tahun 19 Tahun 9 Tahun 17 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 6 Tahun 12 Tahun 9 Tahun 19 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 9 Tahun 8 Tahun 6 Tahun 8 Tahun 7 Tahun 19 Tahun 10 Tahun .

Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah 12 0 12 0 0 12 0 12 12 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 7 Tahun 3 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 23 Tahun 29 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 8 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 17 Tahun 23 Tahun 17 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 21 Tahun 27 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 31 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 7 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 10 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 19 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 7 Tahun 19 Tahun 15 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 13 Tahun 14 Tahun 13 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 6 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 17 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 Tahun 23 Tahun 7 Tahun 15 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 21 Tahun 17 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 15 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 21 Tahun 17 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 13 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 15 Tahun 18 Tahun 1 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 8 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 14 Tahun .

Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 14 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 17 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 15 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 12 Tahun 15 Tahun 8 Tahun 11 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 10 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 18 12 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 17 Tahun 11 Tahun 21 Tahun 14 Tahun 23 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 15 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 8 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 21 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 0 12 0 0 18 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 17 Tahun 15 Tahun 23 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 17 Tahun .

Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 10 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 19 Tahun 19 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 15 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 15 Tahun 15 Tahun 14 Tahun 12 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah 0 12 0 18 18 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 0 18 0 0 5 Tahun 12 Tahun 13 Tahun 27 Tahun 17 Tahun 13 Tahun 12 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 5 Tahun 23 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 17 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 20 Tahun 27 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 23 Tahun 15 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 5 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 12 Tahun .

Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 12 0 12 0 18 0 12 0 0 0 0 12 Tahun 17 Tahun 5 Tahun 21 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 8 Tahun .

Pembina 4B .308.Pembina Tingkat I 4A .200 No Rekening 002301011386532 002301011738535 002301010313536 002301010394532 002301010033534 041101002600534 002301010335538 002301009918539 002301010358536 002301010201535 002301010261535 002301010248537 002301010416538 002301010300533 002301010266535 041101002635539 002301009998539 002301010317530 002301010211530 002301010052538 002301010251530 002301010308531 002301010961533 041101002568538 002301009958539 002301009955531 002301009984530 041101002260538 002301010225539 002301010119534 002301010214538 002301010357530 002301010428535 041101002640534 041101002594539 Nama Bank BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .800 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .269.722.800 4.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Utama Muda 4B .600 3.367.269.Pembina Tingkat I 4B .947.833.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .065.500 3.800 3.833.Pembina Utama Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .833.509.300 3.900 3.947.Pembina Tingkat I 4A .300 3.947.947.400 3.Pembina 4B .600 4.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Gaji Pokok 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.500 4.677.Dapodik Golongan 4B .100 3.065.300 3.800 3.722.879.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4C .Pembina Tingkat I 4B .722.800 3.614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .300 3.114.200 4.Pembina 4C .833.833.300 3.600 3.065.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.065.Pembina Tingkat I 4B .800 4.269.400 3.947.Pembina Tingkat I 4B .400 3.300 3.600 3.833.200 3.Pembina Tingkat I 4B .509.

833.200 4.Pembina Tingkat I 4B .300 3.614.833.700 3.Pembina 4A .600 3.722.500 3.600 4.614.467.Pembina Tingkat I 4B .571.000 1.407.200 3.833.Pembina Tingkat I 4B .300 4.509.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .065.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.300 3.Pembina Tingkat I 4B .833.509.833.500.065.300 3.Pembina Tingkat I 4B .500.Pembina 4A .200 3.822.300 3.722.100 3.677.000 1.200 4.Pembina Tingkat I 4B .000 2.947.Pembina Tingkat I 4A .500 1.Pembina Tingkat I 4B .500.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .722.800 3.722.000 1.722.Pembina 4B .300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4.200 3.500.300 3.Pembina Tingkat I 4B .065.300 3.614.500.000 1.677.500.500.600 3.947.000 1.200 3.614.Pembina Tingkat I 4B .4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.467.800 3.600 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .000 1.Pembina Tingkat I 4B .300 3.600 041101002596531 002301010081537 041101002575535 041101002617531 041101002582532 002301010180535 002301010083539 002301010296530 002301010446533 002301010026537 002301010334532 002301010245539 041101002265538 002301010197532 041101002287530 041101002305532 002301009978539 041101002578533 002301010328531 041101002611535 002301012035532 002301010047533 002301006861539 002301011800536 002301011927532 700301001846537 320301023593532 002301011524538 041101002249532 002301010182537 002301010782531 002301010125535 002301010638538 002301014934538 002301014680537 002301014435534 002301009545530 002301008673534 119587164 120828313 119606586 119605538 624101008975534 002301009169538 002301008681537 002301008096538 002301008166537 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .800 3.500.614.065.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .065.600 3.800 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .500.000 1.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .000 1.

Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .300 3.500.Pembina 4A .947.269.467.100 2.900 3.571.Pembina 4A .571.Pembina Tingkat I 4B .677.722.467.174.200 2.Pembina 4B .800 3.200 3.467.614.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.269.600 3.833.Pembina 4A .400 3.300 3.833.800 3.Pembina 4A .900 3.Pembina 4A .200 3.700 002301010692532 002301008791536 002301014368533 002301010821539 624001005366538 002301010779538 002301008173534 002301014827537 002301014860535 002301008660531 002301010713532 002301009001536 002301008454532 002301010102537 002301009491537 002301010785539 002301009832539 002301010105535 248243996 365401014137536 002301008317536 002301008721531 002301007249536 002301008142533 041101002564534 002301008205535 002301010681531 002301009941532 120821055 002301008956534 002301011370531 002301014876536 002301008504531 002301008198534 002301009074539 365401014108537 002301011192535 365401014141535 365401014102531 002301011134537 002301011494539 002301014453532 002301008854538 625101005820539 365501014504533 002301011219531 002301011465530 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .300 1.Pembina 4B .600 2.200 3.Pembina 4A .467.833.4A .614.800 3.300 3.300 1.660.Penata Muda 4A .900.800 3.Pembina 2C .391.269.Pembina 4A .Pembina 4A .467.677.600 3.015.300 3.Pembina 4A .Pengatur 4A .800 2.583.Pembina Tingkat I 4A .000 3.833.Pembina 4A .600 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4B .677.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.300 3.722.Pembina Tingkat I 3D .100 3.822.367.571.600 2.000 3.600 3.407.Pembina 2D .Pembina Tingkat I 4B .300 3.833.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.Penata Tingkat I 4B .300 3.467.707.Pembina 4B .100 3.700 3.Pembina 4B .700 2.833.Pembina Tingkat I 4B .100 2.Pembina 4A .833.Pembina Tingkat I 4A .700 3.269.Pengatur Tingkat I 4B .300 3.100 3.722.Pembina Tingkat I 2C .400 3.700 3.Pembina 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4B .326.174.657.

677.300 3.Pembina 4A .Pembina 4A .100 3.467.300 2.Pembina 3A .722.300 3.800 3.Pembina 3C .391.300 3.100 3.Pembina 4B .Penata 4A .Penata 4A .Pembina Tingkat I 3A .800 2.Pembina Tingkat I 2C .833.Pembina 4A .Pembina 4A .833.597.Penata Muda Tingkat I 2C .200 3.Pembina 4B .722.467.600 2.Pengatur 4A .600 2.367.Pembina 4B .Penata 4A .677.614.707.200 3.200 3.722.922.Pembina 4B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Muda 4B .467.822.900 3.833.100 3.722.100 3.Penata Tingkat I 2C .100 2.367.941.015.492.100 3.Pembina Tingkat I 4A .600 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .367.Pengatur 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4A .200 2.833.100 2.Pembina 4A .467.Pembina 3B .Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 3D .600 2.467.100 3.600 002301008295530 002301014799530 002301010497534 002301014810530 002301014867537 365401014150534 002301008528535 002301014640537 002301008587539 002301009009534 002301008291536 002301010548539 248296857 002301010878536 041101002587532 002301010739538 119591748 002301010494536 319801010865533 002301011223530 365401014144533 002301014372532 002301010802535 002301008219534 002301011283530 002301011118531 002301008989537 002301010823531 002301008515532 002301014546539 002301014487531 002301014547535 002301010051532 002301008699530 002301009966532 002301010639534 002301008320539 002301008583535 320301023706533 002301008715530 002301014922531 002301008134530 002301010992534 319801010875538 120828324 002301008623539 364001017015530 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes .887.300 2.700 2.300 2.600 3.467.367.Pengatur 3C .100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .677.Penata Muda 4B .600 3.Pembina Tingkat I 4A .015.600 3.100 3.4A .571.800 3.614.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .367.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4B .833.Pembina Tingkat I 4A .200 3.822.300 3.Pembina 3C .675.200 3.Pembina 4B .571.Penata 3B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.191.Pembina 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .015.800 3.800 2.367.400 3.677.462.

Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .4A .467.Pembina Tingkat I 4B .300 2.300 3.833.600 3.200 3.509.509.722.Pembina 4B .500 3.015.947.600 2.600 3.Pembina Tingkat I 4A .677.833.509.833.833.Pembina Tingkat I 3B .Penata Tingkat I 4B .700 3.722.391.426.Pembina 4B .100 2.191.528.200 3.153.Penata Tingkat I 4B .833.677.300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .500 3.Penata 4B .Pembina 4B .400 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .571.Pengatur Muda 4B .722.300 3.467.Pembina 4B .407.100 3.800 3.822.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur 4B .722.900 3.800 3.Pembina 4A .200 3.800 3.Pembina 4A .500 3.722.269.Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .367.Pembina 4A .509.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 2.300 3.Penata Muda 4A .367.467.833.400 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .500 3.Pembina Tingkat I 2C .677.200 3.822.174.Pembina 4A .Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .269.100 3.800 3.200 1.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.800 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.300 3.200 3.Pembina 4B .900 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .854.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .700 3.677.509.500 002301008651532 002301014464533 002301009202530 002301011298535 002301010045531 002301010167537 002301008349533 002301009895537 002301008868537 365501014519538 002301009983534 002301008787537 002301014306531 002301011276533 002301008483531 002301008344533 119602082 002301011071535 002301010799538 002301010641531 002301011154537 624701005669536 002301008497530 002301011102530 002301011337533 002301014984533 002301008686537 002301008661537 365501014517536 365501014528537 365501014490530 002301014430534 002301008910538 002301009823530 002301014898538 002301008450538 002301008107533 365401014099534 320301023743535 002301008289539 002301008754534 002301010806539 002301014549537 365501014491536 365501014509533 041101002595535 041101002597537 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 2A .700 3.367.100 3.Pembina Tingkat I 4A .833.500 3.

800 3.300 3.200 3.367.677.700 2.Pembina 4A .571.Pembina 4A .Pembina 4B .467.Pembina 4A .Pembina 3B .Pengatur 4B .Penata Muda Tingkat I 3C .367.Pembina 4A .600 3.300 3.174.015.100 2.Pembina Tingkat I 4A .367.100 1.191.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .900 3.600 3.Pembina 4B .833.800 2.100 3.Pembina Tingkat I 4A .722.100 3.571.833.269.300 3.800 3.722.308.Pembina 4B .300 3.941.100 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.467.800 2.600 2.800 3.614.722.509.300 3.Pembina Tingkat I 4B .492.Pembina 4A .200 3.100 3.677.800 3.015.906.900 3.800 3.500 3.300 3.Pembina 4B .Penata 4A .Pembina 4A .367.367.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.000 3.Pembina 4B .600 3.833.614.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .600 3.500.Pengatur 4A .566.4B .933.100 2.Pembina 2C .Penata Tingkat I 2C .833.677.Pembina 3B .677.800 3.800 2.677.200 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .500 3.174.822.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .300 041101002619533 365401014128537 365401014092532 002301008277532 002301010596532 002301008948531 002301009019539 002301014933532 002301010669539 002301008848537 002301009092537 002301011355531 002301010999536 002301008405533 002301008718538 002301008916534 002301011329530 002301010765539 319801010815538 002301010963535 002301014763539 120814923 002301009111535 002301008806535 002301008105531 207501000766534 002301008391530 002301009562532 365401014140539 002301008920533 002301014780531 002301011475535 002301011618531 119597354 319801010870538 319801010818536 002301008762537 320301023741533 002301014836536 248221155 002301008337536 002301010620535 002301008728533 120816602 1420012159926 119584628 319801010833536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BNI BRI Simpedes .200 3.400 1.136.467.Pengatur Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .467.100 3.722.300 3.Pembina Tingkat I 4A .614.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .677.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .677.400 3.Pembina 2B .Pembina 4A .100 3.

833.528.Pembina 4B .300 3.509.677.500 3.722.300 319801010861539 248277630 002301014802537 002301008525537 002301014443537 002301011003532 002301010131536 002301008599536 002301008167533 002301008496534 624501004703533 002301008425533 002301008653534 002301008524531 119589161 002301009683532 002301009718531 002301011518537 002301010239538 002301011575539 002301011420530 002301010482539 002301011464534 002301010326539 002301010559530 002301010775534 002301010484531 002301009024534 002301009048538 002301011174537 002301011613531 002301010068539 002301010857530 002301014819534 002301010870538 002301009989530 365001008148535 002301010707531 002301010864537 365001008173530 002301008503535 002301010371534 002301011039533 002301014617534 002301009228536 002301011434539 002301011093537 BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .500 1.Pembina Utama Muda 4B .854.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4A .509.300 3.500 3.100 3.Pembina Tingkat I 2B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4C .200 3.Pembina 2C .800 3.Penata Tingkat I 4B .300 3.722.300 3.Pembina 4A .571.407.400 3.200 3.Pengatur Muda Tingkat I 3D .300 3.000 1.900 3.Pembina Tingkat I 4A .722.100 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .000 1.500.800 3.100 3.4B .Pembina 4A .833.Pembina 4A .367.500.614.100 3.Pembina 4A .300 3.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 2.Pembina 4A .367.Pembina 4A .Penata Tingkat I 2A .833.174.614.200 3.509.467.Pembina 4B .700 3.100 3.Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pengatur 4A .614.300 1.Pembina Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4B .614.100 3.707.467.300 3.467.614.600 2.614.367.995.000 3.Pengatur Muda 4A .500 3.500 3.100 3.500 1.528.Pembina 4B .600 3.Pembina 4B .300 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .571.700 3.269.Pembina Tingkat I 4B .404.677.Pembina Tingkat I 4A .367.Penata Tingkat I 3D .500.571.933.600 3.467.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .700 3.Pembina 4B .

009.367.407.Pembina III/a 3A .000 1.Pembina 4B .611.Pembina 4B .100 3.4B .800 3.500.500.722.500.500.000 002301011509538 002301010627537 002301011593537 002301011540534 002301010305533 002301010243537 002301010801539 002301011289536 002301011193531 002301010364537 002301010110530 002301008184535 248047844 244641414 282090071 002301010564535 002301011498533 002301010943535 002301009669538 002301009593533 002301009650539 247987108 248221847 002301014843533 1420012161328 1420012160346 002301009675539 002301009436537 002301008735530 002301009442538 002301009062532 002301009363530 002301009459535 002301009473539 365401014035530 002301009446532 002301009345532 002301009486532 002301009690539 002301009682536 002301008958536 002301009463534 002301008857536 119637446 119636340 247932873 002301009378535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes .269.Pembina Tingkat I 4A .367.000 1.174.Pembina 4B .500.Penata Muda III/c IV/a Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.000 1.000 1.000 3.722.947.400 3.Pembina 4A .174.822.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .500.100 3.000 1.100 3.700 1.200 3.000 1.500.200 3.200 1.500.000 1.189.500.000 1.500.500.Pembina 4A .000 1.100 2.000 1.Pembina 4A .000 1.500.Pembina Tingkat I 4B .500.500.500.500.100 3.000 2.000 1.000 1.600 3.000 1.000 1.000 1.200 3.000 1.500.000 1.500.700 2.700 1.367.300 4.367.500.000 3.571.000 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .900 1.500.065.Pembina Tingkat I 4A .500.500 1.500.

Pembina Tingkat I 4A .300 2.100 3.400 2.349.Pembina 4B .Pembina 4B .614.500.367.Penata 3B .500 3.Pembina 4A .707.000 1.269.000 1.597.100 3.597.Pengatur 3B .800 2.III/a III/c 3D .269.Pembina Tingkat I 3C .500.367.Pembina 4A .100 3.407.822.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3C .367.367.600 3.200 2.Penata 4A .174.400 2.500 2.400 3.269.700 3.500 2.700 2.Pembina 4A .Pembina 4A .082.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.Pembina 4A .000 2.800 2.600 2.100 3.492.509.787.600 3.125.492.Penata Tingkat I 3C .597.Penata Muda Tingkat I 4B .417.500 3.015.000 2.082.407.Pembina 3C .Penata Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .957.Pembina 2A .000 1.500.800 2.200 3.Pembina 4A .900 3.367.500.957.Penata Tingkat I 2C .Penata 3B .Pengatur Muda 4B .707.700 002301009350537 247845200 248033636 002301009469530 002301009392539 002301009585530 002301014511534 002301009372539 002301009411537 002301010818536 002301010687537 002301008070532 002301010858536 002301008712532 624101008943537 002301008266531 002301014473532 002301014727533 002301010309537 002301014530538 002301014709535 002301010748537 002301011543532 002301014339534 002301014409533 041101002586536 041101004213537 041101002278531 041101002253531 248228912 041101002613537 002301011268530 119636544 002301009135539 002301011228530 002301010575536 002301014672534 365201013802538 002301010701535 002301010685535 365201013839535 002301011222534 002301014326531 002301011449534 364001017086531 002301014426535 002301008818532 BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .400 2.000 3.200 3.Pembina Tingkat I 3D .100 3.269.Pembina 3D .700 2.400 3.500.Pembina 4A .837.300 2.269.Pembina Tingkat I 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.300 3.800 1.900 2.822.597.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .500 3.269.Pembina 4B .700 1.Pembina 3D .400 3.700 2.614.119.Pembina 3B .500.700 3.Penata 4A .509.400 3.707.062.

611.367.269.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4B .700 3.900 2.800 3.Penata 4B .400 2.597.500 2.509.Pembina 4A .700 2.367.509.Penata 4A .Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 3C .822.Pembina 3B .993.800 3.822.Pembina 4A .400 2.700 3.500 2.308.993.174.100 2.700 3.Pembina 4A .400 2.Penata Muda 3A .4B .800 2.700 3.Pembina Tingkat I 4A .174.082.Pembina 3D .200 3.200 2.700 3.803.269.Pembina Tingkat I 3C .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .308.Pembina 4A .269.400 1.Pembina 4A .597.082.000 3.200 3.Pembina 3C .500 2.407.Penata Muda Tingkat I 4B .200 3.Penata Muda 4A .993.269.Pembina 3A .200 2.906.Pembina 4A .Pembina 4B .200 3.300 3.Pembina 4A .993.174.174.Penata 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .822.Pembina 3A .Penata 4A .938.Pembina 4B .174.100 2.Pembina 4A .722.906.200 2.Pembina Tingkat I 4A .600 2.Pembina 4B .600 2.Pembina 3B .509.822.597.200 2.200 2.957.391.822.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4A .500 3.500 2.906.700 3.400 3.174.407.800 2.Pembina Tingkat I 4A .597.500 3.Pembina 4A .900 364001017076536 002301014759530 365401014130534 002301009371533 320301023726533 002301008964537 320301023710532 320301023592536 002301009091531 002301008968531 320301023587531 320301023733530 320301023744531 320301023708535 320301023596530 002301008994532 320301023595534 320301023731538 320301023728535 365501014533532 002301014427531 365501014494534 002301008783533 365501014456536 002301014942531 002301011328534 002301008369533 002301008586533 002301008284539 365501014508537 002301014772538 002301009140534 002301011094533 002301008322531 002301014386531 002301008258538 002301014697534 365501014440535 002301008363537 002301010962539 002301014665537 002301014733534 002301014444533 002301014459538 737201001597537 002301014588531 002301008375534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .000 3.200 2.993.500.200 3.Pembina 4A .900 2.500 3.700 2.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.269.

269.Penata 3C .Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 4A .Pembina 3D .400 3.906.100 2.174.Penata Tingkat I 4A .Penata 4A .082.Pembina 3B .700 2.500 2.600 3.Penata Muda Tingkat I 3C .755.400 3.Pembina 3C .700 2.Pembina Tingkat I 3B .993.800 3.082.Penata Muda Tingkat I 3C .400 3.082.200 3.Pembina 3B .200 3.367.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 3B .Pembina 3B .400 2.Pembina 4A .500 3.174.597.200 3.082.500 2.266.643.Penata 4A .Pembina 2C .200 3.492.922.400 3.803.993.Penata 4A .Pembina 4A .900 2.Penata Muda 4B .099.200 2.643.Penata 4B .600 3.Pembina 4A .269.800 2.269.200 2.Pembina 3C .700 2.Pembina 3B .349.3A .Pembina 4A .600 3.700 3.700 2.822.400 2.600 3.200 2.400 3.Pembina 4A .509.Penata 4B .467.Penata Muda Tingkat I 4A .269.Pembina 4A .174.082.400 3.200 3.600 3.Pembina 4A .597.082.Pembina 3C .700 2.Penata Muda Tingkat I 3C .722.Penata Muda Tingkat I 4A .269.900 2.600 2.300 3.800 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .906.600 2.700 3.Pengatur 4A .800 3.269.174.Pembina 4A .151.Penata 4A .174.Pembina 4A .600 2.400 002301014790536 364901013021535 364901013074538 002301010964531 002301014798534 002301008547539 364901013068537 002301009225538 364901013096530 624401008028533 002301008494532 002301008683539 002301011236533 002301008847531 002301014317532 002301011131539 624701005662534 002301009058533 002301008146537 002301014896536 624701005632539 002301009000530 002301008383537 002301011639537 002301008983531 002301009677531 002301011145538 002301014410534 002301008476534 002301008591538 002301008271536 365201013801532 365201013800536 002301014728539 002301008710530 002301011095539 002301011085534 002301010965537 002301011173531 002301008889533 002301008999532 365201013799531 365401014107531 365401014135534 002301014940539 365401014118532 002301014574532 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .755.136.391.Penata Muda Tingkat I 4A .300 3.Pembina 4A .400 2.Pembina 4A .Pembina 4A .269.407.400 3.597.308.174.Pembina 4A .800 3.822.

822.700 3.722.822.Penata Muda Tingkat I 3B .082.082.Penata Muda Tingkat I 4A .400 3.269.Pembina 3C .Pembina 4A .597.597.Penata Muda Tingkat I 4A .400 2.492.174.Penata 4A .803.993.Pembina 4A .Penata 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3B .082.Pembina 3C .391.Pembina 4A .467.597.Penata 4A .800 3.100 2.200 002301008229539 002301014598536 002301010694534 0023-01-014295-53-6 002301011567536 002301011342538 002301011577531 002301008534536 002301009119533 002301014947531 002301011200532 002301014846531 002301014889539 002301008647533 002301009866538 002301010242531 002301010258532 002301014671538 002301009829536 002301008435538 002301009924530 002301014540533 002301014783539 002301009843530 1420012160312 248297272 002301014319534 002301014788539 002301014325535 002301014717538 002301010096532 1420012161369 1420012161484 1420012160353 1420012161526 1420012160411 1420012160403 002301008148539 002301014930534 002301008630536 002301014796532 002301009076531 002301008527539 002301014365535 002301008412530 002301009859531 002301014503531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .400 2.700 2.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 3B .Pembina 4A .597.492.4A .800 3.Pembina 3B .200 2.082.Penata Muda Tingkat I 4A .300 2.Pembina 4A .722.822.Penata Muda Tingkat I 3B .200 2.822.600 2.420.500 2.600 3.492.Penata Muda Tingkat I 4A .174.600 2.Pembina 4A .400 2.492.Pembina 3C .Pembina 4A .Pembina 3B .Pembina 4A .Pembina 3B .Pembina 4A .174.400 2.200 2.Penata Muda Tingkat I 3A .993.822.492.700 2.400 3.800 3.400 2.906.600 2.492.800 2.Penata 4A .597.400 2.200 2.200 2.Penata 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .200 3.200 2.300 2.400 2.174.Pembina 3C .200 3.600 3.269.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.643.Penata Muda 3C .700 3.800 2.Penata Muda Tingkat I 3B .600 2.Pembina 4A .822.

500 3.993.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 3.Penata Tingkat I 4A .200 3.700 3.900 3.900 2.Pembina 4B .407.Pembina 4A .400 2.467.200 2.269.800 3.871.239.700 2.Pembina 4A .Pembina 4B .993.800 3.Pembina 2B .871.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .400 3.700 3.Pembina 3D .Pembina 4A .Penata 3D .367.700 3.Pembina 4A .400 3.Pembina 4A .300 2.Pembina 3B .Pengatur Muda Tingkat I 4A .993.174.Pembina Tingkat I 4A .700 002301010908535 002301009825532 002301009840532 002301009021536 364901013098532 248587507 120856872 244641673 002301010146531 002301010322535 002301009967538 002301010015536 119636601 002301010190530 002301010213532 248275576 248593677 002301010257536 002301010419536 244641719 002301010423535 119635868 244641684 002301010449531 002301010193538 248610005 119633962 002301010145535 002301010012538 248309200 002301010431538 248559320 002301010758532 002301011170533 002301011136539 365001008174536 625101005812536 002301008338532 002301009831533 002301011530539 002301008106537 002301009164538 624701005672539 624701005674531 002301010917534 002301010515536 002301011152535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .4B .Pembina 3C .700 2.722.269.100 2.191.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .269.400 2.Penata Muda Tingkat I 4A .407.174.Pembina Tingkat I 3B .400 3.Penata Tingkat I 4B .509.269.643.308.600 3.269.407.

174.367.Pembina 4A .509.Pembina 4A .722.Pembina Tingkat I 4A .600 002301008302531 002301010367535 002301010071532 002301008487535 002301011001530 002301010374532 002301008799534 002301009916537 002301009985536 002301009856533 002301010163533 002301008869533 002301010427539 002301009090535 002301010152532 002301010379532 002301010365533 002301010217536 002301009920536 002301009997533 002301009824536 002301010075536 002301010142537 002301010038534 002301008942535 002301008090532 002301010995532 002301010769533 002301008975538 002301009839531 002301010996538 002301009828530 002301011198531 002301011546530 002301008327531 002301010511532 120861962 041101002607536 002301010479536 002301010263537 002301010706535 364001017099534 700301001895536 364001017020535 002301014445539 364001017098538 002301008737532 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .407.Pembina 4A .4A .200 3.906.Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4A .492.Pembina Tingkat I 4A .957.Pembina 4A .700 3.700 3.100 3.Penata Muda Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .100 3.700 3.400 3.600 3.174.755.400 2.308.Pembina Tingkat I 4A .136.Pembina 3D .Penata Tingkat I 4A .269.082.700 3.700 3.407.509.700 3.400 3.600 3.Pembina 4A .Pembina 4A .367.900 3.400 3.Pembina Tingkat I 3B .407.500 3.269.269.600 2.400 3.Pembina 4B .500 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.509.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .082.269.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .367.174.367.Pembina 3D .700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .230.400 3.174.700 3.300 2.Pembina 4A .Pembina 4B .174.082.500 3.400 3.269.500 3.407.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4B .100 2.174.Pembina 4B .500 3.300 3.500 3.Pembina 3D .269.700 2.Pembina 4A .Penata 4A .Pembina 4A .174.400 3.500 2.Pembina Tingkat I 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4B .400 3.467.100 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 3.269.230.509.367.Penata Tingkat I 4A .700 2.Pembina 3B .407.Pembina 4A .Pembina 3C .906.700 3.367.269.Pembina 4A .100 3.722.600 3.269.700 3.Pembina 4A .082.400 3.Pembina 4A .

200 3.Pembina 4A .407.993.Penata Tingkat I 4A .Penata 4A .367.400 3.906.755.700 2.Pembina 4A .600 3.800 3.407.900 3.Pembina 4B .700 3.722.407.400 3.Pembina 4B .200 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.200 3.174.Pembina Tingkat I 4A .100 2.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .993.500 3.269.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .993.174.400 1.Pembina 4A .269.174.400 3.700 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .700 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .200 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .407.400 2.100 3.082.119.500.407.Pembina Tingkat I 4B .174.308.400 3.269.174.700 3.000 2.200 3.700 2.200 1.269.700 3.174.492.Pembina 4A .300 3.993.900 2.174.900 3.906.Pembina Tingkat I 4B .400 2.Pembina 4B .993.Pembina 4A .Pembina 3D .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3C .900 3.200 3.700 2.334.000 1.700 2.Pengatur 4A .407.700 3.200 3.Pembina 4B .500.700 2.700 3.993.500.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 2C .500 2.Pembina Tingkat I 4A .700 3.269.500 3.Pembina 4A .Pembina 4A .3B .269.000 1.Pembina 4A .993.400 3.174.Pembina 4A .Pembina 4A .500.119.308.045.367.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .000 002301014363533 002301008488531 002301008884533 002301009077537 737201001602536 365601011211533 002301009994535 002301010126531 248341063 002301009566536 002301009541536 002301008870534 002301010862535 002301009006536 002301011197535 002301011041530 002301008824533 248319616 120853713 002301010314532 041101004899537 002301010349537 248299484 120862897 002301010240539 002301010133538 002301009909530 248202879 119633804 248250324 002301010293532 002301011207534 119632380 248563585 002301010441533 002301010067533 244641651 041101006490533 248286099 248200156 041101002254537 119637151 248290742 120856849 244641606 002301009464530 002301008240535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes .700 3.269.Pembina 4A .

300 2.993.675.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .300 2.700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina 4B .400 3.407.Penata Tingkat I 3B .407.900 3.509.755.308.189.500 3.200 002301010260539 247906058 247994035 002301009630539 002301008698534 002301009014539 002301009571531 002301010420537 002301010500531 002301010640535 002301010273532 002301010820533 002301010162537 002301010841539 002301010361539 002301009460536 002301010178538 002301010407539 002301011189532 002301009721534 002301009911537 002301009914535 002301010174534 002301010020531 002301010095536 002301010109539 002301010288537 002301014537530 002301011571535 002301010341539 002301010286535 002301011596535 002301011153531 002301009893535 002301010112532 002301009912533 002301010653538 002301010625535 002301011393539 002301010728537 002301011414539 002301010104539 002301010307535 002301010066537 002301010897530 002301009987538 002301008886535 BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 4B .643.200 1.900 3.500 2.Pembina 4B .700 3.500 2.Pembina 4A .174.300 2.400 3.500 2.200 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Pengatur 2C .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .700 3.281.700 2.367.Pembina 4B .509.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .400 3.269.500.Pengatur Muda 3D .407.675.137.467.269.509.266.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.407.Pembina 4B .675.614.Penata 3B .400 3.300 1.Pembina Tingkat I 4B .700 3.700 2.308.500.000 3.407.Penata Muda Tingkat I 4A .800 3.800 2.367.Pembina Tingkat I 4A .700 3.Penata 3C .400 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .449.675.100 3.269.Pembina Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .300 2.Pengatur 4B .086.100 3.Penata 3C .3A .Penata Muda III/c III/c 2C .Pembina 2A .707.509.200 2.500 3.000 2.269.

Penata Muda Tingkat I 4A .3D .900 002301008714534 002301010676536 002301011103536 002301010788537 002301010161531 002301010579530 365501014452532 002301008963531 002301010087533 002301010552538 002301009898535 002301010041537 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .500 3.Pembina 4B .281.349.Pembina Tingkat I 3C .269.045.009.Penata Muda Tingkat I 3B .800 3.643.Penata 3B .Penata Tingkat I 3B .300 3.400 2.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .800 2.509.500 2.400 3.614.

co.com ardibusan@gmail.id drsmuhadimpdi@yahoo.com eddyspaat@gmail.com wulyantowas@gmail.com mudjijuliono@yahoo.wasdikkab@gmail.com .com yonolegi@yahoo.co.com akohir@yahoo.id sghofur318@yahoo.imoutzzz@yahoo.com munadjimalik@gmail.pdmm@yahoo.Cabang Bank KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang 00411 -.co.com endang_93@yahoo.com adiwinarto606@yahoo.com budi.id sukamtommpd58@gmail.co.KC SURABAYA 00411 -.id muharlismmpd53@gmail.com kasdukispd@yahoo.com asabbihis@ymail.com eccy.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang 00411 -.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang 00411 -.co.com mrsun.id bagyofie09@yahoo.co.com mukhtar@gmail.id abasumandi@yahoo. Bank Wahib Mulyono ABDUL RACHMAN SUMANDI ARDIYANTO BUDI CHOIRUL ANAM RAHARDJO BUDI IRAWAN WULYANTO WARTONO LEGIYONO MUKHTAR MUDJI JULIONO EDDY SUPAAT KASDUKI SABBIHIS SUYITNO MUHADI MUHARLIS MARSUN ROHMATULLOH ENDANG SULASMINI MUNADJI MALIK SUYANTO TAMPA ADIWINARTO RAHAYU SETYAWATI ABDUL GHOFUR SINGGIH SANTOSO SUCIPTO ABU KOHIR SUYADI SUKAMTO SINDUNG SRIWIDODO KUWAT SAIFUL AFFANDI Email mul.com saifulaffandi@gmail.com rahardjopbk@yahoo.com suyanto@gmail.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang 00411 -.co.com choirul_anam1965@yahoo.id yank_alam@yahoo.com suyitno25@yahoo.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA An Rek.com kuwat23@yahoo.com sindung_sriwidodo@yahoo.id singgihsantosoo@gmail.co.mmpd@gmail.irawan04081962@gmail.com sucipto52@yahoo.com rohmatllohs.spd.com wartonowas@gmail.

com srinuhaini@gmail.com.id suhariyanto@gmail. Mm Soebiyanto AHMAD DWI ULINNUHA VIVA NOVIA ALFIANA AKHMAD TONI ASTUTY APRIANINGSIH ANIK KHUDAIFAH ERNA KARTIKASARI SRIANAH TJITJIK SURIJANI SULISTYANTI HERI MUJIONO PONIMAN MUNANDAR SUGENG SUBAGYA SUPARMAN ikhronabadi@gmail. .id kohan295@gmail. Drs.malik798@yahoo.m.si Sudarto Adi Suharmanto SRI NURHAINI GUFRON Zainul Arifin.com ghufron@gmail.com kacungmuhaji@gmail.m.co.com drsgatothariyonopengawasmegaluh@yahoo.KC SURABAYA 00411 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 07003 -.mm Sudarmadji.co.agus@yahoo. Drs.com bin.id adi. Rosidin Drs.KC SURABAYA 00411 -.com sudarmanan13@gmail.com pakkuszaini@yahoo.KC SURABAYA Jombang 00411 -.arif@ymail.com hariwinarto@gmail.com emailwino.id ngatidjo_58@yahoo.KC SURABAYA Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG .co. Drs. .com dartojombang@yahoo.com siswantowonto@gmail. Sh.com chotibsubagyo@yahoo.m SUHARIYANTO Bambang Wulyono Chotib Subagyo.co.wasdiknas@gmail.KC SURABAYA Jombang 00411 -.com arifinari66@ymail.com.com sitoki8@gmail.kudu@gmail.com bankkumar15@gmail. Drs.com wahyuni2712@gmail.com surawanpengawas@yahoo.00411 -.com suyonopeng@gmail.com sk.com sutikno.UNIT UNITW PETERONGAN KANCA JOMBANG 00411 -.com abdul.com zainulsri@yahoo.diyono@yahoo. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG IKHRON ABADI KUSZAINI SUTIKNO SISWANTO GATOT HARIYONO SYAMSUL EFENDI SUDARMANAN SURAWAN NGATIDJO ARIEF BINTORO Suyono BUDI PRASETYO ARIFIN AGUS SUTO KASWANTO MARKUM WINO DIYONO KACUNG SRI WAHYUNI ABDUL MALIK HANDOKO Hari Winarto.KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang 00023 -. M.com bambangwul@gmail.com budipras@gmail.si Warsito.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang 00411 -.com yogisudarmadji@gmail.com soebiyanto58@yahoo.KC SURABAYA Jombang 00411 -.id syamsuleffendi@gmail.id .co.KC SURABAYA 00411 -. Drs.KC SURABAYA Jombang 00411 -.id shrosidin@gmail.

UNIT TAPEN UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Sudjono SUPARTINI HARI WILUJENG KASTANIK SUDARTI ESTUNINGSIH Susiyanto AINURROFIK ISNADI WASIS SULIADI SUWARSO SULKAN WIJAYADI MAHMUD SUNARYO Ramini DARMINI Kusnowo Oktanan Irianto DUMIASRI Suyanto SUMINI Suat Budi Santoso SITI ZULFAH SUMULYONO Mohamad Khozin MINARNI PASIH WONGSO NURSOKIYAH Eka Elya Sri Ratnawati Suliatin MUSRIANAH YULI AKHWANINGTYAS Wibawaningsih TITIK MARLINA MOCH. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG UNIT BANDAR KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG 06251 -. JASIN MOKHAMAD ROKHIM SRI HIDAYATI KARTINI MOKHAMAD RIYADI GHOIB PARYONO SUYATI SUTAMAH SRI IBAYATI WELLY MULYO SUHARTO AGUS ELY SUWASONO Kusdianto TITIK ERNAWATI Marjuki .KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang SENAYAN UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.

KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . . UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG 03198 -. .UNIT PABEAN SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT NGORO KAMSUL HADI SANTI ULFAYATIE Florentina Suprihatin KHUMAIYAH RAHAJU SURYANINGSIH DWI SUPRIADI SUSANA UMI CHABIBAH ENDANG SRI UTAMI TRI MURTI AJI SUMAN RAHAYU BUDI WINARNI Wiyono MARDIJANI IMAM GOZALI LILIK SUBANDIANI SUKANING SRI RAHAYU NURAYATI NIKEN EKO SUHERY PURWANTO SRIANIK RIJADI SRI SUKESI BARBARA YULI SUCI SUTAMAN HARI PURNOMO SUWOTO SUMIRAN SUPARTINI PURNAWATI SUNARKO ANGGOROWATI Nurchayatin SETIYANI Sri Andayani MUJI WISMIYATI MUNDIANAH Sugiyono ENY WATI SUTISNO MURSANI UMI KULSUM PRASANTO SUBANDI MUJIATI PURSIWI YUNI WINEDAR . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG 00411 -.KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 03198 -. Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG .UNIT PABEAN KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG .

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SRI JULIANI TUTIEK RIYOYONINGSIH HERNAWATI SRI Kasiyanto LIESTIYANY Indrawati PURWANTO SRI MARTINI ATIM SUPRIYADI Trimo Suhardjo SULIYATI JUWARI KUSWIDIYANTO SRI WIDAYATI ENDANG EKAWATI MIFTAKHULIYAH SRI NURWAHYUNI Susminatun SOPIYAH LAMBAR Ekhoirul Junaedi SUKEMI MUZAKKI EFFEI AFRIDA SRI ENDAH SETIA HARINI SARIYONO SITI KHOMARIYAH EKO PRIYANTO TIKNO SUKARYATI SITI MASKANAH SAMPINI SRI RAHAYU ELIANAH EDI KUSTIJONO WINARTO SITI MUKHAYATIN SUPRI UTAMI RAHAYU M. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . Imron KUSMIATUN SUMARMI KRISDIANTI SRI PURWANINGSIH KARDI DJUWARIYAH Eko Ernawati SULAMI SOEHARTATIEK . UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00411 -.KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .

KCP TB KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 03198 -.00411 -.KC SURABAYA UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN 03198 -.UNIT PABEAN 03198 -.UNIT PABEAN KANCA JOMBANG . Setyowahyu NUR KHASANAH BUDI UTAMI MARINAH HARTATIK ELIF ROSIDAH Moch Hanik EDY HARIANTO AYUMI LILIK ASTINAH SUTONO PATIMAH MASRIFAH .UNIT PABEAN SRI WAHYUTI NASIKATIN Masyhadi DIDIT DWI SANYOTO KARSIATI SUISMANU HARIYADI SRI RAHAYU WILUJENG SIAH RINI DEWI SUSILOWATI HANANU SUHARDJONO DJUWARI HARJITO SUWARNI JUMINO SRI PUJI ASTUTIK ZAINUL ABIDIN NIRWANA DJOKO PRIHATIN SUWARLIK MARDI MULYO WASIS TUNIK HARIYATI KUSWADI ESTI WIJIASTUTIK SAMIANI SRI UMI HANDAYANI Tri Wahyuni KHOIRUL FADEKA NGUSMAN MARJUB Moh. SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 02075 -. SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN 03198 -. DATIK HASTININGSIH SUHARTATIK .UNIT PABEAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN .

pd Slamet. Suwadji Arifin Sutarni Marsiyan Marhardianto. Suwono Supriono Utoro Basuki Bagyo Martono Supeno.03198 -.pd SUGIANTO CHASANI KARJIMAN ANDJILAH SUKARDI Halimtusa'diyah Kusbandiyah.pd Machfud.pd Hendro Triwibowo S. S.UNIT PABEAN SENAYAN . S.pd. KANCA JOMBANG . S.pd NARDI PRAYITO Sunarmiati. S. KANCA JOMBANG Jombang UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . S. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SULIKAH YULI PUJI ASTUTI MUTMAINAH SURYONO SRI UTAMI SOLIKAN Joko Tri Winarno RUMPOKO HERU SUPENDI KAMINI SUHARTO SITI JUWARIAH SUGENG SUKO IRIANTA HANAN MAHBUB Ririnurani SRI HANDAYANI Winarno Drs. KASIYATI Wiwik Sriwiyani.pd. S.pd Sucipto.UNIT KEBOAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG .drs. Annas Fatqurochman Suwarno Muarifah S. KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 06245 -. S.pd .

pd Samsiran. S. NUR PRIHATINI. S.pd Lastriono. Supriyadi.PD SINARWIDI Nurfihidayah BUDI APRIYANTO SUDRAJAD SUANDIK ACHMAD BURHANUDIN JUMINO PARA PURWANTO AGUS HARI SUBAGYO SITI ZAHROH MASHUDI BAMBANG SUDIYONO. 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG Suti'arsih.pd. Suprihatin Djulaikah S. Hariyono S. Isyanto THOIFAH YENNY PUSPITASARI LINCE YAYUK KUSDARINI IKA PRASETIA Armiyoko Widahyadi BAMBANG ASTADI Suprihatin ROSNAINI RETNO JUMADI.pd. . S.pd. DRS DAWOOD DANA JAYA JARMINI KISMO SANTOSO . SRI SUDARMI Djoni Mindarto. AGUNG IMANUDIN. S.pd. DRA. S. Harnanik Ningsih. S.s.pd. INAYATUL CHOIRIYAH SUGIYONO NUNUNG PUSPITASARI UMMI HANIK PIPIT SRIWAHYUNI PAINI SRI HANDAYANI .KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Senayan KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN .pd.

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG KANCA JOMBANG . Jombang .KC SURABAYA 00411 -. DRA.KC SURABAYA KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG AGUS MULYONO AGUS SETIAWAN NURUL AINI ERMA SURYANI H PAISAN ARIF SULAMI.KC SURABAYA 00411 -. . UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 00411 -.KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . ABDUL ROHMAN YOYOK EDI PURNOMO DUDUNG HERY NUR SHOMAH Janu Ismadi SRI SUENDAH Sri Ismawati DENY KARTIKA SAKTI DIANA PRIHATINI CHUSNUL CHOTIMAH KASNAM TUTI WIDIATI Iriani Lastutik BUDI UTAMI KUSTIYAH Mahmunit WELY MUSTARI WIDJI ASTUTI NURVINNAH LILIK SUTRIANI RUSMI IMAM SUPARDI JEKTININGTYAS OETAMI PUJIASTUTI ISMUPRAPTI MOKHAMAD ARIF PUDJI ASMORO DWIDJO LUKITO RIRIS SRI RETNO LESTARI SUSEDIYONO LUTFIYAH HIKMAWATI WAHYUDI RUDI HARYADI ANANG RAHMAT BASUKI TAMUJI R BUDI WIRYAWAN AHMAD ZAKQI YAMANI TATIK PUDJIRAHAYU WAHYUDI WIWIK ERNAWATI SUDIBYO .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . 00411 -.

UNIT WONOSALAM . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG EDY SUNYOTO KARJONO ROCHMAN BUDI HERMONO Alfan Bahagia M. UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . NAFI'' RUHUS SHOLIHAH MUSLAN SUPRIYANTO NUR CHASANAH HANIK MUYASSAROH ERINA REDYAWATI Sugianah Sarji Iva Nurfaidah IMAM KHASANUL IDA SURYANI SUNARWI MOH NOOR Endang Susilastuti JULAIKAH HARYANTI SUDARWATI TASMILAH ABDUL GHOFUR SUTIKNO NIKMAH HANDAYANI ZUMROTUN NISAK SUCIATI SRI PENI MOH SYAHRI SANURIYAWATI MOKHAMMAD FAUZI SITI INDAH ALEKSANDER HERLY SRI LESTARI UTAMI HAYATI LESTALUHU SUPRIHADIONO ANIK NADHIFAH ZAINURI SUYANTO SUPRIJANTO MUCHAMMAD SHOKHI DIDIK QOMARUDDIN ITA YULI SAPTARINI Fathul Alim ANIS ZULAIKHATIN JOKO PRAJITNO . KANCA JOMBANG . UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNITW PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNITW PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNITW PETERONGAN KANCA JOMBANG UNITW PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PLOSO JOMBANG . .UNIT NGORO JOMBANG . UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG .

BAI BIJANTORO MADYA KUNTO Sutrisno PUJIANTO SITI AISYAH SETIA PARININGTIAS RATNO BUDIANTO PRASTUTI DIDIK SURYANTO RIPAN NINIK FULKARINI.PD MUSTIPAH HENI WAHYUDI INDAH WAHYUNI SUKIRNO MUHAMAD IMADUDDIN MOHAMAD ROSYID JUWARIE AGUS NITA DIODAWATI BASUKI SUGIHARTO RIFAI SUGENG RAHAYU SYAIFUDDIN NINIK SULASTRI MOKHAMAD ALAMSYAH SITI KHAPSAH RETNO TRI AGUSTINI MUHAMMAD RUSDI ARI WAHYUDI SAMIAN HARSIANTO TATIK SUMADARI . KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG . Dra. UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG . KASBI EKO SUHARTOMO DIESTI WILUJENG EKA RAHAYU K ENDANG SETIYORINI AGUS SANTOSO RIRIN DYAH IRIANTI MARIATUN BAMBANG SETYAWAN TRI BOWO NUR SHOLEH Rhohman Ernani Dwi Suprapti. S.. KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . BRI UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT PERAK JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO UNIT MOJOWARNO .

. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . . SUPRAYITNO NANIK FAUZIAH SRI WAHYUNI ANIS NUR LAILI MUNAWAROH ALIM . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . Jombang 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG . . . . KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang SENAYAN . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang . . . SUTRISNO ETIK NUROIDAH SITI CHUZAIMAH M SIDIK NUR HAYATI EKO BUDI WIJONO KUSNAJI Bambang Wiyatno IS YULIATI TITIN DWI SULISTIYORINI SRI ASTUTI DEWI HARIROH Muflichal Laili NURKHOLIQ SUJILAH Muhaimin ENNY YUNARWATI MOCHAMAT SOIM SUPRIYADI MARDI UTAMI DWI SISWATI HARI SETYOHARTATI ENDANG SRI EKO WAHYUNINGSIH . .KANCA JOMBANG . Yudiq Iswati Kunarti ACHMAD SUYOTO TUTUT SRIJANARTI SUPARIYONO SITI WINARTI SUNARMIATIN NYONO TRI HANDAYANI . .

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang Jombang Jombang SENAYAN Jombang Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang SENAYAN Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang SENAYAN Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG 06251 -. HABIB WITONO DWI HERNIATI Bambang Wijanarko Yasin .UNIT TAPEN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG TOYIB MARDI SUWIGNYO RAHAJENG BUDI SUNARINI SUTRISNO ACHMAD HARIONO SARMIN NURUL AINANIL LAMIK Sri Ami IMAM SUHARDI YUNUS WINARNO Tatik Suharyati RATNA DEWANTI TOMY WAHYUDI Setia Budi Santoso SITI AMINAH ASFIWAROH LILIK BUDIASIH SRI ANIK SRI MURNI NANIK SETYARINI NUR INDAYANAH RIMA RAHAYU UTAMI LIEK WINARNI SRI TITIEN INDRIATI TUTUK AMINARTI LILY LIMAROHMI ANIK WAHYU TRIANI WIWIK INDRARINI SETYA WAHYUDI Suyanto KHOLISOH MOCHAMAD AZHAR Sunjoto Suliyo Sri Subekti SUPRIANTO SUGENG BUDIYANTO SUPARNO R FRANTI ASTUTI SRI RAHAYU DIYAH WINARTI MOH.

KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG 07003 -. UNIT NGORO JOMBANG KANCA JOMBANG PARSUM SUKOWIBOWO Elmiyatin Zulfah SRI RAHAYU EFRIN MADUSEKTI Yayuk Indiyahwati SLAMET SARWIADI ENDANG SULISTYOWATI HERU BAMBANG LUKITO Tri Korijanto ABDUL CHOLIQ ALFINI YULIANA BUDIONO EDI YUSWANTO Masfiah Suwoto ENDANG SUWARNI Endang Farichah Marsudi Moh Bintara MUHAMMAD MUKLIS KHAFIDHOH UMI NANIK SIH Koesbandrio DIDIK TRIONO MOHAMMAD HIDAYAT HARMIATI SUBANDI SUPRIHATIN JOKO SANTOSO AHMAD ISKAK MUNDIROH JOHAN BUDI GANGSAR SUPRAJITNO AMIRIN MATOYIB SUHARIYONO HABIBAH Sugeng Winarno Lilik Mujayanah Nurhasan Afandi Suhlimah WAHYUDI TRI ESTI BUDI UTAMI HADI SISWATI Sukedi RAKHMAT BASUKI .UNIT UNIT NGORO .KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN 00411 -.

KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG AIDA NUR FITRI SUHARIYANTO FITRI NURAINI BUDI PRAJITNO MOHAMMAD RAMLI BUDI SUNGKOWO Asharunnahar Suhartin Ekosasi RUDIONO ANDRY TJATUR EMA INDAHYANTI NUNUK INDRAWATI SRI SISMIDAH HIDAYATI NADIYAH ANI ICHLASIYA MEGAWATI DWI Sutrisno LUWIHANI DEWI IRIANI MASRUHIN ERNA SUTRISNIWATI SOEKISWATI SUYANTO MULYANI WINARTI Sumardi SYAMSUL ARIF Muminatin Izzah MOH IFA ARIFIN LESTARI WAHYUNI SLAMET Reddy Waluyo WIWIEK KARTININGTYAS INDAH SETYATI SITI KHOTIJAH Edy Suliharjo MAHMUD ASY'ARI HASTIN NUR FADIA ENY RETNOWULAN MULYONO SRI KUSTYOWATI SRI SUHARTININGSIH SITI ROCHMATIN DEDIK PRIHARIANTO RATONO DWI RATRI INDRASWARI NURUL QOMARIYAH WAHYU UTAMI .KC SURABAYA Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang Jombang SENAYAN SENAYAN SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT WONOSALAM UNIT SUMOBITO Jombang Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang 00411 -..

pd Wina Rahayu.pd ENDAH CATUR DIAH PRIHASTINI ESDAR KUKUH YULI WASONO MAMIK UMMUL CINDARI PUJI RAHAYU Bejo. Dra Abd. Spd LILIK FAUZIYAH Akrumanik.pd Imam Chayubi. KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Nikmatul Azizah. S.pd Zaenal Arifin. Spd Dwi Puji Lestari Suyadi. Sri Tukinah.pd WIWIK SUNARINGATI. S. Dra Yulia Sri Wilujeng. S.pd Agus Heri Subianto. S. S. Nawawi. S.Jombang SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang . Spd Satun Suharnik.pd Teguh Susanto. Spd Wijoko Triono. S. S. Spd Lilik Sulistyowati M.spd Sami Anah.pd Maria Goretty Lilik Sus Mariyanti. Hamid. Spd Sunaryanto. Purwakaningsih Suharto Kuncorowati Mudzayanah SLAMET RIYANTO .pd Trianti Retnaningsih Sudaryanto SUNU ADI PURWANTO Moedjiono Suwarno. S.pd Atmo Yuwono Bintang Wahyudi. S. Spd Wiwik Setyawati Laminatun. Spd Susrioneng Nuning Munzidah.pd Ani Wijayati. Spd Nadliroh.s.

Syaifullah Sunarko .pd Imam Mursyid. Spd Dwi Ariningsih Hendro Tanoyo. Drs DWI SANTOSO Teguh Musyafar Sri Rahayu Sukadi H.KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang HARIS PURWANTO Sri Suharti. Sh Ali Mahfudz. S.

Catatan Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK Siap SK .

6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 14 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen : Kabupaten Jombang : Sudah SK Data Kelulusan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nomor SK 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0069.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0005.6/TP/T/2013 NRG 084731055040 084624055022 083532054026 083426055041 086235053028 084127054030 085731055024 102339927010 085928071005 110271709047 110271863051 120271936039 120271212066 120271589060 081738937003 110271265056 092188442001 120271295052 101938882028 110271605051 110271068042 110271322061 110271538047 112201413009 120271583056 110271458049 101288887023 085027064004 110271043057 110271634051 092187832010 110271244052 110271505056 110271891067 120271858050 No Peserta 08050402710110 08050402710114 08050402710239 08050408710394 08050412510431 08050409010386 08050408710438 10050402710554 08050402710305 11050402710877 11050402710876 12050402710755 12050402710326 12050402710313 08050402710178 11050402710905 09050402710392 12050402710066 10050402710555 11050402710879 11050402710889 11050402710086 11050402710903 11050422010373 12050402710750 11050402710908 10050402710553 08050402710303 11050402710742 11050402710379 09050402710239 11050402710738 11050402710389 11050402710243 12050402710184 NUPTK 0147741642300053 8446741642300032 3235740642300033 8634741642300042 4562739639300003 6741740641200032 2157741643300033 6354750652300043 6859757659200012 0151751653300043 9539746649200023 2444752654300043 2944763664300122 1557751656300002 9340752654300063 9550758659300072 5051753655300053 8049741642200033 3146741642300083 8035748650300103 8040749650300023 7233737639200043 1955757657300012 8563733636200473 6434752653300023 1549761660200003 5133742643300083 3750750653300012 4439744648300013 4342742643300023 6951731633300002 1046743645200003 6333742644200003 1543740641300033 5261745648300033 .05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 102285857018 110271144044 102488352007 110271301047 085524052015 120271116039 110271737060 101885357023 110271186042 110271560057 083725055028 110271792054 102238372017 101387867018 120271877059 102290857018 102535362010 110271148054 120271368051 102487352032 102738357016 091340327009 102536347005 084927055033 083632052012 110271996056 110271349051 110271485046 091288842008 110271329054 091638342008 092587337006 110271137056 110271724055 085829056022 086129055028 110271594057 102239472004 110271252063 091535342004 101590852018 101638367020 102336847006 120271327057 086124052014 110271101055 110271878034 10050402710460 11050402710191 10050402710141 11050402710202 08050402710133 12050402711132 11050402710363 10050402710228 11050402710676 11050402710129 08050402710105 11050402710502 10050402710310 10050402710371 12050402711288 10050402710320 10050402710539 11050402710131 12050402711162 10050402710163 10050402710301 09050402710196 10050402710174 08050402710284 08050402710270 11050402710878 11050402710162 11050402710486 09050402710246 11050402710794 09050402710300 09050402710278 11050402710223 11050402710865 08050402710199 08050402710195 11050402710817 10050402710454 11050402710099 09050402710369 10050402710291 10050402710409 10050402710181 12050402711315 08050402710281 11050402710357 11050402710170 0553736638200012 1460739640200013 6057735635300003 0554740641300042 7455738640200012 5645747649300052 0559741642300033 7445736638200012 1555742642300012 4845738640200022 0537741642300042 3261741644300023 5052739641300043 6638738640300022 1836738639300052 9553736638200013 3458737639300022 0855738640300032 9944747649200052 8857735637200022 2062736638300013 5434730633300003 4658734636300012 7749741643200022 5236738641200023 6045746649300033 1833739644300002 6740741643200032 2444733634300012 1537747649300043 6139733635300023 4859732634300012 2953740641300032 5536740643300013 6958742643300032 3961741642200002 3837742644300092 4252735636300003 0544739641300073 6933733636200002 0044735637200043 7139738639300033 1754734640300002 3646740643200022 7461738640300012 0353741642200023 2946739641200032 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 110271929036 102285837007 101788857022 110271223057 101440362018 101989842019 091589332009 110271855051 110271954062 102539862019 085025054025 120271397073 091385332006 110271964046 102736862011 120271875053 084135051014 120271972056 110271427055 101737862033 120271348055 110271509053 084124052017 084231051024 120271944051 101685352013 110271279053 085133051007 110271144045 084724053018 110271099045 085334054024 120271322061 120271564061 120271357060 110271062047 110271952055 110271629054 110271301048 120271863050 110271788051 110271855053 101838847019 110271350046 101535867015 084524055021 110271460052 11050402710851 10050402710282 10050402710318 11050402710120 10050402710541 10050402710212 09050402710311 11050402710312 11050402719032 10050402710264 08050402710190 12050402710927 09050402710076 11050402710819 10050402710420 12050402710210 08050402710274 12050402710190 11050402710860 10050402710480 12050402711165 11050402719020 08050402710136 08050402710044 12050402710022 10050402710182 11050402710095 08050402710026 11050402710430 08050402710034 11050402710580 08050402710036 12050402710273 12050402710151 12050402711010 11050402719057 11050402710281 11050402710478 11050402719036 12050402710234 11050402719078 11050402710291 10050402710156 11050402710783 10050402710441 08050402710149 11050402710566 2241743644300073 5553732633200002 5440736639200023 9640738639200022 6743737640200002 7347733635200003 2239731634300003 8456740642200002 1160742646300013 1358737635300003 8550740641200002 7147750652300023 8633731631300002 7554744646300032 4762737639300012 6457745649300012 6541737641200003 8252744647200013 5034746648300063 5338737641200003 1949747649300072 9258740641300033 9441738640300012 2142737640200033 2447739640300032 0233735637300023 0559739640300033 4351737639300033 0537742645300012 1447739641300032 9660740641300032 2453740641300033 3536744648300013 9851744646300022 8351748650300023 1052743646300033 4844737640200022 1433741643300162 2944742644300052 1637745647200052 9558743646200012 2362738640300023 3540734637300013 9037746647200003 0934738641200022 6445741643300022 7250739640200013 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 101285362063 091537832019 120271272064 112201536008 092437842008 120271269058 120271355046 110271383050 102237862024 101889332005 102488477002 110271747049 101690867016 092238852011 120271447056 120271449058 091538842009 120271598054 120271896054 110271048049 120271955047 120271831047 101536372029 120271244062 110271204053 101937872021 110271206043 102088367034 110271994039 091840842015 110271635054 110271362038 120271294060 110271417048 120271276052 101539342016 101587842018 102088352029 120271313069 120271138065 102689357021 110271250058 120271928065 092440327009 091839342011 120271537060 120271146049 10050402710395 09050402710353 12050402711141 11050422010080 09050402710375 12050402710722 12050402710218 11050402710534 10050402710306 10050402710089 10050402710556 11050402710183 10050402710446 09050402710328 12050402710269 12050402710200 09050402710292 12050402710907 12050402710193 11050402710509 12050402711052 12050402710550 10050402710515 12050402710253 11050402710213 10050402710516 11050402710774 10050402710503 11050402710613 09050402710301 11050402710800 11050402719035 12050402711213 11050402710248 12050402710877 10050402710372 10050402710178 10050402710290 12050402711318 12050402710969 10050402710247 11050402710525 12050402710254 09050402710130 09050402710142 12050402710923 12050402711049 2433737639300172 1938731633300062 2754747649300052 4537733634300022 6956733636300002 0842752654300052 9646745647300032 1333742644300043 8952737639300022 4245731632200003 8057760661300053 3246739641300033 0244738640300073 8152735637300013 3444745646300023 7535744646200023 2940733635300012 9859750652300012 9253744647300023 9559741642300023 4747749651300062 5540753655300033 6935739640300032 7740745648300062 6756740642300092 3946739641300042 4549745647300052 5049738640200033 6935747647200002 9544733635300033 9534740642200092 2363740642300043 6537748650200052 8638741641200002 0463747649200032 9238733635300013 3939733635200042 3049732636200013 9840740641300052 3838750652300052 2261736638200023 0453738638300012 8136745649200013 3456730633200003 5541733636300003 0137750652300033 1735749651300022 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 101638857100 122201911012 110271840049 101485852019 102236367022 085629052013 101987342025 092087342005 110271473061 084624045003 086326054018 110271283054 110271053059 120271896052 092489842007 085931054031 085226052013 110271386059 110271164045 120271557061 101786357043 110271940053 120271977064 102589357016 084033055029 110271467048 086230053011 102637852009 085933051018 085735052029 120271439060 122201711012 120271474054 083530053033 101935867021 101835327011 120271411065 122201171012 110271222046 120271342060 120271888056 110271248051 083430055035 110271370046 120271836046 120271664060 110271140045 10050402710235 12050422010662 11050402719002 10050402710388 10050402710551 08050402710262 10050402710211 09050402710372 11050402710190 08050402710252 08050402710258 11050402710368 11050402719023 12050402711094 09050402710298 08050402710042 08050402710035 11050402719008 11050402710405 12050402711124 10050402710146 11050402710531 12050402711178 10050402710148 08050402710166 11050402719028 08050402710172 10050402710164 08050402710066 08050402710067 12050402710918 12050422011022 12050402710899 08050402710070 10050402710527 10050402710183 12050402711194 12050422011068 11050402710530 12050402710834 12050402711071 11050402719015 08050402710241 11050402710654 12050402710971 12050402710906 11050402719041 5140736637200043 9953756657200012 0540740641300052 0834735637300032 4652738640200022 2956738639200022 3847733636300022 7849733635300012 7455739641300033 4446731634300002 6663740640300002 3049742646300023 5135741646200003 5235749652300013 9357733635200003 6159740641300043 7652738640300022 1533740646300003 7544743645200023 3954748650300042 6435736637300013 4657745646300012 0134747649300053 0259736637300013 8340741642300033 9841742644300022 7062739642300003 3960735637200012 8359737639200023 4557738640300043 9050750652200043 9554748651200013 0347747649300063 5035739641300033 2546738638200012 7533730632300023 4259747650200023 2960749651200032 9748744646300042 1037746651200013 6043749651200033 5740739641200022 0034741643200033 7937740642300062 9556750652300052 2852750652300052 2545742643200022 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271629065 120271786300 110271188050 091538832013 101790847032 110271436045 110271068043 091390832014 120271438296 110271874048 110271007050 120271433059 083325054039 085424056011 120271574070 092640337005 110271794046 110271714059 110271326060 120271113073 120271324060 110271511065 110271644068 120271752062 102437852014 110271409057 086126053015 102588847011 120271175047 110271066058 091489347006 110271064050 084327056025 101638862031 101290867034 120271994067 084424052028 110271798050 102135352009 102537347007 110271849043 110271712052 101588357029 101840872020 120271773055 120271231056 101586357016 12050402710897 12050402711276 11050402710552 09050402710267 10050402710216 11050402710323 11050402719039 09050402710352 12050402711301 11050402710382 11050402710541 12050402710442 08050402710271 08050402710272 12050402710096 09050402710165 11050402710793 11050402719006 11050402710169 12050402710041 12050402710839 11050402710581 11050402710673 12050402710179 10050402710225 11050402710094 08050402710073 10050402710124 12050402710635 11050402719047 09050402710233 11050402710627 08050402710118 10050402710397 10050402710309 12050402710137 08050402710112 11050402710315 10050402710386 10050402710215 11050402710128 11050402710205 10050402710463 10050402710055 12050402710136 12050402710953 10050402710242 6756750652200042 3753736641200002 0035741644200043 1940731633200022 1543734636200033 4936740642200062 8053742643200013 9653731633300012 0455739642200012 4956742643300052 5638744646200032 2737759661300052 7533740642300042 8454742643300022 9340744647300033 6460732634300013 3556747649200042 8341738640200023 1038739641300063 8352739642200013 8050746648300063 9244740642300043 7559741644300013 4160745648200043 0956735638200012 1552738650300003 1661739641300022 1159734636300023 6435756657300042 6146740642300043 0841734636300012 6042739640300043 2743742644300042 0140737639300063 0444738639300062 2647744646300052 0444738639300042 8534740641300062 0450735637300022 6858734636300012 4037738639300043 0648740641300032 5039736638200033 8544739640300053 8645744644200002 3553751653300022 5035736638300033 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 091736827010 091335842021 110271211061 110271207047 120271241045 101789837017 110271748057 084024056018 120271374057 092088332023 120271232060 120271981054 102189847004 085434055026 120271248057 102186332013 082790862053 085527055026 083827052027 120271257060 110271560058 120271685062 091485842006 110271964045 110271040047 083532052021 110271441059 101535367020 101835862033 101936852023 084529053027 084024051016 084424048009 101586357047 120271357061 102490857026 084335055022 102385357008 110271636043 101735857013 120271481061 083326054024 120271811066 110271424056 110271558040 110271625058 092336842005 09050402710102 09050402710322 11050402710677 11050402710174 12050402710155 10050402710266 11050402710349 08050402710299 12050402711217 09050402710354 12050402710547 12050402711326 10050402710102 08050402710050 12050402710743 10050402710373 08050402710015 08050402710049 08050402710019 12050402710786 11050402710611 12050402711227 09050402710167 11050402710813 11050402710869 08050402710198 11050402710823 10050402710423 10050402710538 10050402710133 08050402710275 08050402710273 08050402710280 10050402710243 12050402711218 10050402710467 08050402710115 10050402710529 11050402710680 10050402710240 12050402710186 08050402710103 12050402710566 11050402710201 11050402710369 11050402710556 09050402710289 7336730632300013 7534733635300022 4656742643200022 3559739641300032 2938744647300082 1442732634200053 7038741643200103 6440742643300042 9556748649200002 0049731633200033 8837746648300082 0059740642300053 3351734636300013 7454741642200013 3241752654300033 1651731633300012 7563737641300053 1755741642300032 2738738639300022 7953746648300032 6736745647300052 0656748650300042 5834733635200022 8944743646200042 9540743646300042 5235738640200013 8847743646200062 6933738640200032 0534737639200033 0746735637200032 3945739640200022 4441737639200022 1444734641300002 7035736637200013 3556748650200022 8557736639200013 0543741644300023 7455736637300002 0740742644200042 0334736638300023 7146744648200023 2633740641300052 3661754656300012 8545740641300032 1739740642300052 6053742644200023 7754733634300002 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271768052 120271674049 120271466058 110271579051 110271434056 083332051034 084928055019 110271183059 102239357013 102436372010 084525054028 084427057034 101335867043 110271839054 110271173064 085826053019 112201400009 110271389047 102140847012 101637352015 092135337002 110271762053 092139337005 091689842003 091988337012 102589347014 085832054019 110271200051 101789342003 110271631046 083730054041 110271358049 083728052032 122201849012 101340847018 112201652006 120271758050 110271326059 085029052017 120271489057 120271385060 091290852009 084427050024 102440857022 120271896053 110271855052 120271188064 12050402710242 12050402711080 12050402711313 11050402710347 11050402710656 08050402710095 08050402710113 11050402710766 10050402710147 10050402710445 08050402710092 08050402710058 10050402710180 11050402710225 11050402710565 08050402710141 11050422010289 11050402710749 10050402710451 10050402710292 09050402710284 11050402710159 09050402710254 09050402710256 09050402710183 10050402710068 08050402710127 11050402710822 10050402710075 11050402719029 08050402710237 11050402710513 08050402710223 12050422010709 10050402710072 11050422010568 12050402710760 11050402710722 08050402710165 12050402710773 12050402710125 09050402710035 08050402710025 10050402710248 12050402711088 11050402710212 12050402710224 3947745647300062 8063749651300033 0441740640200012 1847741641300012 3537740642300033 2233737637200003 5849741642300042 1435744646300052 9252736637300013 2656739642200012 2545740640300012 3744743643300012 9534738639300042 6839740641300042 5561742644200013 4658739641200012 0940738641200032 6658740642300022 1550734637300013 0137735637300033 0450732634200012 9736739641200042 6250732633300003 0242733635300023 7047732634300023 8259734635300003 7258740643200013 5446743644300032 1441733636200023 2542742644200043 1037740643300043 8550742643300022 9837738640300052 3862746648300032 2544734634300002 4857743646200042 7558752653300003 2243740644300003 1950738640200022 6738753654300022 9457744648200002 5533735636200013 5744736638300042 7556736640300003 0152749650200013 8755740642200022 2737745647300092 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 120271171065 092336837007 110271575049 112201940004 120271397072 120271494065 110271143060 102690862045 110271197051 092186837007 110271316051 102088362040 092240827027 110271706043 101635347011 120271773052 102690367009 110271486048 110271033055 110271965061 120271249072 101789867027 110271614039 120271915056 120271322060 120271592068 120271123063 120271141060 110271153050 102589337007 101686857018 101490847024 102485362017 112201810011 101436852026 110271311051 084031054035 102035862021 112201714005 110271620046 110271327052 091735827021 120271475054 120271183059 120271597060 091285342015 084935055025 12050402710724 09050402710213 11050402710186 11050422010141 12050402710570 12050402711215 11050402710148 10050402710545 11050402710658 09050402710081 11050402710503 10050402710097 09050402710101 11050402710321 10050402710122 12050402710976 10050402710381 11050402710269 11050402710828 11050402710136 12050402710277 10050402710495 11050402710831 12050402711221 12050402711026 12050402710686 12050402710128 12050402711126 11050402719065 10050402710376 10050402710457 10050402710296 10050402710250 11050422010694 10050402710452 11050402710192 08050402710257 10050402710333 11050422010639 11050402710558 11050402710166 09050402710073 12050402710382 12050402711163 12050402711190 09050402710287 08050402710077 1845752654300032 7754732633200002 6362739641300033 0151738641200013 1952754655300072 0546748649300012 8550738641200023 1561737640300023 2557740644300013 5751732633300012 2433741643200053 6049734636200033 8552730632300023 6846740641300032 3133734637300013 7541750652300032 8461738639300013 6836741642300052 2859741643300032 4959738642200002 8439746648200032 2442738640200053 1537741642300043 9644748650300092 3438749651200012 6849746649300032 1540744646300062 0950748651200022 5452743646300022 9259732635200003 0236736638300053 4844734636300042 1357737638200013 7537743647200012 0736735638300012 2554739641300053 3140740641200033 4548737638200012 0739744647300052 9960743646200012 5851739641200012 2334730634200003 7162760662200003 8947747650200012 7756748652200002 1433733636200072 6549741643300033 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 120271462059 110271660036 110271774062 120271629063 110271254056 120271932070 120271792068 120271722056 120271626058 120271672063 110271783039 101388837001 120271472059 101290362028 120271258063 110271235052 110271300050 102436357009 120271431058 110271453038 101939352011 110271341038 091888837007 092335842004 110271490052 110271128045 120271787055 110271966043 110271279052 120271694067 120271729056 101888367018 101538867014 110271302046 101438362027 101839857029 110271455061 086130054013 101436867017 120271344060 120271378061 091985332008 085129057013 092035347005 092088332021 085724054020 102338867014 12050402710807 11050402710734 11050402710675 12050402711282 11050402710853 12050402711211 12050402710780 12050402710127 12050402710988 12050402710170 11050402710840 10050402710063 12050402710712 10050402710304 12050402710556 11050402710111 11050402710607 10050402710321 12050402710864 11050402710420 10050402710453 11050402710506 09050402710365 09050402710334 11050402710662 11050402710104 12050402710582 11050402710134 11050402710361 12050402710800 12050402710890 10050402710349 10050402710045 11050402710641 10050402710324 10050402710193 11050402710892 08050402710144 10050402710486 12050402710172 12050402710936 09050402710177 08050402710187 09050402710336 09050402710268 08050402710030 10050402710490 1246753655200023 2146746648300063 4547742643200012 7360737639200023 5558743646300003 9534748650300012 2841753655300012 7540744646300012 7149748650300093 3057744647300033 2144742644300013 2640732634200022 6941746650300002 6443737639300022 5436754655300032 2345739640300023 1262744646200023 1656736652200002 7457746648300043 0537741643300072 0246735637300033 9244741642300053 3145732634300023 9554733635300012 1547741643300062 1454738640200033 6235754656300033 9953738639300032 0553741642300053 3063753655300033 3642750652300062 6045738639300023 9940738641200022 0738741642300042 3739737638200012 2542736638300043 0738743646300042 2061740642200023 3736738640200062 2134744647200033 4343750652300053 1447731632300012 2951743644200022 5448734636200002 4049731633300033 0457740640300012 1154738639300043 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102135362016 084331053017 101939867016 085835053015 112201185003 110271536057 101838357022 101536857025 084634055018 120271687064 110271358048 102339347013 120271116040 110271409058 092585842004 110271968054 102089852012 081837372001 101840867036 101837877050 110271824055 110271228045 085834052014 120271983057 084134052025 110271238049 084828050008 110271140043 092638837009 110271435051 101588867022 101639357001 110271105053 110271643046 091690347006 102340862026 102735357005 122201635010 110271739048 101585852021 085328057018 091388332008 110271054049 101887367012 102785372011 084835055017 102188867008 10050402710262 08050402710075 10050402710416 08050402710079 11050422010788 11050402710238 10050402710393 10050402710272 08050402710106 12050402710161 11050402710745 10050402710125 12050402710251 11050402710535 09050402710371 11050402710204 10050402710188 08050402710011 10050402710358 10050402710522 11050402710106 11050402710490 08050402710183 12050402711307 08050402710179 11050402710809 08050402710177 11050402710622 09050402710184 11050402710374 10050402710430 10050402710145 11050402710621 11050402710786 09050402710043 10050402710476 10050402710077 12050422010837 11050402710483 10050402710079 08050402710080 09050402710332 11050402710759 10050402710487 10050402710509 08050402710085 10050402710350 2450737643300002 5143739642200013 3346738638200003 3558739643200003 5747747649200042 3353740641300053 1539731639200003 6936736638300022 1446741653300003 9952744647300032 7852742643300032 8254734636300023 3052745648200033 0357742644200033 8559733636200002 1637740641200032 9349735638300003 6844739640200012 3544738639300073 4944740640300022 8547738641200043 0839741643300082 2458738641200013 2159739641200033 0441738639300023 9348743646300033 0848736639200022 6033745647300073 7160732633200003 2645743643300022 9040738640300033 0141736637300023 7940743646300012 3855746648300012 1243734636200023 0554737640200023 4462736637300012 4044746649200063 6655741643200042 7034735636300013 8853743643300002 2639731636300002 8649743645200012 9845738639200012 0463739640200022 7548741646200003 1141747648200013 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271609046 110271971050 086028054024 110271035047 084035055028 120271512067 110271728052 101440867023 091488447003 101590352019 120271656066 120271452050 110271215060 120271892059 102688352010 120271538070 102637847012 120271164052 091737847012 110271800060 083628054041 112201722002 110271724054 120271241042 120271349054 110271405043 120271223071 120271215054 120271515056 102036857022 110271481040 120271515057 083733054034 110271542060 085331053025 092588332029 102739857015 102038362026 091936332007 110271998047 120271477058 085627052035 084232057034 092587342011 120271477057 112201454009 092039847013 11050402710163 11050402719019 08050402710260 11050402710863 08050402710256 12050402710287 11050402710829 10050402710344 09050402710312 10050402710316 12050402710580 12050402710701 11050402710090 12050402710371 10050402710427 12050402710187 10050402710175 12050402710140 09050402710257 11050402710574 08050402710047 11050422010861 11050402710827 12050402710803 12050402710925 11050402710221 12050402710403 12050402710970 12050402710735 10050402710190 11050402710467 12050402711196 08050402710093 11050402710733 08050402710098 09050402710203 10050402710274 10050402710401 09050402710159 11050402710179 12050402710216 08050402710081 08050402710086 09050402710226 12050402710700 11050422010594 09050402710306 4837739641200082 4736740641200012 9860740641200012 7161744648200003 0540741643300053 4547746648200032 4951741646200002 3744738639300052 5839732633300012 8043735638200003 4151754655200013 1534751653300073 6346739640200023 8556760662300033 5061735638300003 0138744648300023 8960734636300012 3733744646300042 4942734635200012 1339736642300003 5836740641300052 8756750651200022 4658741644300012 8156753655200023 9141750652300103 7941740641200042 7552759661300083 2561750652300042 3053752654200033 4748736639300012 4836740642200112 2341747652200003 2337740643300023 9050743645300003 1153739641300033 1039731630300003 4362736639300013 8048737639300053 8646731634300002 5141739641300033 3644745646200012 2756738639300052 0242743646200023 5859733635300012 1859746649300032 0358742644200023 2348734637200013 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271330053 120271941066 120271338078 120271958057 101387362027 092390342003 110271303052 120271281068 101638857041 101486362029 110271184049 102536347004 110271497054 101686362028 102239847015 083531048015 110271176045 101338342013 102438857009 101539852016 110271770052 101635352018 110271072060 110271554050 091439337009 092088837018 110271566057 120271241041 102485347005 120271231055 120271969069 120271271047 120271419066 102038362025 120271385058 110271999049 083432055023 092089342005 084624056019 102439367020 102290387017 101637877027 112201227008 101940382009 110271152042 092537837014 110271569052 11050402710402 12050402710194 12050402710150 12050402710832 10050402710334 09050402710189 11050402710854 12050402710841 10050402710245 10050402710399 11050402710395 10050402710157 11050402710457 10050402710197 10050402710103 08050402710087 11050402710689 10050402710113 10050402710236 10050402710224 11050402710360 10050402710220 11050402710250 11050402710850 09050402710277 09050402710366 11050402710126 12050402711303 10050402710118 12050402710530 12050402710283 12050402710285 12050402710708 10050402710375 12050402710415 11050402710376 08050402710117 09050402710380 08050480010765 10050402710894 10050402710896 10050402710895 11050422010118 10050402710058 11050402710335 09050402710364 11050402710342 3436743644300033 1255744646300033 0850744648200012 7956746648200022 7637736639300002 4455733635300013 9335744645300003 7057746649200023 5140736638200063 4835737639300052 5645743644300032 3658734636300012 1236739641300053 8235737639300033 6352734638300003 5135734635300013 8351742643300023 1539733635300012 4156736639300013 3942735637300052 4549741642300043 6133735638300013 1859741641200002 4934743643300012 6741732634300022 0149732635300033 2754738640200022 9560739641200032 2457734636300012 7857758660300062 7461746647300022 3542746648300092 3536752653300052 7048737638300033 7036758658300003 8054742644300013 7234741643300033 2249733635200023 3446742643300022 4256738642300003 3453742642300003 0138740642200053 1452738639200022 5446741643300063 5355740641300033 7958732634300032 7659741641300012 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 110271987057 092336337003 085728055042 120271631051 120271844054 120271378062 110271377050 120271837062 120271324061 120271749059 112201651006 102536852003 092040337006 110271853061 110271477040 120271282074 110271344054 091639332015 092636832001 084734052022 110271340043 110271285049 102040852015 110271936057 110271640053 120271877062 120271944050 101385352012 110271478043 091840332005 102040347017 110271679051 120271746047 102088357029 091938847004 110271708048 092036832012 110271830057 086034051015 101937847024 120271795078 101740357034 110271561042 101737332012 110271263063 120271893058 091687842011 11050402710409 09050402710106 08050402710202 12050402711330 12050402711229 12050402711260 11050402710359 12050402710593 12050402710241 12050402711129 11050422010721 10050402710105 09050402710186 11050402719038 11050402710791 12050402710226 11050402719054 09050402710179 09050402710178 08050406110161 11050402710862 11050402710352 10050402710299 11050402710283 11050402719048 12050402710303 12050402710201 10050402710137 11050402710881 09050402710091 10050402710080 11050402710236 12050402710297 10050402710532 09050402710320 11050402710346 09050402710250 11050402710429 08050402710121 10050402710187 12050402710222 10050402710273 11050402710105 10050402710150 11050402710731 12050402710991 09050402710379 0556742644200023 7654732633300002 6857741643200012 1941740642300062 8663748650300032 8554747648200002 6541741642300033 1546754656300033 3946745647300052 5141748650300013 6836746647200032 6758735636300012 4448732636300003 1046740642200043 3433745647300033 7744745647300052 4437744646300052 8240731634200003 0760731634300012 6447738640200023 4558742644300023 6154741641300003 1548735638300013 7459737639300033 3562743646300033 6741746647300012 2538744646200013 8633735636300012 5240741643200053 0543731634200023 6448734635300003 7334740641300033 9656746648300032 3049736638300043 5146734635300013 2641741643300072 3748731632300012 8949743645300002 6460737640300013 1946734637300012 8655745648300032 8343736638300033 5444738640200052 1337731633300043 8560746648300012 4157748650300013 7238733635300023 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 112201258005 102690362018 101887867021 102435862013 110271769045 120271822070 102789842005 091339332006 091685832002 110271592064 101687342011 110271925049 101436852009 120271936041 101638357031 102587362030 101337337003 102286842014 120271884071 120271473059 092635832006 120271249069 110271407041 110271489050 110271762055 102038942008 084931051032 110271445044 110271857037 101740842016 120271238049 120271748067 120271568070 120271845061 110271599058 083931052035 101489862045 110271761051 085232050016 102687367010 110271976043 102790872277 110271397042 110271745059 091340847007 092790837268 110271436044 11050422010444 10050402710475 10050402710347 10050402710323 11050402719044 12050402711177 10050402710154 09050402710206 09050402710210 11050402710194 10050402710209 11050402710741 10050402710107 12050402711207 10050402710233 10050402710258 10050402710091 10050402710067 12050402710447 12050402710828 09050402710266 12050402710467 11050402710624 11050402710553 11050402710706 10050402710560 08050402710135 11050402710184 11050402710176 10050402710128 12050402710852 12050402710133 12050402710620 12050402711147 11050402710339 08050402710038 10050402710257 11050402710279 08050402710024 10050402710379 11050402710762 10050402710518 11050402710287 11050402710425 09050402710302 09050402710333 11050402710628 3046738641200023 1261737636200003 2945738639200042 7556737640200012 1747742643300082 9063747649300053 1363733636300013 9541731632200002 2234731632300013 4434740641200062 3237733637200003 9336744646300053 3736735637300042 3434748651300032 4139736638200043 4859737638300022 2537732634300022 6753733634300022 2846759660300042 5238751653200013 9560731633300012 6338759661300023 4444744646300082 5457741644200013 7547743645300013 2148753655300043 2149737640200053 1247739641200053 8136739641200013 7344733635300003 8244746650200023 3636744647300042 5951755656300012 5839747650300012 8433741641300042 0139738639200033 3842737638200012 9241736637300013 9252736638300013 4861738641200002 7063743644300043 9563739640300443 7337738640300063 2557742643300032 7544734635300022 7563732634300273 8046739643200003 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102636377016 091335842008 101485867023 091536832008 091489837014 120271869052 120271232059 110271840050 110271378059 120271174059 110271301046 101337862021 085032048007 092685332002 120271599060 110271490051 120271281069 120271433058 120271118068 120271386062 110271397043 101740347005 110271375057 120271821046 110271594058 120271358070 110271201048 120271599058 110271049052 120271973058 092338847001 101485362026 110271318052 091939347001 112201246006 110271789051 110271994040 102588342021 102036867025 120271172052 110271644069 101987847004 101535862023 101438357022 092340337003 110271809061 120271481060 10050402710519 09050402710370 10050402710485 09050402710077 09050402710181 12050402710154 12050402710882 11050402710867 11050402710401 12050402710266 11050402710398 10050402710251 08050402710226 09050402710132 12050402710114 11050402710394 12050402710237 12050402711306 12050402710983 12050402710196 11050402710514 10050402710126 11050402719026 12050402711159 11050402710271 12050402710390 11050402710685 12050402711277 11050402710112 12050402710308 09050402710219 10050402710332 11050402710838 09050402710227 11050422010449 11050402710290 11050402710871 10050402710116 10050402710312 12050402710369 11050402719079 10050402710099 10050402710448 10050402710231 09050402710170 11050402719045 12050402710189 2660740640200002 3534733636300012 1834738640300042 4738731632300012 0842732635200022 9937744648200042 6745751653300032 6850744646300032 3034743644200023 7434745650200003 2243738640300033 3538737638300012 1250734636200013 2461731632300002 3144743646200053 7344742644300023 2860745648300032 6035739641300033 4137748650300093 5433744646300063 7035742643300063 1343734636300033 3942740642300052 4941747649300052 6642741642300062 2852760661300132 3740742644300082 4953736638200032 3640740640300012 5749746649300032 5154734635300013 5833737638300042 3033742644300073 6246734635300013 5644739644200002 8142738640300063 8545744645200002 1059733634300033 8748738639200032 1548761660300002 8149743646200113 2947734636300032 4934737639200042 3739736638300042 3454732634300023 0863740643300012 7234744646300043 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102588332018 110271869049 110271724052 110271932053 120271171066 101689347027 110271052040 110271253053 120271781053 120271284061 102188352012 110271446066 120271478055 120271669046 102337422008 110271223058 120271628051 110271587049 110271137055 110271046054 120271999251 120271834053 083729059040 085825059010 101990837025 112201187008 102039867004 110271842051 101988362032 110271901041 084831054026 120271574069 110271768048 110271387059 083930047013 086025054032 120271969070 110271214044 101390857016 102639352012 091285342011 120271814068 102039867008 120271863048 110271357044 084433051015 086124045002 10050402710294 11050402710167 11050402710240 11050402710485 12050402710869 10050402710087 11050402710124 11050402710108 12050402710870 12050402710359 10050402710165 11050402719011 12050402710085 12050402710070 10050402710872 11050402710267 12050402710118 11050402710690 11050402710203 11050402710302 12050402711309 12050402710230 08050402710288 08050402710287 10050402710418 11050422010893 10050402710049 11050402710388 10050402710325 11050402710377 08050402710111 12050402710263 11050402710391 11050402710590 08050402710243 08050402710234 12050402710169 11050402710668 10050402710455 10050402710293 09050402710368 12050402710247 10050402710496 12050402711331 11050402710864 08050402710227 08050402710215 4059731635200003 6852739640300062 8460740641300053 5739741644200022 3538746649200043 4241734637200013 9663738639200002 0740739640300032 2548746648300033 1934761662300142 5051735637200013 3543739641300032 2045742644300033 7352741642200033 9854749651300042 5744740641300062 5336743646300053 8441742644200033 5633740641300082 3835739641200052 2544739641200053 9756745647300062 8937745647300072 1558745647300042 8547732633300003 6056746649200023 6348738640300023 1560743644300042 6047737639200043 4150742643300053 7148740642200033 0351745648200023 5657742644200022 9560742642300002 2039733640200003 6560740641300042 0055744648300013 9362741642200013 0644736637300022 5260735638300003 7433733636300022 9037745647200073 8348738640300023 6246740642300033 4947740642300052 4344737640300013 4461731634200002 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271679052 102337837004 120271699060 083831052030 083430055029 101540862028 101785362017 091989842012 110271835037 110271674057 102239362021 120271979053 083629055022 084033055033 083526057036 110271485045 101586372020 102086372011 101639857025 092438332004 101835837013 085431054026 110271148055 110271287053 120271764046 101488857035 110271253052 110271836056 102188367013 120271499064 120271546050 091986347011 101537352015 110271864039 101536367017 102539367010 120271254057 120271315056 110271157050 101688862020 110271938049 085131052024 120271492054 083829052040 092285832006 120271386061 101487862041 11050402710253 10050402710066 12050402710886 08050402710219 08050402710240 10050402710277 10050402710468 09050402710383 11050402710715 11050402719071 10050402710481 12050402710055 08050402710056 08050402710048 08050402710057 11050402710161 10050402710514 10050402710361 10050402710466 09050402710135 10050402710152 08050402710191 11050402710655 11050402710560 12050402710164 10050402710241 11050402719050 11050402710093 10050402710505 12050402710121 12050402710337 09050402710303 10050402710295 11050402710519 10050402710404 10050402710492 12050402710294 12050402711063 11050402719069 10050402710339 11050402710812 08050402710045 12050402710749 08050402710043 09050402710134 12050402711130 10050402710478 9057737639300033 7954732634300002 7637750652300062 8138738639300043 7034741642300033 0944737638300052 5433737640200023 7347733636300003 4735745647300102 5953743647200012 6252737640300013 4463741642200022 8936741643300042 1340741643300053 4635743643300012 4748739641300022 3035739640300013 3649739639200002 5142736638300043 5056731633200013 5534732634300013 9154740641300033 0938740641300082 8047744644300003 9043744648200013 3840736638300012 8258743644300003 1260738640300013 6051738641200023 9443743646300013 1960762662300002 9647734635300012 5937735637300052 3042742643300083 3935738639200032 4258738640200023 4649746648200032 3937749651300122 6639743646200062 2240737639200033 8433746650300003 6151738640300023 1433752654300043 7938738641300032 6553731632300002 3935748650300112 9838737640300002 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 092587337007 120271128066 101440362013 092689832001 091639842005 092239837004 092790837168 120271141059 120271574068 110271406061 120271346055 120271142047 110271303051 120271496058 085027051009 110271209059 101937832019 083329054037 084133054037 092238842005 110271448067 120271146050 101438332021 120271287065 102088347019 110271090043 120271923057 120271581055 110271172055 120271746045 086129052012 084534054021 085635055025 110271669052 110271116043 120271965052 101988342024 110271676049 101536867044 092139332004 120271372066 092236332015 102686857008 110271614040 102340867013 110271694051 110271673061 09050402710279 12050402710505 10050402710470 09050402710138 09050402710248 09050402710247 09050402710216 12050402710699 12050402710866 11050402719055 12050402710015 12050402710820 11050402710207 12050402710267 08050402710216 11050402710630 10050402710204 08050402710225 08050402710269 09050402710297 11050402710540 12050402710243 10050402710085 12050402710487 10050402710158 11050402710573 12050402711225 12050402710830 11050402710317 12050402710559 08050402710155 08050406110156 08050402710173 11050402719051 11050402710686 12050402710943 10050402710298 11050402719072 10050402710407 09050402710211 12050402710379 09050402710208 10050402710435 11050402710484 10050402710498 11050402719030 11050402710496 5859732634300012 1543757659300053 5743737639200032 0361731633200013 1340733635300023 7352732634300013 9563732633300093 6441751653300023 6462746649300043 7247743646200043 3156737638200013 2443752653300023 1663740647300002 7437745648300033 1750737639300022 0136740642200053 2946731632200012 9933740641300042 6341740642200033 0152733635300023 5547743646200043 1954745647300042 1739731637300002 5950757659300022 4049734636300023 9554744646300042 7652748651300022 2143751652300013 9653740641300032 8461754656200002 1961738639200022 3445740641300033 5556741643200023 9237743646300053 2441742644200023 0540750652300043 7047733637200003 5253743646300033 5936738639300032 0250731634300013 6247760661200003 1652731634200012 5761736639300002 4734741642200042 4554738639300023 3458742644300012 2049741642300053 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 084930052023 084425055042 120271176058 085934050013 092590832009 110271492044 110271138044 120271745053 110271797047 110271168043 110271259055 112201683004 110271764057 110271500048 101487337045 120271113072 120271249070 110271755048 112201932006 110271053060 120271187055 110271147064 112201044005 120271967055 101840867038 110271252062 110271686039 110271602070 110271654040 110271336060 120271394074 092135837005 086328051011 101487342066 120271929064 102085362018 085529054018 120271831051 120271491048 110271459047 120271199066 101886347002 101439872027 110271632053 102340367015 092487832003 091937347006 08050402710064 08050402710078 12050402710217 08050402710063 09050402710162 11050402710875 11050402710735 12050402710524 11050402710543 11050402710557 11050402710855 11050422010437 11050402710561 11050402719082 10050402710071 12050402710802 12050402710591 11050402710858 11050422010418 11050402710772 12050402710774 11050402710217 11050422010770 12050402710999 10050402710354 11050402719007 11050402710091 11050402710332 11050402710664 11050402710098 12050402710272 09050402710361 08050402710180 10050402710281 12050402710296 10050402710469 08050402710184 12050402711133 12050402711144 11050402710612 12050402710138 10050402710129 10050402710513 11050402710818 10050402710506 09050402710222 09050402710228 1049738649300003 9544741644300012 5644745648200052 2459736640200003 5559731633300023 2558747647300003 2045741643300043 4839758660300042 5456743644200012 4948743646200052 3447740643300013 2556736641200003 4336743646200033 2644743646200082 1837732638300002 8137753654300023 1447754656300043 2258744648200013 4546741643200042 7433745647200272 1748753654200012 6842740641300062 8545744648200013 7245748650300043 4544738639300043 7341740642300033 1137730641200003 8162740642200013 3136741643300063 8558739640200012 8451745648200033 3550732633300012 4863737638200002 2837733635200082 0655746648300072 6449737639200012 2955740641200022 8647747649300052 4440747649300033 0140746647200023 6654744647300012 0645734636200032 1336739640300043 5243742645300003 9454738640300063 6957731633200012 0846734636300032 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 120271174058 110271556050 120271786063 112201225005 120271311058 102590362019 120271966047 101589362021 084032055025 091388332007 091640337011 110271878033 110271236052 110271989049 120271147052 120271484059 120271183058 110271406062 110271687061 110271965060 110271278055 101888862031 101789867029 110271446065 101436852021 120271244059 083926054025 085432055017 110271352053 110271840048 092287832005 083929056018 102487362040 092589832010 110271120038 110271072061 101338832019 110271674056 120271861051 084233054055 084532052027 084925052016 110271580038 120271493059 120271739058 101886857024 101487352026 12050402710871 11050402710233 12050402710278 11050422010589 12050402710746 10050402710403 12050402710099 10050402710280 08050402710264 09050402710080 09050402710224 11050402710355 11050402710249 11050402710609 12050402710863 12050402710705 12050402711274 11050402710669 11050402710796 11050402710547 11050402710158 10050402710543 10050402710278 11050402710826 10050402710314 12050402710910 08050402710158 08050402710298 11050402710663 11050402710816 09050402710079 08050402710160 10050402710279 09050402710355 11050402710751 11050402710222 10050402710203 11050402710691 12050402710876 08050402710238 08050402710217 08050402710218 11050402710200 12050402710787 12050402710057 10050402710531 10050402710218 7558746648300043 5341740642200053 4440746648300072 9553741646200003 9242752654300083 2459737639300063 1642743647300022 1041737639300053 2240741642200033 0639731632300022 8143732634300023 6252741642300063 2833741641300022 5850745647300052 0452746649200033 6441752654300012 8346735637300023 9447741644300023 8844742644200042 3353739641300003 8657739641300002 8145737639200043 5442738638300003 9643741643200032 8736735637300022 3938750652300082 1639740641300042 0254741642200013 6645741644200022 0337741646200013 5953731633300012 1939742643300042 3857737638300032 4459731632200002 2462741642300022 2942740641300042 1540731633300012 3462742644300023 4451747651300002 2342740642300083 2245738639200013 5549738640300012 7545740641300032 2861753654200012 7646741643200012 3745736638200002 5837735638300002 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 092140332009 110271286049 110271851058 120271463067 120271195058 110271650053 083730054040 110271473062 110271896061 120271271046 101340837010 101888357023 092736842002 110271900057 091339832018 110271257043 101287337018 101537367029 102590347005 120271438058 101638862036 083329053032 112201465007 120271521064 092138332003 110271840047 102788372010 110271005047 084033052019 101840862077 120271223072 091537837015 110271035045 120271938047 102690362026 120271959055 120271478054 110271558039 120271525051 110271780045 102237857022 102139832016 110271338051 110271599059 092340337004 102387872007 110271453037 09050402710271 11050402710564 11050402719010 12050402711041 12050402710833 11050402719043 08050402710159 11050402710313 11050402719031 12050402711043 10050402710173 10050402710195 09050402710291 11050402710195 09050402710133 11050402710229 10050402710070 10050402710502 10050402710127 12050402710158 10050402710337 08050402710246 11050422010711 12050402711061 09050402710269 11050402710859 10050402710434 11050402710808 08050402710021 10050402710429 12050402710573 09050402710280 11050402710403 12050402710595 10050402710537 12050402711294 12050402710914 11050402710362 12050402710258 11050402710792 10050402710462 10050402710205 11050402710901 11050402710833 09050402710215 10050402710425 11050402710385 7450731633300003 3562740642200043 1443740649300003 0636749651200042 2034746648300043 2942742644200042 8037740641200043 3533740641300022 7361742644200013 7641749652300012 1544732635200012 2045736638300023 9762733635300002 1933740641200032 1542731632300012 6163740641200013 2437732633300012 6937738639300052 4459734636200003 7942744647300052 5140737639200053 8933739643200002 7957744646200022 4856749651300042 3050731634300003 2545745647300032 3063739641200013 7149747648300013 6340738639300023 5544737640300043 9033754655300023 6938732632200002 4437743644300042 3553754656300023 7461737641200003 5142738641300023 7948750652300062 7558741642300013 0146745648300053 1140746649300073 5952736638300032 5350731633300013 1740745648300032 1563741642300483 9454732633300003 1955739640300022 8847741643200042 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 102088852025 120271874059 101787342015 110271090044 120271179051 120271925059 120271569056 120271253054 110271387058 112201483007 102338842009 084628054024 120271994066 120271857053 085228052022 091637837010 120271624059 102087337014 120271626055 085930055040 110271926055 120271769060 092138842014 092539332004 102288367022 102737362019 110271222045 120271193074 120271579057 091886837004 101737352029 120271467064 110271140044 120271649062 101689367027 101940867017 110271355057 110271176046 120271667060 120271152055 083829053036 084430052025 102537367015 112201506004 102585882015 084835051017 110271776053 10050402710170 12050402711231 10050402710210 11050402710536 12050402710950 12050402711029 12050402710616 12050402710609 11050402710157 11050422010220 10050402710155 08050402710255 12050402710235 12050402711099 08050402710022 09050402710140 12050402710233 10050402710177 12050402710831 08050402710292 11050402710548 12050402710716 09050402710255 09050402710212 10050402710431 10050402710479 11050402710702 12050402710924 12050402710208 09050402710180 10050402710219 12050402710095 11050402719024 12050402710176 10050402710351 10050402710359 11050402710703 11050402710366 12050402710726 12050402710565 08050402710231 08050402710221 10050402710285 11050422010757 10050402710447 08050402710236 11050402710384 6149735637300043 8737748651200042 0437733635300023 4740743644300012 7563750653200123 5449749651200022 1839755656300042 2641755656300032 7435739641200022 9860740641200022 5154733636300003 7846740641300032 2839745648200032 2344749651300053 8852738639300032 3940732633300012 1760745647110042 3849732635200012 5141751653300033 5059741643200043 2458740642300033 3747752654200022 6150733634300013 0258731633300013 5053738639300023 7862737639300012 7043743644300033 1137750653200023 4450745647200012 3745732635300002 7337735637300053 9138744646300053 8555741644200013 3152745647300053 0241738639300053 3546738638300003 3358743644200013 9438742643300062 0939752653300022 4650754655200002 8938739641300042 1044738640300063 1858738639300022 5435742647200003 5559741642300022 5548737639200013 2550741641300012 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271919045 120271831048 101688837005 102739367019 102390357014 110271852047 110271349052 110271326058 120271462060 101535857013 120271781051 083324052113 110271681052 120271194069 101635352020 110271314043 083930050028 085627053029 102190842010 101639367022 112201942006 110271758048 101988852019 110271766062 083924056022 110271953051 120271769063 120271672061 120271222057 112201829008 110271754044 120271172053 110271746041 110271245050 101285337039 110271162038 084326050014 085531050011 120271945063 120271341058 110271548052 091589827009 110271494047 102635367012 110271375058 110271375056 120271414062 11050402710334 12050402711021 10050402710094 10050402710493 10050402710319 11050402710324 11050402710887 11050402710264 12050402711013 10050402710108 12050402710751 08050402710082 11050402719067 12050402710346 10050402710169 11050402710847 08050402710091 08050402710094 10050402710082 10050402710530 11050422010723 11050402710744 10050402710189 11050402710218 08050402710131 11050402710246 12050402710207 12050402711266 12050402711216 11050422010364 11050402710643 12050402710995 11050402710121 11050402710671 10050402710110 11050402710667 08050402710062 08050402710060 12050402711156 12050402710913 11050402719052 09050402710127 11050402710365 10050402710308 11050402710419 11050402710799 12050402710305 6340740642300053 2553748650300033 7240732635300003 7262738640300043 4455736639300013 4948740643300022 2348744645300013 9948740642300062 8441748650300063 6934736638300032 1437752654200023 5433738640300182 2941743646200032 9553762662300002 8133735637300033 5444743646200032 9039736639200023 9756739641300042 3551733636300013 6141738640300023 6554742643300032 5044745646300013 7147735637300033 7845740641200022 0439742643200032 8450741641300002 3447745647300052 5538747651300002 1547748651200042 2562741642200023 3040736637200013 5162748651300023 3646738641300012 8553741643200013 8433732634300062 1159741658200003 9643736637300012 4155736638300023 7555748650300042 9942750653300022 3445743647300012 1339730630300003 9436742642200012 0460738639300032 5756741642200052 1853737641200012 9743746648200022 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 120271173055 120271314049 120271377068 102087362032 084725048011 084730053034 120271294062 110271662065 102239862040 101585852035 092387332008 102586867015 110271237040 122201572012 120271875054 110271879048 110271325045 092035852005 120271127046 120271567057 120271921059 120271978053 120271288048 102538362018 110271023048 120271232058 120271836045 110271463043 110271511066 110271023047 110271651058 110271253051 085226056016 120271759046 120271983058 110271876050 101635357016 120271894045 110271811044 120271333053 120271394073 110271188047 101836352021 110271413045 110271174052 110271138045 084625052025 12050402710981 12050402711035 12050402710738 10050402710536 08050402710251 08050402710168 12050402710019 11050402710340 10050402710544 10050402710226 09050402710230 10050402710356 11050402719064 12050422011030 12050402710051 11050402719061 11050402719060 09050402710389 12050402710183 12050402710957 12050402710143 12050402710684 12050402710054 10050402710474 11050402710149 12050402710729 12050402710815 11050402710586 11050402710252 11050402710596 11050402710806 11050402710188 08050402710109 12050402710228 12050402710769 11050402710155 10050402710239 12050402711038 11050402710843 12050402710280 12050402710854 11050402710237 10050402710069 11050402710471 11050402710625 11050402710153 08050402710192 0452750652200042 7554749651200032 5153752653300023 9849737639300032 5547734638200002 5047739640200003 1952738639200032 2435741642300062 1352737641200003 6034735638300003 5855731633200002 4759738639200022 5448743647200013 8460749650300022 3153740643200023 7834743646300052 6560743646300033 2548735636200012 6248745648300043 9636751653300052 7746744646300072 2848741648200002 3549740643200023 8058737639200013 6433739640200023 2958752653300042 6443753655300053 5242741643300053 5857737639300062 7452743643300022 5060746648300063 8444739641300043 4652742643300042 4747745648200072 2642753654300042 0554739640300042 2133736638200073 6634749651200032 8943742643300062 0447746648300062 0250746649200033 9353740642300023 4535735637300023 2962740643300002 0847741643300022 3549739641300022 2546739639300002 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 102535347005 110271503059 120271193073 102540362014 110271641032 101840852043 110271003046 086328052012 110271819044 112201131006 120271686071 120271956048 110271559067 110271978055 084030056027 110271292062 110271253055 110271097046 120271688057 120271331066 102086867019 102587872024 110271589062 120271212068 120271751045 110271617041 120271841066 110271718054 110271505058 085832054021 101888352012 120271992048 120271378060 102040847012 101837857028 110271516063 110271438045 086234055014 102140847015 110271521055 101485362025 110271646067 110271510044 120271834054 084229055037 085431056018 085627053035 10050402710095 11050402710835 12050402710458 10050402710329 11050402710618 10050402710176 11050402710260 08050402710023 11050402710380 11050422010740 12050402710311 12050402711187 11050402710397 11050402710544 08050402710266 11050402710270 11050402710857 11050402710085 12050402711081 12050402711122 10050402710406 10050402710362 11050402710232 12050402710177 12050402710685 11050402710755 12050402711287 11050402710354 11050402710356 08050402710083 10050402710140 12050402710928 12050402711327 10050402710160 10050402710238 11050402710383 11050402710616 08050402710116 10050402710419 11050402710571 10050402710365 11050402710298 11050402710407 12050402710131 08050480010764 08050402710278 08050402710283 8458734637300002 0744742644200092 8133759660300113 5458737639200013 7342744647300073 7544735637300043 0454737640200013 8863738639300012 2249741642300063 2759742648200002 5761746649300012 1238747646300003 3851743644300012 8847744646300062 7040742646200003 3055741642300033 7563742642200083 0762738639300052 4134749651300053 9039748650300063 4749738639200012 4959739639300002 2240740641300053 5152745648200043 3848746650200012 5437742645200002 7737738639300062 2251741643300023 3262741643300043 2258740640300003 0045735637300013 7057750652200053 6140740642200063 3542734638200013 0538736639200033 9749738641200002 7538745647200013 1462741644300013 6550734637300013 3246741642200033 2933737639300032 5559739640200012 0560743644300042 6634744646300042 4942741645200002 2154742643200013 0756739641200032 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 122201641010 120271632071 122201347016 102189867014 091737842004 101789852022 092689842002 081285367017 092190327008 084335054027 110271711060 110271976044 102489867013 102640852011 120271879060 102487862016 101689867028 120271471065 110271625057 110271159060 101387867017 110271324060 092540337003 120271458052 120271686070 092085337007 120271531056 101990362041 110271880056 085825056015 120271687063 101590867036 110271364034 120271267056 101739862105 120271274054 120271565052 110271693050 120271934067 120271937040 120271599059 110271762054 112201945009 120271567056 110271837042 101789847002 110271403047 12050422011205 12050402711151 12050422010915 10050402710353 09050402710382 10050402710144 09050402710384 08050402710210 09050402710045 08050402710232 11050402710763 11050402710350 10050402710417 10050402710227 12050402710551 10050402710400 10050402710491 12050402710088 11050402710132 11050402719046 10050402710369 11050402719084 09050402710187 12050402710850 12050402710818 09050402710359 12050402710160 10050402710328 11050402710378 08050402710138 12050402711259 10050402710497 11050402710866 12050402711312 10050402710402 12050402710763 12050402710304 11050402719004 12050402710014 12050402710990 12050402710703 11050402710841 11050422010144 12050402711317 11050402710825 10050402710098 11050402710306 9546747651200003 7842747649300082 2956750651300012 4351738639300013 6338733636200003 0442735637300043 9361733636300003 4433738640300182 3451730631300003 3543740641200023 2135743646200043 9057741643300033 7357738639300033 2560735638300013 8548753655300033 2957737639300042 6242738640300063 5455742644300053 6862738639300042 8533740642300083 4638738639300042 7540743645210013 5458732635300013 3152746648300073 2946753654300042 7449732635200002 5950744647200042 1447737639200053 0437741643300063 5558742643300022 9558747650300002 1044738640200043 4160742646300033 9440740643200022 3342737639300153 6449753656300002 6742746649300042 8738737640200042 3437737640200023 7157748650300043 2562751653300053 0151742646200013 0445738641300013 9654740643300002 8843740643200012 1442734636300043 2251739641200033 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271551057 101840842034 083327054033 110271665049 110271333044 083832053015 110271340044 101586862021 120271623042 110271103046 110271807044 102486352002 101486862027 102788847002 120271128067 110271196051 110271997066 102386352020 091437842005 120271122057 110271750053 110271084051 120271158063 110271462044 120271486067 102340857028 092285832008 120271381064 101690862031 120271735059 112201436006 110271766061 120271562062 091588842009 120271311059 110271396051 110271628064 120271986069 110271313061 120271963045 122201129009 120271214055 101986352027 110271277052 120271626056 120271368053 110271207046 11050402710151 10050402710117 08050402710200 11050402710133 11050402710358 08050402710189 11050402710189 10050402710473 12050402711308 11050402710182 11050402710138 10050402710104 10050402710196 10050402710101 12050402710819 11050402710501 11050402710224 10050402710283 09050402710374 12050402711105 11050402719066 11050402710701 12050402711279 11050402710845 12050402711072 10050402710276 09050402710357 12050402711045 10050402710263 12050402711089 11050422010465 11050402710623 12050402711314 09050402710377 12050402711002 11050402710309 11050402710739 12050402710992 11050402710147 12050402711027 12050422010962 12050402710072 10050402710303 11050402710842 12050402711114 12050402710063 11050402710545 6453739641200022 5544733637300013 7733740642300022 8933738640300022 6435741642300033 8238739640300033 5452739640200013 0036737639300063 2443739641300043 1242739640300043 1049738640300053 3657735636300012 8836737638300012 1163734636300013 1862753654300022 4249741642300013 7954740641200002 7655735636200002 9738733636200002 7444749652300003 1437743645200013 0042743644300053 2537736639200012 9562742644300053 6050749652200013 4554736638300033 3553731634300002 2657749651200022 9244737638200013 3155749652300023 7640740642200042 6746742646200032 4538740642300062 8139733635300033 2253748652200013 5543739642200023 1538742643200023 6157748651300023 3244738641200043 9440749650300042 3657751652300032 5557741643200033 6647735638200002 5142742643200033 1447750651300032 1850741642200022 0144743644200033 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 092440327005 084332055026 120271473060 091586327009 110271393056 120271534052 120271327059 110271216054 083626053030 102337337009 120271721056 102739362021 110271495039 101987862055 102689367018 102137862023 101686362016 110271127057 110271302048 120271455054 110271317058 120271994065 110271304053 110271139046 110271615063 120271243053 110271275062 110271753043 110271601046 120271894046 110271439038 101286867031 120271986070 120271781052 091985837006 102236362015 110271086058 101938852024 110271442048 120271244061 120271155051 102737847001 101886837010 110271761052 085132058024 102739857021 084231054054 09050402710176 08050402710212 12050402711069 09050402710071 11050402710811 12050402711054 12050402710388 11050402710868 08050402710143 10050402710078 12050402711273 10050402710261 11050402710228 10050402710472 10050402710053 10050402710471 10050402710398 11050402710555 11050402710729 12050402711321 11050402710549 12050402710791 11050402710293 11050402710605 11050402719081 12050402711322 11050402710088 11050402719077 11050402710645 12050402710163 11050402719056 10050402710499 12050402711258 12050402710939 09050402710276 10050402710254 11050402710348 10050402710166 11050402710537 12050402710276 12050402711252 10050402710096 10050402710092 11050402710719 08050402710154 10050402710192 08050402710146 1456730632300013 0243741643200033 5962749651300042 0035730631300013 0762748650300042 3750749652200012 3947760662300042 1544740645200002 1636739641200032 5854732635200002 5934735636300012 7262737638300013 3139740641300053 0951737639300042 6261738641300013 9950737639200012 1235737640300023 4642742643200032 5559743646200023 7949740642300032 7441741642200012 9939753655200022 8447738640300053 9849744646300092 5335743646300063 9958740642300032 2333738640200063 2438744647200032 7052737639300023 4036744648300013 1042743646200053 7436738640200022 5559747649200022 9445750652300043 0547732633200022 4652737638200012 6938741642300102 2146735638300023 4958743645200002 1437746648200062 2857748652200012 0962734636300012 7745732634300012 2433746648300162 7251744646300033 1362736638200013 1142740641300073 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 110271534055 112201158004 110271816041 110271563056 110271694050 112201876006 110271745058 120271512065 120271576061 110271035046 101835472002 092438337001 110271151049 120271768053 120271355048 120271395077 120271689063 110271078062 085532049005 084935043005 120271894047 110271583052 110271927057 120271221054 120271353070 120271566047 101539857024 101588362053 110271790052 110271360049 101785357013 102386347021 110271908050 110271642054 110271663058 110271073051 120271118070 110271883048 091739827042 091989842011 120271276053 110271956062 102087367028 102035372011 110271783038 102489362017 120271266071 11050402719040 11050422010454 11050402710518 11050402710753 11050402710693 11050422010375 11050402710370 12050402710292 12050402710727 11050402710316 10050402710520 09050402710232 11050402710615 12050402710056 12050402710080 12050402710965 12050402710264 11050402710216 08050402710089 08050402710100 12050402710074 11050402710406 11050402710617 12050402710670 12050402710395 12050402710683 10050402710199 10050402710200 11050402710393 11050402710798 10050402710300 10050402710267 11050402710684 11050402710172 11050402710604 11050402710109 12050402710047 11050402710746 09050402710309 09050402710314 12050402710275 11050402710263 10050402710346 10050402710380 11050402710635 10050402710326 12050402710204 9561742644300002 2934739642300012 3038742643300063 1259741644300013 2459743644200012 7440741644200022 7738740642200062 2635746649200032 7946752654300032 3550741641300012 6562740640300013 3056732634300013 9944744647300052 7645741642300052 8842742642300002 4961751652200002 9357745646200003 7839740641300042 1255735637300013 1549729641300003 3447742644300052 1038743644200033 7438745647300052 4861754656300042 3733760661300082 3841746648300072 6942736638300042 5039737638200013 9159742644200023 9160747649300093 0433736638200033 7655734636300032 2135742644300063 0046739641300043 6942744647300052 5142739640300033 4659740641300022 9850745648200012 4342730632200043 5347733635300023 1550745647200023 2947740641300062 1849734640200002 5448739640300032 7156742643300033 1257737639200023 1550744647300033 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 084526054036 120271935048 110271203059 102385842005 110271279051 110271609045 101588842026 120271733060 110271875045 086032054019 120271198059 110271505057 110271428048 120271998051 084027056031 091585837007 120271717051 092036832011 120271199065 102437857013 082085842001 083932053016 086033053028 120271221055 110271291040 110271927056 110271264057 120271379060 102688852010 092088337013 110271266036 120271379059 092287842003 110271842048 101638852027 120271572053 092288332006 083335056039 091339842004 101387352008 101689857017 102738362011 110271333043 110271431058 091490337011 091436837020 120271154056 08050402710125 12050402711142 11050402710584 10050402710153 11050402710546 11050402710241 10050402710149 12050402710173 11050402710413 08050402710163 12050402710784 11050402710307 11050402710807 12050402710753 08050402710174 09050402710182 12050402711302 09050402710104 12050402710688 10050402710194 08050402710208 08050402710228 08050402710230 12050402710961 11050402710727 11050402719034 11050402710219 12050402710754 10050402710528 09050402710252 11050402710504 12050402710356 09050402710295 11050402710338 10050402710222 12050402711235 09050402710321 08050402710119 09050402710217 10050402710387 10050402710246 10050402710260 11050402710661 11050402710666 09050402710242 09050402710223 12050402711305 5645740642200042 2762747650300032 5149741643300133 1555733635300012 1539744645300003 4462740640300003 5040733634300003 5137744647300063 6155741642300033 0260740642300043 1858753664200002 3445739642300013 3042747650300053 2952746650200012 9740742643200022 3539732632300002 9549739641300032 3433731633300122 6857746649300032 8956736637300002 8549733635200002 1239739641200033 6360739641200023 0645751653300032 6442745648200032 6948742644300042 1849740641300052 6441752654300033 5161735636200003 1049732634200043 2462741643300043 1160761663300033 1953733635300012 7535740641200013 1140735636200033 6747748651300032 3053731632300013 9533742643200033 5542733634300012 1637735637300022 0242736638300063 9062737638200003 9547741644300002 2933741643200032 9437732635300003 1736732634300032 3660739641300032 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 101435367020 084028052026 092137862003 092086332014 101587362032 110271343050 110271821066 101737357027 110271171039 084327057026 122201239011 120271546052 120271528057 101387347008 092535337001 110271664059 083933047005 091340832012 101690347010 084126055030 120271347050 102536367008 102485877011 120271741049 110271074048 110271399055 091437337017 092040837005 120271435065 122201886008 120271429051 120271476074 120271471064 110271363056 110271727058 120271581056 091739832019 120271437069 120271126053 091885847008 101790352021 110271364033 120271361067 084530054021 120271115065 102138857039 120271264064 10050402710438 08050402710104 09050702710748 09050402710207 10050402710336 11050402710606 11050402710620 10050402710237 11050402710765 08050402710152 12050422010984 12050402710135 12050402710445 10050402710076 09050402710360 11050402710681 08050402710065 09050402710310 10050402710131 08050402710072 12050402710986 10050402710501 10050402710521 12050402711028 11050402710479 11050402710704 09050402710241 09050402710166 12050402710980 12050422010731 12050402710220 12050402711046 12050402710182 11050402719018 11050402710756 12050402711040 09050402710139 12050402711012 12050402711241 09050402710315 10050402710389 11050402710760 12050402711125 08050402710291 12050402711255 10050402710392 12050402710967 3733738640300042 8840738640200022 0033737639200073 6649731633300012 2037737638300033 1458743641300003 8962743644300022 2337736638300063 4454744646300022 4743743643300012 0138748651300033 9644744647300042 4751759661300022 7637734636200022 3458732636200002 3757742643300042 8339733635200013 7534731634300003 2243734636200023 1641741643300042 9139748651300053 4658738640300022 2557740640200012 5444749651300062 0436741642300072 3533743644300043 9836732634300032 4548732634300013 4453750652200022 7951746650200002 5648745645200002 1657749651200022 1145745645200003 5047741643200053 3957742643200022 6636749652200012 5342731632200033 6358748652200003 4758748651300032 1545737636200002 2443735636200023 5762743646110032 0951748649300022 3045740642300033 3639747650200032 4150736638300053 2056751653200033 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271697064 120271214054 120271965054 120271674048 101888367029 084227046009 102235862019 120271747063 110271428049 091586832009 092038342008 110271496051 110271155048 102740342008 101589372013 092490342010 110271349050 110271365048 120271445057 120271776090 084925052015 110271569051 110271760050 120271323058 120271255062 110271900056 085329048002 083827055037 110271198048 110271576051 102385367012 120271388052 102740852017 120271929063 110271264056 101487362039 120271178052 092087837010 120271387060 110271721050 110271624063 120271864069 101685337006 102437867017 110271941052 120271221056 086135052018 12050402710678 12050402710977 12050402711174 12050402711329 10050402710139 08050402710007 10050402710540 12050402711055 11050402710100 09050402710231 09050402710319 11050402710515 11050402710198 10050402710213 10050402710433 09050402710218 11050402710387 11050402710142 12050402710156 12050402710982 08050402710132 11050402710839 11050402710789 12050402710846 12050402710838 11050402710678 08050402710203 08050406110123 11050402710492 11050402710830 10050402710269 12050402710291 10050402710317 12050402711176 11050402710665 10050402710255 12050402710260 09050402710325 12050402710718 11050402710619 11050402710193 12050402710142 10050402710109 10050402710348 11050402710143 12050402710934 08050402710134 9760754655300032 3538750651300052 2049747651200023 6237740641300083 7045738640200023 2742732631300002 6552737641200002 3757749651300042 7544733637300013 4036731634200003 8048733636200013 6640742642200002 2533740640300022 6462733635200003 5041739640300023 4457733635300013 5746742643300052 1157738639200023 9939744647200012 3134748650200013 4549738639200012 7042742646300003 1258745649200013 0141746649300013 6048746648300013 4662742643300012 5953734636200002 2738741644200012 3855741642200002 9455741643200003 6455738640200002 5559746650200002 0562735638200013 6056747650200003 9839741644300002 1837737639300092 0147745647200023 4949732636200002 6942746647200002 1852745647200032 5558739641200003 5742744646200012 2441732633300002 3956738639200022 7238738641200003 5256750653200003 0561738639300023 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 091388342009 110271177043 110271373060 110271326062 110271836055 120271665073 110271657050 120271458051 120271626057 110271225038 120271122056 120271542074 110271411060 110271576050 110271723056 085629066004 085432062011 110271491056 120271125051 110271509054 092640922008 110271384052 110271960047 091587427001 092037442002 110271020059 101585957003 120271486066 110271715065 120271549042 120271414061 102037917006 120271619054 102140472003 110271626064 120271785068 071285517051 074629055028 076326053007 074734055016 073834054007 118001690002 118001099001 118001080001 128001611002 063326054004 110271169051 09050402710326 11050402710211 11050402710882 11050402710327 11050402719080 12050402710274 11050402719014 12050402711154 12050402711087 11050402710902 12050402710694 12050402711104 11050402710286 11050402710432 11050402719009 08056002711735 08050402710311 11050402710906 12050402710653 11050402710904 09050402710391 11050402710897 11050402710894 09050402710390 09050402710399 11050402710907 10050402710559 12050402710320 11050402710891 12050402710766 12050402711137 10050402710558 12050402711198 10050402710557 11050402710880 12050402710805 07050402700652 07050480000562 07050480000555 07050480000557 07050480000556 11050480011492 11050480011486 11050480011505 12050480010299 06050402700034 11050402710707 7035733635200003 1753740641200012 1236742645300003 3042740642300023 0341743644300013 4544745648200013 5744739641300012 2854747649300012 9152749652300003 6961751653300032 5259751654300013 2442749652200043 3836738639300052 8561738640300033 4437739641200022 0956752653300032 5254748650300023 6535759660300043 8762756658300032 9859757658300052 4560749651300063 9948755657300082 1757756661300002 0037750652200093 5848753655300012 3840759660300022 7539756657300062 0935764665300092 4039756657300083 4462753654300052 9736747649210142 9948748650300102 1242747649300133 5450759660300043 5552760661300052 4233753655300023 1837739641200082 9946741643300042 2663739641200012 0447741642300063 5438740641300023 7246743645200003 8847744644300002 4358758660300043 3663746648300042 1633740641300052 6562743645300003 .6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.

6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271832053 110271497055 110271800061 110271097045 074630052040 110271257041 120271814067 120271416055 120271517063 066026057002 063725054003 074635050008 075234048007 066026053003 075733052018 075728055008 066126048003 073324048059 074632048004 074427048023 063634051004 073929049022 085428056023 072337382002 101285367094 110271977045 075229047004 063429044004 076324046009 073829047007 064728054002 065027055001 075629045005 073426053011 066335052004 074427055014 102585357018 101888847011 102637362022 073330052017 073629053027 075924055009 063328055002 075230048010 074928050027 073733054045 075634051007 11050402710648 11050402710644 11050402710351 11050402719058 07050402700413 11050402719053 12050402711223 12050402710360 12050402710889 06050402700069 06050402700066 07050402700453 07050402700420 06050402700052 07050402700861 07050402700421 06050402700003 07050402700213 07050402700215 07050402700409 06050402700013 07050402700216 08050402710250 07050402700471 10050402710484 11050402710660 07050402700403 06050402700035 07050402700257 07050402700362 06050402700068 06050402700008 07050402700172 07050402700470 06050402700007 07050402700439 10050402710229 10050402710384 10050402710259 07050402700347 07050402700349 07050402700351 06050402700046 07050402700320 07050402700219 07050402700350 07050402700299 4137739640300063 6853737641200002 6136741642200033 1445743646300013 8046738642200013 9850743647200012 7647748650200012 6861761663200002 7642750652200002 3660743643300002 9537740641200002 9546736639200013 5452734636300023 3660739641300022 7357738641200013 6857741642300032 0661734635300012 0433734636300072 6246734636300013 9744734635300012 4436737638300013 3939735636300012 1854742641300002 8854741642300032 3433738640300182 7544741644200022 0952733636200012 3653735637300022 5463732635300002 5938733635300022 6847740641300072 5750741642300012 4956731633300002 7851742644200002 5563738640300083 9744741643200012 1459736635200002 1145734638300003 8860737638300012 0033738639200043 2936739641200052 9459741641300002 1833741642200032 5052734635200003 2849736638300032 7337740641300063 8456737639200013 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 074730049012 075634047005 073924050008 075526045010 074028051012 064628051003 064831050004 073428049007 073728051017 074229053013 074024050020 074129054013 073532049008 073730048029 065829052002 073830051011 064132051004 073633052016 073432049007 075225045002 064329049002 075434048004 074729049024 064624054008 073626049029 061285517602 065529051001 072338877003 064632047003 075033048010 063434054002 075425049015 074734056006 074930048011 073929052036 120271849055 120271484060 075433051005 075235053008 073725052030 074730045003 064927053006 065129051001 073334045005 064035054003 075428055002 072788837001 07050402700270 07050402700223 07050402700278 07050402700256 07050402700451 06050402700075 06050402700074 07050402700260 07050402700328 07050402700285 07050402700438 07050402700865 07050402700221 07050402700212 06050402700014 07050402700384 06050402700084 07050402700339 07050402700217 07050402700277 06050402700054 07050402700294 07050402700259 06050402700101 07050402700272 06050402700072 06050402700056 07050402700466 06050402700097 07050402700248 06050402700089 07050402700249 07050402700473 07050402700275 07050402700306 12050402710152 12050402710265 07050402700377 07050402700429 07050402700425 07050402700191 06050402700002 06050402700060 07050402700234 06050402700049 07050402700854 07050402700194 0047735637300033 9456733635200003 6439736638200012 0655731633200022 2840737638300032 1846737639300022 6148736639300013 6834735638200022 5837737639300072 1942739639300012 7440736637300032 2941740642200032 9235735637300033 6037734636300033 6958738639300042 7038737640200003 7241737640200023 6336738641200013 2234735635300003 9552731632300002 1943735636300012 4454734636300013 8947735637300022 9446740641200032 4636735638300012 4543737639200022 6955737639300022 3154740642200033 5246733637200003 0350734636200013 0434740642200023 5554735636300012 3447742644300033 4049734636200013 8939738639200032 5855744647300022 6362745647300033 5354737640300003 7552739641200013 7537738641200012 5047731633300033 4749739639300012 3951737638300022 4433731636200003 4540740641300033 6854741641300002 3163732634300013 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 074728045003 074231052012 075732047004 075831048011 076027054009 065625051002 075325052020 073528053017 065125056002 110271739049 102739337005 120271274052 110271580039 064228053004 073328054048 075234053010 074628050011 101638857042 073832052013 065627052004 075126046002 073933054009 074631050011 076135050008 073725053005 073729043005 074333051006 075324053015 073426051011 064035049002 075532050020 073335049011 074728052047 073727054012 074034053021 075034049008 075533055003 074826049016 073533052007 075232048011 065233048003 073434052011 064728053003 071639377004 071485352001 064435046008 074428047009 07050402700189 07050402700829 07050402700447 07050402700224 07050402700851 06050402700023 07050402700280 07050402700389 06050402700090 11050402710257 10050402710151 12050402711278 11050402710522 06050402700016 07050402700437 07050402700452 07050402700366 10050422010562 07050402700831 06050402700030 07050402700474 07050402700834 07050402700416 07050402700826 07050402700845 07050402700847 07050402700833 07050402700463 07050402700418 06050402700032 07050402700304 07050402700284 07050402700378 07050402700478 07050402700309 07050402700242 07050402700430 07050402700365 07050402700838 07050402700325 06050402700025 07050402700348 06050402700061 07050402700373 07050402700230 06050402700039 07050402700455 1847731634200022 6142738639300043 6257733636200003 5158734635200003 5760740646200002 4556737638300012 7553738639200012 0835739641200032 3551742643200022 3735740642300072 5262732635300003 7148736639200033 6240742643200023 7842739641300032 9833740641300092 0452739640300053 5846736637300012 7140736638200103 4238738639300023 1756738639300052 3651732635300002 7339740641300033 9146736637300033 0561736638300033 6537739639200002 2937729640200002 6343737639300043 9453739641300022 0634737638200022 8540735636300003 6255736639300013 5533735637200043 3847738640300042 1737740642200062 4440739639200003 3450735637200013 0355741642200013 3648735636300022 2335738639300043 9252734635300003 6352734636300033 4434738641200023 9847739640300092 2240740643300043 4833735637300042 7544732636300013 0844733636300012 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 074825047001 074029050017 075931051005 073929046004 120271496057 102236342015 110271249053 065635048002 075430048007 063528052003 073631046004 065725055003 076131053010 075930046011 074335048019 076328052016 075535051005 063632050002 075233055021 075825055005 074134057002 065432052001 074024046003 074931049009 074625050008 075424048001 064131054001 065431055004 063828048003 076331051007 074935053010 075726053020 076230050010 073331047012 065527051002 064729049003 110271257042 120271657062 120271684067 091687832012 120271516058 074527048007 110271245049 092336332003 071890867001 064532052002 073429053010 07050402700870 07050402700229 07050402700436 07050402700374 12050402710410 10050402710208 11050402710493 06050402700004 07050402700402 06050402700001 07050402700337 06050402700071 07050402700357 07050402700232 07050402700250 07050402700302 07050402700332 06050402700098 07050402700434 07050402700459 07050402700454 06050402700051 07050402700196 07050402700300 07050402700263 07050402700465 06050402700045 06050402700012 06050402700042 07050402700375 07050402700379 07050402700338 07050402700264 07050402700460 06050402700053 06050402700036 11050402710883 12050402710449 12050402710840 09050402710136 12050402710783 07050402700314 11050402710708 09050402710209 07050402700342 06050402700055 07050402700333 1548733635300012 1940736637200012 3159737639300023 5939732635200002 9360759660200013 3652733635200002 6858741643300012 7556734637300013 8054734635200003 5835738640200062 2136732634300013 5557741642200002 6161739641200003 9059732635200023 9543734636200033 7863738640300022 1555737640200013 9236736638300043 3352741642300063 6558741643200022 1441743646300053 6254738640300023 5440732632200002 3149735639200013 0546736637300022 0454734636300012 9141740641200013 3154741642300033 1838734637300012 5163737639300003 1549739641300013 9657739640200002 3062736638300013 3133733634200023 3755737639200012 6947735638200022 9348743647300013 6857759660300092 7056746648200013 1238731633300033 7855753654200012 3745734637300002 4437744644200002 5654731633200002 4545738640300023 4245738640300033 8934739640200022 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 074528051016 074132053012 074131046018 076128053018 073630054013 064424050003 075328056004 075329054009 065225056001 075931053006 074435053018 073930051014 076033046006 076031050014 074932050006 065833050002 063332052003 073629053013 075935051009 091936347006 065130046001 071685877002 064626053001 063628052006 074726051031 064035052005 063334051005 073325055012 073426050010 074234053044 075429051005 064431047003 073832052011 063632052002 075729054013 074927054020 074331050011 063327057001 063635048001 075732048013 074230050022 064325052003 074327049013 074130054008 073925047005 073829047006 073427050023 07050402700297 07050402700849 07050402700208 07050402700371 07050402700850 06050402700059 07050402700440 07050402700368 06050402700037 07050402700356 07050402700405 07050402700276 07050402700341 07050402700254 07050402700271 06050402700094 06050402700095 07050402700395 07050402700283 09050402710327 06050402700058 07050402700358 06050402700020 06050402700078 07050402700265 06050402700080 06050402700079 07050402700431 07050402700837 07050402700891 07050402700318 06050402700093 07050402700344 06050402700091 07050402700386 07050402700387 07050402700298 06050402700019 06050402700017 07050402700199 07050402700227 06050402700085 07050402700844 07050402700843 07050402700198 07050402700197 07050402700303 5845737639200012 7241739640200013 7141732634300013 8861739641300012 5036740644300003 7444736637300012 7853742643200022 8953740641200012 4552742642200002 9159739641200003 7544739642300003 6039737639200013 2360732634200013 5160736638200013 4249736637300013 3358736638300023 2233738638300003 1936739640300032 8559737638200003 5646734635300002 9051732634200003 4541740641200042 2646739641300042 2836738639300052 9647737638200022 1540738638200003 1433737639300053 2533741643200072 5634736639200022 3442739640200043 8954737639200012 8144733635200013 5238738639200023 4236738641200033 5957740641200012 7749740641300042 4143736638300023 7733743643200002 8536734637300003 0257734635300013 3042736637300023 2543738639200012 8743735637200002 2041740643200033 0539733634300012 4938733635300022 1734736638300032 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 063828051004 075524051007 075931052008 076333053006 073925049016 064532054006 063531043002 073729053016 075529052009 073324046018 071285517080 075426052004 076032051006 110271262048 074325054013 091588352019 110271362039 110271835038 110271394062 091689347016 076124050005 074833051019 074033044013 075926051005 063933050005 073831048015 074930052017 075527051004 063827053003 075133045007 066326050003 074628047014 074834047012 074530049009 064734053002 075230055006 061285517601 076324049004 073729052042 075627051015 065529054004 074334051014 064528053002 061285517603 072389827002 073525052015 110271630048 06050402700028 07050402700417 07050402700835 07050402700836 07050402700414 06050402700064 06050402700100 07050402700382 07050402700336 07050402700171 07050402700404 07050402700319 07050402700353 11050402710331 07050402700391 09050402710338 11050402710285 11050402710651 11050402710692 09050402710337 07050402700279 07050402700220 07050402700179 07050402700290 06050402700026 07050402700364 07050402700367 07050402700475 06050402700076 07050402700324 06050402700102 07050402700251 07050402700203 07050402700313 06050402700050 07050402700419 06050402700024 07050402700261 07050402700295 07050402700860 06050402700048 07050402700830 06050402700106 06050402700086 07050402700181 07050402700444 11050402710844 4838737639300032 9455737638300012 9159738639300023 6363739640300023 7539735637300022 8245740642200033 1135729636200003 1937739641300022 8955738639300022 8433732633200012 3245738640300033 9654738639300022 7260737639300023 9151740642300023 0543740641300052 1039735636300043 3662738639200022 5440739641300022 2556742643300033 5241734636200023 9461736638200002 2348737638300013 2340730632300023 9659737639300002 6339736638300033 5138734636300023 0049738640300053 2755737638200002 9738739640300022 5351731632300003 9663736639200002 8846733636200022 7448733635300003 6045735639200003 1447739641300043 2052741642200023 6459734636300023 9463735637200012 9937738639200032 2756737639200042 4955740642200012 6443737638300023 5845739640200022 7149739640200063 1355730631300013 6535738641200012 9462742646200013 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 120271552065 075730051008 063829052004 092040337008 084728052035 075429051006 075328051004 075527046008 075624055002 073729052025 075235045004 063324056003 075733051012 065430050001 074832052013 074335054006 074226054026 074929049011 075924054006 076330051009 063335050003 064435047003 073324054027 074533051021 110271848049 110271092049 101339362020 110271476052 120271941065 120271754067 084935047003 110271004040 073630055015 073431048006 074535049007 101638857048 102540372011 110271383049 073930049015 074631051022 074028050024 063332050005 064227047001 073427045011 075133050003 075030055005 061285517597 12050402710191 07050402700323 06050402700022 09050402710164 08050402710084 07050402700456 07050402700383 07050402700330 07050402700422 07050402700858 07050402700288 06050402700047 07050402700345 06050402700096 07050402700343 07050402700433 07050402700432 07050402700236 07050402700396 07050402700269 06050402700081 06050402700077 07050402700327 07050402700326 11050402710173 11050402710103 10050402710367 11050402710736 12050402711073 12050402710301 08050402710120 11050402719037 07050402700408 07050402700252 07050402700266 10050402710458 10050402710414 11050402710268 07050402700448 07050402700857 07050402700226 06050402700021 06050402700043 07050402700258 07050402700286 07050402700864 06050402700105 9237744646300043 8057737639300033 6938738638300002 6448732634300013 0847738640200052 5954737639200002 0853737639200012 3755732633300012 4456741643200012 5937738639300052 2552731631200003 8433742643300192 2357737639300033 4054736638200013 2248738639300023 2543740642200053 9642740642300052 3949735637300022 9459740641200002 7063737639300023 5533736639200023 2544733636300023 7433740642200172 0345737639200023 8048739641200023 0061738639300023 9541737639300012 1556746648300032 3051749652200013 3738746647300022 4549733634300003 6563742644200623 8036741642200013 1134734639300003 8545735638200013 3140736638300063 7458739640300023 9656741642300032 0039735636300043 2146737640200023 1840736637300032 8233736637300013 3742733634300022 1734731635200012 5351736639300013 6050741642200013 5958736638300072 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0163.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 076224053009 075426054007 101538837006 110271459046 110271660035 128001754002 128001357001 128001418001 092535387005 128001152001 091885927002 072086882004 071337882001 118001747003 118001709001 118001165002 092237862005 091636407009 102387462004 091839382005 121561626008 101290912028 122241294002 111801666007 092038867007 121571317007 102387462005 101386867051 085131063011 092290452002 102685442008 111801545007 102736887010 091485377008 072339402003 102438942003 084124075001 092038892011 091638902010 121801788007 084426062018 102389442003 101389957005 091837462003 102440912007 111571178005 111571938002 07050402700868 07050402700412 10050402710093 11050402710303 11050402710679 12050480010094 12050480010717 12050480011152 09050402710906 12050480010250 09050402710908 07050408000824 07050480000560 11050480011489 11050480011499 11050480011496 09050410010403 09050415610649 10050410010880 09050415410574 12050415610563 10050410010831 12050422410300 11050418011155 09050415610604 12050415710795 10050415610878 10050415410806 08050412010553 09050415710659 10050481010841 11050418011238 10050415410812 09050410010581 07050408700904 10050415710889 08050412410544 09050415710630 09050418010631 12050418010514 08050408410538 10050415610871 10050410010876 09050410010660 10050418010823 11050415711134 11050415711247 4462739639200002 9654740642200002 3940732634300022 1838739642200022 8739742643300042 6533743646300042 9749752653300062 1437738650300003 6458742644200012 6648745647200032 1545750652300062 2749741642300072 5934741642200032 1448751653300013 1349748650300013 6454763664300043 1952737638300022 5135746648300053 4855757658200012 1244741643200043 8541754656300032 7533747650300093 2734746649200062 0238749650200013 5148738639300053 3033753654200013 7855757659300032 2735738642200012 1151749652200023 5453755655300003 4461753654300042 9659763665300032 7762742644300032 3437740641200052 9254745648200033 4156753654300033 4441761662300032 1148743644300073 4140745648200083 2134758660300103 4644748650300062 6255753656300003 6642756657300052 9844757657200002 1556747649300033 6751742646200002 8436760661300023 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0163.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0098.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 128101327002 084927062011 083630062015 083524064006 072388907005 072286922001 102185902010 101685862027 111561904004 121001463005 111571881001 111801315005 120971369009 121801241002 102636887023 101486897015 121801597007 102536897021 101740867030 111561808003 085926056022 085728058025 085534056015 074630050008 086128058017 091338922018 121561936004 120971666009 121571274003 120971874009 102537887020 101436387019 101335897008 121801881007 101389887017 120621131002 120971937008 092286382013 118101065004 102486887022 111561126003 092090377008 102237907015 110971669001 110971774004 101285402019 102787397007 12050481010710 08050409710546 08050415410527 08050409410540 07050408400766 07050408700767 10050415610822 10050422710570 11050415611209 12050410010756 11050415711156 11050418011108 12050409710473 12050418011060 10050481010782 10050415710765 12050418010737 10050415610624 10050415610577 11050415611162 08050408710330 08050409010405 08050409410366 07050112400430 08050408410449 09050415721415 12050415611112 12050409710896 12050415710865 12050409710775 10050418010599 10050422710606 10050415410627 12050418011143 10050418010693 12050406211042 12050409710645 09050415410595 11050481011027 10050481010759 11050415611129 09050415610489 10050415410700 11050409710957 11050409711100 10050415710637 10050422010777 2544752654300032 4749748649300022 9036748651200023 4435750652300042 9155746650200013 3753749651300082 5551745648200012 7234737641200003 5341747649200023 0446752654300043 2235743646300043 7958742643200022 9646757658200022 8851749651300032 8760742644200022 8836744646300052 5153752654200023 9758744646300022 9344738640300043 5447749652200013 3659742643200022 3857744646300052 6455742644200013 3046736640300003 6861744646300022 3134749651300053 5561749652300043 5755750651200002 4457746648300033 1751753655300022 7958742644300062 5735742644200082 5534744646300062 4834747649300112 7642742643200042 9639749651300082 6642756657300082 9653741643200042 0659742646200022 1757742645300012 1760749651200022 1449740641200023 7952746647200012 0548746649300053 9437747649200033 0433745646300122 7863744646200022 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 101437892019 111001168004 102088887020 101737882019 092187367007 111001572001 092339357007 121561824004 120971593003 092586402002 121571666003 121571397008 121001135007 128101899003 083930059031 122201361013 120971449003 121571962006 121571984008 128101753003 101535347030 092588382007 091790377015 101290382022 101337857023 092790862159 102285372025 102640862032 092289367008 092040877004 074232050018 091640917008 101738857034 101986882029 084226052029 101637892026 111801596003 121561859007 085529050017 092737892013 111001045003 122241185004 121571896006 128101825004 120621963002 121561329006 121801527006 10050410010617 11050410011216 10050410010723 10050409710622 09050481010482 11050410011006 09050415610421 12050415610543 12050409710279 09050415610400 12050415710767 12050415711101 12050410011044 12050481010849 08050410030234 12050422011233 12050409710503 12050415710937 12050415710677 12050481010922 10050422010807 09050415410492 09050418010540 10050422010650 10050418010636 09050415710495 10050415710574 10050481010696 09050481010444 09050481010554 07256081000144 09050481010654 10050481010596 10050415710648 08050408710485 10050422010690 11050418011228 12050415611082 08050408710417 09050421710606 11050410011208 12050422410696 12050415710902 12050481011208 12050406210636 12050415610188 12050418010714 1738743644300062 1541746649200033 4149742643300093 6338741643200043 9851738640200032 9039743644300073 8254736640200003 4542756658200043 4442746647200022 4659745646200012 4536753654200012 1358749652200013 8647749650300032 8151746650200013 2039745648200083 6741748649200012 3457757658300033 6344750654300003 7837754655300032 8136750652300083 7438734636200012 4059741642300083 4443740643200033 1443741642200022 6538736638200032 8563737639300593 5453739642200022 8560737639300053 1253738640300043 5548740642200033 8242736638200013 6144748650300033 0340746647200013 5747741643200052 6642738639300032 1138743646200043 3544746649200053 3136749653300003 4955736637300012 2962743644200022 1335747649300053 0333751652200013 6842750651200002 3435748650300062 8441756657300012 5156744646300033 0436752653300033 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.05/C5.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 0163.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 111801088002 102440887016 128101691004 120971719006 092537872005 128101245005 120621672001 128101182001 122171357002 074326058016 128101995004 092786382008 120971847010 122171537004 085233052039 121561333006 101386892028 092637382013 102038897021 121571988007 110971841001 112201458008 121001596002 111001029004 121571322007 111801565003 102688887004 111561288005 111561806004 111001004003 120621187001 110971904003 086229052019 102187407010 121801566007 112201808005 101540387016 122201476012 121801959006 128101565001 121801731015 121001457006 128101799002 120971514009 121571341008 121561221006 121571582005 11050418011111 10050415610692 12050481011066 12050409711180 09050418010425 12050481011086 12050406210660 12050481011116 12050421710650 07256018000251 12050481010171 09050415610503 12050409710211 12050421710739 08050411710743 12050415610680 10050409710644 09050410010504 10050422010706 12050415710979 11050409711148 11050422011014 12050410010955 11050410011214 12050415711025 11050418011025 10050410010722 11050415611020 11050415611071 11050410011031 12050406210974 11050409711080 08050408710460 10050415610682 12050418010030 11050422011131 10050415410726 12050422011076 12050418011032 12050481011172 12050418010675 12050410011050 12050481010814 12050409710966 12050415710779 12050415610901 12050415711024 2749749651300052 3556742644200023 6945749651300072 4139747649300073 4958739640300062 8851749651300002 5950756657300002 7450750651200002 4662756656300002 2643744644300012 5063744647200013 7663741643200012 0538745647200052 7154752654200023 2352738642200013 3754754656300022 9636743644200042 5860741643200042 4148744647200053 1461750651200012 3640746648200042 6554745648200022 5560751652200012 2046747649200063 3437749650200032 9056748650300083 7161742644200023 7039746648300053 8352747649300073 8436746650200013 6544750652200032 9842747649200082 3962738639200012 6851746648300032 1933739641200072 7442748650200032 7943742643300062 8056749652200003 8540749650200012 4048747650200053 7842754655300052 5744749650300052 5439753655300063 0041751653200023 0761753655300042 4240750652300103 3433749651200222 .0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 120621786001 091286932003 091790387013 120621777002 091435867004 091837397002 121801694005 121561477005 101489397012 121571576008 092487392009 121801472006 128101947002 091986887006 092190837016 111001996003 110971102005 091885392004 092590382006 121801369006 092586387011 121801428005 111561802005 092486387009 111541214005 111571371003 102089887020 091487377013 091287887012 091336392003 091989877006 111001414002 101540957003 084735053033 102486882020 112271763001 110971338004 111801394006 128101739005 111801735006 112201269003 120971516007 101740397029 101440892026 111571110003 085735063009 121561872009 12050406210941 09052909710475 09050415710514 12050406211184 09050481010591 09050415610519 12050418010947 12050415610842 10050410010757 12050415710932 09050415610525 12050418011097 12050481011170 09050415710603 09050422710447 11050410011008 11050409711151 09050421710420 09050481010480 12050418011134 09050409710419 12050418011075 11050415611145 09050410010556 11050415411196 11050415711194 10050415710698 09050481010592 09050410010596 09050481010559 09050415710436 11050410011075 10050415710890 08050409710357 10050410010739 11050422711094 11050409711210 11050418011177 12050481010671 11050418011235 11050422011197 12050409710862 10050481010772 10050415410719 11050415711181 08050710010695 12050415610232 3456750652300043 4436751653200022 1443742643300063 8149747649300133 5734738639300052 8844744646300102 3557750653300043 4057746648300063 5841744647300052 2254750652300063 3857743644300102 8245749651300073 8046747650200053 0747742644300042 8551742643300043 1857746648300122 2843747650300052 1445743643300022 4459741643200033 6653747650200012 5659742643300052 7056749651300063 5745744646300062 5657742643300052 0542747649200062 4159740641200023 7349742646200023 9837740643200042 7438742642300012 4634743646300062 7347740642300073 1438748650300053 4944756657300092 0547739641200033 7757741642300052 2436743647300023 6462747650200023 2241748650200043 7858754656200002 6037749651300143 8251747649200063 4452746650300013 0442744647200073 6744743644300072 7034749651300083 0557749652200013 3759745648200032 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 122171849003 084534052015 102037897031 128101887003 120971539006 101487392044 121801987006 121571617012 121001445002 122201595010 128101581005 120621145002 101537402021 120971574007 121801947004 121801253004 085426053011 101540387026 120971224005 112201464009 121561997003 121571739009 121561192006 121561185008 122271443002 122171123003 121571196008 121561284004 122241242001 122171461001 121801714007 121561859006 122271522004 111571233008 111801701006 121571156010 121571137009 121571951016 122271398003 121801947005 092635877006 121571953009 102437382019 091839342008 102286897015 102238882013 118101844002 12050421711059 08050409010488 10050410010778 12050481010973 12050409711090 10050409710619 12050418010900 12050415711079 12050410010892 12050422010672 12050481011245 12050406210719 10050481010683 12050409710568 12050418010817 12050418011033 08050408410434 10050415610687 12050409711185 11050422011035 12050415610816 12050415710589 12050415610826 12050415611239 12050422710931 12050421711091 12050415710940 12050415610107 12050422410601 12050421710873 12050418010904 12050415610673 12050422710564 11050415711158 11050418011205 12050415710512 12050415710898 12050415711065 12050422711056 12050418010682 09050481010468 12050415710579 10050418010674 09050481010617 10050410010710 10050421710642 11050481011140 7841749652300012 9445738639200013 4948744646300072 3550750651200012 7160749651300063 2837743644200072 0761750652200022 1061749651300063 9659750651200002 7857754655200012 4843748650200062 0749752654300032 4937745646300022 3936754655300032 5534753655300033 8545749651200002 7654739640300002 4443742644300043 9152747649200033 0951745647200032 3444753655210093 8442754656300043 1552752653300062 4756748651200022 0251750651200013 4160749651200023 2449750652300033 6833743644300072 4450755656200012 3563746648200603 8855750651300022 9856754656300032 2554754655210072 9047749650300023 7533749652300012 8449758659300032 3758750652200022 2943749651200012 0758749651300082 7841746650200012 8560740641300042 2142754655300033 1856741644200012 0244733635200033 2753744646300062 4152743646200043 4933741643300062 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110971066002 102039392013 083724053032 111801072005 102588882017 111001241001 101685382014 112201246007 111561541006 112171020001 085630055021 101290387017 085731057021 112201713006 083630057032 101685392020 110621444003 083327054027 083628056034 085329055025 111571815005 084034055024 085728054057 111541996001 111561107003 111571095002 085233057028 111801021003 084026054019 111561315003 091339877005 111571830006 101987392048 111801081005 102340387014 111541440003 111801275002 091840877020 102335897018 092085867005 091640897007 085329047005 101588887025 091487382015 110621678001 112201516004 092436882008 11050409711176 10050415710641 08050409410380 11050418011018 10050422010647 11050410010980 10050410010736 11050422010940 11050415610997 11050421711180 08050409410395 10050481010695 08050412410403 11050422011077 08050411010479 10050410010665 11050406211183 08050409710388 08050412010474 08050410710469 11050415711173 08050412010396 08050410410323 11050415411166 11050415610919 11050415711074 08050409410480 11050418011056 08050409010383 11050415611195 09050481010536 11050415711096 10050415610800 11050418010920 10050418010666 11050415411199 11050418011221 09050418010537 10050410010713 09050418010535 09050415610610 08050410010412 10050410010731 09050415610457 11050406211149 11050422011234 09050418010430 5138748651200073 9248743644200013 9437739643200002 6953746648300072 6159741643200003 6063746648300033 0233741643300083 0341745647200033 3543748650200023 8955749651200022 3056741642300033 1443742643200022 0157743644200023 6049749651200033 1036743644200033 3233743644300033 2439749651300005 9733740642200042 3836742643300052 1953741643200032 7459748650300022 4440741641200003 9857740640300012 2550744647200043 7833740642300042 5856748650300042 0352743646200033 8534745647300023 9640740641300042 6434741643200012 3333740642200013 6538745647300012 7847743644300122 3647741644200012 9454742643200013 3550744646200003 2337742645200003 0544740642300043 2554744646300012 5549738640200002 3144744646200013 4953733636200002 9040742643300063 6837741642300022 4857746648300022 1456747666200003 1756741643300082 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 111571239006 111801129005 092436877003 111571599004 092738397002 111561828004 091988862014 091435382007 102187407011 092635392005 111001306002 092135907001 085132057028 084831055033 111571729005 091938337016 111561705004 120621475002 111801100005 111001593005 101589892024 102587907018 102786407010 121571552008 102539897011 111801420005 128101929003 121001413009 121801843005 084830056030 120971751005 118101917003 102737887015 111571489006 111801526003 102536892008 102189847011 101738377026 102635907011 111801086005 101887387020 101339867030 083928070001 120971162007 102535877014 101288377026 101339892021 11050415711047 11050418011110 09050410010583 11050415711059 09050421710507 11050415611055 09050481010401 09050481010416 10050418010799 09050406210434 11050410011187 09050415710588 08050412510370 08050408710471 11050415711033 09050418010619 11050415611133 12050406210792 11050418011081 11050410011030 10050410010715 10050418010762 10050415610849 12050415710113 10050415610754 11050418010996 12050481011153 12050410010637 12050418011232 08050410010400 12050409710821 11050481010934 10050481010646 11050415710956 11050418011138 10050422010616 10050481010656 10050418010580 10050415710763 11050418011089 10050410010605 10050415410750 08050410710317 12050409710690 10050418010565 10050410010742 10050415610664 2550745647300042 9138748649300003 3756740642300092 7547746648300082 4062744645200003 0759744645300012 2147737638300053 2436741642200062 7851746647200002 1460743644300042 5034744646300053 6550746647200012 9251743645300003 6148741643200043 9934749651200032 2046732634300023 1643745648300062 7962753655300022 1846746649200032 9036746647300013 7042743647200023 0959746647300022 2663746648300042 3948743646200052 7358744648200013 2546744649200002 1850747650300042 4233756658300073 3036748649300033 2048742643200023 6642752654300052 6356749651200023 1962742643200022 2140742646200043 8539748650300032 0758743646200032 1351734639200003 5042740642200063 8560746648300052 8553745647300042 0845742643200042 2533738641200052 6756739641200042 0156751653300033 4558740640300012 9439740642200022 9542743643300012 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 111561240007 111001900003 084831055037 111561194001 111801335001 102589862023 091287857004 091790352011 101887887017 084435058034 084131056022 086129056022 083327056034 111561372005 111801838004 128101148005 110971063002 102486902013 085624047003 085035051015 128101274002 086126056017 118101854004 111801383002 120971585009 085927058019 083630058037 101986872033 118101468002 083834054021 084824056021 111571075004 086027055021 085424056013 083827053023 084435054104 120971319006 110621551002 083325058031 085634051010 110971030004 120971477007 091535832014 111561870008 111561366006 111561833004 111001151004 11050415611045 11050410010958 08050408410472 11050415611005 11050418011109 10050481010797 09050409710542 09050410010463 10050421710729 08050431810706 08050410410476 08050409010401 08050409710475 11050415611179 11050418010989 12050481011253 11050409711038 10050422010626 08050409410373 08050409410314 12050481010604 08050412010444 11050481011102 11050418011079 12050409710569 08050409010409 08050408710372 10050415410747 11050481010917 08050409410342 08050412510368 11050415711137 08050409410329 08050408410445 08050410710385 08050409010327 12050409711113 11050406211160 08050408710451 08050411010315 11050409711043 12050409710373 09050410010527 11050415611189 11050415610954 11050415610991 11050410011135 9637747649200052 5559745647300033 5148741643200043 9348744647200023 7259748650300043 1359737639200043 2933736637200022 9443735636200003 1945742643300042 7544744647300073 4141742643300023 7961742643200012 3733742642300012 2742749651200032 8434745647300042 2641747648200012 4851746648200022 2757745647200022 3456733636200002 4550737639200023 5535755656300022 2661742643300032 4442747651300033 6058750651300013 4951754655300022 3759744646300032 0036744646300073 1747739638300002 2137737639200053 4438740642200033 4448742642300012 7542748649300022 7760741641300002 2454742643200012 8738739640200022 2544740646200003 4433750652200023 2858748651300012 2533744646300072 1456737639300033 5544749651300052 6440760661200013 9934731632200002 3736749652300012 6534743646300012 6448743646300002 7344745647300013 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 111571656005 110621611001 121801556008 101936862025 111801743003 112201971008 111801848005 111001269005 118101878005 122171599001 111801397003 121001274004 122241264002 121571294011 121801775011 112201638012 091539372007 102137887020 083529055030 085433054028 084327051016 085934049010 085035051017 085828054012 091387377013 091587402003 111571962003 091386367004 091689382003 084535057026 084331052021 092137902004 092736362003 102140377026 084834060013 118101952001 111001865004 101387897023 118101010001 111571775006 085634053021 102640377020 111571851004 085725051009 112271516001 083630055032 092590862007 11050415710965 11050406211182 12050418010649 10050418010575 11050418011159 11050422011022 11050418010987 11050410011144 11050481011012 12050421710747 11050418011123 12050410011107 12050422410764 12050415710626 12050418010975 11050422011132 09050415610467 10050409710681 08050408410397 08050409710325 08050408710421 08050412510316 08050410410335 08050410010326 09050410010469 09050415610566 11050415711082 09050418010502 09050409710432 08050410410448 08050408710339 09050415710567 09050409710465 10050415610581 08050409710512 11050481011215 11050410010927 10050418010594 11050481011164 11050415710962 08050408710382 10050410010795 11050415711078 08050412510336 11050422711088 08050412010442 09050481010573 3559743644200012 7042749651300073 3661756656300002 5746737639200052 0142743646200033 1538746649200033 9635745647300012 1542744648300002 2543747649200022 2349752653300033 0059747650200063 0448749651300013 3452753654200012 1063755657200013 7442750652200032 1344743647200043 8238739641200033 9950742642300002 1935741643300052 5354740642200013 7743737639300022 1459735637300033 9550737640200013 5858740640300002 8640740642300042 2839745646300022 8346747649200003 4635738642200012 1241741642300043 4545743645200003 8143738640300033 5950745647300032 3662737641200002 8450740641300023 1448746647300013 2947745647300062 2443738643300003 8638744646300042 4142741643300073 6155747649300033 1456739641200023 4360740642300043 2549749651300043 7557737639300012 1654741642200022 2036741643300043 4559737640300033 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 118101810002 111801181005 110971687003 118101759001 083933059023 091837377005 091535877012 110971223007 101489867046 091790882017 112171647003 091589827048 085430048002 071988902002 091890397005 086032063006 091590397007 091637932003 128101365004 122241138001 101688472005 091288847015 091639937001 092738932002 092290377014 064731055002 066133057001 063328056002 061285517598 064233054003 065732051002 063628054005 065127053002 075134053009 074128050012 074630052013 074528048004 076328053013 071635392004 075035048007 075124065002 076130054003 076232053008 075327055010 121561834004 120971934011 121801945005 11050481010998 11050418011153 11050409710945 11050481011107 08050409410333 09050410010446 09050481010593 11050409711150 10050410010748 09050415610479 11050421710933 09050410010625 08050411710347 07050408400898 09050409710624 08050409010532 09050418010668 09050410010647 12050481010052 12050422410546 10050415710862 09050409710678 09050415610670 09050418010662 09050410010526 06050409400004 06050409000003 06050411400001 06050408700004 06050409000002 06050411400003 06050409400003 06050409400002 07050409400084 07050412000075 07050408400113 07050409700009 07050412000107 07050408400779 07050412000103 07050408700786 07050409400081 07050410400080 07050409000111 12050415610098 12050409710893 12050418010212 1545745646300032 6138748650300093 9542741646200003 7261747649300023 2339745647200033 0844740643200052 4538740641300082 9534747649300053 6842738640300072 7543741642300053 6141745649200013 3042730631200013 0054734636200013 1147745648200033 5445744646200033 5260749652300013 2043744646300053 9138751653200023 5436740643200023 6350756658110043 6239759661300033 7440734635300012 9440752654300053 8162751653300043 3453740641200023 1147741642300053 5361743646200023 2833742644200042 6248739642300013 1342740642200103 7257737639300023 4836740640300012 0751739640300032 4451739640300023 7841736636200002 1046738641200013 9845734636200012 2863739640300022 3133743646300053 0550734637300013 1451751653200022 6061740641300033 4262739640300033 4753741643300092 6541743643200002 3856751653200012 3544745647200042 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0098.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0069.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0098.0504/C5.2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 073330046009 121571993012 075925046006 072487872001 072235907001 071290412001 075232052021 074424052008 071886887002 072485422001 072688427001 075524061008 072336402004 076326061008 074631050013 083733053032 112201635007 092389842005 120971966005 121561483004 072438397001 081490392003 102587892011 102290372026 112171107001 073533048006 073931054017 074732054030 071439867001 071489902001 073432051016 074532053003 075728053014 073724051010 073425055025 092189897009 073526052013 102737392011 083324054152 122171757001 075732051029 111571578004 110971612005 092188892004 121801668006 101940897013 110971256002 07050411700024 12050415710949 07050412000034 07050411400757 07050409400765 07050408400790 07050409400091 07050411700037 07050409400918 07050409700785 07050409400911 07050409400789 07050408400763 07050410400788 07050411400002 08050411410381 11050422011165 09050481010427 12050409710880 12050415610765 07050409000773 08050409721008 10050418010785 10050415410746 11050421711072 07050412000044 07050410400082 07050481000040 07050412400092 07050408790001 07050411400061 07050408700062 07050409400093 07050408400877 07050409400094 09050415710599 07050412500033 10050415610657 08050408410494 12050421711117 07050410400052 11050415710929 11050409710964 09050415610598 12050418011149 10050415610614 11050409711044 0033732634300023 3559750652300043 9559732635200002 6957739639300002 8552746647300022 2433747649300063 5252738641300013 1444738639300042 1745742644200032 3457749650300022 6061750652300013 5455747648300032 6654745648300022 4663747648300022 5146736637200033 8337739641200013 2753744646200012 6355733635200003 1738751653300012 3455753653200002 0056744647300013 1843743645200012 4959743648200002 3453739642200023 6435747649200003 8335734636200003 2139740641300053 6247740642200053 5336738640300023 9337745648200023 3234737640200013 5245739641300033 2857739640200052 1437737638300032 0534741641300022 4351744646200023 8635738639300072 6835743648300002 3433740641200152 9450750651200012 1257737643200003 1855744647300032 6147748650300023 9151743644300033 6539748649300012 4546744646200023 3452750651200022 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 075633061009 101587892015 102088862062 120971649006 102690397010 091639387005 102188402007 102038867037 073634052014 071590857003 071637362002 074529052019 074535047007 091488422001 07050409400783 10050410010645 10050481010590 12050409710964 10050418010615 09050422010577 10050415410702 10050410010752 07050481000106 07050481000103 07050409700023 07050408400046 07050481000025 09031315710799 0356747650200023 5038743644300083 6149737639200113 1952751653300052 7461744646300033 2240742648200003 0051745647300083 2148738641300023 7436738639200003 5539736638200013 8840737638200002 8945738639200022 5545733634200003 6839749651200072 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

Data Kelulusan Nama Satumi Esti Widayati Kiswahyuni Sutarni Fatchul Jannah Aprianto Lilik Mubirroh FAJAR WALIDA GATOT RUKMINTO INDRO USWATUN KHASANAH M.TAUFIQUR ROHMAN SRI MIFTA ULFAH ERNAWATI SULISTYO RINI SAYEKTI PUJI RAHAYU IMILDA YULI PUJI RAHAYU SOLIKIL ABADI E ELI SRIYATI ESTITUTI RETNO K THERESIA MARIA K MINTO UTOMO HARUMI PRIMA WIJAYANTI ERMANU YETTI NOVI PURWANI HENDRO KRISTIANTO YHANI MERDIWININGDYAH SUNING TIAS HARTI SUCI RAHAYU DYAH PURWANTI DWI SRI SETYARSIH AGUS MARHANTO ARIF SUSANTO UMI KALSUM GANDES PAMIATI Tahun Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS Format Bayar T T T T T T T D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D T T T T T T T Status PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

DJOKO SUPRIJONO TOTOK WAGIANTO ENDAH PURWANINGSIH SITI MUKHAROROH Sulton TITIK ROFIDAH KUSTI ERNANIK SUWARNO JUNTI SUMARIANI ABDUL WAHID Susanah YAYUK NURSIATI SRI WIDYANINGSIH WIWIK SRI WIDIADSIH ISMIHARIATIN SETYANA LILIK SRI WAHYUNINGSIH SUSTYANINGSIH ADI CAHYONO ASNAN LILIK RAHAYU SUPARWATI CHAMIATIN Siswadi Gatot Suwondo HENY KUSYANTO LULUK MASLIKAH M. DIMYATI SUMARNI SURINI SRI WILUJENG SUHARTININGSIH SUHARTI YUNI ARMIATUN SULASIYAH Sih Lestari Sayekti Tjiptoadi ILUT ANDRIANTI MEI YUSLINDA TRI SUBEKTI SRI MIYATI MALIKAN MOCH CHAMIM SRI PURWANINGSIH MINSRIATI ABDUL WAHAB Siami ACHMAD SODIQ KRISANTUS BAMBANG SUGENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

UMI KULSUM BASUNIN BUDI LEKSONO SUNOKO MOHAMAD ASMAI THOMAS SUDALMO SUTRISMI SUPRAYITNO DWI WAHYUNINGSIH KRISTANTINE EDI SUKMAWATI Rilo Pambudi PURWANING LESTARI SAADATUD DAROINI YAYUK SRI RAHAYU MURTIATI NURYATI Suwito Utomo JUPRIYANTO ANIS WIDYANINGSIH ISLAN SUPRIANI SRI HARNANI Sulastri Adi Prayitno ENDANG TRIDARMANINGSIH ENNY INDARTI SRI WAHYUNI Dwi Prihatini PUTANI Kastin LILIK WURYANI Mahmudah NUR CHAYATI PURWATI TITI ESTUNINGSIH WIWIK SRI INDARTI KUSYANTO ASIYAH SUNAR RAHAYU HERI PURNOMO ABDUL KOLIK TITA SURYAWATI SUPARLIK MOKHAMAD MISBAKHUL HUDA SAMPURNO Asih SUTAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ENDANG HARTATIK HERIYAH LESTARI WIDAYATI WIWIK IDAYATI ERNI RAHAYU KASRI JATININGSIH NUR FAUZIAH YATEMI ISNAYATI SAMPUNIE KUSHARIMURTI HASTIN NADHIFAH SRI SUDJATMI SRIMIATI PARTINAH SUSANA ISMAWATI SULIKIN SITI ASTUTI TURYANTI UMAWATI SUNARLIN MARIATI WIWIK AMINATI SUNIPAH SARJUKNINGSIH SRI LESTARI SARIMAH BUDI ENDANG PRATIWI SUWITO AGUS LUKMAN HAKIM SUNARYATI SUHERMAN KUNTARNI SUDIYONO EKO SASONO PARKUN SUTINO SUPINAH SUMARDI KUNAWI MASWIN YULI RAHMAWATI SUKIRMAN YUNANINGSIH BACHRUL ULUM SUMINARSIH ARTINAH RENI HASTUTI NUR HIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

MARIA SRI ENDAH RAHARTINI Ninik Setyowati SULISTYONINGSIH Munafiatin ADMININ Budi Subandrio Sriamah SLAMET RIYADI M.BAMBANG KISWANTO DONNY ERFANTORO SRI LEMBAHINGTYAS ENDANG SULILIK BOWO Edy Priyanto SUHARINI DEWI MURPYANINGSIH ROHMATUN JANAH Malikah Siti Mundanah RUPIATI MUSTAQIM KARIYANI SUGITO Suharlik Sumarti MUATIN SUKOCO SUPARNING KUNDARIYATI ENDAH FIR BUDI P. SOLAHUDDIN MUKAROMAH Supariyah SUPARNO SITI SUSMIATI MULYONO MOH THOHIRI ELLY ASTUTI SUGENG MUCHAMAD ALI IMRON JAMILUN Rifai SAPA''AH KISMI HANDAYANI ENDAH ADMADJANINGRUM BAMBANG BUDIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

MAHMUD SUGIHARTO SUWANU SUPRIADI NURALI SUHARTONO KUSWADI MOH. JAMALUDIN SUANDRIYAH SUDAR MARTINI NGATMIJAN WIWIK EKO WATI Koriyah Nurul Fitriyah MACHSUNAH ERNAWATI LASMINAH SUBAIRI SUGENG SUNARMI MOHAMAD ARIFIN WULANDARI RETNANINGSIH SUWARNI MOHAMAD JALI WAKIDIN SRI PRIHATIN Semulyaningsih SUPARMI AINUL FATROH SUNARMI SRI ROKHAYATI SRI ANAH Wiwik Sudarmiati SUKISMIATI SULIATI SUSIATI Mardiyah SRI ESTUNINGSIH HARIJANI SRI UMIYANINGSIH SULIK INDARWATI SUMIATI SETYOADI UTOMO KUSNIAH BUDI KARTIKO SUTALIS SITI ROMELAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SADIJAH NUR HALIMAH SAHUDI DJUWARTI SAMIATI SLAMET SUBAGYO DIDIK HARI PURWANTO Ekananta Kusbyantari CHUSNUL MACHSUM PRIJO SUMARNO NINUK KUMALASARI NUNIK CATUR MUJI ASTUTI KUSMIATI Sutrisno NISWATI ALIYAH SUMINEM Ninik Sumarni Sri Puji Kisworini Indriati YUNI ISBANDIYAH TITIN SUHARTILAH TAMUNAH DJODI SUSILO ABDUL MALIK SURYANI Nurkholis ROKIM BAHRUDIN ASMADI MOHAMAD SLAMET Sugiono Asmadi Emiarsih SUMARTO SUJONO SURADI Soffin Miniarti ENDAH SULISTYANINGSIH JAMADI ANI SUPRIYANTI WIYONO Sujarwati RETNA REFI SRI SARASWATI SUSWATI SRI BUDI UTAMI SAMI''UL KANTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ASTINI HARTINI SUPARTO SRI SUDARTI VERONICA NGATIYEM Subadi Wahyu Indriati CHABIBUR ROHISAH SUPARMI DIDIK PURWO ATMOJO Rono Imanu Idha Herlina HARI CAHYONO KASMI KHAMDANI Kustari MATRODI LILIK BUDI SRI WAHYUNI SIH WIDARTI ENDANG AGUSTININGSIH SAMUDJI SUTRIYO MARIATI SUMINAH HERAWATI KASMIDI SITI URIFAH Kardiwiyono SRI HAYATI SUKARNO ROFUD Rina Suryanti ISNARTI Niati Irwaningsih ARIH HARTINI SUPARMI SAIFUL MASRUROH NURI NURHAYATI Wito Utomo TIYAS SRI RAHAYU MOHAMAD LAHUDIN SUPRAYITNO Sri Hartini NURHAIDA ROKIB BAMBANG HERU STIYO WIBOWO SUHANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SAIDA SETYRINI SUMITO ISTIANAH EFENDY USWATUN KHASANAH AMY ARIYANI SUDARSONO MUTHOWIAH UMI NADLIFAH SUKENI DJUWADI SUTJIPTO CHRISTINA SUPARMI MULYATI JUWARIYAH RATNAWATI SUHARTINI KHOMSIATUN KRISDAYATI KAMIM SARPIN SUWAJI HANIAH SRI WILUJENG SUTRISNO HERIYANI ASLIKAH ABDUL KALIM PARENI BASYUNI SUBANDINAH HALIMAH ABDUL MADJID MUDHOHIR SRI ANJARYATI JUWARIYAH Moh. Abdul Kholik RAHMAD PAMUJI KARLIK TRI RUDI HARDIYATNO DJAYADI KADARNO ISMUHADI ASKAN MOHAMAD OCHUD HARNAWI Istiani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ALI HASAN SULAMI SUPRIYADI CHOIRUL ANWAR UMU SALAMAH WIWIK KUSUSIATI KUSTIARIN WIJI MULYONO AGUSTIYAH DWI YULIASIH SUDARMIATI SOEWANAN RETNO WURYANINGTYAS WURYANI NINING WIDARWATI KUS NOOR AINI MADJARI SUPRIHATIN KARTINAH DARWATI JIATI SUWIJI DJUMINEM KAMSIWIYATI RUSMIATUN IMAM ILYAS KASIANI TATIK TRI KAMULYANINGSIH SRI WAHYUNI RAHAYUNINGSIH ISTICHOMAH SRI MULYATI ANY YULIASTUTI TEGO BAWONO NIKEN PUJI WILUJENG MASHUDI TATIK SUWARTI MAISYAROH Dwi Mulyono SUTIKNO SUHADI PENNY RIHARTI SUDARTIK Tamim Baderul Zaenuril SUDARTO SRI KADARMANI Retno Etty Lukitaningsih WIWIK SUMARMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

NINIK SUSILOWATI Suprawoto BAMBANG HADIANA Sunari HENY PUJIANTO SULISTIANI BUDIONO CHAIDAH Umi Churiyatin ANIS RUKIYATI ANIK RODIYAH SITI SUDARWATI PUJIONO PURWOTO JADIONO DIDIK EKO LUNDJONO LIES UTAMI MOCHAMAD RALI ISMIATIN WIWIK BAKTIARNINGNTYAS TAAT NAFSIAH Suhudini SUCIPTO Eko Hidayati SUNTINI Senadi SUSILA EKA NUGRAHANIK SADJI ENDANG SETYA SISWANI SULASTUTIK SRI MULATSIH SITI JAMILAH MEI HER UTAMI LESTARI EKO PURWITO GATUT RUSMINANTO MUSTOFIYAH ABDULLOH CHARIRI AINUR ROFIQ SULISTYANINGWATI Lilik Widayati PONITI WINARKO EDI SETIYANTO ADI SUSILO Suwito SUWANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ZAINUDDIN MASHUDA AGUS SUBAGIYO ERNAWATI SUTOPO FAJAR DIANNING TOMA ETIK HARYATI AGUS BASUKI SITI FATIMAH SUROSO ROCHMAT Indriati AMALIA FATMA Supiyani RAMIAH NOOR FARICHAH TATIK INDIANA KASIATI SUPRAPTI SASMINTO HERU NUGROHO Kuswartini Rachmat SURIYATI TUTIK MUFAROCHAH PARDI KRIDO BUDOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .ADENAN HIDAYAT Tumbuhono USTADZ NATSIR Mustinah WIJI SHODIK SAMUT SUSTIANAH SUHARTINI AMINUDIN Suparmono Ana Kurnia Dewi SETIYO MULYONO SITI SETIAWATI INDARI WAHYU SULISTYOWATI SITI MA'RIFAH SUWARNI SUSWATI SUTRISNO SUGIARTI Suliasih A.

NUR MAHMUDAH WIJIATMIATI RUSTAM AHMAD ZAINUDIN SUPRAMIWATI SUKARSIH SITI MAIDAH KURNIADI SUGITO SRI HARIJATI TUTUK ENDANG K TRISNIATI PURWANINGSIH SULASTRI SUARMI ENDANG HANGESTININGSIH Chilmiyah Ekaningsih Setyowati YUYUN MAHMUDAH SUHERMIN LILIK ISMIATI MASRUROH RUSMINI SULISTYOWATI LILIEK AGUSTIN PRASETYOWATI MULYONO SUSWATI ROICHAH SRININGSIH SUNARIYATI MULYADI NYOTO PRIONO SRI NINGSIH SULAIMAN WIWID PRASETIANINGRUM WULAN SARI INDAYANI ANIK SUTARTATIK CHAMALIA PRIHASTUTIK SRI SURATMI ANIS SAADAH SUMIATI Sri Subekti SULIS SETIYA Arlinawati KASMINI ISMOWATI AGUS BASUKI ABDUL GHOFUR ENI DWI ARIANI IRIANI TRI PUJIASTUTIK ARIA INDA WIRATNA HERDWIYANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D D D D T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ACHMAD FATCHURROCHIM SRI UTAMI Rubianto ROISAH PUJI LESTARI SUPRIH HARYOKO RINI SUNARTI ZAINUL ARIFIN ROKHATIN SUCATININGSIH SETYOWATI KOKO PRIYATMOJO SRI WILUJENG JUMIATI SUTRISNO ISTIHARI SRI NGASTI ASIH PAMBUDI SUWARNO KISWATI Pariono SRI UTAMI SUNTARMIYATI SULISTIYAH ENDANG SUNARSIH SOLIKHAH SITI MARDIANAH SUHARDI SRI WAHYUNINGSIH MANAN MUKHTAROM PRATIK ANINGTYAS TITIK RAKHMAWATIEN DWI RINTI MUDIATI YULAILA NASRIATUN YULAEMI NUR HAJATI FARIDA ARIANI Ismiati MIEN HARDINI TITIK ARIMURTI RITA ROCHANA SUYONO NURUL FATIHAH TIEN MARDIANI SUTARSIH SITI UMI HANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUTOYO SUWIDODO SOEKARDI GATOT ADISISWANTO SULIANI YULIARTI SUISTINAH WAHYUDI SRI TJAHYOWATI SUTONO SONO ERIATI SUKARYATI HELYU TSUROIYA SUKESI EMI DARWATI SUWARNI SUKENI ANIES MEY PITANTI JOKO SETYONO SUTIKAH NURUL HAMIDA TRI MUKTINI AMAD SUPRIHATIN ENI SETYOWATI Bakhroini HARI SUBAGIO HARMANTO WIDJI ASTUTI TAJI SULIKAH SRI WIDYAWATI YUNAENI WIWIK SUTIARTI INDRIATI WURYANINGSIH Suwardi BAMBANG SUHARTO SULAIMININGSIH Prihati WIWIK SRI EKANINGSIH ENY AGUSTINA WINARSIH SUTININGSIH PURWANTININGSIH SRI MULYANI MULIASIH SUPARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUNARTO KASMARI SRI UTAMININGSIH NANIK SUHARTININGSIH Munawir SUWATI PRASETYO JAMINAH SUMINING LESTARI TRI RAHAYU FADIAH INDRA MARIROH WINARTI HARMININGSIH SUNARTI SUTIMAH ENY TYAS WILUPI ASMA'UL HUSNA MARIA RETNO SUSANTI KARLAN SUPARMI ANIS SUPRIHATI MULARSIH MUDJI RAHAYU UMI SATUM SUTINDJUN WULYADI SUSWATI SUWITO SRI SUDARMI SURYO WIHANDOKO MUJI ANANING RAHAYU MISNAN RUMAYAH SURIPTO CHOTIM SUTRANI ENDANG WILUDJENG SUPIYATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .ANANG FITRIYANTO NUNIK KUSHARTINI SUTATIK SUHARNI PRAWOTO SUPARMAN WIWIN CAHYANINGSIH DWI HARINI HANDAYANI M.

SUSETYOWADI ANIS YOGIYARTI SRI HARTATIK MARKUM SUDARSONO ABDUL MUNIF BUDI SANTOSO ANTIYANINGSIH SRI WAHYU HARTININGSIH DIARTI YUNISTIA SANTI SUYATNO SUSIANINGSIH ARUM AINI WINARSO NENENG SULISTYOWATI SITI NURDIYAH RO'UMINAYAH TRI HANDAYANI SRI DEWI NASTUTI TRISWANTO SUYONO TRI SUSANTI Solikatin Roeswati Setijasih YAYUK ENDANG NURLYANAH SOEHARI MARIA ISMAWATI AMAROH SUBAGYO EKO ESTININGSIH Yakup Yasholeh POERWANTO KASMIN TRI HARTIYAH RAHAYU M. Syamsuri Supartilah LULUK JULIATI GATOT SUGIONO DJUNIAH WARSITI SRI WAHYUTI IMAM BUKHARI SRI NINGSIH SUTRISMINANTI ISMIANIK Yeti Riwayati Sunyoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

KOMSIATUN WINIH DOTIK MADI PARTIWI Supartyasnani Dwi Joeliati PARNI AKHMAD SYAIFUL SUMANI WILUJENG SRI RAHAYU PARNO HARSIYATIN HISAMUDDIN Endang Pujiati Sri Rahayu Tatiek Sulyati SRI MAHARANI TRI YULIASRI FAJAR S HADI PURWANTO SUMIATI RASMO SUPRAPTI Magdalena Yekti SITI KHALIMAH SRI PANGESTU JIKAN YUNI ASTUTI SURATNI YOSINA NILAWATI TENMURY SAKI BUDI RESTININGSIH DAHLIA ARISZONA RUSIATI BAIAH SRI PENI SUPRANTOKO SUTEJO WAHYUDI TEGUH SANTOSA SUSIANAH BAHRUL ULM SUYITNO HADI KUSNI Sri Hartatik Budiarti Fatimah WIWIK ISTANTINAH ISTIQOMAH TIASTUTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ADDINI NAWAWI N. KOMALA YUNIARSIH INDIANINGSIH MUJAROAH SITI FADHILAH SRI RAHAYU SETYOWATI TRIMIYATI SITI MARDIYAH KHUDRATUL JANNAH SUBHAN Dadi Pribadi Firmantiningsih Hari Subagya SITI FADILAH NURWASILAH SITI FATIMAH FATHULLOH HS KHASIS SULISTIANI LILIK SUNARSI MULYANI ANDREAS EKO SUSANTO SUWINTO SIH WINARNI SOLEH MINING PURWO SUJATMI UMI HIDAYAH SRIANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .PURWANIS EVY TRI WITANTI SUKADI SUNARDI SUDARYATI SITI SUHARTI NYAMIATI ETTY SISWATI NINGSIH SUPARTI SUTIYAR SUBANDI NUR CHASANAH DWI ASIH AULIA TRI PUSPARINI Sulistyaningsih Herawati WIYONO SUMARJONO Sri Wahyuni M. Shodiq I.W.

SUHARTATIK MASLIKAH MOHAMAD GUFRON PARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .Sri Sudarsih Suharawati ARIFIN Djoko Wahyu Mulyadi SUKARNINGSIH SURYATI SULASTRI SUGIYATI ZAINUL SABIKIS NURUL ANAM WARSINI MULYADI SLAMET ABADI SUWONO TARMINI HIDAYATI SITI ROMLAH SUSI PUJI LESTARI SUKRI ARIF RAHMAN SAIFUDIN MUZAKI SUNARTO MUDAUWAMAH MASHUDAH SUGIHATI PUJI HASTUTIK UMI LAHARTATI ELLY NURDJANNAH AGUS PRISWIANTO SUPRAPTO ISTICHOMAH ERYANTANU KHUSNAN PUDJI HARTATIK Sutrisno SUMAKNO SITI KHOTIYAH SUNYONO Wintanu SITI SOELAIKAH SOELISTYORINI DWI CAHYANTO ENDANG TRIDIYAH ISMAN TOETOEK RIWAYATI S.

SOEDARI PURWOKANTI HARTINAH AGUS PURWANTO SRI SETYARINI SUPRIYONO HARNAWATI ERNA SETIYANINGSIH Fadilah Komandani Krisdianto Edi Suweko NANTOADI KUSYANTO SUWIHARTI Sri Widayati PUJI WULANDARI WIYONO SULIHARTININGSIH ISMAILIYAH SUPRAPTI RAHAYU SUGIATI ROIYAH Surani Ahmad Turmudzi Kartini DWI SUNDARI HAYATUL MUSTAFID SAMI'AN KASNO DEMIASIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .HARIATI SUWITO SULAMI LUQMAN BUTET NURWATI WIDAYATI WAHYUNINGTIAS SISWATI JULI DWIATI Dwi Muktiono AMINI MIWATIKAH ANDAYANI SUNARTI WAHYU SISMININGSIH JUMIATUN AGUS SUYANTO RULBINGATIN SITI ROMELAH SUCIATI ENDAH W.

BINTI ZUAIMAH ABDULLAH MATUS RETNO DYAH WINARTI AHMAD SYAIFUDIN ELWIN PUJI ENDAWATI ABDUL KOLIQ Purwa Mulyaningyudo SRI ERNAWATI JOKO SUWARNO MAHMUDAH BADRIANI SUDARDJO ANIK INDRANINGSIH SUWARSI DJONI MULJANTO SUTJININGSIH DJOKO SUSENO SUHARIYATI SULISTYAWATI SYAMSULLAILI KOMSATUN MULYADI Makhmudi SUPAR A. SITI CHOIRIYAH SUGIYANTI WULANTRI KHOIRUL ANAM PURWATI Wiranti Andayani SUMIATI YULIS SUSILOWATI SUMINTO HENIK EKAWATI LULUK ZULIATIN MIYARTO FARIDA ELYIS JAIATUL HIDAYAH TRI ERNANINGSIH ELYS DYAH PRATIWI DEWI MURDIYAH SUDJIJATI WAHYUNI SITI BIDA''IYAH YAYUK WINARTI HARTATININGSIH SUTIYAWATI JUMALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SRI AGUSTIYANINGSIH SAUDI WIDAYATI MUNDIYAH SUGENG WIDODO MUHAMMAD NAAM NENIN MAINING TIYAS SITI MAISAROH SUBYANTO MATAJI UMI NASUKHAH Endang Istiyaning Budi KASADI IDA RUKHANI Niek Pratiwi PARINI SOEHERI MOH. SYAIFUL GHUFRON SUNARSIH Abdullah SRI SULISTIYO NURYATI HARNO WARDOYO ENDAH RIS SUWARNI SETIYANI SRI RETNO PRASETYATI SRI KENYOWATI SIHANI ROCHMAN SUBHI HERU PUJIANTO KASIMININGSIH ISSUNARTI YEKTI RAHMAWATI SISWOYO ENDANG SUGIARTI SRI WILUDJENG PURWANINGDYAH WAHYUNIWATI BAMBANG HARIANTO SRI WICAMARI AFIF LATIFAH SUSELO Sunartie Tuminah WIWIK SETYOWATI KAREN SRI HARIATI Rustamali SRI HAWINARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Junaidi SUHARTI WURYANINGSIH SUKENI NURUL KHOTIMAH AJI SUNYOTO MOCHAMMAD MISBACHUL SUHARJI SITI ZAENAB SETYA DWI PRIANI ACHMAD SUDARTO BASUKI SUKESI SUPARTONO Sri Mardiastuti Lies Purnomo Utami DANIK SUSILOWATI SRI HASTUTIK AMIK ASMIANI UMI SALAMAH SUHADIYANTO SRI ANDAYANI BAMBANG SUGIANTORO ISKAK SUPRABDI SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .TUTIK NURHAYATI PAWANG SUWATINI TUTIK SISWATI ENDANG WINARTI ENDANG SULISTYO WIDIHARSI P ANIS SETYAWATI SITI CHOIRIYAH SEKAR LUKI SULISTYOWATI SRI WULANDIATI M.ALI MURTADLO Tatiek Sulianingtyas DIDIT MUJIONO INDAH RAHMAWATI SUNARSIH ABDUL WACHID Suparyono Sumarmiati WATINI SULIATI MACHBUBA ENDANG JULIANI KOPERASIWATI TRI RAHAYU HADI SURYANTO Mokh.

SAMBANG SUPRI SITI HOLIFAH SUDARMININGSIH Mardiin Taslim Hadi Suwito SUYATNO SRIWILUJENG KARNADI SUHARTATIK SUPARMININGSIH EDY PURWANTO NUR ALI MUJI ASTUTIK BUDI PRAYITNO MUNAWAROH SADAR ROMELAH PURWANTO BASUKI KASRI LILIK SUPRIANI KULSUMAH ABDULLAH MOCHAMMAD KAMID NURSALIM SUGENG WAHYONO SANTOSO ISNANAT RAHAYU SETYOWATI TATIK HARI CAHYANI DEWI SAHIDAH POEDJI SRIWILUDJENG SRI WIDAYATI SULISTIYANI SRI ANIK Riris Sulistyaningsih SLAMET SOCHIFATUROHMA PRIHATININGSIH MARUTO RUSMIADI SUBUR SITI MARFUAH YANI PUJO RUDIYANTO KALIMAH SIMPEN EKA PURWANINGSIH ROHANI VAN BONE EKO RINI WAHYUNINGRUM Sri Endah Mulyaningsih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUTRISNIATI SHOFA RATIH HARI SUBEKTI ABDUL AZIS WIWIEK NARMIATI INDARTI HARTATIK TRI RAHAYUNINGSIH Widyastutik ENDANG SULISTYO PAMBUDI ABDUL AJIS ELFIA KRISNAWANGSIH YUDYA NUGRAHENI SRI UTAMI SUSIANI Kasman RAHAYU UMAR KASAN SRI WAHYUNINGTYAS WIJIATI KINYANAH SUCIPTO ANIK SUMIYATI RINI ANDANAWARIH KUSWO AMRULLOH IMPRON WAHIB EKO SRI WIDYASTUTI LILIK WIJAYATI SUPRAPTININGSIH Sri Utami SUMILAH SUWAJI BAMBANG WIRANTO SUKADIYONO GUNAWAN USMAN NUR SALIM Evelyne Setyo Handayani ENDANG SULANDARI SOBIRIN MEI WAHATI SUNARJO YETY FERIYANI USNIFAH Kholil Jumari Suwarno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D D T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS .

SUPANGAT CHUSNUL CHOTIMAH LULUK ALIMAH TRIAS UTARI REKSO WIKONO SUDARMIASIH MUCHAIYAROH NURYATI TUTIK HARTINI Wahyudi WITO YULI PUDJI SUPRAPTI PARI UTAMI HARINI SUSILO BUDIATIE ELLY SURYAWATI SUNDARI DYAH SULISTYOWATI HIDAYAT SITI ASFIYAH BUDI SUHARTINI SUKRISTINI SRI ENDAH M SRI INDAHWATI INTARTI IDA AGUSTINA ERNAWATI HARI ASMAI SUTIKNAR SULISTYOWATI Janah RIYATIN SUYITNO NIK ANAH ANWAR SITI AMINAH WIWIN DANUWATI SULIKAH SUMARDIYANTO SUPRAPTO SULISTYANINGSIH FITRI INDAH RAHAYU SUNAWAN SRI MUTIARA KAMID SAUBARI SULASTRI SETIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUHARYOTO SRIYATIN Yunaidah RELAWATI SUPARTI Sumarmi Widiyastuti ADI NURFIN TUTUK YULISTARININGTYAS SUMARMI CHRISTINA MARIA TITIK SUKESI NISWATIN SUMA'INAH SUKEMI SULINGSIH LILIK ZUROIDA KHOLIFAH SUHARTO MURDANI SIMON SUNARYO TITIK RAHAYUNINGSIH SOLIKIN NURHAYATI JOKO SUTARJI SURATIN BUDIONO SRI WAHYUNI LIDYA MARIATI TAMAJI HADI SISWANTO RETNO SUGIATI MOH QODIM SUWAJI NURUL RUDIATIN UNARWATI MAHMUD SANTOSO GAYA EDY SITI KHAMIBAH ASIP TRI WINARSIH WIWIK KAMAINDRAWATI HARI SUROSO MUSTAMIN SUWANDI CHOIRUL TUKAYAROH SUDIYANTO WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

HERMIEN ENDAYATI Mat Dawam UMI CHASANAH SITI CHOLIFAH SUSIATIN ALI IMRON MASDIANA MASHARI Sudarsono SUTRADJI MUNAWAROH WIWIK RINI PURWANTI BINTI FATIMAH KHOIRIYAH KUSMANINGLIS EKO SUMARTONO SRI WINARTI JASMADI SUGENG HARIYADI DWI RETNO RAHAYU NURBA''I EDY SUHARTONO YAYIN ATUN IMROH PARTI SRIANAH SUCIATI IMAM KASTAJIB JANADI S. BOEDI SANTOSA SITI MUNAWAROH SUHARSONO SUTOMO YUNIK MARSITI YATI BASUKI WANISIS SUNARMI ERNI SUBANDIANA TITIK NURYANI Sumiasih KASERI Titik Kurniawati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . SUWATI Sampi PIRMADI ADI KUSMIAJI MOH.

SUTINAH JUMAIYAH ERTI PUJI PRAWASTI ESTUNINGSIH SUPENDI SUTRISNO ROMLI BUDIHARJO HADIKIN SETIO PUTRO UMI LATIFAH ASROTIN DWI SIWI RAHAYU ASTUTIK ENY WAHYU WIDYARTI MAIMUNAH SUSIATI JURIANTO KASMAN RETNO IRIANA Dyah Sulistyowati Sri Lestari SOEMARNI NURHADI MARIYAM LIES SETYORINI NUR TUHAYATININGSIH NURUL AINI SUNINGSIH HERMANTO SRI SARJONO IMROATUL FATIKHAH HARIYONO CHABIBAH ANIK SUPARMIN PONIYEM SAROPAH WIWIK INDAYANI WIJIATI DEDI KASIONO IGN MC SUMITO SITI BUNAWARTUNINGSIH SUBANDI DWI ASTUTI MARTO YUWONO SUPRIATI DJUMIRAH SUTADI SUSTINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Sukartono RAMANI KISMIATI PARMIATI SITI FATHIMAH HARTININGSIH SUMARTINI SUPATIN RAHAYU HANDAYANI Sudarni AKHMAD MUNDIR YAYUK YANI SRIE REJEKI KASMIRAH SURAWAN Akhmad Kumaedi KASIMAH JUMBOROWATI SOCHIFAH SAINEM SRI SUMARNI SUMARSONO Sufarkan Humaidi Sunaryo SAROFAH SUDARMINTO ISTIKOMAH SARTINI SRI WAHYUNINGSIH HARTOYO YADI SUSI DWI ASTUTI LIKA DWI AGUSTIN FARIDA LUKIATI M SYAMSUDDIN SR SUTOMO SAUDAH PAULA SUDJIATI Djoko Sugihartoyo SULAMI SAMSINI ANA SURYANINGTIYASTUTI SRIYANTO SRIYATIN SUPRIYO PONIASIH MUDLIKAH SUSILOWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

FATHULLAH AHMAD THOHARI ROBIL SUMARKO SUNARI WIJI UTAMI PURBOADI M IKHWAN SUBONO SISMIANTO SULASTRI Wati'ah BIYANTO MURYANI SETYOADI PRAYITNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .WIWIK SRI WILUDJENG Kasnan PURWIYONO SUNARSIH SULASTRI NUR CHOLIFAH SUPIYANAH INSYA'ADAH TUTIK HARIATI Susianah SRI HARTATIK SRI RAHAYU YULIA ESTININGRUM MURYADI SIGUN GUFRON NURMANINGDYAH Abdul Hamid SRINING MARIANA SUDIARNO Sajidatul Mardijah NUR PRIHATIN SULISTIATI MISWARI SUISNO ENY ISWATIN SUSILAH MUJI ASTUTIK SUMINTEN SRI BANOWATI EKWAN PURYANTO SUGITO MULYADI HADI SUSANTO ROPI'I MOCHAMAD SUBEKI A.

NAINDHI FARIDA AMANATIN NYOTO UTOMO FAIQOTUN NIKMAH HARI PURNOMO Nurhayati BUDI PRAKOSO HERMIN IRAMAWATI SUHARTINI MOCHAMMAD SAHLI SUMARLIN FATKHURROZI NANIK KUSTIAH SUKATNO SUNARTI SITI ROFIAH HERAWATI RUJIASTUTI SYAMSURI SUBAGIYA SUWONO Subedjo JUMIANI ISCHAK HARIANTO SRI ASTUTIK SITI KHAFSAH ARMIASIH Waris Susanto Pandi SOIM ROMLY KUSDIONO DJUMAIN PUTUT SUDARMAJI BAMBANG SISETYOBUDI MULIADI ENDANG MUJIATI JUMIATI SIROJUL MUNIR HARTONO EDY SUHARIYANTO WARNO GAGAS EKOWIYONO UMAR SYAHID HUDOYO MULYANI MOHAMAD SUGIYONO MARSAM SUTAJI Denes Kuswartiningsih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

S. S.pd MUJIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T D T T T T T D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D T D D D D D D D D D T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Sutopo Tri Endah Prasetyawati .pd MOHAMAD NURSALIM QUMAIDAH DENY SETIAWATI ERNA DEWI MARTINA Sri Sujatmi.pd Sri Astutik. S.NAIN ABDUL MANAN SRI UTARI NGATEMI ROKANAH BUDIONO DEWI NURASIH ASTUTIK SRI MURDIANTINI IFROHAH UMI ANIS ROBITOH SALAMAH TAMBAH SUTIK TRIPUJIATI SUTRININGSIH NUR HIDAYAT UFI JUROIDAH EMMA CHURYANINGTIAS DWIANA FARISKA SETYOWATI PUJI RAHAYU UMMI ZAKKIYAH CHAKIMAH SCP. MARDHIANANDA FARIDA SETIOWATI TITIS JULIADI NUGROHO ERTHA ISMARIANA BUDI KHURROTUL HIKMAH UMI WAFIROH VIVI RATNAWATI SAMIASIH SUSI INDRAYANI NURUL ARIATUS SAKDYAH ETI PURBANINGTIJAS KHOIRIATI NIKMATU ROHMAH WIWIK ERNAWATI CHUSNUL CHOTIMAH ESTER SETIYANI Tulus Basuki Yeni Restianti Drs.

S.pd Osim Kusrini Emmy Widiastuti S.pd Lembah Tyasingati Sri Sunarsih. S.pd.pd. Emy Eko Suryati S.pd. S.pd Rr. Jailani SUTOYO SUDIONO SAMSUL HIDAYAT DARLIN Ninik Em Wachyuni. Endang Susilowati Sri Rahayu KASETO SODIKIN Sugiyarto Sudarwilah. Ngalim SUTIYO SUPRANUDI WIWIK SETYOWARNI Sungkono Muasik Arini Susiana Saifudin. Sugeng Prasetyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd. Suhermintatik.pd Sri Sayektiningsih S. S. S.s. S. S. S. Dra Ilyas. S. S.pd Suroyo Sunarti Lis Suharmi Drs.pd.pd Miharso. Suratin.pd Suharti.SURTIYATI ABDULLOH TAMAMI MOKHAMAD SYAFII SITI ZULAIKAH M.pd. Hari Suprapti Giarsih Tutik Hartinah. S.pd Tri Rahayu S. W.pd.pd Sesulih Purwikaningsih. Suharniati Siti Aisyah. Umi Tatik.u.

pd Durasim S. Suprihadi Hartono.pd. Susilowati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Endang Koesmiyati S. S. Ning Sukowati Endang Puji Rahayu Watini Legihadi.pd. Dibyo Sasono. S. S.pd Khususin Kardjono.pd.pd.pd.pd. S. S. S. S.pd Heri Purwadi Drs.pd. S. Sugiharto. Suwadi Munadji S. S.pd Siti Aminah S.pd. PIK ANI SUTIN Rumyati Purwantoro Mohamad Yahya S. Endah Rediani Suisni.pd. Ninik Rukmiati Saidah Sunarningsih Widi Cahyarini. Winarmi.pd. S. Winarti.Siwi Rahayu.pd Sadiwati Tiyani. Marfuah Hidayati Suciwati Ibnu Mundir Sukro. S. Sentot Subagyo Drs. S. S. Surachmad. S. S.pd. S.pd.pd.pd Resmiasih.pd Hangdi Isyanto S. Kasiatin S.pd.pd.pd. Suharno Zuriyah Sunarlik Sukrisni.pd Sukarti S. Purwanti.

Mm Indarto.pd. S. . Sunarno Hartati. Hj.s. S.pd. S. S. Dra. S.pd. M.pd Wiji Tri Mulyaningsih Hartini S. Dyna Ruddiastuti.pd. S. Dwi Winarti Sri Purwiati. S. S.pd Suwantah S. S. Sunarno. Drs Kasiyati. Dwi Astutik Mulyaningsih. S. Suprapti.pd.dra. Sunarminingsih S.pd.pd Sri Sumarni. Se. S.pd Mahaerani M.pd. Ali Fatchul Mubin. Widiyati.pd Sri Wiludjeng Widayati.pd. Hj. Erni Pudji Astuti.pd Sugeng Pribadi Yaka Setya Wasono Sujiono ZUROH AMBAYUN SRI HARTINI SUNARTO SUTARI Siti Sunti Ah. Sugeng. S.pd Saifuddin Zuhri Suwartiningsih.pd. S.spd Isdiarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd. Tri Irianti. Agustin Sri Harnani.pd.pd Sariningsih. S.pd.pd Sutarno Ismiati Purtopo Kusdariyanto Sukarsono S. Martini. S.pd. Sudarti. S. S.pd Ttitik Sri Utami. S. Sugeng Prayitno. S.pd Sri Heruwati.Drs.pd SUDARYONO Reni Hundarti.

S. Sucipto S.pd Sugijono. Karman S. S. S. S. Endah Mulyaningsih L.pd Atim Suntoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S. S.nur Qosim Sujiono. S. Yuswani Yanu. Heru Subagio Hari Endah Mulyanti.pd Puspoyudo Ch.Eny Nur Laela.pd NIAH ERA FAIDATUL MASYFUAH WAWAN PRIYO SUMBODO SUWARTIN SOFYAN HADI Tumirah LIWON DJAIMIN Hj. S. S. S.pd Dyah Karyawati.pd Mugiono S.pd Aribi Nuraini Hj. Sudyan Ts. Bambang Subakir Kartini S. Sudarmi. Drs.pd Sutadji Drs.pd Suprisman Mudji'ah Artining Wahyu.pd Sulihadi.pd. Satimi Suwaji.pd. S.pd.pd. S. Wardoyo.pd.pd.pd. Endang Larasati. S.s.pd Kateni.pd. Massunah Santoso DIDIK MUJIONO KASLAN SURATI Vera Sumarlik Sri Handayani. S. Sudarmaji S.pd Istiqomah Isdartin.

S. S.pd. S.pd.Suwarno. S. S.pd. S.pd Sugeng Purwono Mohammad Syahrun.pd Tutik Suwartini.pd Endang Sri Rahayu. S. Kasni Supariyem Siti Mutholiah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd.pd. Supatin. S.pd. S.pd Nunuk Wirastutik. Harnanik. Susana Sri Lestari. S.pd Mamik Mulyanah Gempur Irianto. S. Sumber. Eny Susminingsih Mulyani Sukapti.pd Chotijah Cholis Jumiatin S.pd. Hj.pd Yusuf S.pd Sulkan Ridhoi Bandut Setyabudi.pd RR. Nur Choridah. S.pd Madakun.pd Suyono. Asih Setyo Hariadi.pd.pd. S.pd. S. S.pd Didik Endang M. Drs Ismawanto Agustono Sriati Suprayitno Shodiqin Ismadi S. S. SULISTYO WINARNI Sugeng Winarto. Widjiati.pd Budi Prasetyo.pd Gatot Arifin. Budi Setyo Minarno Kardi. S.pd. S. Didik Herisiswanto.pd Muslimin. S. S. Suyatno.pd.pd Suwito. S. S. S. S. S. S.pd Amari. Endang Sri L. Kardadi S.pd.

Lilies Rien Y.pd. S. S. Bambang Dwi Karen.pd. S.pd Rumiatun. Masluka Nur Sukardjo. S. Suyaqin. S. Jupri. S. S. Sutjiati. S.pd.pd Dewi Aminah S.pd Syamsul Huda. S.. Bme Sofiyah. Drs. S. S.pd Sukarsih Rakhman ANDI SISWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd. Suhermin. M. S. Suwarsun S.Sukamtin.pd Tyas Panglipur.si Sukesi Ari Winarsih Kusno Suprihatin Titik Asmani Sih Lumintu SUCI HARI WULYANI Sunarti SIYANTI YAHRUYUMIN BAINIS KASIATUN ENY PURWANINGSIH SUPARDI Musidi Sestin Widayati Suparsih Suliyani Endrarinny Lestariningdyah.pd.pd Wahib.pd Kartono S.pd.pd.pd.pd Eko Hariyanto. Sh Suntrami Ermawati Ngasis Mulyati.pd. Sri Lestari Fanani.s.pd. Dra. S. Asnan. S.ag. Sukarsih. S.

S. Siti Sa'adah S. S.pd.pd Zaenal Aris Choirul Anwar. S. Spd Musyalamah. S.pd.pd.pd Sumiyono S.pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Titik Kusnirahayu.pd.pd Bambang S. Maripen Dyah Rokhayani Y S.sd Ach. Hisom.pd. Paedjan H. Hj. Amininggdyah.pd. Mukendar. S. Paidah.pd.KOLIFAH Yulis Pariusanti Suharti.fuad Anshory. SUMIARSIH CHOIRUL AMINI ENY SULISTIAWATI Endang Sugiarti. Hariono Slamet PRIYO ADI SUCIPTO ANIK DWI ASTUTIK SANADIANTO SUTIK PURWANDI WIWIK SURATMI Sri Suhartiningsih SUYADI Sapto Yuwono Sundari Harliyah S. Umini. S.pd Siti Nurhanik S.pd. Sukarmi. S. Sunarti Achmad Yais Efendi.pd.pd SRI SULANDARI Suparwadji Budianto Gito Sunardi Susiati Kusmianto Nanik Sriwaningsih. S. S.pd.pd. S. S. Rr.pd Sukini. S. Drs.pd. S. S. Mardiyono Drs. Tunsianah.

pd. Tjahjono Adi Widodo TITIK SETYOWATI TUTUT SRI HARIASIH KHUSNUL KHOTIMAH MUJIONO RIRIN NURHAYATI SUDARMAJI ROBIAH RAHMAWATI TITIK HUSNUL HAMIDAH AHMAD FAQIH YOHANA TITIEK HARYANTI SUCIPTO NANIK SUDARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T D D D D D D D D D D D T D D T D D D T T T D D D D D D D T T D D D D D D D D D D D D PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS .s.Sudijono. Dwi Santoso. S.pd PARTINI ACHMAD KHASAN JULI HAMIMAH NUR HABIBAH TITIK KURNIAWATI SURYANI NUGROHO SUGENG WIDODO MOHAMAD MUKHSON NUR AZIZAH YATIM DWI KAEKSI Edi Sungkono S.Pd NINOK HARTONO PUTRI ZUMAROH LIA NUR HANIFAH SUMIATI ERNANI AGUSTININGSIH DWI RAHMAT SISWOYO SUYUTI FUAD TAUFIQ SITI MARIJATUL QIBTIJAH BASUKI RAHMAD ACHMAD DJUNAIDI NUR HAYATI SUTOPO IMROATIN SOLIKHAH AHMAD ISMAIL SAIHUR ROHMAN MASLIHAH HUSNA RETNO MAYAWATI SUKARDI NUR ISBIYAH SUJONO Drs.

YATINEM JECQELINE ADRIANA MARKANI DYAH SESULIH ARININGRUM MOH. Spd DJOKO WARKIBAN BUDI SANTOSO AKHMAD RODLI MARKOYO LILIK MASFIFAH SOLIKHAH SUGENG BUDIANTO LULUK YUNAN BADARU SAMSI ASIYAH ANANG DJOJO PUTIONO LILIK INDRAWATI MINTO ROGO TUTIK NUGRAHENI SITI CHALIMAH JUWARIYAH Rudhi Atmoko Siti Romelah Mokhamad Kusen Sofiah. NASRULLOH.pd Suryani MARIA ULFAH FATMAH ANNA LUSIANA MOCH. SPD Masrifatus Solichah. S. RUDI HIDAYAT EMMY SETYANINGRUM LILA HATI CATUR CAHYANINGTYAS SUPRANTOKO MU'RIPAH SUSILANINGTYAS SOLLAHUDIN KHOLISOH ERNA SUSANTI TRISNO BUDI UTOMO NUR KHOLIQ LOGMAWATI PRIHANTINDAH T PASAN JOKO SUTRISNO SISWANTO TUTIK WAHYUNI MOCHAMAD NOER ARIEF EFFENDY RESTU INDANA TOTOK SUPARMANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS D D D D D T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

FATHUR ROHMAN MOCH. Drs ANIK HARIANI SAHRUR HADI SUPRAPTO Winarti SUROSO SUPRIYO ANIK SRI GUNARTI Suhartin AGUNG SUPRIYANTO MIFTA DARWATI HARIS SAKTI HANDONO ANANG ANDIK HERWANTO FAJAR ARI PUTRIANI WAHYUNINGSIH EROWATI SRI UMA MULYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .LULUK INDAYANI HELMI PRAKOSA WIRJAWAN NUR KUMAYATI MUJITO CHOIRON NUR KHOSIYAH ABDUL WAHAB MUHAMMAD JAIS AFANDI MOCHAMAD MASTUR ANWAR WIDIYANTO M.ALI MUKTI DYAH INDARWATI KUSTOYO SAIFUL AMIN SISWANTO NUR ANI SUSANTI GARIN NILA KUSUMA SULIANAH NUR RIDA NADHIFAH YUDHI BAMBANG HARIYADI TRI SULISTYAWATI ANANG HARTOYO SUKRI SUMARTINI ILMAN MURTI YULIANTI NIKMATUL MUSAFFAH MUHAMMAD KHOMSUM Banita.

Dra.WIWIK ASTUTIK KURNIADI AMILUS SOLIKAH NUR UMAMI NURUL LAILA WAHYUNI SUSI LISTIYORINI YUNI SATIARINI ELFIAN ROSYAD INNI AMAMI Niami. TAUFIQ HARI NUGROHO Umarul Faruq IDA NUR ISTIYAH SUDARMAJI GUNARSO ISDHIARTO DULWAHIB SUUD SUGENG HARIADI AINU ROFIQ AGUS SUROSO DIDIK SOEHARJANTO WIDODO POERWANTO SITI ZUMAROH MARSUDI AGUS PURWANTO ETY YULIANI ULLIFAH AHMAD TAUFIK BILAL MUHAMAD SAHID MAFTUCHAN BAMBANG EDI Choirul Anwar SUPRIHATIN RIDWAN SUYITNO SUHARNO MUKHLISOH WAHYUDIANTO WASIS ADIANTO AHMAD SUWANDI RIYA IMROATUL AZIZ SUMARTI TOHAROH INDAH ASTUTI MUROBATOH MASRUKAN YAYUK BUDHI RAHAYU SRI LESTARI IMAM SOFI I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . SAJIANTO EDDY SUYONO SUPARTO M.

LILIS SUMAIYAH ABDUL JAMIL JUWARNI SRI MURYANI Mahmudin MASHURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .DWI ARTI INTIANINGRUM SUPRIYANA BASUKI DWIDJATI SISWARAMURNI SITI RUBIAH ENDANG SRIHAYATI SULISTIYO RINI NUR HIKMAH WIWIK MIHESTI ROESMA DARIYATI LIKANI HERMIATI LILIK INDYAWATI MIFTAHUDDIN YUN NARIAH SUDOMO RENANINGSIH ENDANG RUDHATIN CHURIATI KUSNA SRI WALUYANINGSIH MOHAMMAD SULTON FAISAL MUHARIFIN TITIN ERNAWATI YULIATI ENDANG PERTIWI RINI MARHENI NURCHASANAH BAMBANG SUHARTO EKO CAHYONO NURWAHIB HASYIM ASYARI SITI ROWIYAH DWI MINARNI TRIANA INDAHWATI YAYUK TRISNANI NUR KHASANATIN Tamamul Badri ESTI WINARIH KOMARIYAH BAMBANG PUGUH HERIYANTO GATOT SUGIHARTO SONHADI UTAMI NASDION LINDA WAHYUDI A.

HAMID ENI ERNAWATI SUKARDI SUMARYONO DWI WAHYU UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .SUSNANIA WIDARJANTI W Andi Tjiptohartono TUTIK PUDJIANI IWA KUSUMA KRISMAWANTO LILIK MUNIROH RULI TRISNAWAN ATOK ANSORIT DIANA JULIANDARI SASONGKO ARY DARU FAFAN HIDAYAT AMIN DIDIK SUPRIADI NURUL KHIKMAH LULUK FUTICHAH HAIRATUNISA EMI LAILA FARIDA FATHUR ROHMAN Sulaikah LAILI WAHYUNI ASTUTI AGUS SOEHERMAN BAMBANG KHURIYANTO SITI ZUMAROH LILIK FATICHAH FAIQOTUR ROSIDAH MOCHAMAD SETYO NUGROHO JOKO SUTONO SUGENG KARJADI LILIS SULISTYARINI SRI HIDAYATI DIDIK ARI ARIYANTO SURJANTO LILIS SETYONINGSIH SUNU TRIWILUJENG IDA AYU ENDANG SETYAWATI BEKTI SULISTYORINI HARMI WULANDARI LAILIYAH ZUNIARSIH ANWARI SUGENG WIBOWO ENY SETYORINI HADI PURNOMO NUR MAIMUNAH YUNI ASTUTI SISWANDI KADAM SUYUDI A.

Susi Ellyati DIDIK HARYANTO Rudito Banucahyono SUNOTO Bambang Rudy Tjahjo Surjono NANIK KUSMANIAH TUTIK MULYANINGSIH Bhakti Hutomo Nanik Handayani Mohammad Ali Effendi SRI INDARTINI Sunarto Sayuwati SUPRAYITNO SUJINAH SUTRIM Moch Rohim Hosen RINI ASTUTI Sistri Hariyatini AINUL YAKIN AUNUR ROFIQ PUTERA ARIA RUNI SOFIATI NANIK MASRIYAH ADIF SUDIYANA SUGIHARTO SISWANTO SUHARNINGWIK TITIK SULISTYOWATI HARIYATNO WAGIMIN Priyo Susilo TRIYANI AGUNG CAHYORINI SUYATI MUDI WIWIN SULARTININGDYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .AGUS RAKHMANTO WAHYUDI UTOMO Yoyok Dwi Satriyo SUHARTATIKNINGSIH AGUS PURWANTO HENI SILVIANDARI SETYO HARI IRIANINGSIH YUNUS ZAMHARI ZAINUL ARIFIN EKO ANDIK BUDIARTO Rr.

RATIH PUJI ASTUTI RAMI SRI MASANAH LILIK QOMARIYAH SETYO PRANYOTO INDIYATILLAH SUMIATI DJAMIL RUDY PRIYO UTOMO DWI ERLINANINGSIH YAYUK YULI SISWATI MUNAWIR Asniwati Agus Dwi Santoso YUNI HARTONO SURYATI BUDI SUKARLIN SUSI YULIATI BAMBANG SANTOSO ERNA SUSANTI ROFIUDIN HENI WAHYUNI SRI INDRAWATI SUYANTO HARI PURNAWAN SUYITNO SAADAH AMHILHUM RUWAIDA ENGGARINI RETNANINGTYAS Wasisno LULUK AMINIATI SAMEKTO WISONO YUNIARDI NURROHMAD SUGENG MUSTINARTI EDI KUSRIATIN AHMAD FARID SUKARYONO YULIATI KHUSNUL KHOTIMAH SOPONJONO POEDJIANTO SARIMIN Sumarsono ANIS SAYYIDATUR ROSYIDAH SRI WIDJININGSIH M AMIN MARDI UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

RIDUWAN TRI YASMADHARI Nur Achwan TEGUH SANTOSA ANIK YUNININGSIH YYS BUDHI WIYONO PAK KHUSNUL HAKIM ISWOYO TUTIK ENDARWATI Herlyanah Rubiastuti Hartono Antarini Sri Hendrawati SLAMET HARIONO NURSIYATIN IMAM TAZI SETYO BUDI MOKHAMAD MANFUD Gatot Supriyono Nurul Huda CATUR WULAN ARYATI Lilik Tumiati SUWARDININGSIH SRI UTAMI ELLINDA Sri Subekti Arifah NUR LAILI SUHARIYONO Sudirman Emi Hidayati LAILIN NADJAH Dwi Lestari Hadi Siswoyo Djoko Purnomo Saifulloh UBAIDUL BAITS WAHYUNINGRUM Muntini Tutdjiah SUPRIANI PENI MATANA BUDI MUKTI BAMBANG SUGENG KALIMATUS SADIYAH PATIN NURHAYATI SITI ALZUMAROH ERNA SUBANDIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SRIYONO YULI KARYANING UTAMI NI'MATUZZUHROH SUGENG MOHAMAT IMRON SUPRIADI WINARSIH SUMINI WAHYUNINGSIH NAZULA WIDHIASTUTI SUSILO NANIK NURHAYATI MOHAMAD WOKO MUKHLIS SENO PRASETYO WARNOTO SUKISNO MOESFADJAR HADI ISWIDODO ENI MUJIATI Siti Khoiriyah Hari Subagyo Ulfa Zuroidah Tri Rini Widjajati Riyanto Amaningati YAMTINAH TUTIK NURWACHIDAH HADI MUH.BB.ABD.MUZAKKI SAMSOEHADDI SOIMAH Eko Utomo Herlin Syofia Eny RIRIN JUNIARWATI SUDIB SUGIYANTO SITI MASITA Farichah ENNIK UYUN SITI MASLUDAH ENDANG DWI PURWATI SULAIKAH ISTUTIYAH NUR CHOLIFAH WIDJI INSANI Edy Sutikno DIAH MAYAWATI WIDYA AMBARWATI Adi Purwanto TRIADI Lis Um Syaroh PENI PUSPITANINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

pd Bambang Suprayanto. AHMAD YANI CHALIMATUS SA'DIYAH TIRTO USODO HIDAYAT JATININGTYAS AGUSTININGSIH PUJI WIDODO Tri Rahayu. S. S. Spd Sulih Hidayati.pd Rachmawati Rahayu.pd Kukuh Irijanto.ENDRI ASTUTI MINARSIH RUS BUDIANTO MULIK FARIDA Muktar GUNAWAN BUDI SARJONO TRI SULISTYOWATI HARTUNIK SUSETYO PRATIWI SIYAMAH YULIATI CHOIRUN NADIP GIAT SEPUTRO Marhadi AGUS SANTOSO.pd Sumina. S. S. S.pd Sumini.pd Emi Soenarwati. S. S. Haris Asmah.pd Nur Syamsiyah. S. S.pd Ellin Sri Sundati.pd Haroenik Awan Loekito Sudarmo Budi Kuswendi Rahardjo Sri Hartatik Siani Suwanti Iftato' Uddin A.pd ANANG YUDWIONO SUTYO PRAFTOMO HERRY LUDHIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T D T D D D D D D D D D D D T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .PD ARIYONO SUNDARI IPTATUL MARIFAH BUDI UTAMANIGSIH AHMAD DHUKHA NANANG BASUKI UW. S. S.

Spd Dwi Sri Anggarwati. Suwarti. Dra NUNUK SUKARYAWATI. S.Pd H. Spd Anjar Pangesthi. S. S. Spd HAKAM BAIHAKI.spd Sutikno MOH. S. Spd Sripah. Sdp Kuswinarni SUWARNO. Sdp Abdul Rochim Esti Hendartiningsih. Sdp Guntur Hari Purnomo.Indrawati WAHYU RETNO PALUPI Suhartoyo Setyaningati.pd EMILIA PUJI ASTANTINI Budiono Arif Triwahyono Suhariyanto. NYOTO SULISYONO IMAM JAYAHARJA SULISTIANI ROFIUDIN Sri Wahyuningsih SUWARNO MIJAN ABD WAHAB EKO SISPRIHANTONO Eko Suryoadi Choiriyatul Badriyah. S. Siti Fatimah.PD.pd Dyah Purwaningrum. DRA Sri Hartati.pd. S.pd SRI ESTUWAHANI WIN CHURRIYAH RETNO FAJARWATI BETTY PERWITOSARI SISWOKO INDARYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .dra Sukirlan. Spd Rini Widyawati. Ismul Imam Lestari Pujiningsih. Spd Nurnya Hayati. Spd ABDULLOH SYIFA Sri Pudjiningsih.

Rudi Susiawan. S. Sdp Teguh Prasetyo MOHAMMAD ALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS T T T T T T T T T T T T T T PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .drs Gatot Mustadjin Said Hs.pd MINARSIH AGUS SAPARDI WIJAYANTO SRI LESTARI JUVI VARIDA MUKIRAN SRI WILUJENG WAHYU WINARSIH Santoso. S. Indri Cahyono.

Nama Status Aktif - Tempat Tugas .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

Data Dapodik NIP 196308151983032006 131332909 196209031983032007 196303021984122002 196112301986032008 196204091984121004 196308251985122002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196611072000122002 196410102003122002 195306191975012001 196507142000121003 196410012000121002 196212111982012004 196709291994032009 JJM sesuai Tugas Tambahan 24 24 24 20 24 26 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24 JJM Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195802211981121001 196111281982011001 195707251977022001 196202221982012004 130845319 196903131994032011 196312271983032004 195810131978031004 196402231987032010 196005131982011006 196302051983032014 196309291985042003 196107201983032013 196003061980102005 196005041982012013 195812211979071001 195901261981122002 196005231982012004 196906121999121001 195705251977021003 195807301979072002 195211021975012003 195603261978032002 196304171985041003 196009041985041001 196807132000121004 196105011982012013 196304081985041001 195501081975012002 196912052001122001 195508071975122014 195405271975122006 196206211982012004 196212041990032008 196406261985042001 196306291983031005 196405051990032012 198109201981122002 196112121982012023 195506011977021004 195707121978031009 196008071980102001 195604221978032005 196203141988031011 196001291983032003 196310211983031004 196106141982011007 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196509091990032008 195402211978071001 195811081979071001 196003081982011004 195904111981121004 195510151978031005 195309071975122006 196201241983031007 196408281991122001 195910261978032001 196202181982011003 197208151996052001 195303011974011002 196602221990032008 195904301981122002 196701252008012005 195912091982011006 196609021994031003 196807021991042001 195910061981121002 196906172006042007 196209261982012006 131189627 195908101983031019 196101151981122004 195709011978032003 196112271981122001 195910191980102001 196402052006042003 196101151981122003 196203281986062001 196211211982012006 196712042006042006 196605191990092001 197010191999122001 196507201990032010 195905121983031022 196301011985042004 196406121994032009 196705052000121003 196502262001121001 196010301983032009 195612081977032004 196807051988031003 196006021982011011 196301132006042002 196109181986061001 24 0 0 24 48 48 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 24 24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195901011980102005 195306061977022001 196904221994032006 195502051977072001 195506241977022002 197405101998072001 196703142000122002 196410011987032012 195906201979072002 195309131977022002 BUKAN PNS 196109141982012015 196009121982012020 195708201977022004 196711121990032006 196612031990031003 195506081975122006 197205271998072001 196609212006042005 196312271985042002 197104152000122002 197512081999122001 196106031981122003 196704081991112001 196204241982012010 196106141981122001 196702171988032004 196007171981121005 196706032003121001 195512121975122008 196202021989041001 196210311990122002 197002051996051001 196303061982011003 196901311994031005 195509061977022005 195507061977021002 196403201983042002 196205081983032015 197205061996052001 195809291978031004 196001211990032001 196708041994031008 195211241974032005 195512091974032002 197208051998072001 197104032007012012 24 24 24 32 24 24 24 24 0 0 24 24 24 24 24 24 0 24 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 38 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195808081978031015 197806212009011005 196202081991042001 195705021980102001 196003201982011008 196006241983031005 195505151978032007 195505171977022002 196111231982012005 195301141977022001 196203311981122002 196407171988032012 196308031991041001 197109031995062001 195510251975121002 196208271982012005 130964576 196212012007012006 196512121990031019 197006221994032003 195811031977022002 196703252006042010 196908022001122001 195809271977022001 131189734 196405092003122001 196107301985042001 195706281977021001 195910271981121002 196012251981122005 197207181996051001 197012221999071001 196910152001122001 196107031983032014 196002141982011006 195212011978032003 196909271997071001 197106282003121007 196604161999122001 196807052003121004 197107112003121002 196104081991041001 131332953 196206051987032004 197202241996052001 197205252005012014 196402131994031003 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 0 24 28 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197204242000121001 195804211987031007 196307031985111001 195306081975121003 195612111978031005 196206041983031016 196407211994031008 195303121977012005 196101231983031008 196406241990032006 196603061990031011 198104052006042024 131517138 196401221987032006 196610081991112001 195411281975122003 196902242000121002 196010091983031015 196107061982012013 196110201983031017 196807181999122001 196209121986062002 196312271987032007 196708281991041001 195706241978031002 196012201981122005 131196523 195608271977022001 197801032008012017 196208141991112001 195605091977022001 196110071987032006 196404111985042001 195908081980102004 196001121979072003 196603151993042001 131189626 196202021983032023 195701181982012003 195605261978032006 196007051982012016 196203161982012006 195807071980101002 196112121981122008 196601131994031013 197302211999122001 195807031978032012 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 0 24 0 0 0 Kepala Sekolah 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195210041974022004 195502021976012002 196403241987031004 196107271982012014 196606062000122003 195411101978031012 196307061983031010 196410081985042002 197002241994031006 195307171977021003 196805052003122003 196207271983032021 195610191977022002 196311221983031002 197409091999112001 195303191980102001 130742699 131189645 130742724 196806212006042009 196704041991042002 197003242001122002 195505021975121004 196506122003121003 196508021994032006 131049682 196505151990031016 196006011981121001 195912021982011011 195704141977021000 196106131982011005 195901091981121003 196002051983032004 195807031978031006 197002242000121002 195812251981121001 196312111985042002 195801231982012004 196404081987031013 195810021978032003 196608142005011004 131036341 197603292006042009 196202131982012007 196204071983032014 196407211985111002 195504221975122004 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 6 24 24 24 24 0 0 0 24 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 6 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 .

196706152003122007 197107311997072001 196201091982011004 196305151983032013 196212051987032004 195909011982011007 131189692 196601031988032008 195809201977022001 196103241982011003 130964446 196504120985042002 196002021979071002 196205071982012011 196412291987031008 196103261982011005 196006081983031024 196203261988032006 195612181981122001 195708051977032008 195401181975121002 196104041982011007 195409181975122004 195509101975122006 195407151975011002 195609271975122003 131329528 196501141990032006 195511091977021001 196412102007011012 131189727 196402181985042001 130964709 196805302000122004 195602121975122006 196505251986061002 197412261997072001 196309111987032008 196006181983031017 197504061999122001 199601252008011003 195712011977021002 195804121980102002 195812241978032011 197108201001121005 196204231982011004 196704051993082001 0 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 0 0 24 0 24 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 0 0 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197405131999122001 195404221975011001 196110301982012006 196008191982011006 197606202007012015 197002141994032004 196012181982011008 195912291982012006 196212251987032010 195404191974012002 196311011985041002 195607171977021004 195212201974022004 196205141983032017 195608011977022003 197202091996052001 196011291979072001 196305041983032010 196305271990032004 196006271982011008 196801071994031011 196011101981121002 196312051990032005 197003121994032005 197101061993041002 196805172007012015 196602082001122001 197006182001121003 196501201991042001 195409271979121002 195809041981122002 195605121978032006 195901251978031003 196502051987031019 195704041981122001 196112221982012010 196208081982011007 195902161979071001 196604071987032006 196506281985111001 196105191982011006 195210021974021001 198208302005011006 196906152001121003 197004242000121002 195501011975121007 131332992 24 0 24 30 24 24 24 24 24 0 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 24 26 0 0 0 48 48 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197509141999121001 196808141991042001 196402151987031012 195910281985041001 196512261990032005 197002022007012015 197505091999112001 196602081993082002 197008172008012017 196607252007012009 196408121990032013 195403081974031005 196806091992122002 195901111979072001 197601041999122002 196110131981122004 196609301990031012 195803241979071001 196811252006042006 196305021985042004 195709141981122001 196309121985042003 195408131977022003 195502221977022003 196302151987032007 196011221981121001 197609032008012016 196006211982012012 196312211983032009 197507311999122001 197203102007012012 196007131979072002 196006081982011022 196304061987032010 195904071979071001 195812101978032014 196504062001122001 196207291983031004 196004041981121004 196608021993081003 197210111999122002 195301151975012001 196506171990031010 195601161977021002 195207171975012005 130964511 196008221981122003 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 48 48 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 .

195901181978032005 131189737 196010141980101003 131332999 196904151994031007 196210211982012009 195812071980101001 195806041978032007 196311141983032006 196606201991042001 196405201987032001 195609221977022003 196707201992031006 196410251990031004 195502271977021002 196203051982011006 195710171978032003 196105121982011015 196012121979072003 196206121981122002 196012151981121002 196305071985042003 196011261982011010 196108271982011004 130742627 196510161991112001 195805161979071001 196707012006042006 195408281975011001 196510131990092001 196007081981122004 195808091977022001 196506081990032010 196805232000122001 195609111977021001 195912221981121001 195801301977022002 196807122000121006 196303231985041002 195707021977022002 196505211990032005 195303071977022001 196503171988031014 196005131981121002 196101311981121001 131882953 196009081979071002 24 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 0 0 48 24 24 30 48 24 24 24 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196105051982011012 196204041982011003 131036231 196608291991111002 196312081986062001 196802151998071001 196306191990031006 196004121979072002 195405071976012002 195707111979071001 197808191999121001 197312021997072001 196110141982011004 198212242005012014 195707291981122001 196608161991112001 195606281977032003 196604011990032006 195606101975121002 195810071986062001 131189590 197204241991041001 196303261990032003 197508242003121005 197208091999122001 196206092982011005 198112202005012012 197202291996052001 197407211999121001 195804161978032006 196205041985041002 196910091996051001 196210051981122001 196507181993082003 196108211982012010 195307271975122005 195810301978032007 195907161980102001 130456974 196108091982012010 196703121990031013 196004241982012019 196509101990031014 197505271975122005 196805272008012005 196410261986061001 195610161977021003 24 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 0 0 0 24 0 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 0 48 48 24 48 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196511041987032008 196609232001122001 196605181991111001 196806242003121002 195903051979072001 195511231975122004 196610031990032005 196807251994031005 195808081978031013 195905031980102002 196503131987032008 195603261977022002 196109041985042004 195909031978032006 195610201977022006 195608031975122003 196410191987032006 195502071977022001 195808241978032007 195706101978032008 196312171983032002 195708011978032007 196305271982011001 196506021990032007 130495545 130579306 196004221982011004 196102281982011009 195601251977022002 198005252005012025 196801292008012005 196802101994032009 197402041998072001 195907161979112002 198007042006042027 196407221986062001 196309021985042002 195509171977021003 196401141987032008 196006241985042001 196411212001122001 196208061985041005 196001201982011003 196311141985042003 196210231983032010 195406261977022003 196303271983032007 24 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 24 0 0 24 24 24 24 24 26 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196412241987031010 195403221974022001 196305251985111001 196209061982012002 197003311994042002 196902222003121005 196312091983032007 197612142007011004 196706141991122001 197006092007012006 196805041987031004 195704261977022001 195411161975122006 196207141990091002 196711012000122001 196704121991102001 196601051990032005 195309081975121006 195304281975122004 196011151983031017 196412261991112001 196308221983032002 195712161978032004 195911271983032010 196512302000122001 196804092000122001 196612061991041002 195703011977022002 196309082000121001 195312111977021004 195611161977032006 196210021982012008 196803241994032011 195807171982012006 195608141977022001 196305091983032006 195304167974032006 196506171987032005 195911281983032006 195606141977022005 196703232000122003 195810111978032005 196001121981121003 195310051977022002 196802281993042001 197008252005012017 195509061978032002 24 24 0 0 0 0 24 24 48 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 10 0 24 0 0 24 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196007141985041001
195911291981121003
196006131979071001
195902241979071001
196404152008012003
196907312007012014
195510311977022002
195302091975011003
195309021975012001
196201021982011005
195509051978031007
196610041988012003
195704041977022005
197001021993042002
195808071978032007
195905271978032003
195410051977022001
195504211975012002
198105142006042015
197309061999121001
195302281975122005
198110062006042023
196601122000082001
196311251985111002
196512151987032008
BUKAN PNS
195908171983031034
196109151982011008
196108041982011009
195510121977022001
196809122007011020
196603042001122001
197706192005012005
196905072000122006
196301011983032021
196008071982011016
195905101978031006
195809091983032006
195808201980032005
196005291983032006
196507311988032007
196112311981122010
196010051983032010
196402251985042001
195602121975122007
195412311977022005
196107141987031009

24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
0
24
24
24
24
24
6
24
24
24
0
0
24
24
24
24
48
24
24
24
24
0
24
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196203281981121001
195502021977022003
196005021981122001
195304061974012005
195405101975121005
196606052000121003
197304131997072001
196605181993082002
196507021990031007
196711022005011003
196009111990032003
195902061978032005
130987840
195301291974032004
196508122006041010
196410121990092001
196705282006042002
196107021982012006
197008052000122001
196611012003122004
196407031985042002
195610111977022003
196206101983032013
196906091994032008
196303101983032008
198205202003122002
196408141987032016
195806211979071001
196203081981122002
196804172001122002
195608221975122002
195905011979072002
196407011990032011
195609141975122002
196103121985041001
196008101983032013
196602131994031003
195507271977032006
196004161979071001
198302162005012008
196508172005011005
195606151977022002
195905021980101001
195804071978032011
195411221975122003
196205311991042001
196609021990032006

24
24
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
6
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195307271978091001
196105201982012014
196211281982012005
196304071985041002
196812062001121002
195609091977021002
196003311982011003
196104081981122004
196812162001122003
198306022005012007
195707191977021003
196111021982012011
196407131990032007
196310201987031007
BUKAN PNS
196204121983032022
196510041990092001
196411091987032004
196201031982012004
196105031983031014
196112121977011022
196704241991112001
196706051991042003
196702261991042002
195412151980102001
196807292001121001
196010161982012011
196502281987032009
195907151979071001
196408181986062003
196208161983031021
196710192005011003
196403251990031008
196402281986062001
131374141
196202281982012010
196607231994032005
196310301987031015
195803121981122001
195709281978032006
195501011977022003
196707051991041002
196010161981122003
196209141983032010
196206151991122001
130950909
130742702

0
0
0
24
24
0
0
0
24
0
0
0
0
0
24
48
24
24
24
24
24
24
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195907251982012011
195406221975012001
197203051996052001
196008061981122002
131199071
195906121978032006
195911011981121003
195510151977022004
196704031987032005
196506212000121001
195909201981122005
196301311983031006
196306041985042002
196310081983032005
196503031985042001
196104161982012010
130964650
196103171979071002
195808101981122002
195307241974031003
195402121977032004
196208221982012005
196206061987032007
196607151985112002
196607112003121002
195805081978032007
196509262005012004
196009281981122002
196007191982011006
196511112001122001
198406282007012002
195603151975122001
195706051978032009
196407101985042001
196006031980101002
196009261981121001
196803171993031006
197106052003122003
196503071993081001
195909081979071001
196811011994032006
196008191983032008
197411011999122002
131020714
195302211974032003
197006032000122004
195905061981122002

24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
0
0
0
24
24
0
24
0
24
24
0
0
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
0
24
0
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195408271975122005
197912112008012022
195904111981121003
130418464
195510081975122009
195410201975122005
195412311975012004
197311091998072001
196811302001122001
196509151990101001
195908241981121004
197411111998072001
196203311982012008
196711051991112002
195904181979072002
196208041987031008
195306141970031004
196206011982012008
131731789
195508201975122007
196512151991111002
196706221994032008
195304071983032004
197906182004122001
195607171977022002
196602221986042002
197003201996052001
197308111996052001
196203211983032008
197601291999121001
196006291981121001
196211131982012004
196312241985041001
196509052006042008
196411091987032003
197212082000122001
195507151979121006
196509212000122001
196006041980102003
195309181975012002
198209152005011005
195303201975011001
195804291981032006
196304021985041001
196012221981122003
196401261990032004
196307171985042002

0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0
48
24
24
24
2
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
0
0
24
0
24
0
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196007171980102002
196302121985042001
196703121993031013
195811271979071001
195312271974032004
196912262005012008
196307131990032002
198005072005012019
196501241991111001
196506161985111001
196211251990032005
195812241985041002
196510041990031009
196503121990031015
195405051975122009
197508051999122002
197611151999122000
196609261991111001
196302141985031009
196701011991111001
197504161998071001
196205101982012008
196612131988031008
197009132000122006
196012121979072002
196210091991112001
196208051982011006
196208301983031007
196308041987032008
196102261981121001
196711192003121004
195402181977022001
195905311980101002
195505051978071001
196803231991112001
195901171981121001
196206231982011004
196903152007012009
196911082007012009
196808081991041003
196603222006042002
195603131977021002
196110041981122003
196409111990032006
196011221981122003
195306251975011004
195605141977022003

24
0
24
24
24
24
37
24
0
24
24
36
0
24
24
24
0
0
48
24
0
24
24
24
24
24
48
24
24
24
48
24
0
0
24
0
0
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
0
0 Kepala Sekolah
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
18
0

196812261991042003
196210091982011004
196801082003122002
196312211986061002
197410091999122001
195911271980102002
196503102006042009
195907091978032004
196309081983031006
195303071974022002
195408111975122003
196309201983032002
196305011982012002
196705182006042006
196811202007011016
197401091999122001
195710141990032002
196311151987032010
196405121988031013
196110211985112003
196103251982012011
195908131982011007
196011101978122001
196303111990031007
195704041979072001
197206061994032003
131036307
196309221985041002
196303131987031015
196310051990031004
195306211974012004
131332952
195905251978032003
130579814
196301301988032005
196206101982012007
195302081978032001
196411301987032006
196901192006042007
196210101983032035
196009131981121005
196002171981122001
196202131982012008
197505291998071001
196303141987031012
195804131982011005
195705051978032016

24
6
24
26
24
0
0
0
0
24
24
24
24
0
24
0
24
0
0
24
24
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195311181975122003
196212311986011028
196905051994032004
197103041999111001
196807022003122003
196466102001121002
131036294
196202011983032014
196410291991121002
197103091999122001
195402121977031005
195807131978032007
195504301975122002
196206011982011004
195302101974032003
196208311982011004
195401051975122003
196006051981122003
195611271977021003
196606161991042001
195908081979071002
131329531
196606251987031006
197105241999122001
195307181975122004
196702131991112001
196107311982011007
196908171991112001
196010081979072002
195912121981122009
197607011999122001
130495463
196501051990032008
197612211999122001
195911291982011002
196008101982012017
197206161997072001
196312261983032003
196708141991112002
196808081996052001
195806201981122001
195310181978032001
196704082003122002
196312311990032030
195411221975012002
196106231981122003
196305151984041001

24
0
0
24
24
24
24
24
24
0
0
24
0
24
0
24
24
24
0
24
0
0
24
24
24
24
0
24
24
0
0
0
0
24
24
24
24
24
0
24
24
0
24
0
24
24
24

0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195708171977022004
197004051998071001
195511051978032002
196504082003122001
197212311998071001
197101172000121002
197705071999122003
197703092007012013
196101031982011009
196205281982011004
195508221977022002
196205141982012014
196705071991041001
197110122000122003
130742741
195406081974032007
196704281994031005
195405171978071001
197308091998072001
196307271987031016
196211261985112002
197404151999121001
195508181975122015
195309261975012001
196007211981122008
195905301981122001
196507111987032010
197208051999121001
196701181991041003
195904131975122005
195710051978032013
196608062001122001
196312231999121001
196708201991112001
196009091979072001
196012141079072001
196510261987031004
196401061983032001
197406071999122001
197603181999121001
131036425
196007121981122003
196005261979072002
196411031988031009
196302271990092001
131189722
019630218198201004

24
24
24
24
24
24
24
24
24
36
24
0
24
24
24
0
24
0
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
0
24
0
24
24
24
0
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196208101983012009
197012212000122001
195409081977022001
196009301981032004
195811231979072001
196216621983032015
196610161999122001
196206161983032016
197011092000122003
195806021977022001
197411051999121001
196001011981122011
196506091994031010
198402212004122001
195708011977032008
196501121990031010
195807071979071001
196104241982012019
195512191977022003
196008091981122005
196402221985042004
196907121988032008
195708151977022004
196205131982011008
196401071985041001
196301181982012001
196701151991042001
196902062000122006
197002152001121001
196312301983031008
195807081987031005
197008301996052001
196003141982012008
196312211987031003
195401011977022003
196308271987031010
195803111977072001
195808231978032004
197002231993042001
197206101996052001
196501132001122001
130418479
196401041983031002
196001281979072001
196304241985041001
196011221980021001
196804111991111001

24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
0
24
0
0
0
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
0
24
28
24
24
24
0
24
24
24
48
24
24
0
0
0
0
24
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0

197201201997071001
197102222003121002
197408211999122001
195905171982012006
195602151985041001
130964633
196006201982011009
196301031983032010
195910201982011005
195707021978032012
195305231974032001
196004271979071001
196511161991111001
197101282006042007
196208211985111002
196505021991042001
196512281991042001
195702161977021001
196709161991112001
197303041999122001
196604141994032006
196805162003121003
196212171990031010
195907261981121003
196111011982011008
197406261998072001
197511111999122001
196309101986062003
195905251985042001
196501201986062001
196807282007012016
196111121982012007
196403201983042002
196704151997071001
197503101998072001
196102221982012007
195808011978031006
1971030219991210002
196406111990032005
196801152001122001
196809182000121004
196210211982012011
195712031977022003
196206301985042001
196305151986122001
196102171982012007
196102141983032011

0 Kepala Sekolah
24
24
0
18
0
0
0
24
24
24
24
24
29
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0

18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195601261977022001
196404121990031008
198108012006042019
195911261974071001
196610102006042011
195712121977032007
195911221983032008
196005310979072001
196309171983032011
196404271988031011
196804292000122002
196909061999122001
196505191991112001
196605151990032008
131227898
196307231983032008
196412311991111002
196004301979072001
197108021996052001
197007072001122004
196004171980101001
196106271979072001
196209081982012012
196708201991121001
196805161994031006
196401051988031012
196004251981122002
196309191983032006
196309301983032005
196209261981122001
195707131977022001
197208251996051001
196208081988031025
195612161977021001
195812061978031005
196004171982011006
196712062000081001
196311301985042002
195612181980102002
196309141986031012
195905011979072001
196102271983031008
196502282003122005
BUKAN PNS
196306101987031011
196408221985041001
196104241985041003

24
24
24
24
24
24
24
24
0
30
24
24
0
24
0
24
24
24
24
0
0
0
24
24
24
6
24
0
0
0
0
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
24
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196912142001121001
196905101997072001
197206242000122004
196010191979072002
195510061977021001
195711101977022003
195510291977022001
196001011981122010
195211191973092001
196212111982011002
196508031988031012
196307251983032007
196010251980102001
195712281978032006
197512162006042018
195906251980102001
196009101981122003
196411232008012004
196005301982012005
196212011991042001
196003061979072001
196512081994032005
195411261975122003
196808202003122002
197506141999122001
195401171977021001
196606181991121002
195911151979071001
196311051985042003
196202261986062001
196902262005012004
196007121981121001
196408281990032006
196201081983031008
195910101980102005
197501171999122001
196804102007012025
195904041991041001
195911051981121001
197008252000122004
197312301998072001
196408191990031012
196011131982012006
196203221986061002
196205111990031007
195611101977022003
196109191983031015

38
24
0
0
0
0
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
0
0
0
0
0
24
24
24
24
0
24
0
24
24
24
24
0
0
0
24
24
24
26
24
24
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196101211982011020
195512121977022004
196204011985042002
196006011982012020
196311031983032007
196109061980102002
196111201982011005
195907041981122002
196111111982012017
196109101982012010
196007171982012014
195703251977022002
195905041978032008
195608311977022002
197505301999122001
196309171985042001
196206221982011001
195703231979071003
195504061977021002
197111121999122002
196511051994031008
196507101987032009
195902051983031017
196412301990032008
197107181999121001
195812221978032009
195302211977022001
197103251997071001
195909121978031002
197108231998072001
196203081985041001
196404142001121002
196202061982012010
195508071977022002
197009211999121001
196112111983031011
196412061990031008
197008252007012013
196009121982011010
197101081999122002
197303252005012010
196312251985111003
195703151979071003
196408101990031010
197201151994032008
196305181991041001
196508121990031011

24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
24
0
24
48
24
0
0
0
24
24
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
28
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
24
0
24
24
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195211241975012001
196309111985041001
197106301997072000
195207031974022004
197004302000121003
197104181996051002
198206152005012008
196202121991121001
196103041982011008
195405221978011004
195706021986062001
195909301978032002
196208071982012009
195906151981122005
196009291982012015
195906181981121002
195909031980102003
196403101985111002
196502271996051001
196206171983032008
196301091985111001
197506071999121001
196011151983032010
196605172006042009
196510032005012003
196206261983032018
196010011982011007
196601062001121001
195907201987032003
196607042001122001
196507101990031021
196001041981121002
196902271994031005
197211131997072001
195402151975121006
195903201978031001
196306061983032012
195708141977022002
196506261990032008
196801051991041002
197005251997071001
195606301977022001
195404131977022001
196801011991042007
196609192006042005
195810301978031006
196208101983032019

0
0
24
0
24
24
0
0
0
0
0
24
24
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196402291994032001
196106021985042001
196407061985042004
196309271988032006
196501271987031006
196301081985041003
196204061983051008
196803031991191001
197406141999122002
196202181983032009
196203301981122001
195407241975012001
196606122000122002
196303131986062000
196405101994032007
197306291996051001
196710252000121002
196205071982012012
195709231978032006
196112071982012004
196401152003122001
196507062003121004
196701061991042001
197605291999122001
198204102004122001
196805092000122001
195806101978032012
195907071978031002
196408272003121004
196908281989032004
195811011979031003
195603231978032002
196408031987032013
196107141982012029
196606102001122001
196108101981122004
196203271990092001
196705182000121002
130495422
195510151975122004
196712181991041001
196206151983032019
196005171979071001
196101161981032007
196408241987032016
195909251979071001
196612182001122001

24
26
24
24
0
24
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
24
24
0
24
24
24
24
0
0
24
0
24
24
24
48
0
48
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196203131983031012
196904302000122002
196308171986062001
195502231977032006
196512071990032010
196211301998012005
195507081977022002
196608051991042001
196308231983032004
196209281983032006
197505261999121001
196111131983032014
196907101989072001
196806202001121001
196404081985041001
195407021975022005
196102171982012006
195304161975012001
196805251994032006
195806241978032003
195502171978031002
131036382
131036291
197303131998072001
196701101991111002
196406161994032005
196205171982012009
197411091999122002
195708291982011001
195407171975121009
196311301985042001
198308282009012008
195506211975122002
196212031983031009
195708081978031010
197004152007012020
131517162
131332933
130495479
195703051980102002
195809101978032008
195907301978031001
196302151987032006
196306011987031011
195411051975122008
195404041975012003
196103281983032006

0
24
0
0
0
0
0
0
24
24
0
24
48
48
0
24
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
0
24
0 Kepala Sekolah
24
0
24
24
24
0
24
24
24
48
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0

196004011981122003
196005081983031019
195906181979071004
195303171975012005
195907051979072002
196511262001122001
196506302006042002
195810051978032010
196601221988032008
196504111985042001
197008061999072001
196603122007012020
198104192006042033
195603051977021002
195401261977021001
196404251987032007
195510071981031012
195312021975122003
195609111977021002
131189640
197008072001122004
196003261981122002
196202251982011004
197101122000122003
196301041985042001
196512011987032006
195405041975122010
195412161975012003
197202211994031002
196806191994031010
196703161993081001
197103251997071002
196709131994031007
196307151990091003
196406251988031006
197103041997071001
195310101974032013
197010261997071001
197004262007012007
195602131975121003
195711111980101002
196504301988031008
197006192000122004
196207131983032017
196903071994031010
195808181980102006
197307241997071001

24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
27
24
24
24
0
24
0
24
24
24
24
0
24
24
24
0
0
0
0
27
24
24
24
0
6
24
0
24
24
0
24
0
24
0
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

197604281999122001
197202062000122002
196907171998071001
196209051982012012
196007131982011007
130457058
195902201982011007
197104251999122001
955121219811220003
195307141975011003
130495535
196403081985041001
196202011982012010
195511301978031002
196107091981122002
195511251975122005
196404141984042002
196008251982011003
196606072005011006
197008022005011012
130845329
196407101990032003
196709261999121001
196808092005012004
196807162006042006
196403301987032008
195606211977021001
196304061986061001
196305231985041001
196311231990031001
196001231982011003
196802272000121001
195712301979071001
196907242000121001
196305071987032009
195905051978032008
196708152003121002
195406171975121004
196806101999121001
196705201986101001
196112261982011004
196604101999121001
195401091977022001
196006241979071001
196009061982011013
197209241999121001
196012291983032011

24
24
24
24
0
0
6
0
24
0
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
0
48
24
24
24
24
0
30
0
0
0
0
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
0

0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

195507031975121006 196204211982011007 196409042000122001 196207101983032015 196510092001122001 196712121994031009 196104121991042001 196905221994032008 197108201996052001 BUKAN PNS 197309272000082001 197111101996051001 196005041983032013 196012291983032010 196101051991121001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196105052007011007 196306141986012002 196103311983081001 196311151985082004 196211061983082003 196509142008011005 196605151988032016 198010262006042020 196803311993032006 196203011983082001 196512301987032004 0 0 24 24 24 0 0 24 24 0 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 48 24 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196108051977032010 195905211987031008 196308041983031006 196511131990032006 196007141983031012 196505182000121003 197003152003121007 198305292005011003 197203101996051002 196503281986062002 196202051982011002 130742737 130579583 196103281982012006 196010251982011013 196305251983032006 195603291977022001 132054827 195609041977022001 195604121983032003 195911041978032007 195706071977022005 196405221982012001 196305221987032010 196001011981121009 196302121987031026 131189717 195703211977022002 195401031978031002 195506061977022002 196205151982012016 131189654 195306241974032004 196405191987031008 196012311981122016 131332989 195801271978031003 195608131980101003 195905281978032001 196007011981121002 196106041982011011 131036350 131189699 195607201975121001 132032193 196210051982012009 195911241979071000 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 24 24 0 48 24 24 0 24 24 6 0 24 24 0 0 0 0 24 6 0 24 24 24 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195707151977022003 195511241977021002 195801071979071001 195303231978031009 130655742 195905141980102001 195808161980102001 130655891 130845292 196106101979072001 195801081979072001 196206091983031013 130586181 195607051977022003 196006261979072001 195907061981121006 195909091982011015 196010041981121001 132155206 130742671 195706111980102001 130742718 130479755 130845293 195703003200741978 195902111981121004 130742695 196208221985041001 195512111978031004 195610181977021001 196211021983031009 195702221977032004 196411151987032009 130742582 196006071980101001 196605231991042001 196710301994032004 195910221982022006 196112201983031106 131189602 195307151975122005 196104171979072002 195906191978032004 195311011977031002 196212081982012014 131046339 195408311975122005 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 6 0 0 24 24 24 24 0 24 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195305151975121006 196008101979072002 195509251977022003 195608261977021001 196204281983031008 195902241978032005 196002211979071001 131036243 196402191985041001 196204021994032003 195409301977022001 195808161982011010 196409081985041001 196105101983032018 196205011980012010 196111201980102001 195805141977022001 195808081980101001 196009261979072001 196004241979072001 195403191977032003 196210071982012004 130579787 130659888 130964529 196106051981121002 195910111979072001 196101211980102001 195903021978031002 195712081978032005 195809231978032008 195712011978031006 196005151982012012 131517137 130845280 130579701 196310231983031006 130587763 196010031981122004 130495431 195610201977072001 196011021982011006 196105251979072001 196208091985042002 130579756 131445121 131189606 0 24 0 0 0 24 6 24 24 0 24 0 0 24 24 24 0 9 24 24 0 24 0 24 0 0 24 24 6 24 24 0 48 24 24 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 .

130579566 130579714 195908271983032009 195406071981121003 198110282006041018 195503201978031007 196305261985042003 130579709 195607221983031009 196005031981121004 195408041975122009 131335985 131036336 130579622 130579500 196005311979072002 195912231981121001 195809041977022001 196310201983032004 131332973 131731793 196009221981122002 195401081975121003 195708171979071001 195802141978032008 130579589 196208091982011002 196308221983032003 130585954 131036209 196117121982012011 130964580 195807301978032003 195508011985041001 130742746 195706151979071002 196510162000122001 198105252003122003 196807241994031009 195306091974032005 197505231999121001 195604131980102001 196601051987031008 195303221975011001 196012131980102002 196009131982012019 196106021981121003 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 8 24 0 0 0 0 6 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

130742689 130964581 195408091977022002 196105291982012004 196207041983032004 130579644 196405211985041001 196206211982012005 196402201983031003 131036530 196112121983032022 130742571 195410281979121003 130655914 130579812 195810261978032005 196009011978032001 196106041982012017 195912271979071002 195603141975122003 130579639 196202091982011006 131036308 130742701 195903151978031004 196012081982011011 195911011979072001 196302011983031010 195803021982011004 196111101981121003 195906221980101005 195508121977021003 196009061980101001 196009041982011011 131036339 131036497 130650562 196504011985101001 195612041977022003 530011177 130579722 196002111981121002 195704111980101002 196207091983031009 195502071975122002 195506061975122007 195804021980102004 24 0 24 0 24 0 24 6 0 0 0 6 0 0 0 48 24 24 0 0 0 0 24 24 6 24 24 0 24 0 0 24 24 24 0 24 0 0 24 24 0 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 .

195905061979072001 195901231978032002 196008271982012010 196110311981122003 195702071977032007 196209131983031007 130866112 196106051982012016 130964614 195401011974031011 196009131983032010 196003221980102001 195810131982012006 196208191983032007 196202111982012007 195707071977022003 196003301983032005 196110081987032006 196412241987032009 195609091977021001 195801291979071002 131987004 195210081974022008 195903271979072002 195810071978032005 195608061977022003 196007171982012013 131336823 196104061981122001 130495436 195803311981121001 195505141977021001 195511151975122005 195707131979071001 196111151983032008 196307201983031006 195611271977022003 195701311978041001 196006051979071002 195904241982011005 131227893 130749197 196105131982011002 196103171980101001 195210231974012003 196002031985041002 196411301990031004 24 24 24 0 0 0 0 24 24 0 24 0 24 24 0 24 24 24 24 0 0 24 0 0 24 24 0 0 3 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 0 24 0 24 0 24 24 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196609051990032012 195907251980102003 130660028 195411161974032002 130964555 195906221985041002 130964675 195404231975012001 196301241985041001 196006051981122004 195312201974031002 196401011985042003 195910251980102001 130845290 130845419 131188959 131189742 195706171977022001 131036319 130742617 195812011981121002 195512121977022005 131191106 130964685 196107161982011009 196007291981122004 195902091979071001 196802242001122001 197107191998071001 196804061991112001 195512171975012002 196412311994031064 131049559 195608021978032001 130655830 198008081981122003 196111261980102001 196303241983032011 130579486 195908141981121004 195805081977022003 130579797 195504101975122005 195304021977021004 195810191979072001 196307181983031002 195806261980102001 24 24 24 24 0 0 0 0 24 0 0 24 24 0 0 24 48 0 0 0 0 24 0 0 24 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 0 24 2 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

131189644 196203221983031010 195406081977022002 196105061983031011 196404071987032088 196502012007012010 197404172008012008 BUKAN PNS 131682592 196707162008011007 BUKAN PNS 196304172008012003 196306021985031006 197311162007012008 197010172007012011 BUKAN PNS 195906201985032005 BUKAN PNS BUKAN PNS 196309121989031017 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 132141693 131615349 197507012005011022 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131698996 196709222008011002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 28 6 8 16 0 20 24 28 Wakil Kepala Sekolah 0 10 0 20 0 24 12 8 16 12 24 24 24 20 24 28 0 8 24 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197104212008012011 BUKAN PNS 195909021983011001 196910092006041008 197411142008012011 196509031996012001 196406261995121001 197903142003121004 197105192005012007 196404281990031005 196605042008012012 197408212008011007 196604261989012002 196010121983022004 197111152008012009 131560658 131763275 131673673 131990710 131813062 197108021997032003 197112292006042018 197204231998021003 196811252008012006 197504192008012009 196406261998022001 196404031987031009 196602022008012006 196905022008012015 196403101990031015 197103072008012004 197803102008012015 196303211989111001 196403272001121001 196404251995122002 197104282003121001 196211171984032015 196806201989031006 196812161992012002 196911051994121005 196701011988032023 196605311990031004 4 16 36 24 8 0 18 24 20 24 24 20 24 20 0 24 20 20 20 20 20 24 24 0 16 24 21 20 24 20 24 24 24 24 24 0 26 12 0 0 20 24 24 26 25 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196504061989012004 196812092001121002 196408171989032012 196310061989011001 196005191988111002 196507071993032004 195809221981121002 197812102008011005 196801102003121003 196703271989011002 197502041999031006 197110262008011007 197103152006042033 196808191998031003 196707072000031007 197004091998021001 197911252003122006 197210122006042016 197605052008012023 197208042005012012 BUKAN PNS 196307271984032017 131785626 196301111988031013 195802061994031002 195912311988032016 196101212000031007 195912281995122001 196009211986032002 196212161989031010 195809101989011001 BUKAN PNS 196810081998021001 196304151988031012 196003101982022005 196508061994021001 196812122000121003 197108041998022005 195806231979032003 196506302001121001 196910031999032005 197310012006041004 197205101998021001 197001032001122002 197801092003122006 196608242003122001 197404112005012009 20 16 20 15 0 16 16 20 25 32 20 12 Kepala Lab (Merangkap 28 0 12 24 24 26 28 0 24 26 16 24 4 24 28 0 0 0 0 0 0 24 20 24 20 24 26 24 24 0 24 0 0 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197104172008012005 196412241998021002 197106131998022004 196908072008012018 196106261982022005 197108192008012008 197806182003122005 197201181998021004 197803302009012004 196603111993032008 196607319980210003 196303311984121001 196702062005011002 197408222003121003 131831789 197604222003122008 196503041988031012 131426918 196608161989031016 197201292005011004 196803081995121005 196702222007011008 197302282003121005 196907141999031003 197101051999031006 197007242007012013 196408291989021003 196807072008012013 196102020080120013 196811041999031004 197202121998021007 196910051999031007 196006301987031006 196805192008012003 196106011998031003 197001102008041011 196406111989032007 197107242008011004 197102081997031008 196907161999031009 197605102003122005 197104122006042021 197511072008012005 197307091999031006 197504292000122002 197205082003122004 197101012008011021 16 8 0 20 16 0 0 0 24 20 0 24 24 24 6 24 24 24 16 24 24 18 26 28 28 20 16 20 22 16 0 24 4 16 20 24 24 24 20 8 22 20 0 24 24 20 24 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197211242007012012 197301041999031006 196411111988032009 196908172005012011 196004021987032005 196605121988032019 197212252007012016 196807252007012016 196605092001122001 197209221998022001 196505251987022004 197109132008012005 196907141998031004 196404152008012004 196412191986012003 196805251993032007 196905111995122003 196501131985122002 131667851 196903211998021007 131560659 197107242007012007 196604131995122001 131861080 196902101998021003 196208271998021002 196410171991031008 131918968 131915635 131844456 196210151986012003 197011062005012013 BUKAN PNS 196112151984031017 196304251989032004 196511041994122002 196911302007011013 197009091998031004 197605262006041005 197107052003122007 196909191998021002 196811202006042008 196611101995121008 196504121989032015 197107022007012013 197112251998011003 196704271998021003 0 12 Kepala Lab (Merangkap 24 0 0 20 16 28 24 24 20 16 0 28 24 24 20 26 0 16 28 16 24 16 22 24 24 0 20 0 24 16 24 6 24 24 21 20 0 20 24 22 0 24 24 20 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197105092006042015 196011131990031005 196606161990032009 197202181998021003 197108281998022011 196505051989011004 197204291999031006 197107292008012005 197203271998021001 197605252008011011 197005112005011011 197404172000120004 196706051995122006 197606042000032004 197512022003122005 197102131999031002 131671265 196406112000122001 196908202000031005 196706192000031004 197511122005012005 197611102000122002 197402201999032004 197004241999031006 197209191997031006 197108282008011006 197211171997032004 196505012007012017 197701182006041012 196812312003121038 197205231998022002 197605242008012005 197602222006042015 197107151996012001 197102012008012013 198001172006042014 197204262008011005 197106112003121003 197104261998022002 196805092007011017 196202281987032009 197608102000122005 196305241989111002 130674164 196604211989032012 196508201988031006 196301011995122002 24 24 24 0 24 24 18 24 26 24 0 0 0 0 16 16 0 0 0 24 20 16 20 12 24 0 24 24 0 Kepala Lab (Merangkap 24 20 20 24 24 24 24 24 24 30 16 0 24 24 0 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197068062001121002 196509161988031013 131465481 196806212007012013 196308271988031014 196807311995122005 196309011989032005 196710091991031010 197012111995121002 197106232003121004 131427438 196401111995121003 196508251988031011 197107172003121007 196507041989011002 196509011994032005 197107312003122005 196204011987031012 196405041989032012 131858381 197001272007012010 132118993 131427522 196612182007011011 196205011984122005 197005242005012006 131812448 196712022007012018 196203081984032006 196301021998021001 196210021984121003 196702061994122001 196505152001122003 196303151986021008 196411221993021002 196612181999031006 196410052001121002 196212121984122006 196602221989032009 196002171986031014 196608121988111002 195506211986031008 196407081989032010 196305051984032011 196805251995122003 196911242003121002 196304241985122003 20 24 20 20 44 20 20 24 22 22 24 0 18 22 0 16 0 24 16 24 28 16 24 28 24 28 24 20 8 16 0 24 12 16 12 24 16 16 24 16 16 24 24 20 0 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196702181994032005 197008062008012017 196204241988032009 196802152006042010 196607301989031007 196604272007012015 195908151986032012 131426862 196805191993031004 196501281985122001 196607022008012004 131903128 132118995 131782914 197106022005011004 195407141977112001 196703112008012006 197506202008012004 196805141998021003 196807042005012005 196507101989031014 196806272008012009 BUKAN PNS 196506162008011005 196610261988021002 196601142008011005 196905182001122003 197801092003122007 197004072007012015 196407161989031014 197410031999032005 197110241998031008 196406301988031008 196408082006041010 197002072007012018 196504261989011001 195610191988031002 196207101984031010 196802282006042008 196702212008012004 196405131989031010 196002011989031009 196104241984031011 197308242005012008 196202261981122003 196201071989031007 196502101994122001 24 16 20 24 24 24 0 0 4 0 24 24 0 24 24 16 24 0 20 16 16 20 24 20 24 12 0 24 24 24 28 0 0 20 20 24 0 20 24 20 24 24 24 22 23 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196903051997031005 196712271997032005 196308161987031011 196610161995121003 197009272008012008 195910271990031005 195806011986031014 195711111984031006 196406131989032007 196612122005012008 131660981 196406291985121001 131645625 197104101998041003 196701021999032002 196903092005011005 196805192008011001 196704251989031007 195501241987031001 195912181981011005 197702032006042012 196403291989032014 196911102006042012 197207261997032004 197606192005012009 196604271988032010 131852858 196104151989032002 195908051982031026 196211061984031004 196401161984032008 197002102006042010 196304281985122003 196401221989031005 196104061988031010 196212121985121003 197211012006041015 197005262005012008 196602011989032013 195911241981012002 197102121994012001 198211082006041015 195306021980031010 197104041998022005 196502022008012005 196501161995122001 196710122003122004 20 26 24 20 20 6 12 24 0 16 26 20 24 16 16 0 24 24 20 20 0 20 0 20 20 24 24 24 0 20 29 24 20 24 24 24 8 0 22 0 16 12 Kepala Lab (Merangkap 20 24 20 24 20 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 .

196502271994121001 197107102008012013 197803292003122007 195901141994121001 196508101996021001 196812052004121001 196703032008012014 196602101995122003 196902111997022002 197410172005012014 196907271997031003 197111162007012011 197501202008011004 197707312003121004 197202101998031006 196510122006041004 196109061984031010 196406182006042003 196306031984122002 196210221984121001 195904111986032008 195711271983032005 131258434 196205261981122001 196203051987032007 196705071989032010 196910142000121001 196003031985011001 196309091985122004 131812029 196008111982032009 196706181989032011 195903301984031003 196211181984032010 131883415 196706152008012009 196011111989032004 196603062008012003 196308102008012005 196908231992032009 196111241988031005 196211281990032004 197112172007012008 195907251983031014 196203221996011001 196307041985122007 195912271991032002 8 0 20 16 20 24 18 20 0 26 12 20 0 24 16 24 5 23 24 24 24 24 24 26 26 24 24 20 24 24 24 24 24 24 24 0 20 8 0 0 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 .

196702131992032010 197006081995122001 196310121996011001 196909291995012002 196710071989011002 196212051995121003 196206021987032007 196902121995122005 196010051989032005 196311121984032010 196708091992031011 BUKAN PNS 195607221984031008 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131914291 131560144 196510291988031009 131660706 131397995 196210101985011004 131094703 196205041983022004 196104191983022001 196111191983032005 195805091982021003 196007141984031005 130683532 196105311983032007 510179225 195612181983032005 197301192007011011 196207291983032011 196109301983012001 196304211984122006 196502092007011009 197305242003121006 196702121998031009 0 20 26 0 4 24 0 26 28 20 24 4 0 8 12 20 26 12 0 0 0 21 24 20 12 24 24 20 24 24 0 16 20 16 6 26 0 4 16 24 20 24 24 24 24 32 20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

130888832 197212272007012011 195402271980121001 196106252007012003 196802202007012019 196911012007012025 196009201983012003 196001121981032010 196404132008011003 510206810 197207292008012008 196901232007012007 196703222007012007 196903312007012019 195808141979031011 196110051984121004 196604212004121001 195510231986031005 197304062006042013 197501232003121005 196607242007012008 196511051997031002 196506271998031002 196111211989031009 196911031998021004 195610031984031002 196208071984012002 196209151985011001 196010041983012009 196710052008011011 195909021982021001 131257864 196105251983031027 195901051987032006 196302021983012002 196610191990031012 130897812 196505301991032007 196201011988031022 197201182005011004 195909251981031008 196605231989032008 197008152008012021 196508191987032008 197002072008012012 196612141989011002 197201201994011001 16 24 0 0 16 28 20 24 16 8 16 20 24 24 24 0 26 0 26 16 24 24 16 26 16 4 24 0 20 16 20 24 16 24 16 8 26 20 6 24 30 24 25 20 16 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

510198406 196507061988032022 195908171994121001 197306201998022001 196611291989012002 196409081987031012 196707191989032006 196008161989032007 196011041981031008 195812071987031007 195905081979031002 196006131981011004 130866129 197105071998021002 16 24 0 20 16 24 24 24 0 0 0 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 .

000 1.100 2.000 1.Pembina 4A .Pembina III/c III/b III/b III/b 8 Tahun III/B 10 Tahun III/c 12 Tahun III/c 12 Tahun III/c 3B .Pengatur Tingkat I 4A .500.677.300 2.Penata 4A .367.200 3.993.200 3.420.500.100 3.675.420.000 2.420.800 2.300 1.500.500.700 3.Data Dapodik Masa Kerja 12 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 8 Tahun Golongan 4A .500.Pembina Tingkat I 4A .675.100 3.Penata Muda Tingkat I 2D .500.500 .287.000 1.500.906.Pembina 4A .500.500.900 3.677.300 2.000 1.Pembina 4A .100 1.475.737.367.100 2.000 1.500 2.597.000 1.973.100 2.407.269.000 1.800 1.500.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Gaji Pokok 3.269.500.Pembina 2C .Pembina 4B .400 3.100 3.675.Pengatur 3C .000 2.000 1.367.000 2.Pembina 4A .000 1.800 2.400 2.Pembina 4A .500.500.000 2.420.100 1.

800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .597.100 3.Pembina 4A .900 4.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.300 3.787.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .174.Pembina 4A .722.269.300 3.Pembina Tingkat I 4A .367.100 3.467.Pembina Tingkat I 2A .300 .677.722.614.Pembina 4A .Pembina 4A .400 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.571.300 2.Pembina 4A .407.614.571.Pembina Tingkat I 4A .800 3.Pembina Tingkat I 3A .467.100 3.100 3.500 3.200 3.300 3.822.600 3.300 3.677.Pembina Tingkat I 4A .148.677.677.308.4A .571.800 2.800 3.600 3.500 3.571.800 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .571.833.947.Pembina Tingkat I 3C .489.833.200 3.300 2.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Muda 4A .Pembina 4A .Pembina 4B .269.Pembina Tingkat I 4A .300 2.833.614.065.Pembina 4A .Pembina 4B .200 3.600 2.852.300 3.200 3.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4B .Pengatur Muda 2A .833.100 3.300 2.100 3.600 3.Pembina 4B .822.400 2.887.Pembina 4A .100 3.Pembina 4A .Penata 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.833.Pembina 4A .800 3.Pembina Tingkat I 4B .367.700 3.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .614.100 3.833.300 3.822.700 3.467.800 3.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Pembina 4B .Penata Muda 4B .269.Pembina 4B .Pembina 4B .833.Pembina 4A .900 2.571.200 3.509.

Pembina Tingkat I 4A .600 .600 3.367.100 3.Pembina 3A .677.Pembina 4A .082.933.800 3.400 3.Pembina 4B .100 3.400 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.467.722.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .367.700 2.200 3.200 3.174.900 3.822.571.509.Pembina 2B .800 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .677.500 2.Pembina 4A .Pembina 4A .707.Pembina 4A .549.833.407.Pembina 4A .Penata Muda 3A .200 2.200 3.614.800 3.391.Penata 4A .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3D .Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4A .100 2.822.100 2.200 2.Pembina 4A .Pembina 4A .800 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .200 3.800 3.Pembina 4B .269.Penata Tingkat I 3D .467.467.993.Pembina Tingkat I 4B .100 3.722.677.571.800 2.900 3.015.300 2.467.4B .367.Pembina Tingkat I 4A .677.269.833.Pengatur 4A .Pembina 2C .833.467.200 2.600 3.300 3.300 3.100 3.Pembina 4A .600 3.600 3.100 3.Pembina 3C .722.800 3.082.600 3.136.Pembina 4A .Pembina 4A .404.571.294.600 2.200 3.300 3.Penata Muda 4A .700 2.677.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .100 3.Pembina 4B .407.700 3.367.Pembina 4A .Pengatur 4A .600 1.Pembina 2C .100 3.597.Pengatur 4A .Pembina 4A .571.Pengatur Muda Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4A .467.321.Pembina Tingkat I 2C .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .

722.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .822.722.800 2.600 2.700 3.657.600 3.Pembina 4A .300 2.707.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .906.833.597.Pembina 4B .082.100 2.300 3.462.Pembina 4A .722.700 1.300 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.467.600 2.015.200 2.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4A .800 3.321.571.467.993.300 3.800 3.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4A .174.707.900 2.722.467.614.600 2.600 3.Pembina 4A .Penata Muda 3B .300 .833.Pembina Tingkat I 4A .200 2.700 2.467.Pembina 4A .200 3.200 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .492.200 3.500 3.677.800 3.200 4.200 3.900.Pembina Tingkat I 4A .600 3.300 1.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.Penata Muda Tingkat I 4B .100 3.707.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4A .Pembina 3A .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .100 3.800 2.600 2.Pembina 4A .822.500.391.947.4A .Pengatur Tingkat I 4B .700 3.833.571.941.Pembina 4A .Pembina 4A .700 3.000 3.Pembina 4B .722.700 3.933.Penata 2C .822.Pembina 3D .600 3.833.065.677.Pengatur Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pengatur 4A .Pembina 2D .100 2.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 2B .Pembina Tingkat I 3D .200 2.707.Pembina 3D .174.Pembina Tingkat I 4B .467.571.Pembina Tingkat I 3D .200 3.600 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3A .947.677.400 3.800 2.

614.800 3.000 2.800 3.Pembina Tingkat I 4B .800 3.614.Penata Muda 4B .500 2.Pembina 3D .400 3.Pembina 3B .300 3.Penata Tingkat I 2D .100.100.300 3.600 2.600 2.Pembina 4A .500 3.446.200 3.Pembina 3D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .906.700 2.Pembina 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .300 3.4A .Penata Muda Tingkat I 4A .269.467.200 3.509.308.492.400 2.400 3.467.200 2.707.700 3.509.Pengatur Muda Tingkat I 3A .509.Pembina 3D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 2.722.400 2.Pengatur Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3B .082.600 2.800 2.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 4B .677.677.300 3.Pembina Tingkat I 2D .100.707.700 .400 3.Pengatur Tingkat I 4B .400 3.822.Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina 4A .833.100 2.833.Penata Tingkat I 4A .300 3.200 1.400 3.269.Pembina 2D .174.566.722.400 2.500 3.082.900 3.400 3.467.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 2D .Pembina Tingkat I 4B .367.833.500 3.700 2.993.Pengatur Tingkat I 2D .300 3.Penata Muda Tingkat I 4A .367.833.200 2.Pembina 4B .871.100 3.600 2.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4A .200 3.300 3.100.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .174.269.600 3.Pembina Tingkat I 2B .947.Pembina 4A .600 3.787.938.539.571.Pembina 4A .800 2.391.980.

082.675.Pembina 4A .174.407.677.Pembina 4A .227.Pembina 4B .700 2.174.800 3.407.300 3.400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .677.300 2.Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina 4A .300 3.Pengatur Tingkat I 4B .597.600 2.833.Pembina 4A .614.Pembina 4A .833.Pembina 4B .100 3.600 3.489.833.571.Pembina Tingkat I 4A .571.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.400 2.Pengatur Muda 2A .700 3.700 3.300 3.822.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .833.800 3.973.Pembina Tingkat I 3D .Penata 4B .833.400 3.Pembina 4B .300 2.300 3.082.700 3.467.Pembina 2D .467.400 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.200 3.722.200 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.707.3A .269.800 3.Penata Tingkat I 3C .467.467.Pengatur Muda 4B .600 3.Pembina Tingkat I 2A .Pembina 4B .174.200 2.600 3.Pembina 4B .467.492.800 3.614.Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4A .489.200 2.Pembina 4B .269.Pembina 3C .100 3.Pembina 4A .822.000 3.300 .391.600 3.Penata Muda Tingkat I 3D .174.136.Pembina Tingkat I 4A .600 2.Penata Muda 4A .Pembina 4B .822.571.400 3.300 2.700 2.213.722.200 3.600 3.833.Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .100 3.700 2.833.500 3.Penata Tingkat I 4B .Penata 4B .Pembina Tingkat I 4B .700 3.

407.800 2.Pembina Tingkat I 4B .614.269.100 3.100.200 3.800 3.700 2.Penata Muda 4B .800 2.Pembina 3A .391.Pembina Tingkat I 2C .200 3.900 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 2D .700 3.1B .722.677.367.953.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.Pembina Tingkat I 4B .015.Pembina 4B .467.Pembina Tingkat I 4A .614.700 3.367.200 3.Pengatur Tingkat I 4B .300 3.822.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .347.600 .Pembina Tingkat I 3A .300 2.Pembina Tingkat I 4B .600 3.100 3.400 3.Pengatur 4A .300 3.300 2.Pembina 4A .200 2.722.700 3.571.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .467.Pengatur Muda 4A .Pengatur Tingkat I 2A .509.065.Pembina 4A .200 3.492.677.787.391.400 3.900 2.Penata Muda Tingkat I 4B .Juru Muda Tingkat I 4A .391.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 2D .200 3.Pembina 4A .Pembina 4B .100 3.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina 4A .500 2.614.300 2.Pembina Tingkat I 4A .200 3.Pembina 3A .467.400 3.833.614.Pembina 3A .174.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .677.200 3.269.300 4.900 2.722.Pembina Tingkat I 2D .Pengatur Tingkat I 4A .300 3.600 2.400 2.227.833.614.722.200 3.833.Pembina 4A .294.677.700 3.Pembina Tingkat I 2D .321.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4B .300 3.Pembina 4B .Penata Muda 4B .100 3.900 3.308.Pembina Tingkat I 3B .722.Pembina 4A .800 3.407.505.600 3.600 3.467.407.600 3.

Pembina Tingkat I 4B .400 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .100 4.722.391.Pembina 4B .833.600 4.400 3.065.947.269.822.Pembina 4A .597.947.Pembina 4B .300 3.391.Pembina 4A .509.Pembina 4B .700 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3A .500 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .800 3.833.571.833.600 3.400 2.065.100 3.800 3.933.700 3.800 3.600 2.Pembina 4A .367.300 1.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pengatur 4A .367.300 3.300 2.Pembina 4B .100.100 3.Pembina Tingkat I 4A .833.200 3.700 3.467.174.100 3.571.367.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina 4B .571.Pembina 4A .833.Pembina 4A .614.367.Pembina 4B .100 2.100 3.200 3.300 3.Pembina 3D .Pengatur Tingkat I 3A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .269.500 2.700 3.174.956.300 3.Pembina 4A .Pembina 4A .509.800 1.Pembina 4A .Pembina 4A .200 .571.467.Penata 2B .391.Pembina Tingkat I 4A .500 3.Penata Muda 4B .Pembina 4B .100 3.Pembina 4B .571.Pengatur Muda Tingkat I 4A .600 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina 4B .677.509.200 3.200 2.467.Pembina Tingkat I 4A .400 3.2D .300 3.300 3.Pembina 3C .Penata Muda 4B .100 3.822.400 2.269.269.Pembina Tingkat I 3A .300 3.100 3.833.Pembina Tingkat I 4A .571.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 2C .100 3.707.200 3.Pembina Tingkat I 4A .

Pembina 4A .492.800 3.571.722.400 3.200 2.300 3.400 3.614.722.Pembina 4A .833.Penata Muda 3A .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .400 3.500 3.200 2.900 .426.200 2.300 3.800 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .800 3.833.822.Penata 4A .947.614.400 2.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Penata Tingkat I 2A .100 3.269.300 2.677.492.Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 2C .800 2.707.Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina 4B .400 3.400 2.100 3.Penata Muda Tingkat I 3D .571.Pembina Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4B .300 3.Penata Muda Tingkat I 3D .269.Pembina 4B .707.Pembina 4A .906.Pembina Tingkat I 4B .900 2.600 3.300 2.Pembina 4B .308.Pembina 4A .Pembina 4A .947.Pembina 4B .492.571.Pembina 4A .300 3.100 3.Pembina 4A .Penata Muda 3B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.800 2.800 3.700 1.Penata Tingkat I 4B .391.Pembina 3C .677.Pembina 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .900 3.400 2.571.100 3.800 3.707.269.100 3.391.Pembina 4A .200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .3B .367.Penata Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4B .367.100 3.Pembina 3B .Pembina 4A .100 3.700 3.Pengatur Muda 3A .677.833.467.800 3.075.200 3.700 3.854.677.Pembina Tingkat I 3A .191.633.200 2.467.100 3.367.391.800 3.947.420.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur 4A .Pembina Tingkat I 3D .833.677.

509.Penata Tingkat I 3B .467.677.367.800 3.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .528.300 3.Pembina 3B .Pembina 4B .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .326.800 2.629.367.Pembina 3B .Penata 4A .Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina 4B .Pembina 4A .500 2.700 2.467.933.Pembina 3D .Penata Muda Tingkat I 4B .800 2.Pembina 4A .Pembina 3C .800 2.400 3.082.100 3.Pembina 4A .822.571.Pengatur Tingkat I 4B .677.597.100 3.600 3.269.597.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.Penata Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 3C .800 2.100.Pembina Tingkat I 4B .400 3.400 3.200 2.600 2.Penata Muda Tingkat I 3C .500 3.833.492.Pembina Tingkat I 4B .571.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Pembina 4A .100 2.800 2.Pembina Tingkat I 4A .200 3.029.200 2.597.492.200 3.900 2.367.400 1.3D .Pembina 4A .400 3.800 2.707.822.Penata Tingkat I 4A .993.Pembina 2D .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.677.722.400 3.400 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Muda 4A .500 3.492.Pembina 4A .100 3.Pembina 3A .000 3.Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .367.800 3.100 3.Penata Muda Tingkat I 4A .947.300 3.Penata 3B .467.492.677.938.722.800 3.492.100 2.Pembina Tingkat I 4A .600 .Penata 4A .467.100 3.600 3.509.Penata Muda Tingkat I 2B .Pembina 4B .571.722.941.Pembina 3D .200 3.600 3.947.677.Pembina Tingkat I 4B .800 3.200 3.

800 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.300 2.614.200 3.833.Pembina Tingkat I 3C .833.900 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 2C .614.822.230.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .614.833.614.Pembina Tingkat I 4B .200 3.300 3.300 3.500 3.722.509.Pembina Tingkat I 4B .000 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3B .300 2.Pembina 4A .941.467.467.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .900 2.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Penata 2D .Pembina Tingkat I 3C .614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .475.308.300 3.300 3.Pembina 4A .300 3.308.213.600 3.614.Pembina Tingkat I 4A .009.300 3.509.Pembina 4B .Pembina 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .947.200 3.467.Pembina Tingkat I 3D .300 2.Pembina Tingkat I 4B .833.571.722.600 3.200 3.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4A .722.Penata 4B .800 2.833.614.722.600 3.100 3.191.Pembina 4B .500 3.500 3.900 3.Pengatur 4B .300 3.614.300 3.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .677.300 3.300 3.4A .Pembina Tingkat I 4B .571.677.833.722.100 3.800 3.505.614.500 3.Pembina Tingkat I 4B .571.200 3.906.Penata Muda Tingkat I 4A .492.900 2.100 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4A .833.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .900 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.400 3.Pembina 4B .300 3.614.367.200 .300 3.Pembina Tingkat I 4B .

822.933.500 2.269.800 2.Penata 4A .Pembina 4A .100.509.100.367.787.500 3.833.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .800 3.300 2.597.833.269.300 2.400 3.500 3.800 3.906.Pembina 4A .100 2.800 2.100 .833.Pembina 4A .065.600 3.Pembina 3B .Pengatur Tingkat I 4B .300 3.700 3.Pembina 4B .600 3.Pembina 4A .500 3.Pembina 4A .200 3.677.300 3.Penata Muda Tingkat I 4A .597.Penata Tingkat I 4B .677.Penata 4B .Pembina 4A .614.Pembina 4A .200 2.Penata Muda 3C .Pembina 4B .509.269.822.614.300 2.Penata Tingkat I 4B .400 3.Pembina Tingkat I 4B .400 2.400 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .300 4.400 3.800 3.Pembina 3C .467.571.200 2.Penata 3D .300 3.707.269.Pembina Tingkat I 4A .400 2.833.Pembina Tingkat I 4A .4A .Pembina 3D .Pembina Tingkat I 2B .677.300 3.Pembina 2D .700 3.Pengatur Muda Tingkat I 4A .509.Pembina Tingkat I 4A .269.800 2.597.Pembina 3C .Pembina 4B .822.467.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .100 2.906.Pembina 4A .467.833.993.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3A .Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 4A .391.400 3.677.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.500 3.300 3.200 3.707.400 3.571.600 2.600 3.800 3.200 3.571.Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 1.833.Pembina 4A .722.600 3.492.200 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .614.Pembina Tingkat I 4B .

500 3.Pembina Tingkat I 4B .833.100 2.Penata Muda 4A .833.Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .700 3.407.367.Pembina Tingkat I 4A .467.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4B .833.833.Pembina Tingkat I 4B .100 .947.Pengatur Tingkat I 4B .571.Pembina 4B .800 3.677.200 2.400 3.100 2.Pembina Tingkat I 4B .707.200 3.722.800 3.822.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.Pembina 4B .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .300 3.100 2.Pembina 4A .400 1.722.677.Pembina 4A .600 3.426.300 3.800 3.Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.800 2.100 3.200 3.Pembina 4B .Pembina 4A .367.571.Pengatur Tingkat I 2B .200 2.100 3.300 3.Pengatur Tingkat I 3D .200 3.300 3.Pembina Tingkat I 2D .Pembina 3A .Pembina 4A .822.Pembina 2D .400 3.Pembina 4A .677.833.Pembina 4B .700 3.391.571.Pembina Tingkat I 4B .707.571.822.Pengatur Muda Tingkat I 3D .Pembina 3B .300 3.933.100 3.722.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .800 3.300 3.300 3.700 2.509.Pembina Tingkat I 4B .300 2.833.722.100.800 3.200 3.833.Pembina 4B .800 3.200 3.420.677.100 3.Pembina Tingkat I 2D .Penata Muda Tingkat I 4A .300 3.4A .300 3.571.174.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .947.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .571.153.677.300 2.833.Pembina Tingkat I 4B .722.700 3.Penata Tingkat I 3D .700 3.100.100.200 2.

100 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata 3C .722.Pembina Tingkat I 4A .700 2.Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.Penata Muda Tingkat I 4B .367.367.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .833.349.Pembina 4A .822.Pembina Tingkat I 4B .100 2.200 3.400 3.947.800 3.571.Pengatur 4A .174.Pembina 3A .833.722.Pengatur Muda Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 3B .833.Pembina 4B .300 3.269.900 3.300 3.571.571.Pembina Tingkat I 4A .100.367.015.426.462.100 2.200 2.Penata Muda 4A .300 3.822.Pengatur Tingkat I 3D .833.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .597.Pembina 4B .822.722.800 2.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.571.300 2.677.600 2.200 2.Pembina 4B .833.600 2.833.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 2C .200 2.833.Pembina Tingkat I 4A .100 2.Pengatur 3C .614.200 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 3.404.300 3.100 3.Pembina 4B .Penata 4A .800 3.833.300 3.100 3.300 3.887.367.300 3.677.300 2.100 2.833.800 3.100 .Pembina 4B .Pembina 2B .800 3.4A .200 2.Penata Muda 3A .677.Pembina 2C .Pembina Tingkat I 4A .100 3.367.Pembina 2D .Pembina 4A .933.015.407.100 3.947.391.Pembina 2C .200 3.300 3.200 1.941.822.Pembina 4A .800 3.099.Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina 4A .

Pembina Tingkat I 4B .833.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pengatur Tingkat I 3B .600 3.300 2.833.100 3.300 4.571.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 4A .100.833.400 2.Pembina Tingkat I 4B .065.Pembina Tingkat I 4A .000 3.300 3.800 1.833.100 .677.571.300 3.933.367.100.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4A .100 3.492.391.571.Penata Muda 3A .600 4.Pembina 4B .800 2.800 4.614.Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina 2B .Pembina 4A .Penata 4B .770.800 3.367.600 3.833.300 2.467.Pengatur Muda Tingkat I 3A .100 3.300 3.833.600 3.600 3.800 3.947.500.Pengatur Muda Tingkat I 2B .Pembina Tingkat I 2B .367.200 2.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .509.467.947.Pembina Tingkat I 3C .000 1.300 3.062.722.Pembina Tingkat I 4A .833.Penata Muda 3A .200 3.500 3.Penata Muda 4B .300 3.400 3.Pembina 4A .600 3.100 3.800 3.677.100 3.Pengatur Tingkat I 3B .065.200 2.467.065.100 1.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .300 3.391.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .400 3.Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.391.571.Penata Muda Tingkat I 4A .4B .677.Pembina 4B .300 2.800 3.Pembina 4A .200 1.Pembina Tingkat I 4A .677.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .933.200 3.200 3.Pengatur Muda Tingkat I 4B .300 3.367.467.367.597.300 3.600 3.

467.436.200 3.300 3.571.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.367.200 2.800 2.Penata Muda 4A .100 3.833.600 3.Pengatur 4A .600 3.Pembina 4B .200 .500 3.400 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.467.Pengatur Tingkat I 4A .571.677.800 2.467.Pembina 3B .Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.800 2.Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina 3A .Pembina 2C .571.Pengatur 4A .600 3.Pembina 4A .Pembina 2D .100 2.492.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3A .600 3.677.300 3.Pembina 4A .400 2.722.200 2.200 2.269.822.467.833.993.300 3.Pembina 4A .467.Penata Muda 4B .Pembina 4B .Pembina 4A .200 3.600 2.400 1.400 2.467.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .700 3.100.571.300 3.200 3.600 3.015.737.900 3.Pembina 2C .100 2.100 2.100 2.822.100.600 3.822.492.833.467.4A .Pengatur 4B .822.Pengatur Tingkat I 2C .677.391.833.467.Pembina 4A .800 3.300 3.Penata Muda Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4A .508.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .400 3.200 3.509.300 2.677.Pembina 3B .571.100 2.Pembina 2D .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 3A .100 3.833.015.Pembina Tingkat I 4A .722.100 2.300 3.Pembina 4B .391.391.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4B .Pembina 4A .833.100 3.956.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .833.

100 3.Pengatur Muda 4B .571.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .571.833.Pembina 3A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .367.787.Pembina 4A .800 2.600 3.800 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .Pembina 4B .722.833.Pembina 3D .Pembina 4A .467.Penata Muda 4A .467.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 3.Pembina 4A .347.174.300 .200 2.509.100 3.Pembina Tingkat I 4B .906.200 2.800 3.700 2.467.Pembina Tingkat I 4A .722.677.822.900 3.611.Pembina 3C .Pembina 4A .500 2.100 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .391.100 2.391.800 2.200 2.467.597.Pembina Tingkat I 4A .200 3.400 3.100.822.677.800 3.500 3.800 3.852.Penata Muda 2D .Pembina 4B .600 3.677.677.467.Pembina 4A .Pembina 4A .614.700 3.300 3.Pembina 4B .822.Pembina 3A .Pembina 3A .600 2.906.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .722.4A .571.100 3.707.600 2.300 3.677.Pembina 4A .677.822.000 3.600 3.200 3.200 2.Pembina 4B .500 2.Penata Muda 4A .500 3.600 2.614.900 3.Pembina 3A .509.Pembina Tingkat I 4B .571.941.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 4A .833.400 2.Pembina 4A .822.100 3.500.Pembina 2A .600 2.200 1.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.571.100 3.Pembina 4A .200 2.Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .269.Penata 4A .

571.Pembina 3B .700 3.600 3.100 3.100 2.787.Penata Tingkat I 4A .Pembina 2A .Penata Muda 2C .Pembina Tingkat I 4B .571.Pembina 4B .300 3.500 3.614.391.600 2.100 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .3D .Pembina 4A .900 3.822.269.600 3.Pembina Tingkat I 4B .269.200 2.400 3.Pembina 4A .614.Pengatur Muda 4A .015.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .614.300 3.492.Pembina 4A .300 3.600 .Pembina 4A .Pembina 4A .100 4.Pembina Tingkat I 4A .509.Pembina 4A .600 2.500 3.300 3.Pembina 4B .Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 3A .Pembina 4A .467.Pembina 4A .Pembina 4B .993.Pembina Tingkat I 4B .801.391.367.420.Pembina 3A .100 2.Pembina 4A .300 3.993.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.300 2.947.600 2.308.833.400 3.269.400 2.300 3.787.Pembina Tingkat I 4A .900.Pembina 4A .426.367.200 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .100 3.Pengatur 4B .Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4B .677.391.Pembina 4B .Penata Muda 4A .Pembina 3B .367.200 3.100 3.467.Pembina 3A .571.Penata Muda 4A .200 3.200 3.200 3.Pembina 3A .391.Pembina Tingkat I 4A .800 3.993.800 3.Pembina Tingkat I 4A .600 3.600 2.300 3.467.367.509.833.100 3.677.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .833.614.677.400 2.800 3.800 1.082.065.174.833.200 2.

Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4B .700 3.300 3.Pembina 4B .200 3.467.500 3.500 .100 3.993.Pembina Tingkat I 2C .391.321.833.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur 4A .Penata Muda 4B .000 3.833.Pembina 4A .213.Pembina 4A .803.308.822.367.200 3.722.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .391.833.600 3.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4A .300 2.467.100 3.787.200 3.Penata Tingkat I 4B .800 3.Penata Muda 4B .614.Penata Tingkat I 4A .900 1.800 3.571.Pembina 4A .200 3.600 2.300 2.391.367.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 3A .4B .833.Pembina 4A .822.200 3.947.528.100 2.200 2.833.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .391.Pengatur 3D .Penata Muda 4A .300 3.700 2.500 3.Pembina 4B .Pembina 3A .391.833.Penata Muda 4A .Pembina 4A .300 2.367.800 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 3A .300 3.Pembina 3B .677.100 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3A .833.300 3.300 2.Pembina Tingkat I 2C .509.065.Pembina 4B .100 3.Penata Muda Tingkat I 3D .367.Pembina 4A .467.566.600 2.614.900 3.707.677.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3A .200 2.Pembina 4A .000 3.200 3.200 3.509.Pembina Tingkat I 4A .200 2.Penata Muda 4B .367.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3A .100 2.467.600 3.300 3.174.900.600 3.600 2.800 4.822.Pembina 4B .015.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .600 3.

852.4B .722.614.200 3.467.600 3.722.614.614.200 3.500 3.800 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .100 2.400 3.Pembina Tingkat I 4A .600 2.Pembina Tingkat I 3B .800 2.100 3.Pembina 3A .871.Pembina Tingkat I 4A .200 3.Pembina 4A .509.Pembina 2D .200 3.Penata Muda 4A .722.800 2.677.400 3.707.Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .400 3.Pembina 4B .391.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3A .367.467.Pembina 2C .Pembina 4A .800 3.600 3.822.Pembina 4A .614.300 3.065.300 3.082.Penata 3C .300 3.Pembina Tingkat I 4B .100 2.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .082.200 .600 3.200 3.500 2.Pembina 4A .015.015.722.Pengatur 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4B .Pembina 2C .467.614.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .600 2.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.900 3.722.100 3.Pengatur Tingkat I 4A .200 3.700 3.Penata Tingkat I 4B .800 3.677.Pengatur 2D .100.100 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .597.400 3.269.065.300 3.200 3.Pembina 3D .269.367.597.391.100 3.Pembina 4B .200 2.100.300 2.Pembina Tingkat I 4A .800 4.500 3.Pengatur Tingkat I 4B .367.492.Pembina Tingkat I 3A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .800 4.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3C .571.677.509.367.677.100 2.Penata Muda 4B .833.600 2.509.600 2.Pembina Tingkat I 4B .722.Penata Muda 4B .Penata Tingkat I 4A .400 3.

Pembina 4A .600 3.367.200 3.300 2.597.722.407.Pembina Tingkat I 4A .833.Pembina 4B .300 2.677.947.200 3.722.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 3C .800 2.Pengatur 3B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 2C .367.269.100 3.614.800 3.Pembina 2D .467.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pengatur 4B .800 3.407.400 3.326.Pembina Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 4A .400 2.833.Penata Muda Tingkat I 4A .100.300 2.4A .Pembina 2C .700 3.400 2.Pembina 4A .492.269.571.600 2.Pembina 4B .200 3.833.Pembina 4B .677.Pembina Tingkat I 4B .833.722.200 2.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4B .467.367.100 2.100 3.100 3.Pembina 4A .100 3.Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3B .391.707.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .800 3.100 3.600 2.800 2.300 3.822.Pembina 3C .600 3.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina 4A .Penata 4A .800 2.597.015.Pembina Tingkat I 4B .773.Pembina 4A .833.822.Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Penata 3D .400 3.467.100 3.467.200 3.300 3.700 3.900 3.Pembina Tingkat I 4A .367.800 3.300 3.947.833.600 3.700 3.803.700 3.597.Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .Penata Tingkat I 3D .571.100 3.174.367.269.200 .100 3.400 3.300 3.Pembina 4B .900 2.475.571.200 3.Pembina 4B .500 3.

822.571.Penata Muda 4A .Penata Muda 4B .Pembina 4A .597.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .900 3.677.200 3.100 2.200 3.614.367.Pembina 4A .Pembina 4A .600 3.100 2.571.300 2.100 3.400 3.707.600 3.308.833.600 3.174.Pembina 4A .947.822.700 3.Pembina 4A .100 3.Penata 4A .Penata 2D .Pembina 4B .571.4A .800 3.Pembina 4B .800 3.Pembina 4A .597.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .800 3.300 3.400 3.833.200 3.Pembina 3C .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 3A .467.300 3.509.707.300 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.300 3.Pembina 3D .100 .367.400 2.Pembina 4A .Penata Muda 4A .Pembina 4A .800 3.800 3.492.100.200 3.Pembina 3B .Pembina 3D .800 3.391.Pembina 4B .787.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .800 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.367.Pembina Tingkat I 3A .Pembina 3A .677.200 2.Pembina 4A .677.Pembina Tingkat I 4A .800 3.852.614.677.Penata Muda 3C .900 3.Penata Tingkat I 4A .947.100 2.571.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .833.700 2.Pembina 4A .269.700 3.391.300 2.367.100 2.800 3.100 2.467.770.822.677.614.Pembina Tingkat I 3A .800 2.Pembina 4A .800 2.Pembina Tingkat I 4A .467.269.677.467.571.Pembina 4A .677.100 2.600 3.

Pembina 4B .367.600 3.300 3.Penata Muda Tingkat I 3C .200 3.500 2.Pembina 3B .500 3.Pembina Tingkat I 3A .082.800 2.600 2.833.400 3.700 2.100 3.707.Pembina 3B .Pembina 4B .722.583.Penata 4A .300 .467.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.833.500 2.614.300 2.400 3.400 3.800 2.Pembina 4A .200 2.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .Pembina 4B .677.467.269.Penata Tingkat I 3C .Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3D .200 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .300 3.Penata Tingkat I 4A .600 3.400 3.Pembina 4A .492.Penata Muda 3C .614.300 2.822.Pembina 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .467.300 2.Penata Muda Tingkat I 4B .300 3.082.300 3.597.566.492.500 3.Pembina 4B .000 2.938.Penata Muda Tingkat I 4B .367.Pembina Tingkat I 4A .509.822.100 3.300 3.Pembina 4A .509.200 2.Pembina Tingkat I 4B .119.833.300 3.367.200 3.Penata Muda 4A .833.100 2.Pembina Tingkat I 4A .722.947.Pembina 3D .800 2.788.700 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata 3B .522.833.300 3.800 3.391.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 3A .4B .500 3.Pembina Tingkat I 3D .300 3.492.707.833.400 2.467.800 3.833.597.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .906.597.833.900 3.800 2.600 3.600 3.800 2.492.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .Penata 3B .

Pembina Tingkat I 4A .300 2.467.800 3.300 3.Penata Tingkat I 4B .300 2.467.200 3.200 3.300 3.492.Penata Tingkat I 2D .800 2.300 3.509.300 2.391.Penata Muda 4A .Pembina 3A .300 3.269.Pembina 3B .100 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Penata 3A .400 3.722.200 3.400 3.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Muda 4B .800 2.Pembina Tingkat I 4A .822.Penata Tingkat I 3C .Pembina 4A .Pembina 4B .4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3D .571.400 2.300 3.400 3.600 3.787.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4B .722.200 3.707.200 3.833.Pembina 3C .500 3.Pembina Tingkat I 4A .900 3.Pembina 4A .119.700 3.500 3.571.957.462.700 3.Pembina Tingkat I 3D .833.Penata 4A .Pembina 4B .367.833.Pembina 4B .675.045.Pembina 4B .722.200 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina Tingkat I 3A .600 3.822.833.100 3.269.100 3.800 3.700 .Pembina Tingkat I 4B .614.571.300 3.100.Pembina Tingkat I 4B .391.099.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.300 3.833.174.800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3D .707.677.407.100 3.Penata Muda 4B .391.200 2.500 2.Pembina Tingkat I 4A .722.947.947.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .614.614.Pembina Tingkat I 4B .509.200 2.800 2.Penata Muda 3A .947.600 3.833.Pembina 4A .677.Pembina 4A .200 2.300 3.

528.Pembina 4A .Penata 4B .269.700 3.400 2.Pembina Tingkat I 3D .100 3.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .600 3.400 .600 2.Pembina 4A .467.Pembina Tingkat I 4B .822.833.Penata Tingkat I 4A .700 2.700 3.700 2.Penata Muda 3C .Penata 3C .677.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4A .822.Pembina 3C .614.400 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.082.833.100 2.200 2.Penata Muda Tingkat I 3D .200 3.Pembina 4A .Pembina 4B .Penata Tingkat I 4A .400 2.800 3.788.391.Pembina Tingkat I 4B .367.367.Pembina 4A .500 3.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .800 3.597.Pembina 3B .500 3.800 3.300 3.Pembina 4A .600 3.100.269.600 4.500 3.015.707.391.833.100 3.600 2.Penata Tingkat I 2D .065.492.833.200 3.Penata Muda 3A .Pembina Tingkat I 4A .600 3.Penata 4A .Penata Tingkat I 4A .597.200 3.947.509.800 3.522.Pembina 3A .Pengatur 4B .906.300 3.Pembina Tingkat I 4B .400 3.571.Pembina Tingkat I 4A .800 2.082.100 2.707.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.404.100 3.Penata Tingkat I 3A .407.614.3D .300 3.Penata Muda 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .300 3.597.200 2.500 3.200 2.300 3.571.407.Pembina 2C .571.722.Pembina 4B .Pembina 4B .467.200 3.269.Pembina 2C .Pembina 4B .722.Pengatur 4A .707.600 3.Penata 4B .200 2.391.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .700 2.300 2.500 2.467.

000 3.571.100 3.600 3.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Muda 3C .Pembina 3B .391.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .614.100 3.Pembina 3C .571.200 2.467.Pembina 2A .833.100 3.174.722.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .833.015.900.4B .800 3.822.900.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Penata Muda 4A .300 3.707.833.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur 4A .279.Pembina 2C .900 2.100 2.597.Pembina 4B .Pembina 4B .700 3.677.833.700 3.Pembina 4A .100 2.600 3.600 3.200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata 4A .308.Pembina 4B .Pengatur Muda 4B .308.707.571.300 2.700 2.Pembina 4A .367.614.Pembina 2A .367.174.200 3.722.600 3.407.100 3.833.100 3.Pembina Tingkat I 4A .822.571.269.Pengatur Muda 4B .300 2.500.300 3.347.600 3.Penata Tingkat I 3D .822.900 .700 2.400 2.900 3.200 3.Pembina 2A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .100 1.467.200 3.707.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4B .722.677.344.Pembina Tingkat I 4A .700 3.367.300 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .800 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3D .700 3.200 3.900 2.600 3.100 1.467.367.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .900 3.800 3.467.191.Pembina 4B .100 3.854.

467.400 2.800 2.400 2.500 2.614.367.614.600 2.833.400 2.Pembina 3B .400 3.Pengatur Muda Tingkat I 3C .Pengatur Tingkat I 3C .833.Pembina 4A .492.677.Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3D .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 4A .100 .100 3.Penata Muda 3D .600 2.Pembina 2D .722.321.400 3.009.Pembina 4B .788.900 2.Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pengatur Muda 2D .200 3.Pembina Tingkat I 2A .400 3.367.933.100 3.269.Pembina Tingkat I 4A .Penata 4A .200 3.200 3.300 2.833.407.200 3.489.722.900.800 3.200 3.100 3.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.200 3.300 3.100.Penata Muda 4B .Penata 2B .900 3.300 3.045.611.Pembina Tingkat I 2D .571.Pembina 4B .614.269.800 3.Pembina 4A .700 3.300 3.Pembina 4A .700 2.800 1.391.Pembina Tingkat I 4A .597.500 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .300 4.367.787.614.722.3A .Pembina Tingkat I 3A .Pembina 4B .Pembina 4A .822.Pembina 4A .677.467.300 3.722.Pembina Tingkat I 3D .Penata Tingkat I 4A .300 2.571.Pembina Tingkat I 4A .082.100.Pengatur Tingkat I 4B .100 3.600 3.300 3.100.Pembina 4A .822.822.065.Pembina 3C .Penata 4A .269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .200 2.Penata Tingkat I 3A .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.833.600 2.300 3.400 3.400 3.597.600 3.Pembina Tingkat I 4B .707.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.

800 3.200 2.321.400 2.269.822.800 3.833.Penata Tingkat I 4B .833.200 2.600 2.700 3.500 3.800 2.100.400 2.677.200 3.467.367.Pembina Tingkat I 4A .993.500 3.833.Pembina 4A .100 1.597.677.833.100 2.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 3D .100 3.509.Penata 2D .Pembina 2A .800 2.Pembina 4A .200 3.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda 4B .700 3.300 2.677.800 2.Pembina 4A .200 2.200 3.Pembina 3A .571.Pembina 4A .Pembina 4A .571.Pembina Tingkat I 4A .788.100 3.045.Pengatur Muda 3C .Pembina 4A .300 3.300 2.492.Penata Muda Tingkat I 4A .933.Pembina Tingkat I 3A .597.822.300 3.822.200 3.677.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .800 2.467.391.Penata 3D .4A .500 2.100 2.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.788.Pembina 4A .Pembina 4A .509.833.367.400 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.100 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .174.Pembina 4A .Pembina 3B .Pembina Tingkat I 3C .Penata Muda 4B .677.707.800 3.Pembina 4B .300 3.800 3.900 3.300 3.833.822.Pembina 2B .Pembina Tingkat I 3D .947.722.Pembina 4A .Pembina 4A .571.200 2.947.417.677.800 3.300 3.600 .800 3.467.Pengatur Muda Tingkat I 4B .677.200 3.500 3.571.Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .Pembina 4A .800 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.822.

800 2.887.404.467.100 3.910.475.Pembina 4A .600 3.467.200 3.822.800 3.822.Pembina 4B .700 3.Pembina 4A .300 3.029.200 3.600 3.Penata Tingkat I 4B .707.Pembina Tingkat I 4B .100 2.600 3.707.677.Pembina 4A .947.822.Pembina 4B .Pembina 4A .833.833.Pengatur Muda 3D .400 2.Pembina 4B .Pembina 3A .800 2.200 4.614.200 3.700 3.Pengatur 4A .Pembina 4A .400 3.700 2.200 3.Pengatur Muda 4A .600 3.833.800 3.2A .174.822.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .391.Pembina 4B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.367.200 3.Pembina Tingkat I 4A .200 2.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .367.614.300 2.Pengatur 2C .100.391.Pengatur 4A .100 3.200 3.700 2.269.Pembina Tingkat I 2A .Pembina 2D .677.700 3.677.300 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3B .300 2.467.300 2.400 3.269.400 3.489.Pembina 4A .822.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 2C .Penata Tingkat I 4A .600 3.230.800 3.Penata Muda 4A .956.Pembina 3A .677.Pembina Tingkat I 4B .367.Pembina 2C .400 .065.200 1.Pembina Tingkat I 4A .100 2.822.900 3.300 1.300 3.833.800 3.833.571.Pembina Tingkat I 4A .100 2.367.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Penata Muda 3D .Pembina 3D .Penata Tingkat I 4B .722.200 2.467.Pembina Tingkat I 4A .400 3.707.Pembina 3D .677.300 2.

700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 3D .321.100 3.000 2.833.300 2.174.400 3.300 3.Pembina 4B .571.677.Pengatur Muda 4A .Pembina Tingkat I 3A .800 3.200 2.Pembina Tingkat I 4B .391.100.722.4A .800 3.200 2.300 3.Penata Muda 4B .Pembina 3A .Penata Muda 4A .Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4B .700 3.391.Pembina Tingkat I 2D .800 3.082.100 3.000 3.Pembina Tingkat I 3A .200 3.833.Pembina 3C .600 2.391.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .Pembina 4B .822.Penata Muda 4B .677.707.Pembina 4A .500 3.800 2.200 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .677.677.400 2.300 3.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 3A .269.Penata Muda 3A .300 3.938.614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.467.Pembina 2A .722.700 2.Pembina Tingkat I 4A .722.707.367.Penata Muda 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .722.822.367.Pembina 4A .614.700 3.100 3.200 3.200 .Penata Tingkat I 3D .Pengatur Tingkat I 2D .Penata Tingkat I 3A .300 3.509.467.509.Pembina 3A .200 3.600 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4B .677.200 3.025.833.707.200 3.800 2.Pembina Tingkat I 4B .822.500 2.367.722.800 2.Penata Muda 4A .600 2.Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina 4A .700 2.Pembina 4A .200 2.391.200 2.300 2.Penata 3A .100 3.614.900 3.Pengatur Tingkat I 4A .597.800 3.Pembina Tingkat I 4B .347.100 3.200 3.938.657.

391.300 4.833.174.600 3.900 3.707.Penata Muda 4B .391.407.Pembina Tingkat I 2B .933.Pengatur Muda Tingkat I 4B .400 2.300 3.Penata Muda 4B .Penata Tingkat I 4B .933.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina 4B .700 3.833.722.300 3.300 3.Pembina Tingkat I 2B .300 2.Penata Tingkat I 4A .065.707.100 2.4A .677.800 3.833.Pembina 3A .Penata 4B .800 2.Pembina 4B .800 3.941.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .800 3.600 .597.500 4.833.269.308.Penata Muda Tingkat I 4B .100 2.700 2.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .400 3.700 3.993.200 2.Pembina 3D .467.700 3.Pembina Tingkat I 4B .269.600 3.200 3.614.833.Pembina 4A .300 3.230.600 3.Penata Tingkat I 3A .597.614.833.700 3.065.300 1.300 2.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.467.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .367.Pembina 4A .Pembina 4A .300 3.833.200 3.Pembina 3D .200 3.153.707.300 3.700 3.509.947.833.947.300 1.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4B .367.833.300 3.833.833.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4A .367.700 3.571.600 3.941.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .400 2.Pengatur Muda Tingkat I 4B .000 3.213.407.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4B .Pembina 4B .800 2.

Pembina 4B .Pembina 4B .4A .300 2.Penata Muda Tingkat I 4A .065.Pembina Tingkat I 4A .100 2.800 2.Pembina Tingkat I 3A .722.Pembina 3C .722.367.Pembina Tingkat I 4B .400 2.597.367.Pembina 4B .722.700 2.391.Penata Tingkat I 3D .509.Pembina Tingkat I 2D .100.600 4.200 3.600 3.Pembina 4A .707.707.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .400 3.099.Pembina Tingkat I 4B .722.100 3.300 2.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 3D .174.100 2.Pembina Tingkat I 4B .614.Penata 2C .677.707.407.833.600 3.100 2.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 3.770.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 3A .015.Pembina 3D .700 4.500 2.467.700 3.300 3.800 2.700 3.500 3.Pembina 4A .597.707.200 4.Pembina Tingkat I 4A .700 2.700 2.467.707.Penata Muda 2C .Pembina 3D .300 3.475.300 3.269.614.Pengatur Tingkat I 4A .614.100.Penata Tingkat I 4B .467.400 3.Penata 3A .614.Pembina Tingkat I 4A .200 3.400 3.Penata Tingkat I 3D .Pengatur 4B .065.800 3.367.Pembina Tingkat I 4B .269.492.300 2.Penata Tingkat I 4B .600 3.947.707.400 3.800 .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.800 3.Pembina 3C .Penata Tingkat I 4B .833.947.Pembina Tingkat I 3C .900 3.065.Penata Muda 4B .300 2.Pengatur 2D .600 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3D .200 3.700 2.Penata 3B .597.Pembina Tingkat I 4B .600 3.906.614.100 3.Pembina Tingkat I 4A .200 2.391.Pengatur Tingkat I 4B .200 2.700 3.

