SULIT

LAMPIRAN C-BIG PPG [LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBIR]

LAPORAN SAHSIAH PROGRAM BINA INSAN GURU PERINGKAT 1/2/3/4 BAHAGIAN A-MAKLUMAT SEKOLAH Nama Sekolah Alamat sekolah

Poskod No. Tel

Daerah

Negeri

BAHAGIAN B-LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah) MARKAH Sebelum perkhemahan 2/10

Semasa perkhemahan 6/10

Selepas perkhemahan 2/10

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini. Terima Kasih. Nama

Jawatan

Tandatangan

Tarikh Cop Rasmi Catatan: Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada Mentor

Katanya mesti ada boring ni. Baru dpt pg td. Borang ni saya dapat dr kawan kelas TESL. Lambat sebab kena taip semula .SULIT LAMPIRAN C-BIG PPG [LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBIR] Assalam….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful