Anda di halaman 1dari 4

Langkah/ Masa Set Induksi ( 4Minit )

Isi Pelajaran Apa itu tenaga Elektrik

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Guru memberi salam kepada murid. Guru meminta murid memastikan bawah meja dan sekitar mereka tiada sampah. Guru bergerak ke suis kipas dan memadamnya. Guru bertanya kepada murid kenapa kipas tidak bergerak. Guru kemudian menunjukkan kepada murid sel kering dan lampu suluh. Guru membuat demonstrasi nyalaan lampu suluh. Guru memberi penerangan mengenai tajuk yang akan diajari. Guru menyoal murid mengenai permahaman murid berkaitan elektrik. Guru menunjukkan beberapa keping gambar berkaitan dengan sumber tenaga elektrik. guru meminta murid memberi perhatian tentang penerangan dibuat. Aktiviti Murid Murid menjawab salam guru. Murid memeriksa bawah meja dan kerusi dan membuang sampah yang ada ke tong sampah. Murid akan berfikir untuk menjawab pertanyaan guru. Murid memberi respon terhadap demonstrasi guru.

Catatan Sikap saintifik/nilai murni Menghormati guru. Menjaga kebersihan. KPS Berkomunikasi Membuat ramalan Membuat pemerhatian

Perkembangan Langkah 1 ( 8 Minit )

Murid mendengar penerangan serta membuat catatan ringkas. Murid memberi jawapan sendiri berdasarkan kepada soalan dikemukan oleh guru. Murid memberi maklum balas berkenaan gambar yang ditunjukkan oleh guru.

Sikap saintifik/nilai murni Menghormati guru. Berkerjasama Berani mencuba

KPS Berkomunikasi Membuat ramalan Membuat pemerhatian

Soalan. 1.Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga elektrik? 2. Apakah gambar sumber tenaga yang ditunjukkan.

Jawapan. 1.Tenaga elektrik adalah tenaga yang terhasil akibat aliran cas elektrik melalui pengalir elektrik. Murid dibahagikan Sikap saintifik/nilai

Perkembangan

Guru

membahagikan

( 10Minit )

murid kepada 5 kumpulan ( 4-5 orang setiap kumpulan) Guru mengedar sampul surat yang mengandungi keratan gambar sumber tenaga elektrik dan soalan pembentangan. Setiap kumpulan diminta untuk mencantumkan keratan gambar tersebut. Setelah selesai, guru meminta setiap kumpulan untuk membuat pembentangan mengenai sumber tenaga yang diberi. Guru membuat ulasan mengenai pembentangan yang dibuat. Masa diberi adalah selama dua minit untuk murid menyiapkan tugasan.

kepada lima kumpulan. Murid berada dalam kumpulan masingmasing bersama bahan bahan yang telah disediakan. Murid berbincang dalam kumpulan berkenaan dengan gambar dan soalan yang diberi. Setiap kumpulan murid membuat pembentangan mengenai gambar dan soalan yang diberi.

murni Menghormati guru. Berkerjasama Berani mencuba Berfikir secara rasional KPS Berkomunikasi Membuat ramalan Membuat pemerhatian. Hubungan ruang dan masa.

Soalan: Apakah sumber tenaga yang kumpulan anda dapat? Apakah kegunaan sumber tenaga tersebut? Dimanakah sumber tenaga itu yang dapat kita lihat? .

Aplikasi idea (5 minit)

Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan mengenai sumber tenaga elektrik yang lain selain daripada sumber tenaga yang mereka telah bentang.

Murid berbincang dalam kumpulan dan membentang hasil dapatan mereka.

Sikap saintifik/nilai murni Menghormati guru. Berkerjasama. Berfikir secara rasional.

KPS Berkomunikasi Penutup ( 3 Minit ) Guru merumuskan isi pelajaran dangan aktiviti soaljawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi kefahaman mereka terhadap tajuk yang telah dipelajari. Lembaran kerja diberikan kepada murid sebagai pengukuhan mereka. murid mejawab setiap soalan yang dikemukan oleh guru dengan betul.

Soalan. 1.Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga elektrik? 2. Apakah contoh sumber tenaga elektrik?

Jawapan. 1. Tenaga elektrik adalah tenaga yang terhasil akibat aliran cas elektrik melalui pengalir elektrik. 2. Sumber tenaga elektrik terdiri daripada. 1. Sel kering 2. Sel solar 3. Akumulator 4. Dinamo 5. Hidroelektrik

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Kelas Bil murid Tema Tajuk

: 05 APRIL 2013 : :5 : : Menyiasat Daya dan Tenaga : Tenaga elektrik.

Objektif pembelajaran : 2.1 Mengetahui sumber tenaga elektrik

Hasil pembelajaran: Di akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat: 1. Menyatakan sumber tenaga elektrik Alat bantu mengajar : sel kering, lampu suluh, keratan gambar