Anda di halaman 1dari 12

SK AYER MANIS KM 48, JALAN AYER HITAM, KULAIJAYA, JOHOR

PELAN STRATEGIK PANITIA BAHASA INGGERIS 2011 2015

PROGRAM STRATEGIK
PANITIA BAHASA INGGERIS 2011 2015

VISI : Sekolah unggul penjana generasi terbilang MISI : Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI (SWOT ANALISIS) Kekuatan (S) Mempunyai prasarana yang baik (makmal computer & pusat sumber sekolah yang lengkap) Jumlah guru Bahasa Inggeris opsyen yang ramai dan berpengalaman Buku-buku dan kemudahan fotostat yang mencukupi Peluang (O) Mendapatkan penceramah dari luar (guru pakar) untuk memberi teknik-teknik menjawab soalan Mudah mendapat sumber pengajaran dan pembelajaran dari makmal computer dan pusat sumber sekolah Terletak berhampiran jalan utama, mudah mendapatkan kerjasama dari guru dan ibu bapa Mendapat sokongan dari pihak pengurusan sekolah dan PIBG Mendapat kursus yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Kelemahan (W) Murid-murid kurang berminat dengan Bahasa Inggeris Keengganan murid mengikuti aktiviti yang dirancang Kurang sambutan dari segi kehadiran ke bengkel dan kelas tambahan percuma yang dijalankan Cabaran (T) Guru-guru lain dan ibu bapa kurang memberi kerjasama Tempat tinggal murid yang berjauhan dari sekolah menyukarkan kehadiran penuh dalam setiap aktiviti yang dijalankan Kekangan masa untuk guru-guru menjalankan lebih banyak aktiviti bimbingan untuk murid Tanggapan negatif bahawa Bahasa Inggeris adalah sesuatu yang sukar

ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN (TARGET), STRATEGIK ISU STRATEGIK Meningkatkan peratus kelulusan Bahasa Inggeris MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus kelulusan mata pelajaran Bahasa Inggeris. OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus Bahasa Inggeris ke arah target yang yang disasarkan menjelang 2015. Melahirkan lebih ramai murid yang mendapat A dalam matapelajaran Bahasa Inggeris di setiap tahap. Melahirkan murid berpengetahuan luas dalam penggunaan Bahasa Inggeris Pengetahuan terhad dalam kepentingan penguasaan Bahasa Inggeris. Murid-murid memahami kepentingan dan manfaat memahami Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah murid yang bukan hanya faham tapi mampu berkomunikasi dengan baik PETUNJUK PRESTASI UTAMA Peratus lulus Bahasa Inggeris murid tahun 6 100% SASARAN TOV 11 12 13 14 % % % % % 66.7 74.1 80 87 82 15 % 100 INISIATIF / STRATEGIK W2 + S2 Penggunaan pelbagai teknik pengajaran yang berkesan T2 + O1 Penggunaan aktiviti dan teknik menarik oleh tenaga pengajar jemputan

Sekurangkurangnya 10 orang A setiap kali peperiksaan dijalankan, bagi setiap tahun Murid berkebolehan menggunakan Bahsa Inggeris mudah untuk berkomunikasi Kebolehan murid membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

40

55

65

75

85

100

20

40

55

72

85

100

30

45

55

65

80

T4 + O2 Murid menunjukkan lebih minat untuk aktiviti Bahasa Inggeris 100 W1 + O4 Lebih ramai murid yang boleh berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris

PELAN TAKTIKAL PROGRAM Creating Meaningful English Environment (CMEE) English Within 20 Minutes (EW20) TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT 50% kawasan sekolah menggalakan sesi pembelajaran B. Inggeris 100% murid mengikuti program EW20 KPI PELAN KONTIGENSI

Semua guru Bahasa Inggeris

Sepanjang tahun

RM200

Kemahiran murid dalam B.Inggeris meningkat.

Mewujudkan English Corner

Semua guru Bahasa Inggeris

Sepanjang tahun

RM50

Kebolehan murid menjawab soalan pemahaman

Pelaksanaan ringkas aktiviti seumpamanya semasa perhimpunan Kelas Tambahan selepas waktu sekolah atau perjumpaan antara gur dan murid

Kelas Tambahan -Hari Sabtu -Tuisyen Malam -Cuti Sekolah

Semua guru Bahasa Inggeris, terutamanya guru Tahun 6

Sepanjang tahun

RM500

100% murid lulus Bahasa Inggeris

Peratus murid mendapat gred minimum C bagi Bahasa Inggeris Peratus murid menguasai kosa kata Bahasa Inggeris mengikut kesesuaian Lebih ramai murid meminati matapelajaran B.Inggeris dan

Smart Vocab

Semua guru Tahun 2 hingga Tahun 6

Sepanjang tahun

80% murid menguasai kosa kata mengikut tahap 70% murid meminati B.Inggeris

Penggunaan masa P & P

English Week

Semua murid

Satu minggu di bulan Julai

RM400

Kuiz dan permainan semasa waktu persatuan Bahasa

teruja untuk mempelajarinya. Bengkel Teknik Menjawab Soalan B. Inggeris Kertas II Program Berfokus untuk Murid Galus UPSR 80% murid menjawab kertas 2 dengan cara yang betul Kebolehan murid-murid tahun 6 menguasai kertas 2, Bahasa Inggeris Peningkatan pencapaian murid galus dalam peperiksaan

Inggeris

Murid tahun 6

Satu hari di bulan Jun

RM100

Bengkel berkumpulan bersama guruguru SKAM

Murid tahun 6

Sepanjang tahun

75% murid galus lulus Bahasa Inggeris

Bimbingan dalam kelas

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 1 NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS Creating Meaningful English Environment (CMEE) Mewujudkan persekitaran Bahasa Inggeris yang menarik perhatian murid. Mewujudkan sudut maklumat Bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua murid-murid RM200

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.1 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Sekiranya Ketua Panitia tiada, Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program

1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 3. Murid-murid 1. Pentadbir sekolah 1. Pentadbir sekolah

1 kali Sepanjang tahun

4 5

Penilaian Rekod penilaian program

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 2

NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS

English Within 20 Minutes (EW20) Meningkatkan peratus kelulusan Mata pelajaran Bahasa Inggeris Meningkatkan kemahiran membina ayat. Sepanjang tahun Murid tahun 2 tahun 6 -

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.2 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 2. Pentadbir sekolah 1. Pentadbir sekolah 1 kali 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Sekiranya Ketua Panitia tiada, Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program

Sepanjang tahun

4 5

Penilaian Rekod penilaian program

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 3

Kelas Tambahan NAMA PROGRAM -Hari Sabtu -Tuisyen Malam -Cuti Sekolah Mendedahkan murid dengan pelbagai contoh soalan berformat peperiksaan Meningkatkan kemahiran menjawab soalan berformat peperiksaan Sepanjang tahun sehingga UPSR Murid tahun 6 RM500

MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.3 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 3. Guru-guru matapelajaran 1. Pentadbir sekolah 2. Pentadbir sekolah 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3 4 5

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program Penilaian Rekod penilaian program

1 kali Sepanjang tahun sehingga peperiksaan Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 4 NAMA PROGRAM Smart Vocab

MATLAMAT OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS

Melahirkan murid yang kaya dengan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris. Meningkatkan perbendaharaan kata setiap murid. Sepanjang tahun Semua murid -

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.1 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 2. Ketua Panitia 3. Guru-guru matapelajaran 1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Pentadbir sekolah 1. Pentadbir sekolah 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3 4 5

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program Penilaian Rekod penilaian program

1 kali Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 5 NAMA PROGRAM MATLAMAT English Week Mewujudkan peluang mendekati Bahasa Inggeris selain daripada

proses pembelajaran dan pengajaran OBJEKTIF TEMPOH SASARAN KOS Menunjukkan kepada murid murid bahawa Bahasa Inggeris adalah sesuatu yang menyeronokkan 1 minggu Semua murid RM400

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.1 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Pentadbir sekolah 1. Pentadbir sekolah 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3 4 5

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program Penilaian Rekod penilaian program

1 kali Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 6 NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF Bengkel Teknik Menjawab Soalan B. Inggeris Kertas II Meningkatkan peratus kelulusan Mata pelajaran Bahasa Inggeris Mendedahkan murid-murid dengan teknik yang dapat membantu

mereka menjawab Kertas 2 Bahasa Inggeris TEMPOH SASARAN KOS 2 jam Murid murid tahun 6 RM100

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.1 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3 4 5

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program Penilaian Rekod penilaian program

1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 2. Pentadbir sekolah 3. Pentadbir sekolah

1 kali 2 jam Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PELAN OPERASI UNTUK STRATEGI 7 NAMA PROGRAM MATLAMAT OBJEKTIF Program Berfokus untuk Murid Galus UPSR Membantu mengurangkan jumlah murid gagal Bahasa Inggeris Membantu murid-murid menjawab soalan Bahasa Inggeris

TEMPOH SASARAN KOS

Sepanjang tahun sehingga sebelum UPSR Murid murid tahun 6 -

LANGKAH 1

PROSES KERJA Mesyuarat jawatankuasa 1.1 Pembentukan jawatankuasa

TANGGUNGJAWAB 1. Ketua Panitia 1 kali

TEMPOH

STATUS / PELAN KONTIGENSI Setiausaha akan mengambil alih Penerangan dalam bentuk bertulis

2 3 4 5

Taklimat kepada semua guru Pelaksanaan program Penilaian Rekod penilaian program

1. Ketua Panitia 1. Ketua Panitia 2. Guru-guru matapelajaran 1. Pentadbir sekolah 1. Pentadbir sekolah

1 kali Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun

Anda mungkin juga menyukai