NILAI TUKAR PETANI (NTP

)
PROVINSI ACEH 2006 - 2011
TAHUN

NTP
2006*)

2007*)

2008

2009

2010

2011

TANAMAN PANGAN

99,87

106,70

95,36

101,38

106,81

109,81

HORTIKULTURA

99,87

106,70

99,65

99,20

103,04

103,41

Ket : *) Tahun 2006 dan 2007 NTP Tanaman Pangan dan Hortikultura belum dipisahkan

keke