Anda di halaman 1dari 2

Langkah 1

: MENGENALPASTI MASALAH

Tajuk Hipotesis

: Bagaimana haba memberi kesan ke atas keadaan jirim : Jirim akan mengembang apabila dikenakan haba

Langkah 2

: PERANCANGAN

(i)

Pembolehubah yang dimalarkan Kaki retot, rod kaca, pembaris, getah pemadam

(ii)

Pembolehubah yang dimanipulasikan Pergerakkan pembaris

(iii)

Pembolehubah yang bergerakbalas Rod logam yang dikenakan haba lilin

Langkah 3 : PILIH PERALATAN DAN MELAKSANAKAN EKSPERIMEN

Kaki retort, pembaris, rod kaca, rod logam, pembaris, lilin, getah pemadam, pita pelekat dan pita pelekat.

Langkah-langkah eksperimen: (1) Rod logam di kepit pada kaki retort (2) Rod kaca dijadikan tuil bagi pembaris dan kemaskan dengan pita pelekat. (3) Disalah satu hujung pembaris diletakkan getah pemadam sebagai pemberat. (4) Selaraskan hujung pembaris yang terjungkit agar sekadar menyentuh hujung pembaris. (5) Panaskan rod logam dengan menggunakan lilin. (6) Lilin digerakkan ke atas dank e bawah rod logam. (7) Perubahan pada pembaris dan getah pemadam direkodkan.

Langkah 4 : MENGINTERPRETASI DATA

Pemerhatian

: Apabila lilin dikenakan ke atas dan ke bawah rod logam, hujung pembaris yang diletakkan getah pemadam bergerak gerak.

Langkah 5 : PENILAIAN

Kesimpulan

: Daripada eksperimen yang dijalankan di dapati bahawa apabila jirim dipanaskan, ianya akan mengembang