Anda di halaman 1dari 23

:

P E Y G A M B E R
-sallallahu aleyhi ve sellem-

E F E N D M Z N
BAZI HAZNELER

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

BRNC HAZNE:


FFW


W
W zEE

xW
Ubde b. Smit'ten-Allah ondan rz olsun- rivyet
olunduuna gre, o "Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'i
yle buyururken iittim, demitir:
'Her kim, m'min erkekler ve m'min kadnlar iin
istifarda bulunursa (Allah'tan balanmalarn dilerse),
Allah da her m'min erkek ve her m'min kadn saysnca
ona bir sevap yazar."1

Sahhu'l-Cmi', hadis no: 6026. Elbn: 'Hadis, hasen' demitir.

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

KNC HAZNE:

W W
FF
W
zEE


xW
Abdullah b. Mesud'dan-Allah ondan rz olsun- rivyet
olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
"Her kim, Allah'n kitab Kur'an'dan bir harf okursa,
kendisine bir sevap verilir.Her sevap da on kat iledir.
Ben, 'Elif, Lm, Mm' bir harftir, demiyorum. Fakat 'Elif' bir
harf, 'Lm' bir harf ve 'Mm' bir harftir."1

Sahhu'l-Cmi', hadis no: 6469. Elbn: 'Hadis, sahh' demitir.

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

NC HAZNE:

W W


FF
xzEEEb

Hureyre'den-Allah

ondan

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Sylemesi dile kolay gelen, buna karlk (kymet
gn)terzinin sevp kefesinde ar basan ve Rahmn

(olan Allah)a ok sevimli gelen iki sz vardr ki, (bu)


'Subhnallhi ve bihamdihi' (Allahm! Sana hamd ederek,
seni btn noksanlklardan tenzh ederim) szdr."1

Buhr ve Mslim

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

DRDNC HAZNE:

FFW W


W
K

W
zEE


xWW
Eb

Hureyre'den-Allah

ondan

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Allah-azze ve celle- szlerden (houna giden) drt
tanesini semitir.(Bu szler): 'Subhnallah' (Allahm! Sana
hamd ederek, seni btn noksanlklardan tenzh ederim),
'Elhamdulillah' (Hamd, yalnzca Allah'a mahsustur), 'L
ilhe illallah' (Allah'tan baka hakkyla ibdete lyk hibir
ilah yoktur), 'Allahu Ekber' (Allah, en byktr). Her kim,
'Subhnallah' derse, bu szle ona yirmi sevap verilir ve
ondan yirmi (kk) gnah silinir.Her kim, 'Allahu Ekber'

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

derse, ayn ekilde bu szle ona yirmi sevap verilir ve


ondan yirmi (kk) gnah silinir.Her kim, 'L ilhe illallah'
derse, bu szle ayn ekilde ona ayn yirmi sevap verilir
ve ondan yirmi (kk) gnah silinir.Her kim de (zorlama
olmadan) kendi irdesiyle, 'Elhamdulillahi Rabbil-lemn'
(Hamd, lemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur) derse,
bu szle ona otuz sevap verilir ve ondan otuz (kk)
gnah silinir."1

BENC HAZNE:

W WFF
xzEE

Eb Mlik el-E'ar'den-Allah ondan rz olsun- rivyet


olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
1 Sahhu'l-Cmi', hadis no:1718 ve Sahhu't-Terb vet-Terhb, hadis
no:1554 Elbn: 'Hadis, sahh' demitir.

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

"Abdest, mnn1 yarsdr. 'Elhamdulillah' (ecri byk


olduu iin kymet gn amellerinin tartld) terziyi
doldurur. 'Subhanallah' ve 'Elhamdulillah', (sahip olduu
byk ecirden dolay, cisim olarak takdir edilmi olsayd)
gklerle yer arasndaki mesafeyi doldururdu.Namaz
nrdur (ondan aydnlanld gibi, sahibini gnahlardan,
irkinliklerden, ktlklerden alkor ve onu doruya iletir).2
Sadaka, burhandr (delildir)3. Sabr4, ktr.5 Kur'an, (okur
ve gerei gibi hareket edip ondan faydalanrsan) senin
lehine hitlik eder, yoksa senin aleyhine hitlik eder.
Her insan kendisi iin abalar durur. Kimisi Allah Tel'ya
itaat iin nefsini satarak onu azaptan kurtarr.Kimisi de
eytan ve hevsna uyarak nefsini helk eder."6

1 Baz slm limleri hadisin bu ksmn 'Abdest, namazn yarsdr'


eklinde aklamlardr.Nitekim bu konuda: 'Allah, sizin mnnz asla
zyi edecek deildir' (Bakara Sresi:143) yetinde geen 'mn'dan
kastn, 'namaz' olduunu belirtmilerdir.
2 Namazn sevab, kymet gn sahibinin yznde nr olur.
3 Bir kul, kymet gn maln nerede harcadndan sorulduunda,
bu sorunun cevabna onun sadakas delil olacak ve sadakam (zektm)
verdim, diyecektir.Yine sadaka, sahibinin mnnda samim olduuna
bir delildir.
4 Dnimizce methedilen sabr trldr:
1.Allah Tel'ya itaatte sabr gstermek.
2.Allah Tel'nn haram kld eylere kar sabr gstermek.
3.Dnyada baa gelen her trl bel ve musibetlere sabr gstermek.
5 Sabreden kimse, sabrettii srece aydnlanacak ve doru yol zere
olmaya devam edecektir.Baz slm limleri sabr hakknda yle derler:
"Sabr, Kur'an ve Snnet zere sebat gstermektir."
"Sabr, bel ve musibete gzel bir edeple destek vermektir."
"Sabrn hakikati, Allah Tel'nn takdir ettiine itiraz etmemektir."
6 Mslim

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

ALTINCI HAZNE:


FFW
WW >


W W >

W
zEE


xWW

10

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

Eb Umme'den-Allah ondan rz olsun- rivyet olunduuna gre, o yle der:


"Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- dudaklarm hareket ettirirken grnce bana:'Ey Eb Umme! Dudaklarn
ne ile hareket ettiriyorsun? dedi. Ben: Allah' zikrediyorum
(anyorum) 'Ey Allah'n elisi! dedim.Bunun zerine: 'Sana,
gece ve gndz yaptn zikirden daha fazla ve daha
fazletli olann haber vereyim mi? diye sordu.Ben de:
'Evet, ey Allah'n elisi! dedim.Bana: 'Yarattklar saysnca
Subhnallah(Allahm! Sana hamd ederek, seni btn
noksanlklardan tenzh ederim), yarattklar dolusunca
Subhnallah, yerde ve gktekiler saysnca Subhnallah,
yerde ve gktekiler dolusunca Subhnallah, Kitab'nn
saydklar saysnca Subhnallah, Kitab'nn saydklar
dolusunca Subhnallah, her ey saysnca Subhnallah,
her ey dolusunca Subhnallah, yarattklar saysnca
Elhamdulillah, yarattklar dolusunca Elhamdulillah, yerde
ve gktekiler saysnca Elhamdulillah,Kitab'nn saydklar
saysnca Elhamdulillah, her ey saysnca Elhamdulillah,
her ey dolusunca 'Elhamdulillah' dersin, buyurdu."1

1 Sahhu't-Terb vet-Terhb, hadis no:1575. Elbn: 'Hadis, sahh'


demitir.

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

11

YEDNC HAZNE:

FFWW
W

xzEE

W
Eb Musa el-E'ar'den-Allah ondan rz olsun- rivyet
olunduuna gre, o yle demitir:
"Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- bana:'Sana, cennet
hazinelerinden olan bir sz veya cennet hazinelerinden
olan bir hazineyi gstereyim mi? diye buyurdu. Ben de:
'Evet, dedim'.Buyurdu ki: 'L havle vel kuvvete ill billah'
(G ve kuvvet, ancak Allah'tandr)."1

Mslim

E f e n d i m i z i n

12

B a z

H a z i n e l e r i

SEKZNC HAZNE:FF


W
W K W


W
xzEEM'minlerin annesi Cveyriye'den-Allah ondan rz olsunrivyet olunduuna gre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve
sellem- sabah namazn klnca sabah erkenden, Cveyriye

namaz kld yerde olduu halde onun yanndan ayrld.


Sonra kuluk vakti dndnde onu ayn yerde otururken
grnce ona:
'Sen, hl seni braktm hal zere misin? diye
sordu.
(Cveyriye): 'Evet, dedim'.
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

13

'Hi phe yok ki senin yanndan ayrldktan sonra


drt sz er defa syledim. ayet bu szler, (sevap
olarak) senin u ana kadar sylediin szlerle tartlm
olsayd, bu drt sz senin sylediin szlere daha ar
gelirdi.(Bu szler): 'Subhnallahi ve bihamdihi, adede
khalkhi ve rid nefsihi ve zinete arihi ve midde
kelimtihi.
(Allahm! Sana hamd ederek, btn yarattklarnn
saysnca, nefsin rz oluncaya kadar, arnn arl ve
szlerinin fazlal miktarnca seni btn noksanlklardan
tenzh ederim)."1

Mslim

14

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

DOKUZUNCU HAZNE:

W


FF
>
W
WW KW
W

KEE


WzEE

xWW

Eb Tlib'in kz mm Hni'den-Allah ondan rz olsunrivyet olunduuna gre, o yle demitir:

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

15

'Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- birgn yanma


urad. Ona dedim ki: 'Ey Allah'n elisi!Artk yalandm,
g ve takatten dtm' (veya buna benzer ey syledi).
(mm Hni): 'Oturduum halde yapabileceim bir
ameli yapmam bana emret' dedim.
Buyurdu ki:
'Yz defa 'Subhnallah' de.Zir byle demen, senin
iin (sevap olarak) smil-aleyhisselm-'n evldndan yz
tane kleyi hrriyetine kavuturmana denktir.Yz defa
'Elhamdulillah' de.Zir byle demen, senin iin srtna
eyer, azna da gem vurulmu yz tane at, (sevap
olarak) Allah yolunda (cihadda) kullanmana denktir. Yz
defa 'Allahu Ekber' de.Zir byle demen, senin iin
haremde kurban edilmek zere takdim olunan ve Allah
tarafndan kabul olunan yz tane deveyi, (sevap olarak)
kurban etmene denktir. Yz defa 'L ilhe illallah' de.
bn-i Halef der ki:
"Zannedersem Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
demitir: '(Sevap olarak) gk ile yer arasndaki mesafeyi
doldurur.Senin yaptn amelin benzerini yapan dnda,
o gn hi kimsenin ameli Allah'a arz edilmeyecektir. "1

1 mam Ahmed rivyet etmi, Elbn de 'hadis, hasen' demitir. Bkz:


'Silsilet'ul-Ehds-Sahha': Cilt:3 Sayfa:302 Hadis no: 1316

16

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

ONUNCU HAZNE:

FFWEb

xzEE

Hureyre'den-Allah

ondan

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Her

kim,

gnde

yz

defa

'Subhnallahi

ve

bihamdihi' (Allahm! Sana hamd ederek, seni btn


noksanlklardan tenzh ederim) derse,deniz kp kadar
bile (ok) olsa, onun gnahlar balanr."1

ONBRNC HAZNE:

W FFxzEE

Mslim

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

17

Eb Eyyb el-Ensr'den-Allah ondan rz olsun- rivyet


olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
"Her kim, on defa 'L ilhe illallahu vahdehu l
erke leh. Lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve al kulli
ey'in kadr' (Allah'tan baka hakkyla ibdete lyk hibir
ilh yoktur.O, birdir ve O'nun hibir orta yoktur. Mlk,
O'nundur.Hamd da O'na ittir.Onun her eye gc yeter)
derse,smil-aleyhisselm-'n evldndan on insan hrriyetine
kavuturmu gibi sevapalr."1

ONKNC HAZNE:

F F W

xzEE


1

Mslim

18

Eb

E f e n d i m i z i n

Hureyre'den-Allah

B a z

ondan

H a z i n e l e r i

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Her kim, gnde yz defa 'L ilhe illallahu vahdehu
l erke leh. Lehu'l-mulku velehu'l-hamdu ve huve al
kulli ey'in kadr' derse, on tane kleyi hrriyetine kavuturmu gibi sevap alr.Ona yz sevap yazlr ve ondan yz
(kk) gnah silinir. O gn akamlayncaya kadar, bu
du onun iin eytann errinden barnaca bir snak
olur.Bu amelden daha fazla yapann dnda, hi kimse,
bu amelden daha fazletlisini getirmemitir."1

ONNC HAZNE:

W
FFW
WMslim

xzEE


Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

19

Mus'ab b. Sa'd-Allah ondan rz olsun- babasndan


rivyet ettiine o yle demitir:
'Babam bana unu anlatt:Raslullah-sallallahu aleyhi ve
sellem-'in yanndaydk. Bize: "Sizden birinizin, her gn bin

sevap kazanmaya gc yetmez mi? diye buyurdu. Onun


mecliste oturanlardan birisi: 'Bizden birisi nasl bin sevap
kazanr? diye sordu.Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellembuyurdu ki: 'Yz defa 'Sunhnallah' derse, ona bin sevap
yazlr veya ondan bin (kk) gnah silinir." 1

ONDRDNC HAZNE:

FFW

zEExWW
Cbir'den-Allah ondan ve babasndan rz olsun- rivyet
olunduuna gre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
"Her kim, 'Subhnallahil-Azm ve bihamdihi' (Yce
Allahm! Sana hamd ederek, seni btn noksanlklardan
tenzh ederim) derse, (her defasnda) cennette onun iin
bir hurma aac dikilir." 2
1
2

Mslim
Sahhu'l-Cmi', hadis no: . Elbn: 'Hadis, sahh' demitir.

20

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

ONBENC HAZNE:

W W
>
W
FF

zEE


xWW
Abdullah b. Mesud'dan-Allah ondan rz olsun- rivyet
olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
"Ben, gece (Mi'ra gecesinde, Mescid-i Haram'dan
Beytu'l-Makdis'e, oradan da semya) gece yolculuuna
karldmda (yedinci semda, srtn Beytu'l-Ma'mur'a
dayam bir halde) brahim-aleyhisselm- ile karlatm.Bana
yle dedi:Ey Muhammed!Benden mmetine selm syle
ve onlara haber ver ki cennetin topra hotur (zir
topra misk ve safran'dr) ve suyu tatldr.Cennette,
dmdz, aasz araziler vardr.O arazilerin bitkileri ise,
'Subhnallah, 'Elhamdulillah', 'L ilhe illallah' ve 'Allahu
Ekber'dir.'1

Sahhu'l-Cmi', hadis no: 5152. Elbn: 'Hadis, hasen' demitir.

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

21

ONALTINCI HAZNE:

W W


FF

W
zEE

xW
Enes

b.

Mlik'ten-Allah

ondan

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Her kim, bana bir defa salat1 getirirse, Allah Tel
da ona on defa salat getirir.(Allah Tel) ondan on tane
(kk) gnah balar.Onun (cennetteki) makamn on
derece ykseltir."2

1 Hi phe yok ki Raslullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'e salt ve


selm getirmek, en fazletli ve m'mini Allah'a yaklatran en byk
amellerdendir.Bir mslman, O'na salt ve selm getirmekle, Rabbinden
de salt ve selma, cennette derecesinin ykselmesine, sevaplarnn
artmasna, gnahlarnn balanmasna, dnya ve hirette mutlulua
nil olur.
2 Sahhu'n-Nes, hadis no: 1297. Elbn: 'Hadis, sahh' demitir.

22

E f e n d i m i z i n

B a z

H a z i n e l e r i

ONYEDNC HAZNE:

WW FF
W KxzEE

eddd b. Evs'den-Allah ondan rz olsun- rivyet


olunduuna gre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- yle
buyurmutur:
"Balanma dilenmenin efendisi (en fazletlisi ve en
fazla sevap olan) yle demendir: Allahm! Sen benim
Rabbimsin. Senden baka hakkyla ibdete lyk hibir
ilah yoktur.Senin kulun olduum halde beni sen yarattn.
Gcm yettii kadaryla sana verdiim sz (mn ve
ihlas) va'd zereyim.Yaptklarmn ktlklerinden sana

Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-

23

snrm. Senin benim zerimdeki nimetini kabul ediyor


ve gnahlarm itiraf ediyorum.Beni bala. Zir senden
baka gnahlar balayan yoktur."
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- yle buyurdu ki:
"Her kim, kalbinden inanarak ve sevabn tasdik
ederek bu duy gndzleyin syler ve o gn akama
kavuamadan nce lrse, o cennet ehlindendir.Her kim
de, kalbinden inanarak ve sevabn tasdik ederek bu
duy geceleyin syler ve o gece sabaha kavuamadan
nce lrse, o cennet ehlindendir." 1

ONSEKZNC HAZNE:

W WFFW K


W
zEE
xW

Buhr

24

Enes

E f e n d i m i z i n

b.

B a z

Mlik'ten-Allah

H a z i n e l e r i

ondan

rz

olsun-

rivyet

olunduuna gre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- yle


buyurmutur:
"Her kim, sabah namazn (mescitte) cemaatle klar,
sonra gne douncaya kadar (mescitte) oturur, (gne
doduktan ve bir mzrak boyu ykseldikten) sonra da
kalkp iki rekt (nfile) namaz klarsa, (bu iki rekt nfile
namazdan dolay) ona bir hac ve umre sevab verilir.
(Enes b. Mlik-Allah ondan rz olsun-) yle dedi: Raslullah
-sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: "Bir tam hac ve umre

sevab verilir.Bir tam hac ve umre sevab verilir.Bir tam


hac ve umre sevab verilir."1

Sahhu'l-Cmi', hadis no: 586. Elbn: 'Hadis, hasen' demitir.