Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: ………………………………………… Telefon: …………… Alamat: ……………………………………………………

Rujukan Kami: Pengarah Pelajaran Pulau Pinang, Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. ( U.P: Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran ) Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957

………

Tarikh: …………………

Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Pulau Pinang. 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan di atas.

Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “CINTAILAH BAHASA KITA” ……………………………………… (Tandatangan Guru Besar) Nama Penuh: …………………………………. Cop Rasmi Sekolah: ……………………………….

1. 2.

Tujuan Melancong:

…………………………………….

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:……………………No.K/P: ……………... Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.2 Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: ………………………No.K/P:…………. Nama Dalam Tulisan Cina: …………………………… Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 2.2.2 Nama Penuh: …………………………No.K/P : ……… Nama Dalam Tulisan Cina: ……………………………

1 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ………………………………… ………………………………………………………………… 3.Alamat Tempat Tinggal: ……………………………… 3. Butir Kewangan: 3. Tarikh Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam . ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 3.. Bil Nama Penuh 4.2 Jumalah Wang: ……………………………………………… Punca Wang:…………………………………………………. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal .

5. Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal Bil Jantina .

(Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: …………………………………………. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. .. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkahlangkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.6. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: ……………………………………….1 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful