Anda di halaman 1dari 7

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

NAMA

KELAS

TARIKH

AMALI 5:

LITAR ELEKTIK

Objektif:

Memahami litar bersiri dan litar selari.

Pembolehubah:
Dimanipulasikan
.................................................................................................................................
......................................................................................................................
Bertindakbalas
.................................................................................................................................
......................................................................................................................
Dimalarkan
.................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Hipotesis:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Bahan / Radas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aktiviti 1:
Prosedur:

Membina litar bersiri dan litar selari

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

1. Dengan menggunakan bateri, pemegang bateri, beberapa wayar dan dua mentol
untuk setiap litar, kedua-duanya dibina seperti gambar berikut.

Litar A

Litar B

2. Semua wayar disambungkan dan mentol diperhatikan.


3. Mentol pertama tidak diskrukan untuk litar A . Pemerhatian dibuat pada mentol
kedua dan direkodkan.
4. Seterusnya, mentol pertama disambungkan kembali dalam litar A. Pemerhatian
dibuat dan direkodkan.
5.

Sekarang, alat radas disambung seperti dalam litar B. Kecerahan mentol


direkodkan apabila suis disambungkan.

6.

Mentol pertama tidak diskrukan dalam litar B. Pemerhatian dibuat dan


direkodkan.

Keputusan:
Litar bersiri

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

Mentol
1

Prosedur 3
Pemerhatian

Pemerhatian
1(tak diskru)

Pemerhatian
1(dipasang)

Litar selari
Mentol
1

Pemerhatian

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

Pemerhatian
1(tak diskru)

Pemerhatian
1 (dipasang)

Soalan:
1. Apakah yang terjadi pada mentol dalam litar bersiri jika salah satu mentol
terbakar?Jelaskan.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

.................................................................................................................................
2. Apakah yang terjadi pada mentol dalam litar selari jika salah satu mentol
terbakar? Jelaskan
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Anda sedang membina satu utas rantaian lampu menggunakan beberapa
mentol. Bagaimanakah kecerahan cahaya lampu berkait rapat dengan cara
anda menyambungnya secara bersiri atau selari?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. Apakah akan terjadi kepada mentol didalam litar bersiri jika satu lagi
mentol ditambah kedalam litar tersebut secara bersiri? Jelaskan.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

5. Apakah akan terjadi kepada mentol didalam litar selari jika satu lagi mentol
yang lain ditambah dan dipasangkan secara selari didalam litar tersebut?.
Jelaskan.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

.................................................................................................................................

6. Lukiskan rajah litar :


1. Litar siri

2. litar selari

Tarikh eksperimen : 10 April 2013

Kesimpulan:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................