Anda di halaman 1dari 5

TAHUN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Tarikh Masa Tahun / Kelas Bilangan murid TEMA Tajuk Aktiviti (Buku Teks) Hasil Pembelajaran (HP)

25 Februari 2010 1120 - 1220 (1 Jam) 4B 28 orang 1. SAYANGI DIRI b. Pengurusan Diri Aktiviti 2A Makanan Seimbang Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menyenaraikan jenis makanan seimbang 2. Menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang 3. Menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang

Isi Pelajaran Strategi Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik Nilai Murni (NM) Nilai Alam Sekitar (NAS) Unsur Patriotisme (UP) Pengetahuan Sedia Ada

Lihat Lampiran 1 Pembelajaran Koperatif dan Kolaboratif MI : KBF : KB : EIC : Kinestetik, Verbal linguistik dan interpersonal Menjana idea, membanding beza dan membuat kategori Mendengar, mengingat dan memerhati Kemahiran sosial

Kerjasama dan bertanggungjawab Tiada Menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan seimbang Murid-murid mengetahui jenis-jenis makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, ikan dan lain-lain.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bahan Sumber Pengajaran Pembelajaran (BSPP) LCD projektor Laptop Kad Gambar Klip Video Kad Petikan Lembaran kerja Kad Manila Pita Pelekat Persembahan PowerPoint

Kuantiti 1 1 30 4 5 28 5 1 1

Prosedur Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) 1. Guru menggunakan quiet signal untuk memastikan semua murid memberi tumpuan dan perhatian. 2. Guru menayangkan klip video Makanan Sihat di skrin kepada murid. 3. Murid diminta menyatakan tentang mesej yang disampaikan melalui klip video tersebut. 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran.

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik KBF: Menjana Idea KB: Mendengar dan berfikir

Catatan (NM / NAS / UP/ BSPP) BSPP Laptop LCD projektor Klip video : makanan sihat

Langkah 1 (20 minit) HP1 : Menyenaraikan makanan seimbang 1. Guru menerangkan jenis-jenis makanan seimbang yang terkandung dalam piramid makanan dengan menayangkan slide power point. 2. Guru memanggil beberapa orang murid untuk melekatkan gambar makanan yang terdapat dalam piramid makanan mengikut kategori iaitu karbohidrat, protien, mineral dan lemak pada kad manila. 3. Guru membuat rumusan mengenai kategori makanan seimbang dan menerapkan nilai murni.

KB: Mendengar Mengingat KBF: Menyenaraikan jenis-jenis makanan seimbang

BSPP Laptop LCD Projektor Persembahan powerpoint. Gam Kad manila Kad Gambar NM Kerjasama

Langkah 2 (20 minit) HP2: Menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang 1. Guru menayangkan klip video Obes-Makanan Seimbang di skrin kepada murid. 2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang terdiri daripada ketua kumpulan, material monitor, pencatat dan pelapor.

KBF: Membuat kategori menyusun mengikut urutan MI: Kinestetik Interpersonal Strategi: Kemahiran Sosial

BSPP Laptop LCD Projektor Klip video : Obes makanan seimbang Kad petikan Borang Jawapan NM Kejujuran Hormatmenghormati

3. Guru meminta material monitor untuk mengambil sekeping kad petikan dan borang jawapan.

4. Guru memberi masa 5 minit untuk menyenaraikan kebaikan pengambilan makanan seimbang dan keburukan jika tidak mengambil pemakanan yang seimbang mengikut kategori dalam piramid makanan. 5. Pelapor diminta menerangkan perbincangan kumpulan di hadapan kelas. hasil

6. Guru merumuskan isi pelajaran dan menerapkan nilai murni.

Langkah 3 (10 minit) HP3 : Menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. 1. Guru menayangkan klip video Kurangkan Gula di skrin kepada murid. 2. Guru mengemukakan tajuk perbincangan iaitu kepentingan mengambil pemakanan seimbang. 3. Murid diminta untuk memberi pendapat secara bergilir-gilir. 4. Pendapat yang dikemukakan oleh murid ditaip pada laptop dan ditayangkan melalui LCD projektor. 5. Guru bersama murid menapis semua pendapat yang telah dikemukakan. 6. Guru membuat rumusan setelah persetujuan dicapai dan seterusnya menerapkan unsur murni.

Strategi: Kolaboratif (Sumbangsaran) KBF: Menjana idea MI: Verbal-linguistik

BSPP Laptop LCD Projektor Klip video : Kurangkan Gula

NM : Bertanggungjawab UP Menyayangi diri dengan mengamalkan pemakanan seimbang

Penutup (5 minit) 1. Guru menayangkan klip video Gaya Hidup di skrin kepada murid. 2. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran dan nilai murni dengan menggunakan persembahan powerpoint. 3. Guru meminta material monitor untuk mengambil lebaran kerja. 4. Murid diminta melengkapkan lembaran kerja sebagai aktiviti susulan / kerja rumah. Kerja rumah hendaklah dihantar kepada guru pada hari Isnin untuk disemak.

KB : Mendengar, Memerhati

BSPP Laptop LCD Projektor Klip video : Gaya Hidup Persembahan PowerPoint NM Bertanggungjawab UP Menghargai diri dengan memakan makanan seimbang

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH


(Diserahkan kepada guru / pensyarah pembimbing sebelum malaksanakan sesi p-p)

Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :