Anda di halaman 1dari 7

PENGENALAN Permainan sukaneka adalah sesuatu aktiviti yang dilakukan oleh kebiasaannya kanak-kanak untuk bermain, berseronok dan

mengisi masalapang.Permainan sukaneka mempunyai peranan yang penting dalam PendidikanJasmani bagi murid-murid di sekolah rendah. Walaupun objektif jangka pendeK ad a l a h m e n g h i b u r k a n p a r a p e s e r t a , p e r m a i n a n s u k a n e k a b a n y a k m e m b e r i sumbangan yang baik terhadap perkembangan para peserta.

MATLAMAT Matlamat sukaneka ini diadakan adalah untuk memupuk semangat kerjasama,p e r s e f a h a m a n d a n i n t e r a k s i y a n g s i h a t d i k a l a n g a n p e s e r t a . S e l a i n i t u , a k t i v i t i permainan sukaneka yang dijalankan dapat membentuk sikap dan amalan positif dikalangan peserta dengan menunjukkan disiplin yang tinggi. D i s a m p i n g i t u , sukaneka ini juga secara tidak langsung dapat menjadikan kanak-kanakt e r s e b u t a k t i f d a n s e r o n o k m e n j a l a n k a n a k t i v i t i y a n g m e n a r i k d a n produktif.

OBJEKTIF 1. Memupuk keyakinan dan sikap tidak berputus asa dalam diri para peserta 2.Mengeratkan lagi silaturrahim di kalangan peserta 3.Membentuk peserta agar sentiasa bersikap positif 4. Memberi peluang kepada peserta dalam menunjukkan bakat masing- masing.

TARIKH DAN MASA Tarikh Hari Masa : : : 9.10.2012 10.10.2012 Selasa dan Rabu 8.00 1.10 Petang

TEMPAT Sk Pulau Perhentian KUMPULAN SASARAN Semua murid SKPP BILANGAN PESERTA 180 orang peserta

JAWATANKUASA SUKANEKA TAHUNAN SK PULAU PERHENTIAN 2012

JAWATANKUASA INDUK Pengerusi Timb. Pengerusi Naib Pengerusi 1 : Tuan Ibrahim Bin Tuan Mahmood : NoorAzmien b Kamaruddin : Che Karim b Che Mat Muhd Sukri b Ahmad Ayub bin Abdul Razak Zulkifli Bin Ahmad : Khairiah bt Mat Hassan : : : : :

Naib.Pengerusi 2 : Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari : :

AHLI JAWATANKUASA

Juru acara Noor Nazmah BT Hj Abdullah ( K ) Khairiah Bt. Mat Hassan

Pelepas Tuan Ibrahim Tuan Mahmood Che Karim Bin Che Mat Zairuddin Noor Azmien Kamaruddin

Hakim Penamat Che Ayub Che Deraman ( K ) Ependi Bin Arifin Nawawi Bin Derahim Dazrul Bin Che Daud W. Ahmad Firdaus

Penyelia Peserta Wan Nazizi Wan Nawi( Merah ) Khairul Asmawi ( Rumah Hijau ) Zairul Azril Bin Zakaria ( Kuning ) Muhd Zulhanan ( Biru ) Cik Zalilawati Bt Ali ( Pra ) Amnah Bt. Salleh

Alatan Noor Azmien B Kamaruddin ( K ) Ayub Bin Abdul Razak Wan Ahmad Firdaus Dazrul Bin Che Daud

Teknikal Ayub Bin Abdul Razak ( K ) Zulkifli Bin Ahmad Muhd Kusairi Ramli

Hadiah Dan Cenderamata Zurid Bin Wan Ishak ( K ) Noor Azmien B Kamaruddin Ependi Bin Arifin Muhd Kusairi Ramli Khairiah Bt. Mat Hassan

Jurugambar / Rekod Statistik Rozlan Bin Zamri ( K ) Zurid B Wan Ishak

Jamuan Zubrain Bin Ab Halim ( K ) Rozlan Bin Zamri Zaibidah Bt Mat Ali Pn Azizah Abd Rahman Pn Saidah Mohd Nor

Keselamatan / Kawalan Murid Semua guru Dan Kakitangan Jaga Sekolah

Rawatan Amnah Bt. Salleh

Publisiti @ Buku Program Noor Nazmah Hj Abdullah

Aturcara Sukaneka Dan Anggaran Perbelanjaan Hadiah

B I L 1

KATEGORI

ACARA

PESERTA

KEDUDUK AN

HADIAH

PRA SEKOLAH

LARI BAWA PUNDI KACANG LARI DALAM GELUNG LARI KEPIT BOLA

5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TABUR GULA-GULA

5 ORANG SETIAP PASUKAN

TAHUN 1

JUNJUNG PUNDI KACANG ISI STRAW DALAM BOTOL LARI KETINTING

5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

TABUR GULA-

5 ORANG SETIAP

GULA TAHAP 1 ( TAHUN 2 DAN 3 3) LARI DALAM GUNI TIUP DAN PECAH BELON CARI GULAGULA DALAM TEPUNG MAKAN SNEK

PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN

KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5

TAHAP 2 ( TAHUN 4,5,6 )

IKAT TALI

5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5 5 5 5

BAWA BOLA DENGAN KAYU HOKI LARI DALAM GUNI MAKAN LIMAU

5 ORANG SETIAP PASUKAN

5 ORANG SETIAP PASUKAN 5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5 5 5 5 10 10 10

ACARA SAMPINGAN

TARIK TALI (L/P TAHAP 2 )

10 ORANG SETIAP PASUKAN

ACARA GURU @ KAKITANGAN DAN IBU BAPA

MAKAN CEPAT

5 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA

5 5 5

BALING BELON

8 ORANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA

8 8 8

TARIK TALI

12 0RANG SETIAP PASUKAN

PERTAMA KEDUA KETIGA

12 12 12

JUMLAH

PERTAMA KEDUA KETIGA

115 X RM 5=RM575 115 X RM 5=RM575 115 X RM 5=RM575

JUMLAH KESELURU HAN

RM1725