Anda di halaman 1dari 2

BACAAN SHOLAT DAN ARTINYA

1 2 Takbir Doa iftitah Allahu Akbar Allahu Akbar kabira, Walhamdulillahi kasyira, Wasubhanallahi bukratan wa asila. Inni Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal-ardha hanifan muslima, wama ana minal musyrikin. Inna shallati wanusuki wamahya-ya wamaama-ti lilla-hi rabbil alamin. La syari-kalahu wabijalika umirtu wa ana minal muslimin. 3 Al Faatihah Auzubillahi minassyaitan nirrajim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdu lillaahi rabbil-aalamin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaaka nabudu wa iyyaaka nastaiin. Ihdinash shiraathal mus-taqiim. Shiraathal ladziina anamta alaihim, ghairil maghdhuubi alaihim, waladhdhaaliin, Amiin. 4 Surat Pendek Bismillahir rahmaanir rahiim. Qul huwallahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahuu kufuwan ahad. 5 6 7 Takbir Ruku Itidal Allahu Akbar Subha-na rabbiyal azimi wa bi hamdihi (3x) SamiAllahu-liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu. Mil usama wati wal ardha wamil uma syita min syai in badu. Allahu Akbar Subha-na rabbiyal aala wa bi hamdihi (3x) Allahu Akbar Allahummaghfirlii, Warhamnii, Wajburnii, Wahdinii, Warzuknii. Waafini Wafuani Attahiyyatu mubaarakaatus salawatut taiyibatul lillaah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatul laahi wabarakaatuh. Allah Maha Besar Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak2nya, Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Aku hadapkan jiwa dan ragaku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan ikhlas dan berserah diri, dan aku bukanlah dari golongan orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup serta matiku, untuk menjalankan perintah Allah pemimpin alam semesta. Tidak ada suatupun yang menyekutuiNYA, demikianlah diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk golongan orang yang patuh kepada perintah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha pengasih lagi maha penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadaMU kami menyembah dan hanya kepadaMU kami mohon pertolongan. Tunjukanlah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau benci dan bukan jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, Dia Allah Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatupun yang menyamaiNYA. Allah Maha Besar Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar. Allah mendengarkan orang2 yang memujanya, Ya Allah bagiMU segala puji dan puja. Allah Maha Besar Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Allah Maha Besar Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, tunjukilah aku, berilah rizki kepadaku. Segala kehormatan yang memberikan keberkatan, dan doa yang baik2, hanya untuk Allah. Keselamatan jualah untuk semua Nabi, serta rahmat kasih saying Allah, dan keberkatanNYA.

8 9 10 11 12

Takbir Sujud Takbir Duduk antara dua sujud. Duduk Tahiyat

Assalamu alaina ibadillaahis shalihin.

wa

alaa

Keselamatan (kesejahteraan) pula untuk kami, dan hamba Allah yang shaleh taat beribadah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau merahmati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di alam semesta ini, sesungguhnya hanya Engkau yang Maha terpuji dan Maha Mulia.

Asyhadu allaa ilaaha ilallaah, wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah. Allaahumma salli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad, kamaa shallaita alaa Ibrahim, wa alaa aali Ibrahim. Wa barik alaa Muhammad, wa alaa aali Muhammad, kama barokta alaa Ibrahim wa alaa aali Ibrahim. Fil Aalamiina Innaka hamidum majid. Assala-mualaikum warahmatullah wabarakatuuh.

13

Salam

Sejahteralah bagimu dan rahmat Allah.

Anda mungkin juga menyukai