PROPOSAL

Saresehan bahasa daerah SE-JAWA DAN BALI
Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah seIndonesia (IMBASADI)

DELEGASI Jawa barat saresehan budaya daerah IMBASADI regional jawa dan bali Denpasar. 2 – 5 mei 2013 PAGUYUBAN MAHASISWA SASTRA SUNDA FAKULTAS ilmu budaya UNIVERSITAS PADJADJARAN 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful