TAJUK: MANUAL PENGGUNA SISTEM E-VETTING – PERMOHONAN TAPISAN KESELAMATAN LANTIKAN SPA & LANTIKAN SPP

JABATAN: PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA

. Masukkan 12 nombor No KP tanpa sengkang. Contoh: 831115015462. katalaluan baru yang diset semula akan diberi melalui emel. Klik pada “Daftar Baru” untuk mendaftar. Emel ini adalah bertujuan jika pemohon terlupa katalaluan. Masukkan kata laluan dan kata laluan semula. Klik pada butang “Simpan”. Masukkan juga emel.MANUAL SISTEM E-VETTING PERMOHONAN TAPISAN KASAR (LANTIKAN SPP) & HALUS(LANTIKAN SPA) PERMOHONAN TAPISAN KASAR (LANTIKAN SPP) · · Setiap pemohon perlu mendaftar sebagai pengguna sistem sebelum log masuk ke dalam sistem. · · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna.

Popup “Anda pasti untuk log keluar” akan muncul. · Log keluar dari sistem dengan klik butang “Log Keluar” di atas penjuru kanan antaramuka. . · Sila klik pada pilihan menu “Lantikan SPP”.· Setelah butang “Simpan” diklik. Klik “OK”. paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar. · · Log masuk semula ke dalam sistem menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah didaftarkan tadi. Klik pada butang “Log Masuk”.

Maklumat hanya boleh dikemaskini hanya jika butang Simpan dipilih. klik pada link Lantikan SPP seperti di bawah.· · Borang Tapisan Kasar akan terpapar. maklumat tidak boleh dikemaskini semula oleh pemohon. Isi kesemua butiran yang diminta. · · · Klik butang Simpan untuk simpan data supaya data boleh dikemaskini. . Sekiranya maklumat telah dihantar. Untuk mengemaskini maklumat.

· · · Setelah proses kemaskini maklumat selesai. sila klik pada butang “Simpan” atau “Hantar”. Selepas Hantar maklumat. log keluar dari sistem Klik butang “OK” .

Contoh: 831115015462. Masukkan 12 nombor No KP tanpa sengkang. Klik pada “Daftar Baru” untuk mendaftar. · Setelah butang “Simpan” diklik. Emel ini adalah bertujuan jika pemohon terlupa katalaluan. Klik pada butang “Simpan”. katalaluan baru yang diset semula akan diberi melalui emel. .PERMOHONAN TAPISAN HALUS / KASAR (LANTIKAN SPA) · · Setiap pemohon perlu mendaftar sebagai pengguna sistem sebelum log masuk ke dalam sistem. Masukkan juga emel. · · · · Masukkan No KP sebagai ID Pengguna. Masukkan kata laluan dan kata laluan semula. paparan Maklumat Berjaya dihantar akan terpapar.

Klik pada butang “Log Masuk”. Bahagian/Unit. terutamanya ruangan yang wajib diisi bertanda *: Nama Pemohon. Terdapat 11 halaman yang perlu diisi. Borang permohonan untuk tapisan halus akan terpapar. klik butang “Seterusnya”. paparan pilihan jenis permohonan akan terpapar. · Jika ruangan wajib tidak diisi. · Setelah kesemua ruangan diisi. klik pada “Lantikan SPA”. satu popup akan keluar dan pemohon tidak boleh meneruskan permohonan selagi ruangan tidak diisi. Halaman 1: Profil Pemohon · Isi kesemua ruangan. Jawatan. dan Tarikh Lantikan. Popup “Anda pasti untuk log keluar” akan muncul. Kementerian.· Log keluar dari sistem dengan klik butang “Log Keluar” di atas penjuru kanan antaramuka. · · Log masuk semula ke dalam sistem menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah didaftarkan tadi. Untuk tapisan halus. Klik “OK”. Gred Perkhidmatan. · · · Seterusnya. Jabatan. .

** Kementerian Kesihatan : Sila isi nama Pejabat Kesihatan atau Pejabat Pergigian . nama Hospital di ruangan Bahagian/Unit/Hospital/Pejabat.(cth: Pejabat Kesihatan Daerah Sepang atau Hospital Putrajaya) .

· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat pendidikan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pendidikan. · Maklumat pekerjaan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Pekerjaan. dan “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan sekiranya terdapat sejarah pendidikan yang lain. · Isi semula ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan sekiranya terdapat sejarah pekerjaan yang lain. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. Halaman 3: Pekerjaan Terdahulu · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pekerjaan.Halaman 2: Maklumat Pendidikan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Maklumat Pendidikan. .

Contoh: Bapa. Halaman 5: Maklumat Suami/Isteri/Tunang . · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga.Halaman 4: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga · Pilih Hubungan. serta Penjaga sekiranya ada. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya.

. · Maklumat bapa yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Ibu/Bapa/Penjaga. Halaman 6: Maklumat Adik Beradik · Pilih Hubungan. Contoh: Suami. serta Penjaga sekiranya ada. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan suami. · Isikan kesemua ruangan yang berkaitan dengan bapa. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Klik butang “Simpan”. · Maklumat suami yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Suami/Isteri/Tunang. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Teruskan mengisi maklumat Ibu pula. Contoh: Bapa.· Pilih Hubungan.

NGO. Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu. · Maklumat persatuan yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Persatuan.Halaman 7: Maklumat Persatuan · Isikan kesemua ruangan di bahagian Badan. Pertubuhan. Persatuan. NGO. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Persatuan. . Kesatuan yang pernah disertai sejak 10 tahun yang lalu sekiranya terdapat sejarah persatuan yang lain. Halaman 8: Kesalahan Yang Menyalahi Undang-undang · Pilih radio button “Tidak” jika pemohon tidak pernah melakukan sebarang kesalahan jenayah atau sivil atau syariah. dan “Simpan”. · Isi semula ruangan di bahagian Badan. Pertubuhan. . · Klik butang “Simpan”.

· Isi semula ruangan di bahagian Rekod Latihan sekiranya terdapat sejarah latihan yang lain. · Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Klik butang “Simpan” dan “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Latihan. Halaman 9: Lawatan Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu. Halaman 10: Latihan Ala Ketenteraan Di Dalam/Luar Negara · Isikan kesemua ruangan di bahagian Rekod Latihan. dan “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. · Klik butang “Simpan”. .· · Pilih radio button “Ya” dan isikan ruangan yang disediakan untuk menerangkan secara ringkas kesalahan tersebut. · Maklumat negara yang diisi tadi akan terpapar di bahagian Senarai Negara-negara Dilawati. · Isi semula ruangan di bahagian Negara-Negara Yang Pernah Dilawati Sejak 10 Tahun Yang Lalu sekiranya terdapat sejarah lawatan yang lain. dan “Simpan”.

.· Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Isi kesemua ruangan. Pengadil 1 dan Pengadil 2. Klik butang “Seterusnya” untuk ke halaman seterusnya. Paparan Perakuan Pemohon akan terpapar. Halaman 11: Pengadil Peribadi · · · Terdapat 2 orang pengadil yang perlu diisi.

Klik butang “Hantar”.<ID Permohonan>. * Permohonan hanya boleh dikemaskini selagi belum dihantar. . sudah tidak boleh dikemaskini lagi.Halaman 12: Perakuan Pemohon · · Sila baca Perakuan sebelum menghantar permohonan. * Sekiranya permohonan telah dihantar. * Pemohon dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesemua maklumat yang telah diisi sebelum menghantar permohonan. di menu Pengguna – Permohonan – Lantikan SPA. Pemohon hanya boleh semak status permohonan di menu Pengguna – Pertanyaan Status .

En. Samsuddin Bin Sulle: (03) 8872 6011 3. Norlaili Bt. Pn. Ahmad Tarmizi Bin Abd Shukor: (03) 8872 6023 2.Nombor telefon untuk dihubungi: 1. En. Abdul Hamid: (03) 8872 6132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful