IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER ( BMM3105 )
Siti Fatihah Binti Zulkpeli

LAMAN UTAMA

BIODATA DIRI

ANIMASI ALAM SEKITAR

ANIMASI HAIWAN

ANIMASI PERKATAAN

ANIMASI TMK

PENGHARGAAN

NAMA : SITI FATIHAH BINTI ZULKPELI NO. KP : 921209036052 UNIT : PISMP BM2/PJ/RBT SEMESTER3 NAMA PENSYARAH PEMBIMBING : EN. JALALLUDIN B. IBRAHIM

Telefon

Kamera

Televisyen

Komputer

PENGHARGAAN
Ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah BMM3105 iaitu En.Jalalludin Ibrahim kerana banyak membimbing saya

dalam menyiapkan semua tugasan
BMM3105. Tidak lupa juga kepada keluarga dan kawan-kawan yang sentiasa membantu dan memberi sokongan kepada saya.