400 3.597.Pembina 3C .800 3.Pengatur Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4A .800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3C .Penata Muda 3C .467.Pengatur Tingkat I 4A .Penata 4A .833.269.722.800 2.600 .Penata Muda Tingkat I 4A .833.677.300 2.657.Penata Muda Tingkat I 4A .039.100 3.Penata 4A .391.677.Pembina 4B .3C .300 3.300 3.800 3.300 3.Pembina 2C .500 3.800 3.Penata 4A .100 3.200 2.600 2.571.Pembina 3B .947.Penata 4B .800 2.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 4B .600 3.597.467.100 3.528.400 3.100.677.600 3.300 3.833.571.800 3.269.571.400 3.Pembina 4A .833.269.420.099.597.100 2.722.400 2.492.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 3D .Pembina 4B .597.677.300 2.Pembina 4A .677.Penata Tingkat I 4A .100 3.800 3.600 3.571.Penata 3A .Pembina 3C .Pengatur Tingkat I 4A .300 3.Pembina 4B .230.Pembina 4B .200 3.400 3.Pembina 4B .Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.800 2.367.467.Pembina 4A .269.400 3.400 3.Penata 2D .015.833.833.100 3.677.100.500 2.597.467.200 2.100 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 2D .467.800 3.Pembina 3B .Pembina 4A .Pengatur 4A .571.294.Penata Tingkat I 2D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pengatur Tingkat I 2D .400 3.800 3.700 3.Pembina 3C .

722.Pembina 4A .Pembina 3B .822.000 1.100 1.677.900 3.000 1.Pembina 4A .200 3.000 1.300 3.200 3.000 1.500.Pembina 3C .200 1.400 3.Pembina 4A .822.000 2.000 1.4B .500.571.200 2.300 1.500.956.Penata Muda 4A .400 2.500.571.700 3.500.000 1.Pembina 3B .Penata 4B .Pembina 4A .100 3.600 3.000 1.Penata Muda Tingkat I 3C .269.100 .822.100 3.800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .Pengatur 3D .571.Penata Tingkat I 3B .000 1.200 2.230.Pembina Tingkat I 4A .500.000 1.Penata 4A .467.000 1.009.000 1.947.822.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.500.000 1.500.269.Pembina 4A .400 2.500.000 1.722.500.200 3.000 1.500 3.000 1.000 1.500.500.500.571.Pembina 4A .800 2.391.Penata Muda Tingkat I 2C .900 3.100 2.Pembina Tingkat I 4A .000 1.Pengatur 4A .Pembina 2C .500.000 1.500.500.200 2.349.800 2.844.500.000 1.Pembina Tingkat I 3A .367.000 1.Pembina 4A .000 1.887.500.Pembina 4A .500.500.597.500.887.500.

4A .Pembina 4B .367.100 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .600 3.269.200 3.677.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.500 3.269.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .571.509.407.Pembina 4B .677.100 3.722.600 3.700 3.400 3.Pembina 4A .400 2.462.Pembina 4B .367.367.614.367.Pengatur Tingkat I 2D .Pembina 3A .Pembina 4B .Pembina 4A .200 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.367.367.300 3.722.500 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.614.300 3.269.Pembina 4A .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .300 3.400 3.Pembina 4B .600 2.300 3.367.100 3.400 2.174.500 3.787.700 3.100.Pembina 4A .800 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.174.200 3.407.Pembina 4A .269.700 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.367.100 3.400 3.Pengatur Tingkat I 4B .800 3.467.800 3.Pembina 4A .100 3.400 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina 4B .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .509.Pembina 4A .300 3.407.614.722.833.677.367.614.Pembina 4A .Pembina 4B .Penata Muda 2D .941.614.174.722.Pembina Tingkat I 4A .407.Pembina Tingkat I 4B .200 3.600 .367.700 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .100.Pembina 4A .614.509.

Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 4B .492.100 3.677.Pembina Tingkat I 4B .509.100 3.200 3.614.200 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .509.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .509.300 3.Pembina 4B .509.500 4.300 3.100 3.367.300 2.Pembina Tingkat I 4B .400 4.367.722.Pembina 4B .367.614.Pembina Tingkat I 4A .614.722.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4A .269.722.822.300 3.200 3.600 3.367.722.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.833.833.500 3.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .065.947.Pembina Tingkat I 4B .614.800 3.400 2.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .200 3.722.722.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .407.200 3.065.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .4B .600 .300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.509.614.500 3.500 3.200 3.Pembina 4B .082.200 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.700 3.Pembina 4B .300 3.500 3.509.509.Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.174.500 3.614.200 3.614.300 3.722.Pembina Tingkat I 3B .100 3.571.200 3.509.722.614.Pembina 4B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .100 3.500 3.722.Pembina Tingkat I 4B .367.200 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .

Pembina Tingkat I 4B .300 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4B .614.833.300 3.614.722.300 3.600 3.213.200 3.Pembina Tingkat I 4A .614.Pembina Tingkat I 4A .833.614.407.174.Pembina Tingkat I 4A .509.300 3.833.Pembina Tingkat I 4B .722.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .269.500 3.614.Pembina Tingkat I 4B .700 3.614.600 2.400 3.300 3.Pembina 4B .300 3.900 3.Pembina Tingkat I 4B .4B .600 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .800 3.200 3.Pembina 4B .467.407.700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.722.Pembina Tingkat I 4B .300 3.677.200 3.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .467.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .308.800 4.800 3.Pembina Tingkat I 4B .407.722.722.700 3.407.600 3.Pembina Tingkat I 4A .833.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .614.700 3.947.300 3.308.Pembina Tingkat I 4B .407.407.200 3.947.300 3.722.Pembina Tingkat I 4B .100 3.833.509.Pembina 4B .065.Pembina Tingkat I 4B .200 3.614.200 3.Pembina Tingkat I 4B .000 3.200 3.614.833.700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.722.Pembina Tingkat I 4B .367.500 .787.Pembina Tingkat I 4B .822.900 3.300 3.

Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .509.600 3.308.500 3.407.571.833.367.505.722.065.500 3.100 3.467.700 .400 4.300 3.200 3.614.467.677.600 3.528.391.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.100 2.065.Pembina 4B .269.Pembina 4A .Pembina 2D .800 3.269.700 3.800 2.467.947.492.833.Pembina 4A .200 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .571.100.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .407.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .500 3.600 2.300 3.800 3.300 3.614.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .500 3.300 4.200 3.100 3.300 3.200 3.367.614.700 3.600 3.300 3.900 3.677.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .722.367.200 3.614.100 3.Pembina Tingkat I 4B .947.Pembina Tingkat I 4A .300 3.400 3.722.200 3.509.269.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Pembina Tingkat I 4B .407.Pembina 4B .082.400 3.308.100 3.Pembina Tingkat I 3B .400 3.600 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .833.800 3.833.900 3.Pembina 2D .500 3.509.Pembina Tingkat I 4A .509.900 2.822.Pengatur Tingkat I 3A .Pembina 4A .500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .600 3.4B .Pembina 4B .500 3.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .

614.614.800 3.407.Pembina Tingkat I 4A .600 3.500 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .100 2.600 2.4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .500 3.400 3.467.300 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.509.200 4.Pembina Tingkat I 4A .200 3.500 3.300 3.230.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 4B .500 3.Penata Tingkat I 4A .407.539.509.Pembina Tingkat I 4A .367.065.600 4.700 3.600 3.500 3.Pembina 4B .Pengatur Muda 4B .269.Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.500 3.Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .500 3.614.Pembina Tingkat I 4B .300 3.722.Pembina Tingkat I 4A .500 3.700 3.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina Tingkat I 4B .269.045.600 3.509.509.200 3.Pembina 2A .Pembina Tingkat I 4B .200 3.787.467.Pembina 4B .600 3.Pembina Tingkat I 4A .467.367.Pembina Tingkat I 4B .614.213.065.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .722.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .367.833.Pembina 4A .Pembina 4B .300 3.300 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.722.Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina Tingkat I 4B .100 3.722.509.800 3.722.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3D .722.100 3.000 4.614.947.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.509.467.300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .200 .400 3.065.833.614.509.614.833.100 3.Pembina Tingkat I 4B .

722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .400 3.614.Pembina Utama Muda 4B .269.Pembina Tingkat I 4B .407.571.Pembina Tingkat I 4B .100 3.500 3.614.100 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.614.Pembina 4B .500 3.300 3.947.300 3.800 .722.Pembina 2A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .571.300 3.200 3.100 3.367.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .700 3.614.100 3.200 3.100 3.Pembina 4B .269.614.614.100 3.Pembina Tingkat I 4B .571.148.Pembina 4A .833.300 3.Pembina Tingkat I 4C .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .571.300 3.400 2.400 3.614.614.300 3.Pembina Tingkat I 4B .407.200 3.722.Pembina 4B .269.509.Pembina Tingkat I 2A .200 3.Pembina 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4B .614.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .367.614.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .833.722.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .367.4B .Pembina 4B .Pembina 4B .100 3.300 3.400 3.100 3.367.100 3.700 3.Pengatur Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.467.Pembina 4B .367.600 3.269.407.Pembina 4A .Pembina 4B .833.500 3.Pembina Tingkat I 4A .800 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 3.200 3.100 3.995.200 2.800 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.500 3.700 3.509.Pengatur Muda 4B .947.Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina Tingkat I 4B .614.489.Pembina Tingkat I 4A .

677.Pembina Tingkat I 4A .722.100 3.400 3.600 3.800 3.Pembina Tingkat I 4A .269.200 3.614.Pembina 4B .367.100 3.Pembina 4B .677.614.947.800 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.600 3.Pembina Tingkat I 4B .174.509.509.947.Pembina 4A .Pembina 4B .400 3.509.082.367.800 2.509.800 3.Penata 4A .200 3.200 3.Pembina 4A .Penata Muda 3C .Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .722.Pembina 4B .800 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .822.200 3.822.722.300 4.500 3.Pembina Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 4B .065.4A .509.Pembina Tingkat I 4B .100 3.100 3.600 3.269.100 .Pembina 4A .900 2.100 3.300 3.367.900 2.300 3.614.200 3.200 3.119.614.Pembina Tingkat I 4B .800 3.947.700 3.509.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.500 3.722.597.Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .407.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.700 3.367.833.787.100 3.500 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .367.300 3.614.174.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.852.800 3.500 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.500 3.700 3.367.571.Pembina Tingkat I 4A .947.407.500 3.

643.900 1.Pembina Tingkat I 3B .Pengatur Muda 4B .200 2.000 1.100 2.Pembina Tingkat I III/d 4A .500.000 3.Pembina 3C .Pengatur 2C .500.Pembina 4A .000 1.000 .2A .Penata Muda Tingkat I 14 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4B .467.566.871.200 1.300 3.800 1.500.700 1.075.000 1.254.600 2.000 2.500.015.722.500.000 1.500.800 1.500.000 1.700 2.Pembina Tingkat I 4B .367.833.Pengatur 4A .871.000 1.Pengatur 3B .Penata 8 Tahun 6 Tahun 14 Tahun III/B III/A III/b 4B .500.420.500.Penata Muda Tingkat I 14 Tahun III/D 6 Tahun III/a Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.100 2.000 2.Penata Muda Tingkat I 3B .000 3.500.500.420.800 3.500.566.407.349.614.407.407.500.Pembina Tingkat I 2C .600 2.500.500.500.300 3.254.000 1.148.500.000 2.000 1.700 2.100 3.100 2.137.300 2.800 1.400 3.500.Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .000 3.300 1.Penata Muda Tingkat I 4B .174.600 1.000 2.800 1.800 2.000 1.Pembina 2C .000 1.597.614.000 1.700 3.000 1.500.500.000 3.500.

Pembina Tingkat I 3A .391.281.400 2.227.700 3.367.536.Pembina Tingkat I 4B .600 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4B .000 3.700 2.321.822.Pembina Tingkat I 4B .100 3.213.629.600 3.000 1.500 2.Penata Tingkat I 3D .Penata Muda 4B .082.Pengatur Tingkat I 4B .407.Penata Tingkat I 3D .Penata Tingkat I 4A .700 3.492.Penata Muda Tingkat I 3D .707.Penata Tingkat I 3B .Penata Muda 3D .254.707.Penata Muda Tingkat I 3A .800 2.300 2.174.12 Tahun 16 Tahun III/C III/D 3B .957.700 3.230.400 2.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .420.800 3.400 2.500.Pembina 3B .367.Penata Muda 3B .Pembina 4A .308.100 2.536.100 2.900 3.100 3.391.400 2.700 3.993.308.800 2.Pembina Tingkat I 4B .300 2.Penata Tingkat I 2D .Pembina 3A .509.391.200 2.Penata Muda 3A .391.100 2.Pembina Tingkat I 3D .900 2.200 3.700 3.900 3.400 3.407.407.800 2.871.509.492.269.200 2.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.337.600 2.Pembina 3A .Penata Muda 4B .Pembina 3D .800 3.000 2.000 2.500.Pembina 4A .492.200 2.Pembina 4A .700 3.Pembina 4A .500.871.100 1.Penata Muda 4A .Penata Tingkat I 3A .174.200 3.Penata Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 3D .Penata Muda 3A .Penata Tingkat I 3D .Penata Muda Tingkat I 4A .500 2.136.675.500.367.Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina 4A .200 3.Penata Muda 3B .700 2.082.500 .045.000 1.Pembina Tingkat I 4B .

400 1.400 2.Penata Tingkat I 4A .629.000 2.822.Pembina 4B .Pembina 3B .174.600 3.500 2.Pembina 4A .174.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .000 2.700 1.571.Pembina 4A .100 2.000 3.500 2.Penata 3D .Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 3D .200 .407.Penata Muda Tingkat I 4A .822.629.629.200 2.800 3.509.200 3.740.700 3.509.400 2.269.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .308.906.500 3.700 2.500 2.Pembina Tingkat I 4B .300 2.Pembina 4B .Pembina 3D .837.822.906.509.Pembina 4A .700 2.400 2.200 2.600 2.Penata Tingkat I 3B .Pembina 4A .Pembina 3A .500 3.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3B .200 2.Pembina 4A .700 3.Pembina 4B .407.174.707.Pembina Tingkat I 3D .871.367.500 3.200 2.600 2.822.Pembina 4B .500.Pembina Tingkat I 4A .900 3.400 3.100 2.367.200 3.000 3.492.082.200 2.707.492.492.213.100 3.200 2.Penata Muda Tingkat I 3B .Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .400 3.Pembina 4B .400 2.213.082.700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .700 3.254.822.906.500 3.4A .500.269.Pembina 3D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 3C .833.500 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .993.492.Pembina Tingkat I 4B .

800 2.597.200 3.Pembina 4A .Pembina 3A .707.Pembina Tingkat I 3B .100 3.Penata 4B .Pembina 4A .200 2.400 .Penata Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .700 2.597.800 2.Pembina 3B .993.Penata Muda Tingkat I 3C .800 3.Pembina 4A .906.Penata Muda 3C .407.300 2.200 3.200 2.Penata Tingkat I 3B .800 3.597.Pembina 3C .500 3.597.Penata Muda Tingkat I 4A .822.993.300 2.100 2.Penata Muda Tingkat I 3B .993.597.800 2.597.407.Pembina Tingkat I 3C .200 2.Pembina 4A .400 3.Pembina 4A .200 2.700 2.367.100 2.Pembina 4B .Pembina 4A .Penata 4A .420.597.200 2.800 2.Penata 4B .082.Penata 3B .822.Penata 4A .700 2.509.Pembina 3D .822.Penata Muda Tingkat I 4A .200 2.800 3.400 2.800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .492.420.597.269.722.269.Pembina 4A .200 2.400 2.Penata 4A .500 2.Penata 3C .Penata 3A .822.837.700 2.200 2.Penata 3C .407.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 3B .700 2.500 2.800 2.3B .367.391.492.993.100 2.Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina 3C .Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.200 2.822.600 2.391.Penata 3C .367.906.Penata Muda Tingkat I 4A .597.400 2.492.200 2.Pembina 3D .Penata Muda 4A .100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .822.643.500 2.800 2.400 2.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3B .722.400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .492.707.566.

993.Pembina 4A .200 2.Pembina 3C .308.500 1.200 3.600 3.Pembina 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .643.643.Pembina 4A .Penata 3D .Pembina Tingkat I 4A .837.Pembina 4B .082.367.100 2.Penata 4A .367.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3B .407.Pembina 2A .871.420.400 3.400 2.367.100 2.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .174.375.600 3.700 2.597.Pembina 4A .269.993.Penata 2B .Pengatur Muda Tingkat I 4A .269.Penata Muda Tingkat I 2B .269.200 1.Pembina 4B .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .900 3.Pembina 4A .200 2.Pembina 4A .082.Pengatur Muda 4A .200 2.700 3.100 2.643.800 2.Pembina 3B .174.Pembina 4B .100 2.822.Pembina 3C .100 3.800 2.100 3.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .900 3.492.367.400 2.407.200 2.800 3.100 3.500 3.200 .Pembina 4A .Pembina 3B .500 3.400 2.600 3.993.100 2.700 2.700 3.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata 4A .174.822.Pembina 4A .Pembina 4A .111.Pembina Tingkat I 4A .993.500.400 3.822.Pembina 3B .700 2.400 3.467.600 2.700 2.Penata Muda Tingkat I 4A .822.400 2.367.174.367.Pembina 4A .700 3.Pembina 4A .400 2.492.Pembina 3C .200 3.174.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.200 3.082.3B .837.000 2.822.854.367.700 3.597.993.Pembina 4A .

500 3.700 2.174.200 .Pembina 3D .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.993.700 3.906.200 2.Pembina 4B .Pembina 3B .906.213.400 2.700 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3B .906.200 2.Pembina 4A .822.492.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .492.200 3.822.788.407.269.539.822.400 2.Penata 4A .400 2.Penata Muda Tingkat I 3C .597.407.400 2.597.800 2.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .500 2.269.200 2.200 2.Penata 3B .707.Pembina 4A .000 3.500 2.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 3D .755.492.Penata Muda Tingkat I 3D .174.492.492.200 2.492.Pembina 4A .213.Pembina 4A .400 3.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .629.993.492.492.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .822.492.Penata Muda Tingkat I 4A .993.Penata Muda Tingkat I 4A .629.3B .Pembina 3B .993.Penata Muda Tingkat I 3D .200 2.500 2.400 2.Penata 4B .906.700 2.Pembina 4A .500 2.Penata Muda Tingkat I 3D .200 2.Pembina 3B .200 2.822.400 2.200 2.629.571.800 2.200 2.Pembina 3B .700 3.500 2.700 3.707.822.Pembina 4A .400 2.400 2.400 2.822.400 2.000 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .200 2.Penata Muda Tingkat I 3C .400 2.200 2.Penata Muda Tingkat I 3B .200 3.Penata 3C .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .906.643.Pembina 3B .100 3.597.800 2.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4B .200 2.

Pembina Tingkat I 4A .174.643.957.Pembina 4A .174.467.800 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 4B .700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .500 3.Pembina 4A .722.Pembina 4B .Pembina 4A .174.Pembina 4A .707.509.Pembina 4A .Pembina 2D .900 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .700 3.755.Pembina 3D .509.269.700 2.700 3.269.600 3.700 2.100 3.Penata Muda Tingkat I 4A .045.Penata 3D .200 3.993.571.Pembina 4A .Pembina 4A .174.Penata Tingkat I 4A .Pembina 3B .700 2.509.100 2.269.Penata 4A .200 3.Pembina 4A .906.500 3.Penata Tingkat I 4B .100 3.400 3.Pengatur Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .3D .552.707.700 3.500 3.Pembina 3B .Pembina 3C .Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.Pembina 4A .174.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .367.Penata Tingkat I 4A .082.200 3.367.400 3.Pembina 3D .571.900 3.174.367.600 2.700 3.Penata Tingkat I 4A .407.993.400 3.174.Pembina 4A .269.082.Pembina 3B .906.100 3.500 2.500 3.837.571.400 3.700 3.509.500 2.100 3.700 2.Pembina 3D .269.200 3.Pembina Tingkat I 4A .643.871.600 3.Pembina 4B .400 2.082.Pembina 4A .755.800 3.174.500 3.308.174.Pembina 4A .400 3.Pembina 4A .294.700 2.Pembina 3C .400 2.700 3.500 .Pembina Tingkat I 4B .300 3.600 2.Pembina 3C .100 2.Penata 4A .

700 2.700 2.Penata Muda Tingkat I 3B .600 2.Pembina Tingkat I 3B .500 3.Pembina 4A .100 2.100 2.300 2.Pembina 3C .800 2.407.200 .Pembina 4A .Pembina 3B .837.500 3.400 3.269.597.Pembina Tingkat I 3B .400 2.400 3.Penata 3B .400 3.500 2.400 3.900 1.500.400 3.174.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .643.707.600 2.082.400 2.500 3.700 2.407.269.100 3.200 3.Pembina 4A .Pembina 4A .269.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .082.957.643.803.643.700 2.400 3.509.400 2.Penata Tingkat I 4B .400 3.700 2.Pembina 4B .600 2.500 3.822.Penata 4A .800 2.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 3.Penata Muda Tingkat I 4A .509.407.600 3.367.200 3.Pembina Tingkat I 3D .433.200 3.4A .906.957.Pembina 3D .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina 3A .492.082.Penata Muda Tingkat I 3D .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 3B .400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .993.Penata Muda Tingkat I 4A .700 2.492.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.700 2.Pembina 2D .500 3.Pembina Tingkat I 3C .300 2.492.Pembina 4B .Pembina 3B .174.722.269.722.269.700 2.600 2.Pembina 3B .Penata 4A .Penata Tingkat I 3C .174.Penata Muda 3B .Penata Tingkat I 4B .400 3.833.993.722.467.000 2.349.Penata Muda Tingkat I 4A .300 3.597.269.174.Penata Muda Tingkat I 3B .689.Penata Muda Tingkat I 4A .367.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4B .367.

269.Pembina 4A .269.Penata 4A .300 3.993.400 3.Pembina Tingkat I 4A .597.Penata 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .600 3.200 2.400 3.Pembina 3C .600 2.643.Penata Tingkat I 4A .900 2.300 2.082.200 3.400 3.367.Pembina Tingkat I 3C .200 3.597.Pembina 4A .Pembina 3D .Pembina 3D .800 3.Pembina 3C .700 3.Pembina Tingkat I 4A .269.614.Pembina Tingkat I 3C .500 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina 3D .Pembina 4A .755.100 3.755.269.600 3.509.082.600 2.837.200 2.Penata 4B .400 3.407.Pembina 3B .993.528.Pembina 4B .500 3.500 3.600 2.722.4A .722.900 3.407.Penata 3C .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .269.Penata Muda Tingkat I 4B .500 2.174.Penata 4B .800 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .082.597.Penata 4A .300 3.Pembina 3C .700 2.400 3.Pembina 3C .200 3.Pembina 4A .597.700 3.509.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .045.269.Pembina Tingkat I 4A .700 3.174.Pembina 4B .800 3.803.400 2.Pembina 4B .500 3.082.509.269.800 .Pembina 4A .269.597.400 3.308.675.Penata Muda Tingkat I 4A .269.400 3.308.Penata Tingkat I 3C .Penata 4A .Pembina Tingkat I 4A .174.308.Pembina 3B .Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.082.871.509.400 3.400 2.700 3.800 2.Pembina 4A .600 2.900 3.Pembina 4A .367.800 3.500 3.800 2.Penata 4B .Penata 3B .

Pembina 4A .100 3.Pembina 4A .600 3.800 2.700 2.400 2.467.174.100 3.Penata Muda 4A .700 3.Pembina 3A .400 3.269.269.Pembina 4A .367.400 3.Pengatur Muda Tingkat I 3A .300 3.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .213.174.Pembina 4A .Penata 3B .269.082.Penata Muda Tingkat I 3D .600 2.993.Pembina 4A .597.400 3.306.500 2.Pembina 3C .Pembina 4A .200 2.082.254.707.Penata Tingkat I 4B .Pembina 3B .600 2.4A .367.700 2.803.400 3.082.200 2.Pembina 4A .700 3.100 3.492.700 3.100 3.100 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .993.400 2.Pembina 3A .400 2.822.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Penata Muda 4A .Pembina 3B .600 2.367.Pembina 4A .200 3.467.600 3.200 2.367.Pembina 4A .536.700 .000 2.536.Penata Muda 2B .082.174.467.Penata Muda Tingkat I 4A .174.600 3.467.Pembina 4A .643.100 3.Pembina 3C .Penata Tingkat I 4A .722.100 2.Pembina 3B .Penata Muda 3A .269.600 3.174.611.700 3.492.269.700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .300 3.700 3.Penata 4A .174.837.707.Penata Muda Tingkat I 3B .082.174.367.600 3.Pembina 4A .700 2.Pembina 3B .993.600 3.Pembina 4A .174.887.Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina 4A .900 2.600 2.600 2.600 3.400 3.Pembina 4A .

Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .000 3.722.700 3.367.700 3.269.000 1.100 3.000 2.675.Pembina 4B .Pembina 4A .500 2.Pembina 4A .500.000 1.300 2.400 1.492.600 3.000 1.Pembina Tingkat I 4B .400 2.000 2.700 2.300 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3B .367.174.269.400 1.467.600 3.407.367.269.000 1.4A .700 3.Pembina Tingkat I 3B .900 3.Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.269.Pembina 4A .400 3.467.407.500.300 2.822.281.100 3.Pembina 4B .509.500.500.Pembina 4B .Pembina 2 Tahun 4A .Pembina 2D .700 3.100 3.675.500.800 3.600 3.082.200 3.600 3.407.433.100 1.308.500.675.597.837.Pembina 4B .800 2.Pembina 4A .174.Pembina Tingkat I 4A .200 2.174.420.Pembina 4A .367.Pembina 4B .509.900 3.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4A .100 3.100 2.300 3.500.309.100 2.Penata 4A .Pembina III/C 12 Tahun 12 Tahun 8 Tahun III/c III/c III/b 12 Tahun III/c 4A .082.500 3.119.Penata 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.500 2.400 3.467.614.367.367.Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .700 3.Pembina Tingkat I 4A .993.200 .400 3.407.

Pembina 4B .800 3.700 2.269.400 3.Pembina Tingkat I 3B .900 3.Pembina Tingkat I 4B .407.215.367.500 3.Pembina 2B .Penata 4A .492.407.Penata Muda Tingkat I 3B .269.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .200 2.467.200 3.Pembina Tingkat I 3B .722.700 3.082.Pembina Tingkat I 4A .281.400 3.700 2.755.300 3.407.400 2.100 2.100.600 2.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 3A .Pembina 4A .Penata 3B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.100 2.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .800 3.803.492.407.600 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.600 3.407.Pengatur Tingkat I 3B .800 2.400 2.492.Penata Muda Tingkat I 4A .349.700 2.600 2.400 2.300 2.391.Pengatur Muda Tingkat I 4B .500 3.269.Pembina Tingkat I 4B .082.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3C .Pengatur Muda Tingkat I 4A .367.571.597.993.Penata Muda Tingkat I 3B .492.Pembina 3C .700 3.4B .400 2.400 2.Pembina 3B .509.Pembina Tingkat I 3B .600 3.Penata 4A .174.400 3.Pembina 4A .Pembina 4A .400 2.174.722.306.Pembina 4A .400 3.200 3.900 3.200 2.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4B .700 2.Penata Muda 3B .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .597.082.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 3B .993.700 2.600 3.600 3.349.Pembina 2D .700 3.643.407.100 3.571.800 2.Pembina 3B .600 .700 3.269.467.400 2.467.509.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 2B .174.100 3.614.492.

400 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.100 2.Pembina 4A .100 3.400 3.Pembina 4A .Pembina 4A .400 3.367.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4A .269.500 .100 3.269.Pembina 4A .200 3.400 3.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.Pembina 4A .082.822.Pembina 4B .269.600 2.269.2D .362.400 3.269.906.700 3.722.Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina 4A .367.400 3.367.Pembina 4A .

. SENAYAN SENAYAN SENAYAN .No Rekening 041101002556531 002301011291533 002301010215534 364901013076530 364901013095534 364901013102535 364901013087531 002301009356533 002301009341538 002301009133537 002301009242530 002301014433532 002301014556534 002301014395530 247989229 120810190 247812933 002301014853538 247886008 244674915 244674937 119593745 244641276 120809718 1420012160122 002301008478536 002301009344536 002301009540530 002301008060537 002301008819538 624101008978532 002301008189535 002301008498536 002301008169535 002301014650532 Nama Bank BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BNI BNI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Cabang Bank 00411 -. .KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . An Rek. HENDRO KRISTIANTO YHANI SUNING TIAS HARTI SUCI RAHAYU DYAH PURWANTI DWI SRI SETYARSIH AGUS MARHANTO ARIF SUSANTO UMI KALSUM GANDES PAMIATI . Bank SATUMI Esti Widayati Kiswahyuni Sutarni Fatchul Jannah Aprianto Lilik Mubirroh FAJAR WALIDA GATOT RUKMINTO USWATUN KHASANAH M. SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .TAUFIQUR ROHMAN SRI MIFTA ULFAH ERNAWATI SULISTYO RINI SAYEKTI PUJI RAHAYU IMILDA YULI PUJI RAHAYU SOLIKIL ABADI E ELI SRIYATI ESTITUTI RETNO K THERESIA MARIA K MINTO UTOMO HARUMI PRIMA ERMANU .

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .UNIT PABEAN . DIMYATI SUMARNI SURINI SRI WILUJENG SUHARTININGSIH SUHARTI YUNI ARMIATUN SULASIYAH Sih Lestari Sayekti Tjiptoadi ILUT ANDRIANTI MEI TRI SUBEKTI SRI MIYATI MALIKAN MOCH CHAMIM SRI PURWANINGSIH MINSRIATI ABDUL WAHAB Siami ACHMAD SODIQ KRISANTUS BAMBANG .002301009842534 002301008844533 625101005823537 002301008101537 625101005824533 002301014739530 002301008217532 365501014455530 119591283 119578568 041101002561536 119612921 319801010844537 319801010805533 002301014388533 002301011376537 002301010804537 002301008678534 002301014994538 002301009849536 002301010674534 002301010450532 002301010934536 365601011265532 365601011288530 002301008414532 002301008672538 002301008965533 365601011264536 002301009070535 365601011255537 364001017084539 002301008368537 002301008428531 002301011204536 002301011598537 002301008655536 364001017018538 002301008937530 365001008165537 365001008179536 002301011162530 365601011290537 002301014603535 365601011277539 002301008665531 002301008214534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 06251 -.UNIT PABEAN 03198 -. KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG SENAYAN SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT NGORO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO .UNIT TAPEN KANCA JOMBANG 06251 -.KC SURABAYA SENAYAN 03198 -. UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG DJOKO SUPRIJONO TOTOK WAGIANTO ENDAH PURWANINGSIH SITI MUKHAROROH SULTON TITIK ROFIDAH KUSTI ERNANIK SUWARNO JUNTI SUMARIANI ABDUL WAHID SUSANAH YAYUK NURSIATI SRI WIDYANINGSIH WIWIK SRI WIDIADSIH ISMIHARIATIN SETYANA LILIK SRI WAHYUNINGSIH SUSTYANINGSIH ADI CAHYONO ASNAN LILIK RAHAYU SUPARWATI CHAMIATIN Siswadi Gatot Suwondo HENY KUSYANTO LULUK MASLIKAH M.UNIT TAPEN .

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UMI KULSUM BASUNIN BUDI LEKSONO SUNOKO MOHAMAD ASMAI THOMAS SUDALMO SUTRISMI SUPRAYITNO DWI WAHYUNINGSIH KRISTANTINE EDI Rilo Pambudi PURWANING LESTARI SAADATUD DAROINI YAYUK SRI RAHAYU MURTIATI NURYATI Suwito Utomo JUPRIYANTO ANIS WIDYANINGSIH ISLAN SUPRIANI SRI HARNANI SULASTRI Adi Prayitno ENDANG ENNY INDARTI SRI WAHYUNI Dwi Prihatini PUTANI Kastin LILIK WURYANI Mahmudah NUR CHAYATI PURWATI TITI ESTUNINGSIH WIWIK SRI INDARTI KUSYANTO ASIYAH SUNAR RAHAYU HERI PURNOMO ABDUL KOLIK TITA SURYAWATI SUPARLIK MOKHAMAD SAMPURNO Asih SUTAMAT . KANCA JOMBANG 06251 -.UNIT TAPEN Jombang . . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO .KC JAKARTA TB KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO KANCA JOMBANG .UNIT TAPEN . . KANCA JOMBANG 06251 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH .002301008603539 624401008017532 002301011010539 002301008311530 044301002515532 002301011195533 002301010723537 002301008829533 002301010568539 364001017017532 002301011302538 002301014782533 365601011268530 002301008068535 002301011033537 002301014741537 365601011276533 002301014911530 002301008244539 625101005821535 002301014390530 002301011349530 625101005822531 002301009923534 002301014451530 002301009841538 002301008188539 002301010203537 002301008658534 002301011485530 002301008632538 624701005677539 002301014528531 002301014965539 002301014868533 002301010526537 002301008194530 002301008089531 002301010752536 002301014475534 002301011403538 002301008270530 002301010810538 002301008313532 002301010608533 002301011104532 002301008420533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00443 -.

002301011482532 002301010637532 002301014454538 002301008638534 002301011243530 002301014425539 002301014990534 002301008684535 002301011326532 002301010886539 002301009388530 002301008880539 002301010538534 002301011274531 002301014516534 002301014813538 002301010750534 002301014969533 002301014926535 002301009222530 1420012160197 1420012160049 248602209 002301014840535 002301008199530 248628148 002301009109538 248221803 002301008853532 365001008172534 002301008418536 002301010738532 002301014749535 120822537 002301014318538 248347655 002301010873536 041101006487530 002301014973532 002301014562535 002301010682537 002301008262537 002301014857532 624101008980539 624101008983537 002301014316536 002301014447531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . UNIT BARENG JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG . SENAYAN KANCA JOMBANG 00411 -. . . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . SENAYAN .KC SURABAYA . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . ENDANG HARTATIK HERIYAH LESTARI WIDAYATI WIWIK IDAYATI ERNI KASRI JATININGSIH NUR FAUZIAH YATEMI ISNAYATI SAMPUNIE KUSHARIMURTI HASTIN NADHIFAH SRI SUDJATMI SRIMIATI PARTINAH SUSANA ISMAWATI SULIKIN SITI ASTUTI TURYANTI UMAWATI SUNARLIN . SUNIPAH SARJUKNINGSIH SRI LESTARI SARIMAH BUDI ENDANG PRATIWI SUWITO AGUS LUKMAN HAKIM SUNARYATI SUHERMAN KUNTARNI SUDIYONO EKO SASONO PARKUN SUTINO SUPINAH SUMARDI KUNAWI MASWIN YULI RAHMAWATI SUKIRMAN YUNANINGSIH BACHRUL ULUM SUMINARSIH ARTINAH RENI HASTUTI NUR HIDAYATI . KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang SENAYAN . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .

. . KANCA JOMBANG SENAYAN Senayan Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG . MARIA SRI ENDAH RAHARTINI Ninik Setyowati SULISTYONINGSIH Munafiatin ADMININ Budi Subandrio Sriamah SLAMET RIYADI M SOLAHUDDIN MUKAROMAH Supariyah SUPARNO SITI SUSMIATI MULYONO MOH THOHIRI ELLY ASTUTI SUGENG MUCHAMAD ALI IMRON JAMILUN Rifai SAPA''AH KISMI HANDAYANI ENDAH BAMBANG BUDIONO . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .624001005319531 002301014980539 002301010574530 002301010501537 002301011114537 365501014518532 365501014535534 365501014537536 002301008355534 365501014531530 365501014514538 002301009100534 002301010977534 002301014649531 002301011423538 002301009943534 002301011226538 002301010595536 002301008894538 002301014580533 002301009851533 244679356 282089827 002301010347535 002301010021537 002301011411531 002301009960536 002301010016532 002301011286538 364901013091530 002301014902531 002301014948537 002301014383533 002301010959536 002301010716530 002301011209536 002301014596534 002301014997536 002301009051531 002301014411530 002301014710536 002301011083532 002301010533534 002301008403531 002301014989533 002301014481535 002301010712536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI UNIT BANDAR KDML . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG BAMBANG KISWANTO DONNY ERFANTORO SRI LEMBAHINGTYAS ENDANG SULILIK BOWO Edy Priyanto SUHARINI DEWI MURPYANINGSIH ROHMATUN JANAH Malikah Siti Mundanah RUPIATI MUSTAQIM KARIYANI SUGITO Suharlik Sumarti MUATIN SUKOCO SUPARNING KUNDARIYATI ENDAH FIR BUDI P. KANCA JOMBANG . .

KC SURABAYA SENAYAN 00411 -. . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . JAMALUDIN SUANDRIYAH SUDAR MARTINI NGATMIJAN WIWIK EKO WATI Koriyah Nurul Fitriyah MACHSUNAH ERNAWATI LASMINAH SUBAIRI SUGENG SUNARMI MOHAMAD ARIFIN WULANDARI RETNANINGSIH SUWARNI MOHAMAD JALI WAKIDIN SRI PRIHATIN Semulyaningsih SUPARMI AINUL FATROH SUNARMI SRI ROKHAYATI SRI ANAH WIWIK SUDARMIATI SUKISMIATI SULIATI . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG . .KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG .KC SURABAYA 00341 -.Jakarta Warung SENAYAN 14231 KCP Jombang 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT PERAK JOMBANG MAHMUD SUGIHARTO SUWANU SUPRIADI NURALI SUHARTONO KUSWADI MOH.002301014762533 002301014591534 002301008082539 624001005371533 624001005333535 002301008679530 002301011259531 002301011392533 002301014313538 002301008066533 002301008296536 002301014495534 365601011279531 002301011626534 002301014918532 365601011262534 002301008396530 002301011295537 002301009141530 002301014869539 002301014854534 002301008193534 002301008160531 002301014602539 002301010609539 002301008601537 002301010633538 002301010545531 002301014791532 002301011076535 002301009919535 002301008223533 041101002489530 034101005199533 248209444 1420012159934 041101002560530 119601135 041101006494537 002301011144532 002301008668539 002301008499532 365401014114538 365401014105539 002301014927531 002301014567535 365401014101535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . MARDIYAH SRI ESTUNINGSIH HARIJANI SRI UMIYANINGSIH SULIK INDARWATI SUMIATI SETYOADI UTOMO KUSNIAH BUDI KARTIKO SUTALIS SITI ROMELAH . KANCA JOMBANG UNIT BANDAR BRI UNIT BANDAR KDML KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.

. SUJARWATI . SUSWATI SRI BUDI UTAMI SAMI''UL KANTIN . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT PLOSO JOMBANG 00411 -.365401014147531 365401014152536 002301008516538 002301008489537 002301014474538 002301011481536 002301008376530 002301011100538 002301014941535 002301011468538 002301014897532 002301014333538 002301010790534 002301011258535 002301014514532 002301010396534 002301011221538 002301010622537 002301010058534 002301014909533 002301008905533 002301014320535 365601011259531 002301008145531 002301008645531 365601011286538 002301008702537 365601011280532 365601011251533 002301010565531 365601011289536 002301010900537 365601011284536 002301011159537 002301014538536 365501014524533 041101002562532 248191264 120810225 019301033285533 1420012159959 041101002493539 1420012160064 120839028 002301008209539 002301008622533 002301011378539 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG .Jakarta 14231 KCP Jombang 00411 -.KC SURABAYA 14231 KCP Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SADIJAH NUR HALIMAH SAHUDI DJUWARTI SAMIATI SLAMET SUBAGYO DIDIK HARI PURWANTO Ekananta Kusbyantari CHUSNUL MACHSUM PRIJO SUMARNO NINUK KUMALASARI NUNIK CATUR MUJI KUSMIATI Sutrisno NISWATI ALIYAH SUMINEM Ninik Sumarni Sri Puji Kisworini Indriati YUNI ISBANDIYAH TITIN SUHARTILAH TAMUNAH DJODI SUSILO ABDUL MALIK SURYANI Nurkholis ROKIM BAHRUDIN ASMADI MOHAMAD SLAMET Sugiono Asmadi Emiarsih SUMARTO SUJONO SURADI SOFFIN MINIARTI ENDAH JAMADI ANI SUPRIYANTI .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN 00193 -. Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang .

KC SURABAYA 00411 -. . KANCA JOMBANG . ASTINI HARTINI SUPARTO SRI SUDARTI VERONICA NGATIYEM SUBADI WAHYU INDRIATI CHABIBUR ROHISAH SUPARMI DIDIK PURWO ATMOJO RONO IMANU Idha Herlina HARI CAHYONO KASMI KHAMDANI Kustari MATRODI LILIK BUDI SRI WAHYUNI SIH WIDARTI ENDANG AGUSTININGSIH SAMUDJI SUTRIYO MARIATI SUMINAH HERAWATI KASMIDI SITI URIFAH Kardiwiyono SRI HAYATI SUKARNO ROFUD Rina Suryanti ISNARTI Niati Irwaningsih ARIH HARTINI SUPARMI SAIFUL MASRUROH NURI NURHAYATI WITO UTOMO TIYAS SRI RAHAYU MOHAMAD LAHUDIN SUPRAYITNO Sri Hartini NURHAIDA ROKIB BAMBANG HERU STIYO SUHANIK .KC SURABAYA 00411 -. . SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 00411 -. UNIT PETERONGAN SENAYAN Senayan SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN 00411 -.002301014583531 002301014903537 002301014367537 119604114 119611994 041101002648532 041101002632531 119583545 041101004216535 041101006489532 041101002495531 002301010839532 002301009844536 002301008362531 002301008156532 624701005661538 002301008846535 244679378 248315419 002301010199534 002301010355538 002301008820539 320301023703535 320301023686539 320301023690538 320301023588537 320301023687535 002301008154530 320301023727539 002301010710534 002301010578534 002301008346535 320301023693536 002301014660537 320301023720537 120824737 282089689 119598030 041101002581536 282089690 282089555 002301011019533 002301010315538 002301011452537 002301014373538 002301008436534 002301014450534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .KC SURABAYA Senayan Senayan KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG .KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNITW PETERONGAN UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN .

. UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG SAIDA SETYRINI SUMITO ISTIANAH EFENDY USWATUN KHASANAH AMY ARIYANI SUDARSONO MUTHOWIAH UMI NADLIFAH SUKENI DJUWADI SUTJIPTO CHRISTINA SUPARMI MULYATI JUWARIYAH RATNAWATI SUHARTINI KHOMSIATUN KRISDAYATI KAMIM SARPIN SUWAJI HANIAH SRI WILUJENG SUTRISNO HERIYANI ASLIKAH ABDUL KALIM PARENI BASYUNI SUBANDINAH HALIMAH ABDUL MADJID MUDHOHIR SRI ANJARYATI JUWARIYAH Moh. . Abdul Kholik RAHMAD PAMUJI KARLIK TRI RUDI HARDIYATNO DJAYADI KADARNO ISMUHADI ASKAN MOHAMAD OCHUD HARNAWI Istiani . . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT WONOSALAM KANCA JOMBANG UNIT WONOSALAM . .JBG KANCA JOMBANG SENAYAN Jombang Senayan Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .002301014394534 365401014111530 002301008934532 002301009068538 002301014401535 002301014328533 002301008323537 002301010582533 002301008485533 737201001599539 002301008292532 737201001569534 002301011383534 120820448 002301010392530 282089792 002301010386539 120813667 002301009045530 002301008180531 002301014874534 624901005076537 002301009043538 002301014950534 002301014564537 002301014795536 002301014350530 002301014329539 002301011012531 365601011250537 365601011261538 365601011256533 365601011218535 002301009234537 002301010516532 002301008288533 365501014512536 365501014505539 002301008845539 002301008957530 002301008448531 624101008971530 002301014792538 002301014901535 002301014895530 364901013075534 002301011138531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes . . KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG . UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG .

. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . . UNIT PERAK JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .002301014357532 002301008172538 002301008914532 002301014805535 002301009113537 002301014987531 002301014466535 002301014814534 002301014785531 002301014551534 002301008115536 365401014157536 002301014820535 365401014037532 002301014666533 002301008093530 002301008625531 002301010631536 002301014855530 002301008602533 002301010514530 002301008220535 0023010107