SULIT

LAMPIRAN C-BIG PPG [LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBIR]

LAPORAN SAHSIAH PROGRAM BINA INSAN GURU PERINGKAT 1/2/3/4 BAHAGIAN A-MAKLUMAT SEKOLAH Nama Sekolah Alamat sekolah

Poskod No. Tel

Daerah

Negeri

BAHAGIAN B-LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah) MARKAH Sebelum perkhemahan 2/10

Semasa perkhemahan 6/10

Selepas perkhemahan 2/10

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini. Terima Kasih. Nama

Jawatan

Tandatangan

Tarikh Cop Rasmi Catatan: Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada Mentor

SULIT LAMPIRAN C-BIG PPG [LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBIR] Assalam…. Katanya mesti ada boring ni. Lambat sebab kena taip semula . Borang ni saya dapat dr kawan kelas TESL. Baru dpt pg td.