Anda di halaman 1dari 26

WAQAF DAN WAQAF JIBRIL WAQAF DAN WAQAF JIBRIL Waqaf ialah tempat berhenti.

Maksudnya ialah tempat berhenti seseorang ketika membaca al-quran. Macam-macam waqof ada tiga, yaitu: 1. Waqof taskin, yaitu waqaf pada lafadz yang berharkat kemudian diwaqofkan dengan sukun, contoh : 2. Waqof Rum, yaitu waqof pada suatu lafadz yang berharkat kemudian waqof dengan memperdengarkan sedikit bunyi harkat lemah, baik dengan dhommah kasroh kira-kira 1-3 tekanan suaranya, contoh: 3. Waqof isymam, yaitu waqof pada suatu lafadz dengan bibir mencucu untuk menggambarkan harkat tanpa bersuara dengan segera, contoh: Sedangkan hukum waqof ada empat, yaitu: A. B. Idhthirari (), yaitu waqof karena terpaksa yang disebabkan oleh habisnya nafas, batuk, lupa dan lain-lain. Hukumnya boleh waqof. Intidhori (), yaitu waqof pada sebuah kata yang perlu untuk menghubungkan dengan bacaan wajah lain ketika ia menghimpun beberapa qiraat karena adanya beberapa riwayat. Hukumnya boleh waqof pada kalimat yang dimaksud. Ikhtiyari (), yaitu waqof ketika qoriah di uji untuk menerangkan kata maqthu (kata terpotong) dan maushul (kata tersambung). Ikhtibari (), yaitu waqof yang memang disengaja, dituju atau dipilih (bukan karena sebab-sebab diatas). Waqof ini dibqgi menjadi empat macam: Waqaf Tam: sempurnanya susunan kalimat dan tidak ada kaitan antara sebelum dan sesudahnya, baik lafadz atau maknanya. Waqaf kafi: sempurnanya susunan kalimat tapi masih berkaitan makna dengan kalimat sesudahnya , sedangkan lafadznya tidak berkaitan. Waqaf Hasan: sempurnan susunan kalimatnya tetepi masih berkaitan makna dan lafadznya dengan kalimat setelahnya. Waqaf Qabih: susunan kalimatnya belum sempurna karena berkaitan lafadz dan maknanya.

C. D. 1. 2. 3. 4.

Tanda-tanda waqof itu bermacam-macam, untuk lebih jelasnya kita lihat tabel

berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\

Lebih Utama waqof Utama waqof Utama waqof Utama waqof Utama waqof utama washal utama washal Lebih utama washal Lebih utama washal Lebih utama washal Utama waqof pada salah satunya Utama waqof Berhenti sejenak tanpa nafas

WAQOF JIBRIL waqof jibril ialah waqof yag dilakukan malaikat jibril alaihis salam selama beliau membacakan al-quran pada Nabi. Ia juga dikenali dengan waqaf nabawi - waqaf sunnah waqaf itba. Adapun tempat-tempatnya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan berada di 9 tempat, 10 tempat bahkan 17 tempat. Tapi yang disepakati adalah pendapat yang menyatakan ada 10 tempat waqof jibril dalam al-quran, yaitu: 1 2 Q.S. Al-Baqarah:148 ....
.

Q.S. Ali Imran:95 . . . . . . . 3. Q.S. Al-Maidah:48


.

.........

4. Q.S. Al-Maidah:116
.

.....

5. Q.S. Yusuf:108
.

.......

6.

Q.S. Ar-Rad:17-18

. ) ( 17

........ .

7. Q.S. An-Nahl:5
) )5

8. Q.S. As-Sajdah:18
) )18

9. Q.S. An-Naaziaat:22-23
) ) (22 )23

10. Q.S. Al-Qadr:3-4


) ) (3 )4

Waqaf Jibril Waqaf Jibril Atau Waqaf Nabi ( Ada 17 tempat. Sepuluh yang pertama disebut Syeikh Mahmud Khalil al-Husari r.h ). Tempat wakaf ini juga ( ) dalam kitabnya ) ( ) oleh Imam al-Asymuni ( disebut dalam kitab ).( yang diambil dari Imam Sakhawi

[ ] ayat 148 pada lafaz [ 1. Surah al-Baqarah ]:

) / )

[ ] ayat 95 pada lafaz [ 2. Surah Ali Imran ]:

) / )

[ ] ayat 48 pada lafaz [ 3. Surah al-Maidah ]:

/ ) )

[ ] ayat 116 pada lafaz [ 4. Surah al-Maidah ]:

/ ) )

[ ] ayat 108 pada lafaz [ 5. Surah Yusuf ]:

) / )

[ ] ayat 17 pada lafaz [ 6. Surah al-Rad ]:

() / ) )

[ ] ayat 5 pada lafaz [ 7. Surah al-Nahl ]:

) / )

[ ] ayat 18 pada lafaz [ 8. Surah al-Sajdah ]:

) / )

[ ] ayat 23 pada lafaz [ 9. Surah al-Naziat ]:

) / )

[ ] ayat 3 pada lafaz [ 10. Surah al-Qadr ]:

) () / )

Kemudian ditambah lagi tujuh tempat berdasarkan kitab tajwid lain seperti Syeikh al). ( ) dalam kitabnya ( Marsafi

[ ] ayat 2 pada lafaz [ 1. Surah Yunus ]:

) / )

[ ] ayat 65 pada lafaz [ 2. Surah Yunus ]:

) / )

[ ] ayat 103 pada lafaz [ 3. Surah al-Nahl ]:

) / )

[ ] ayat 13 pada lafaz [ 4. Surah Luqman ]:

) / )

[ ] ayat 6 pada lafaz [ 5. Surah Ghafir ]:

( ) / ) )

6. Surah al-Qadr [ ] ayat 4 pada lafaz [ ] :

) ( ) / )

7. Surah al-Nasr [ ] ayat 3 pada lafaz [ ] :

) / )

Jadi kesemuanya 17 tempat. Selain disebut Wakaf Jibril, ia juga dikenali dengan nama Wakaf Sunnah dan Wakaf Nabi. Wakaf Sunnah dan Wakaf Nabi kerana Rasulullah SAW senantiasa wakaf pada tempat tersebut. Wakaf Jibril pula Nabi mengambil bacaan Quran dari Jibril a.s.

Akan tetapi wakaf ini tiadalah disebut dalam kitab ulum quran, tafsir, hadith dan athar. Tiada yang menyebutnya sebagai sahih (kerana terdapat khilaf tempat) atau mendaifkannya (kerana ia datang rantaian sanad bacaan Quran). Wakaf ini hanya disandarkan ilmu mulut ke mulut dari kerana itulah tradisi salaf mempelajari bacaan Quran. Kerana itulah pentingnya belajar Quran berguru kerana rantaian sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW.

Dicatat oleh Persatuan Qurra' Bahagian Sibu di 7:34 A http://persatuanqurrabahagiansibu.blogspot.com/2011/01/waqaf-jibril.html Diposkan oleh Nona'e AdeN di 10.13 WAQAF JIBRIL * Waqaf yang dilakukan oleh Jibril as semasa beliau membacakan kepada Rasulullah saw. * Ia juga dikenali dengan waqaf nabawi - waqaf sunnah - waqaf itba * Terdapat 10 tempat yang disepakati. 1.al Baqarah : ayat 148 2. Ali Imran : ayat 95 3. al Maidah : ayat 48 4. al Maidah : ayat 116 5. Yusuf : ayat 108 6. al Rad : ayat 17-18 7. al Nahl : ayat 5 8. al Sajdah : ayat 18 9. al Naziat : ayat 23 10. al Qadr : ayat 3 * Waqaf jibril adalah waqaf yang tidak diberi sebarang tanda padanya Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Fathur Rahman 1.Waqaf yang dilakukan oleh Jibril as semasa beliau membacakan kepada Rasulullah saw. 2. Ia juga dikenali dengan waqaf nabawi - waqaf sunnah - waqaf itba 3. Terdapat 10 tempat yang disepakati. 1. al Baqarah : ayat 148 2. Ali Imran : ayat 95 3. al Maidah : ayat 48 4. al Maidah : ayat 116 5. Yusuf : ayat 108 6. al Rad : ayat 17-18 7. al Nahl : ayat 5 8. al Sajdah : ayat 18 9. al Naziat : ayat 23 10. al Qadr : ayat 3-4 4. Terdapat juga 10 tempat yang khilaf 5. Tanda waqaf jibril adalah berbeza-beza samada ditanda dengan waqaf lazim, waqaf shilliy, waqaf qiliy, waqaf jaiz ataupun tidak ditandai dengan sebarang tanda waqaf. Waqof, Ibtida Dll Waqof Bahasa = menahan / berhenti Istilah /rukun waqaf = memutuskan bacaan dan nafas mengambil nafas baru, niat meneruskan bacaan. Tempat2 berhenti: (1) nombor ayat / akhir ayat.

(2) 6 tanda waqof dalam rasm uthmani: 1 lam alif = waqof mamnu = haram henti 2 mim = waqaf lazim = wajib henti 3 jim = waqof jaiz = berhenti boleh, sambung boleh 4 sod lam ya= wasal aula menyambung lebih baik 5 qof lam yaa = waqof aula berhenti lebih baik 6 2 x tanda titik tiga = waqaf muanaqah = berhenti pada salah satu tanda itu. (3) Kalau tiada tanda berhenti, dan kehabisan nafas ( berhenti sebelum putus nafas) . Cadangan = berhenti sebelum kalimah2 athof (penyambung). kalimah athof = wa, fa, thumma, au, am, bal, illa, dll Jangan berhenti di antara 2 kalimah yg satu maksud - contoh= ri-aa an-naas = riyanya manusia = jangan berhenti di ri-aa > kerana kalimah2 ini bergandingan. - berhentilah di an-naas. - kalau darurat dan terberhenti di ri-aa, maka lafaznya betul, tapi maknanya salah. Apa maksud lafaznya betul ? - dapat berhenti di hujung kalimah, bukan di pertengahan kalimah. Berhentilah di kalimah yg telah mencukupkan lafaz ayat dari segi irob b. arab. Waqaf Nabawi/Jibril - Waqaf yang dilakukan oleh Jibril as semasa beliau membacakan kepada Rasulullah saw. - Ia juga dikenali dengan waqaf nabawi waqaf sunnah waqaf itba - Terdapat 10 tempat yang disepakati. 7 al Baqarah : ayat 148 8 Ali Imran : ayat 95 9 al Maidah : ayat 48 10 al Maidah : ayat 116 11 Yusuf : ayat 108 12 al Rad : ayat 17-18 13 al Nahl : ayat 5 14 al Sajdah : ayat 18 15 al Naziat : ayat 23 16 al Qadr : ayat 3-4 Tanda bagi waqaf jibril = berbeza-beza samada ditanda dengan waqaf lazim, waqaf shilliy, waqaf qiliy, waqaf jaiz ataupun tidak ditandai dengan sebarang tanda waqaf. . Sebab2 berhenti (waqof) . Ada 4 jenis Waqof: (1) Idhtiraari - terpaksa waqof kerana sebab2 darurat putus nafas, bersin, tercekik, menangis dll .. Harus hukumnya, kerana Allah tidak memikul hambanya sesuatu yg mereka tidak terdaya. (2) Ikhtiyaari - waqof atas pilihan sendiri. Ada 4 tahap :17 Waqaf tam = waqof yg telah sempurna susunan lafaz/kalimatnya(Irobnya), telah difaham maksudnya, memulakan bacaan dari perkataan berikutnya (tanpa ibtida kerana tidak ada hubungan dengan ayat sebelumnya).

18 Waqaf kafi = berhenti di tempat yg sudah sempurna susunan lafaznya(Irobnya), ayat yg seterusnya masih ada hubungan makna dengan ayat sebelumnya. Boleh ibtida dan boleh juga teruskan bacaan pada kalimah yg berikut setelah waqaf. 19 Waqaf hasan = waqof yg difahami ayatnya, tetapi ayat yg seterusnya ada hubungan lafaz dan makna dengan ayat sebelumnya .. Hendaklah ibtida. 20 Waqaf qobih = waqaf/berhenti pada tempat yg tidak memberi makna bagi ayat itu. Hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat.. Kena ulangi balik ayat itu. (3) Ikhtibari= waqaf apabila sedang mengajar, menyoal dan sebagainya. Waqaf untuk menerangkan hukum kalimah itu. Harus ibtida dari kalimah itu atau sebelumnya untuk mencukupkan maknanya. (4) Intizhari = waqaf di sesuatu kalimah, diulang membaca ayat dengan bacaan qiraat yg lain pula. Untuk mencukupkan bentuk2 qiraat yg ada pada kalimah itu. Ibtida Bahasa = memulakan Istilah = memulakan bacaan setelah waqaf. > Selepas waqof, tarik balik di tempat2 seperti kalimah2 athof CONTOH : hatta=sehingga, thumma=kemudian, laa=tidak, maa=apa,tidak, min=dari, fa=maka, qoolu=mereka telah berkata ( atau jika nampak kata kerja ) illa = kecuali wa=dan > kalau kalimah sebelum dan sesudah wa mempunyai baris yg sama di hujung kalimah, maka jangan mula dari wa .. Contoh = ibrahiima wa ismaiila = jangan mula dari = wa ismaiila Qot-u Bahasa = Memutuskan. Istilah = Niat berhenti bacaan quraan. > Jika mahu mula baca lagi, hendaklah baca istiazah. Berlainan dengan waqaf, tak perlu istiazah. > Mestilah memutuskan bacaan dengan sempurna. Jangan putus di pertengahan ayat. Putuslah di akhir ayat, akhir surah, akhir juz, di hizb, di rubu. Saktah - bukan tanda waqof, kerana tak memenuhi rukun waqof. Bahasa= Diam Istilah = memutuskan suara pada suatu tempat tanpa menarik nafas baru sekadar 2 harakat sambil menyambung bacaan. Tandanya = siin Sakta adalah cara bacaan qiraat riwayat hafs an asim.

Wajib sakta pada 4 tempat : >1. wa qiila man (s) raaq (Qiyamah: 27 ) >2. marqodina (s) haaza ( Yasin: 52) >3. kalla bal (s) raana ( Muthoffifin: 14 ) >4. iwajaa (s) qoiyiman ( alKahfi: 1 ) ============= Tambahan ============================== Waqaf Taufiqi, Nabawi, Ijtihadi (1) Waqaf Taufiqi - Waqaf yg ditentukan Allah - Contoh = waqaf di penghujung ayat ; yg ada nombor ayat - hukum =sunat muttabaah . (2) Waqaf Nabawi ( waqaf Jibril ) . (3) Waqaf Ijtihadi :. Waqaf idhtirari Waqaf ikhtiyari Waqaf ikhtibari Waqaf intizhari Aridh lissukun Huruf yg berbaris ketika waqaf ( tiada huruf mad ). . 1. Waqaf pada huruf yg berbaris yg sebelumnya juga huruf berbaris. . Berapa wajah ? = lihat baris pada huruf terakhir. 21 > baris atas = satu wajah ( sukun mahad ) = contoh: kazalika 22 > baris bawah = dua wajah ( sukun mahad dan raum ) =contoh: bihi 23 > baris depan = tiga wajah ( sukun mahad, raum dan isymam ) = contoh: manafiu ( contoh2 di atas diambil dari ms 34 alQuran) Kalau waqaf di kalimah = lakumu ( asal kalimah = lakum ; mim asalnya sukun, baris dhamma atas mim adalah baris yg mendatang ) Satu wajah saja = izhar asli. . 2. Waqaf pada huruf yg berbaris yg sebelumnya huruf mati. 2 wajah yg dibolehkan 24 Waqaf iskan (contoh = wannas-l) 25 Waqaf tahrik ( contoh = wannasl ) 26 tak boleh = waqaf mutaharrik ( contoh= wannasal ) Lagi contoh = Wal-fajr, wal-aSr Perhatian: Kalau kalimah memang patut mutaharik (ketika wasal) jangan pula ditahrikkan Contoh wajaalna -bukan wajalna . Waqaf arid lissukun wa huwa mukhtii ( dalam keadaan di ikhfa )

Contoh = Wal-ins . 3. Waqaf pada huruf yg berbaris dan bersabdu yg sebelumnya ada huruf mad Waqaf di hujung kalimah yg ada mad lazim kalimi = hukumnya bukan mad aridh lissukun tapi mad lazim arid lissukun. > satu wajah = 6 harakat contoh = laa taSoooorra = taSooooorr . 4. Waqaf Mad Liin = Contoh Kalimah = baiit . Surah Ali-imran: ayat1 waqaf/wasal ayat2. (1) Wajah bacaan pertama = Ayat 1 (waqaf) + Ayat 2 contoh = Aliif LaaaaaaaammmMiiiiiiiiim (waqaf) . Allahu (2) Bagaimana kalau wasal = Ayat 1 (wasal) + Ayat 2 ? Kalau tengok ejaan = 2 sukun yg bertemu = sukun mim jumpa sukun lam ( yg didahului oleh hamzah wasal ) - Kalau dua sukun yg bertemu, sukun pertama kenalah tukar kepada baris bawah :Jadi sepatutnya = Aliif LaaaaaaaammmMiiiiiiiiimi+llahu Tapi tak boleh baris bawah, kerana ini kalimah Allah, jadi mim sukun itu ditukar kepada baris atas = sebabnya untuk mentazhim(membesarkan/menghebatkan ) lafzul jalallah. 2 Wajah bacaan dengan wasal :27 Aliif LaaaaaaaammmMiiiiiiiiima + llahu ( mim 6 harakat ) -> Wasal dengan memberi baris fathah pada mim 6 harakat dan sambung ke lafzul jalallah 28 Aliif laaaaaaaammmmiima + llahu ( miin hanya dua harakat) -> Seperti wajah pertama, tapi mim dibaca 2 harakat saja Hanya surah ali-imran saja begini. http://zai-linux-ext.comp.nus.edu.sg/ps/tajwid/waqof-dhabt/ Belajar Islam Berbagi ilmu dan berkarya

Rabu, 25 April 2012 Waqaf (Tanda Berhenti) Dan Ibtida (Memulai Bacaan) Pengetahuan tentang tanda waqaf (tanda-tanda berhenti dan tempatnya) dan ibtida (memulai bacaan) berperan penting di dalam tatacara membaca al-Quran, dalam rangka menjaga validitas makna ayat-ayat al-Quran, dan menghindari kesamaran serta agar tidak jatuh ke dalam kesalahan. Dan pengetahuan ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu bahasa Arab (dengan berbagai macam cabangnya), ilmu Qirat,

dan ilmu Tafsir, sehingga tidak merusak makna ayat. Makna Waqaf Kata al-Waqaf biasa dipakai untuk dua makna, makna yang pertama adalah titik atau tanda di mana seseorang yang membaca al-Quran diam (menghentikan bacaannya) pada tanda tersebut.Makna yang kedua adalah tempat-tempat (posisi) yang ditunjukkan oleh para imam ahli Qirat. Dengan demikian setiap tempat (posisi) dari tempat-tempat tersebut dinamakan waqaf, sekalipun seorang pembaca al-Quran tidak berhenti di tempat (posisi) tersebut. Dan makna ucapan kita:Ini adalah waqaf maksudnya adalah tempat (posisi) untuk berhenti padanya. Maksudnya bukan berarti bahwa setiap tempat dari tempat-tampat tersebut wajib untuk berhenti, akan tetapi maksudnya adalah bahwa tempat tersebut tepat atau boleh untuk berhenti, sekalipun nafas si pembaca al-Quran panjang. Dan seandainya salah seorang di antara kita mampu untuk membaca al-Quran dengan satu nafas maka hal itu diperbolehkan (selama bukan pada waqaf wajib berhenti). Seorang pembaca al-Quran diibaratkan sebagai seorang musafir, dan titik-titik atau tempat di mana seorang pembaca berhenti diibaratkan sebagai tempat peristirahatan baginya. Manusia berbeda-beda dalam hal waqaf. Di antara mereka ada yang menjadikan tempat waqaf sesuai dengan panjang nafasnya. Sebagian yang lain menjadikannya pada setiap penghujung ayat. Dan yang paling pertengahan adalah bahwa terkadang waqaf berada di tengah ayat, sekalipun yang lebih dominan adalah di akhir-akhir ayat. Dan tidak setiap akhir ayat ada waqaf (tempat untuk berhenti), akan tetapi yang dijadikan ukuran adalah makna dan nafas mengikutinya. Dan seorang pembaca, apabila sampai pada tempat waqaf sedangkan nafasnya masih kuat untuk sampai pada tempat waqaf berikutnya maka boleh baginya untuk melewatinya (tidak berhenti) dan berhenti pada waqaf setelahnya. Namun jika nafasnya tidak sampai ke waqaf berikutnya maka hendaknya ia tidak melewati waqaf tersebut (hendaknya berhenti pada tempat waqaf pertama) Seperti seorang musafir, jika menemukan tempat persinggahan yang subur, teduh, banyak makanan dan dia tahu bahwa jika ia melewatinya (tidak singgah di sana) ia tidak akan sampai pada persinggahan berikutnya, dan ia perlu untuk singgah di tempat yang tandus, yang tidak ada apa-apanya (tidak teduh, tidak ada makanan dll), maka yang lebih baik bagi orang itu adalah ia tidak melewati persinggahan yang subur tersebut. Maka jika seorang pembaca al-Quran tidak mampu meneruskan bacaan disebabkan pendeknya nafas, atau ketika waqaf pada tempat yang dimakruhkan untuk waqaf maka hendaknya dia memulainya dari awal kalimat (ayat) supaya maknanya bersambung antara satu dengan yang lain, dan supaya mulainya bacaan setelahnya tidak mengakibatkan kerancuan (makna yang kurang tepat). Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: {181) { ) Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan:". (QS. Ali Imraan: 181) Maka jika seseorang memulai bacaan dengan: { }

Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. (QS. Ali Imraan: 181) Maka ia telah berbuat kesalahan dengan memuali bacaan pada kata tersebut. Beberapa Contoh Waqaf Dan untuk masalah ini ada beberapa contoh: Wajib berhenti, misalnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1} } .Dan dia tidak mengadakan kebengkokan didalamnya. (QS. Al-Kahfi: 1) Kemudian memulai lagi dengan:
2 } } Yang lurus (tidak kontradiksi), untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi-Nya ( Allah).. . (QS. Al-Kahfi: 2) Hal itu supaya tidak disalahpahami bahwa firman-Nya ( Yang lurus) adalah sifat dari firman-Nya ( kebengkokan), karena sesuatu yang bengkok tidak akan lurus/selaras. (Dan wajib waqaf) pada kalimat/ayat yang akhirnya huruf Ha sakat (Ha sakat adalah huruf Ha sukun yang ada di akhir kalimat/kata untuk menjelaskan harakat huruf terakhir dari kalimat yang bersambung dengan Ha sakat tersebut, dan hal itu menunjukkan akan pentingnya kalimat tersebut. walahu Alam), seperti dalam firman-Nya:

26} { 25} } Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. (QS. Al-Haaqqah: 25-26) Dan dalam firman-Nya:
29} { 28} } Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. (QS. Al-Haaqqah: 28-29) Maka pada selain al-Quran, anda harus menetapkan (menuliskan/membaca) huruf Ha ini ketika waqaf (berhenti) dan menghapusnya/menghilangkannya jika diwashal-kan (disambungkan/tidak berhenti). Dan ia (Ha sakat) tertulis di dalam al-Quran dengan huruf Ha. Karena di dalam kaidah bahasa Arab diharuskan menghilangkan/menghapus Ha sakat apabila diwashal-kan (disambungkan/tidak berhenti). Maka penetapan keberadaannya (penulisannya) ketika diwashal-kan bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, sedangkan penghapusannya bertentangan dengan tulisan yang ada pada mushaf. Maka dengan mem-waqaf-kan (berhenti pada huruf Ha sakat tersebut) berarti seseorang telah mengikuti tulisan di mushaf al-Quran dan sekaligus mengikuti kaidah bahasa Arab. Dan bacaan washal dengan Ha hanya diperbolekan dengan meniatkan waqaf (berhenti). Dan juga wajib waqaf, misalnya pada firman-Nya: 65} }

Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. ... (QS. Yunus: 65) Kemudian dimulai lagi dengan membaca: 65} } Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. .(QS. Yunus:

65) Hal itu supaya maknanya benar (lurus), karena jika diwashal-kan (disambungkan/tidak berhenti) akan memberikan kesan bahwa perkataan mereka yang membuat sedih (hati Nabi) adalah perkataan mereka: 65} } Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. .(QS. Yunus: 65) Padahal maksud ayat yang sebenarnya tidak demikian. Dan dianjurkan (disunahkan) bagi seorang pembaca al-Quran untuk belajar posisi-posisi waqaf (tanda-tanda waqaf), dan agar berhenti pada setiap akhir ayat kecuali jika ayat tersebut memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat setelahnya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
14} }

Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. (QS. Al-Hijr: 14) Maka tidak boleh waqaf (berhenti) di akhir ayat di atas dikarenakan hurufLam pada ayat setelahnya berkaitan erat dengan ayat sebelumnya (ayat di atas). . 39} } dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. (QS. Al-Hijr: 39) Demikian juga tidak boleh waqaf (berhenti) di akhir ayat di atas dikarenakan huruf pada ayat setelahnya berkaitan erat dengan ayat sebelumnya (ayat di atas). Dan tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan tentang Waqaf dan Ibtidaberguna dalam memahami makna-makna al-Quran dan mentadabburi (mengkaji) hukum-hukumnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhumaberkata:Kami telah hidup pada sepenggal waktu kami, dan bahwasanya salah seorang di antara kami diberikan iman sebelum al-Quran. Dan kami telah menyaksikan pada hari ini orang-orang, yang salah seorang di antara mereka diberikan al-Quran sebelum iman. Sehingga ia membaca al-Quran dari awal sampai akhir namun ia tidak mengetahui mana perintah dan mana larangan, dan juga tidak tahu kapan seharusnya dia waqaf (berhenti). Padahal setiap huruf dalam al-Quran menyerukan:Aku adalah utusan Allah kepadamu agar engkau mengamalkanku, dan agar engkau mengambil pelajaran dari nasehatku. (Sumber: karya Syaikh Manna al-Qaththan, Maktabah al-Maarif Riyadh hal 187-188 dan artikel berjudul di http://www.halqat.com/Article-194.html. Diposting oleh Abu Yusuf Sujono)

FAIDAH PERBEDAAN QIRAAT Selasa, 07 Februari 12 Permasalahan seputar perbedaan Qiraat dan macam-macamnya, adalah masalah yang sejak dulu dan senantiasa tetap menjadi perhatian para ulama. Dan di antara bentuk perhatian mereka terhadapnya adalah usaha mereka untuk mencari hikmah dan faidah yang diakibatkan karena perbedaan Qiraat tersebut. Hikmah-hikmah tersebut sangat

banyak, kami akan menyebutkan sebagiannya. Maka dengan taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kami katakan:Sesungguhnya di antara hikmah yang terkandung dalam perbedaan Qirat adalah sebagai berikut: Pertama: Bentuk kemudahan bagi ummat Islam, lebih khusus bagi bangsa Arab yang mereka berkomunikasi dengan al-Quran. Al-Quran al-Karim turun dengan bahasa mereka, dan saat itu bangsa Arab terdiri dari beberapa macam kabilah/suku, dan bermacam-macam lahjah (dialek bahasa). Maka al-Quran memperhatikan (mempertimbangkan) hal itu, yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan lahjah dari masing-masing kabilah ini. Maka diturunkan di dalamnya (di antara lahjah-lahjah ini) sesuatu (al-Quran) yang mengikuti (mengiringi) kabilah-kabilah tersebut sesuai dengan keberagamannya- dalam rangka menghilangkan kesulitan dan untuk meberikan kemudahan dan keringanan bagi mereka (dalam membaca dan menghafal al-Quran, ed) Kedua: Penggabungan antara dua hukum yang berbeda, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 222} } .Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. ..(QS. Al-Baqarah: 222) Yang mana bisa dibaca dengan mentasydidkan Tha, dan bisa dibaca dengan tidak mentasydidkan Tha.Gabungan kedua bacaan tersebut meberikan faidah hukum bahwasanya seorang wanita yang mengalami haidh tidak boleh digauli (dijima) oleh suaminya kecuali jika ia telah suci dengan dua hal, yaitu berhentinya darah haidh dan dengan mandi besar. Ketiga: Menunjukkan dua hukum syari yang berbeda pada dua kondisi yang berbeda, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: 6} } Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ...(QS. Al-Maaidah: 6) Yang mana ( kaki-kaki kalian) dibaca dengan mem-fathah-kan hurufLaam, karena di-athaf-kan ke kata (athaf menjadikan kata setelahnya mengikuti hukum kata sebelumnya), hal ini menunjukkan wajibnya membasuh kaki dalam berwudhu, karena kata kaki-kaki kalian diathafkan ke angota wudhu yang dibasuh yaitu wajah. Dan ia juga dibaca dengan meng-kasrah-kan huruf Laam diathaf kan ke kata (kepala-kepala kalian). Dan Qiraat ini (dengan kasrah) menunjukkan bahwa kewajiban seseorang dalam wudhunya adalah dengan mengusap kaki, karena ia diathaf kan ke anggota badan yang diusap yaitu kepala. Dan itu adalah penetapan terhadap hukum mengusap khuff (kedua sepatu) Keempat: Menghilangkan kesalahpahaman sesuatu yang tidak dimaksud, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
9} }

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ...(QS. Al-Jumuah: 9) Yang mana ada Qiraat yang lain berbunyi:

(( )) Maka berjalanlah menuju dzikir kepada Allah. Pada Qiroat ini ada penolakan/penghilangan terhadap kesalahpahaman akan wajibnya bersegera (terburu-buru) ketika berjalan menuju shalat jumat, yang hal itu (terburu-buru) dipahami dari Qiraat yang pertama, yang mana Qiraat yang kedua menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam Qiraat pertama adalah sekedar berangkat menuju masjid untuk mendegarkan khutbah, bukan dengan terburu-buru. Keempat: Menunjukkan kesempurnaan kemukjizatan al-Quran dengan penggunaan kalimat yang ringkas, yang mana setiap Qiraat dengan Qiraat yang lain seperti kedudukan satu ayat dengan ayat yang lain. Hal ini merupakan salah satu bukti kemukjizatan dalam Al-Quran al-Karim, yang mana masing-masing Qiraat menujukkan suatu makna, sebagaimana satu ayat yang terpisah menunjukkan makna. Keenam: Bersambungnya sanad Qiraat-qiraat ini adalah tanda bersambungnya ummat ini dengan sanad Ilahi, karena bacaan satu lafazh dengan beberapa Qiraat yang berbeda padahal tulisannya satu (sama) dan tanpa titik dan harakat, hanyalah terbatas pada pendengaran, talaqi (belajar langsung dari guru) dan periwayatan, bukan hasil ijtihad. Bahkan setelah pemberian titik dan harakat pada mushaf sekalipun, karena lafazh-lafazh tersebut hanyalah diberi titik dan harakat berdasarkan satu versi Qiraat, sedangkan versiversi Qirat yang lain terbatas pada sanad dan riwayat sampai hari ini. Hal tersebut merupakan kelebihan (keutamaan) yang besar yang dimiliki ummat ini dikarenakan adanya sanad kitab Rabb mereka, dan ketersambungan sanad ini dengan sanad Ilahi. Maka ini adalah pengkhususan umat ini dengan keutamaan. Ketujuh: Beragamnya Qiraat menambah pahala bagi ummat ini dalam menghafalnya, perhatiannya dengan mengumpulkan dan menukilnya (meyampaikannya) kepada selain mereka dengan rasa amanah, dan teliti disertai perhatian yang sempurna dengan ketelitian yang sampai batas yang mengagumkan. Syaikh Manna al-Qaththan rahimahullah menambahkan bahwa keberagamaan Qiraat menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya Kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, padahal Kitab ini (al-Quran) memiliki banyak Qiraat yang berbedabeda. Abu Ubaid rahimahullah dalam kitab Fadhailul Quran berkata:Dan maksud dari Qirat Syadz adalah menafsirkan Qiraat Masyhur dan menjelaskan makna-maknanya, seperti Qiroat Aisyah dan Hafshah radhiyallahu 'anhuma
238} } Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. ...(QS. Al-Baqarah: 238). Yang mana pada Qiraat yang shahih tidak disebutkan kata . Juga seperti Qiraat Ibnu Masud radhiyallahu 'anhu:( maka potonglah tangan-tangan kanan keduanya), dan di Qiroat yang shahih . Juga seperti Qiroat Jabir radhiyallahu 'anhu:

.33} } Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).(QS. An-Nuur: 33). Sedangkan dalam Qirat yang shahih tidak ada kata

Beliau melanjutkan:Maka huruf-huruf ini (versi-versi bacaan al-Quran ini) dan yang semisal dengannya telah menjadi penafsir bagi al-Quran. Dan telah diriwayatkan yang seperti ini dari para Tabiin di dalam tafsir, kemudian dianggap baik. Maka bagaimana jika hal itu diriwayatkan dari Shahabat besar (senior) kemudian menjadi satu Qiraat? Maka ia lebih dari sekedar tafsir dan lebih kuat. Maka minimal yang bisa disimpulkan dari huruf-huruf ini adalah pengetahuan tentang benarnya sebuah tawil.(tafsir) (Sumber: dari http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=316 dengan tambahan dari karya Syaikh Manna al-Qaththan. Diposting oleh Abu Yusuf Sujono)

MACAM-MACAM QIRAAT, HUKUM DAN KAIDAH-KAIDAHNYA Rabu, 25 Januari 12 Sebagian ulama menyebutkan bahwa qiraat ada beberapa macam;Mutawatir, Ahad, dan Syadz. Mereka menjadikan qiraat Mutawatir berjumlah tujuh. Qiraat Ahad adalah tiga qiraat untuk menggenapkan menjadi sepuluh qiraat, dan juga qiraat yang dibaca para Shahabat. Adapun selain itu maka ia adalah qiraat Syadz. Ada yang berpendapat bahwa sepuluh qiraat itu adalah Mutawatir. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dijadikan sandaran (pedoman) dalam masalah ini adalah kaidahkaidah bukan jumlah, sama saja apakah ia termasuk qiraat yang tujuh, atau qiraat yang sepuluh atau pun yang lainnya. Abu Syamah rahimahullah dalam kitab al-Mursyid alWajiz berkata:Tidak sepantasnya kita tertipu/terpedaya dengan setiap qiraat yang disandarkan kepada salah satu qari dari Qurra yang tujuh, dan kita melabelinya dengan label shahih, dan bahwasanya al-Quran itu diturunkan dengan qiraat seperti itu, kecuali jika qiraat tersebut masuk ke dalam kaidah itu (kaidah akan disebutkan pada paragraf berikutnya). Dengan demikian seorang penulis yang menukil qiraat dari selain ketujuh qiraat itu tidak kita dikatakan menyendiri/terasing disebabkan penukilan qiraat tersebut. Dan juga keshahihan qiraat tidak hanya khusus bagi yang menukil qiraat dari ketuuh Qurra tersebut. Akan tetapi, jika ia dinukil dari selain ketujuh Qurra itu, maka hal itu tidak mengeluarkan qiraat tersebut dari status shahih, karena sesungguhnya yang menjadi pedoman (acuan) adalah terkumpulnya sifat-sifat (ciri-ciri) tertentu dalam sebuah qiraat, bukan kepada siapa qiraat itu dinisbatkan (sandarkan). Hal itu karena sesungguhnya qiraat-qiraat yang dinisbatkan kepada ktujuh Qurra dan kepada selain mereka terbagi menjadi dua yaitu; qiraat disepakati, dan qiraat Syadz. Hanya saja karena ketenaran mereka (ketujuh Qurra) dan banyaknya ke-shahih-an (kebenaran) yang disepakati yang ada pada qiraat mereka, maka hal itu membuat hati menjadi condong (untuk menerima) apa yang dinukil dari mereka melebihi qiraat yang dinukil dari selain mereka. Ukuran (tolok ukur) dalam kaidah qiraat menurut mereka adalah sebagai berikut: 1. Kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab, , sama saja apakah ia ragam bahasa Arab yang fasih atauafshah (lebih fasih). Karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah dengan menggunakan sanad, bukan dengan rayu (akal/rasio). 2. Qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani,walaupun bersifat kemungkinan (tidak secara pasti). Karena para Shahabatradhiyallahu 'anhum di dalam penulisan mushaf Utsmani mereka berijtihaddalam membuat rasm (bentuk tulisan/khat)

berdasarkan apa yang mereka ketahui dari bahasa-bahasa Qiraat. Maka mereka menulis misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:
6} } Dengan menggunakan huruf -sebagai ganti dari huruf - mereka tidak menggunakan huruf yang ia adalah asal dari kata tersebut, supaya qiraat (bacaan) ) ). Dan meskipun ia menyelisihi rasm (tulisan) dari satu ragam, namun ia telah datang sesuai dengan asal mula kata tersebut secara bahasa yang telah dikenal, sehingga keduanya seimbang dan jadilah bacaan dengan isymam mungkin untuk dilakukan. (Isymam adalah memonyongkan kedua bibir seperti orang yang hendak mengucapkan dhommah namun dampak dari pemonyongan bibir tidak tampak dalam ucapan) Dan yang dimaksud dengan kesesuaian yang bersifat kemungkinan adalah yang semisal denga hal di atas. Seperti dalam bacaan 4} } , maka sesungguhnya lafazh ditulis dalam semua mushaf al-Quran tanpa menggunakan huruf Alif. Maka ia bisa dibaca sehingga ia benar-benar sesuai dengan tulisan di mushaf, dan juga ia bisa dibaca sehingga ia sesuai dengan mushaf namun bersifat kemungkinan. Dan demikian pula pada contoh-contoh yang lain. Dan contoh kesesuaian/kecocokan antara perbedaan Qiraat dengan rasmsecara pasti adalah dalam kata , karena ia dibaca dengan Ta dan juga dengan Ya. Demikian juga kata , ia bisa dibaca dengan Ya dan Nun. Dan bacaan-bacaan lain yang semisal dengan hal itu. Ketiadaan titik dan harakat dalam suatu huruf ketika dihapus ataupun ditulis adalah salah satu hal yang menunjukkan keutamaan agung yang dimiliki oleh para Shahabatradhiyallahu 'anhum dalam ilmu tentang ejaan, dan juga menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam dalam menerapkan setiap ilmu. Dan tidak disyaratkan di dalam Qiraat yang shahih kecocokan/kesesuaiannya dengan seluruh mushaf yang ada, dan cukup dengan kecocokannya dengan sebagian saja. Hal itu seperti Qiraat Ibnu Amir: dengan menuliskan huruf Ba pada kedua kata tersebut (padahal pada Qiraat imam yang lain dan yang tertulis di mushaf yang ada pada kita sekarang ) . Maka sesungguhnya Qiraat Ibnu Amr ini sesuai dengan tulisan yang ada di mushaf Syami (mushaf yang ada di Syam). 3. Qiraat tersebut harus shahih sanadnya. Karena Qiraat adalah sunnah yang diikuti, yang didasarkan pada kebenaran penukilan dan keshahihan riwayat. Seringkali para ahli bahasa Arab mengingkari suatu Qiraat di antara macam-macam Qiraat yang ada dengan alasan keluarnya Qiraat tersebut dari aturan/kaidah bahasa Arab, atau karena lemahnya ia dari sisi bahasa. Namun para imam ahli Qiraat tidak mengindahkan dan memeperhatikan pengingkaran tersebut (karena mereka lebih mengepankan keshahihan sanad. Wallahu Alam, ed) Itulah patokan untuk sebuah Qiraat yang shahih. Mak jika terpenuhi ketiga rukun; Pertama, kecocokannya dengan bahasa Arab, Kedua, Kecocokannya dengan mushaf dan Ketiga adalah shahihnya sanad qiraat tersebut, maka ia adalah Qiraat yang shahih. Dan kapan saja hilang salah satu rukun atau lebih dari rukun-rukun tersebut, maka Qiraat tersebut dinamakan dengan Qiraat Dhaif, atau Syadz atau Batil. Dan termasuk hal yang mengherankan adalah bahwa sebagian ahli Nahwu (ilmu tata bahasa Arab) setelah hal di atas- menyalahkan Qiraat Shahihyang di sesuai dengan kaidah-kaidah di atas, hanya dikarenakan Qiraat tersebut bertentangan dengan kaidah ilmu Nahwu yang mereka susun yang dengannya mereka menghukumi keshahihan

sebuah bahasa. Padahal Seharusnya kita menjadikan Qiraat Shahih sebagai hakim yang menghukumi benar dan tidaknya sebuah kaidah dalam ilmu Nahwa dan bahasa, bukan dengan menjadikan kaidah bahasa sebagai hakim dalam al-Quran (yang menghakimi sah dan tidaknya sebuah Qiraat, ed). Karena al-Quran adalah sumber pertama dan pokok untuk pengambilan kaidah-kaidah bahasa. Dan al-Quran (dalam penetapannya) bersandarkan kepada keabsahahan penukilan dan periwayatan yang menjadi sandaran para imam Qurra, dalam sisi bahasa apapun. Ibnul Jazri rahimahullah berkata ketika mengomentari syarat pertama dari kaidah-kaidah dalam Qiraat Shahih:Perkataan kami dalam kaidah di atas Sekalipun (cocok) dengan satu ragam, yang kami maksudkan adalah satu ragam dari beberapa macam ragam ilmu nahwu, sama saja apakah ia fasih atau afshoh (lebih fasih), apakah ia disepakati atau diperselisihkan dengan perselisihan yang tidak parah, (dengan syarat) jika Qiraat tersebut merupakan Qiraat yang sudah popoler, tersebar dan diterima oleh para imam yang ahli dalam masalah sanad yang shahih. Karena sanad adalah pokok yang terpenting dan rukun yang paling lurus. Betapa banyak Qiraat yang diingkari oleh sebagian ahli Nahwu atau kebanyakan dari mereka, namun pengingkaran mereka tidak dianggap. Seperti pen-sukun-an kalimat dan , pen-kasrah-an kata , pem-fathahan kata , dan juga pemisahan antara Mudhaf dengan Mudhaf ilaihi dan yang lainnya. (Lihat al-Itqaan) Abu Amr ad-Dani rahimahullah berkata:Para imam Qurra tidak menetapkan sedikitpun dari huruf-huruf al-Quran berdasarkan apa yang paling populer dalam bahasa Arab dan apa yang paling sesuai dengan Qiyas (analogi) dalam bahasa Arab, akan tetapi berdasarkan yang paling valid dalam periwayatan dan paling shahih dalam penukilan. Dan jika sebuah Qiraat telah valid maka qiyas bahasa Arab dan kepopuleran dialek tidak bisa menolaknya. Karena Qiraat adalah sunah yang diikuti, wajib diterima dan dijadikan rujukan. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu berkata:Qiraat adalah sunah yang diikuti. Imam al-Baihaqi rahimahullah berkata:Maksud beliau adalah mengikuti orang-orang sebelum kita dalam masalah huruf-huruf al-Quran adalah sunnah yang harus diikuti, tidak boleh menyelisihi mushaf yang ia adalah pedoman, dan tidak boleh pula menyelisihi Qiraat yang masyhur sekalipun yang selain itu boleh di dalam kaidah bahasa (Arab, ed). Dan sebagian ulama mengklasifikasikan macam-macam Qiraat, lalu mereka menjadikannya enam macam: 1. Pertama: Mutawatir, yaitu Qiraat yang dinukil oleh sejumlah orang yang tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan dari oerang-orang yang seperti mereka hingga ke akhir sanad, dan ini yang dominan di dalam Qiraat. 2. Kedua: Masyhur, yaitu yang sanadnya shahih namun tidak sampai ke tingkatan Mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm, terkenal di kalangan para Imam Qurra, dan mereka tidak menganggapnya keliru atau ganjil. Dan para Ulama menyebutkan bahwa Qiraat jenis ini boleh diamalkan bacaannya. 3. Ketiga: Ahad, yaitu yang sanadnya shahih, namun menyelisihi rasm atau menyelisihi kaidah bahasa Arab, atau tidak terkenal sebagaimana terkenalnya Qiraat yang telah disebutkan. Dan yang ini tidak diamalkan bacaannya. Dan di antara contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim rahimahullah dari Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabishallallahu 'alaihi wasallam membaca:

Qiraat di atas dalam mushaf dibaca:


76) )

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. (QS. ArRahman: 76) Dan juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya beliau membaca: (surat At-Taubah ayat 128)
128} }

Dengan menfathahkan huruf Fa dalam ( padahal di Qiraat yang lain dengan menkasrahkan Fa) 4. Keempat: Syadz, yaitu yang tidak shahih sanadnya. Seperti Qiraat:
4} }

Dengan kata kerja bentuk lampau, yaitu ( malaka) dan mem-fathah-kan kata ( di Qiraat yang benar dengan meng-kasrah-kannya). 5. Kelima: Maudhu, atau palsu yaitu yang tidak ada asal-usulnya. 6. Keenam: Mudraj, atau yang disisipi, yaitu ucapan yang ditambahkan dalam Qiraat (yang shahih) sebagai bentuk penafsiran. Seperti Qiraat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: { . } Dan ucapan adalah tafsir yang disisipkan dalam ayat. Maka keempat Qiraat yang terakhir (dari no 3-5) tidak diamalkan (tidak boleh membaca al-Quran dengan Qiraat tersebut) Jumhur ulama berpendapat bahwa Qiraat Sabah adalah Mutawatir, dan selain yang Mutawatir dan Masyhur maka tidak boleh membaca dengannya, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh al-Muhadzadzab:Tidak boleh membaca dengan Qiraat Syadz di dalam shalat mapupun di luar shalat, karena ia bukan al-Quran. Karena al-Quran tidak ditetapkan kecuali dengan nukilan yang Mutawatir, dan Qiraat Syadz tidak Mutawatir. Dan barangsiapa yang berkata dengan selain ini maka ia adalah orang yang keliru dan bodoh. Maka jika seseorang menyelisihi dan membaca dengan Qiraat Syadz, maka Qiraatnya diingkari, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Dan para ulama Baghdad telah sepakat bahwa barangsiapa yang membaca dengan Qiraat Syadz maka ia diminta bertaubat. Ibnu Abdil Barr rahimahullah menukil Ijma (kesepakatan) seluruh kaum Muslimin tentang tidakdiperbolehkannya membaca dengan Qiraat Syadz, dan juga tidak diperbolehkannya shalat di belakang imam yang membaca Qiraat ini (Syadz). (Sumber: Syaikh Manna al-Qaththan, Maktabah Maarif Linasyr wat Tauzi Riyadh, hal 176-180. Diterjemahkan dan dipsoting oleh Abu Yusuf Sujono) |AL-QIRAAAT DAN AL-QURRAA Selasa, 13 Desember 11 Al-Qiraaat adalah bentuk jamak dari kata al-qiraaah (bacaan) yang dalam bahasa Arab ia adalah kata dasar (mashdar) dari kata kerja qaraa (membaca). Namun secara istilah ia

adalah salah satu madzhab (cara/metode) dalam membaca al-Quran, yang mana salah seorang imam Qurraaa (Imam ahli Qiraat) menjadikan madzab tersebut sebagai madzhab yang mebedakan antara dirinya dengan imam yang lain. Qiraat ini valid berdasarkan sanad-sanadnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan masa (periode) imam al-Qurraaa yang mana cara mereka diikuti oleh manusia dalam membaca al-Quran adalah kembali (bermuara) pada zaman para Shahabat radhiyallahu 'anhum. Dan di antara Shahabat radhiyallahu 'anhum yang terkenal mengajarkan qiraat adalah sebagai berikut:Ubay, Ali, Zaid bn Tsabit, Ibnu Masud, Abu Musa al-Asyary dan selain mereka radhiyallahu 'anhum. Dan dari merekalah banyak para Shahabat, dan Tabiin di berbagai kota yang mengambil (mempelajari) qiraat tersebut. Dan semuanya bersanad (berambung sanadnya) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Imam adz-Dzahabi rahimahullah berkata dalam Thabaqat al-Qurraa:Dan yang masyhur (terkenal) sebagai orang yang mengajarkan qiraat (bacaan) al-Quran di kalangan Shahabat ada tuuh orang; Utsman, Ali, Zaid bn Tsabit, Abu ad-Darda, ibnu Masud, dan Abu Musa al-Asyary radhiyallahu 'anhum. Dan sekelompok Shahabat telah mempelajari qiraat dari Ubay radhiyallahu 'anhu, di anataranya; Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin as-Saib. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma juga mempelajarinya dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu. Dan dari para Shahabat tersebut para Tabiin dari masing-masing negeri mengambil (mempelajari) qiraat (model bacaan). Di antara mereka yang tinggal di Madinah adalah; Ibnul Musayyib, Urwah, Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasaar, Atha bin Yasaar, Muadz bin al-Harits yang dikenal dengan nama Muadz al-Qari, Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj, Ibnu Syihab az-Zuhri, Muslim bin Jundub, dan Zaid bin Aslam rahimahumullah. Dan di antara mereka yang ada di Mekah; Ubaid bin Umair, Atha bin Abi Rabaah, Thawus, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Abi Mulaikah rahimahumullah. Dan di antara mereka yang ada di Kufah; Alqamah, al-Awsad, Masruq, Ubaidah, Amru bin Syarahbil, al-Harits bin Qais, Amru bin Maimun, Abu Abdurrahman as-Sulami, Said bin Jubair, an-Nakhai, dan asy-Syabi rahimahumullah. p]Dan di antara mereka yang ada di Bashrah; Abu Aliyah, Abu Rajaa, Nashr bin Ashim, Yahya bin Yamar, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Qatadah rahimahumullah p]Dan di antara mereka yang ada di Syam; al-Mughirah bin Abu Syihab al-Makhzumi rahimahullah murid Utsman radhiyallahu 'anhu, dan Khalifah bin Sad murid Abu adDarda radhiyallahu 'anhu Dan pada masa Tabiin, di penghujung abad pertama, beberapa orang mengkosentrasikan diri dan memperhatikan dengan serius ketelitian (dan peletakan kaidah) dalam qiraat (bacaan) al-Quran, karena kondisi saat itu mengharuskan demikian. Dan mereka menjadikannya (qiraat) sebagai satu bidang (disiplin) ilmu, sebagaimana yang mereka lakukan pada ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Maka jadilah mereka imam-imam yang menjadi panutan dalam qiraat dan dijadikan tempat rujukan yang dituju oleh manusia. Dan terkenalah dari generasi mereka (Tabiin) dan dari generasi setelah merekaal-Aimah as-Sabah (tujuh imam ahli baca al-Quran) yang disandarkan kepada mereka qiraat yang sekarang ini. Maka di antara mereka yang di Madinah; Abu Jafar Yazid bin alQaqa kemudian Nafi bin Abdurahman. Dan di antara mereka yang di Mekah; Abdullah bin Katsir, dan Humaid bin Qais bin al-Araj.

Dan di antara mereka yang di Kufah; Ashim bin Abi Najud, Sulaiman al-Amasy, Hamzah, dan al-Kisaai. Dan di antara mereka yang di Bashrah;Abdullah bin Abi Ishaq, Isa bin Amr, Abu Amr bin al-Allaa, Ashim bin al-Jahdary, kemudian Yaqub alHadhrami. Dan di antara mereka yang di Syam; Abdullah bin Amir, Ismail bin Abdullah bin al-Muhajir, Yahya bin al-Harits, kemudian Syuraih bin Yazid al-Hadhrami. Dan tujuh imam yang terkenal di antara mereka di seluruh penjuru adalah:Abu Amr, Nafi, Ashim, Hamzah, al-Kisaai, Ibnu Amir dan Ibnu Katsir Dan Qiraat (yang tujuh) bukanlah huruf (yang tujuh pada pembahasan sebelumnya) menurut pendapat yang paling kuat. Sekalipun ada kecocokan di antara kedua hal tersebut. Karena qiraat adalah madzhab ulama (dalam membaca al-Quran) dan telah disepakati (ijma) bahwa ketujuhnya masih tetap ada dan dibaca manusia. Dan sumber perbedaannya adalah dalam lahjah, cara pengucapan, dan penyampaian, seperti Tafkhim, Tarqiq, Imaalah, Idghaam, Izhaar, Isyba, Madd, Qashr, Tasydidd, Takhfiif dan lain-lain. Dan adapun sabatu ahrufadalah berbeda dengan hal itu sesuai dengan apa yang telah lalu. Dan permasalahan itu (tujuh huruf) berakhir pada pembukuan al-Quran yang terakhir ketika perluasan daerah kekuasaan Islam, dan perbedaan huruf tersebut belum membawa dampak yang dikhawatirkan berupa fitnah dan kerusakan. Lalu para Shahabat radhiyallahu 'anhum di masa Utsman radhiyallahu 'anhumengarahkan manusia pada satu huruf, yaitu huruf Quraisy dan menulis al-Quran dengan huruf tersebut sebagaimana pembahasan yang telah lalu.Wallahu Alam. (Sumber: Syaikh Manna al-Qaththan, Maktabah Maarif Linasyr wat Tauzi Riyadh, hal 171-173 dengan tambahan. Diterjemahkan dan dipsoting oleh Abu Yusuf Sujono) HIKMAH TURUNNYA AL-QURAN DENGAN TUJUH HURUF (TUJUH DIALEK) Jumat, 02 Desember 11 Hikmah turunnya al-Quran dengan tujuh huruf bisa disimpulkan dalam beberapa perkara: 1. Memeberikan kemudahan dalam membaca dan menghafal bagi kaum yang masih umi (tidak bisa membaca dan menulis), yang masing-masing Kabilah (suku) dari mereka memiliki bahasa (dialek) tersendiri, dan mereka tidak terbiasa untuk menghafal syariat, terlebih lagi untuk menjadikan hal itu sebagai kebiasaannya. Hikmah ini ditunjukkan dengan jelas dalam beberapa hadits dengan bermacam-macam redaksi. Dari Ubay radhiyallahu 'anhu berkata:
: :

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan Jibril 'alaihissalam diAhajaril Miraa (sebuah daerah di Quba, di luar Madinah) lalu beliaushallallahu 'alaihi wasallam berkata:Sesungguhnya aku diutus (menjadi Nabi) kepada kaum yang ummi, di antara mereka ada anak-anak, pembantu, lelaki tua dan perempuan tua. Maka Jibril 'alaihissalamberkata:Maka boleh bagi mereka membaca al-Quran dengan menggunakan tujuh huruf/dialek (sesuai dengan dialek mereka agar mudah) (HR. ath-Thabari dalam Tafsirnya, Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud ath-Thayalisi, at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan shahih oleh beliau) Hadits lain, yaitu sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam:
: .

Sesungguhnya Allah memerintahku untuk membaca al-Quran dengan satu huruf

(dialek). Lalu aku berkata:Ya Allah berilah keringanan untuk ummatku. Dalam hadits yang lain, Jibril 'alaihissalam berkata:

Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar membacakan al-Quran kepada umatmu dengan satu huruf. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku memohon kepada Allah maaf dan ampunan-Nya, sesungguhnya umatku merasa berat melakukannya.(HR. Muslim) 2. Kemukjizatan al-Quran terhadap fitrah bahasa bagi bangsa Arab, karena bermacammacamnya sisi susunan bunyi al-Quran menjadikannya sebagai keberagaman yang mampu mengimbangi beragamnya cabang-cabang bahasa (dialek) yang di atasnya fitrah bahasa di kalangan Arab berada. Sehingga setiap orang Arab mampu untuk mengucapkannya dengan huruf-huruf dan kalimatnya sesuai dengan masing-masing lahjah (logat) alami dan dialek kaumnya, namun dengan tetap terjaganya kemukjizatan al-Quran yang dengannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menantang orangorang Arab (untuk membuat yang serupa dengan al-Quran). Dan dengan keputusasaan mereka untuk melawan al-Quran maka hal itu tidak hanya menjadikannya menjadi mukjizat bagi satu bahasa saja, namun ia menjadi mukjizat bagi fitrah bahasa itu sendiri di kalangan bangsa Arab. 3. Menunjukkan kemukjizatan al-Quran dalam makna dan hukum-hukumnya, karena perubahan bentuk suara dalam sebagian huruf dan kalimatnya menjadikan al-Quran siap untuk diambil (disimpulkan) hukum-hukumnya, yang menjadikan al-Quran cocok untuk semua zaman. Oleh sebab itu para ulama ahli fikih berdalil dengan Qiraat Sabah (tujuh model bacaan) dalam ber-istinbath (menyimpulkan hukum dari dalil) dan ijtihad mereka. 4. Di dalamnya juga menunjukkan keistimewaan al-Quran dibandingkan dengan kitabkitab samawi yang lain, karena kitab-kitab tersebut diturunkan sekaligus dengan satu huruf sedangkan al-Quran dengan tujuh huruf. 5. Di dalam turunnya al-Quran dalam tujuh huruf ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ummat ini, dan penjelasan tentang luasnya rahmat Allah terhadap mereka, yaitu dengan memudahkan bagi mereka untuk mempelajari kitab-Nya dengan kemudahan yang semaksimal mungkin. 6. Di dalamnya adalah permulaan untuk menyatukan bahasa-bahasa (dialek) Arab menjadi satu bahasa terpilih yang paling fasih. Dan itu adalah permulaan dalam proses tahapan-tahapan penyatuan umat Islam di atas satu bahasa yang menyatukan mereka. 7. Bentuk perhatian terhadap kondisi kehidupan suku-suku di jazirah Arab yang berdiri di atas fanatisme penuh terhadap segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suku, seperti nasab (garis keturunan), tempat tinggal, maslahat dan bahasa yang susah untuk berubah (berpindah) darinya dalam waktu yang singkat. (Sumber: Syaikh Manna al-Qaththan, Maktabah Maarif Linasyr wat Tauzi Riyadh, hal 169-170 dengan tambahan dari http://uqu.edu.sa/page/ar/158765. Diterjemahkan dan dipsoting oleh Abu Yusuf Sujono) Diposkan oleh Kisah-kisah di 05.50 Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke

TwitterBerbagi ke Facebook Label: belajar Al-Qur'an

Posting Lebih BaruPosting LamaBeranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) Mengenai Saya Kisah-kisah Lihat profil lengkapku

Daftar Isi 1 2013 (4) 2012 (23) 1 Mei (3) April (20) 1 GHIBAH 2 Pintu-pintu Kebaikan 3 Waqaf (Tanda Berhenti) Dan Ibtida (Memulai Bacaan... 4 8 Khasiat Daun Sirih Untuk Kesehatan 5 7 Nutrisi untuk memperkuat tulang 6 6 Rambu-rambu Islam tentang pergaulan 7 9 Hal Tentang Wudhu' 8 Pembagian Waris Menurut Islam (bag. 2) 9 Pembagian Waris Menurut Islam (bag. 1) 10 Islam Memuliakan Wanita 11 Meraup Pahala Menjelang Shalat 12 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syariat Isl... 13 Dialog Rasulullah Dan Iblis 14 Do'a dan Usaha 15 Alam Kubur 16 6 Hal Penting Tentang Hamil di Luar Nikah 17 Sepasang Sendal Baru

18 19

Sebatang Pohon Alpukat Ibu RT

Template Watermark. Diberdayakan oleh Blogger.